20
Gru
10

Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii. Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski, voluntarily declare itself to me dated: December 20, 2010 to 1:00 in the afternoon, it I guarantee issue / publishing of amnesty for them / for those persons.==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii.
Jeżeli tego nie uczynią i tak cele uczciwe będą osiągnięte dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich mieszkańców Ziemi, dla dobra wszystkich kontynentów, dla dobra wszystkich narodów, dla dobra całej Polski; dla wszystkich mieszkańców, dla Polaków mieszkających za granicą.
Innymi przestępcami zajmującymi intratne stanowiska zajmę się oddzielnie.
Jeżeli wyżej wymienione prywatne osoby tego nie uczynią, nigdy amnestia tych osób nie obejmie.
Polska i Świat nie ma czasu na czekanie i dalsze postępowanie globalnego kryzysu – między innymi – z winy tych osób.
Wyżej wymienione osoby mają dostęp na bieżąco do moich wszystkich materiałów.
Wyżej wymienione osoby mogą nawiązać ze mną kontakt drogą elektroniczną lub zgłaszając się do mnie osobiście.
Adres bieżący kontaktowy znajdą / odszukają na moich blogach.
Dla wyżej wymienionych osób nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Po prostu – dosyć!
Czekam.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:47 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Sąsiadów Polski.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Świata.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Przywódców wszystkich Kontynentów.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Przywódców wszystkich Narodów.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców mojego Kraju Polski.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców mojej Stolicy Warszawa.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 11:47 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
https://i0.wp.com/public.blu.livefilestore.com/y1p4qp2B0Kgihrbbe-n0xj5aNUXMIa2iGL7UkpRxU59AQDjK1Vk5EfpdNx2G_5WT3drhKjWI9KveF6F1Cbvura6_A/Sun%20I.jpgBronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski, voluntarily declare itself to me dated: December 20, 2010 to 1:00 in the afternoon, it I guarantee issue / publishing of amnesty for them / for those persons.
If you this fail to do so, it and so fair targets must be achieved / will be achieved for the good of the whole World, for the good of all Inhabitants of the Earth, for the good of all the Continents, for the good of all Nations, for the good of the whole Polish; for all Inhabitants, for Poles living abroad.
Other criminals involved in lucrative position take care itself of separately.
If the said private persons do not declare itself, it never amnesty will not cover these persons.
Poland and the World no has time wait and at the continuation of global crisis – among others – the fault of those persons.
Such persons shall have access at ongoing basis to all of my materials.
Such persons can contact itself with me via email or by contacting with me personally.
Find current address of contact and address e-mail at my blogs.
For those persons do not has there is no excuse!
Waiting.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 11:47 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Yours with all my heart all the Neighbors Polish.
Yours with all my heart all the Inhabitants of the World.
Yours with all my heart all the Leaders of all the Continents.
Yours with all my heart all the Leaders of all Nations.
Yours with all my heart all the Inhabitants my Country Polish.
Yours with all my heart all the Inhabitants of my Capital city of Warsaw.
Added Poland, Warsaw, December 20, 2010 / Monday, Time completed 11:47 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
20 grudnia 10:37 | Umieść to w blogu | Love.
Reklamy

25 Responses to “Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii. Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski, voluntarily declare itself to me dated: December 20, 2010 to 1:00 in the afternoon, it I guarantee issue / publishing of amnesty for them / for those persons.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 20, 2010 o 1:21 PM

  ==–..Friends whole World;
  Please me prepare Within 7 days. 119 Top 10 most successful modern fighter planes. For me two. Literally for me, for: President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 02:21 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 21, 2010 o 9:02 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski: Whether you do not are unable to understand, that it is really your end?! Please immediately move out itself / leave all offices / leave government and presidential offices! Do not make me to use extreme the positive solutions. Understand traitors, traitors all the inhabitants of Poland and Polish people living abroad and thereby all the Inhabitants of the World?
  Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 10:01 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 21, 2010 o 11:21 AM

  From:

  * Wieslaw Cendrowski

  To:

  * sekretariat.osobisty.ministra@msz.gov.pl

  CC:

  * biuro@b-borusewicz.pl

  Fw: Good morning My Friend/ds.
  Tuesday, December 21, 2010 11:49:29 AM
  TO: More1 recipients
  CC: MoreYou More
  Hide Details

  Good morning My Friend/ds.

  Please send this material to all my Ministers.

  Yours with all my heart.

  I wish you success in Your personal life and professional life.

  None person, none employee in all ministries not can be exempted with work / with job without my consent.

  —————————–

  Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski: Whether you do not are unable to understand, that it is really your end?! Please immediately move out itself / leave all offices / leave government and presidential offices! Do not make me to use extreme the positive solutions. Understand traitors, traitors all the inhabitants of Poland and Polish people living abroad and thereby all the Inhabitants of the World?

  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..

  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  ————————–

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „kontakt@kprm.gov.pl”
  Cc: „biuro@b-borusewicz.pl”
  Sent: Tuesday, December 21, 2010 11:45:19 AM
  Subject: Fw: Good morning My Friend/ds.

  Good morning My Friend/ds.

  Please send this material to all my Ministers.

  Yours with all my heart.

  I wish you success in Your personal life and professional life.

  None person, none employee in all ministries not can be exempted with work / with job without my consent.

  —————————–

  Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski: Whether you do not are unable to understand, that it is really your end?! Please immediately move out itself / leave all offices / leave government and presidential offices! Do not make me to use extreme the positive solutions. Understand traitors, traitors all the inhabitants of Poland and Polish people living abroad and thereby all the Inhabitants of the World?

  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..

  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  ————————–

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „dziennikarze@kprm.gov.pl”
  Cc: „rzecznik@kprm.gov.pl”
  Sent: Tuesday, December 21, 2010 11:43:20 AM
  Subject: Fw: Good morning My Friend/ds.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „mg@mg.gov.pl”
  Cc: „mg@mg.gov.pl”
  Sent: Tuesday, December 21, 2010 11:41:24 AM
  Subject: Fw: Good morning My Friend/ds.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „rzecznik@msz.gov.pl”
  Cc: „Sekretariat@msz.gov.pl”
  Sent: Tuesday, December 21, 2010 11:37:16 AM
  Subject: Good morning My Friend/ds.

  ==–..Good morning My Friend/ds.

  Please send this material to all my Ministers.

  Yours with all my heart.

  I wish you success in Your personal life and professional life.

  None person, none employee in all ministries not can be exempted with work / with job without my consent.

  —————————–

  Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski: Whether you do not are unable to understand, that it is really your end?! Please immediately move out itself / leave all offices / leave government and presidential offices! Do not make me to use extreme the positive solutions. Understand traitors, traitors all the inhabitants of Poland and Polish people living abroad and thereby all the Inhabitants of the World?

  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..

  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  ————————–

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 21, 2010 o 12:05 PM

  I demand the cessation of (please!!!!!!!) criticize my Polish Army in anywhere place at the World! Errors are made at other positions, which are occupied irresponsible commanders.
  All my Soldiers not are your servants!
  All the Nations of the Uniting World, FRIENDS; Please itself prepared to create a global forces World / defense structures.
  The armed forces of ‚NATO’ are obsolete / outdated!
  Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 01:05 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 21, 2010 o 6:14 PM

  Here’s the ‚secret’ of success of the Civic Platform and Krzakowski T.

  Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski:
  Please, tonight (made) for me a report! It must be Your’s end!
  It is Your heritage.
  Komorowski and Tusk; what and how you showed with flight bird Mr. Michel Platini?
  Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 07:14 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 21, 2010 o 9:05 PM

  Friend/ds; My Ministers Polish Government will be together with me and other representatives (Leaders, Geniuses) Nations and Continents implemen / realizet my program. All my program is and must be apolitical! In another case of bad history will be itself repeated in the history of the Earth!
  Friends with all over the World, all the Inhabitants of the whole World; Please never selectively no treat the subjects!
  My material in my blogs contains the only 5 to 10 percent of all my perfect program. Hundred percent my perfect, comprehensive program will introduce in the reality at the whole World very quickly after leaving Tusk, Komorowski and other reptiles with three different points in Warsaw. Please always take into account all my oath. Invite (WELCOM) to contact with me in real life (atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com)!
  President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz allVIII I never bite!
  Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 10:05 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 7. 7 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 22, 2010 o 1:18 AM

  In day December 22, 2010 year to 2:00 pm; expect repair all errors by Ministers and Generals. Expect implementing all my orders issued, which are accordance with the law and the reasons. Expect at the car with a very good, trusted driver, addressed at the address, the last address that is in my blogs Expect confirm performance task by those responsible for these tasks. I am confident, that intelligent ministers and generals know what it is responsibility. I hope, that we will itself avoid the international embarrassment not with my fault!
  Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 02:18 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 8. 8 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 22, 2010 o 7:27 AM

  I understand, that no respecting the law Grzegorz Schetyna along with former members parlament (since the dissolution of parliament) will have pay / return pay taxpayers’ money for of all the starving children in Africa, Poland and around the World. It’s not is a joke. This is real!

  As usual, schemer and a lie!
  Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 08:27 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 9. 9 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 22, 2010 o 12:06 PM

  http://studio.wp.pl/swf/nPlayerV.swf?_embed=true&_xml=http://studio.wp.pl/mid,1102002,next.xml&_autostart=false
  Chlopcy; Mam was wszystkich na talerzu!
  Znam wszystkie wasze potworne GRZECHY GRZECHU, DONALDZIE i INNI!
  Przejmuję prawnie nad wami „wszystkimi” śledztwo!
  Świadomie w języku polskim!
  Czekam na was dziś do godziny 2:00 po południu!
  President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

 10. 10 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 22, 2010 o 4:58 PM

  I’m sorry, but I’m forced to such measures for the good the whole Polish, Europe and around the World.
  Warning! All the Forces(Army) Defence Border Polish (army patrolling the Baltic Sea);
  (About it same please Polish neighbors: Germany, Republic Czech, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia, Sweden, Norway, Finland and Denmark ..
  The following persons / citizens the Polish do not forbidden leave, leaving areas a Polish, until further notice! (Please stop the passports the above mentioned persons!); Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radoslaw Sikorski.
  Such persons are suspected about – among others – about high treason Polish, are suspected about betraying all the Inhabitants of Poland and Poles living abroad Polish.
  Friends; It is time to clean up this mess in whole Poland and around the World.
  Please comply itself immediately to all my orders, related with security all over the World, Europe and thus same the entire Polish!
  I’m sorry, but I’m forced to such measures for the good the whole Polish, Europe and around the World.
  Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 05:58 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 11. 11 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 22, 2010 o 8:48 PM

  ==–..Friends whole World; As usual, schemer and a lie!
  Friends; Whether now you really hear and see how was built previous World? Everything itself checks. Check itself it all to end. Everything has to be very quickly – realized!
  President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

 12. 12 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 23, 2010 o 9:07 AM

  Friends; among non-intimidated part population of the Polish,
  Platform Civic has only 10% support and it is true, true. true [Tusk + Komorowskiand + Schetyna and other reptiles]. Any Honest Citizen of the World can it check.
  Added Poland, Warsaw, December 23, 2010 / Thursday, Time completed 10:07 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 13. 13 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 23, 2010 o 11:19 AM

  ==–..I demand leaving at the liberty Mr. Ahmeda Zakajewa.
  For a reminder: Simultaneously I demand abandonment / cease all military action and activities terrorist! Only negotiations with help crystal-clear, non-political, independent negotiators! Only I am such a negotiator!
  For a reminder; Interpreters only Certified / Sworn for all my material and my program! ALWAYS!
  Added Poland, Warsaw, December 23, 2010 / Thursday, Time completed 12:19 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 14. 14 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Grudzień 23, 2010 o 8:59 PM

  Friends for reminder; To the end year of 2010 I commanded the removal of all visas between all Countries around the World. Whether it is done? Had everything about what please was made in 100% were we about whole three years to ahead. There is a chance, if you regain lost time to the end January 2011. It is possible.
  Added Poland, Warsaw, December 23, 2010 / Thursday, Time completed 09:59 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

 15. 15 Armando Ruthers
  Styczeń 7, 2012 o 7:26 AM

  Its excellent as your other content : D, thanks for putting up.

 16. 16 Education for Children
  Czerwiec 7, 2013 o 11:09 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 17. 17 Education for Children
  Czerwiec 15, 2013 o 5:46 AM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 18. 18 Education & Finance
  Czerwiec 22, 2013 o 7:06 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 19. 19 matchmaker
  Czerwiec 24, 2013 o 3:52 AM

  I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net can be a lot more useful than ever before. Many thanks for this post, could you compose a follow up part possibly? I understand people just like me personally might enjoy it! Impressive, what a good useful write-up. When you think you will be creating another in this particular subject? Please put me on the list if possible.

 20. 20 buy Instagram followers reviews
  Czerwiec 29, 2013 o 8:29 AM

  Hands down Mint.com is best because once it\’s set up (enter your accounts) it\’s effortless to keep up. Quicken was a 2nd job. Mint just is. I use it constantly and it tells me everything I need to know for free. Once you rack up some time with it (4 years for me) you can run trend reports to see changes over time. Want to know your monthly expense average for groceries or restaurants? Simple. Need to know your home improvement costs by year? Piece of cake. Wonderful aggregator that helps you detect fraud as well. Free. Web version is the best, mobile versions getting better all the time.

 21. 21 groomspeech
  Lipiec 1, 2013 o 2:35 AM

  Excellent writing! Thank you for this wonderful source of information.

 22. 22 video loops
  Lipiec 8, 2013 o 5:58 AM

  Mint is done by Quicken. They closed down their online site after purchasing Mint.

 23. 23 Rubin Cords
  Lipiec 8, 2013 o 9:50 PM

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as significantly as this one. I mean, I know it was my option to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy looking for attention.

 24. 24 Yolande Byerley
  Lipiec 15, 2013 o 4:29 PM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!


 1. mistykas Trackback o Lu 1st, 2012 o 1:28 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Grudzień 2010
Pon W Śr C Pt S N
    Sty »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: