23
Mar
11

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka. BIURO OCHRONY RZĄDU Pan Marian JANICKI.


https://i0.wp.com/public.blu.livefilestore.com/y1p9nt-4zMqMwBNrrpktZtOGqh8QRZzv39h9oY1WYKMl9CeAjS9s-WnU4TrbK8Na6idfkZisTl8lNEhRcn0uL3dcQ/Whole%20POLAND%20Forever.%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr.%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz%20VIII..jpg

https://i0.wp.com/www.khanapakana.com/userfiles/rosess.jpg

https://i1.wp.com/www.melabeemiller.com/surprise/eight_rosess.jpg

PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka.

BIURO OCHRONY RZĄDU
gen.bryg. Marian JANICKI
Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
TO ROZKAZ!

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011.
(PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

ROZWIĄZUJĘ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM BIURO OCHRONY RZĄDU, KTÓRE WSPÓŁPRACUJE ( Nadal nie zna niezbędnych przepisów prawa ) Z NIELEGALNYMI ORGANAMI / Z ROZWIĄZANYMI / ZE DYMISJONOWANYMI ORGANAMI / INSTYTUCJAMI / URZĘDAMI / KANCELARIAMI / MINISTERSTWAMI.

ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE ( dotyczy to również BOR) WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA / BOR:

UZASADNIENIE.

BIURO OCHRONY RZĄDU
reprezentowane przez: gen.bryg. Marian JANICKI
DOPUSZCZA SIĘ / PRZYCZYNIA SIĘ DO POWIĘKSZANIA BEZPRAWIA W POLSCE, KTÓRE JUŻ OSIĄGNĘŁO  APOGEUM 97%.
FUNKCJONARIUSZE BOR SĄ PRYWATNIE UCZCIWYMI LUDŹMI ( po rozmowie z nimi stwierdziłem ten prawdziwy fakt) ALE POD WPŁYWEM STRACHU POLITYCZNEGO, KTÓRY APLIKUJE IM przede wszystkim DONALD TUSK i BRONISŁAW KOMOROWSKI, KTÓRZY TO SĄ ZAKŁADNIKAMI OBCYCH AGENTUR, wykonują bezmyślnie bezprawne wszystkie zadania / polecenia.

UCZCIWI ŻOŁNIERZE / UCZCIWE WOJSKO POLSKIE / UCZCIWA ARMIA POLSKA i UCZCIWE SŁUŻBY POKREWNE NIE CHCĄ JUŻ OCHRANIAĆ ZDRAJCÓW, KTÓRZY DOPUŚCILI SIĘ MAKSYMALNEJ ZDRADY WOBEC MIESZKAŃCÓW POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI WSZYSTKICH NARODÓW (proszę o poprawną interpretację).

POPARCIE PRAWDZIWE DLA DONALDA TUSKA, DLA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO, DLA SIKORSKIEGO RADOSŁAWA, DLA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO (przepraszam Marta > przekaż stryjowi żeby nie ryzykował, tylko ze względu na Ciebie i Twoje Dzieci jestem powściągliwy), DLA GRZEGORZA SCHETYNY, DLA WALDEMARA PAWLAKA i DLA INNYCH PODOBNYCH / PODOBNIE BEZPRAWNIE DZIAŁAJĄCYCH OSOBNIKÓW wynosi tylko 4%. JEST TO SONDAŻ PRZEPROWADZONY WŚRÓD NIEZASTRASZONYCH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI.
(CBOS źle przeprowadza (źle są zadawane pytania) sondaż / niezgodnie z prawem międzynarodowym / niezgodnie z prawem etycznym i moralnym!)

MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
Moje imiona; Wiesław Tomasz.
LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
(Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
1. donald tusk.
2. bronisław komorowski.
3. radosław sikorski.
4. grzegorz schetyna. & etc.)
(DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!

=============================================================
PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA.
Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
TO ROZKAZ!

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
(PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA:
——-
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG/240px-Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG
Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/5_Warszawa_083.jpg/240px-5_Warszawa_083.jpg

2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Kancelaria_Prezesa_RM.JPG/210px-Kancelaria_Prezesa_RM.JPG

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
(Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.

UWAGA!
Nadzór bezpośredni nad wykonalnością niniejszego ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011
POWIERZAM:
1. Dowódcy Wojsk Specjalnych i wszystkim Służbom Specjalnym POLSKI.
2. Policji POLSKI.

Wszelkie materiały i uzasadnienia są we wszystkich moich matriałach.
Po finalizacji ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 przejmę osobiście – co jest zrozumiałe i zgodne z wszelkim Prawem – wszystkie gmachy, budynki, pomieszczenia według lokalizacji sprecyzowanych wyżej.
Mam nadzieję, że tym razem dla dobra Całej Polski, dla dobra całej Europy i dla dobra całego Świata to ZARZĄDZENIE w połączeniu z wszystkimi moimi wcześniejszymi ZARZĄDZENIAMI doczeka się faktycznej REALIZACJI!

ŻADNE POROZUMIENIE NIE JEST MOŻLIWE BEZ SPEŁNIENIA MOICH WSZYSTKICH WARUNKÓW!

Zdrada stanu w polskim Kodeksie karnym.

Problematykę zdrady stanu regulują art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

Art. 127.
§ 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 128.
§ 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

Poland, Warsaw, March 11, 2011 / Friday, Time completed 10:11 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję vice Ministra / dymisję przyjąłem).
3. Ministra Obrony Narodowej.

Dla PRZYPOMNIENIA!
W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiście a ich obowiązki powierzyłem vice Ministrom aż do odwołania.
Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 10:23 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-

UZASADNIENIE.

Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
(Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
1. donald tusk.
2. bronisław komorowski.
3. radosław sikorski.
4. grzegorz schetyna. & etc.)
(DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!
Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 11:34 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
Po uzyskaniu bardzo skrajnych informacji co do całego [ZESPOŁU WIDMA] (patrz szczegóły) (dzięki zastosowaniu STANU WYJĄTKOWEGO), ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec wszystkich kont bankowych należących do rozwiązanego tylko Sejmu i tylko Kancelarii Sejmu jak również takie działanie zastosować wobec każdego posła, w celu odzyskania bezprawnie pobranego wynagrodzenia od czasu rozwiązania Sejmu Polskiego osobiście przeze mnie dla bezpieczeństwa Całej Polski, Całej Europy i Całego Jednoczącego się Świata.
Rolę Parlamentu Polskiego Pełni tylko POLSKI SENAT!
NALEŻY ROZUMIEĆ: PARLAMENT POLSKI JEST TYLKO JEDNOIZBOWY ZE WZGLĘDU NA ZAWIROWANIA KRYZYSOWE EKONOMICZNE I POLITYCZNE (pseudo-polityków), ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I NAGMINNE ZDRADY STANU POLSKIEGO (Proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie korupcyjne i zgniłe powiązania w celu wyeliminowania uzależnień i stosowania wzajemnego szantażu!)
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/


Poland, Warsaw, March 23, 2011 / Wednesday , Time completed 01:53 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Warning! Urgent!
After receipt and after checking all the facts, that are supported by evidence / testified unequivocally – among others – about culpability (a neglected at an unprecedented scale) by gen.bryg. Marian Janicki (BOR), in connection with catastrophe plane the Polish President’s Lech Kaczyński in near the city of Smolensk, Russia. Therefore, with effect immediate, degrades / demotion Marian Janicki
to the degree serial soldier, without opportunities preferment in the future. Insignia please immediately be removed.
Poland, Warsaw, March 24, 2011 / Thursday , Time completed 01:21 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy

151 Responses to “ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka. BIURO OCHRONY RZĄDU Pan Marian JANICKI.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 23, 2011 o 4:41 PM

  Wed, March 23, 2011 3:11:16 PM

  Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka….
  From:

  Wieslaw Cendrowski …View ContactTo:sekretariat.gp@nbp.pl
  Cc:kancelaria@bor.gov.pl

  PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka.

  BIURO OCHRONY RZĄDU
  gen.bryg. Marian JANICKI
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
  TO ROZKAZ!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
  i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  ROZWIĄZUJĘ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM BIURO OCHRONY RZĄDU, KTÓRE WSPÓŁPRACUJE ( Nadal nie zna niezbędnych przepisów prawa ) Z NIELEGALNYMI ORGANAMI / Z ROZWIĄZANYMI / ZE DYMISJONOWANYMI ORGANAMI / INSTYTUCJAMI / URZĘDAMI / KANCELARIAMI / MINISTERSTWAMI.

  ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE ( dotyczy to również BOR) WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
  KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
  NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA / BOR:

  UZASADNIENIE.

  BIURO OCHRONY RZĄDU
  reprezentowane przez: gen.bryg. Marian JANICKI (Panie generale; nie spodziewałem się tego po panu.)
  DOPUSZCZA SIĘ / PRZYCZYNIA SIĘ DO POWIĘKSZANIA BEZPRAWIA W POLSCE, KTÓRE JUŻ OSIĄGNĘŁO APOGEUM 97%.
  FUNKCJONARIUSZE BOR SĄ PRYWATNIE UCZCIWYMI LUDŹMI ( po rozmowie z nimi stwierdziłem ten prawdziwy fakt) ALE POD WPŁYWEM STRACHU POLITYCZNEGO, KTÓRY APLIKUJE IM przede wszystkim DONALD TUSK i BRONISŁAW KOMOROWSKI, KTÓRZY TO SĄ ZAKŁADNIKAMI OBCYCH AGENTUR, wykonują bezmyślnie bezprawne wszzystkie zadania / polecenia.

  UCZCIWI ŻOŁNIERZE / UCZCIWE WOJSKO POLSKIE / UCZCIWA ARMIA POLSKA i UCZCIWE SŁUŻBY POKREWNE NIE CHCĄ JUŻ OCHRANIAĆ ZDRAJCÓW, KTÓRZY DOPUŚCILI SIĘ MAKSYMALNEJ ZDRADY WOBEC MIESZKAŃCÓW POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI WSZYSTKICH NARODÓW (proszę o poprawną interpretację).

  POPARCIE PRAWDZIWE DLA DONALDA TUSKA, DLA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO, DLA SIKORSKIEGO RADOSŁAWA, DLA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO (przepraszam Marta > przekaż stryjowi żeby nie ryzykował, tylko ze względu na Ciebie i Twoje Dzieci jestem powściągliwy), DLA GRZEGORZA SCHETYNY, DLA WALDEMARA PAWLAKA i DLA INNYCH PODOBNYCH / PODOBNIE BEZPRAWNIE DZIAŁAJĄCYCH OSOBNIKÓW wynosi tylko 4%. JEST TO SONDAŻ PRZEPROWADZONY WŚRÓD NIEZASTRASZONYCH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI.
  (CBOS źle przeprowadza (źle są zadawane pytania) sondaż / niezgodnie z prawem międzynarodowym / nie zgodnie z prawem etycznym i moralnym!)

  MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
  PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
  PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
  INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
  Moje imiona; Wiesław Tomasz.
  LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
  Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
  CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
  MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
  Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
  (Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
  1. donald tusk.
  2. bronisław komorowski.
  3. radosław sikorski.
  4. grzegorz schetyna. & etc.)
  (DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
  PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!

  =============================================================
  PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA.
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
  TO ROZKAZ!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
  i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
  KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
  NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA:
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.

  UWAGA!
  Nadzór bezpośredni nad wykonalnością niniejszego ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011
  POWIERZAM:
  1. Dowódcy Wojsk Specjalnych i wszystkim Służbom Specjalnym POLSKI.
  2. Policji POLSKI.

  Wszelkie materiały i uzasadnienia są we wszystkich moich matriałach.
  Po finalizacji ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 przejmę osobiście – co jest zrozumiałe i zgodne z wszelkim Prawem – wszystkie gmachy, budynki, pomieszczenia według lokalizacji sprecyzowanych wyżej.
  Mam nadzieję, że tym razem dla dobra Całej Polski, dla dobra całej Europy i dla dobra całego Świata to ZARZĄDZENIE w połączeniu z wszystkimi moimi wcześniejszymi ZARZĄDZENIAMI doczeka się faktycznej REALIZACJI!

  ŻADNE POROZUMIENIE NIE JEST MOŻLIWE BEZ SPEŁNIENIA MOICH WSZYSTKICH WARUNKÓW!

  Zdrada stanu w polskim Kodeksie karnym.

  Problematykę zdrady stanu regulują art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

  Art. 127.
  § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

  Art. 128.
  § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

  Poland, Warsaw, March 11, 2011 / Friday, Time completed 10:11 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

  W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
  1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
  2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
  3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
  4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
  Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
  bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
  W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
  Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
  1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję vice Ministra / dymisję przyjąłem).
  3. Ministra Obrony Narodowej.

  Dla PRZYPOMNIENIA!
  W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
  zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiście a ich obowiązki powierzyłem vice Ministrom aż do odwołania.
  Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
  Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
  Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

  Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
  Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
  Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

  Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 10:23 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-

  UZASADNIENIE.

  Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
  Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
  CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
  MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
  Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
  (Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
  1. donald tusk.
  2. bronisław komorowski.
  3. radosław sikorski.
  4. grzegorz schetyna. & etc.)
  (DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
  PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!
  Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 11:34 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  Po uzyskaniu bardzo skrajnych informacji co do całego [ZESPOŁU WIDMA] (patrz szczegóły) (dzięki zastosowaniu STANU WYJĄTKOWEGO), ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec wszystkich kont bankowych należących do rozwiązanego tylko Sejmu i tylko Kancelarii Sejmu jak również takie działanie zastosować wobec każdego posła, w celu odzyskania bezprawnie pobranego wynagrodzenia od czasu rozwiązania Sejmu Polskiego osobiście przeze mnie dla bezpieczeństwa Całej Polski, Całej Europy i Całego Jednoczącego się Świata.
  Rolę Parlamentu Polskiego Pełni tylko POLSKI SENAT!
  NALEŻY ROZUMIEĆ: PARLAMENT POLSKI JEST TYLKO JEDNOIZBOWY ZE WZGLĘDU NA ZAWIROWANIA KRYZYSOWE EKONOMICZNE I POLITYCZNE (pseudo-polityków), ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I NAGMINNE ZDRADY STANU POLSKIEGO (Proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie korupcyjne i zgniłe powiązania w celu wyeliminowania uzależnień i stosowania wzajemnego szantażu!)
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat.gp@nbp.pl
  Cc: borusewicz@nw.senat.gov.pl
  Sent: Wed, March 23, 2011 1:38:06 PM
  Subject: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka.

  PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka.

  BIURO OCHRONY RZĄDU
  gen.bryg. Marian JANICKI
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
  TO ROZKAZ!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
  i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  ROZWIĄZUJĘ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM BIURO OCHRONY RZĄDU, KTÓRE WSPÓŁPRACUJE ( Nadal nie zna niezbędnych przepisów prawa ) Z NIELEGALNYMI ORGANAMI / Z ROZWIĄZANYMI / ZE DYMISJONOWANYMI ORGANAMI / INSTYTUCJAMI / URZĘDAMI / KANCELARIAMI / MINISTERSTWAMI.

  ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE ( dotyczy to również BOR) WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
  KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
  NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA / BOR:

  UZASADNIENIE.

  BIURO OCHRONY RZĄDU
  reprezentowane przez: gen.bryg. Marian JANICKI (Panie generale; nie spodziewałem się tego po panu.)
  DOPUSZCZA SIĘ / PRZYCZYNIA SIĘ DO POWIĘKSZANIA BEZPRAWIA W POLSCE, KTÓRE JUŻ OSIĄGNĘŁO APOGEUM 97%.
  FUNKCJONARIUSZE BOR SĄ PRYWATNIE UCZCIWYMI LUDŹMI ( po rozmowie z nimi stwierdziłem ten prawdziwy fakt) ALE POD WPŁYWEM STRACHU POLITYCZNEGO, KTÓRY APLIKUJE IM przede wszystkim DONALD TUSK i BRONISŁAW KOMOROWSKI, KTÓRZY TO SĄ ZAKŁADNIKAMI OBCYCH AGENTUR, wykonują bezmyślnie bezprawne wszzystkie zadania / polecenia.

  UCZCIWI ŻOŁNIERZE / UCZCIWE WOJSKO POLSKIE / UCZCIWA ARMIA POLSKA i UCZCIWE SŁUŻBY POKREWNE NIE CHCĄ JUŻ OCHRANIAĆ ZDRAJCÓW, KTÓRZY DOPUŚCILI SIĘ MAKSYMALNEJ ZDRADY WOBEC MIESZKAŃCÓW POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI WSZYSTKICH NARODÓW (proszę o poprawną interpretację).

  POPARCIE PRAWDZIWE DLA DONALDA TUSKA, DLA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO, DLA SIKORSKIEGO RADOSŁAWA, DLA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO (przepraszam Marta > przekaż stryjowi żeby nie ryzykował, tylko ze względu na Ciebie i Twoje Dzieci jestem powściągliwy), DLA GRZEGORZA SCHETYNY, DLA WALDEMARA PAWLAKA i DLA INNYCH PODOBNYCH / PODOBNIE BEZPRAWNIE DZIAŁAJĄCYCH OSOBNIKÓW wynosi tylko 4%. JEST TO SONDAŻ PRZEPROWADZONY WŚRÓD NIEZASTRASZONYCH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI.
  (CBOS źle przeprowadza (źle są zadawane pytania) sondaż / niezgodnie z prawem międzynarodowym / nie zgodnie z prawem etycznym i moralnym!)

  MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
  PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
  PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
  INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
  Moje imiona; Wiesław Tomasz.
  LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
  Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
  CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
  MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
  Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
  (Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
  1. donald tusk.
  2. bronisław komorowski.
  3. radosław sikorski.
  4. grzegorz schetyna. & etc.)
  (DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
  PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!

  =============================================================
  PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA.
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
  TO ROZKAZ!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
  i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
  KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
  NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA:
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.

  UWAGA!
  Nadzór bezpośredni nad wykonalnością niniejszego ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011
  POWIERZAM:
  1. Dowódcy Wojsk Specjalnych i wszystkim Służbom Specjalnym POLSKI.
  2. Policji POLSKI.

  Wszelkie materiały i uzasadnienia są we wszystkich moich matriałach.
  Po finalizacji ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 przejmę osobiście – co jest zrozumiałe i zgodne z wszelkim Prawem – wszystkie gmachy, budynki, pomieszczenia według lokalizacji sprecyzowanych wyżej.
  Mam nadzieję, że tym razem dla dobra Całej Polski, dla dobra całej Europy i dla dobra całego Świata to ZARZĄDZENIE w połączeniu z wszystkimi moimi wcześniejszymi ZARZĄDZENIAMI doczeka się faktycznej REALIZACJI!

  ŻADNE POROZUMIENIE NIE JEST MOŻLIWE BEZ SPEŁNIENIA MOICH WSZYSTKICH WARUNKÓW!

  Zdrada stanu w polskim Kodeksie karnym.

  Problematykę zdrady stanu regulują art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

  Art. 127.
  § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

  Art. 128.
  § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

  Poland, Warsaw, March 11, 2011 / Friday, Time completed 10:11 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

  W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
  1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
  2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
  3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
  4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
  Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
  bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
  W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
  Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
  1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję vice Ministra / dymisję przyjąłem).
  3. Ministra Obrony Narodowej.

  Dla PRZYPOMNIENIA!
  W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
  zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiście a ich obowiązki powierzyłem vice Ministrom aż do odwołania.
  Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
  Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
  Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

  Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
  Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
  Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

  Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 10:23 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-

  UZASADNIENIE.

  Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
  Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
  CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
  MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
  Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
  (Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
  1. donald tusk.
  2. bronisław komorowski.
  3. radosław sikorski.
  4. grzegorz schetyna. & etc.)
  (DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
  PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!
  Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 11:34 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  Po uzyskaniu bardzo skrajnych informacji co do całego [ZESPOŁU WIDMA] (patrz szczegóły) (dzięki zastosowaniu STANU WYJĄTKOWEGO), ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec wszystkich kont bankowych należących do rozwiązanego tylko Sejmu i tylko Kancelarii Sejmu jak również takie działanie zastosować wobec każdego posła, w celu odzyskania bezprawnie pobranego wynagrodzenia od czasu rozwiązania Sejmu Polskiego osobiście przeze mnie dla bezpieczeństwa Całej Polski, Całej Europy i Całego Jednoczącego się Świata.
  Rolę Parlamentu Polskiego Pełni tylko POLSKI SENAT!
  NALEŻY ROZUMIEĆ: PARLAMENT POLSKI JEST TYLKO JEDNOIZBOWY ZE WZGLĘDU NA ZAWIROWANIA KRYZYSOWE EKONOMICZNE I POLITYCZNE (pseudo-polityków), ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I NAGMINNE ZDRADY STANU POLSKIEGO (Proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie korupcyjne i zgniłe powiązania w celu wyeliminowania uzależnień i stosowania wzajemnego szantażu!)
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 23, 2011 o 5:17 PM

  Please always use my real (surname; Cendrowski) and my real / true names (first name; Wiesław second name; Tomasz) in situations negative attacks at me, in the means of mass media.
  Poland, Warsaw, March 23, 2011 / Wednesday , Time completed 05:17 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 24, 2011 o 12:46 AM

  Subject: Courtyard Marriott Hotel Warsaw Airport POLAND, Street: Żwirki i Wigury 1. Dear Sirs; In connection with the irresponsible, impolite behavior:
  1. Tomasz Ciemieniewski.
  2. Night Slawomir No 381 Security Officer;
  eliminate with the market in ‚economical’ manner all mentioned activities Hotel COURTYARD MARRIOTT. My Humble Person has material at this the subject. Okecie Airport – do not eliminate in this the moment (in a lawful manner).
  Poland, Warsaw, March 24, 2011 / Thursday , Time completed 00:45 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 24, 2011 o 10:37 AM

  Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Świata; cała przestępcza działalność chorej ekipy należącej do:
  1. Bronisław Komorowski.
  2. Donald Tusk.
  I wszyscy inni podobni, którzy należą do tej chorej ekipy / do zepołu widmo, prawdopodobnie do samego dna są przestępcami w wielu dziedzinach.
  Niewykluczone, że to Komorowski Bronisław przyjął moje dane osobowe (jak chrzest) i posługuje się moimi dokumetami i dlatego przyswaja wszystko co jest moje. Otrzymałem informację, że w to bagno są zamieszani prawie wszyscy ze starych ekip rządowych. Nie wykluczone, że oni mnie teoretycznie uśmiercili / zabili z obawy, że odkryję ich wszystkie przekręty! Płyną do mnie informacje z zagranicy, z których wynika, że ze strachu przed prawdą są gotowi na realizację wszystkich czynów przestępczych wobec mnie. Mam możliwość sprawdzenia wszystkich wariantów. Może to mnie teoretycznie uśmiercili / zabili i pochowali w grobie Lecha Kaczyńskiego na Wawelu w Krakowie. W ciągo 48 godzin będę znał wszystkie szczegóły przestępstw, których dopuściła się dotychczasowa – na niby – władza polska. Jeżeli wszystko potwierdzi, będzie to szok dla całego świata, szok, który zakręci na zawsze całym negatywnym Światem. To będzie naprawdę koniec wszystkiego. Tylko uczciwym i sprawiedliwym wolno jest korzystać – na całym świecie – z moich wszystkich materiałów, za moją osobistą pisemną zgodą! Jak dotychczas nikt takiej zgody ode mnie nie otrzymał!
  Proszę wszystkich uczciwych przywódców i wszystkich uczciwych mieszkańców Ziemi, w myśl odpowiedzialności za każdego człowieka o daleko idącą ostrożność. W dniu dzisiejszym będę się modlił za cały Świat i wszechświat, żeby tylko przetrwał w swojej wieczności (przez 10 minut).
  W katastrofę samolotu koło miasta Smoleńsk w Rosji, armia nieodpowiedzialnych ludzi utopiona jest aż po uszy; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i inne podobne gady (BOR)!
  —————————————–
  Friends, all the Inhabitants the World, the entire global criminal activities a belonging to the team:
  1. Bronislaw Komorowski.
  2. Donald Tusk.
  And like all the others, who belong to the team spectrum probably to same the bottom are criminals in many areas.
  It is possible, that this / it Bronisław Komorowski he accepted my personal data (how baptism) and and uses my documents, therefore steals everything that is mine. I have received information, that in it swamp are involved almost all the old teams government. It is possible, that me theoretically killed before anxiety, that discover and publicized all their scams! Flow Information to me with abroad, which shows, that with fear before the truth are ready at implementation all criminal acts against me. I have the opportunity to check all options. Maybe it me theoretically killed and buried in a tomb Lech Kaczyński at Wawel in Krakow. In during 48 hours I will know all the details of crimes committed by the previous and current government polish. If everything itself confirmed, it will everything a shock for the whole World, a shock, that spun around (forever) negative World. It will really the end of everything. Only a fair and only just allowed use – all over the World – with all of my materials, after my personal written consent! How hitherto such consent not received from me!
  Please all Honest Leaders and all the Honest Inhabitants the Earth in accordance with the responsibility behind every human about far reaching caution. Today I will pray itself behind the whole World and the Universe, my must / we have necessarily survive in eternity (by ten minutes).
  In a plane crash in near the city of Smoleńsk in Russia, the army of irresponsible people drown after the ears; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski and other similar reptiles (AGENCY / OFFICE PROTECTION GOVERNMENT)!
  Poland, Warsaw, March 24, 2011 / Thursday , Time completed 10:37 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 24, 2011 o 1:23 PM

  Warning! Urgent!
  After receipt and after checking all the facts, that are supported by evidence / testified unequivocally – among others – about culpability (a neglected at an unprecedented scale) by gen.bryg. Marian Janicki (BOR), in connection with catastrophe plane the Polish President’s Lech Kaczyński in near the city of Smolensk, Russia. Therefore, with effect immediate, degrades / demotion Marian Janicki
  to the degree serial soldier, without opportunities preferment in the future. Insignia please immediately be removed.
  Poland, Warsaw, March 24, 2011 / Thursday , Time completed 01:23 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 24, 2011 o 7:13 PM

  Please follow all legally rules laws issued by me. Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other reptiles with the ‚group specter’, continuing avalanche criminals, errors / mistakes. They no have support from Honest the Inhabitants of the whole Polish. You swim only in result the negative, sophisticated manipulation.
  I ponder itself, thinking (going referendum) very seriously and responsibly about leaving by the Polish, with the bankrupt / with insolvent Union European. Poland is a strong Country. I need check all preferences / preferred options.
  A return to communism not has and not will!!!!!!! & ! This / It political system, which kills healthy economy.
  Poland, Warsaw, March 24, 2011 / Thursday , Time completed 07:38 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 7. 7 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 25, 2011 o 1:46 PM

  Global Group Wraith / Specter (real / true): [[Almost / Nearly all participants polish roundtable and Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski, Waldemar Aleksander Marek, Grzegorz Schetyna, Jarosław Kaczyński (Their signatures are invalid) (Marcie i jej dzieciom nie może spaść włos z głowy) and other similar reptiles mentioned in my all materials etc.] To the irreversible remove (at) forever]]. If the whole of Poland and whole the World is ready at 100% Victory and at 100% success, it such the criminals must be eliminated forever with the speed of light.
  Last warning!! I demand respect for all my regulations legal! Please do not protect / do not conserve the triple / tripartite / ternary agents: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski (Their signatures are invalid). Agents / intelligencer / emissary / sleuth / spy / (working for many countries / state / nations) about many faces is very a lot.
  Only my original personal documents: Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Soon will be supplemented and with updated list my documents about my PASSPORT INTERNATIONAL, who is in city Legnica. Every / Any / everything my research medical and psychological will soon with updated. I am always replaced the longest periods without bribes, without corruption.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  Poland, Warsaw, March 25, 2011 / Friday , Time completed 01:46 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 8. 8 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 25, 2011 o 3:29 PM

  Thu, March 24, 2011 11:57:44 AM
  Fw: Żądam natychmiast potwierdzenia wszystkich moich danych personalnych. Cendrowski Wiesław Tomasz.

  From:
  Wieslaw Cendrowski

  View Contact
  To: wisniewska.b@o2.pl
  Cc: usc.zuromin@o2.pl

  7 Files View Slideshow Download All
  Cendrowski Wieslaw Tomasz Always follow the FAIR PLAY.jpg (34KB); Cendrowski Wieslaw Tomasz.jpg (32KB); I look in the eyes of our sun patrzę w oczy naszego słońca.jpg (91KB); Only my humble self Cendrowski Wieslaw Tomas z.jpg (39KB); Document number one.jpg (57KB); Document number two.jpg (49KB); APPLICATION FOR PAYMENT TRANSFER OF FUND Cendrowski Wieslaw Tomasz My safe personal appl ication[1].rtf (4KB)

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: ugimz@go2.pl
  Cc: borusewicz@nw.senat.gov.pl
  Sent: Thu, March 24, 2011 11:56:08 AM
  Subject: Żądam natychmiast potwierdzenia wszystkich moich danych personalnych. Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Dzień dobry.
  Żądam potwierdzenia wszystkich moich prawdziwych danych w ciągu 24 godzin..
  Do Listu elektronicznego dołączam moje i tylko moje dokumenty osobiste / personalne.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 9. 9 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 26, 2011 o 12:00 PM

  Dla wszystkich służb DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE!
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH! Dlaczego? Tylko dlatego żeby / żebym uniknąć / żebym uniknął negatywnej manipulacji wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby!
  TO ROZKAZ! PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z WSZYSTKIMI PRZEPISAMI W TAKIEJ SYTUACJI; JAKIMI SKUTKAMI / KONSEKWENCJAMI GROZI NIE WYKONANIE WYDANEGO PRZEZE MNIE ROZKAZU!
  Proszę na wczoraj zrealizować wszystkie moje przepisy i wszystkie moje WARUNKI;
  finalizującym warunkiem jest odszukanie mnie w Warszawie również na wczoraj; podstawienie przygotowanego auta służbowego wraz z kierowcą dla mnie, zaproszenie mnie do auta przez kierowcę z szacunkiem wynikającym dla: Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  I PRZEMIESZCZENIE MNIE / PRZEWIEZIENIE MNIE DO: PONIŻEJ SĄ SZCZEGÓŁY I WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH;

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.
  PRZEKAZANIE MI OFICJALNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH POSESJI w TERMINIE NA WCZORAJ!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOICH WSZYSTKICH PRZEPISÓW!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU!
  Mam sumienie jest zawsze czyste; UWZGLĘDNIAM ZAWSZE ZE SYNCHRONIZOWANE PRAWO MIĘDZYNARODOWE I WSZYSTKIE POZOSTAŁE SKŁADNIKI, które mają cokolwiek wspólnego z prawem!
  Niebawem osobiście odwiedzę wiele miejsc w Polsce i nie tylko, żeby przekonać się ostatecznie o wszystkich przekrętach związanych z pseudo-władzą całej polski!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z bardzo dużymi wątpliwościami co do zawartości wszystkich trumien (zwłaszcza trumny z ciałem Prezydenta Polski LECHA KACZYŃSKIEGO, Kraków / Wawel) (dotyczy wszystkich ofiar katastrofy samolotu TUPOLEW TU154M w dniu 10 KWIECIEŃ 2010r. koło SMOLEŃSKA, ROSJA i nie tylko; PROSZĘ TO ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011 zastosować również do wszystkich nie wykrytych morderstw na obszarach Całej Polski (gdy ślady nawet poszlakowe prowadzą za granice całej POLSKI > RÓWNIEŻ TE PRZEPISY ZASTOSOWAĆ!) >:

  ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM DOKONAĆ EKSHUMACJI WSZYSTKICH CIAŁ / ZWŁOK I DOKONAĆ BARDZO PRECYZYJNEJ WSZECHSTRONNEJ EKSPERTYZY;
  SPRAWDZIĆ (między innymi) BARDZO DOKŁADNIE: CZY W TRUMNIE PREZYDENTA POLSKI LECHA KACZYŃSKIEGO JEST MOJA KREW ( 0, RH+).
  Nie wykluczone, że wykorzystano moją krew z mojej głowy, która dwukrotnie krwawiła; pierwszy raz na skutek awaryjnego nieuzasadnionego hamowania motorniczego tramwajem w Warszawie i drugi raz podczas ewidentnego zamachu na moje życie w autobusie komunikacji miejskiej również w Warszawie!
  URZĄD GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE MILCZY JAK WIELE INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI W CAŁEJ POLSCE!

  UZASADNIENIE.

  MAM NA WZGLĘDZIE (dysponując wszystkim): BEZPIECZEŃSTWO PRAWDZIWE: CAŁEGO ŚWIATA I WSZECHŚWIATA, WSZYSTKICH KONTYNENTÓW, WSZYSTKICH NARODÓW, CAŁEJ POLSKI!
  PRZYPOMINAM! WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY I ROZKAZY WYKONAĆ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM! WSZYSTKO ŁĄCZYĆ W CAŁOŚĆ!
  TO JEST KONIECZNE!
  MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
  PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
  PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
  INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
  Moje imiona; Wiesław Tomasz.
  LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  DLA PRZYPOMNIENIA!
  PROSZĘ MNIE NIE UTOŻSAMIAĆ Z ŻADNĄ INNA OSOBĄ. NIE JESTEM KLONEM! NIE JESTEM KOSMITĄ! JESTEM NORMALNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY NOSI NAZWISKO: CENDROWSKI i IMIONA: WIESŁAW TOMASZ. Pan Adam Małysz nie jest mną a ja nie jestem nim. To powinno być dla wszystkich uczciwych mieszkańców Świata oczywiste. thanks / I LOVE YOU x 7 & *.
  ŻĄDAM (mam prawo) OD CAŁEJ POLSKI wynagrodzenia dla mnie: Cendrowski Wiesław Tomasz w wysokości tylko 8 000, 00PLN (netto) / To nie jest 5 czy też 8 PLN!!!!!!!
  Od wszystkich Narodów całego Świata będzie to wynagrodzenie w wysokości 10 000, 00 EUR (netto) / To nie jest 10 EUR!!!!!!!
  Płatność / przelew mojego wynagrodzenia zawsze z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na moje osobiste konto! Dane mojego konta w moich wszystkich materiałach! (straciłem zaufanie po Waszych wielokrotnych kłamstwach niczym nieuzasadnionych). Jak dotychczas takiego wynagrodzenia nie otrzymałem od nikogo!!!!!!! Nie będzie wynagrodzenia! Będzie „WIELKIE” nic!
  Mówiąc i pisząc, że widzę nawet z tyłu / Mówiąc i pisząc, że widzę o kąt 360 stopni mam na myśli bardzo rozbudowaną podzielność UWAGI,
  gdy tylko tego chcę lub gdy tego wymaga sytuacja. Przy bardzo dobrym wzroku a taki mam / posiadam, gdy tylko jestem wyspany w ludzkich warunkach,
  widzę / można widzieć o bardzo duży kąt do tyłu. Do tego stwierdzenia nie potrzebny jest nawet NAUKOWIEC!

  Poland, Warsaw, March 26, 2011 / Saturday , Time completed 12:00 AM / PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 10. 10 Douglas Mitschelen
  Styczeń 7, 2012 o 10:58 AM

  Keep functioning ,great job!

 11. 11 Rigoberto Juda
  Styczeń 10, 2012 o 7:55 AM

  Wohh exactly what I was searching for, appreciate it for posting.

 12. 12 bentley philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 2:05 AM

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 13. 13 landscaping Hockessin de
  Styczeń 13, 2012 o 4:05 PM

  Thankyou for this grand post, I am glad I discovered this internet site on yahoo.

 14. 14 lawn and garden
  Styczeń 13, 2012 o 6:21 PM

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 15. 15 home equity loan dallas
  Styczeń 13, 2012 o 8:12 PM

  Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!

 16. 16 Accident Attorney Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 10:50 PM

  What i don’t understood is in truth how you are no longer actually much more neatly-favored than you might be now. You are very intelligent. You already know therefore considerably in the case of this matter, produced me in my opinion consider it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be involved except it’s one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

 17. 17 topsoil chadds ford
  Styczeń 14, 2012 o 3:57 AM

  What i don’t realize is in truth how you’re not actually a lot more well-favored than you might be now. You are very intelligent. You realize thus significantly on the subject of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times care for it up!

 18. 18 55 communities in delaware
  Styczeń 14, 2012 o 4:17 PM

  Really nice design and style and fantastic content material , practically nothing else we need : D.

 19. 19 Real estate MILTON DE
  Styczeń 14, 2012 o 7:30 PM

  Its like you read my mind! You appear to grasp a lot about this, like you wrote the e book in it or something. I feel that you simply could do with a few percent to force the message home a little bit, however instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 20. 20 Private jet charter
  Styczeń 14, 2012 o 8:17 PM

  I think this internet site contains some real good information for everyone. „A man’s dreams are an index to his greatness.” by Zadok Rabinwitz.

 21. 21 small weddings
  Styczeń 15, 2012 o 12:04 AM

  You can definitely see your skills in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart. „Everyone has his day and some days last longer than others.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 22. 22 commercial property delaware
  Styczeń 15, 2012 o 12:49 AM

  F*ckin’ awesome things here. I am very satisfied to look your article. Thank you a lot and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 23. 23 Over 55 communities in delaware
  Styczeń 15, 2012 o 3:38 AM

  I think you have noted some very interesting points , thanks for the post.

 24. 24 adult communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 7:55 AM

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style . „The worst-tempered people I’ve ever met were the people who knew they were wrong.” by Wilson Mizner.

 25. 25 Adult communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 11:18 AM

  Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

 26. 26 Alexia Fitzhenry
  Styczeń 15, 2012 o 5:13 PM

  If you desire to get much from this article then you have to apply these methods to your won website.

 27. 27 Jerri Nothum
  Styczeń 15, 2012 o 9:21 PM

  I read this post completely about the resemblance of most up-to-date and earlier technologies, it’s awesome article.

 28. 28 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:42 AM

  Absolutely indited content , appreciate it for entropy.

 29. 29 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 5:46 AM

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! „They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.” by Carl W. Buechner.

 30. 30 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 6:54 AM

  I like this weblog very much so much superb information. „Marriage should be a duet — when one sings, the other claps.” by Joe Murray.

 31. 31 epilateur electrique
  Styczeń 16, 2012 o 4:03 PM

  Thank you for the good writeup. It in fact used to be a leisure account it. Glance complex to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 32. 32 trampoline avec filet
  Styczeń 16, 2012 o 4:27 PM

  Thank you for being our tutor on this niche. We enjoyed your own article greatly and most of all enjoyed the way you handled the aspect I widely known as controversial. You are always quite kind to readers much like me and help me in my life. Thank you.

 33. 33 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 5:14 PM

  This is a great site post. thanx very much for the wonderful insight and we really appreciate the time you took to write this. thank again.

 34. 34 Caroll Cutrell
  Styczeń 17, 2012 o 6:16 AM

  What’s up everyone, I know YouTube video carries less bytes of memory due to that its quality is awful, but this YouTube video has impressive picture quality.

 35. 35 bottes pas cher
  Styczeń 17, 2012 o 10:25 AM

  Loving the information on this web site, you have done outstanding job on the posts.

 36. 36 Ron Bacich
  Styczeń 17, 2012 o 3:27 PM

  Hello my friend! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all vital infos. I’d like to peer extra posts like this.

 37. 37 http://www.planchaelectrique.net/
  Styczeń 17, 2012 o 6:04 PM

  Yo! Awesome piece of writing! I happen to be a ordinary visitor to your site (a lot more like addict :P) to your website but also I had a concern. I am only not absolutely sure whether its the right web site to ask, but there are no spam comments. I get comments often. Could you assist me? Thank you!

 38. 38 barbecue électrique
  Styczeń 17, 2012 o 11:10 PM

  I like this post, enjoyed this one thankyou for posting .

 39. 39 Minibus hire york
  Styczeń 18, 2012 o 12:31 AM

  It’s quite hard to find a good site. And I think I am lucky enough to have come here. The posts are doing great and full of good insights. I would be glad to keep on coming back here to check for updates!

 40. 40 robotmultifonction.net
  Styczeń 18, 2012 o 7:27 AM

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s pretty price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will be a lot more helpful than ever before. „No one has the right to destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

 41. 41 appareil photo bridge
  Styczeń 19, 2012 o 3:30 AM

  You made various good points there. I did a search on the issue and found most persons will agree with your blog.

 42. 42 site
  Styczeń 19, 2012 o 7:08 PM

  Wohh exactly what I was looking for, appreciate it for putting up.

 43. 43 trancheuse
  Styczeń 19, 2012 o 7:27 PM

  You are my inhalation , I possess few web logs and infrequently run out from to post .

 44. 44 sac à langer
  Styczeń 19, 2012 o 11:09 PM

  Hello There. I found your blog the use of msn. That is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thank you for the post. I will certainly return.

 45. 45 table a langer
  Styczeń 20, 2012 o 2:24 AM

  Very interesting subject, thank you for posting.

 46. 46 montres femmes
  Styczeń 20, 2012 o 8:42 AM

  Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

 47. 47 montre gps
  Styczeń 20, 2012 o 11:08 AM

  We would like to thank you again for the wonderful ideas you gave Janet when preparing a post-graduate research plus, most importantly, for providing every one of the ideas in one blog post. If we had been aware of your web page a year ago, we might have been saved the unnecessary measures we were choosing. Thanks to you.

 48. 48 décodeur tnt
  Styczeń 21, 2012 o 3:58 AM

  I carry on listening to the news bulletin talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 49. 49 trampoline pas cher
  Styczeń 21, 2012 o 12:55 PM

  As soon as I discovered this site I went on reddit to share some of the love with them.

 50. 50 http://www.echelletelescopique.org/
  Styczeń 21, 2012 o 2:58 PM

  Sweet internet site , super style and design , rattling clean and apply friendly .

 51. 51 echelle telescopique
  Styczeń 21, 2012 o 11:36 PM

  We wish to thank you all over again for the beautiful ideas you gave Jeremy when preparing her post-graduate research and, most importantly, with regard to providing each of the ideas in a single blog post. In case we had been aware of your web site a year ago, we may have been saved the unnecessary measures we were selecting. Thanks to you.

 52. 52 tree removal Delaware
  Styczeń 22, 2012 o 6:13 AM

  I believe that is among the such a lot important information for me. And i’m satisfied reading your article. However want to commentary on few basic issues, The site taste is ideal, the articles is truly excellent :D. Just right activity, cheers.

 53. 53 harman pellet stoves
  Styczeń 23, 2012 o 12:44 AM

  you’re in reality a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have done a fantastic activity on this matter!

 54. 54 Steve Hassard
  Styczeń 23, 2012 o 11:38 AM

  Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have found out so far. But, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 55. 55 Ronnie Barchacky
  Styczeń 23, 2012 o 10:32 PM

  Magnificent website. A lot of helpful information here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

 56. 56 coupon code 2012
  Styczeń 24, 2012 o 12:11 AM

  Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great site.

 57. 57 Stephanie Milhoan
  Styczeń 24, 2012 o 12:00 PM

  Great write-up, I am regular visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 58. 58 brosse a dent electrique
  Styczeń 24, 2012 o 8:19 PM

  I want gathering useful info, this post has got me even more info! .

 59. 59 Sleep Innovations Mattress Topper Topper Costco
  Styczeń 25, 2012 o 4:40 AM

  I will immediately grab your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

 60. 60 shipping car to poland
  Styczeń 25, 2012 o 10:50 AM

  How many people do you know who have RV? Recreational vehicles are popular in Australia, but not here. And there are not many companies that could handle shipping RVs. So be selective, but not too much.

 61. 61 Business Start Up Design Package
  Styczeń 25, 2012 o 3:10 PM

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly fix should you werent too busy searching for attention.

 62. 62 siege auto bebe confort
  Styczeń 25, 2012 o 6:48 PM

  I like meeting utile information , this post has got me even more info! .

 63. 63 Westlake Dentist
  Styczeń 25, 2012 o 7:45 PM

  Hi there, I discovered your web site by way of Google at the same time as searching for a comparable subject, your web site got here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 64. 64 sorbetiere
  Styczeń 26, 2012 o 6:26 AM

  I got what you intend, thanks for putting up.Woh I am happy to find this website through google. „I would rather be a coward than brave because people hurt you when you are brave.” by E. M. Forster.

 65. 65 Mario Maisch
  Styczeń 26, 2012 o 11:34 AM

  I’ve recently started a blog, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 66. 66 siège auto bébé confort
  Styczeń 26, 2012 o 12:19 PM

  Very interesting points you have noted, thanks for posting.

 67. 67 echelle telescopique
  Styczeń 26, 2012 o 2:25 PM

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination great post!

 68. 68 Thriller movies
  Styczeń 26, 2012 o 11:17 PM

  I like this web blog its a master peace ! Glad I discovered this on google. „The definition of a beautiful woman is one who loves me.” by Sloan Wilson.

 69. 69 Roman Turnbow
  Styczeń 27, 2012 o 2:13 PM

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 70. 70 Escort girl Paris
  Styczeń 28, 2012 o 3:09 PM

  Keep up the superb piece of work, I read few blog posts on this internet site and I believe that your website is really interesting and has bands of good information.

 71. 71 turbine à glace
  Styczeń 28, 2012 o 5:29 PM

  Sweet site, super design and style , really clean and employ friendly .

 72. 72 Lyle Plaxco
  Styczeń 29, 2012 o 7:53 PM

  Exactly what I was looking for, regards for posting . „Pardon one offense, and you encourage the commission of many.” by Publilius Syrus.

 73. 73 tables basses
  Styczeń 30, 2012 o 3:18 PM

  Its good as your other blog posts : D, regards for posting . „There’s no Walter Cronkite to give you the final word each evening.” by William Weld.

 74. 74 spartanburg web design
  Styczeń 31, 2012 o 9:05 PM

  I always was interested in this subject and stock still am, thanks for posting .

 75. 75 Learning the Stock Market
  Luty 1, 2012 o 1:35 AM

  Thanks for helping out, good information on ZARZÄ„DZENIE Z MOCÄ„ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka. BIURO OCHRONY RZÄ„DU Pan Marian JANICKI. cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt Thanks ! Learning the Stock Market 🙂

 76. 76 cliquez ici
  Luty 1, 2012 o 3:06 AM

  Thank you for the good writeup. It in truth was a entertainment account it. Look complex to far added agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?

 77. 77 Randell Schwaner
  Luty 1, 2012 o 9:35 PM

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog!

 78. 78 robot menager
  Luty 2, 2012 o 2:56 AM

  Its such as you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something. I believe that you simply can do with a few percent to drive the message house a bit, however instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 79. 79 Patrica Fuhriman
  Luty 2, 2012 o 6:04 PM

  Hi there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 80. 80 Kimbra Touton
  Luty 3, 2012 o 2:21 AM

  I do like the way you have presented this difficulty and it does provide me a lot of fodder for thought. However, because of what I have observed, I basically trust as the actual feedback stack on that individuals keep on issue and in no way embark on a tirade involving some other news du jour. All the same, thank you for this fantastic piece and even though I can not go along with the idea in totality, I respect the point of view.

 81. 81 Korean Online Dating
  Luty 3, 2012 o 4:21 AM

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design and style .

 82. 82 braking news
  Kwiecień 14, 2012 o 6:56 PM

  naturally like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll certainly come again again.

 83. 83 MC7598 PYESKRWA9WR
  Maj 28, 2013 o 10:57 AM

  Thanks for creating the truthful try to go over this. I really feel pretty powerful around it and wish to read more. If it’s OK, as you acquire additional in depth know-how, may well you thoughts adding extra articles related to this a single with added information and facts? It may very well be extraordinarily useful and useful for me and my close friends.

 84. 84 Caron Bolus
  Czerwiec 4, 2013 o 3:40 PM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 85. 85 Antonia Donivan
  Czerwiec 6, 2013 o 6:37 AM

  great and funky,we be pleased about you your own discussing.

 86. 86 Education
  Czerwiec 7, 2013 o 3:21 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 87. 87 http://adoptedaxiom.com/stories/being/world/index.php?title=User:NavigateHere
  Czerwiec 7, 2013 o 5:13 PM

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 88. 88 web design
  Czerwiec 8, 2013 o 12:31 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 89. 89 www.roofrepairnashville.org/
  Czerwiec 10, 2013 o 6:32 AM

  please Almight Allah, accept my Muslim umma there duas and solve there problems here and afterhere.you the creator and everything for us in this world, you are the giver. ya Allah please overcome my problem with my hasbund to be. make him to love me as usual, he is over hurting, am praying him salat isthakar, kindly decide for me were my stand with this man. i have lots of thouhgts night and day over this relation ship and my mamy is still admited in hospital because of her broken leg. Please Allah am with you and help me in this problems of mine. assalam-alkum.

 90. 90 Automotive industry
  Czerwiec 13, 2013 o 9:16 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 91. 91 Education & Finance
  Czerwiec 15, 2013 o 10:35 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 92. 92 web design
  Czerwiec 16, 2013 o 4:19 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 93. 93 Kamagra Oral Jelly
  Czerwiec 18, 2013 o 7:34 AM

  You have made some decent points there. I checked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 94. 94 spine surgeon palo alto
  Czerwiec 19, 2013 o 10:47 AM

  I\\\’ve had a lot of success with HomeBudget. It\\\’s perfect for a family because my wife and I can each have the app on our iPhones and sync our budget between both.

 95. 95 ppi claims
  Czerwiec 20, 2013 o 2:48 AM

  Howdy, I believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 96. 96 free microsoft points
  Czerwiec 21, 2013 o 9:47 PM

  Good web site you have here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 97. 97 best background check service
  Czerwiec 24, 2013 o 8:04 AM

  I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net can be a lot more useful than ever before. Many thanks for this post, could you compose a follow up part possibly? I understand people just like me personally might enjoy it! Impressive, what a good useful write-up. When you think you will be creating another in this particular subject? Please put me on the list if possible.

 98. 98 Book
  Czerwiec 26, 2013 o 5:01 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 99. 99 Finance & Fashion Store
  Czerwiec 27, 2013 o 12:39 AM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 100. 100 Seo community
  Czerwiec 28, 2013 o 11:12 AM

  Spot on with this write-up, I truly think this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 101. 101 Spa Austin
  Czerwiec 28, 2013 o 12:21 PM

  This is a topic that is close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 102. 102 seo australia
  Czerwiec 28, 2013 o 1:17 PM

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks a lot!

 103. 103 porntube
  Czerwiec 28, 2013 o 3:34 PM

  I like it whenever people get together and share opinions. Great website, continue the good work!

 104. 104 psn card generator
  Czerwiec 28, 2013 o 8:55 PM

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I cannot join it. Is there anybody getting similar RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 105. 105 emergency food
  Czerwiec 28, 2013 o 9:08 PM

  I used to be able to find good information from your blog articles.

 106. 106 trotinette madd
  Czerwiec 28, 2013 o 10:57 PM

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 107. 107 raspberry ketone dr oz
  Czerwiec 29, 2013 o 7:39 AM

  Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 108. 108 xnxx
  Czerwiec 29, 2013 o 10:24 AM

  I used to be able to find good information from your content.

 109. 109 acompanhantes SP
  Czerwiec 29, 2013 o 11:12 AM

  Great post, thanks for this information….

 110. 110 buy 60 vegetarian capsules
  Czerwiec 29, 2013 o 11:45 AM

  Excellent post. I will be experiencing a few of these issues as well..

 111. 111 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 12:58 PM

  Greetings, I believe your web site may be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful blog!

 112. 112 Reviews of Raspberry ketone
  Czerwiec 29, 2013 o 2:46 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people do not discuss these subjects. To the next! All the best!!

 113. 113 trotinette blunt
  Czerwiec 29, 2013 o 4:20 PM

  This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

 114. 114 Play Reel King Online
  Czerwiec 29, 2013 o 10:55 PM

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 115. 115 saiga 12 10 round magazine
  Lipiec 1, 2013 o 9:07 AM

  This is a topic that is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 116. 116 does raspberry ketone work
  Lipiec 1, 2013 o 9:15 AM

  This excellent website certainly has all of the information I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 117. 117 free link sharing 2me
  Lipiec 1, 2013 o 9:26 AM

  I really love your website.. Excellent colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 118. 118 bet at home
  Lipiec 1, 2013 o 9:40 AM

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 119. 119 Seo community
  Lipiec 1, 2013 o 12:37 PM

  There is definately a lot to know about this topic. I love all of the points you made.

 120. 120 ppi claims company
  Lipiec 1, 2013 o 1:25 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is also very good.

 121. 121 green coffee bean extract
  Lipiec 1, 2013 o 2:35 PM

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 122. 122 xnxx
  Lipiec 1, 2013 o 2:57 PM

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 123. 123 Ultra Design Agency San Diego
  Lipiec 1, 2013 o 3:15 PM

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for supplying this info.

 124. 124 e cigarette reviews
  Lipiec 1, 2013 o 3:20 PM

  You should be a part of a contest for one of the highest quality sites on the internet. I am going to recommend this blog!

 125. 125 VigRX Plus
  Lipiec 1, 2013 o 4:16 PM

  I like it whenever people get together and share thoughts. Great site, stick with it!

 126. 126 porntube
  Lipiec 2, 2013 o 12:08 AM

  There’s certainly a great deal to find out about this topic. I really like all of the points you have made.

 127. 127 free psn code generator
  Lipiec 2, 2013 o 2:34 AM

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Thanks for supplying this information.

 128. 128 face wash
  Lipiec 2, 2013 o 6:15 AM

  salaams people…hope allah swt answers ALL YOUR RIGHTOUS duas and may all your wishes, dreams come true…ameen….

 129. 129 craigslist leads
  Lipiec 2, 2013 o 7:39 AM

  Spot on with this write-up, I really believe this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 130. 130 electronic cigarette review
  Lipiec 2, 2013 o 10:20 AM

  Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 131. 131 Brian Spear
  Lipiec 2, 2013 o 1:26 PM

  Hey there! I simply want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I am coming back to your website for more soon.

 132. 132 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 1:39 PM

  I needed to thank you for this good read!! I absolutely loved every bit of it. I have got you bookmarked to check out new things you post…

 133. 133 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 3:12 PM

  Very nice write-up. I absolutely love this website. Keep writing!

 134. 134 watch movies online free
  Lipiec 2, 2013 o 3:51 PM

  After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 135. 135 glass pipes
  Lipiec 2, 2013 o 11:03 PM

  You need to take part in a contest for one of the most useful blogs on the internet. I will highly recommend this website!

 136. 136 home security monitoring services
  Lipiec 2, 2013 o 11:21 PM

  Good day! I just wish to offer you a big thumbs up for the excellent info you have got right here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

 137. 137 wealth transfer
  Lipiec 3, 2013 o 10:04 AM

  It’s hard to find knowledgeable people for this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 138. 138 orange cuonty search engine optimization
  Lipiec 3, 2013 o 1:10 PM

  Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 139. 139 snapchat save photos
  Lipiec 3, 2013 o 11:44 PM

  Good information. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

 140. 140 Natural penis enlargement
  Lipiec 4, 2013 o 12:01 PM

  Wonderful article! We are linking to this particularly great article on our site. Keep up the great writing.

 141. 141 buy generic cialis
  Lipiec 4, 2013 o 2:06 PM

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 142. 142 garcinia cambogia extract
  Lipiec 5, 2013 o 1:22 AM

  This is the right webpage for anyone who really wants to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been written about for years. Excellent stuff, just great!

 143. 143 cheap car insurance
  Lipiec 5, 2013 o 7:11 AM

  Hello, I do believe your web site could be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 144. 144 Bo Henness
  Lipiec 9, 2013 o 6:22 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 145. 145 infrared sauna dangers
  Lipiec 9, 2013 o 7:41 AM

  I do believe that this certain blog was ever most useful in my adventures of blogging. Ever more I think everyone should know and learn the information posted. Good day.

 146. 146 body lotions
  Lipiec 12, 2013 o 2:20 AM

  Salaam everyone. May Allah give peace, Love and Harmony in your lives for the NEW YEAR.

 147. 147 buy instagram followers
  Lipiec 14, 2013 o 10:43 AM

  I used to be able to find good advice from your blog posts.

 148. 148 Best Way To Learn Guitar
  Lipiec 17, 2013 o 5:38 AM

  I hope allah grants all duas made here. Please pray for me and make dua for me, i have lost my love, i want him back, he is the one for me and i do not want anyone else. I havent eaten or slept all i want is my live back and for him to love me again and return to me. Please help my dua to be granted.

 149. 149 MarcusNet
  Kwiecień 15, 2014 o 1:43 PM

  http://www.evansphotos.com/【大幅値下げ中】【湯もみ型付けサービス!】久保田スラッガー硬式グローブ -ksgspt 外野手用(大-jp-7004.html
  http://www.evansphotos.com/【品質保証】【湯もみ型付けサービス!】久保田スラッガー軟式グローブ セカンド-ショート用-ksnms-jp-7193.html
  http://www.evansphotos.com/【大幅値下げ中】【湯もみ型付けサービス!】ウィルソン-硬式グラブ-内野手用-wtahwn46p【品質-jp-6971.html
  http://www.evansphotos.com/【品質保証】『ミズノプロ』-2014年モデル-ミドルカットスパイク-2kw22300 -jp-7541.html
  http://www.evansphotos.com/【大幅値下げ中】久保田スラッガー-硬式少年用グローブ ksgssj4 セカンド-ショート-ピッチャー-jp-6999.html

  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-2段棚オプション-【ままごとセット】【知育玩具】【教育玩具】【ままごと遊び】【国産】-jp-7100.html]国産[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-new-eko-ランドセルラック-ekr00046-【ニューいいこ収納ラック】【ニュー-jp-7571.html]収納ラック[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-kidzoo-デスクチェア-【キッズデスクセット】【デスクチェア】【キッズテーブルセッ-jp-7401.html]デスクチェア[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】na-kids-チェスト(ワイド)-kdk1546【nakids】【ネイキッズ】【子供用-jp-7446.html]ネイキッズ[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-エルファ-エコ?フィッシングエコ?ハンティング-【知育玩具】【パズル】【2段パズル】【-jp-7059.html]パズル[/url]

  http://www.kfkod.net/【Dedesken-デデスケン】本革スウェードカラーソールウィングチップシューズ10557スエードレ-jp-7099.html
  http://www.kfkod.net/【即日発送可】Prpsピーアールピーエス【入手困難!世界最高峰デニム!】Slim-fit-barra-jp-8249.html
  http://www.kfkod.net/【お買い得】Grind-グラインド-【La発の人気ブランド!】ワンポイント-ワッペン-チノパンツ-c-jp-8105.html
  http://www.kfkod.net/dedesken-デデスケン内羽ショートレースアップブーツ10535wineきれいめ-お兄系ブーツ–jp-7014.html
  http://www.kfkod.net/【品質保証】Numero-due-ヌメロデュエ【Safari系雑誌掲載ブランド!】【アメカジ&セレカ-jp-8411.html

  [url=http://www.mayhutbui.biz/albero-アルベロ berretta(ベレッタ)小銭入れ付き長財布 5512-レディース-財布–jp-7424.html]小銭入れ[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/corbo-コルボclay-works-クレイワークスシリーズ二つ折り財布 8jf9974メンズ-財-jp-7586.html]クレイワークス[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/albero-アルベロ lyon(リヨン)小銭入れ付き二つ折り財布 4355ベージュ×オレンジ-レデ-jp-7340.html]アルベロ[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/baggy-port-バギーポート フルクロームツートン ラウンド小銭入れ付き二つ折り財布hrd40-jp-7527.html]バギーポート[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/★在庫わずか★dakota ダコタ!2つ折財布-34281-メンズ-レディース-女性用-財布-サイフ-jp-7139.html]2つ折財布[/url]

  [url=http://www.bentug.org/トートバッグ-レディース-鞄-ショルダーバッグ-斜めがけ-メッセンジャーバッグ-サブバッグ-jp-10282.html]トートバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/トートバッグ-レディース-鞄-ショルダーバッグ-斜めがけ-黒-jp-7094.html]トートバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/レディースバッグ-メッセンジャーバッグ-サブバッグ-黒-赤-白-jp-12001.html]メッセンジャーバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/2013年新作メッセンジャーバッグ-レディース-サブバッグ-黒-赤-白-jp-11969.html]メッセンジャーバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/リュックサック-レディース-スクールバッグ-おしゃれ-ナップサック-通学-大人-アウトドア-かわいい-jp-12022.html]レディースバッグ[/url]

 150. 150 binary options trading signals review franco
  Kwiecień 23, 2014 o 1:07 PM

  This paragraph will assixt the internet visitors for creating neew blog orr even a
  weblog from start to end.


 1. http://www.religionjeans.co.uk/ Trackback o Kwi 8th, 2014 o 10:05 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Marzec 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Lu   Kwi »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: