30
Mar
11

MÓJ CAŁY PROGRAM JEST O WARTOŚCI NIEWYOBRAŻALNEJ DLA ZWYKŁEGO ŚMIERTELNIKA / ZJADACZA CHLEBA!!!!!!! MOŻNA GO LICZYĆ W TRYLIONACH EUR / US DOLAR. TYLKO IDIOTA I IDIOTKA UWAŻA, ŻE MOŻE GO MIEĆ ZA SZKLANKĘ WODY I KAWAŁEK CHLEBA!!!!!!!


https://i2.wp.com/www.sklep.eduforum.pl/images/God__o_Polski_48da3d975bc30.jpg

https://i0.wp.com/3rscdw.blu.livefilestore.com/y1pSERL5NEO1E9r0_fdmfpbC9V1LdtbeONpn7ZwQXSiTfbcELLlNs2QtAr3pdnrYc6gFpeVMu-Fns28EYR-f-4i9A/Whole%20POLAND%20Forever.%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr.%20Cendrowski%20Wies%c5%82aw%20Tomasz%20VIII..jpg

DODATKOWY MÓJ WARUNEK dla Szapował Jarosław (jeżeli nie żyje to jego następca), Dom Studenta, ul. Mickiewicza 10, 59 220 Legnica, do wykonania w ciągu 48 godzin od chwili publikacji publicznej:
W związku, że w/w ów osobnik dopuścił się bezprawia wobec mojej Osoby; Usuwając mnie siłą (przy pomocy opłaconych „ochrończyków”, z którymi zakulisowo uzgodnił plan bezprawnego działania) z mojego opłaconego i w myśl każdego prawidłowego Prawa > nadpłaconego mojego pokoju w okresie zimy 2009 / 2010 i bardzo niskich temperatur – 20 stopni Celsjusza, pozbawiając mnie dostępu do dnia dzisiejszego do moich wszystkich w idealnym stanie rzeczy osobistych;
Żądam przywiezienia mi / przetransportowania dla mnie do Warszawy, Polska (proszę mnie odszukać i przekazać na moje ręce osobiście jak wszystko inne, nie ma rzeczy niemożliwych / dla chcącego nic trudnego) wszystkich moich rzeczy osobistych w nienaruszonym stanie / w niepogorszonym stanie niż w chwili bezprawnego działania Szapował Jarosław, które pozostały w moim pokoju pod wyżej wymienionym adresem.
Wszyscy ci, którzy nie zrozumieli i nie wykonali / nie zrealizowali wszystkich moich warunków, ewentualnie nie wyszukali moich wszystkich warunków lub mojego całego materiału, muszą dotąd szukać, studiować i realizować (proszę pamiętać o moich rozkazach) aż wszystko będzie zrozumiane / zrozumiałe i zrealizowane przez was dla MOJEJ SKROMNEJ OSOBY.
ZAWSZE Z NOWĄ MOJĄ PUBLIKACJĄ NALEŻY ŁĄCZYĆ CAŁY MÓJ MATERIAŁ, KTÓRY JEST W MOICH SZEŚCIU BLOGACH (łącznie będzie osiem i wszystkie opcje muszą być włączone) / PROFILACH / PORTALACH / OBSZARACH / ALBUMACH / NOTATKACH itp. itd. MÓJ MATERIAŁ STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ!
PRZED CHWILĄ WYLICZYŁEM – UWZGLĘDNIAJĄC ZE SYNCHRONIZOWANE WSZELKIE PRAWO WSZYSTKICH NARODÓW – I STWIERDZIŁEM, ŻE PRZEDE WSZYSTKIM CAŁA GRUPA WIDMO (osobnicy całej tej grupy są wymienieni w moich wszystkich materiałach) i PRAWIE WSZYSCY UCZESTNICY OKRĄGŁEGO STOŁU z 1989 roku są mi winni (odszkodowania / zadośćuczynienia) już trzykrotną wartość Całej Polski.
Już od dawna Cała Polska jest moją własnością prywatną – proszę bez ironii – (przypominam, że jestem Narodowości Polskiej / jestem Polakiem a więc Cała Polska jest niepodległym, niezależnym, suwerennym i tylko moim OBSZAREM) do czasu przejęcia przeze mnie pełni władzy.
Po przejęciu przeze mnie pełni władzy i po przejęciu przeze mnie wszystkich gmachów / budynków / posesji / pomieszczeń / gabinetów po wszystkich ministerstwach, po rozwiązanym sejmie, po rozwiązanej Kancelarii Prezydenta Polski (Belweder + Pałac „Namiestnikowski”, po rozwiązanej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po rozwiązanym Ministerstwie Spraw Zagranicznych i etc.). PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH MOICH WARUNKÓW CAŁA POLSKA PONOWNIE STANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POLSKI – W CAŁEJ HISTORII POLSKI – I WSZYSTKICH POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI.
PRZYPOMINAM, ŻE DOTYCHCZAS ŻADEN WARUNEK NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY!!!!!!!!

PO PROSTU! NIE WIECIE CO TO JEST NORMALNOŚĆ!
WASZ STRACONY CZAS Z WASZEJ WINY JUŻ OD DAWNA PRACUJE DLA MNIE!!!!!!!
BOKI ZRYWAM Z WASZEGO IDIOTYZMU.
JAK BARDZO TRZEBA BYĆ ZAŚLEPIONYM ŻEBY TEGO CO NAJMNIEJ NIE WIDZIEĆ I NIE SŁYSZEĆ!!!!!!!!!!!
WSZYSCY NOWI, KTÓRZY PRAGNĄ ZABRAĆ JAKIKOLWIEK GŁOS MUSZĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁYM MOIM MATERIAŁEM!!!!!!! & !
Jak można mówić o normalności w całej Polsce jak nawet nikt nie potrafi odpisać na pocztę elektroniczną w Polsce!!!!!!!!!
GRUPA WIDMO MUSI BYĆ ZATRZYMANA I ARESZTOWANA! PRZEDE WSZYSTKIM W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław, Waldemar Aleksander Marek, Krzakowski Tadeusz i inne podobne gady wymienione w moich materiałach!
RÓWNIEŻ DLA PRZYPOMNIENIA!!!!!!! & ! TŁUMACZENIE MOICH WSZYSTKICH MATERIAŁÓW NA INNE JĘZYKI ŚWIATA TYLKO PRZEZ TŁUMACZY: WIARYGODNYCH (nieskorumpowanych), NIEZALEŻNYCH, APOLITYCZNYCH, ZAPRZYSIĘŻONYCH, PRZYSIĘGŁYCH SĄDOWYCH!!!!!!! & ! UZASADNIENIE JUŻ BARDZO DAWNO OPUBLIKOWAŁEM. To nie są materiały dla analfabetów / dla niereformowalnych!!!!!!!
MÓJ CAŁY PROGRAM JEST O WARTOŚCI NIEWYOBRAŻALNEJ DLA ZWYKŁEGO ŚMIERTELNIKA / ZJADACZA CHLEBA!!!!!!! MOŻNA GO LICZYĆ W TRYLIONACH EUR / US DOLAR.
TYLKO IDIOTA I IDIOTKA UWAŻA, ŻE MOŻE GO MIEĆ ZA SZKLANKĘ WODY I KAWAŁEK CHLEBA!!!!!!!
https://i2.wp.com/pomocedydaktyczne.info/images/visualsystem/godlo_polski_na_przestrzeni_wiekow.jpg
https://i1.wp.com/www.jtk.pl/ea/uploads/produkty/1702_polskie_godlo.jpg
Poland, Warsaw, March 30, 2011 / Wednesday , Time completed 11:08 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Reklamy

158 Responses to “MÓJ CAŁY PROGRAM JEST O WARTOŚCI NIEWYOBRAŻALNEJ DLA ZWYKŁEGO ŚMIERTELNIKA / ZJADACZA CHLEBA!!!!!!! MOŻNA GO LICZYĆ W TRYLIONACH EUR / US DOLAR. TYLKO IDIOTA I IDIOTKA UWAŻA, ŻE MOŻE GO MIEĆ ZA SZKLANKĘ WODY I KAWAŁEK CHLEBA!!!!!!!”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 30, 2011 o 8:36 PM

  I see, I hear, I feel, I read and I say; Continues itself fraud / dishonesty / action negatively. Civic Platform (PO) and other all x 7 parties political, virtually no has longer any support, among the Honest People whole Polish. Polls hitherto it one a great (mighty) deception. Who else take the trying rescue rotten political system? Please; Do not worry. Enough for us / for the whole Polish all the (raw) materials.
  Poland, Warsaw, March 30, 2011 / Wednesday , Time completed 07:36 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 31, 2011 o 9:52 AM

  Instrukcja z Natychmiastową Klauzulą Wykonalności dla wszystkich Służb Specjalnych!
  Wstrzymać natychmiast remont Dworca Centralnego w Warszawie! Ten Dworzec Musi Być Wizytówką Warszawy w ciągu sześciu miesięcy, licząc od tej chwili / od tego momentu!
  Powodem do tego nie jest edward gierek! Panie świeć nad jego duszą.
  Ten remont to jeden wielki przekręt! CBA; Proszę pracować z prędkością światła, z jakością nie gorszą do wspomnianej prędkości światła!
  Jak spojrzałem na strop / sufit mdłości mnie ogarnęły!
  Sprawdzić każdą procedurę związaną z każdym przetargiem w Całej Polsce i na Całym Świecie!
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, March 31, 2011 / Thursday , Time completed 09:52 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 31, 2011 o 7:04 PM

  Thu, March 31, 2011 11:35:54 AM
  Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  From:
  Wieslaw Cendrowski

  View Contact
  To: 2305.sekretariat@mon.gov.pl

  JW 2305

  04-520 Warszawa 106

  skr. poczt. 13
  e-mail: 2305.sekretariat@mon.gov.pl
  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: grom@grom.mil.pl
  Cc: newsroom.dpimon@mon.gov.pl
  Sent: Thu, March 31, 2011 10:56:25 AM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: grom@grom.mil.pl
  Cc: gdw@tgw.com.pl
  Sent: Thu, March 31, 2011 10:54:47 AM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  Witam Jednostkę Specjalną GROM.
  DLACZEGO JA NIC NIE WIEM O WASZYCH AKCJACH?
  OD TERAZ MUSI SIĘ TO ZMIENIĆ!
  POZDRAWIAM.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ===============================================
  Instrukcja z Natychmiastową Klauzulą Wykonalności dla wszystkich Służb Specjalnych!
  Wstrzymać natychmiast remont Dworca Centralnego w Warszawie! Ten Dworzec Musi Być Wizytówką Warszawy w ciągu sześciu miesięcy, licząc od tej chwili / od tego momentu!
  Powodem do tego nie jest edward gierek! Panie świeć nad jego duszą.
  Ten remont to jeden wielki przekręt! CBA; Proszę pracować z prędkością światła, z jakością nie gorszą do wspomnianej prędkości światła!
  Jak spojrzałem na strop / sufit mdłości mnie ogarnęły!
  Sprawdzić każdą procedurę związaną z każdym przetargiem w Całej Polsce i na Całym Świecie!
  Poland, Warsaw, March 31, 2011 / Thursday , Time completed 09:37 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat_kgpsp@kgpsp.gov.pl
  Cc: rzecznik@sp.mil.pl
  Sent: Sun, March 27, 2011 12:01:44 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: rzecznik@mw.mil.pl
  Cc: rzecznik@sp.mil.pl
  Sent: Sun, March 27, 2011 11:48:04 AM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: rzecznikkgp@policja.gov.pl
  Cc: djaroslawska@mon.gov.pl
  Sent: Sun, March 27, 2011 11:45:19 AM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: bbn@bbn.gov.pl
  Cc: sekretariat_kgpsp@kgpsp.gov.pl
  Sent: Sun, March 27, 2011 11:42:42 AM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  Stanisław Koziej

  Kontradmirał Marian AMBROZIAK

  Zastępca Szefa BBN
  Zdzisław Lachowski

  Rzecznik Prasowy
  Komendanta Głównego Policji
  młodszy inspektor dr Mariusz Sokołowski

  gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

  st. bryg. mgr Paweł Frątczak

  Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego

  mł. bryg. mgr
  Marzena Pytlowana

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011. Dla wszystkich służb DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE!
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH! Dlaczego? Tylko dlatego żeby / żebym uniknąć / żebym uniknął negatywnej manipulacji wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby!
  TO ROZKAZ! PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z WSZYSTKIMI PRZEPISAMI W TAKIEJ SYTUACJI; JAKIMI SKUTKAMI / KONSEKWENCJAMI GROZI NIE WYKONANIE WYDANEGO PRZEZE MNIE ROZKAZU!
  Proszę na wczoraj zrealizować wszystkie moje przepisy i wszystkie moje WARUNKI;
  finalizującym warunkiem jest odszukanie mnie w Warszawie również na wczoraj; podstawienie przygotowanego auta służbowego wraz z kierowcą dla mnie, zaproszenie mnie do auta przez kierowcę z szacunkiem wynikającym dla: Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  I PRZEMIESZCZENIE MNIE / PRZEWIEZIENIE MNIE DO: PONIŻEJ SĄ SZCZEGÓŁY I WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH;

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.
  PRZEKAZANIE MI OFICJALNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH POSESJI w TERMINIE NA WCZORAJ!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOICH WSZYSTKICH PRZEPISÓW!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU!
  Mam sumienie jest zawsze czyste; UWZGLĘDNIAM ZAWSZE ZE SYNCHRONIZOWANE PRAWO MIĘDZYNARODOWE I WSZYSTKIE POZOSTAŁE SKŁADNIKI, które mają cokolwiek wspólnego z prawem!
  Niebawem osobiście odwiedzę wiele miejsc w Polsce i nie tylko, żeby przekonać się ostatecznie o wszystkich przekrętach związanych z pseudo-władzą całej polski!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z bardzo dużymi wątpliwościami co do zawartości wszystkich trumien (zwłaszcza trumny z ciałem Prezydenta Polski LECHA KACZYŃSKIEGO, Kraków / Wawel) (dotyczy wszystkich ofiar katastrofy samolotu TUPOLEW TU154M w dniu 10 KWIECIEŃ 2010r. koło SMOLEŃSKA, ROSJA i nie tylko; PROSZĘ TO ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011 zastosować również do wszystkich nie wykrytych morderstw na obszarach Całej Polski (gdy ślady nawet poszlakowe prowadzą za granice całej POLSKI > RÓWNIEŻ TE PRZEPISY ZASTOSOWAĆ!) >:

  ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM DOKONAĆ EKSHUMACJI WSZYSTKICH CIAŁ / ZWŁOK I DOKONAĆ BARDZO PRECYZYJNEJ WSZECHSTRONNEJ EKSPERTYZY;
  SPRAWDZIĆ (między innymi) BARDZO DOKŁADNIE: CZY W TRUMNIE PREZYDENTA POLSKI LECHA KACZYŃSKIEGO JEST MOJA KREW ( 0, RH+).
  Nie wykluczone, że wykorzystano moją krew z mojej głowy, która dwukrotnie krwawiła; pierwszy raz na skutek awaryjnego nieuzasadnionego hamowania motorniczego tramwajem w Warszawie i drugi raz podczas ewidentnego zamachu na moje życie w autobusie komunikacji miejskiej również w Warszawie!
  URZĄD GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE MILCZY JAK WIELE INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI W CAŁEJ POLSCE!

  UZASADNIENIE.

  MAM NA WZGLĘDZIE (dysponując wszystkim): BEZPIECZEŃSTWO PRAWDZIWE: CAŁEGO ŚWIATA I WSZECHŚWIATA, WSZYSTKICH KONTYNENTÓW, WSZYSTKICH NARODÓW, CAŁEJ POLSKI!
  PRZYPOMINAM! WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY I ROZKAZY WYKONAĆ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM! WSZYSTKO ŁĄCZYĆ W CAŁOŚĆ!
  TO JEST KONIECZNE!
  MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
  PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
  PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
  INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
  Moje imiona; Wiesław Tomasz.
  LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  DLA PRZYPOMNIENIA!
  PROSZĘ MNIE NIE UTOŻSAMIAĆ Z ŻADNĄ INNA OSOBĄ. NIE JESTEM KLONEM! NIE JESTEM KOSMITĄ! JESTEM NORMALNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY NOSI NAZWISKO: CENDROWSKI i IMIONA: WIESŁAW TOMASZ. Pan Adam Małysz nie jest mną a ja nie jestem nim. To powinno być dla wszystkich uczciwych mieszkańców Świata oczywiste. thanks / I LOVE YOU x 7 & *.
  ŻĄDAM (mam prawo) OD CAŁEJ POLSKI wynagrodzenia dla mnie: Cendrowski Wiesław Tomasz w wysokości tylko 8 000, 00PLN (netto) / To nie jest 5 czy też 8 PLN!!!!!!!
  Od wszystkich Narodów całego Świata będzie to wynagrodzenie w wysokości 10 000, 00 EUR (netto) / To nie jest 10 EUR!!!!!!!
  Płatność / przelew mojego wynagrodzenia zawsze z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na moje osobiste konto! Dane mojego konta w moich wszystkich materiałach! (straciłem zaufanie po Waszych wielokrotnych kłamstwach niczym nieuzasadnionych). Jak dotychczas takiego wynagrodzenia nie otrzymałem od nikogo!!!!!!! Nie będzie wynagrodzenia! Będzie „WIELKIE” nic!
  Mówiąc i pisząc, że widzę nawet z tyłu / Mówiąc i pisząc, że widzę o kąt 360 stopni mam na myśli bardzo rozbudowaną podzielność UWAGI,
  gdy tylko tego chcę lub gdy tego wymaga sytuacja. Przy bardzo dobrym wzroku a taki mam / posiadam, gdy tylko jestem wyspany w ludzkich warunkach,
  widzę / można widzieć o bardzo duży kąt do tyłu. Do tego stwierdzenia nie potrzebny jest nawet NAUKOWIEC!

  Poland, Warsaw, March 26, 2011 / Saturday , Time completed 11:35 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kon@nw.senat.gov.pl
  Cc: sztark@nw.senat.gov.pl
  Sent: Sat, March 26, 2011 6:35:32 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011. Dla wszystkich służb DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE!
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH! Dlaczego? Tylko dlatego żeby / żebym uniknąć / żebym uniknął negatywnej manipulacji wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby!
  TO ROZKAZ! PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z WSZYSTKIMI PRZEPISAMI W TAKIEJ SYTUACJI; JAKIMI SKUTKAMI / KONSEKWENCJAMI GROZI NIE WYKONANIE WYDANEGO PRZEZE MNIE ROZKAZU!
  Proszę na wczoraj zrealizować wszystkie moje przepisy i wszystkie moje WARUNKI;
  finalizującym warunkiem jest odszukanie mnie w Warszawie również na wczoraj; podstawienie przygotowanego auta służbowego wraz z kierowcą dla mnie, zaproszenie mnie do auta przez kierowcę z szacunkiem wynikającym dla: Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  I PRZEMIESZCZENIE MNIE / PRZEWIEZIENIE MNIE DO: PONIŻEJ SĄ SZCZEGÓŁY I WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH;

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.
  PRZEKAZANIE MI OFICJALNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH POSESJI w TERMINIE NA WCZORAJ!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOICH WSZYSTKICH PRZEPISÓW!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU!
  Mam sumienie jest zawsze czyste; UWZGLĘDNIAM ZAWSZE ZE SYNCHRONIZOWANE PRAWO MIĘDZYNARODOWE I WSZYSTKIE POZOSTAŁE SKŁADNIKI, które mają cokolwiek wspólnego z prawem!
  Niebawem osobiście odwiedzę wiele miejsc w Polsce i nie tylko, żeby przekonać się ostatecznie o wszystkich przekrętach związanych z pseudo-władzą całej polski!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z bardzo dużymi wątpliwościami co do zawartości wszystkich trumien (zwłaszcza trumny z ciałem Prezydenta Polski LECHA KACZYŃSKIEGO, Kraków / Wawel) (dotyczy wszystkich ofiar katastrofy samolotu TUPOLEW TU154M w dniu 10 KWIECIEŃ 2010r. koło SMOLEŃSKA, ROSJA i nie tylko; PROSZĘ TO ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011 zastosować również do wszystkich nie wykrytych morderstw na obszarach Całej Polski (gdy ślady nawet poszlakowe prowadzą za granice całej POLSKI > RÓWNIEŻ TE PRZEPISY ZASTOSOWAĆ!) >:

  ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM DOKONAĆ EKSHUMACJI WSZYSTKICH CIAŁ / ZWŁOK I DOKONAĆ BARDZO PRECYZYJNEJ WSZECHSTRONNEJ EKSPERTYZY;
  SPRAWDZIĆ (między innymi) BARDZO DOKŁADNIE: CZY W TRUMNIE PREZYDENTA POLSKI LECHA KACZYŃSKIEGO JEST MOJA KREW ( 0, RH+).
  Nie wykluczone, że wykorzystano moją krew z mojej głowy, która dwukrotnie krwawiła; pierwszy raz na skutek awaryjnego nieuzasadnionego hamowania motorniczego tramwajem w Warszawie i drugi raz podczas ewidentnego zamachu na moje życie w autobusie komunikacji miejskiej również w Warszawie!
  URZĄD GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE MILCZY JAK WIELE INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI W CAŁEJ POLSCE!

  UZASADNIENIE.

  MAM NA WZGLĘDZIE (dysponując wszystkim): BEZPIECZEŃSTWO PRAWDZIWE: CAŁEGO ŚWIATA I WSZECHŚWIATA, WSZYSTKICH KONTYNENTÓW, WSZYSTKICH NARODÓW, CAŁEJ POLSKI!
  PRZYPOMINAM! WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY I ROZKAZY WYKONAĆ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM! WSZYSTKO ŁĄCZYĆ W CAŁOŚĆ!
  TO JEST KONIECZNE!
  MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
  PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
  PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
  INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
  Moje imiona; Wiesław Tomasz.
  LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  DLA PRZYPOMNIENIA!
  PROSZĘ MNIE NIE UTOŻSAMIAĆ Z ŻADNĄ INNA OSOBĄ. NIE JESTEM KLONEM! NIE JESTEM KOSMITĄ! JESTEM NORMALNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY NOSI NAZWISKO: CENDROWSKI i IMIONA: WIESŁAW TOMASZ. Pan Adam Małysz nie jest mną a ja nie jestem nim. To powinno być dla wszystkich uczciwych mieszkańców Świata oczywiste. thanks / I LOVE YOU x 7 & *.
  ŻĄDAM (mam prawo) OD CAŁEJ POLSKI wynagrodzenia dla mnie: Cendrowski Wiesław Tomasz w wysokości tylko 8 000, 00PLN (netto) / To nie jest 5 czy też 8 PLN!!!!!!!
  Od wszystkich Narodów całego Świata będzie to wynagrodzenie w wysokości 10 000, 00 EUR (netto) / To nie jest 10 EUR!!!!!!!
  Płatność / przelew mojego wynagrodzenia zawsze z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na moje osobiste konto! Dane mojego konta w moich wszystkich materiałach! (straciłem zaufanie po Waszych wielokrotnych kłamstwach niczym nieuzasadnionych). Jak dotychczas takiego wynagrodzenia nie otrzymałem od nikogo!!!!!!! Nie będzie wynagrodzenia! Będzie „WIELKIE” nic!
  Mówiąc i pisząc, że widzę nawet z tyłu / Mówiąc i pisząc, że widzę o kąt 360 stopni mam na myśli bardzo rozbudowaną podzielność UWAGI,
  gdy tylko tego chcę lub gdy tego wymaga sytuacja. Przy bardzo dobrym wzroku a taki mam / posiadam, gdy tylko jestem wyspany w ludzkich warunkach,
  widzę / można widzieć o bardzo duży kąt do tyłu. Do tego stwierdzenia nie potrzebny jest nawet NAUKOWIEC!

  Poland, Warsaw, March 26, 2011 / Saturday , Time completed 11:35 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: rzecznik@ms.gov.pl
  Cc: poczta@npw.gov.pl
  Sent: Sat, March 26, 2011 3:08:48 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: poczta@npw.gov.pl
  Cc: borusewicz@nw.senat.gov.pl
  Sent: Sat, March 26, 2011 3:03:09 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: poczta@npw.gov.pl
  Cc: redakcja.wpp@npw.gov.pl
  Sent: Sat, March 26, 2011 3:01:23 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011 & NR 2c / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka & Panowie / Panie PROKURATORZY.

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011. Dla wszystkich służb DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE!
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH! Dlaczego? Tylko dlatego żeby / żebym uniknąć / żebym uniknął negatywnej manipulacji wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby!
  TO ROZKAZ! PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z WSZYSTKIMI PRZEPISAMI W TAKIEJ SYTUACJI; JAKIMI SKUTKAMI / KONSEKWENCJAMI GROZI NIE WYKONANIE WYDANEGO PRZEZE MNIE ROZKAZU!
  Proszę na wczoraj zrealizować wszystkie moje przepisy i wszystkie moje WARUNKI;
  finalizującym warunkiem jest odszukanie mnie w Warszawie również na wczoraj; podstawienie przygotowanego auta służbowego wraz z kierowcą dla mnie, zaproszenie mnie do auta przez kierowcę z szacunkiem wynikającym dla: Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  I PRZEMIESZCZENIE MNIE / PRZEWIEZIENIE MNIE DO: PONIŻEJ SĄ SZCZEGÓŁY I WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH;

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.
  PRZEKAZANIE MI OFICJALNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH POSESJI w TERMINIE NA WCZORAJ!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOICH WSZYSTKICH PRZEPISÓW!
  PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU!
  Mam sumienie jest zawsze czyste; UWZGLĘDNIAM ZAWSZE ZE SYNCHRONIZOWANE PRAWO MIĘDZYNARODOWE I WSZYSTKIE POZOSTAŁE SKŁADNIKI, które mają cokolwiek wspólnego z prawem!
  Niebawem osobiście odwiedzę wiele miejsc w Polsce i nie tylko, żeby przekonać się ostatecznie o wszystkich przekrętach związanych z pseudo-władzą całej polski!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z bardzo dużymi wątpliwościami co do zawartości wszystkich trumien (zwłaszcza trumny z ciałem Prezydenta Polski LECHA KACZYŃSKIEGO, Kraków / Wawel) (dotyczy wszystkich ofiar katastrofy samolotu TUPOLEW TU154M w dniu 10 KWIECIEŃ 2010r. koło SMOLEŃSKA, ROSJA i nie tylko; PROSZĘ TO ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2c / 2011 zastosować również do wszystkich nie wykrytych morderstw na obszarach Całej Polski (gdy ślady nawet poszlakowe prowadzą za granice całej POLSKI > RÓWNIEŻ TE PRZEPISY ZASTOSOWAĆ!) >:

  ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM DOKONAĆ EKSHUMACJI WSZYSTKICH CIAŁ / ZWŁOK I DOKONAĆ BARDZO PRECYZYJNEJ WSZECHSTRONNEJ EKSPERTYZY;
  SPRAWDZIĆ (między innymi) BARDZO DOKŁADNIE: CZY W TRUMNIE PREZYDENTA POLSKI LECHA KACZYŃSKIEGO JEST MOJA KREW ( 0, RH+).
  Nie wykluczone, że wykorzystano moją krew z mojej głowy, która dwukrotnie krwawiła; pierwszy raz na skutek awaryjnego nieuzasadnionego hamowania motorniczego tramwajem w Warszawie i drugi raz podczas ewidentnego zamachu na moje życie w autobusie komunikacji miejskiej również w Warszawie!
  URZĄD GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE MILCZY JAK WIELE INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI W CAŁEJ POLSCE!

  UZASADNIENIE.

  MAM NA WZGLĘDZIE (dysponując wszystkim): BEZPIECZEŃSTWO PRAWDZIWE: CAŁEGO ŚWIATA I WSZECHŚWIATA, WSZYSTKICH KONTYNENTÓW, WSZYSTKICH NARODÓW, CAŁEJ POLSKI!
  PRZYPOMINAM! WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY I ROZKAZY WYKONAĆ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM! WSZYSTKO ŁĄCZYĆ W CAŁOŚĆ!
  TO JEST KONIECZNE!
  MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW!
  PRZY KAŻDYM NEGATYWNYM WOBEC MNIE ATAKU,
  PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
  INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
  Moje imiona; Wiesław Tomasz.
  LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  DLA PRZYPOMNIENIA!
  PROSZĘ MNIE NIE UTOŻSAMIAĆ Z ŻADNĄ INNA OSOBĄ. NIE JESTEM KLONEM! NIE JESTEM KOSMITĄ! JESTEM NORMALNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY NOSI NAZWISKO: CENDROWSKI i IMIONA: WIESŁAW TOMASZ. Pan Adam Małysz nie jest mną a ja nie jestem nim. To powinno być dla wszystkich uczciwych mieszkańców Świata oczywiste. thanks / I LOVE YOU x 7 & *.
  ŻĄDAM (mam prawo) OD CAŁEJ POLSKI wynagrodzenia dla mnie: Cendrowski Wiesław Tomasz w wysokości tylko 8 000, 00PLN (netto) / To nie jest 5 czy też 8 PLN!!!!!!!
  Od wszystkich Narodów całego Świata będzie to wynagrodzenie w wysokości 10 000, 00 EUR (netto) / To nie jest 10 EUR!!!!!!!
  Płatność / przelew mojego wynagrodzenia zawsze z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na moje osobiste konto! Dane mojego konta w moich wszystkich materiałach! (straciłem zaufanie po Waszych wielokrotnych kłamstwach niczym nieuzasadnionych). Jak dotychczas takiego wynagrodzenia nie otrzymałem od nikogo!!!!!!! Nie będzie wynagrodzenia! Będzie „WIELKIE” nic!
  Mówiąc i pisząc, że widzę nawet z tyłu / Mówiąc i pisząc, że widzę o kąt 360 stopni mam na myśli bardzo rozbudowaną podzielność UWAGI,
  gdy tylko tego chcę lub gdy tego wymaga sytuacja. Przy bardzo dobrym wzroku a taki mam / posiadam, gdy tylko jestem wyspany w ludzkich warunkach,
  widzę / można widzieć o bardzo duży kąt do tyłu. Do tego stwierdzenia nie potrzebny jest nawet NAUKOWIEC!

  Poland, Warsaw, March 26, 2011 / Saturday , Time completed 11:35 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: borusewicz@nw.senat.gov.pl
  Cc: secretary.general@nw.senat.gov.pl
  Sent: Fri, March 25, 2011 2:52:18 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat.gp@nbp.pl
  Cc: kancelaria@bor.gov.pl
  Sent: Wed, March 23, 2011 3:11:16 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2b / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA Pan Marek Belka.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 31, 2011 o 8:22 PM

  Przypominam! Dnia 1 Kwietnia 2011 r. okolo południa czasu polskiego,
  mija termin (48h) dostarczenia / przywiezienia przez SZAPOWAŁ JAROSŁAW do Warszawy z Legnicy 59 220, moich wszystkich rzeczy osobistych w idelanym stanie.
  Zawsze zachowuję stoicki spokój nawet wtedy gdy muszę podnieść głos. To tak dla przypomnienia!
  Mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieli nie tylko w Całej Polsce ale i na całym Świecie.
  Wszystkie moje warunki muszą być zrealizowane!!!!!!!
  Poland, Warsaw, March 31, 2011 / Thursday , Time completed 08:22 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 geodeta Olsztyn
  Listopad 23, 2011 o 11:17 PM

  […]runs after her as fast as that they can[…]…

 6. 6 geodeta olsztyn
  Listopad 27, 2011 o 6:07 PM

  I apperceive i am a small away topic, but i just funds to say i adulation the blueprint of the blog. i am new in the direction of blogegine platform, so any tips on accepting my web page analytic good can be appreciated.

 7. 7 Rebecca Soza
  Styczeń 8, 2012 o 11:13 AM

  Its great as your other blog posts : D, thankyou for putting up. „A gift in season is a double favor to the needy.” by Publilius Syrus.

 8. 8 Freddy Greco
  Styczeń 10, 2012 o 8:39 AM

  I believe this internet site holds very great written subject material articles.

 9. 9 cherry hill land rover
  Styczeń 13, 2012 o 12:28 AM

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 10. 10 home equity loan dallas
  Styczeń 13, 2012 o 8:10 PM

  Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 11. 11 Accident Attorney Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 8:38 PM

  I’ve recently started a blog, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. „You do ill if you praise, but worse if you censure, what you do not understand.” by Leonardo DaVinci.

 12. 12 lawn mowing
  Styczeń 13, 2012 o 10:58 PM

  Enjoyed examining this, very good stuff, appreciate it. „Be not careless in deeds, nor confused in words, nor rambling in thought.” by Marcus Aurelius Antoninus.

 13. 13 lawn mowing service
  Styczeń 14, 2012 o 12:18 AM

  Enjoyed looking through this, very good stuff, thankyou . „Be not careless in deeds, nor confused in words, nor rambling in thought.” by Marcus Aurelius Antoninus.

 14. 14 topsoil west chester
  Styczeń 14, 2012 o 5:06 AM

  As soon as I discovered this web site I went on reddit to share some of the love with them. „Love the little trade which thou hast learned, and be content therewith.” by Marcus Aurelius Antoninus.

 15. 15 Bobbie Flaa
  Styczeń 14, 2012 o 2:21 PM

  Yay google is my queen helped me to find this outstanding website ! . „The most dangerous strategy is to jump a chasm in two leaps.” by Benjamin Disraeli.

 16. 16 private jet charters
  Styczeń 14, 2012 o 9:38 PM

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 17. 17 small wedding ideas
  Styczeń 14, 2012 o 9:46 PM

  A person essentially help to make severely posts I’d state. This is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this actual publish incredible. Great activity!

 18. 18 wilmington delaware commercial real estate
  Styczeń 14, 2012 o 11:34 PM

  Hi, i believe that i saw you visited my site thus i got here to “return the favor”.I am attempting to to find issues to improve my web site!I suppose its good enough to make use of some of your ideas!!

 19. 19 Real estate MILTON DE
  Styczeń 15, 2012 o 12:22 AM

  Only wanna tell that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 20. 20 delaware 55 communities
  Styczeń 15, 2012 o 1:02 AM

  Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!”The smaller the understanding of the situation, the more pretentious the form of expression.” by John Romano.

 21. 21 limo services in Philadelphia
  Styczeń 15, 2012 o 4:26 AM

  Respect to post author, some good information . „It’s always too early to quit.” by Norman Vincent Peale.

 22. 22 lawn care wilmington
  Styczeń 15, 2012 o 10:29 AM

  you’re in point of fact a just right webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent job on this matter!

 23. 23 Over 55 communities in delaware
  Styczeń 15, 2012 o 12:41 PM

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding pattern . „The worst-tempered people I’ve ever met were the people who knew they were wrong.” by Wilson Mizner.

 24. 24 Keven Atiles
  Styczeń 15, 2012 o 6:04 PM

  Ahaa, its nice conversation concerning this article at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 25. 25 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:43 AM

  I have recently started a blog, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. „Never trust anybody who says ‚trust me.’ Except just this once, of course. – from Steel Beach” by John Varley.

 26. 26 Mariette Breon
  Styczeń 16, 2012 o 3:53 AM

  I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for posts, thanks to web.

 27. 27 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 4:38 AM

  Good write-up, I am normal visitor of one’s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time. „He who seizes the right moment is the right man.” by Johann von Goethe.

 28. 28 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 8:05 AM

  Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!”Partake of some of life’s sweet pleasures. And yes, get comfortable with yourself.” by Oprah Winfrey.

 29. 29 Kermit Longhini
  Styczeń 16, 2012 o 11:22 AM

  Wow, what a video it is! Really nice feature video, the lesson given in this video is actually informative.

 30. 30 epilateur electrique
  Styczeń 16, 2012 o 2:11 PM

  I believe other website owners should take this web site as an example , very clean and excellent user genial style and design . „One of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine.” by William Osler.

 31. 31 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 3:53 PM

  I have to say this post was certainly informationrmative and contains useful content for enthusiastic visitors. I will definitely bookmark this website for future reference and further viewing. nice one a bunch for sharing this with us!

 32. 32 trampoline avec filet
  Styczeń 17, 2012 o 12:17 AM

  Great post, you have pointed out some superb points, I likewise believe this is a very superb website.

 33. 33 bottes pas cher femme
  Styczeń 17, 2012 o 4:58 AM

  As soon as I detected this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 34. 34 robot multifonction
  Styczeń 17, 2012 o 11:52 AM

  Wohh exactly what I was looking for, thanks for posting . „Arguments are like fire-arms which a man may keep at home but should not carry about with him.” by Samuel Butler.

 35. 35 barbecue electrique
  Styczeń 17, 2012 o 12:23 PM

  Hello, i feel that i saw you visited my website so i came to “go back the choose”.I’m attempting to find issues to enhance my site!I guess its ok to make use of some of your ideas!!

 36. 36 plancha electrique tefal
  Styczeń 17, 2012 o 5:36 PM

  Whats up! Awesome piece of writing! I have been a usual website visitor (alot more like addict :P) of this website truthfully I had a trouble. I’m so not even totally sure if it is the right site to ask, but you have no spam comments. I receive comments almost daily. Could you assist me? I praise you!

 37. 37 appareil photo bridge
  Styczeń 18, 2012 o 10:47 PM

  I’d incessantly want to be update on new articles on this internet site , saved to fav! .

 38. 38 table a langer
  Styczeń 19, 2012 o 2:32 PM

  I needed to put you this bit of remark to say thanks a lot yet again with your nice tactics you have shown in this case. This is simply particularly open-handed with you to present openly all that many of us could have advertised for an e book in order to make some profit for their own end, precisely seeing that you might well have tried it if you considered necessary. The tactics also worked like the good way to be aware that the rest have a similar dream similar to my own to know the truth way more with respect to this matter. I believe there are thousands of more enjoyable moments ahead for individuals who read carefully your blog.

 39. 39 sac a langer
  Styczeń 20, 2012 o 4:13 AM

  Just to follow up on the up-date of this topic on your web site and would wish to let you know how much I valued the time you took to create this valuable post. Within the post, you actually spoke of how to definitely handle this concern with all ease. It would be my personal pleasure to get some more concepts from your site and come as much as offer people what I have learned from you. Thanks for your usual wonderful effort.

 40. 40 Luis Dumay
  Styczeń 20, 2012 o 5:14 AM

  Hello Webmaster, I noticed that https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2011/03/30/moj-caly-program-jest-o-wartosci-niewyobrazalnej-dla-zwyklego-smiertelnika-zjadacza-chleba-mozna-go-liczyc-w-trylionach-eur-us-dolar-tylko-idiota-i-idiotka-uwaza-ze-moze-go-miec-za-szklan/ has a lot of Forex talk surrounding it and was wondering if there was more talk about automatic trading robots.What most people do not see is that most of these trading robots are mostly simulations and are tested in perfect situations, or are just a backtest of historical data, they do not have real world, money on the line testing.Some of these robots are even limited to the size of the account, some only take large or small account size, depending on the robot algorithm.What’s worse is that many of these trading robots use outdated scrips and the programmers never update them or leave them to die, I think it’s time for a change, WordPress Forex Website, please check out our 5 minute video.

 41. 41 velo enfant pas cher
  Styczeń 20, 2012 o 5:45 AM

  I went over this website and I think you have a lot of great information, saved to favorites (:.

 42. 42 trancheuse
  Styczeń 20, 2012 o 7:57 AM

  Absolutely pent content material, appreciate it for selective information. „He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

 43. 43 cliquez ici
  Styczeń 20, 2012 o 11:16 AM

  I was studying some of your content on this site and I think this site is rattling informative! Retain posting.

 44. 44 http://www.montregps.org/
  Styczeń 20, 2012 o 3:47 PM

  You are a very capable individual!

 45. 45 decodeur tnt
  Styczeń 21, 2012 o 1:25 PM

  I always was concerned in this subject and still am, thank you for putting up.

 46. 46 mulch
  Styczeń 22, 2012 o 3:52 AM

  I believe you have remarked some very interesting details , appreciate it for the post.

 47. 47 trampolinedirect.fr
  Styczeń 22, 2012 o 6:45 AM

  Wohh just what I was looking for, thanks for posting.

 48. 48 echelle telescopique
  Styczeń 22, 2012 o 9:07 AM

  Loving the information on this website, you have done great job on the blog posts.

 49. 49 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 1:33 PM

  I always was interested in this topic and still am, appreciate it for putting up.

 50. 50 wpcapuhmbm
  Styczeń 22, 2012 o 6:34 PM

  hamfwdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, wgcrkkcmdl , [url=http://www.szlxezhvee.com]jfdwvpszmj[/url], http://www.pleovjjlrr.com wgcrkkcmdl

 51. 51 vepshybkjf
  Styczeń 22, 2012 o 11:27 PM

  jwujzdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, wncsjscfiz , [url=http://www.ffiteehyzu.com]aeutkloyww[/url], http://www.jykqhhnuhd.com wncsjscfiz

 52. 52 knhstfvmvl
  Styczeń 23, 2012 o 3:03 AM

  yklwhdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, bytdvlfdod

 53. 53 mlopoxseka
  Styczeń 23, 2012 o 6:01 AM

  qimprdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, cqvzeklico

 54. 54 ppinjmfobg
  Styczeń 23, 2012 o 9:00 AM

  pkughdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, hwmoajgqjf

 55. 55 sgfihcgkbz
  Styczeń 23, 2012 o 12:03 PM

  znzfgdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, zunpzgzqty

 56. 56 Boyd Kabir
  Styczeń 23, 2012 o 12:26 PM

  I believe other website owners should take this website as an example , very clean and excellent user genial layout. „No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.” by Aesop.

 57. 57 bxuwbfltke
  Styczeń 23, 2012 o 3:09 PM

  sayxvdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, pdelfxibvo

 58. 58 dssktvjwri
  Styczeń 23, 2012 o 7:53 PM

  tkopadfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, http://www.kpooicgldo.com tprpmfugau

 59. 59 Millie Finto
  Styczeń 23, 2012 o 11:19 PM

  Thank you, I’ve recently been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the source?

 60. 60 merchendise cheap
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!”In politics stupidity is not a handicap.” by Napoleon Bonaparte.

 61. 61 Mai Sills
  Styczeń 24, 2012 o 2:36 PM

  I just could not go away your web site before suggesting that I extremely loved the usual info an individual supply on your visitors? Is going to be back steadily in order to check out new posts.

 62. 62 brosse a dent electrique
  Styczeń 24, 2012 o 4:14 PM

  I always was interested in this topic and stock still am, regards for posting.

 63. 63 yykfozzwji
  Styczeń 24, 2012 o 7:28 PM

  ielatdfoespxtljqsftjefouqsjnfnjojtufsxipmfxpsmexjftmbxu, [url=http://www.ocmwwbqohw.com]eigrccwnwe[/url]

 64. 64 Sleep Innovations Memory Foam Mattress Topper
  Styczeń 25, 2012 o 6:12 AM

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 65. 65 Agoura Hills Dentist
  Styczeń 25, 2012 o 12:18 PM

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 66. 66 siege auto bebe confort
  Styczeń 25, 2012 o 6:11 PM

  Outstanding post, I conceive blog owners should learn a lot from this site its rattling user genial. So much fantastic information on here :D.

 67. 67 sorbetiere
  Styczeń 25, 2012 o 7:22 PM

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

 68. 68 Fast Web Design
  Styczeń 25, 2012 o 9:10 PM

  Thanks for any other fantastic article. Where else may just anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

 69. 69 dotacje na baterie sloneczne
  Styczeń 26, 2012 o 6:44 AM

  Someone necessarily lend a hand to make significantly posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to create this particular post amazing. Excellent activity!

 70. 70 Gertrud Raider
  Styczeń 26, 2012 o 9:28 AM

  Really superb information can be found on web site.

 71. 71 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 2:56 PM

  I intended to write you one little word to help give thanks again about the breathtaking opinions you’ve shown above. This is quite unbelievably generous with people like you to allow without restraint just what a number of people could have advertised as an electronic book to help make some profit for themselves, mostly since you could possibly have done it in case you wanted. These principles in addition acted to provide a good way to fully grasp other people online have similar passion similar to my personal own to know way more concerning this condition. I’m certain there are millions of more pleasurable sessions in the future for people who read through your blog.

 72. 72 echelle telescopique
  Styczeń 27, 2012 o 1:00 AM

  I dugg some of you post as I cogitated they were extremely helpful extremely helpful

 73. 73 50$ poker money
  Styczeń 27, 2012 o 11:03 PM

  The best book so far to learn card games is Harrington. I’ve noticed, that lot’s of people improved their skills just by reading it – so I strongly recommend to buy this book and read it. Not only one time, but use it during game. Really improves!

 74. 74 turbine a glace professionnel
  Styczeń 29, 2012 o 1:40 AM

  Utterly composed subject material, Really enjoyed examining.

 75. 75 Rolando Schloemer
  Styczeń 29, 2012 o 6:36 PM

  Thank you, I have recently been looking for info about this subject for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain about the supply?

 76. 76 Jonie Kuzniar
  Styczeń 30, 2012 o 10:55 AM

  But wanna state that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this. „Though thou has never so many counselors, yet do not forsake the counsel of your soul.” by John Ray.

 77. 77 tables basses
  Styczeń 30, 2012 o 7:45 PM

  Perfectly written articles , thanks for information .

 78. 78 Matthew C. Kriner
  Styczeń 31, 2012 o 2:29 AM

  I just want to say I’m very new to weblog and seriously savored you’re page. Likely I’m want to bookmark your website . You definitely come with perfect well written articles. Thanks for sharing your website.

 79. 79 spartan burg webdesign
  Styczeń 31, 2012 o 10:35 PM

  Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in web explorer, might test this… IE nonetheless is the market chief and a big portion of other folks will pass over your magnificent writing because of this problem.

 80. 80 trampolinepascher.net
  Luty 1, 2012 o 3:37 AM

  Appreciate it for helping out, superb information.

 81. 81 Valerie Grasser
  Luty 1, 2012 o 8:12 PM

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 82. 82 Where to Invest Money
  Luty 2, 2012 o 7:18 AM

  I am constantly invstigating online for posts that can assist me. Thx!

 83. 83 robot menager kenwood
  Luty 2, 2012 o 11:52 AM

  naturally like your website however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand I’ll certainly come back again.

 84. 84 Scrapebox lists
  Luty 2, 2012 o 12:59 PM

  Some genuinely nice and utilitarian information on this web site, too I conceive the design contains good features.

 85. 85 Paris Hoxie
  Luty 2, 2012 o 6:36 PM

  Hey would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!

 86. 86 samochodzy z usa
  Luty 2, 2012 o 10:11 PM

  I had once interesting case. My car was transported overseas, but crew didn’t handle car with enought care. Got some nasty scratches:( But the price was good and I bought insurance, so I wasn’t that angry. Thanks.

 87. 87 Wilburn Baughan
  Luty 3, 2012 o 6:39 AM

  Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your publish is simply great and i can assume you’re a professional on this subject. Fine together with your permission let me to seize your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thanks 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

 88. 88 best working diet pills
  Luty 6, 2012 o 9:36 AM

  […]below you?ll discover the link to some sites that we believe you’ll want to visit[…]

 89. 89 Raymond Lumsden
  Marzec 17, 2012 o 1:10 PM

  […]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 90. 90 Hermine
  Kwiecień 28, 2013 o 10:08 PM

  Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .
  . Anyways, good blog!

 91. 91 Raymond Teems
  Czerwiec 6, 2013 o 3:22 AM

  This is just what I have been in seek out of all day extensive. Don’t stop updating your blog.

 92. 92 web design
  Czerwiec 6, 2013 o 10:20 AM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 93. 93 Book
  Czerwiec 6, 2013 o 4:52 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 94. 94 Pete Flieller
  Czerwiec 7, 2013 o 12:36 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 95. 95 Bennett Bower
  Czerwiec 8, 2013 o 12:21 PM

  I neediness to utter my thanks to this writer merely in support of rescuing me from this exacting predicament. After sharp the whole time the online world and impending crossways strategies which were not pleasurable, I accepted wisdom my entire life was made. Living devoid of the solutions to the issues you’ve solved as a result of the site is a life-threatening rationale, as fine as the ones that might have adversely broken my career rider I had not be as long as transversely your web blog. Your central ecological talent and kindness in production with the whole lot was precious. I don’t get what I would’ve done qualification I had not get nearer transversely such a stuff comparable this. It’s viable to at this point look to the lead to my impending. Merit for your time self-same a great deal used for this practiced and results-oriented guide. I will not hesitate to suggest the blog to anybody who needs to have recommendations about this topic.

 96. 96 Health
  Czerwiec 11, 2013 o 3:33 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 97. 97 georgia injury lawyer
  Czerwiec 13, 2013 o 9:03 AM

  Where\’s Quicken when you needem?

 98. 98 Finance & Fashion Store
  Czerwiec 14, 2013 o 2:39 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 99. 99 Independence And Technology
  Czerwiec 16, 2013 o 4:37 AM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 100. 100 payday loans online
  Czerwiec 17, 2013 o 11:42 PM

  Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always exciting to read articles from other authors and use something from their websites.

 101. 101 Luxbet
  Czerwiec 19, 2013 o 1:21 AM

  This web site certainly has all the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 102. 102 Low Carb Diet
  Czerwiec 19, 2013 o 9:16 PM

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read articles from other writers and use something from their websites.

 103. 103 hgh for sale
  Czerwiec 19, 2013 o 10:57 PM

  I need to to thank you for this good read!! I absolutely loved every little bit of it. I have you book-marked to check out new stuff you post…

 104. 104 buy retweets
  Czerwiec 19, 2013 o 11:07 PM

  I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 105. 105 apple without steve jobs
  Czerwiec 19, 2013 o 11:11 PM

  Hello! I just would like to give you a huge thumbs up for your great info you’ve got here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.

 106. 106 Watch movies online for free
  Czerwiec 20, 2013 o 3:30 AM

  This is a topic that is near to my heart… Thank you! Where are your contact details though?

 107. 107 Education & Finance
  Czerwiec 21, 2013 o 9:12 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 108. 108 Online Marketing And Advertising
  Czerwiec 22, 2013 o 9:10 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 109. 109 buy twitter follower
  Czerwiec 27, 2013 o 10:31 PM

  Spot on with this write-up, I truly believe this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 110. 110 seo plans
  Czerwiec 28, 2013 o 2:11 AM

  You should take part in a contest for one of the greatest websites on the net. I’m going to highly recommend this web site!

 111. 111 free sport bet
  Czerwiec 28, 2013 o 7:54 AM

  The next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I actually thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 112. 112 bet @ home
  Czerwiec 28, 2013 o 10:36 AM

  Very good information. Lucky me I recently found your website by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

 113. 113 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 10:58 AM

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my search for something concerning this.

 114. 114 Link building
  Czerwiec 28, 2013 o 11:27 AM

  There’s definately a lot to find out about this topic. I like all the points you made.

 115. 115 best e cigarette
  Czerwiec 28, 2013 o 1:32 PM

  Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that make the largest changes. Many thanks for sharing!

 116. 116 Austin Spa
  Czerwiec 28, 2013 o 2:47 PM

  I blog quite often and I truly thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 117. 117 psn codes
  Czerwiec 28, 2013 o 8:12 PM

  It’s hard to come by educated people in this particular subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 118. 118 garcinia cambogia extract reviews
  Czerwiec 29, 2013 o 1:13 AM

  There is definately a great deal to learn about this issue. I love all of the points you have made.

 119. 119 porntube
  Czerwiec 29, 2013 o 2:20 AM

  Very nice write-up. I absolutely love this site. Stick with it!

 120. 120 livesexcam.net
  Czerwiec 29, 2013 o 11:02 AM

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank you for supplying these details.

 121. 121 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 11:03 AM

  A motivating discussion is worth comment. I think that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo matter but generally folks don’t discuss such topics. To the next! Cheers!!

 122. 122 raspberry ketone results
  Czerwiec 29, 2013 o 2:18 PM

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 123. 123 white magic spells
  Czerwiec 29, 2013 o 2:36 PM

  Everyone loves it when folks get together and share ideas. Great website, continue the good work!

 124. 124 search engine optimization
  Czerwiec 29, 2013 o 4:40 PM

  bookmarked!!, I like your site!

 125. 125 trotinette blunt
  Czerwiec 29, 2013 o 5:08 PM

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Appreciate it!

 126. 126 buy Instagram followers reviews
  Lipiec 1, 2013 o 3:19 AM

  where\’s the FS Viewer?

 127. 127 lingerie
  Lipiec 1, 2013 o 6:58 AM

  Very good article! We are linking to this particularly great post on our website. Keep up the great writing.

 128. 128 free microsoft points
  Lipiec 1, 2013 o 9:49 AM

  Excellent blog you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 129. 129 bet at home
  Lipiec 1, 2013 o 11:34 AM

  I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now 😉

 130. 130 live sex cams
  Lipiec 1, 2013 o 1:50 PM

  I seriously love your website.. Very nice colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal website and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 131. 131 Instant Payday Loans
  Lipiec 1, 2013 o 4:59 PM

  Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Thanks for sharing!

 132. 132 Pension Release
  Lipiec 1, 2013 o 5:11 PM

  Your style is really unique compared to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 133. 133 pension release under 55
  Lipiec 1, 2013 o 10:27 PM

  Good article! We are linking to this great article on our website. Keep up the good writing.

 134. 134 smokeless cigarettes reviews
  Lipiec 1, 2013 o 10:52 PM

  Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 135. 135 Green Coffee Bean
  Lipiec 2, 2013 o 1:08 AM

  Good post! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing.

 136. 136 Penny stock alerts
  Lipiec 2, 2013 o 7:42 AM

  Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 137. 137 sharing web links
  Lipiec 2, 2013 o 8:03 AM

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Many thanks!

 138. 138 buy raspberry ketones
  Lipiec 2, 2013 o 8:29 AM

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 139. 139 Review
  Lipiec 2, 2013 o 8:41 AM

  Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing!

 140. 140 Kamagra UK
  Lipiec 2, 2013 o 9:30 AM

  May I simply say what a relief to find someone that really knows what they’re talking about over the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More and more people should look at this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular given that you definitely have the gift.

 141. 141 quick cash loans
  Lipiec 2, 2013 o 10:50 AM

  This is the right website for anyone who would like to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 142. 142 best e cigarettes
  Lipiec 2, 2013 o 11:10 AM

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your web site.

 143. 143 1022 accessories
  Lipiec 2, 2013 o 12:00 PM

  It’s difficult to find well-informed people for this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 144. 144 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 3:25 PM

  It’s difficult to find experienced people for this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 145. 145 free movies
  Lipiec 2, 2013 o 4:03 PM

  Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 146. 146 leaky gut symptoms
  Lipiec 3, 2013 o 1:11 PM

  I enjoy reading an article that will make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment!

 147. 147 Online Payday Loans
  Lipiec 4, 2013 o 9:03 AM

  I must thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 148. 148 enlargement exercises
  Lipiec 4, 2013 o 1:05 PM

  I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 149. 149 buy retweets
  Lipiec 4, 2013 o 1:52 PM

  bookmarked!!, I love your web site!

 150. 150 skypark residences ec
  Lipiec 5, 2013 o 8:38 AM

  Good Post! Good thing about security cameras also is that, it can scare burglars and other unwanted intruders. Indeed, Surveillance camera are commonly used at home and at work.

 151. 151 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 5, 2013 o 3:16 PM

  After looking into a handful of the blog posts on your web site, I truly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and let me know what you think.

 152. 152 Payday Loans UK
  Lipiec 6, 2013 o 10:36 AM

  Great site you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 153. 153 matchmaker
  Lipiec 13, 2013 o 6:08 AM

  I use Piggie. Simple and its free!

 154. 154 Johnnie Poczobut
  Lipiec 13, 2013 o 1:39 PM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 155. 155 Regan Batrum
  Lipiec 14, 2013 o 5:14 PM

  I’m not great with html, but I think there’s a simple way to add a byline to the beginning of my blog posts under the title. Is there anywhere I can find a step-by-step guide on how to do this?. The blog is set up on WordPress, and is using the pilcrow theme – I hope this helps?.

 156. 156 Leg Pain2
  Wrzesień 25, 2013 o 2:37 AM

  I like the valuable info you provide to your articles. I’ll bookmark your blog and check once more right here regularly. I am slightly certain I’ll be informed many new stuff proper here! Good luck for the next!

 157. 157 Eliquid
  Kwiecień 20, 2014 o 2:58 PM

  yeah man, this is definetly straight, however what if your self incorporate it with the eliquid? I comprehend it reliable unusual, nonetheless on your own are a particular person with alot of intellect, if on your own feel at eliquid as an asset for this, by yourself will track down a product in direction of incorporate it with the eliquid. If not yourself, then who?


 1. Pet Clothes for Small Dogs Trackback o Wrz 9th, 2013 o 6:18 AM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Marzec 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Lu   Kwi »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: