16
Wrz
11

For a reminder. This is total nonsense / absurdity / nonsense. Personally I forbid drinking alcohol in all public places. All signatures: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, all other persons dismissed / revoked personally by me and the whole groups specter are invalid. Dla przypomnienia. To jest zupełny absurd. Osobiście zabraniam picia alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. Wszystkie podpisy: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, wszystkich innych zdymisjonowanych osobiście przeze mnie osób i całej grupy widmo są nieważne. I ostatnie uzupełnienie. Bardzo ważne w połączeniu z całym moim materiałem i moją całą stałą (zawsze) klauzulą z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które występują we wszystkich moich materiałach. Nie zapomniałem o niczym co co służy prawdziwemu dobru Całego Wszechświata / Świata i Całej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży się wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej. Pragnę także nadmienić i przypomnieć, że także i między innymi, że wszelkie antytalenty jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski Radosław (tego chłopca chciałbym ocalić ale popełnia wręcz dziecinne a nawet poważne błędy międzynarodowe, które w konsekwencji prowadzą do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie cała grupa Widmo, doprowadziły / doprowadzili do największego absurdu gospodarczego! „Wszyscy” mnie pytają jakiego?!. A no takiego, że około 50% Pracodawców wypłaca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższą krajową a resztę wynagrodzenia wypłacają Pracodawcy „swoim” Pracownikom pod stołem (do ręki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (łaty) od dziesiątków lat tylko dziury! To są wasze wręcz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby rację, to dlaczego cyklicznie powtarzają się wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. Wręcz żądam żeby każdy człowiek myślał samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku będzie studiował moje wszystkie materiały i spełni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszą być bezwzględnie apolityczne: SFERA Wymiaru Sprawiedliwości, Sfera Obronności, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od Urzędów Gmin i każdego innego Urzędu aż po sam Rząd, sfera Gospodarki Bankowości. Powtórzę! To jest minimum. Moja Skromna Osoba zebrała niezbędne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach Całej Polski i Całego Wszechświata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na Całym Świecie i z każdym Człowiekiem we Wszechświecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiają się ze mną / z Moją Skromną Osobą PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To są pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN. MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa [komorowski bronisław, donald tusk, Niestety (ja długo myślałem) do uzupełnienia: jarosław kaczyński, krzakowski tadeusz i inne wszystkie gady / płazy / żmije (na czele z osadą Legnica 59 220 i nie tylko], , wymienione we wszystkich moich materiałach; Proszę się zrywać z wszystkich posesji moich w Warszawie! Czy macie jeszcze jakiekolwiek wąty (Droga mojemu sercu Młodzieży i Dzieci; Proszę do 18 roku życia nie pić żadnego alkoholu, nie palić żadnych papierosów i nie używać żadnych narkotyków; nawet miękkich; pozostałe szczegóły we wszystkich moich materiałach)? wątpliwości? (to tak na “marginesie” – którego nie ma (pas awaryjny) – autostrady A 4 w Polsce. To moje prawne działanie jest bardzo ale to bardzo poważne. /////// Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana Dyrektora. Welcome very whole-heartedly / cordially / heartily / sincerely the honourable Mr. Director. [Malheureusement (I long thought / think) to complement jarosław kaczyński, krzakowski tadeusz]


https://lh4.googleusercontent.com/-jMz8dKoQSSg/S9E6-dN7IzI/AAAAAAAAAIU/NlZ2h9TK7fU/s640/Cendrowski%2BWieslaw%2BTomasz%2BAlways%2Bfollow%2Bthe%2BFAIR%2BPLAY.jpg

Obaj wzieli przykład z Prezydenta Rosji Dmitrij(a) Anatoljewicz(a) Miedwiediew(a) i premiera Rosji Władimir(a) Władimirowicz(a) Putin(a).
Drugi Potsdam i druga Ялт(m)а / Յալտա.
PAP Ciche porozumienie PO i PiS?

https://i1.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/27652/tusk_kaczynski_afp_180.jpeg To nie o gaz łupkowy się rozgrywają wszelkie karty!

https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/zarzadzenie-z-moca-ustawy-mr-19-dotyczy-nalozenia-podatku-opodatkowania-dochodu-zysku-wszystkich-kosciolow-religii-wyznan-w-polsce-na-tych-samych-prawach-co-kazdego-mieszkanca-obywatela-po/

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY MR 19. DOTYCZY; NAŁOŻENIA PODATKU / OPODATKOWANIA DOCHODU / ZYSKU WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW / RELIGII / WYZNAŃ W POLSCE NA TYCH SAMYCH PRAWACH CO KAŻDEGO MIESZKAŃCA / OBYWATELA POLSKI.

Simplified image of arms of Poland; the offici...Image via Wikipedia

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY MR 19. DOTYCZY; NAŁOŻENIA PODATKU / OPODATKOWANIA DOCHODU / ZYSKU WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW / RELIGII / WYZNAŃ W POLSCE NA TYCH SAMYCH PRAWACH CO KAŻDEGO MIESZKAŃCA / OBYWATELA POLSKI.

WSZELKIE prawo musi być równe wobec każdego Mieszkańca Świata i tym samym każdego Mieszkańca / Obywatela POLSKI.
WSZELKIE prawo ekonomiczne musi mieć na celu dobro wszystkich MIESZKAŃCÓW / OBYWATELI.
KAŻDY ZAWÓD jest wybierany przez obywatela Świata i tym samym Polski DOBROWOLNIE.
TE TRZY wykładnie automatycznie – kierując się sprawiedliwością społeczną – wymuszają wprowadzenia podatku od dochodu / od zysku na każdego prawnego reprezentanta każdej Instytucji / Organizacji; WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW / RELIGII / WYZNAŃ W POLSCE NA TYCH SAMYCH PRAWACH CO KAŻDEGO MIESZKAŃCA / OBYWATELA POLSKI.
W ZWIĄZKU z powyższym wprowadzam obowiązek z datą 01 STYCZEŃ 2011 r. od godziny 00:00, czas środkowo-europejski > odprowadzania podatków od wszystkich dochodów i usług na zasadach ogólnych, dotyczących każdego Obywatela / Mieszkańca POLSKI.
TEN OBOWIĄZEK spoczywa na każdym REPREZENTANCIE każdego KOŚCIOŁA / każdej RELIGII / każdego WYZNANIA.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY MR 19 obowiązuje również Obywateli zatrudnianych przez REPREZENTANTÓW każdego KOŚCIOŁA / każdej RELIGII / każdego WYZNANIA.
NAKŁADAM również obowiązek w związku z powyższym prowadzenia i rejestrowania wszelkich / dosłownie wszystkich PRZYCHODÓW przez wyżej wymienione Instytucje / organizacje Kościelne / Religijne / Wyznaniowe.
WYŻEJ wymienione Instytucje / organizacje Kościelne / Religijne / Wyznaniowe mogą prowadzić każdą działalność GOSPODARCZĄ; Z osobowością prawną i bez osobowości prawnej (Jako osoba fizyczna).
PRZYPOMINAM, że ZARZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY SĄ WYDAWANE PRZEZE MNIE NA SKUTEK ROZWIĄZANIA SEJMU PRZEZE MNIE Z PODSTAWAMI PRAWNYMI JAKO: Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRZYPOMINAM również, że byłych posłów nie chroni żaden immunitet POSELSKI!
ROLĘ i OBOWIĄZKI SEJMU i TYM SAMYM PARLAMENTU POLSKIEGO PRZEJĄŁ SENAT RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.
PRZYPOMINAM również, że są to przygotowania do wprowadzenia mojego idealnego / kompleksowego / całościowego / realnego programu dla całego ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA / DLA PLANETY ZIEMIA!
TEN PROGRAM MUSI BYĆ WPROWADZONY / ZREALIZOWANY TYLKO PRZEZE MNIE WRAZ Z PRZYWÓDCAMI / GENIUSZAMI WSZYSTKICH KONTYNENTÓW I Z PRZYWÓDCAMI / GENIUSZAMI WSZYSTKICH NARODÓW.
W INNYM PRZYPADKU ŚWIAT NIE PRZETRWA!
PISZĘ i MÓWIĘ TO Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRAWNĄ RÓWNIEŻ.
OSTRZEGAM! MOJE WSZYSTKIE MATERIAŁY MOGĄ TŁUMACZYĆ TYLKO TŁUMACZE PRZYSIĘGLI!
GDYBY WYSTĄPIŁY JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ O BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE MNĄ pisząc na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY MR 19 MOGĄ ZASTOSOWAĆ INNE NARODY / PAŃSTWA(JESZCZE PAŃSTWA z granicami / z płotami > jak to brzmi.)
Added Poland, Warsaw, December 13, 2010 / Monday, Time completed 05:07 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

https://i1.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/27652/tusk_kaczynski_afp_180.jpegTo nie o gaz łupkowy się rozgrywają wszelkie karty!

Czyż nie mówiłem i nie pisałem, że to wszystko jest ze zdradzieckiego okrągłego stołu (Drugi Potsdam i druga Ялт(m)а / Յալտա.)?! Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. Obaj wzięli przykład z Prezydenta Rosji Dmitrij(a) Anatoljewicz(a) Miedwiediew(a) i premiera Rosji Władimir(a) Władimirowicz(a) Putin(a).  Za kulisami zawsze wódkę / gorzałę pili i piją razem. Przed kamerami tylko udają / markują, że się kłócą.  Ostatni raz zachęcam wszystkich Mieszkańców Świata do studiowania moich wszystkich materiałów. Na uratowanie Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski są tylko (podczas nielegalnych wyborów jakichkolwiek w 2011 i jakichkolwiek w 2012 do Mistrzostw Europy w piłce nożnej) dwie drogi: nie wziąć udziału w głosowaniu w ogóle / nie głosować lub wszystkich kandydatów wyciąć w pień / wykreślić / wyiksować / przekreślić. Proszę pamiętać, że politycy zawsze tylko dbają o własne stołki, o własne koryta i własnych ludzi z ich układów. Nigdy nie dbają o wszystkich Mieszkańców Polski i nie dbają o Polaków Mieszkających poza granicami Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Jednak jestem zmuszony sięgnąć po skrajne pozytywne rozwiązania, które uratują Całą Suwerenną Niepodległą Polskę. Przypominam o trwającym stanie wyjątkowym w Polsce. Dla przypomnienia! Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Świętej Pamięci Prezydent Lech Kaczyński / Jarosław Kaczyński, Krzakowski Tadeusz / Waldemar Aleksander Marek (ten przestępca gospodarczy i nie tylko gospodarczy wypłacił mi tylko 954PLN do ręki! Dlaczego obawiał się i się obawia transferu moich wszystkich środków finansowych na moje osobiste konto bankowe?! To pytanie jest dla wszystkich retoryczne!) spółka z o.o. AGA-TUR, Legnica 59 220, Rynek 18 i inne podobne przestępcze czynniki nie oddali mi nawet jednego grosza; Nie wypłacono mi zaległego wynagrodzenia. Nie wypłacono mi zaległego zadośćuczynienia i odszkodowania. Te wszystkie kwoty, które występują we wszystkich moich materiałach muszą być wpłacone tylko i wyłącznie na moje osobiste konto bankowe. Dane tego mojego osobistego konta są we wszystkich moich materiałach. Gdybym nawet miał sam oprzeć się wszelkiemu bezprawiu to się oprę. Niestety, to wy jesteście TRUPAMI! Tak mi dopomóż Bóg. Ja dysponuję osobiście wszystkim i dysponuję całą PRAWDĄ!!!!!!!!

Fw: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

FROM:
TO:
The Whole My POLAND: Warsaw, Opole, Monday, September 26, 2011 8:41 AM / 09:54 AM / 10:19 AM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „biuroprasowe@prezydent.pl” <biuroprasowe@prezydent.pl>
Sent: Monday, September 26, 2011 8:39 AM
Subject: Fw: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „listy@prezydent.pl” <listy@prezydent.pl>
Sent: Monday, September 26, 2011 8:24 AM
Subject: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

Formularz kontaktowy – potwierdzenie
E-mail atwtc17@vip.onet.pl
Imię Wiesław
Nazwisko Cendrowski
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-594
Adres Belwedersa 56
==–..Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek. Rozumiem, że Komorowski Bronisław i inne gady, cała grupa widmo pragnie się doigrać całkowitego krachu Całej Polski z winy wszystkich wymienionych we wszystkich moich materiałach. Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r. Wybory prezydenckie w 2010 roku wygrałem ja. Czas najwyższy zakończyć to bezprawie. Zapewniam, że to się stanie niebawem. Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Twoje dane osobowe przechowywane są w naszej bazie danych za Twoją zgodą.
Jednoznaczny identyfikator twoich danych osobowych to: k4KWgF7Kpp6AqZRXm4M
Aby usunąć Twoje dane kliknij w link: http://www.prezydent.pl/kontakt/del,k4KWgF7Kpp6AqZRXm4M.html

==–..Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek. Rozumiem, że Komorowski Bronisław i inne gady, cała grupa widmo pragnie się doigrać całkowitego krachu Całej Polski z winy wszystkich wymienionych we wszystkich moich materiałach. Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r. Wybory prezydenckie w 2010 roku wygrałem ja. Czas najwyższy zakończyć to bezprawie. Zapewniam, że to się stanie niebawem. Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Zakaz tworzenia plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę zapoznać z wszystkimi moimi warunkami dotyczącymi nawet skaładania przeze mnie podpisów. Szczegóły dotyczą nawet koloru papieru!
Przykro mi ale przy 100% bezprawiu jakie zafundowała dotychczasowa władza wszystkim Mieszkańcom Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski musi się błyskawicznie zakończyć.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
 Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

==–..Dla przypomnienia. To jest zupełny absurd. Osobiście zabraniam picia alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. Wszystkie podpisy: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, wszystkich innych zdymisjonowanych osobiście przeze mnie osób i całej grupy widmo są nieważne.

For a reminder. This is total nonsense / absurdity / nonsense. Personally I forbid drinking alcohol in all public places. All signatures: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, all other persons dismissed / revoked personally by me and the whole groups specter are invalid.

==–..Proszę o kontynuację wszystkich moich i waszych tematów (ty masz na to tylko 17h). Już bardzo dawno tak bardzo dobrze się nie bawiłem. To nie jest już żadna gra / zabawa. Moja Skromna Osoba dysponuje już wszystkimi materiałami i bawi się wyśmienicie ze stoickim spokojem. Ja nie pomyliłem się nawet w najmniejszym stopniu. Wszystkie moje warunki i przepisy muszą być zrealizowane jako podstawa do wprowadzenia mojego Całego Kompleksowego Apolitycznego Programu. Wszystkie szczegóły we wszystkich moich materiałach.

Please about continue the all my and your themes / topics (you have at it only 17h). Already very long ago so very well no enjoyed / no I played. It no is already any game / fun. My Humble Person has already the all the material and I fun itself perfectly with stoically. I am not mistaken itself even in the smallest degree. All my conditions and rules, Laws must be implemented as a basis to introducing my the Whole Comprehensive Apolitical / Non-political Program. All my the details in all my materials.

MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (komorowski bronisław, donald tusk i inne wszystkie gady / płazy / żmije (na czele z osadą Legnica 59 220 i nie tylko), wymienione we wszystkich moich materiałach; Proszę się zrywać z wszystkich posesji moich w Warszawie! Czy macie jeszcze jakiekolwiek wąty (Droga mojemu sercu Młodzieży i Dzieci; Proszę do 18 roku życia nie pić żadnego alkoholu, nie palić żadnych papierosów i nie używać żadnych narkotyków; nawet miękkich; pozostałe szczegóły we wszystkich moich materiałach)? wątpliwości? (to tak na “marginesie” – którego nie ma (pas awaryjny) – autostrady A 4 w Polsce. To moje prawne działanie jest bardzo ale to bardzo poważne.

Dla wyjaśnienia. Cztery róże (kwiaty) oznaczają cztery podstawowe strony kierunki Planety Ziemia; Południe, Północ, Wschód i Zachód. Cztery róże oznaczają także cztery podstawowe fundamenty: Prawdziwa miłość (bez obłudy i zakłamania), Prawdziwy pokój, prawdziwa uczciwość na wszystkich szczeblach i we wszystkich możliwych płaszczyznach, prawdziwe wzajemne zaufanie. Nie oznacza to w najmniejszy stopniu, że Wszechświat ma tylko cztery podstawowe strony / kierunki. Gdyby tak rozumować / myśleć byłby to wielki absurd. Proszę się również nie czepiać moich absolutnych narządów zmysłów. „Ktoś” to bardzo źle, świadomie zinterpretował. Kolejne wyjaśnienie. PS oznacza postscriptum nr 1, PPS oznacza postscriptum nr 2, PPPS oznacza postscriptum nr 3 (narastająco) & etc. (itp.) Byłem pewny, że dla moich Rodaków i nie tylko jest to bardzo jasne / klarowne. Na tyle mnie już znacie, że lubię pozytywnie prowokować, żeby uwypuklić ważny temat.

==–..Jeszcze jedno wyjaśnienie. Moje osobiste wyciągnięcie / wystawienie prawej (prawej bo jestem praworęczny i oznacza to również prawość / Normalne Wszelkie Prawo) reki do przodu z lekkim ugięciem w łokciu i z dłonią otwartą, prawie ze złączonymi pięcioma palcami, ustawioną (dłoń) w pionie oznacza (w języku dzieci i młodzieży i nie tylko) przybij pionę / przybij swoją dłoń do mojej dłoni. Czy teraz wszystko już jest klarowne? Wszystkie szczegóły we wszystkich materiałach i u mnie. Nie mogę publikować wszystkich tajemnic całego Świata i Wszechświata. Zabrania mi tego Normalne Prawo Międzynarodowe i ze Synchronizowane Normalne Prawo Międzynarodowe (Wszystkich Narodów Świata) (to również tak dla przypomnienia). To co zaczynamy Razem Prawdziwą / Realną Debatę Przed Prawdziwymi Kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych Na Całym Świecie Z Udziałem Wszystkich Przywódców: Wszystkich Narodów, Wszystkich Państw, Wszystkich Kontynentów (Oczywiście, że jest to możliwe tylko z moim osobistym udziałem)? Czekam z wielką „niecierpliwością” (w tym przypadku taki cudzysłów oznacza, że mam Boską Prawdziwą Cierpliwość / Nigdy Nie Tracę Cierpliwości). Tłumaczy przysięgłych / (Zaprzysiężonych Przez Apolityczny Niezależny Sąd) / Apolitycznych I Niezależnych Proszę O Bardzo Precyzyjne Tłumaczenie Moich Wszystkich Wyrazów, Zdań, Całych Treści (Nie Żołądkowych) I Wszystkich Innych Możliwych Znaków. Także Dla Przypomnienia. To Co Nie Jest Osobiście Przeze Mnie Odwołane (Wszystkie Moje Przepisy Prawa, Instrukcje, Polecenia, Rozkazy itp (etc). Nie bez Powodu Niniejsze Uzupełnienia Piszę Tylko W Języku Polskim. Proszę Państwa O: Prawidłowe, Logiczne, Chronologiczne I Kalendarzowe Stosowanie Mojego Całego Mojego Materiału. Jeżeli Państwu Czegokolwiek Brakuje To Proszę Osobiście Zgłaszać Się Do Mnie Lub W Ostateczności Do Administratora Usługi Windows Live Spaces. Szanowni Państwo; Naprawdę Nie Lubię Się Powtarzać. Po Prostu! Tracę Mój Cenny Czas. DLA Przypomnienia. Nie jestem politykiem. Jestem Apolityczny Z Powołania, Z Przekonania I Z Potrzeby. Proszę mnie nie szufladkować. Ja Osobiście Nigdy Ludzi Nie Szufladkuję. Szufladkując Ludzi Można Skrzywdzić Niewinne Osoby / Postaci. Każdy Przypadek / Sytuację / Osobę / Postać Należy Obowiązkowo Analizować Indywidualnie. Koniec. Amen. Następne Moje Prawdy Będą Ponownie Pisane Przeze Mnie Co Najmniej W Dwóch Językach. Pozwolę Sobie Na Żart / Na Wyluzowanie Wszystkich; Z Czego Mam Się Jeszcze Osobiście Tłumaczyć? Nawet z tego faktu, że kura Pije a nie oddaje moczu / nie sika? Bez Realnej Debaty Z Moim Osobistym Udziałem Niczego Dobrego Nie Zbudujecie I To Nigdy.

Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

FROM:
TO:
CC:
The Whole My POLAND: Warsaw , Opole & etc. , Wednesday, Thursday, Friday, Sunday,  September 21, 22, 23, 24,  2011 4:21 PM / 10:40 AM / 11:03 AM / 05:06 PM / 01:07 PM

Message body

=–..Brak odpowiedzi pisemnej jakiejkolwiek pociągnie za sobą dalsze prawne perturbacje, które w relacjach naszych nigdy nie wystąpiły jako pierwszy mój krok (negatywny krok). Może sz(a)nowni Państwo pragniecie posłuchać w zaciszu domowym (własnych nieuzasadnionych ataków na mnie)? Bezprawie musi się zakończyć. Prawda? To nie jest zastraszanie / straszenie tylko ostrzeżenie. Proszę ten fakt odróżniać! Mało kto dostrzega różnicę.  (To także nie jest poczta prywatna).

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „sekretariat@uni.opole.pl” <sekretariat@uni.opole.pl>
Cc: „kmicic@uni.opole.pl” <kmicic@uni.opole.pl>
Sent: Wednesday, September 21, 2011 4:05 PM
Subject: Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „”D.S. „Kmicic””” <kmicic@uni.opole.pl>
Cc: „”marszalek@opolskie.pl”” <marszalek@opolskie.pl>
Sent: Wednesday, September 21, 2011 10:48 AM
Subject: Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

==–..I ostatnie uzupełnienie. Bardzo ważne w połączeniu z całym moim materiałem i moją całą stałą (zawsze) klauzulą z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które występują we wszystkich moich materiałach. Nie zapomniałem o niczym co co służy prawdziwemu dobru Całego Wszechświata / Świata i Całej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży się wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej.

Pragnę także nadmienić i przypomnieć, że także i między innymi, że wszelkie antytalenty jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski Radosław (tego chłopca chciałbym ocalić ale popełnia wręcz dziecinne a nawet poważne błędy międzynarodowe, które w konsekwencji prowadzą do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie cała grupa Widmo, doprowadziły / doprowadzili do największego absurdu gospodarczego! „Wszyscy” mnie pytają jakiego?!. A no takiego, że około 50% Pracodawców wypłaca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższą krajową a resztę wynagrodzenia wypłacają Pracodawcy „swoim” Pracownikom pod stołem (do ręki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (łaty) od dziesiątków lat tylko dziury! To są wasze wręcz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby rację, to dlaczego cyklicznie powtarzają się wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. Wręcz żądam żeby każdy człowiek myślał samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku będzie studiował moje wszystkie materiały i spełni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszą być bezwzględnie apolityczne: SFERA Wymiaru Sprawiedliwości, Sfera Obronności, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od Urzędów Gmin i każdego innego Urzędu aż po sam Rząd, sfera Gospodarki Bankowości. Powtórzę! To jest minimum.
Moja Skromna Osoba zebrała niezbędne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach Całej Polski i Całego Wszechświata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na Całym Świecie i z każdym Człowiekiem we Wszechświecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiają się ze mną / z Moją Skromną Osobą PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To są pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „D.S. „Kmicic”” <kmicic@uni.opole.pl>
Cc: „marszalek@opolskie.pl” <marszalek@opolskie.pl>
Sent: Tuesday, September 20, 2011 3:05 PM
Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

==–..Pragnę poinformować, że od co najmniej trzech dób rano i wieczorem brakowało ciepłej wody. Brodziki pod prysznicem były bardzo brudne. Osobiście byłem zmuszony myć i dezynfekować. Zabrało mi to bardzo dużo czasu cennego. Pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia łazienkowe jak i okalające powierzchnie były i są brudne. Nie jest to wina osób, które sprzątają. Co do obsługi trzech osób portierni i „specjalistki” (którą tak mi przedstawił Pan Kierownik) Domu Studenta „SPÓJNIK” już zająłem stanowisko bardzo negatywne (w procentach jest wartość minus 50%).
W związku z powyższym (za cały okres mojego pobytu) żądam zwrotu połowy kwoty wpłaconej do kasy Domu Studenta „Spójnik” do dnia 22 Wrzesień 2011 do godziny 20:00 polskiego czasu (tak się kończy doba dla mnie w uzgodnieniu z Panem Kierownikiem (Zbigniew Budziszewski) całego tego zamieszania. Proszę przygotować tę / tą wartość kwoty jako zwrot do tego terminu i do tego uzgodnionego czasu. Pragnę także nadmienić, że od początku obsługa finansowa nie była prowadzona zgodnie z wszelkim prawem; Niewłaściwe dowody wpłaty (KP), brak prawidłowej całej obsługi finansowej. Stąd moje żądanie, które chociaż raz musi być zrealizowane z Normalnym Prawem. To oczywiste, że wszelkiego bezprawia doprowadziły następujące postaci, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: bronisław komorowski, donald tusk, krzakowski tadeusz, waldemar aleksander marek (przestępcza spółka z o.o. AGA – TUR, Legnica 59 220, Rynek 18 i prawie cała grupa WIDMO. Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach i u mnie. Mam nadzieję, że kierownictwo bardzo dobrze ostatecznie się zastanowi jak normalnie i zgodnie z prawem rozmawiać ze mną i odpisywać na moją pocztę e-mail. Czas 8 godzin. Dziękuję za jedną jedyną odpowiedź w miarę poprawną. Proszę o następną odpowiedź. Niestety jest to prawnie uzasadnione.

PSSS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

From: „D.S. „Kmicic”” <kmicic@uni.opole.pl>
To: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
Sent: Tuesday, September 20, 2011 2:34 PM
Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

W dniu 2011-09-17 11:34, Wieslaw Cendrowski pisze:

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kmicic@uni.opole.pl” <kmicic@uni.opole.pl>
Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
Subject:Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski
D.S. „SPÓJNIK”
ul. Katowicka 91-93
45-054 Opole
telefon: 077 / 452 70 36
Adres: ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
Fax: 077/452-70-30
E-mail: kmicic@uni.opole.pl
Witam Pana Kierownika.
Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
Z poważaniem,
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Dzień Dobry. (Dziś w moim pokoju gwarantował Pan mi pisemną odpowiedź. Jako Kierownika trzymam Pana za słowo. Myślę, że to Pana słowo ma wartość. Wiedziałem, że za jeden grosz nie można panu ufać i byłem zmuszony „pana” nagrać. Nie manipuluj pan normalnymi ludźmi!)
Przeczytałem Pana informację o zaistniałych zdarzeniach w Domu Studenta ” Spójnik”.
Przepraszam Pana za złą obsługę w tym że akademiku i złą kulturę osobistą niektórych pracowników Miasteczka Akademickiego.
Na pewno w przyszłości wyciągnę konsekwencje służbowe w stosunku do osób, które narażają dobre mienie akademików Uniwersytetu Opolskiego.
Jeszcze raz przepraszam i życzę wszystkiego dobrego.
Zbigniew Budziszewski.

Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

FROM:
TO:
CC:
The Whole My POLAND: Warsaw, Opole, Tuesday, Wednesday, September 20, 2011 3:05 PM / 03:15 PM / 03:21 PM / 10:10 AM / 05:10 / 05:31 PM

Message body

==–..Pragnę poinformować, że od co najmniej trzech dób rano i wieczorem brakowało ciepłej wody. Brodziki pod prysznicem były bardzo brudne. Osobiście byłem zmuszony myć i dezynfekować. Zabrało mi to bardzo dużo czasu cennego. Pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia łazienkowe jak i okalające powierzchnie były i są brudne. Nie jest to wina osób, które sprzątają. Co do obsługi trzech osób portierni i „specjalistki” (którą tak mi przedstawił Pan Kierownik) Domu Studenta „SPÓJNIK” już zająłem stanowisko bardzo negatywne (w procentach jest to wartość minus 50%).
W związku z powyższym (za cały okres mojego pobytu) żądam zwrotu połowy kwoty wpłaconej do kasy Domu Studenta „Spójnik” do dnia 22 Wrzesień 2011 do godziny 20:00 polskiego czasu (tak się kończy doba dla mnie w uzgodnieniu z Panem Kierownikiem (Zbigniew Budziszewski) całego tego zamieszania. Proszę przygotować tę / tą wartość kwoty jako zwrot do tego terminu i do tego uzgodnionego czasu. Pragnę także nadmienić, że od początku obsługa finansowa nie była prowadzona zgodnie z wszelkim prawem; Niewłaściwe dowody wpłaty (KP), brak prawidłowej całej obsługi finansowej. Stąd moje żądanie, które chociaż raz musi być zrealizowane z Normalnym Prawem. To oczywiste, że do wszelkiego bezprawia doprowadziły następujące postaci, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: bronisław komorowski, donald tusk, krzakowski tadeusz, waldemar aleksander marek (przestępcza spółka z o.o. AGA – TUR, Legnica 59 220, Rynek 18 i prawie cała grupa WIDMO. Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach i u mnie. Mam nadzieję, że kierownictwo bardzo dobrze ostatecznie się zastanowi jak normalnie i zgodnie z prawem rozmawiać ze mną i odpisywać na moją pocztę e-mail. Czas 8 godzin. Dziękuję za jedną jedyną odpowiedź w miarę poprawną. Proszę o następną odpowiedź. Niestety jest to prawnie uzasadnione.

PSSS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.


From: „D.S. „Kmicic”” <kmicic@uni.opole.pl>
To: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
Sent: Tuesday, September 20, 2011 2:34 PM
Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

W dniu 2011-09-17 11:34, Wieslaw Cendrowski pisze:
—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kmicic@uni.opole.pl” <kmicic@uni.opole.pl>
Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski
D.S. „SPÓJNIK”
ul. Katowicka 91-93
45-054 Opole
telefon: 077 / 452 70 36
Adres: ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
Fax: 077/452-70-30
E-mail: kmicic@uni.opole.pl
Witam Pana Kierownika.
Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
Z poważaniem,
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Dzień Dobry.
Przeczytałem Pana informację o zaistniałych zdarzeniach w Domu Studenta ” Spójnik”.
Przepraszam Pana za złą obsługę w tym że akademiku i złą kulturę osobistą niektórych pracowników Miasteczka Akademickiego.
Na pewno w przyszłości wyciągnę konsekwencje służbowe w stosunku do osób, które narażają dobre mienie akademików Uniwersytetu Opolskiego.
Jeszcze raz przepraszam i życzę wszystkiego dobrego.
Zbigniew Budziszewski.

Fw: Dzień dobry Państwu / Pani / Panu.

FROM:
TO:
CC:
Saturday, September 17, 2011 6:59 PM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „m.sosnowka@lasy.gov.pl” <m.sosnowka@lasy.gov.pl>
Cc: „rzecznik@lasy.gov.pl” <rzecznik@lasy.gov.pl>
Sent: Saturday, September 17, 2011 6:56 PM
Subject: Dzień dobry Państwu / Pani / Panu.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
NIP: 525-00-10-901
Kontakt: Mirosław Sosnówka
e-mail: m.sosnowka@lasy.gov.pl
tel. stacjonarny: (22) 5898 187Kontakt do rzecznika prasowego Lasów Państwowych
Anna Malinowska
Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
pok. 232
02-362 Warszawa
tel. 22 58 98 111
kom. 600 497 597
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl
http://www.lasy.gov.pl/dla-mediow/dla-mediow/AM2.jpg/image_mini
==–..Dzień dobry Państwu / Pani / Panu.
Proszę mi wyjaśnić bardzo prędko ważny Państwa / Wasz problem; Jak to się stało, że bardzo duża grupa Leśników (w mundurach oryginalnych koloru zielonego) (pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka) Lasów Państwowych Polska szła chodnikiem w Mieście pięknym o nazwie Częstochowa, zataczając się od krawędzi do krawędzi chodnika (dla mnie to żaden problem udowodnić ten fakt)?
Nie wstyd wam Panowie? Więcej taka sytuacja nie może mieć miejsca.
Czy to jest teraz jasne?
Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

https://lh5.googleusercontent.com/-fkg_faoLyjw/S9E6-RnltiI/AAAAAAAAAIY/H8fEw1dgmF4/s720/Sun%2BI.jpg

https://i1.wp.com/pomocedydaktyczne.eu/galerie/g/godlo-polski-w-oprawie_152.jpg

Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana Dyrektora.

FROM:
TO:              .  – – – – – – – – – – – – – – – – –@imns.pl

CC:
The Whole My POLSKA / POLAND: Warszawa, Opole, Katowice, Kraków, Częstochowa, Wrocław i wszystkie miejscowości w Całej Mojej Polsce; Miasta i osady (wsie; potocznie) Friday, Sunday, September 16, 17 2011 12:42 PM / 12:55 PM / 01:39 PM / 05:34 PM / 06:04 PM / 08:50 AM / 06:04 PM / 07:05 PM

Message body

  Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana Dyrektora.
Ode mnie; Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz : atwtc17@vip.onet.pl  do   – – – – – – – – – – – – – – – – –@imns.pl    – 16 września 12:29 Wysłane

==–..Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana Dyrektora.
Przepraszam Szanownego Pana Dyrektora, że świadomie błądziliśmy po autostradzie polskiej; Pragnąłem tylko wykazać (udowodnić), że idioci budują wszelkie drogi i węzły drogowe w idiotyczny sposób. Po prostu bez głowy. Prawdopodobnie (raczej na pewno) sprawdzę wszystkie projekty dróg i porównam wszystkie koszta w relacji z każdą budową na całym Świecie. Następnie odniosę się z wszystkimi rozwiązaniami do moich normalnych rozwiązań; Wybiegających co najmniej w 22 wiek naszej ery. Czy na pewno jest nasza era? Ja znam wszystkie prawdziwe odpowiedzi na wszystkie prawdziwe i logicznie postawione pytania. Gdyby co to jestem też / między innymi prawnikiem międzynarodowym z certyfikatem. Gdyby wystąpił szok; Proszę zadzwonić do właściwych osób do ONZ + osobiste spotkanie ze mną. Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z moich wszystkich materiałów, bez mojej osobistej zgody.

Welcome very whole-heartedly / cordially / heartily / sincerely the honourable Mr. Director. Sorry me honourable Mr. Director, that knowingly peregrinate / digress / blunder after polish freeway / expressway / speedway / highway; I wanted / I desire / I hanker after only show / demonstrate (prove), that the idiots build all roads and road junctions / nodes roads in the idiotic way. Simply without the head. Probably (rather surely) I check all the projects of roads and I compare all the costs in relation with each building Worldwide. Subsequently I will appertain with all solutions to my normal solutions; Forward at least in the 22  our age / epoch. Whether certainly is it our age / era? I know all the correct answers at all (asked me) true and logical questions. If what it also / likewise / inter alia I am International Lawyer with the certificate. If occurs a shock; Please call to the appropriate People / Persons to the Organisation United Nations + personal meeting with me. Forbid the creation of any plagiarism with my all material, without my personal the consent.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

– – – – – – –

Wszystkie instytucje narodowe / instytucje państwowe / wszystkie urzędy, wszystkie biura muszą się nauczyć udzielania odpowiedzi (bezwzględnie) na moją pocztę w ciągu 8 godzin, przez siedem dni w każdym tygodniu, przez okrągły miesiąc, przez okrągły rok. Pytanie retoryczne; Kto pierwszy temu bezprawiu dał początek? To jest oczywiste, że chore prawo wszelkie jest pod „kierownictwem” dinozaurów.

All institutions National / all institutions Public / all institutions State / all Offices; all Offices must learn itself answer (strictly) at my e-mail within 8 hours, by seven days each week, by a round month, by round year. Rhetorical question; Who first to this lawlessness gave beginning? It is obvious, that all the diseased right is beneath the „leadership” the dinosaurs.

Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

FROM:
TO:
CC:
The Whole My POLAND; Warsaw, Opole & etc, Monday, September 19, 2011 11:06 AM / 12:34 PM

Message body

FWD: FWD: FWD: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
Ode mnie   do  kmicic@uni.opole.pl urzad@um.opole.pl (kopia)    – 19 września 10:55 Wysłane

W dniu 2011-09-19 10:52:58 użytkownik <atwtc17@vip.onet.pl> napisał:

W dniu 2011-09-19 10:51:11 użytkownik <atwtc17@vip.onet.pl> napisał:
Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
pokój: 162
tel.: (+48) 77 54 16 510, 77 54 16 511
fax: (+48) 77 54 16 512
email: marszalek@opolskie.pl
Ryszard Zembaczyński
Prezydent
Miasta Opole
prezydent@um.opole.pl
Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski
D.S. „SPÓJNIK”
ul. Katowicka 91-93
45-054 Opole
telefon: 077 / 452 70 36
Adres: ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
Fax: 077/452-70-30
E-mail: kmicic@uni.opole.pl
Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski; Szanowny Panie Kierowniku, czekam na odpowiedź pisemną na moją wielokrotną pocztę do Pana.
To jest mój prawny warunek do dalszych naszych rozmów na temat bezprawia w naszym WIELKIM środowisku.
Prosiłbym o skuteczną pozytywną reakcję na moje bardzo ważne zastrzeżenia. W moim przypadku nie ma problemu z płatnościami.
Proszę sprawdzić wszystkie moje rozmowy z Pana pracownikami; Moja Skromna Osoba dysponuje faktami popartymi dowodami, że dotychczasowe ataki na mnie były nieuzasadnione.
To w naszych rozmowach Panu uzasadniłem i z tym się Pana zgodził.
Myślę, że do godziny 14:00 naszego czasu Szanowny Pan Kierownik mi w końcu odpisze.
Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
W dniu 2011-09-17 11:38:25 użytkownik: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz <atwtc17@vip.onet.pl> napisał:

Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

FROM:
TO:
Saturday, September 17, 2011 11:34 AM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kmicic@uni.opole.pl” <kmicic@uni.opole.pl>
Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski
D.S. „SPÓJNIK”
ul. Katowicka 91-93
45-054 Opole
telefon: 077 / 452 70 36
Adres: ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
Fax: 077/452-70-30
E-mail: kmicic@uni.opole.pl
Witam Pana Kierownika.
Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
Z poważaniem,
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Reklamy

163 Responses to “For a reminder. This is total nonsense / absurdity / nonsense. Personally I forbid drinking alcohol in all public places. All signatures: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, all other persons dismissed / revoked personally by me and the whole groups specter are invalid. Dla przypomnienia. To jest zupełny absurd. Osobiście zabraniam picia alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. Wszystkie podpisy: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, wszystkich innych zdymisjonowanych osobiście przeze mnie osób i całej grupy widmo są nieważne. I ostatnie uzupełnienie. Bardzo ważne w połączeniu z całym moim materiałem i moją całą stałą (zawsze) klauzulą z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które występują we wszystkich moich materiałach. Nie zapomniałem o niczym co co służy prawdziwemu dobru Całego Wszechświata / Świata i Całej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży się wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej. Pragnę także nadmienić i przypomnieć, że także i między innymi, że wszelkie antytalenty jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski Radosław (tego chłopca chciałbym ocalić ale popełnia wręcz dziecinne a nawet poważne błędy międzynarodowe, które w konsekwencji prowadzą do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie cała grupa Widmo, doprowadziły / doprowadzili do największego absurdu gospodarczego! „Wszyscy” mnie pytają jakiego?!. A no takiego, że około 50% Pracodawców wypłaca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższą krajową a resztę wynagrodzenia wypłacają Pracodawcy „swoim” Pracownikom pod stołem (do ręki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (łaty) od dziesiątków lat tylko dziury! To są wasze wręcz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby rację, to dlaczego cyklicznie powtarzają się wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. Wręcz żądam żeby każdy człowiek myślał samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku będzie studiował moje wszystkie materiały i spełni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszą być bezwzględnie apolityczne: SFERA Wymiaru Sprawiedliwości, Sfera Obronności, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od Urzędów Gmin i każdego innego Urzędu aż po sam Rząd, sfera Gospodarki Bankowości. Powtórzę! To jest minimum. Moja Skromna Osoba zebrała niezbędne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach Całej Polski i Całego Wszechświata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na Całym Świecie i z każdym Człowiekiem we Wszechświecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiają się ze mną / z Moją Skromną Osobą PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To są pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN. MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa [komorowski bronisław, donald tusk, Niestety (ja długo myślałem) do uzupełnienia: jarosław kaczyński, krzakowski tadeusz i inne wszystkie gady / płazy / żmije (na czele z osadą Legnica 59 220 i nie tylko], , wymienione we wszystkich moich materiałach; Proszę się zrywać z wszystkich posesji moich w Warszawie! Czy macie jeszcze jakiekolwiek wąty (Droga mojemu sercu Młodzieży i Dzieci; Proszę do 18 roku życia nie pić żadnego alkoholu, nie palić żadnych papierosów i nie używać żadnych narkotyków; nawet miękkich; pozostałe szczegóły we wszystkich moich materiałach)? wątpliwości? (to tak na “marginesie” – którego nie ma (pas awaryjny) – autostrady A 4 w Polsce. To moje prawne działanie jest bardzo ale to bardzo poważne. /////// Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana Dyrektora. Welcome very whole-heartedly / cordially / heartily / sincerely the honourable Mr. Director. [Malheureusement (I long thought / think) to complement jarosław kaczyński, krzakowski tadeusz]”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 17, 2011 o 11:49 AM

  ==–..Jest to kolejny świadomy atak (spreparowany; przede wszystkim przez trzy osoby / bez najmniejszego powodu) wobec Mojej Skromnej Osoby. Niestety! Wszystko wskazuje, że będę zmuszony sięgnąć po skrajne pozytywne i zarazem skuteczne rozwiązania.

  Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  kmicic@uni.opole.pl

  Message flagged
  Saturday, September 17, 2011 11:34 AM
  Message body
  —– Forwarded Message —–

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „kmicic@uni.opole.pl”
  Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
  Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
  mgr Zbigniew Budziszewski
  D.S. „SPÓJNIK”
  ul. Katowicka 91-93
  45-054 Opole
  telefon: 077 / 452 70 36
  Adres: ul. Grunwaldzka 31
  45-054 Opole
  Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
  Fax: 077/452-70-30
  E-mail: kmicic@uni.opole.pl
  Witam Pana Kierownika.
  Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
  Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
  Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
  Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
  Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
  Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
  Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
  Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  Z poważaniem,
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 17, 2011 o 11:56 AM

  ==–..Jest to kolejny świadomy atak (spreparowany; przede wszystkim przez trzy osoby / bez najmniejszego powodu) wobec Mojej Skromnej Osoby. Niestety! Wszystko wskazuje, że będę zmuszony sięgnąć po skrajne pozytywne i zarazem skuteczne rozwiązania.

  Odpowiedz Wszystkim Prześlij dalej Spam Usuń Więcej

  Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Ode mnie: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz; atwtc17@vip.onet.pl do kmicic@uni.opole.pl – 17 września 11:38 Wysłane

  Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  kmicic@uni.opole.pl

  Message flagged
  Saturday, September 17, 2011 11:34 AM
  Message body
  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „kmicic@uni.opole.pl”
  Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
  Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
  mgr Zbigniew Budziszewski
  D.S. „SPÓJNIK”
  ul. Katowicka 91-93
  45-054 Opole
  telefon: 077 / 452 70 36
  Adres: ul. Grunwaldzka 31
  45-054 Opole
  Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
  Fax: 077/452-70-30
  E-mail: kmicic@uni.opole.pl
  Witam Pana Kierownika.
  Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
  Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
  Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
  Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
  Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
  Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
  Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
  Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  Z poważaniem,
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 18, 2011 o 7:53 AM

  ==–..Już mam dosyć waszej obłudy / zakłamania i hipokryzji.
  I already have enough Your hypocrisy / lies.
  For a better service:
  Fill in all the fields
  Give as much detail as possible in your question: web page addresses (URLs), policy area, programme names, project numbers, full references of regulations, directives, etc.
  Spell out abbreviations.
  Give us your full postal address, if you want to receive printed publications.

  Thank you for your message. Please note that once your enquiry is transmitted to the EUROPE DIRECT service, you will receive a receipt acknowledgement via e-mail containing the reference number of your message.

  sent: The Whole My POLAND, CZĘSTOCHOWA, September 18 (Sunday), 2011 07:27 AM time: Central Europe. 07:53 AM
  Ta opcja wysyłania wyłudza adresy e-mail; Jest niesprawiedliwa!!!!!!!
  This option send extorts / phishing addresses e-mail; Is unfair!!!!!!!

  Czy Ty rozumiesz mnie?
  Zakaz tworzenia plagiatów z moich wszystkich materiałów bez mojej osobistej zgody.

  Whether You understand me?
  Prohibition / ban / proscription / embargo at creation / formation / production the plagiarism with my all material without my personal consent / acquies

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz and etc.

  =============================================================

  Czy Ty rozumiesz mnie?
  Zakaz tworzenia plagiatów z moich wszystkich materiałów bez mojej osobistej zgody.

  Whether You understand me?
  Prohibition / ban / proscription / embargo at creation / formation / production the plagiarism with my all material without my personal consent / acquies

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 20, 2011 o 11:40 AM

  ==–..Dzień dobry Państwu.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  biuro@lotospaliwa.pl

  CC:

  biuro.gdansk1@lotospaliwa.pl

  Message flagged
  The Whole My POLAND; Warsaw, OPOLE & etc. , Tuesday, September 20, 2011 11:34 AM / 11:39 AM
  Message body
  ==–..Rozumiem wszystko; Wszystkie tematy, wszystkie dziedziny nauki, wszystkie problemy całego Świata i Wszechświata.
  I understand everything; all topics, all fields of science / learning / teaching / study / education / training / instruction / school / knowledge, all the problems all over the World and the Universe.
  ==–..Dzień dobry Państwu.
  Proszę zająć się wszystkimi problemami na stacji paliwowej „PATRONACKIEJ” LOTOS i problemami, które występują w firmie Wagast Firma Gastronomiczno-Usługowa Waldemar Ciurko (przede wszystkim).
  Pragnę zwrócić uwagę na bardzo ważne problemy jakie występują tylko i wyłącznie z winy personelu głównie lokalu gastronomicznego Wagast, który sąsiaduje z waszą stacją paliw patronacką.
  W nocy z 19 Września 2011 na 20 Września 2011 około godziny 00:00 pozwoliłem sobie zamówić (bardzo grzecznie; niestety na przewidywany atak na mnie (mam osiem zmysłów jako człowiek i nikt nie musi w to wierzyć; każdego wolna wola), byłem zmuszony ponownie zarejestrować fonię) tylko drugie danie. Przy uiszczaniu opłaty spotkałem się z wielkim chamstwem [po prostu; kolejna żmija], które padło z ust kobiety / dziewczyny (podobno barmanka, strasznie zaniedbana, z niewyparzonym językiem, z myszką koło czoła, jasne włosy; nie miała identyfikatora, na którym byłoby jej zdjęcie z jej podstawowymi danymi lub przynajmniej jej zdjęcie z numerem identyfikacyjnym). Dla tej postaci nie istnieją polskie grosze mimo, że są to monety w oficjalnym obiegu w Polsce. Taki przypadków negatywnych w całej Polsce jest bardzo dużo.
  PS Tej postaci osobiście się przedstawiłem i podałem podstawowe swoje dane / podstawowe moje dane osobiste. Prawie nigdy nie występuję incognito. Incognito występuję wtedy gdy jest zagrożone moje osobiste życie. Pragnę nadmienić, że nigdy nie korzystałem, nie korzystam i nie będę korzystał z ochrony; Osobiście się zabezpieczyłem od wszelkie nienaturalnej śmierci. Tak mi dopomóż Bóg. Koniec. Amen.
  PSS Czekam na błyskawiczne rozwiązanie wszystkich opisanych problemów i bardzo prędką pisemną odpowiedź na moją pocztę elektroniczną. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 8 godzin spowoduje dalsze perypetie dla wyżej wymienionego lokalu.

  http://krapkowice.autoteam.pl/katalog/uslugi/stacje-paliw/ciurko-spj-w-ciurko-r-ciurko,37007.html

  Wagast Firma Gastronomiczno-Usługowa Waldemar Ciurko
  Branże w których działa firma:
  Krapkowice Usługi gastronomiczne Restauracje Catering
  Adres i dane kontaktowe:
  krapkowicki
  Rynek 1 /4
  47-300 Krapkowice
  tel: 77 543 12 46
  tel. 77 466 16 65
  tel. 77 543 12 45
  Ciurko Sp.j. W. Ciurko R. Ciurko
  Adres:
  woj. opolskie
  47-300 Krapkowice, Rynek 1 /4
  Godziny otwarcia: b.d. Tel.: 077 420 13 63
  Fax: 077 420 13 63
  E-mail: b.d.
  WWW: b.d.
  ——-
  LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
  ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000006312,
  NIP 583-10-23-182
  kapitał zakładowy: 114 706 000 zł,
  kapitał wpłacony: 114 706 000 zł
  biuro@lotospaliwa.pl
  biuro.gdansk1@lotospaliwa.pl
  508 002 529
  510 085 239
  508 002 574

  PSSS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 26, 2011 o 1:06 PM

  ==–..Fw: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

  TO: 1 More1 recipientCC: recipientsYou More
  Hide Details FROM:Wieslaw Cendrowski TO:skep@episkopat.pl Message flagged Monday, September 26, 2011 12:43 PMMessage bodySekretariat Konferencji Episkopatu Polski
  Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
  01-015 Warszawa
  tel.: 48 /22/53 04 800, 53 04 801
  fax: 48 /22/83 80 967
  e-mail: skep@episkopat.pl

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „listy@prezydent.pl”
  Sent: Monday, September 26, 2011 8:41 AM
  Subject: Fw: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „biuroprasowe@prezydent.pl”
  Sent: Monday, September 26, 2011 8:39 AM
  Subject: Fw: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

  biuroprasowe@prezydent.pl

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „listy@prezydent.pl”
  Sent: Monday, September 26, 2011 8:24 AM
  Subject: Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek.

  Formularz kontaktowy – potwierdzenie
  E-mail atwtc17@vip.onet.pl
  Imię Wiesław
  Nazwisko Cendrowski
  Miejscowość Warszawa
  Kod pocztowy 00-594
  Adres Belwedersa 56

  ==–..Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek. Rozumiem, że Komorowski Bronisław i inne gady, cała grupa widmo pragnie się doigrać całkowitego krachu Całej Polski z winy wszystkich wymienionych we wszystkich moich materiałach. Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r. Wybory prezydenckie w 2010 roku wygrałem ja. Czas najwyższy zakończyć to bezprawie. Zapewniam, że to się stanie niebawem. Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Twoje dane osobowe przechowywane są w naszej bazie danych za Twoją zgodą.
  Jednoznaczny identyfikator twoich danych osobowych to: k4KWgF7Kpp6AqZRXm4M
  Aby usunąć Twoje dane kliknij w link: http://www.prezydent.pl/kontakt/del,k4KWgF7Kpp6AqZRXm4M.html

  ==–..Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek. Rozumiem, że Komorowski Bronisław i inne gady, cała grupa widmo pragnie się doigrać całkowitego krachu Całej Polski z winy wszystkich wymienionych we wszystkich moich materiałach. Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r. Wybory prezydenckie w 2010 roku wygrałem ja. Czas najwyższy zakończyć to bezprawie. Zapewniam, że to się stanie niebawem. Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Zakaz tworzenia plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę zapoznać z wszystkimi moimi warunkami dotyczącymi nawet skaładania przeze mnie podpisów. Szczegóły dotyczą nawet koloru papieru!
  Przykro mi ale przy 100% bezprawiu jakie zafundowała dotychczasowa władza wszystkim Mieszkańcom Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski musi się błyskawicznie zakończyć.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 26, 2011 o 1:49 PM

  ==–..Odpowiedz Wszystkim Prześlij dalej Spam Usuń Więcej

  Cześćśćść. tototo jajaja. Cejrowski zarabia prawie… 2 miliony rocznie! Pytam się na czym zarabia? Na mojej rozmowie z czarną recepcjonistką w Częstochowie?

  Ode mnie: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski, Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski >: atwtc17@vip.onet.pl do wc@cejrowski.com – 26 września 13:40 / 01:49 PM Wysłane
  The Whole My Poland: Warsaw, Opole & etc. and The Whole World.

  Cześćśćść. tototo jajaja. Cejrowski zarabia prawie… 2 miliony rocznie! Pytam się na czym zarabia? Na mojej rozmowie z czarną recepcjonistką w Częstochowie, która po rozmowie ze mną oniemiała ze zdziwienia (podobno polonistka a nie wiedziała jak się pisze wyraz „oryginalny”) i za wszelką cenę próbowała mi w mówić, że ja nazywam się Cejrowski. Kobieto „czarna” ja żyję i Moje Podstawowe Dane brzmią: Cendrowski Wiesław Tomasz lub Wiesław Tomasz Cendrowski > : Jak „paniusia” woli.
  Nie radzę tworzyć komukolwiek i jakichkolwiek plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody.
  Cejrowski („zapraszam do twojego wnętrza); Czy ty wiesz, że nawet kradzież cudzego pomysłu jest plagiatem. Czy wy wszyscy zdajecie sobie sprawę co was niebawem czeka?!

  ==–..Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek. Rozumiem, że Komorowski Bronisław i inne gady, cała grupa widmo pragnie się doigrać całkowitego krachu Całej Polski z winy wszystkich wymienionych we wszystkich moich materiałach. Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r. Wybory prezydenckie w 2010 roku wygrałem ja. Czas najwyższy zakończyć to bezprawie. Zapewniam, że to się stanie niebawem. Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Zakaz tworzenia plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę zapoznać z wszystkimi moimi warunkami dotyczącymi nawet składania przeze mnie podpisów. Szczegóły dotyczą nawet koloru papieru!
  Przykro mi ale przy 100% bezprawiu jakie zafundowała dotychczasowa władza wszystkim Mieszkańcom Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski musi się błyskawicznie zakończyć.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 7. 7 Lowell Comish
  Styczeń 8, 2012 o 9:56 AM

  I don’t ordinarily comment but I gotta say appreciate it for the post on this one : D.

 8. 8 Shawanda Brugnoli
  Styczeń 10, 2012 o 10:01 AM

  Some really fantastic blog posts on this internet site , thankyou for contribution.

 9. 9 mercedes benz cherry hill
  Styczeń 13, 2012 o 1:57 AM

  you are in reality a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent process on this matter!

 10. 10 Auto Accident Law Firms
  Styczeń 13, 2012 o 4:19 PM

  I believe this is one of the so much significant information for me. And i am glad reading your article. However wanna statement on few basic issues, The site style is ideal, the articles is truly excellent :D. Good activity, cheers.

 11. 11 landscaping wilmington de
  Styczeń 13, 2012 o 6:02 PM

  Absolutely written content material , thanks for entropy.

 12. 12 topsoil
  Styczeń 13, 2012 o 6:11 PM

  You have brought up a very excellent points , thankyou for the post.

 13. 13 Christmas Tales
  Styczeń 13, 2012 o 8:41 PM

  Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 14. 14 topsoil west chester
  Styczeń 14, 2012 o 5:50 AM

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 15. 15 unique weddings
  Styczeń 14, 2012 o 5:03 PM

  Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a great website.

 16. 16 private jet charters
  Styczeń 14, 2012 o 10:30 PM

  What i do not realize is actually how you are no longer really a lot more neatly-liked than you might be right now. You are so intelligent. You understand thus considerably in the case of this subject, produced me in my view consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem to be involved until it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

 17. 17 commercial property for sale in delaware
  Styczeń 15, 2012 o 1:37 AM

  Good write-up, I’m normal visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 18. 18 adult communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 10:09 AM

  I got what you mean , thanks for posting .Woh I am delighted to find this website through google. „Remember that what you believe will depend very much on what you are.” by Noah Porter.

 19. 19 photographer philadelphia pa
  Styczeń 15, 2012 o 12:10 PM

  I’ve been surfing online more than three hours today, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will probably be a lot more useful than ever before. „Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.” by Lawrence Peter Berra.

 20. 20 Boyd Pavone
  Styczeń 15, 2012 o 8:14 PM

  Your mode of telling everything in this article is really good, all be able to simply know it, Thanks a lot.

 21. 21 Walker Dedier
  Styczeń 15, 2012 o 10:51 PM

  Yes, you are right friend, regularly updating website is in fact necessary for Search engine optimization. Fastidious discussion keeps it up.

 22. 22 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:42 AM

  I gotta favorite this internet site it seems very helpful handy

 23. 23 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 6:33 AM

  great issues altogether, you just won a new reader. What may you suggest about your submit that you made some days in the past? Any sure?

 24. 24 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 8:50 AM

  Thankyou for this wonderful post, I am glad I observed this website on yahoo.

 25. 25 Bryce Byham
  Styczeń 16, 2012 o 10:32 AM

  You have to waste less time to seek out your necessary matter on web, as nowadays the searching methods of search engines are pleasant. That’s why I fount this article here.

 26. 26 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 4:56 PM

  It’s an interesting approach. I commonly see unexceptional views on the subject but yours it’s written in a pretty unusual fashion. Surely, I will revisit your website for additional information.

 27. 27 épilateur électrique
  Styczeń 16, 2012 o 4:58 PM

  I have recently started a web site, the information you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. „The murals in restaurants are on par with the food in museums.” by Peter De Vries.

 28. 28 trampoline avec filet
  Styczeń 16, 2012 o 9:43 PM

  I think this website holds some very great information for everyone : D.

 29. 29 bottes pas cher femme
  Styczeń 17, 2012 o 11:40 AM

  Nice post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired! Extremely useful info particularly the closing part 🙂 I take care of such info a lot. I used to be seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 30. 30 ici
  Styczeń 17, 2012 o 3:11 PM

  Hello there! Fascinating weblog! I happen to be a ordinary website visitor (more like addict :P) to your website even though I had a trouble. I’m never positive whether its the right web site to ask, but you’ve got no spam comments. I get comments very frequently. Are you going to you assist me? I am grateful!

 31. 31 robot multifonction
  Styczeń 18, 2012 o 6:13 AM

  I was studying some of your articles on this site and I think this site is rattling instructive! Retain putting up.

 32. 32 http://www.barbecueelectrique.org/
  Styczeń 18, 2012 o 7:30 AM

  Perfectly written content material, regards for selective information. „He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

 33. 33 cliquez ici
  Styczeń 19, 2012 o 2:22 AM

  I want looking through and I conceive this website got some really useful stuff on it! .

 34. 34 table à langer murale
  Styczeń 19, 2012 o 1:32 PM

  Only wanna state that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 35. 35 Marc
  Styczeń 19, 2012 o 10:50 PM

  Yeah bookmaking this wasn’t a speculative determination great post! .

 36. 36 montres femmes
  Styczeń 20, 2012 o 10:04 AM

  Keep up the good work, I read few blog posts on this website and I think that your web site is really interesting and has sets of fantastic info.

 37. 37 montre gps
  Styczeń 20, 2012 o 1:18 PM

  We wish to thank you again for the lovely ideas you gave Janet when preparing her own post-graduate research and, most importantly, for providing all of the ideas in a single blog post. Provided we had known of your blog a year ago, we’d have been kept from the unnecessary measures we were participating in. Thank you very much.

 38. 38 Paul
  Styczeń 20, 2012 o 2:43 PM

  You are my aspiration, I have few blogs and rarely run out from brand :). „Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

 39. 39 velo enfant
  Styczeń 20, 2012 o 4:31 PM

  Thankyou for this post, I am a big big fan of this website would like to go on updated.

 40. 40 decodeur tnt
  Styczeń 21, 2012 o 5:21 AM

  Really nice layout and excellent subject material, very little else we require :D.

 41. 41 trampoline pas cher
  Styczeń 21, 2012 o 11:26 AM

  Regards for helping out, fantastic information.

 42. 42 echelle telescopique
  Styczeń 21, 2012 o 9:45 PM

  But wanna comment on few general things, The website layout is perfect, the subject material is rattling fantastic : D.

 43. 43 Delaware landscapers
  Styczeń 22, 2012 o 2:48 AM

  Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!”Partake of some of life’s sweet pleasures. And yes, get comfortable with yourself.” by Oprah Winfrey.

 44. 44 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 1:23 PM

  But wanna input that you have a very nice internet site , I enjoy the design and style it actually stands out.

 45. 45 tree service Delaware
  Styczeń 22, 2012 o 11:27 PM

  Keep up the good work , I read few blog posts on this site and I believe that your weblog is rattling interesting and has bands of good info .

 46. 46 Karlene Ecoffey
  Styczeń 23, 2012 o 12:55 PM

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 47. 47 truck accident attorney philadelphia
  Styczeń 23, 2012 o 2:56 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were handy invaluable

 48. 48 printable
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  I always was concerned in this subject and still am, thankyou for putting up.

 49. 49 Desiree Cavaliero
  Styczeń 24, 2012 o 4:18 AM

  certainly like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come again again.

 50. 50 Donald Schumacher
  Styczeń 24, 2012 o 3:58 PM

  Good write-up, I’m normal visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time. „Good nonsense is good sense in disguise.” by Josh Billings.

 51. 51 Brian
  Styczeń 24, 2012 o 11:02 PM

  I believe this website has some very excellent info for everyone : D.

 52. 52 deck sealing
  Styczeń 25, 2012 o 12:02 AM

  Someone necessarily assist to make seriously articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this actual publish extraordinary. Wonderful job!

 53. 53 gardening philadelphia
  Styczeń 25, 2012 o 3:27 AM

  I always was interested in this subject and stock still am, regards for putting up.

 54. 54 Fox Pillowtop Mattress
  Styczeń 25, 2012 o 6:28 AM

  Superb post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

 55. 55 MILTON DE REAL ESTATE
  Styczeń 25, 2012 o 5:59 PM

  I’ve recently started a web site, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 56. 56 sorbetiere brandt
  Styczeń 25, 2012 o 6:40 PM

  Simply wanna say that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 57. 57 Jake
  Styczeń 25, 2012 o 10:55 PM

  It is perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I have read this put up and if I may just I desire to suggest you some attention-grabbing things or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I desire to read more issues about it!

 58. 58 Tommie Mikles
  Styczeń 26, 2012 o 10:01 AM

  You have brought up a very great details , thanks for the post.

 59. 59 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 8:45 PM

  I don’t normally comment but I gotta tell thankyou for the post on this perfect one : D.

 60. 60 Affordable Web Design
  Styczeń 26, 2012 o 10:21 PM

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 61. 61 echelle telescopique
  Styczeń 27, 2012 o 12:19 AM

  Only a smiling visitor here to share the love (:, btw great style .

 62. 62 private jet charter
  Styczeń 27, 2012 o 1:36 AM

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! „We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.” by Epictetus.

 63. 63 Philadelphia Limousine
  Styczeń 27, 2012 o 1:14 PM

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 64. 64 Huong Jasmer
  Styczeń 27, 2012 o 3:49 PM

  Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. This is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

 65. 65 Philadelphia Limo Service
  Styczeń 27, 2012 o 5:56 PM

  I think this site has some really great information for everyone. „A man’s dreams are an index to his greatness.” by Zadok Rabinwitz.

 66. 66 philadelphia Wedding photographers
  Styczeń 27, 2012 o 10:40 PM

  Really nice style and superb content material , practically nothing else we want : D.

 67. 67 Iesha Chittenden
  Styczeń 28, 2012 o 12:44 AM

  Hello There. I found your weblog the use of msn. That is an extremely smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 68. 68 Agoura Hills Dentist
  Styczeń 28, 2012 o 2:53 AM

  I like this web site For a reminder. This is total nonsense / absurdity / nonsense. Personally I forbid drinking alcohol in all public places. All signatures: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, RadosÅ‚aw Sikorski, all other persons dismissed / revoked personally by me and the whole groups specter are invalid. Dla przypomnienia. To jest zupeÅ‚ny absurd. OsobiÅ›cie zabraniam picia alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. Wszystkie podpisy: BronisÅ‚awa Komorowskiego, Donalda Tuska, RadosÅ‚awa Sikorskiego, wszystkich innych zdymisjonowanych osobiÅ›cie przeze mnie osób i caÅ‚ej grupy widmo sÄ… nieważne. I ostatnie uzupeÅ‚nienie. Bardzo ważne w poÅ‚Ä…czeniu z caÅ‚ym moim materiaÅ‚em i mojÄ… caÅ‚Ä… staÅ‚Ä… (zawsze) klauzulÄ… z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które wystÄ™pujÄ… we wszystkich moich materiaÅ‚ach. Nie zapomniaÅ‚em o niczym co co sÅ‚uży prawdziwemu dobru CaÅ‚ego WszechÅ›wiata / Åšwiata i CaÅ‚ej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży siÄ™ wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej. PragnÄ™ także nadmienić i przypomnieć, że także i miÄ™dzy innymi, że wszelkie antytalenty jak: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski RadosÅ‚aw (tego chÅ‚opca chciaÅ‚bym ocalić ale popeÅ‚nia wrÄ™cz dziecinne a nawet poważne bÅ‚Ä™dy miÄ™dzynarodowe, które w konsekwencji prowadzÄ… do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie caÅ‚a grupa Widmo, doprowadziÅ‚y / doprowadzili do najwiÄ™kszego absurdu gospodarczego! “Wszyscy” mnie pytajÄ… jakiego?!. A no takiego, że okoÅ‚o 50% Pracodawców wypÅ‚aca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższÄ… krajowÄ… a resztÄ™ wynagrodzenia wypÅ‚acajÄ… Pracodawcy “swoim” Pracownikom pod stoÅ‚em (do rÄ™ki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (Å‚aty) od dziesiÄ…tków lat tylko dziury! To sÄ… wasze wrÄ™cz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby racjÄ™, to dlaczego cyklicznie powtarzajÄ… siÄ™ wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. WrÄ™cz żądam żeby każdy czÅ‚owiek myÅ›laÅ‚ samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku bÄ™dzie studiowaÅ‚ moje wszystkie materiaÅ‚y i speÅ‚ni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszÄ… być bezwzglÄ™dnie apolityczne: SFERA Wymiaru SprawiedliwoÅ›ci, Sfera ObronnoÅ›ci, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od UrzÄ™dów Gmin i każdego innego UrzÄ™du aż po sam RzÄ…d, sfera Gospodarki BankowoÅ›ci. PowtórzÄ™! To jest minimum. Moja Skromna Osoba zebraÅ‚a niezbÄ™dne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach CaÅ‚ej Polski i CaÅ‚ego WszechÅ›wiata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na CaÅ‚ym Åšwiecie i z każdym CzÅ‚owiekiem we WszechÅ›wiecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiajÄ… siÄ™ ze mnÄ… / z MojÄ… SkromnÄ… OsobÄ… PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To sÄ… pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN. MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa [komorowski bronisÅ‚aw, donald tusk, Niestety (ja dÅ‚ugo myÅ›laÅ‚em) do uzupeÅ‚nienia: jarosÅ‚aw kaczyÅ„ski, krzakowski tadeusz i inne wszystkie gady / pÅ‚azy / żmije (na czele z osadÄ… Legnica 59 220 i nie tylko], , wymienione we wszystkich moich materiaÅ‚ach; ProszÄ™ siÄ™ zrywać z wszystkich posesji moich w Warszawie! Czy macie jeszcze jakiekolwiek wÄ…ty (Droga mojemu sercu MÅ‚odzieży i Dzieci; ProszÄ™ do 18 roku życia nie pić żadnego alkoholu, nie palić żadnych papierosów i nie używać żadnych narkotyków; nawet miÄ™kkich; pozostaÅ‚e szczegóły we wszystkich moich materiaÅ‚ach)? wÄ…tpliwoÅ›ci? (to tak na “marginesie” – którego nie ma (pas awaryjny) – autostrady A 4 w Polsce. To moje prawne dziaÅ‚anie jest bardzo ale to bardzo poważne. /////// Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana Dyrektora. Welcome very whole-heartedly / cordially / heartily / sincerely the honourable Mr. Director. [Malheureusement (I long thought / think) to complement jarosÅ‚aw kaczyÅ„ski, krzakowski tadeusz] cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt it’s a master piece! Glad I found this on google. Take care … Agoura Hills Dentist !!!

 69. 69 web design Wilmington de
  Styczeń 28, 2012 o 3:22 AM

  Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day! „If you are going to do something wrong at least enjoy it.” by Leo C. Rosten.

 70. 70 turbine a glace
  Styczeń 28, 2012 o 4:54 PM

  I really enjoy reading through on this website, it has fantastic blog posts. „The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 71. 71 delaware beach rentals oceanfront
  Styczeń 28, 2012 o 10:06 PM

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos. I would like to peer more posts like this.

 72. 72 Federico Mckimley
  Styczeń 29, 2012 o 3:48 PM

  certainly like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the reality however I will certainly come back again.

 73. 73 site
  Styczeń 30, 2012 o 11:05 AM

  Simply wanna remark on few general things, The website layout is perfect, the content material is really good : D.

 74. 74 spartan burg webdesign
  Styczeń 31, 2012 o 8:53 PM

  I just couldn’t leave your website prior to suggesting that I extremely loved the usual information an individual provide for your visitors? Is going to be again often in order to inspect new posts.

 75. 75 trampoline pas cher
  Luty 1, 2012 o 2:51 AM

  Real nice design and fantastic subject material, practically nothing else we require :D.

 76. 76 Learning the Stock Market
  Luty 2, 2012 o 10:09 AM

  Absolutely indited content, Really enjoyed studying 😉

 77. 77 site
  Luty 2, 2012 o 2:54 PM

  I’ve been browsing online greater than 3 hours as of late, yet I by no means found any interesting article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before. „Perfection of moral virtue does not wholly take away the passions, but regulates them.” by Saint Thomas Aquinas.

 78. 78 Khadijah Poletti
  Luty 3, 2012 o 4:53 AM

  Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 79. 79 Myung Menard
  Maj 21, 2013 o 3:09 AM

  Hello there! This article could not be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

 80. 80 Home Design And Adventures
  Czerwiec 6, 2013 o 12:34 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 81. 81 business cards
  Czerwiec 7, 2013 o 4:53 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 82. 82 Politics
  Czerwiec 8, 2013 o 12:16 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 83. 83 Travel Tourism And Hotel
  Czerwiec 13, 2013 o 11:14 PM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 84. 84 Education & Finance
  Czerwiec 15, 2013 o 6:49 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 85. 85 Independence And Technology
  Czerwiec 15, 2013 o 10:19 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 86. 86 dating
  Czerwiec 17, 2013 o 9:01 PM

  Great article! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing.

 87. 87 ppi
  Czerwiec 19, 2013 o 2:16 AM

  Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 88. 88 women swimsuit
  Czerwiec 19, 2013 o 4:27 AM

  Great post, thanks for this information….

 89. 89 Diet
  Czerwiec 19, 2013 o 8:01 PM

  Hello! I just want to offer you a big thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 90. 90 angry birds plush toy
  Czerwiec 19, 2013 o 8:40 PM

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this. And he actually ordered me dinner simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this topic here on your web page.

 91. 91 penny stocks alerts
  Czerwiec 19, 2013 o 8:46 PM

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 92. 92 bet365
  Czerwiec 19, 2013 o 8:46 PM

  This site definitely has all the information I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 93. 93 best beat creator
  Czerwiec 19, 2013 o 9:09 PM

  Hi there! This article could not be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 94. 94 ppi complaints
  Czerwiec 19, 2013 o 9:16 PM

  You ought to take part in a contest for one of the finest blogs on the internet. I’m going to highly recommend this web site!

 95. 95 herbal supplements that boost hgh in men
  Czerwiec 19, 2013 o 9:49 PM

  Saved as a favorite, I really like your site!

 96. 96 gestational diabetes diet
  Czerwiec 19, 2013 o 10:07 PM

  An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people do not speak about such issues. To the next! Kind regards!!

 97. 97 invest in gold
  Czerwiec 20, 2013 o 1:18 AM

  Hello! I just would like to give you a big thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

 98. 98 ppi claims
  Czerwiec 20, 2013 o 1:33 AM

  Very good write-up. I certainly appreciate this website. Keep writing!

 99. 99 hp 02 ink
  Czerwiec 20, 2013 o 3:51 AM

  I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 100. 100 matchmaking services
  Czerwiec 22, 2013 o 11:22 AM

  good thing is- even if you put fake cameras up= people assume its real and will act as a deterrent which is good

 101. 101 very cheap car insurance quotes
  Czerwiec 22, 2013 o 10:56 PM

  Howdy, I think your site could be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic site!

 102. 102 Amazon
  Czerwiec 24, 2013 o 9:49 AM

  Hi, I do believe your blog could be having browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic blog!

 103. 103 engineering college admission
  Czerwiec 26, 2013 o 8:16 AM

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 104. 104 instant cash loans
  Czerwiec 28, 2013 o 7:19 AM

  Hi there, There’s no doubt that your site may be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent blog!

 105. 105 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 11:03 AM

  Very good info. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon). I’ve book-marked it for later!

 106. 106 advance auto parts coupon codes
  Czerwiec 28, 2013 o 11:45 AM

  This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 107. 107 Austin Spa
  Czerwiec 28, 2013 o 2:53 PM

  Howdy! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 108. 108 dr oz green coffee bean extract
  Czerwiec 28, 2013 o 7:39 PM

  I need to to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…

 109. 109 Raspberry Ketone
  Czerwiec 28, 2013 o 7:43 PM

  Can I just say what a relief to find somebody that actually understands what they are talking about on the web. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular given that you most certainly have the gift.

 110. 110 freeze dried food
  Czerwiec 28, 2013 o 7:56 PM

  Saved as a favorite, I really like your web site!

 111. 111 best electronic cigarette
  Czerwiec 29, 2013 o 1:56 AM

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody having identical RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 112. 112 Seo community
  Czerwiec 29, 2013 o 8:19 AM

  Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 113. 113 matchmaker
  Czerwiec 29, 2013 o 8:35 AM

  I also use Pageonce Pro and love it. From what I have noticed the only difference between the free and pro version are the adds (I think the free one has adds, it has been a while since I used it) and the pro version also lets you update all accounts with one button. I also like how you can add other types of accounts such as travel rewards, bills, etc.

 114. 114 e cigarette review
  Czerwiec 29, 2013 o 10:40 AM

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 115. 115 sky habitat
  Czerwiec 29, 2013 o 11:05 AM

  I could not refrain from commenting. Perfectly written!

 116. 116 xnxx
  Czerwiec 29, 2013 o 11:12 AM

  It’s difficult to find knowledgeable people about this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 117. 117 classified posting service
  Czerwiec 29, 2013 o 11:47 AM

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 118. 118 best e cigarettes
  Czerwiec 29, 2013 o 12:55 PM

  This website definitely has all of the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 119. 119 ppi claims
  Czerwiec 29, 2013 o 12:57 PM

  A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should write more on this issue, it may not be a taboo subject but typically people do not speak about such subjects. To the next! All the best!!

 120. 120 free betting sites for sports
  Czerwiec 29, 2013 o 11:41 PM

  Everything is very open with a precise description of the issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Thanks for sharing!

 121. 121 fast cash loans
  Lipiec 1, 2013 o 8:35 AM

  You made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 122. 122 bet at home
  Lipiec 1, 2013 o 10:59 AM

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 123. 123 custom 1022 stocks
  Lipiec 1, 2013 o 11:20 AM

  Good post! We will be linking to this particularly great post on our website. Keep up the good writing.

 124. 124 advance auto parts coupons
  Lipiec 1, 2013 o 11:37 AM

  Excellent site you have here.. It’s difficult to find quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 125. 125 green coffee bean extract
  Lipiec 1, 2013 o 11:55 AM

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your web site.

 126. 126 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 2:23 PM

  I was able to find good advice from your articles.

 127. 127 San Diego web design
  Lipiec 1, 2013 o 3:21 PM

  Hi, I do believe your web site could be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful site!

 128. 128 fat loss factor program review
  Lipiec 1, 2013 o 3:49 PM

  You ought to be a part of a contest for one of the greatest websites on the internet. I am going to highly recommend this blog!

 129. 129 pension release under 55
  Lipiec 1, 2013 o 4:56 PM

  Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 130. 130 penis enlargement
  Lipiec 1, 2013 o 9:15 PM

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always interesting to read content from other writers and use something from their websites.

 131. 131 release pension
  Lipiec 1, 2013 o 10:03 PM

  I blog quite often and I seriously appreciate your information. The article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 132. 132 best e cigarette brand
  Lipiec 1, 2013 o 10:19 PM

  You are so interesting! I do not think I’ve truly read anything like that before. So great to discover someone with unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 133. 133 buy twitter followers
  Lipiec 2, 2013 o 6:53 AM

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes which will make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 134. 134 invest in gold
  Lipiec 2, 2013 o 6:58 AM

  This is a topic that is close to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 135. 135 personal cash loans
  Lipiec 2, 2013 o 7:03 AM

  This is a topic that is close to my heart… Best wishes! Exactly where are your contact details though?

 136. 136 roulette online
  Lipiec 2, 2013 o 10:00 AM

  I used to be able to find good information from your blog posts.

 137. 137 electronic cigarette review
  Lipiec 2, 2013 o 12:17 PM

  It’s nearly impossible to find well-informed people about this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 138. 138 seo services
  Lipiec 2, 2013 o 12:47 PM

  Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was really informative. Your site is useful. Thanks for sharing!

 139. 139 penis enlargement
  Lipiec 2, 2013 o 12:50 PM

  Everything is very open with a very clear description of the challenges. It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!

 140. 140 Reelking
  Lipiec 2, 2013 o 12:56 PM

  I was able to find good info from your content.

 141. 141 payday loan online
  Lipiec 2, 2013 o 11:13 PM

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read content from other writers and practice something from their websites.

 142. 142 matchmaker NYC
  Lipiec 3, 2013 o 5:59 AM

  MoneyWell is awesome hands down. With a mac app and soon-to-be-released Dropbox sync, it\’s \”buckets\” concept is getting even butter. Clean polished interface too.

 143. 143 gestational diabetes diet
  Lipiec 3, 2013 o 7:21 AM

  Can I simply say what a comfort to find a person that truly understands what they are talking about on the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular since you surely have the gift.

 144. 144 chat roulette
  Lipiec 3, 2013 o 7:31 AM

  I wanted to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked to check out new things you post…

 145. 145 seo orange county
  Lipiec 3, 2013 o 9:05 AM

  Can I simply say what a relief to find somebody who truly knows what they are discussing on the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you definitely possess the gift.

 146. 146 saiga 12 mags
  Lipiec 3, 2013 o 2:34 PM

  I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and want to find out where you got this from or just what the theme is named. Cheers!

 147. 147 norske automater
  Lipiec 3, 2013 o 10:44 PM

  Great site you have here.. It’s difficult to find quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 148. 148 leaked snapchat photos
  Lipiec 3, 2013 o 11:07 PM

  It’s difficult to find well-informed people in this particular subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 149. 149 sewa mobil jogja
  Lipiec 4, 2013 o 8:17 AM

  What is the app in center of the headline image? I love the calendar view…

 150. 150 Payday Loans Online
  Lipiec 4, 2013 o 9:26 AM

  Hi! I just wish to give you a big thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 151. 151 marital problems
  Lipiec 6, 2013 o 6:07 AM

  where\’s the FS Viewer?

 152. 152 Lifestyle
  Lipiec 6, 2013 o 7:50 AM

  Trust me these things come in handy when you need them. Tom Zegan

 153. 153 Mallorca property
  Lipiec 7, 2013 o 5:22 PM

  […]here are few links to blogs that we link to because we think they are worth visiting[…]…

 154. 154 skypark residences ec
  Lipiec 8, 2013 o 4:10 AM

  Have to say that this is so positive to read it long time and I do not am thinking us should judge these good minds. I need to say convinced totally big thanks to the writter and encourage to create much more similar valuable minds. It should be a big suport for starters.

 155. 155 video backgrounds
  Lipiec 10, 2013 o 6:47 AM

  I liked your information, but would like to point out that security cameras can be augmented with other security devices like motion detectors, or even with the use of a guard dog.

 156. 156 Worlds oldest story
  Lipiec 11, 2013 o 8:19 AM

  I use Piggie. Simple and its free!

 157. 157 acompanhantes São Paulo
  Lipiec 12, 2013 o 3:43 AM

  Mint is great with one (for me anyway) fatal flaw. You cannot customize budget start and end dates. It doesn\’t work well if your budget cycle runs from the 15th of the month to the 15th of the next or if you are paid on the 20th of the month, etc. It\’s very pretty but useless unless you can budget from the 1st until the last day of the month.

 158. 158 Flower Girl Dress
  Lipiec 15, 2013 o 12:35 PM

  Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 159. 159 Best Way To Learn Guitar
  Lipiec 18, 2013 o 4:35 AM

  all i need is here.. great

 160. 160 Coupon Buying Sites
  Kwiecień 16, 2014 o 1:23 PM

  Cheers a lot for discussing this particular wonderful people today you undoubtedly recognise what you will be conversing approximately! Book marked. You need to likewise consult with my website =). We’ll use a url trade contract involving us


 1. jkabqjtbz Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:19 PM
 2. Sculpted Muscles Trackback o Kwi 14th, 2014 o 5:48 AM
 3. cause low Trackback o Kwi 21st, 2014 o 8:41 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wrzesień 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Sier   Paźdź »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: