26
Wrz
11

For a reminder! Very important! Search in my all materials the following, starting form my words, sentences (my material in language Polish and English; If person or group of persons consciously / deliberately brings to the tragic situation of another person or group of persons it and etc ……. Please. Search!!!!!!! /////// In result unrestricted great lawlessness (700%) at the surface throughout Poland, especially in cities following: Legnica (settlement, residue), Wrocław, Warsaw, Opole (settlement, residue) > please organize in the 2012 Championships European in Germany and at Ukraine. Please perform all my orders / command, instructoins, laws and ordinances. Soon further instructions and materials. /////// Dla przypomnienia tylko w języku polskim! Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą. 3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski Wiesław Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. Witam CSK MON WIM. (Przy okazji sprawdzę poziom tego lecznictwa CSK MON WIM) PS Czas najwyższy zamienić „mil” w adresach e-mail na „pol”. O to już prosiłem bardzo dawno temu. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkie moje Babcie na Całym Moim Świecie i wszystkich Moich Policjantów na Moim Całym Świecie. Very important topic. Soon show / reveal / exhibit / will be very important ordinance / bylaw / order – for the Whole World and the Universe – with the power Normal Law International. Speed / velocity / rapidity / time and term / appellation / apprenticeship the ordinance / bylaw / order only depends from almost the Whole World.


https://lh4.googleusercontent.com/-Jtk4FkBjmbc/TeX2OzSn9AI/AAAAAAAAAi0/90FqinpURIE/w495-h309-k/M%25C3%25B3j%2Baktualny%252C%2Bprawdziwy%2Bwygl%25C4%2585d.%2BB%25C4%2599dzie%2Bniebawem%2Bsuper%2B%2Bextra.%2BMy%2Bcurrent%252C%2Breal%2Bappearance.%2BWill%2Bbe%2Bsoon%2Bsuper%2B%2Bextra.%2BPrezydent%2Bi%2BPremier%2BCa%25C5%2582ej%2BNiepodleg%25C5%2582%25E2%2580%258Bej%2BSuwerennej%2BNiezale%25C5%25BCne%25E2%2580%258Bj%2BPolski%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz.%2BI.jpg

Fw: Karygodne zachowanie pseudopracownika o numerze identyfikacyjnym nr 16 ( 16 / GS 00984 / OPO).

FROM:
TO:
CC:
BCC:
The Whole My World, The Whole My Poland: Warsaw, Opole & etc. , Monday, October 3, 2011 9:38 AM / 09:46 AM
GOOD MORNING esteemed Mrs. Miss. Mr.
https://i0.wp.com/www.opolska.policja.gov.pl//images/upload_slides/str1.jpg

I understand severe attack at me at the University of Opole. I saw / I meet a bus / the coach Donald Tusk, the brand MAN , number registration: KNT 3CJ2. I spoke with the Director this the a bus / the coach. In entirety supports me and my comprehensive program.
For a reminder! Very important! Search in my all materials the following, starting form my words, sentences (my material in language Polish and English; If person or group of persons consciously / deliberately brings to the tragic situation of another person or group of persons it and etc……. Please! Search!!!!!!!
—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „opole@solidsecurity.pl” <opole@solidsecurity.pl>
Cc: „sekretariat@uni.opole.pl” <sekretariat@uni.opole.pl>
Sent: Monday, October 3, 2011 7:39 AM
Subject: Fw: Karygodne zachowanie pseudopracownika o numerze identyfikacyjnym nr 16.

==–..Pragnę dodatkowo uściślić, że te wszystkie bezprawne pseudo-polecenia (niezgodne z Normalnym Prawem Międzynarodowym) waszym pracownikom ochrony wydawane są przez pseudo-pracowników Uczelni Opolskiej, na której to bezprawie osiągnęło poziom prawie 11000% (nie mogę nawet uzyskać jakiejkolwiek odpowiedzi pisemnej / podobnie jest tak w całej Polsce).
Nie chciałbym żeby Wasi pracownicy Ochrony byli kozłami ofiarnymi. Wszelka Ochrona musi być zawsze apolityczna i stać na straży Normalnego Prawa. Wszystko wskazuje na to, że Ziemia się dziś zatrzęsie na skutek bezprawia o wartości 11000%.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „opole@solidsecurity.pl” <opole@solidsecurity.pl>
Sent: Monday, October 3, 2011 6:58 AM
Subject: Karygodne zachowanie pseudopracownika o numerze identyfikacyjnym nr 16.

==–..Proszę ze skutkiem natychmiastowym wyciągnąć dyscyplinarne konsekwencje od psudo-ochrończyka o numerze identyfikacyjnym 16 / GS 00984 / OPO.
Niezgodne z wszelkim prawem (w obecności mojej osoby i w stosunku do mnie) zachowanie waszego pseudo-pracownika miało miejsce  dnia 3 (poniedziałek) Października 2011 roku pomiędzy godziną 6:15 a godziną 6:30 w Uczelni Opolskiej.
Nie życzę sobie więcej takiego zachowania.
Proszę nie zapominać o tym, że to wy mi podlegacie a nie ja wam! Bezprawie wszelkie w Całej Polsce musi mieć bardzo szybko swój kres / swoje zakończenie i to w dniu dzisiejszym!
PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

For a reminder! Very important! Search in my all materials the following, starting form my words, sentences (my material in language Polish and English; If person or group of persons consciously / deliberately brings to the tragic situation of another person or group of persons it and etc ……. Please. Search!!!!!!!

In result unrestricted great lawlessness (700%) at the surface throughout Poland, especially in cities following: Legnica (settlement, residue), Wrocław, Warsaw, Opole (settlement, residue) > please organize in the 2012 Championships European in Germany and at Ukraine. Please perform all my orders / command, instructoins, laws and ordinances. Soon further instructions and materials.

==–..In result unrestricted great lawlessness (1000%) at the surface throughout Poland, especially in cities following: Legnica (settlement, residue), Wrocław, Warsaw, Opole (settlement, residue), Gdańsk, Gdynia, Sopot > please organize in the 2012 Championships European in Germany and at Ukraine. Please perform all my orders / command, instructions, laws and ordinances. Soon further instructions and materials. My decision is irrevocable.
Very important topic. Soon show / reveal / exhibit / will be very important ordinance / bylaw / order – for the Whole World and the Universe – with the power Normal Law International. Speed / velocity / rapidity / time and term / appellation / apprenticeship the ordinance / bylaw / order only depends from almost the Whole World. 

==–..To tylko przykłady z wyszukiwarki GOOGLE. W moim posiadaniu jest wszystko, dosłownie wszystko, nawet pierworodny pierwszy Mój Obszar w Usłudze Windows Live Spaces. Czy wszystko jest bardziej przeciągane w czasie z realizacją moich wszystkich warunków, tym gorzej jest dla Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

PS Jak mam pisać w innych językach do Moich Rodaków (nie do wszystkich) jeżeli nawet w języku polskim mnie nie rozumieją? Napiszę wprost / dosłownie; Wchodzę legalnie do wszystkich danych na Całym Świecie i nie tylko zgodnie z moimi wszystkimi uprawnieniami. Nie jestem HAKEREM z najwyższej półki. Haker włamując się zostawia po sobie ślad lub wrabia innego użytkownika komputera / internetu. Proszę tę moją informację połączyć dosłownie z całym moim materiałem. Czy Wy wszyscy żyjący na Ziemi macie tego pełną Świadomość? Dziękujcie Bogu, że trafiliście na Moją Skromną Osobę.

PPS Także dla przypomnienia! Swego czasu wydałem instrukcję, która dotyczyła zainstalowania dysków twardych niezniszczalnych na wszystkich serwerach i w komputerach, odpornych nawet na ogień / na bardzo wysokie temperatury (jak czarne skrzynki w samolotach). Gdy ta instrukcja była wykonana > to proszę wszystkie Moje Materiały Odzyskać z wszystkich serwerów Świata. Jeżeli tę moją instrukcję ktokolwiek zlekceważył > to niech się w nos pocałuje.

PPPS Wszelkie poparcie dla Komorowskiego Bronisława, dla Donalda Tuska, Dla Jarosława Kaczyńskiego i dla innych zdezaktualizowanych polityków i polityków (dane) brane są / jest z gwiazd, których prawie nikt nie zna. Tylko Moje Dane Są Prawdziwe gdyż uwzględniają zawsze prawdziwą rzeczywistość, na podstawie tego tego co ONI zrobili a czego ONI nie zrobili / nie uczynili. Są to też odczucia wszystkich niezastraszonych wyborców w Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polsce. Ci wszyscy wymienieni mają tylko około 6% poparcia realnego. Zawsze czas pokazał, że to ja miałem, mam i zawsze będę miał absolutną rację. Przy Normalnym Prawie Międzynarodowym winy nie szuka się w połowie czy też pod koniec, winy / winę należy zawsze znaleźć u samych korzeni / u podstaw. Radzę bardzo dobrze. Proszę pójść po rozum do głowy dopóki nie jest za późno! Na realizację Mojego Kompleksowego Programu pozostało już tylko niecałe dziewięć lat. Nic więcej w sieci ode mnie nie dostaniecie. Gdzie jest moje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ośmiu tysięcy PLN? Uważacie, że wy będziecie balować za moje pieniądze korzystając z mojej wiedzy? Chyba was doszczętnie pogięło. Nie mam zamiaru dla was marnować czasu. Przy takim podejściu do poważnych tematów przez was > wszystkie konie na Całym Świecie się śmieją.
Potem jest lub będzie tylko reakcja łańcuchowa. Mam nadzieję, że to naprawdę zostało „dobrze” przez was „przemyślane”:. Już dawno tak bardzo dobrze się nie bawiłem. Bezprawie osiągnęło w Polsce więcej niż 100%.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Windows Live

コメント(51件)

写真の表示 | メニュー

United World. C…の発言: ==–..Culprit,I have you all on a plate, on a tray.(I added > 02-12-2009r. > 17:53)wieslaw tomek(662日前)

United World. C…の発言: ==–..”witam”, witam, „witam”, witam, „witam” Ob. PL hanryka trojanowskiego > rozumiem > „czeski” film.Przepraszam za błąd w imieniu. Nie chce mi się go poprawiać.A tak naprawdę > po co ten błąd poprawiać > i tak Ob. PL tę notatkę usunie. Prawda?(dodałem > 02-11-2009r. > 15:35)(663日前)

United World. C…の発言: ==–..Kto teraz zaufa Polsce i Polakom/pseudopolakom co się stało wczoraj i dziś? Ja uważam, że praktycznie już nikt. Tak to się kończy jak ktoś nieuczciwie gra. Tak to się kończy jak ktoś stosuje wiele masek swojego oblicza, charakteru i osobowości. Jak już być klaunem > to tylko w dobrym i prawdziwym cyrku. Prawda? Obywatelu henryku trojanowski; dzisiejszej nocy nawet rękawice ze skóry mi ukradziono w Legnicy Polska. Wiem kto mi ukradł > gdyż obiekt był i jest monitorowany. Moje piekło w Polsce już trwa ponad trzy lata > a w miejscowości Legnica Polska > moje piekło już trwa prawie rok. Legnica 59-220 Polska za okres prawie jednego roku mojej pracy > wypłaciła mi „aż” 954PLN i za tę kwotę kierowniczek PIP Legnica nakazał mi żyć. A to ci numery w tej Polsce i u pseudopolaków. Cała Polska patrzy na to bezprawie na wszystkich szczeblach władzy(począwszy od gmin a skończywszy na rządzie polskim i nikt nic z tym nie czyni. W Polsce jest bezkrólewie! AGA-TUR sp. z o.o. Legnica 59-220 Rynek 18 dobiłem. wieslaw tom…(665日前)

United World. C…の発言: ==–..Obywatelu henryku trojanowski i współtowarzysze Obywatela > proszę się nie kompromitować do samego końca > bardzo negatywnego waszego końca. Wasze postępowanie nie mieści się w żadnych granicacach zdrowego rozsądku. Praktycznie już zniszczyliście wszystko. Już nie ma czego/co ratować. Mam was wszystkich na tacy/na dłoni. Nie wierzysz? Podam adresy, nazwiska, imiona, miejsca pracy byłe i obecne. Byłe i obecne numery telefonów stacjonarnych i mobile. Zapraszam do spotkania ze mną w realiach życia codziennego. Nie widzę u Obywatela żadnej poprawy. Mam takie telefony, specjalne telefony na całym świecie. Jest Obywatel tch. Obywatel henryk trojanowski marchewką mnie kusi. Nie wierzę/nie ufam wam za jeden grosz pseudopolacy. Pisałem już o tym. Proszę studiować moje materiały kompleksowo > a nie wybiórczo!.Żegnam. Mogliście nie walczyć ze mną bez powodu! Teraz chcecie cofnąć czas i to na waszych warunkach?! Nie znasz moich możliwości Obywatelu! Moje piekło w Legnicy Polska i w całej Polsce jest kontynuowane. T…(668日前)

United World. C…の発言: ==–..Dla przypomnienia w języku polskim: każda sekunda stracona przez was > to katastrofa dla Polski i Polaków. Zakłamanie i obłuda pseudoPolaków rozwija się. Kontynuacja nękania mnie przez miejscowość Legnica i całą Polskę trwa. I hope the citizen henryk trojanowski, already understands? Good morning. Poles are my guilty to this day, including interest, 80 000PLN (from 19 February 2007roku> attack on me> lynching on my person). Value of 80 000PLN includes a 10 000PLN, which to me is guilty of ‚”prezesik” AGA-TUR a limited liability company’, 59-220 Legnica, Poland, Rynek 18. together <> for me: 1 197 000PLN + 1 000 000$ walseiw-kemot EU17=walseiw-kemot EU27=wieslaw-tomek EU17/27 Hello Friend/ds. Friends, deeds deeds deeds are important. Poles without me will not solve problem effectively. World without me will not solve problem effectively. Human stupidity knows no bounds. I am not a conceited man. Yours with all my heart. http://us.123rf.com/400wm/400/400/elnur/elnur0703/elnur070300059/803568.jpg http://ww...(674日前)

United World. C…の発言: ==–..Good morning.Poles are my guilty to this day, including interest, 80 000PLN (from 19 February 2007roku> attack on me> lynching on my person).Value of 80 000PLN includes a 10 000PLN, which to me is guilty of ‚”prezesik” AGA-TUR a limited liability company’, 59-220 Legnica, Poland, Rynek 18.together <> for me: 1 197 000PLN + 1 000 000$walseiw-kemot EU17=walseiw-kemot EU27=wieslaw-tomek EU17/27Hello Friend/ds.Friends,deeds deeds deeds are important.Poles without me will not solve problem effectively.World without me will not solve problem effectively.Human stupidity knows no bounds.I am not a conceited man.Yours with all my heart.http://us.123rf.com/400wm/400/400/elnur/elnur0703/elnur070300059/803568.jpghttp://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0My e-mail address: atwtc@yahoo.comPoles,YOU must realize that manipulation my person is impossible.Friends,YOU must realize that manipulation my person is impossible.I Love You Friend/dswieslaw tomekMy e-mail address: atwtc17@gmail.comon…(675日前)

United World. C…の発言: ==–..Poles are my guilty to this day, including interest, 80 000PLN (from 19 February 2007roku> attack on me> lynching on my person).Value of 80 000PLN includes a 10 000PLN, which to me is guilty of ‚”prezesik” AGA-TUR a limited liability company’, 59-220 Legnica, Poland, Rynek 18.together <> for me: 1 197 000PLN + 1 000 000$walseiw-kemot EU17=walseiw-kemot EU27=wieslaw-tomek EU17/27(677日前)

United World. C…の発言: ==–..henryku trojanowski i współtowarzysze(wiem którzy współtowarzysze) > czy ja wyglądam na idiotę(?) > jak zaistnieje taka potrzeba > to mogę dorzucić jeszcze kilku sprawców do listy. Ja myślę i działam z prędkością światła. Radzę bardzo szybko i sprawnie działać > z bardzo dobrymi wynikami dla mnie. Moja prawdziwa miłość może stracić Boską cierpliwość dla wyjątkowych pseudoPolaków. Słyszę, widzę i czytam Ob. henryku trojanowski, że nadal niczego nie zrozumieliście. Mnie juz nic nie zadziwi w PL. Czas dla was juz się zakończył.Jesteście negatywnymi manipulantami. Obywatel jest marionetką i choragiewką na wietrze. Rozumiem, że Ob. jest kiepskim graczem.Czyny, czyny, czyny, czyny, czyny Ob. się liczą. Rozumiemy się Ob. h.t.?Dziecino męski (zachowuję szacunek > jako do człowieka > oto mój adres e-mail: atwtc17@gmail.com> tylko przez ten kontakt możesz ze mną negocjować > tylko > tylko.Mój adres e-mail dla prawdziwych moich przyjaciół >atwtc@yahoo.com> dla tych, którzy się czują moimi prawdziwymi przyja…(680日前)

United World. C…の発言: ==–..Słyszę, widzę i czytam Ob. henryku trojanowski, że nadal niczego nie zrozumieliście. Mnie juz nic nie zadziwi w PL. Czas dla was juz się zakończył.Jesteście negatywnymi manipulantami. Obywatel jest marionetką i choragiewką na wietrze. Rozumiem, że Ob. jest kiepskim graczem.Czyny, czyny, czyny, czyny, czyny Ob. się liczą. Rozumiemy się Ob. h.t.?Dziecino męski (zachowuję szacunek > jako do człowieka > oto mój adres e-mail: atwtc17@gmail.com> tylko przez ten kontakt możesz ze mną negocjować > tylko > tylko.Mój adres e-mail dla prawdziwych moich przyjaciół >atwtc@yahoo.com> dla tych, którzy się czują moimi prawdziwymi przyjaciółmi.Proszę nie usuwać tej mojej notatki!Żegnam Obywatela.wieslaw-tomek EU17/EU27(dodałem > 14-11-2009r. > 15:07)(dodałem > 15-11-2009r. > 10:27)(dodałem > 15:11-2009r. > 11:29)(680日前)

United World. C…の発言: ==–..Dobry wieczór Obywatelu PL henryku trojanowski.Bardzo jest mi przykro, że kontynuuje Obywatel usuwanie moich notatek.(W tym miejscu przypomniały mi się zdania dziennikarza gazety lokalnej Fakty Legnica Polska;….Wie pan my się nie cofamy do tyłu……….Proszę pana będziemy kontynuować dalej….) > A to ci numer ten dziennikarz legnicki > a zarazem polski.To tak na marginesie.Moi Przyjaciele i tak je kopiują > i bardzo dobrze. Gratuluję Przyjaciele.I Love YOU Friends.Obywatelu PL > proszę zauważyć pewną prawidłowość:ja>my< nie mam władzy formalnej > ale za to mam realną władzę > praktycznie na całym Świecie.Wy pseudoPolacy macie władzę formalną > ale za to nie macie władzy relanej.Obywatelu PL henryku trojanowski > proszę sprawdzić fakt na północ od Polski.Mam nadzieję, że Obywatel zrozumie o czym piszę.Władza polska realizuje dla siebie podwyżki finansowe > a od nowego roku 2010 władza polska pragnie zabrać część emerytury uczciwym mieszkańcom Polski. ( Od kiedy to stosuje się odpowiedzi…(684日前)

(3/6ページ)
次へ
前へ

コメントの投稿が許可されていません。

メニュー

» 写真の表示
» United World. Wiesław Tomasz Cendrowski.さんのアルバム

フォトホーム
ホーム
すべてのサービス >
先頭に戻る

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

The Whole My Uniwerse / Cosmoc / macrocosm,,,, The Whole my World, The Whole my Poland: Warsaw, Opole and etc. , September 27, 28, 29, 30 Wednesday, Friday, time: Warsaw, Berlin, Paris; 10:14 AM / 08:30 PM / 10:15 AM, Vilnius time: 09:55 AM, London time 08:55 AM, Kyiv time: 10:55 AM, Prague time: 09:55 AM, Minsk time: 10:55 AM, Bratislawa time: 09:55 AM, Moscow time: 11:55 AM.

https://lh5.googleusercontent.com/-nUfRgu4dFu0/TZsJ5kXD67I/AAAAAAAAAZU/A3Ru9LqxeKs/w350-h416-k/Law-abiding%2BPresident%2Band%2Bthe%2BPrime%2BMinister%2Bwhole%2Bthe%2BWorld%2Band%2Bwhole%2BPOLISH%2BMr.%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz%2Ball%2BVIII.%2BThe%2Bwhole%2Bof%2BAfrica..jpg

Fw: Przechodzę do meritum; Pozwoliłem sobie kupić babkę piaskową / ciasto piaskowe dla Wspaniałej Babci

FROM:
TO:
The Whole My Poland: Warsaw, Opole and The Whole World & etc. , Monday, September 26, 2011 2:56 PM / 02:58 PM / 03:04 PM / 04:34 PM

Message body

PS Czas najwyższy zamienić „mil” w adresach e-mail na „pol”. O to już prosiłem bardzo dawno temu.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pdabrowiecki@wim.mil.pl” <pdabrowiecki@wim.mil.pl>
Sent: Monday, September 26, 2011 2:46 PM
Subject: Przechodzę do meritum; Pozwoliłem sobie kupić babkę piaskową / ciasto piaskowe dla Wspaniałej Babci

Rzecznik prasowy PDF Drukuj Email
Zastępca Komendanta CSK MON WIM
Rzecznik Prasowy
płk dr n .med. Piotr Dąbrowiecki

==–..Witam CSK MON WIM. (Przy okazji sprawdzę poziom tego lecznictwa CSK MON WIM)
Bardzo proszę pozdrowić z Całego Mojego Serca Szczerze byłego Polskiego Policjanta o imieniu Andrzej, który się poparzył tuskiem donaldem, komorowskim bronisławem i innymi podobnymi gadami. To są winowajcy całej chorej sytuacji w Całej Polsce i na całym Świecie.
Życzę Panu Andrzejowi bardzo szybkiego powrotu do zdrowia. Głowa do góry Szanowny Panie Andrzeju. Nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy Szanowny Pan Andrzej wyzdrowieje to zapraszam do mnie. Postawię Szanownego Pana Andrzeja na nogi. Proszę nie brać przykładu z Pana Adamka.
W związku z tą sytuacją przypomniała mi się bardzo ważna sytuacja z okresu Wielkiej Nocy (Wielkanoc Polska), podczas mojego pobytu w Osadzie Legnica 59 220, przy jakimś tam horyzoncie (cóż to był za „raj” dla mnie). Na marginesie; Kto wie co to jest / jaka linia jest horyzontem we Wszechświecie? Nikt tego nie wie i się dowie ode mnie. Ja wiem. Ta informacja kosztuje wartość – no powiedzmy – wartość Całej Rosji, Chin i USA.
Przechodzę do meritum; Pozwoliłem sobie kupić babkę piaskową / ciasto piaskowe dla Wspaniałej Babci (która duchem i wyglądem czuła się na 40 lat, gdy ja z Tą Wspaniałą Kobietą rozmawiałem), która mieszkała / mieszka po sąsiedzku za „dobrych” moich czasów (przez ścianę). Ma wnuczka Policjanta, który podobno dodatkowo prowadzi naukę jazdy. Jeżeli ma uprawnienia, ma pozwolenie od Przełożonego i nie koliduje to z czymkolwiek > to proszę bardzo. Za to, że kupiłem i podarowałem Tej Wspaniałej Babci tę babkę piaskową / ciasto piaskowe miałem zatrute całe Święta Wielkiej Nocy u odwrotnej pseudo-miłości. Boże; Chroń mnie w przyszłości i wszystkich Moich POLICJANTÓW NA CAŁYM MOIM ŚWIECIE od takiej „prawdziwej” miłości.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkie moje Babcie na Całym Moim Świecie i wszystkich Moich Policjantów na Moim Cały(m) Świecie.
Do życzeń dołączam róże.
https://i2.wp.com/mobini.pl/upload/files/129/523/374/093/937/009_red_roses_heart.jpg

==–..Nie przypominam sobie żebym wyraził zgodę samozwańczemu komorowskiemu bronisławowi, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolitemu przestępcy na podpisywanie czegokolwiek. Rozumiem, że Komorowski Bronisław i inne gady, cała grupa widmo pragnie się doigrać całkowitego krachu Całej Polski z winy wszystkich wymienionych we wszystkich moich materiałach. Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r. Wybory prezydenckie w 2010 roku wygrałem ja. Czas najwyższy zakończyć to bezprawie. Zapewniam, że to się stanie niebawem. Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Zakaz tworzenia plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę zapoznać z wszystkimi moimi warunkami dotyczącymi nawet skaładania przeze mnie podpisów. Szczegóły dotyczą nawet koloru papieru!
Przykro mi ale przy 100% bezprawiu jakie zafundowała dotychczasowa władza wszystkim Mieszkańcom Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski musi się błyskawicznie zakończyć.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7

With full one-person responsibility full Rights-Law,


 Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  FWD: RE: Szanowna Pani Rektor i Szanowny Pan Prorektor.
Ode mniePrezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz >: atwtc17@vip.onet.pl   do  sekretariat@uni.opole.pl    kmicic@uni.opole.pl (kopia)    – 30 września 12:37       Wysłane
==–..Przy analizie dosłownie wszystkich materiałów: pism, załączników należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać czasu, daty, terminów chronologicznie i kalendarzowo. W związku z niniejszym proszę zebrać do podjęcia prawnie słusznej decyzji wszystkie pisma skierowane do Państwa. Proszę uwzględnić obydwa protokoły; Na tych dwóch Państwa protokołach naniosłem moje / swoje bardzo ważne notatki / uwagi.

PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.


Reklamy

202 Responses to “For a reminder! Very important! Search in my all materials the following, starting form my words, sentences (my material in language Polish and English; If person or group of persons consciously / deliberately brings to the tragic situation of another person or group of persons it and etc ……. Please. Search!!!!!!! /////// In result unrestricted great lawlessness (700%) at the surface throughout Poland, especially in cities following: Legnica (settlement, residue), Wrocław, Warsaw, Opole (settlement, residue) > please organize in the 2012 Championships European in Germany and at Ukraine. Please perform all my orders / command, instructoins, laws and ordinances. Soon further instructions and materials. /////// Dla przypomnienia tylko w języku polskim! Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą. 3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski Wiesław Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. Witam CSK MON WIM. (Przy okazji sprawdzę poziom tego lecznictwa CSK MON WIM) PS Czas najwyższy zamienić „mil” w adresach e-mail na „pol”. O to już prosiłem bardzo dawno temu. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkie moje Babcie na Całym Moim Świecie i wszystkich Moich Policjantów na Moim Całym Świecie. Very important topic. Soon show / reveal / exhibit / will be very important ordinance / bylaw / order – for the Whole World and the Universe – with the power Normal Law International. Speed / velocity / rapidity / time and term / appellation / apprenticeship the ordinance / bylaw / order only depends from almost the Whole World.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 29, 2011 o 11:21 AM

  ==–..Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  sekretariat@uni.opole.pl

  CC:

  kmicic@uni.opole.pl

  Message flagged
  Thursday, September 29, 2011 10:19 AM
  ==–..Jednak w stosowaniu bezprawia pobiliście rekordy na całym Świecie. No No No.
  Mam nadzieję, że dobrze do końca przemyśleliście swoje / wasze problemy i Normalne Prawo Międzynarodowe pod każdym względem. Mam nadzieję, że p. Budziszewski zapoznał się z całym moim materiałem i z wszystkimi moimi, prawnie uzasadnionymi pismami. Kolejne włamanie bezprawne do mojego pokoju nr 64 i kolejny pseudo-protokoł rozbawił mnie do łez. Koszta będą wyższe niż czterdzieści pięć tysięcy złotych dla mnie. Tym razem doszło także do zniszczenia SMOKINGU I KOLEJNYCH SPODNI. Taka uczelnia i bije szczyty swojego bezprawia.

  ==–..In result unrestricted great lawlessness (1000%) at the surface throughout Poland, especially in cities following: Legnica (settlement, residue), Wrocław, Warsaw, Opole (settlement, residue), Gdańsk, Gdynia, Sopot > please organize in the 2012 Championships European in Germany and at Ukraine. Please perform all my orders / command, instructions, laws and ordinances. Soon further instructions and materials. My decision is irrevocable.
  PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W dniu 2011-09-27 09:13:06 użytkownik napisał:
  Szanowny Pan Prorektor
  Profesor Marek Grochalski.

  ==–..Do pisma mojego, które pozostawiłem fizycznie dnia 27 Września 2011 w Państwa Sekretariacie – dodatkowo – wysyłam pocztę elektroniczną.

  W dniu 2011-09-21 16:14:51 użytkownik napisał:
  =–..Brak odpowiedzi pisemnej jakiejkolwiek pociągnie za sobą dalsze prawne perturbacje, które w relacjach naszych nigdy nie wystąpiły jako pierwszy mój krok. Może sz(a)nowni Państwo pragniecie posłuchać w zaciszu domowym? Bezprawie musi się zakończyć. Prawda?
  W dniu 2011-09-21 10:56:30 użytkownik napisał:

  ==–..I ostatnie uzupełnienie. Bardzo ważne w połączeniu z całym moim materiałem i moją całą stałą (zawsze) klauzulą z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które występują we wszystkich moich materiałach. Nie zapomniałem o niczym co co służy prawdziwemu dobru Całego Wszechświata / Świata i Całej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży się wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej.

  Pragnę także nadmienić i przypomnieć, że także i między innymi, że wszelkie antytalenty jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski Radosław (tego chłopca chciałbym ocalić ale popełnia wręcz dziecinne a nawet poważne błędy międzynarodowe, które w konsekwencji prowadzą do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie cała grupa Widmo, doprowadziły / doprowadzili do największego absurdu gospodarczego! „Wszyscy” mnie pytają jakiego?!. A no takiego, że około 50% Pracodawców wypłaca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższą krajową a resztę wynagrodzenia wypłacają Pracodawcy „swoim” Pracownikom pod stołem (do ręki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (łaty) od dziesiątków lat tylko dziury! To są wasze wręcz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby rację, to dlaczego cyklicznie powtarzają się wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. Wręcz żądam żeby każdy człowiek myślał samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku będzie studiował moje wszystkie materiały i spełni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszą być bezwzględnie apolityczne: SFERA Wymiaru Sprawiedliwości, Sfera Obronności, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od Urzędów Gmin i każdego innego Urzędu aż po sam Rząd, sfera Gospodarki Bankowości. Powtórzę! To jest minimum.

  Moja Skromna Osoba zebrała niezbędne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach Całej Polski i Całego Wszechświata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na Całym Świecie i z każdym Człowiekiem we Wszechświecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiają się ze mną / z Moją Skromną Osobą PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To są pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN.

  W dniu 2011-09-20 15:09:07 użytkownik napisał:

  Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  D.S. „Kmicic”

  CC:

  marszalek@opolskie.pl

  Message flagged
  Tuesday, September 20, 2011 3:05 PM
  Message body
  ==–..Pragnę poinformować, że od co najmniej trzech dób rano i wieczorem brakowało ciepłej wody. Brodziki pod prysznicem były bardzo brudne. Osobiście byłem zmuszony myć i dezynfekować. Zabrało mi to bardzo dużo czasu cennego. Pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia łazienkowe jak i okalające powierzchnie były i są brudne. Nie jest to wina osób, które sprzątają. Co do obsługi trzech osób portierni i „specjalistki” (którą tak mi przedstawił Pan Kierownik) Domu Studenta „SPÓJNIK” już zająłem stanowisko bardzo negatywne (w procentach jest wartość minus 50%).
  W związku z powyższym (za cały okres mojego pobytu) żądam zwrotu połowy kwoty wpłaconej do kasy Domu Studenta „Spójnik” do dnia 22 Wrzesień 2011 do godziny 20:00 polskiego czasu (tak się kończy doba dla mnie w uzgodnieniu z Panem Kierownikiem (Zbigniew Budziszewski) całego tego zamieszania. Proszę przygotować tę / tą wartość kwoty jako zwrot do tego terminu i do tego uzgodnionego czasu. Pragnę także nadmienić, że od początku obsługa finansowa nie była prowadzona zgodnie z wszelkim prawem; Niewłaściwe dowody wpłaty (KP), brak prawidłowej całej obsługi finansowej. Stąd moje żądanie, które chociaż raz musi być zrealizowane z Normalnym Prawem. To oczywiste, że wszelkiego bezprawia doprowadziły następujące postaci, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: bronisław komorowski, donald tusk, krzakowski tadeusz, waldemar aleksander marek (przestępcza spółka z o.o. AGA – TUR, Legnica 59 220, Rynek 18 i prawie cała grupa WIDMO. Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach i u mnie. Mam nadzieję, że kierownictwo bardzo dobrze ostatecznie się zastanowi jak normalnie i zgodnie z prawem rozmawiać ze mną i odpisywać na moją pocztę e-mail. Czas 8 godzin. Dziękuję za jedną jedyną odpowiedź w miarę poprawną. Proszę o następną odpowiedź. Niestety jest to prawnie uzasadnione.

  PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  From: „D.S. „Kmicic””
  To: Wieslaw Cendrowski
  Sent: Tuesday, September 20, 2011 2:34 PM
  Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  W dniu 2011-09-17 11:34, Wieslaw Cendrowski pisze:

  —– Forwarded Message —–

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „kmicic@uni.opole.pl”
  Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
  Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
  mgr Zbigniew Budziszewski
  D.S. „SPÓJNIK”
  ul. Katowicka 91-93
  45-054 Opole
  telefon: 077 / 452 70 36
  Adres: ul. Grunwaldzka 31
  45-054 Opole
  Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
  Fax: 077/452-70-30
  E-mail: kmicic@uni.opole.pl
  Witam Pana Kierownika.
  Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
  Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
  Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
  Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
  Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
  Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
  Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
  Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  Z poważaniem,
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

  Dzień Dobry.
  Przeczytałem Pana informację o zaistniałych zdarzeniach w Domu Studenta ” Spójnik”.
  Przepraszam Pana za złą obsługę w tym że akademiku i złą kulturę osobistą niektórych pracowników Miasteczka Akademickiego.
  Na pewno w przyszłości wyciągnę konsekwencje służbowe w stosunku do osób, które narażają dobre mienie akademików Uniwersytetu Opolskiego.
  Jeszcze raz przepraszam i życzę wszystkiego dobrego.
  Zbigniew Budziszewski.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „sekretariat@uni.opole.pl”
  Sent: Tuesday, September 27, 2011 9:27 AM
  Subject: Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Szanowny Pan Prorektor
  Profesor Marek Grochalski

  ==–..W załączeniu do pisma, które pozostawiłem w Państwa Sekretariacie i do naszej rozmowy pomiędzy godziną 8:20 a godziną 9:10, wysyłam dodatkowo moją osobistą pocztę elektroniczną.
  Wiem też, że poprzednia poczta do Państwa dotarła. Jestem informatykiem z najwyższej półki i takie proste „rzeczy” po prostu wiem. Nie jestem hakerem. Działam zgodnie z wszelkim Normalnym Prawem Międzynarodowym.
  PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału bez mojej osobistej zgody.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „sekretariat@uni.opole.pl”
  Cc: „kmicic@uni.opole.pl”
  Sent: Wednesday, September 21, 2011 4:21 PM
  Subject: Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  =–..Brak odpowiedzi pisemnej jakiejkolwiek pociągnie za sobą dalsze prawne perturbacje, które w relacjach naszych nigdy nie wystąpiły jako pierwszy mój krok. Może sznowni Państwo pragniecie posłuchać w zaciszu domowym? Bezprawie musi się zakończyć. Prawda? To nie jest zastraszanie / straszenie tylko ostrzeżenie. Proszę ten fakt odróżniać! Mało kto dostrzega różnicę.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „sekretariat@uni.opole.pl”
  Cc: „kmicic@uni.opole.pl”
  Sent: Wednesday, September 21, 2011 4:05 PM
  Subject: Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „”D.S. „Kmicic”””
  Cc: „”marszalek@opolskie.pl””
  Sent: Wednesday, September 21, 2011 10:48 AM
  Subject: Fw: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  ==–..I ostatnie uzupełnienie. Bardzo ważne w połączeniu z całym moim materiałem i moją całą stałą (zawsze) klauzulą z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które występują we wszystkich moich materiałach. Nie zapomniałem o niczym co co służy prawdziwemu dobru Całego Wszechświata / Świata i Całej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży się wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej.

  Pragnę także nadmienić i przypomnieć, że także i między innymi, że wszelkie antytalenty jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski Radosław (tego chłopca chciałbym ocalić ale popełnia wręcz dziecinne a nawet poważne błędy międzynarodowe, które w konsekwencji prowadzą do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie cała grupa Widmo, doprowadziły / doprowadzili do największego absurdu gospodarczego! „Wszyscy” mnie pytają jakiego?!. A no takiego, że około 50% Pracodawców wypłaca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższą krajową a resztę wynagrodzenia wypłacają Pracodawcy „swoim” Pracownikom pod stołem (do ręki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (łaty) od dziesiątków lat tylko dziury! To są wasze wręcz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby rację, to dlaczego cyklicznie powtarzają się wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. Wręcz żądam żeby każdy człowiek myślał samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku będzie studiował moje wszystkie materiały i spełni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszą być bezwzględnie apolityczne: SFERA Wymiaru Sprawiedliwości, Sfera Obronności, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od Urzędów Gmin i każdego innego Urzędu aż po sam Rząd, sfera Gospodarki Bankowości. Powtórzę! To jest minimum.
  Moja Skromna Osoba zebrała niezbędne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach Całej Polski i Całego Wszechświata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na Całym Świecie i z każdym Człowiekiem we Wszechświecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiają się ze mną / z Moją Skromną Osobą PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To są pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „D.S. „Kmicic””
  Cc: „marszalek@opolskie.pl”
  Sent: Tuesday, September 20, 2011 3:05 PM
  Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  ==–..Pragnę poinformować, że od co najmniej trzech dób rano i wieczorem brakowało ciepłej wody. Brodziki pod prysznicem były bardzo brudne. Osobiście byłem zmuszony myć i dezynfekować. Zabrało mi to bardzo dużo czasu cennego. Pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia łazienkowe jak i okalające powierzchnie były i są brudne. Nie jest to wina osób, które sprzątają. Co do obsługi trzech osób portierni i „specjalistki” (którą tak mi przedstawił Pan Kierownik) Domu Studenta „SPÓJNIK” już zająłem stanowisko bardzo negatywne (w procentach jest wartość minus 50%).
  W związku z powyższym (za cały okres mojego pobytu) żądam zwrotu połowy kwoty wpłaconej do kasy Domu Studenta „Spójnik” do dnia 22 Wrzesień 2011 do godziny 20:00 polskiego czasu (tak się kończy doba dla mnie w uzgodnieniu z Panem Kierownikiem (Zbigniew Budziszewski) całego tego zamieszania. Proszę przygotować tę / tą wartość kwoty jako zwrot do tego terminu i do tego uzgodnionego czasu. Pragnę także nadmienić, że od początku obsługa finansowa nie była prowadzona zgodnie z wszelkim prawem; Niewłaściwe dowody wpłaty (KP), brak prawidłowej całej obsługi finansowej. Stąd moje żądanie, które chociaż raz musi być zrealizowane z Normalnym Prawem. To oczywiste, że wszelkiego bezprawia doprowadziły następujące postaci, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: bronisław komorowski, donald tusk, krzakowski tadeusz, waldemar aleksander marek (przestępcza spółka z o.o. AGA – TUR, Legnica 59 220, Rynek 18 i prawie cała grupa WIDMO. Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach i u mnie. Mam nadzieję, że kierownictwo bardzo dobrze ostatecznie się zastanowi jak normalnie i zgodnie z prawem rozmawiać ze mną i odpisywać na moją pocztę e-mail. Czas 8 godzin. Dziękuję za jedną jedyną odpowiedź w miarę poprawną. Proszę o następną odpowiedź. Niestety jest to prawnie uzasadnione.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  From: „D.S. „Kmicic””
  To: Wieslaw Cendrowski
  Sent: Tuesday, September 20, 2011 2:34 PM
  Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  W dniu 2011-09-17 11:34, Wieslaw Cendrowski pisze:
  > —– Forwarded Message —–
  >
  > From: Wieslaw Cendrowski
  > To: „kmicic@uni.opole.pl”
  > Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
  > Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
  >
  > Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
  > mgr Zbigniew Budziszewski
  > D.S. „SPÓJNIK”
  > ul. Katowicka 91-93
  > 45-054 Opole
  > telefon: 077 / 452 70 36
  > Adres: ul. Grunwaldzka 31
  > 45-054 Opole
  > Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
  > Fax: 077/452-70-30
  > E-mail: kmicic@uni.opole.pl
  > Witam Pana Kierownika.
  > Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
  > Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
  > Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
  > Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
  > Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
  > Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
  > Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
  > Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  > Z poważaniem,
  > With full one-person responsibility full Rights-Law,
  > http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
  >
  > MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
  >
  > Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  > True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  >
  > http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  > http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  > http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  > http://www.google.com/profiles/atwtc17
  > http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  > https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  > http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  > http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  > http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  > http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  > http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  >
  > With full one-person responsibility full Rights-Law,
  > Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  > Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  > The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  > Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  > Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  > Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  > Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  >
  >
  Dzień Dobry.
  Przeczytałem Pana informację o zaistniałych zdarzeniach w Domu Studenta ” Spójnik”.
  Przepraszam Pana za złą obsługę w tym że akademiku i złą kulturę osobistą niektórych pracowników Miasteczka Akademickiego.
  Na pewno w przyszłości wyciągnę konsekwencje służbowe w stosunku do osób, które narażają dobre mienie akademików Uniwersytetu Opolskiego.
  Jeszcze raz przepraszam i życzę wszystkiego dobrego.
  Zbigniew Budziszewski.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 29, 2011 o 11:28 AM

  Odpowiedz Wszystkim Prześlij dalej Spam Usuń Więcej

  ==–..FWD: FWD: FWD: FWD: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Ode mnie : Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz >: atwtc17@vip.onet.pl do sekretariat@uni.opole.pl kmicic@uni.opole.pl (kopia) – 29 września 10:11 Wysłane

  ==–..Jednak w stosowaniu bezprawia pobiliście rekordy na całym Świecie. No No No.
  Mam nadzieję, że dobrze do końca przemyśleliście swoje / wasze problemy i Normalne Prawo Międzynarodowe pod każdym względem. Mam nadzieję, że p. Budziszewski zapoznał się z całym moim materiałem i z wszystkimi moimi, prawnie uzasadnionymi pismami.

  ==–..In result unrestricted great lawlessness (1000%) at the surface throughout Poland, especially in cities following: Legnica (settlement, residue), Wrocław, Warsaw, Opole (settlement, residue), Gdańsk, Gdynia, Sopot > please organize in the 2012 Championships European in Germany and at Ukraine. Please perform all my orders / command, instructions, laws and ordinances. Soon further instructions and materials. My decision is irrevocable.
  PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W dniu 2011-09-27 09:13:06 użytkownik napisał:

  Szanowny Pan Prorektor
  Profesor Marek Grochalski.

  ==–..Do pisma mojego, które pozostawiłem fizycznie dnia 27 Września 2011 w Państwa Sekretariacie – dodatkowo – wysyłam pocztę elektroniczną.

  W dniu 2011-09-21 16:14:51 użytkownik napisał:

  =–..Brak odpowiedzi pisemnej jakiejkolwiek pociągnie za sobą dalsze prawne perturbacje, które w relacjach naszych nigdy nie wystąpiły jako pierwszy mój krok. Może sznowni Państwo pragniecie posłuchać w zaciszu domowym? Bezprawie musi się zakończyć. Prawda?
  W dniu 2011-09-21 10:56:30 użytkownik napisał:

  ==–..I ostatnie uzupełnienie. Bardzo ważne w połączeniu z całym moim materiałem i moją całą stałą (zawsze) klauzulą z wszelkimi moimi dodatkowymi uwarunkowaniami, które występują we wszystkich moich materiałach. Nie zapomniałem o niczym co co służy prawdziwemu dobru Całego Wszechświata / Świata i Całej Mojej Naszej Polsce; Niech nikt nigdy nie waży się wycinać mojego / naszego GODŁA, nawet z mojej poczty e-mail i jakiejkolwiek innej.

  Pragnę także nadmienić i przypomnieć, że także i między innymi, że wszelkie antytalenty jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Krzakowski Tadeusz, Sikorski Radosław (tego chłopca chciałbym ocalić ale popełnia wręcz dziecinne a nawet poważne błędy międzynarodowe, które w konsekwencji prowadzą do zdrady Stanu Polskiego i każdego innego, prawie cała grupa Widmo, doprowadziły / doprowadzili do największego absurdu gospodarczego! „Wszyscy” mnie pytają jakiego?!. A no takiego, że około 50% Pracodawców wypłaca swoim pracownikom oficjalnie tylko najniższą krajową a resztę wynagrodzenia wypłacają Pracodawcy „swoim” Pracownikom pod stołem (do ręki!) (nie na konto bankowe Pracownika). Po prostu. Wy nie macie nic! Nie macie nawet jakiegokolwiek programu. Łatacie (łaty) od dziesiątków lat tylko dziury! To są wasze wręcz beznadziejne absurdy i urojone abstrakcje. Skoro wy macie niby rację, to dlaczego cyklicznie powtarzają się wszelkie kryzysy; Wasze kryzysy polityczne, wasze kryzysy ekonomiczne, wasze kryzysy militarne. Wręcz żądam żeby każdy człowiek myślał samodzielnie; Obiektywne zdanie jako takie może mieć dopiero gdy przez pół roku będzie studiował moje wszystkie materiały i spełni wszystkie moje osobiste warunki. Także dla przypomnienia! Minimum cztery sfery życia ludzkiego i każdego innego muszą być bezwzględnie apolityczne: SFERA Wymiaru Sprawiedliwości, Sfera Obronności, Sfera Administracji ( w warunkach Polskiej Administracji od Urzędów Gmin i każdego innego Urzędu aż po sam Rząd, sfera Gospodarki Bankowości. Powtórzę! To jest minimum.

  Moja Skromna Osoba zebrała niezbędne wszystkie prawdziwe dane o wszystkich problemach Całej Polski i Całego Wszechświata, do którego należy również Ziemia. Jestem zawsze gotów do debaty prawdziwej, przed prawdziwymi kamerami Wszystkich Stacji Telewizyjnych na Całym Świecie i z każdym Człowiekiem we Wszechświecie. Dlaczego prawie wszyscy obawiają się ze mną / z Moją Skromną Osobą PRAWDZIWEJ DEBATY? A co? Może nie jest tak? To są pytania RETORYCZNE! KONIEC. AMEN.

  W dniu 2011-09-20 15:09:07 użytkownik napisał:

  Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  D.S. „Kmicic”

  CC:

  marszalek@opolskie.pl

  Message flagged
  Tuesday, September 20, 2011 3:05 PM
  Message body
  ==–..Pragnę poinformować, że od co najmniej trzech dób rano i wieczorem brakowało ciepłej wody. Brodziki pod prysznicem były bardzo brudne. Osobiście byłem zmuszony myć i dezynfekować. Zabrało mi to bardzo dużo czasu cennego. Pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia łazienkowe jak i okalające powierzchnie były i są brudne. Nie jest to wina osób, które sprzątają. Co do obsługi trzech osób portierni i „specjalistki” (którą tak mi przedstawił Pan Kierownik) Domu Studenta „SPÓJNIK” już zająłem stanowisko bardzo negatywne (w procentach jest wartość minus 50%).
  W związku z powyższym (za cały okres mojego pobytu) żądam zwrotu połowy kwoty wpłaconej do kasy Domu Studenta „Spójnik” do dnia 22 Wrzesień 2011 do godziny 20:00 polskiego czasu (tak się kończy doba dla mnie w uzgodnieniu z Panem Kierownikiem (Zbigniew Budziszewski) całego tego zamieszania. Proszę przygotować tę / tą wartość kwoty jako zwrot do tego terminu i do tego uzgodnionego czasu. Pragnę także nadmienić, że od początku obsługa finansowa nie była prowadzona zgodnie z wszelkim prawem; Niewłaściwe dowody wpłaty (KP), brak prawidłowej całej obsługi finansowej. Stąd moje żądanie, które chociaż raz musi być zrealizowane z Normalnym Prawem. To oczywiste, że wszelkiego bezprawia doprowadziły następujące postaci, zdrajcy Stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: bronisław komorowski, donald tusk, krzakowski tadeusz, waldemar aleksander marek (przestępcza spółka z o.o. AGA – TUR, Legnica 59 220, Rynek 18 i prawie cała grupa WIDMO. Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach i u mnie. Mam nadzieję, że kierownictwo bardzo dobrze ostatecznie się zastanowi jak normalnie i zgodnie z prawem rozmawiać ze mną i odpisywać na moją pocztę e-mail. Czas 8 godzin. Dziękuję za jedną jedyną odpowiedź w miarę poprawną. Proszę o następną odpowiedź. Niestety jest to prawnie uzasadnione.

  PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  From: „D.S. „Kmicic””
  To: Wieslaw Cendrowski
  Sent: Tuesday, September 20, 2011 2:34 PM
  Subject: Re: Fw: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  W dniu 2011-09-17 11:34, Wieslaw Cendrowski pisze:

  —– Forwarded Message —–

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „kmicic@uni.opole.pl”
  Sent: Saturday, September 17, 2011 11:30 AM
  Subject: Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego; Spójnik.

  Pan Kierownik Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego
  mgr Zbigniew Budziszewski
  D.S. „SPÓJNIK”
  ul. Katowicka 91-93
  45-054 Opole
  telefon: 077 / 452 70 36
  Adres: ul. Grunwaldzka 31
  45-054 Opole
  Telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
  Fax: 077/452-70-30
  E-mail: kmicic@uni.opole.pl
  Witam Pana Kierownika.
  Dnia 16 Marca 2011 roku nie byłem wstanie wrócić na noc do Domu Studenta „Spójnik” (była to sytuacja nie do przewidzenia; ważne tematy załatwiam na Południu Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski). Próbowałem dodzwonić się wielokrotnie do Pana i do Spójnika. Niestety nikt nie odebrał telefonu. Udało mi się dodzwonić dopiero dnia 17 Września 2011 pomiędzy godziną 10:40 a godziną 11:15 przed południem. „Portier” ponownie był bardzo chamski i bardzo niegrzeczny. Powtórka z poprzednich dni i nocy.
  Mam nadzieję, że tym razem wyciągnie Pan konsekwencje od ludzi, którzy ze względu na swoją impulsywność i brak kultury, nigdy nie powinni wykonywać takiego zawodu.
  Wracam do Spójnika do mojego pokoju numer 176 dnia 17 lub 18 Września 2011.
  Po powrocie będzie uregulowana kwota w wysokości 64 PLN i 80 groszy.
  Proszę o nie wchodzenie do mojego pokoju podczas mojej nieobecności.
  Treść listu wydrukowano jako dowód rzeczowy.
  Niestety rozmowę telefoniczną musiałem zarejestrować. Tacy ludzie jak wyżej wymienieni zmuszają mnie do takich działań.
  Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału.
  Z poważaniem,
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

  Dzień Dobry.
  Przeczytałem Pana informację o zaistniałych zdarzeniach w Domu Studenta ” Spójnik”.
  Przepraszam Pana za złą obsługę w tym że akademiku i złą kulturę osobistą niektórych pracowników Miasteczka Akademickiego.
  Na pewno w przyszłości wyciągnę konsekwencje służbowe w stosunku do osób, które narażają dobre mienie akademików Uniwersytetu Opolskiego.
  Jeszcze raz przepraszam i życzę wszystkiego dobrego.
  Zbigniew Budziszewski.

 3. 3 DrZoibergLo
  Listopad 27, 2011 o 5:24 AM

  tpcePh http://www.QKiMt6vfLbn1bD0zxU9QchzPHO25ZYPy.com

 4. 4 Wilman
  Grudzień 2, 2011 o 7:25 AM

  xksbSz http://www.vX0UUwfbV0BvG3upQKBWlc97t5wQCiD84Bdaq9Om.com

 5. 5 kabiny prysznicowe
  Grudzień 5, 2011 o 2:05 PM

  One thing is the fact one of the most typical incentives for applying your card is a cash-back or maybe rebate offer. Generally, you’ll have access to 1-5% back in various expenses. Depending on the credit cards, you may get 1% in return on most buying, and 5% back on expenditures made on convenience stores, filling stations, grocery stores along with ‚member merchants’.

 6. 6 Roberto Rydelek
  Styczeń 8, 2012 o 11:37 AM

  Only wanna remark on few general things, The website pattern is perfect, the content is really wonderful : D.

 7. 7 Stella Hollenbach
  Styczeń 10, 2012 o 9:42 AM

  Hello there, simply turned into alert to your weblog via Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate for those who proceed this in future. Numerous folks shall be benefited from your writing. Cheers!

 8. 8 cadillac philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 1:03 AM

  Keep up the wonderful work , I read few blog posts on this web site and I conceive that your weblog is really interesting and has got circles of excellent information.

 9. 9 Car Accident Lawyer Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 5:49 PM

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 10. 10 spring clean up
  Styczeń 13, 2012 o 6:38 PM

  I’ve read several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to make such a wonderful informative site.

 11. 11 landscape
  Styczeń 13, 2012 o 7:03 PM

  Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

 12. 12 Christmas
  Styczeń 13, 2012 o 8:23 PM

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this info So i’m satisfied to show that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot certainly will make sure to do not omit this site and give it a glance on a continuing basis.

 13. 13 Topsoil Hockessin de
  Styczeń 14, 2012 o 1:02 AM

  Keep up the good work , I read few blog posts on this web site and I believe that your site is very interesting and has got sets of superb info .

 14. 14 private jet charters
  Styczeń 14, 2012 o 4:53 PM

  Very interesting details you have observed , thankyou for putting up. „Jive Lady Just hang loose blood. She gonna handa your rebound on the med side.” by Airplane.

 15. 15 Real estate MILTON DE
  Styczeń 14, 2012 o 7:49 PM

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 16. 16 adult communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 4:21 AM

  I dugg some of you post as I thought they were very helpful invaluable

 17. 17 Philadelphia limousine
  Styczeń 15, 2012 o 10:47 AM

  I like this web site its a master peace ! Glad I discovered this on google. „Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.” by Dr. Laura Schlessinger.

 18. 18 Philadelphia Wedding Photographer
  Styczeń 15, 2012 o 11:33 AM

  Great write-up, I am regular visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time. „He who seizes the right moment is the right man.” by Johann von Goethe.

 19. 19 Chase Herendeen
  Styczeń 16, 2012 o 1:20 AM

  Right away I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read other news.

 20. 20 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:42 AM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very helpful very useful

 21. 21 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:54 AM

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 22. 22 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 4:01 AM

  Hiya very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I am glad to seek out numerous helpful information right here in the publish, we need develop extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 23. 23 Abe Fadri
  Styczeń 16, 2012 o 2:02 PM

  you’re in reality a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a magnificent activity in this topic!

 24. 24 trampoline avec filet
  Styczeń 16, 2012 o 3:46 PM

  Hello.This post was extremely motivating, especially because I was looking for thoughts on this issue last Thursday.

 25. 25 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 4:00 PM

  I have to say this post was certainly informative and contains useful content for enthusiastic visitors. I will definitely bookmark this blog for future reference and further viewing. thank a bunch for sharing this with us!

 26. 26 Merlin Gleichman
  Styczeń 16, 2012 o 5:12 PM

  Downloading data from this website is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other blogs which shift me here and there on the web pages.

 27. 27 Scrapebox lists
  Styczeń 17, 2012 o 9:25 AM

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! „We strain to renew our capacity for wonder, to shock ourselves into astonishment once again.” by Shana Alexander.

 28. 28 cliquez ici
  Styczeń 17, 2012 o 11:02 AM

  As soon as I found this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 29. 29 robot multifonction
  Styczeń 17, 2012 o 12:04 PM

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 30. 30 barbecue weber electrique
  Styczeń 17, 2012 o 12:24 PM

  I like this website very much, Its a very nice situation to read and incur information. „I leave this rule for others when I’m dead, Be always sure you’re right–then go ahead.” by Davy Crockett.

 31. 31 epilateur electrique
  Styczeń 17, 2012 o 2:12 PM

  I was reading some of your articles on this site and I conceive this web site is very informative ! Keep putting up.

 32. 32 plancha electrique
  Styczeń 17, 2012 o 10:31 PM

  Hello there! Extremely good blog post! Now i’m a frequent visitor to your site (more like addict :P) on your website sadly I had a is sue. I am far from being absolutely certain if it is the right site to question, but you’ve got no spam comments. I get comments regularly. Are able to you help me? Thanks a bunch!

 33. 33 appareil photo bridge
  Styczeń 19, 2012 o 12:04 AM

  I like this post, enjoyed this one thanks for putting up.

 34. 34 sac a langer
  Styczeń 19, 2012 o 5:34 PM

  Excellent goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way by which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to stay it wise. I can not wait to learn much more from you. That is actually a wonderful website.

 35. 35 vélo enfant
  Styczeń 19, 2012 o 8:50 PM

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 36. 36 table a langer
  Styczeń 20, 2012 o 4:14 AM

  You are my inhalation , I have few web logs and rarely run out from to post .

 37. 37 trancheuse
  Styczeń 20, 2012 o 7:57 AM

  As soon as I discovered this site I went on reddit to share some of the love with them.

 38. 38 montres femmes
  Styczeń 20, 2012 o 11:18 AM

  Absolutely written content material , regards for information .

 39. 39 montre gps
  Styczeń 20, 2012 o 7:31 PM

  I wish to show some thanks to this writer for bailing me out of this particular instance. Right after searching throughout the search engines and meeting concepts which are not beneficial, I figured my entire life was over. Existing without the answers to the issues you’ve solved through your main article content is a critical case, as well as those that would have adversely affected my career if I hadn’t come across your web page. Your actual competence and kindness in handling all areas was important. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for the specialized and result oriented help. I won’t be reluctant to endorse your site to anyone who should have direction about this problem.

 40. 40 decodeur tnt double tuner
  Styczeń 20, 2012 o 10:30 PM

  I don’t unremarkably comment but I gotta tell thankyou for the post on this special one : D.

 41. 41 http://www.trampolinedirect.fr/trampoline-pas-cher/
  Styczeń 21, 2012 o 2:12 PM

  I genuinely value your work , Great post.

 42. 42 Mary
  Styczeń 21, 2012 o 4:26 PM

  You got a very great website, Gladiola I observed it through yahoo.

 43. 43 tree removal Delaware
  Styczeń 22, 2012 o 4:53 AM

  I’ve recently started a web site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. „If you see a snake, just kill it. Don’t appoint a committee on snakes.” by H. Ross Perot.

 44. 44 echelle telescopique
  Styczeń 22, 2012 o 8:55 AM

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout.

 45. 45 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 3:27 PM

  Very nice style and design and wonderful content material , practically nothing else we require : D.

 46. 46 Elton Minteer
  Styczeń 23, 2012 o 5:27 PM

  Someone essentially help to make significantly articles I might state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent process!

 47. 47 Keneth Scholtens
  Styczeń 23, 2012 o 10:26 PM

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 48. 48 online shopping
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 49. 49 Piotr
  Styczeń 24, 2012 o 3:53 AM

  I have recently started a blog, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. „It is no use saying, ‚We are doing our best.’ You have got to succeed in doing what is necessary.” by Sir Winston Churchill.

 50. 50 Dwight Juniel
  Styczeń 24, 2012 o 4:55 PM

  Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a really smartly written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

 51. 51 brosse a dent electrique
  Styczeń 25, 2012 o 3:53 AM

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout.

 52. 52 Jcpenny
  Styczeń 25, 2012 o 6:47 AM

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 53. 53 Agoura Hills Cosmetic Dentist
  Styczeń 25, 2012 o 4:38 PM

  Absolutely indited subject material, thanks for selective information. „You can do very little with faith, but you can do nothing without it.” by Samuel Butler.

 54. 54 sorbetière
  Styczeń 25, 2012 o 8:45 PM

  I was looking at some of your posts on this site and I believe this website is very instructive! Keep posting.

 55. 55 Jake
  Styczeń 26, 2012 o 1:56 AM

  Rattling superb visual appeal on this web site, I’d rate it 10.

 56. 56 kolektory pradotwórcze
  Styczeń 26, 2012 o 5:03 AM

  I believe this web site holds some rattling superb info for everyone. „He who has not looked on Sorrow will never see Joy.” by Kahlil Gibran.

 57. 57 Rafael Theiler
  Styczeń 26, 2012 o 2:00 PM

  I conceive this internet site has got some really fantastic info for everyone. „Loving someone is easy but losing someone is hard.” by Shelby Harthcock.

 58. 58 eropoumensend
  Styczeń 26, 2012 o 2:39 PM

  Co znajduje się małe dzieci, wszyscy muszą oglądać komiks filmów , ale weź pod uwagę, że pierwsze badanie to przyjemność ok .

 59. 59 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 7:17 PM

  There is obviously a lot to realize about this. I consider you made various good points in features also.

 60. 60 Movies in cinemas
  Styczeń 26, 2012 o 7:38 PM

  Some truly great information, Gladiolus I detected this. „What we say is important for in most cases the mouth speaks what the heart is full of.” by Jim Beggs.

 61. 61 charter private jets
  Styczeń 27, 2012 o 2:58 AM

  Thanks, I have just been searching for information about this subject for a while and yours is the best I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 62. 62 echelle telescopique
  Styczeń 27, 2012 o 6:33 AM

  I’d been honored to get a call coming from a friend as soon as he found the important ideas shared on the site. Browsing your blog article is a real excellent experience. Thanks again for thinking of readers at all like me, and I desire for you the best of achievements as a professional in this discipline.

 63. 63 limo Philadelphia
  Styczeń 27, 2012 o 7:22 PM

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! „No one can wear a mask for very long.” by Seneca.

 64. 64 Madison Attig
  Styczeń 27, 2012 o 8:16 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were handy very beneficial

 65. 65 philadelphia photographers
  Styczeń 28, 2012 o 12:03 AM

  I cherished up to you’ll obtain performed right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an shakiness over that you would like be turning in the following. ill indubitably come more in the past again as exactly the similar nearly a lot continuously within case you defend this hike.

 66. 66 Alva Dheel
  Styczeń 28, 2012 o 12:44 AM

  I’ve recently started a site, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 67. 67 turbine a glace
  Styczeń 28, 2012 o 11:40 PM

  Very interesting topic, thanks for putting up.

 68. 68 Mel Coolbeth
  Styczeń 29, 2012 o 4:29 PM

  obviously like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll surely come again again.

 69. 69 site
  Styczeń 30, 2012 o 11:42 AM

  Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style .

 70. 70 Philadelphia Medical Malpractice Lawyer
  Styczeń 31, 2012 o 8:36 AM

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 71. 71 spartanburg web design
  Styczeń 31, 2012 o 8:47 PM

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

 72. 72 retirement communities Delaware
  Styczeń 31, 2012 o 10:26 PM

  I got what you mean , thanks for posting .Woh I am delighted to find this website through google. „The eye of a human being is a microscope, which makes the world seem bigger than it really is.” by Kahlil Gibran.

 73. 73 free poker money
  Luty 1, 2012 o 1:27 AM

  One other important aspect is looking for and finding mentors. It is easier to follow somebody’s steps rather thatn fighting and struggling by walking your own path. Unfortunately, in this industry it is very expensive – but in USA education is expensive anyway;)

 74. 74 trampoline pas cher avec filet
  Luty 1, 2012 o 3:23 AM

  Keep up the good work, I read few content on this site and I conceive that your blog is real interesting and contains lots of fantastic information.

 75. 75 Young Gugler
  Luty 1, 2012 o 10:26 PM

  Admiring the dedication you put into your site and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 76. 76 Houses for Sale in Newark de
  Luty 2, 2012 o 7:22 AM

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information. „Names are changed more readily than doctrines, and doctrines more readily than ceremonies.” by Thomas Love Peacock.

 77. 77 robot menager kenwood
  Luty 2, 2012 o 4:15 PM

  Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!”To be content with what one has is the greatest and truest of riches.” by Cicero.

 78. 78 Independent Financial Advisor
  Luty 2, 2012 o 6:49 PM

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 79. 79 Claudio Mcneish
  Luty 3, 2012 o 7:03 AM

  Hello I am so happy I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I donít have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 80. 80 sri lanka news
  Kwiecień 14, 2012 o 6:43 PM

  My brother recommended I might like this blog. He used to be totally right. This submit actually made my day. You can not consider just how a lot time I had spent for this info! Thanks!

 81. 81 studnie głębinowe kraków
  Marzec 19, 2013 o 7:46 PM

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 82. 82 http://euskalherrian.info/wiki/index.php?title=Lankide:SouRce
  Czerwiec 7, 2013 o 4:37 PM

  Hey there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 83. 83 chetoni di lampone in farmacia
  Czerwiec 10, 2013 o 2:36 PM

  Everyone loves it when individuals get together and share ideas. Great website, stick with it!

 84. 84 Green Coffee Bean Extract
  Czerwiec 10, 2013 o 3:39 PM

  Very good write-up. I absolutely appreciate this site. Keep writing!

 85. 85 Automotive industry
  Czerwiec 11, 2013 o 6:12 AM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 86. 86 Art And Home Design
  Czerwiec 11, 2013 o 7:56 AM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 87. 87 Garcinia Cambogia Reviews
  Czerwiec 17, 2013 o 5:21 PM

  Good write-up. I certainly love this site. Stick with it!

 88. 88 end of tenacy cleaning London
  Czerwiec 19, 2013 o 6:18 AM

  I loved Mint when I first tried it, however, after about 2-3 sync cycles with my financial institution it just stopped updating. When I reported this to customer service, I got a prompt automated response, stating my bank was not allowing them to aggregate my financial information. Seemed fishy to me because I was able to sync my information several times. I have read other blogs and apparently I am not the only one experiencing this particular problem. So frustrating, as I found it saved me a great deal of time; no manual expense tracking. Any suggestions for a similar personal finance app, amigos? I want expense tracking and budget pay down help like YNAB. I know I\’m asking for a lot. Gracias!

 89. 89 Matchmaker NYC
  Czerwiec 19, 2013 o 6:31 AM

  I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 90. 90 dubturbo beat making software
  Czerwiec 19, 2013 o 10:54 PM

  I really like it when folks come together and share thoughts. Great website, continue the good work!

 91. 91 ecommerce seo consultants
  Czerwiec 19, 2013 o 10:59 PM

  I like reading through a post that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 92. 92 ppi claims company
  Czerwiec 19, 2013 o 11:00 PM

  This is a topic that is near to my heart… Many thanks! Where are your contact details though?

 93. 93 Matthew C. Kriner
  Czerwiec 19, 2013 o 11:41 PM

  Spot on with this write-up, I absolutely think this site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 94. 94 Penny stock alerts
  Czerwiec 20, 2013 o 2:06 AM

  I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!

 95. 95 horny goat weed extract
  Czerwiec 20, 2013 o 10:22 PM

  That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post!

 96. 96 Education
  Czerwiec 20, 2013 o 11:27 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 97. 97 Brian Spear St. Louis
  Czerwiec 21, 2013 o 2:27 AM

  Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get anything done.

 98. 98 Sciatica treatment
  Czerwiec 21, 2013 o 3:33 AM

  I like looking through a post that will make men and women think. Also, thanks for allowing me to comment!

 99. 99 Independence And Technology
  Czerwiec 22, 2013 o 6:24 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 100. 100 online betting
  Czerwiec 25, 2013 o 9:18 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the site is extremely good.

 101. 101 top hgh supplements
  Czerwiec 26, 2013 o 10:32 PM

  There’s certainly a lot to find out about this subject. I love all of the points you made.

 102. 102 Payday Loan
  Czerwiec 26, 2013 o 11:53 PM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 103. 103 leaky gut treatment
  Czerwiec 27, 2013 o 8:59 PM

  You’re so interesting! I don’t suppose I have read something like that before. So good to discover another person with some unique thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

 104. 104 Fitness
  Czerwiec 28, 2013 o 1:09 AM

  I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own website and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 105. 105 instant cash loans
  Czerwiec 28, 2013 o 8:31 AM

  I love reading through an article that will make men and women think. Also, thanks for allowing me to comment!

 106. 106 free betting sites for sports
  Czerwiec 28, 2013 o 10:14 AM

  It’s hard to find well-informed people about this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 107. 107 ppi claims
  Czerwiec 28, 2013 o 10:35 AM

  I blog often and I truly appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 108. 108 best e cigarettes
  Czerwiec 28, 2013 o 12:58 PM

  After exploring a handful of the articles on your blog, I truly like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me how you feel.

 109. 109 Spa Austin
  Czerwiec 28, 2013 o 1:46 PM

  Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 110. 110 Raspberry Ketone
  Czerwiec 28, 2013 o 8:19 PM

  This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 111. 111 free psn code generator
  Czerwiec 28, 2013 o 8:19 PM

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 112. 112 Garcinia Cambogia
  Czerwiec 28, 2013 o 8:28 PM

  I like it when people come together and share views. Great site, continue the good work!

 113. 113 raspberry ketoen pills
  Czerwiec 28, 2013 o 8:42 PM

  Very good post! We are linking to this particularly great content on our site. Keep up the good writing.

 114. 114 psn card generator
  Czerwiec 28, 2013 o 9:11 PM

  Good post! We are linking to this particularly great article on our site. Keep up the good writing.

 115. 115 Payday Loans
  Czerwiec 28, 2013 o 9:43 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site is really good.

 116. 116 fat loss factor program review
  Czerwiec 28, 2013 o 10:07 PM

  Spot on with this write-up, I really believe that this site needs far more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 117. 117 Best garcinia cambogia extract
  Czerwiec 29, 2013 o 2:17 AM

  Good post! We are linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 118. 118 does raspberry ketone work
  Czerwiec 29, 2013 o 7:57 AM

  There’s certainly a great deal to know about this topic. I love all the points you’ve made.

 119. 119 Seo community
  Czerwiec 29, 2013 o 8:38 AM

  I love reading a post that will make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment!

 120. 120 why bet at home
  Czerwiec 29, 2013 o 9:34 AM

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read through articles from other writers and use something from other websites.

 121. 121 raspberry
  Czerwiec 29, 2013 o 11:28 AM

  Good article. I’m going through some of these issues as well..

 122. 122 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 12:04 PM

  Hi! I could have sworn I’ve visited this website before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 123. 123 watch free movies
  Czerwiec 29, 2013 o 12:11 PM

  Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 124. 124 online blessings
  Czerwiec 29, 2013 o 1:35 PM

  Saved as a favorite, I like your site!

 125. 125 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 1:37 PM

  Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 126. 126 mypay
  Czerwiec 29, 2013 o 1:40 PM

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 127. 127 cheap seo service
  Czerwiec 29, 2013 o 2:23 PM

  Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 128. 128 cheap seo service
  Czerwiec 29, 2013 o 4:29 PM

  Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been written about for decades. Wonderful stuff, just excellent!

 129. 129 sport bet
  Czerwiec 29, 2013 o 11:36 PM

  Everything is very open with a very clear explanation of the issues. It was truly informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!

 130. 130 green coffee pure
  Czerwiec 30, 2013 o 1:51 AM

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 131. 131 roulette online
  Lipiec 1, 2013 o 6:57 AM

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 132. 132 1022 stock
  Lipiec 1, 2013 o 7:45 AM

  This web site certainly has all of the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 133. 133 free bet
  Lipiec 1, 2013 o 9:02 AM

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 134. 134 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 9:18 AM

  This is a topic that’s close to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 135. 135 roulette
  Lipiec 1, 2013 o 9:22 AM

  Very good write-up. I absolutely love this site. Stick with it!

 136. 136 payday loans online
  Lipiec 1, 2013 o 9:55 AM

  Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that make the most significant changes. Thanks for sharing!

 137. 137 quick link buiding
  Lipiec 1, 2013 o 10:17 AM

  There’s definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you have made.

 138. 138 w4m leads
  Lipiec 1, 2013 o 10:18 AM

  There is certainly a great deal to find out about this topic. I like all of the points you have made.

 139. 139 bet
  Lipiec 1, 2013 o 10:18 AM

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.

 140. 140 horny goat weed
  Lipiec 1, 2013 o 11:27 AM

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 141. 141 Reel King Slot Machine
  Lipiec 1, 2013 o 11:46 AM

  After looking over a number of the blog posts on your web page, I honestly appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me your opinion.

 142. 142 electronic cigarette reviews
  Lipiec 1, 2013 o 12:15 PM

  You are so awesome! I don’t believe I have read through anything like that before. So great to find another person with genuine thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 143. 143 penis enlargement pills
  Lipiec 1, 2013 o 12:36 PM

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 144. 144 Payday Loans
  Lipiec 1, 2013 o 1:25 PM

  I needed to thank you for this good read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you book-marked to look at new things you post…

 145. 145 tinnitus remedies
  Lipiec 1, 2013 o 1:34 PM

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 146. 146 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 2:01 PM

  Hi there! This post couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 147. 147 youjizz
  Lipiec 1, 2013 o 3:34 PM

  You should be a part of a contest for one of the finest sites on the net. I will recommend this website!

 148. 148 San Diego web design
  Lipiec 1, 2013 o 3:46 PM

  Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you for providing this information.

 149. 149 Pension Release
  Lipiec 1, 2013 o 10:28 PM

  I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and would like to learn where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 150. 150 Pension release pension
  Lipiec 1, 2013 o 10:38 PM

  Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 151. 151 Pure Green Coffee Bean Extract
  Lipiec 1, 2013 o 10:43 PM

  Great article! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the great writing.

 152. 152 best electronic cigarettes
  Lipiec 1, 2013 o 11:19 PM

  You’ve made some good points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 153. 153 Pension Release
  Lipiec 1, 2013 o 11:55 PM

  This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article!

 154. 154 Payday Loan
  Lipiec 2, 2013 o 1:41 AM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the website is also very good.

 155. 155 botox injection training dallas
  Lipiec 2, 2013 o 1:50 AM

  How does Pageonce Pro compare? What about Pageonce\’s free offerings?

 156. 156 restylane training class
  Lipiec 2, 2013 o 1:50 AM

  please Almight Allah, accept my Muslim umma there duas and solve there problems here and afterhere.you the creator and everything for us in this world, you are the giver. ya Allah please overcome my problem with my hasbund to be. make him to love me as usual, he is over hurting, am praying him salat isthakar, kindly decide for me were my stand with this man. i have lots of thouhgts night and day over this relation ship and my mamy is still admited in hospital because of her broken leg. Please Allah am with you and help me in this problems of mine. assalam-alkum.

 157. 157 Garcinia Cambogia
  Lipiec 2, 2013 o 2:22 AM

  The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, but I truly believed you would have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 158. 158 Online Payday Loans
  Lipiec 2, 2013 o 7:26 AM

  I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own website and would love to find out where you got this from or just what the theme is called. Kudos!

 159. 159 get fast cash loans
  Lipiec 2, 2013 o 7:30 AM

  It’s difficult to find educated people for this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 160. 160 www.mypensionreviews.co.uk
  Lipiec 2, 2013 o 7:41 AM

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges. It was really informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

 161. 161 how to get free microsoft points
  Lipiec 2, 2013 o 8:00 AM

  Next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I truly thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 162. 162 buy retweets
  Lipiec 2, 2013 o 8:21 AM

  This is a topic that is close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 163. 163 1022 stocks
  Lipiec 2, 2013 o 9:18 AM

  Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that produce the most important changes. Many thanks for sharing!

 164. 164 free sport bet
  Lipiec 2, 2013 o 9:21 AM

  Spot on with this write-up, I truly feel this website needs much more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info!

 165. 165 Online Payday Loans
  Lipiec 2, 2013 o 9:51 AM

  Excellent article. I will be dealing with many of these issues as well..

 166. 166 diabetes recipes
  Lipiec 2, 2013 o 10:29 AM

  The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I truly thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 167. 167 online movies
  Lipiec 2, 2013 o 10:32 AM

  There’s certainly a lot to learn about this topic. I like all the points you have made.

 168. 168 free movies online
  Lipiec 2, 2013 o 11:30 AM

  I used to be able to find good information from your content.

 169. 169 payday loans online
  Lipiec 2, 2013 o 11:49 AM

  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 170. 170 Pension Review services
  Lipiec 2, 2013 o 12:09 PM

  I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own site and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 171. 171 Top Spa Austin
  Lipiec 2, 2013 o 1:20 PM

  Good info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 172. 172 penis enlargement pills
  Lipiec 2, 2013 o 1:32 PM

  I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 173. 173 emergency food
  Lipiec 2, 2013 o 1:37 PM

  Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got right here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

 174. 174 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 2:17 PM

  Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 175. 175 VigRX Plus
  Lipiec 2, 2013 o 3:04 PM

  A motivating discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but typically people do not discuss such issues. To the next! All the best!!

 176. 176 seo
  Lipiec 2, 2013 o 3:09 PM

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your site.

 177. 177 website
  Lipiec 3, 2013 o 1:07 AM

  Wonderful article! We are linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

 178. 178 payday loan online
  Lipiec 3, 2013 o 1:42 AM

  Spot on with this write-up, I seriously believe this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info!

 179. 179 garotas de programas
  Lipiec 3, 2013 o 4:23 AM

  I am very interested with this website.It is verry helful to me.If I want to have the script after listioning each BEP, what do I have to do to get it? Could you Please tell me the way to download the scripts?Thank you verry much,Thank businessenglishpodRegards

 180. 180 sky habitat
  Lipiec 3, 2013 o 7:18 AM

  Great blog you’ve got here.. It’s difficult to find quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 181. 181 buy real instagram followers
  Lipiec 3, 2013 o 8:08 AM

  Pageonce Pro has: the ability to track investment portfolios, ad free, view detailed bill and account info, track frequent flyer miles and rewards, track mobile minutes, texts and data usage, add unlimited number of accounts, refresh all accounts at once, ability to manually create bills i.e. rent due on the first.

 182. 182 free online movies
  Lipiec 3, 2013 o 8:59 AM

  Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 183. 183 watch movies online free
  Lipiec 3, 2013 o 9:29 AM

  I really like looking through a post that will make men and women think. Also, thanks for allowing me to comment!

 184. 184 buy real twitter followers
  Lipiec 3, 2013 o 11:01 AM

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 185. 185 purchase instagram followers
  Lipiec 4, 2013 o 11:40 AM

  Excellent article. I certainly appreciate this site. Thanks!

 186. 186 leaky gut syndrome
  Lipiec 4, 2013 o 12:43 PM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is also very good.

 187. 187 Natural penis enlargement
  Lipiec 4, 2013 o 2:28 PM

  Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for supplying this information.

 188. 188 Go there
  Lipiec 5, 2013 o 7:33 AM

  Nice camera I would love to have one.

 189. 189 lush acres
  Lipiec 8, 2013 o 3:05 AM

  Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 190. 190 So Reidherd
  Lipiec 9, 2013 o 4:40 PM

  I noticed that WordPress charges a fee for you to make changes to your blog and blogspot doesn’t..But does wordpress have some other advantage over google’s blogspot that I’m missing?.

 191. 191 sprachaufenthalt london
  Lipiec 10, 2013 o 11:38 AM

  Great info. Lucky me I recently found your blog by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 192. 192 Renaldo Viorel
  Lipiec 11, 2013 o 5:33 PM

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as significantly as this one. I mean, I know it was my option to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy looking for attention.

 193. 193 Roderick Sheridon
  Lipiec 11, 2013 o 9:32 PM

  I identified what I was looking for. great write-up, thanks

 194. 194 Elias Bazelais
  Lipiec 14, 2013 o 4:30 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 195. 195 Elin Yanos
  Lipiec 15, 2013 o 12:15 AM

  Copyright Infringement With Properly Cited Articles For A Created For Profit Website?

 196. 196 Charisse Halajian
  Lipiec 15, 2013 o 4:34 PM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 197. 197 Cheap Professional Web Hosting
  Lipiec 16, 2013 o 6:25 AM

  I\’ve been using Mint for about 8 months. Absolutely love it. By far the best app for money tracking I\’ve ever used, and I\’ve used programs on both the old Palm OS and BlackBerry OS. I live in Canada so not all financial institutions are supported but the list is expanding. It\’s free but I would be happy to pay $10 for this app.

 198. 198 infrared sauna reviews
  Lipiec 16, 2013 o 8:48 AM

  Brilliance has a low bar these days. However, if that\’s what you like; sure. wow gold

 199. 199 United National Storage
  Marzec 10, 2014 o 6:01 AM

  Hey there, You’ve done an incredible job.
  I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this website.

 200. 200 Holy Man
  Kwiecień 9, 2014 o 6:37 AM

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme.
  Bless you


 1. uxqowgfjh Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:19 PM
 2. testosterone natural supplements Trackback o Kwi 15th, 2014 o 6:42 AM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wrzesień 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Sier   Paźdź »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: