30
Wrz
12

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011. W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie: Donalda Tuska (tylko osoba prywatna), Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna), Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna), Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).


Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day October 16, 2012 from 12:17 pm to 12:45 pm  /  Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 09:37 am, Central Europe.

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
1. Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji.
2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję wice Ministra / dymisję przyjąłem).
3. Ministra Obrony Narodowej.

Dla PRZYPOMNIENIA!
W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiści a ich obowiązki powierzyłem wice Ministrom aż do odwołania.
Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 08:40 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „SEKRETARIAT@POLSATMEDIA.PL” <SEKRETARIAT@POLSATMEDIA.PL>
Cc: „dystrybucja@polsat.com.pl” <dystrybucja@polsat.com.pl>
Sent: Thursday, October 4, 2012 9:39 AM
Subject: To see you soon in TV Polsat in Warsaw.

Prezes Zarządu TV Polsat w Warszawie, Dyrektor Generalny: Mirosław Błaszczyk.
dystrybucja@polsat.com.pl
fundacja@polsat.com.pl
SEKRETARIAT@POLSATMEDIA.PL

Nadawca: Lawyer International Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

my adres e-mail. atwtc@yahoo.com

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com 
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
=

RSS

I’m sorry, but all my conditions, must be met / completed / filled. These my conditions are known at the Whole World from many years. Another way no has! Optimum time It’s really understand! The Whole World, Poland, Warsaw, October 07!!!!!!! [Necessary is today arrest the caps: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only!!!!!!! Details are in all of my Materials.], 08:40 am, 09:52 am, 10:00 am, Central Europe. ; Two dates / two terms / two appellation / two apprenticeship (February 19, 2007 and March 7, 2012), which introduced by pseudo-Poles with the help of corruption and rotten system with pseudo-authority Polish, squandered period of fifty-year in the history of the Whole Polish. Family the offenders with the prior period trained (educate) pseudo-lawyers (criminals) to fight with me at death and life. So / like that themselves born Polish hell at Earth! Windows Live Spaces; Hi Barack Obama.

07 paź

I’m sorry, but all my conditions, must be met / completed / filled. These my conditions are known at the Whole World from many years. Another way no has! Optimum time It’s really understand! The Whole World, Poland, Warsaw, October 07!!!!!!! [Necessary is today arrest the caps: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only!!!!!!! Details are in all of my Materials.], 09:00 am, 10:00 am, Central Europe. ; Two dates / two terms / two appellation / two apprenticeship (February 19, 2007 and March 7, 2012), which introduced by pseudo-Poles with the help of corruption and rotten system with pseudo-authority Polish, squandered period of fifty-year in the history of the Whole Polish. Family the offenders with the prior period trained (educate) pseudo-lawyers (criminals) to fight with me at death and life. So / like that themselves born Polish hell at Earth!

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJATKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE NR I.

2010-12-12 08:16:38
==–..ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJĄTKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE, PRZY POMOCY TYLKO BRONI BIAŁEJ; SZPADA, SZABLA, MIECZ, POMIĘDZY SPECJALNĄ GRUPĄ [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew) a tylko jednym Prawdziwym Praworządnym Prezydentem całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwym Praworządnym Prezesem Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.], BLOKUJĄCĄ I TYM SAMYM OPÓŹNIAJĄCĄ WPROWADZENIE PERFEKCYJNEGO, KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU DOTYCZĄCEGO WSZYSTKICH SZCZEBLI ŻYCIA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA, BLOKUJĄCĄ I TYM SAMYM OPÓŹNIAJĄCĄ WSZELKIE PRAWDZIWE UCZCIWE REFORMY / ROZWIĄZANIA DLA DOBRA CAŁEGO ŚWIATA, DLA DOBRA WSZYSTKICH KONTYNENTÓW ŚWIATA, DLA DOBRA WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA – INNYMI SŁOWY – DLA DOBRA CAŁEGO ŚWIATA, ŚWIATA BEZ GRANIC, Z MOCĄ USTAWY LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA. LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO DLA CAŁEJ POLSKI I DLA CAŁEGO ŚWIATA PREZESA / PREMIERA RADY MINISTRÓW > : CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ NR I. TŁUMACZ TYLKO PRZYSIĘGŁY ZAPRZYSIĘŻONY!
Kierując się całym dobrem całego Świata i Wszechświata, kierując się wszelkim prawem całego Świata,
w związku z powyższym zarządzam i ustalam, ustanawiam co następuje;
1. Uczestnicy pojedynku: [SPECJALNA GRUPA; (President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew) a tylko jednym Prawdziwym Praworządnym Prezydentem całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwym Praworządnym Prezesem Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.].
2. Miejsce (adres, precyzyjny adres TYLKO POLSKA!), [termin (data); Termin / data pojedynku musi mieścić się w czasie do 23 GRUDNIA 2010 roku do północy (do godziny 00:00, czas środkowo europejski)]. i czas (godzina) POJEDYNKU ustala SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)] w ciągu 72 godzin od momentu publikacji publicznej niniejszego ZARZĄDZENIA SPECJALNEGO Z MOCĄ USTAWY NR I. Te ustalenia musi mi wysłać / przesłać SPECJALNA GRUPA do 18 GRUDNIA 2010 roku włącznie na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com / czas środkowo europejski.
3. Broń białą dostarcza SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)].
4. Opiekę medyczną zapewnia SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)].
5. Niezbędny wszelki porządek w czasie pojedynku i po pojedynku zapenia SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)].
6. Sędziami tego pojedynku muszą być Sędziowie Niezależni Apolityczni Sądów Najwyższych:
1a. Niemiec – 1 Sędzia.
2a. Polski – 1 Sędzia.
3a. Rosji – 1 Sędzia.
4a. Unii Europejskiej – 1 sędzia.
5a. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Świata – jeden Sędzia.
Te ustalenia muszą mi wysłać / przesłać Sędziowie, którzy są objęci punktami wyżej wymienionymi od 1a do 5a do 18 GRUDNIA 2010 roku włącznie na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com / czas środkowo europejski.
7. Na pojedynek musi się stawić SPECJALNA GRUPA w komplecie (wszyscy, siedem osób / postaci).
Przy jakichkolwiek wątpliwościach proszę przestudiować bardzo szczegółowo cały mój materiał zawarty w pięciu moich blogach / profilach / obszarach / portalach.
Tłumaczenie tekstu / treści tylko przy zatrudnieniu TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH(zaprzysiężonych).
Gdy pojedynek na śmierć i życie się nie odbędzie z jakiejkolwiek winy SPECJALNEJ GRUPY lub gdy złamiecie warunki uczciwej gry / uczciwego postępowania,
tracicie wszystkie prawa wraz z utratą prawa do liczącego się głosu.
Prawa wasze i obowiązki w takim przypadku i po waszej śmierci przejmuje Moja Skromna Osoba innymi słowy we własnej Osobie Cendrowski Wiesław Tomasz (nie komputer! Człowiek!
Gdy ja nie przeżyję naszego pojedynku na śmierć i życie SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)] nie może przejąć moich praw i moich obowiązków! To powinno być oczywiste dla SPECJALNEJ GRUPY.
Taka prawna rekompensata musi być zastosowana przy stosunku 1 do 7!
ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY NR I wchodzi w życie z chwilą publicznej publikacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości powołać Niezależną Apolityczną Komisję Międzynarodową (minimum 200 przedstawicieli / specjalistów / geniuszy z wszystkich Państw – jeszcze istniejących – Świata.
Idealnym / perfekcyjnym rozwiązaniem byłaby Niezależna Apolityczna Komisja Międzynarodowa składająca się z wszystkich przedstawicieli / specjalistów / geniuszy wszystkich Narodów Świata. Tak powinno być!
Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 08:16 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
————————

Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 07:14 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Bronisław Komorowski must be and will be brought / put before the Polish and International Tribunal of State / State Court. Bronislaw Komorowski, you no longer have the time. Bronisław Komorowski, you no has already time.
True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 01:40 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

===============================

To:
CC:


Dear Sir or Madam,

We acknowledge good receipt of your message and thank you for your interest in the Court’s website.

Your message has been forwarded to the Department of the Court’s Registry dealing with the issues you addressed. This Department will send you a reply in due course.

==================================================


The International Court of State
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?PHPSESSID=bf11bc35771ef040641a2125a4ce46fb

TERM THE COURT of STATE POLAND from 2007 to 2011
President of the Tribunal of State POLAND:
Stanisław DĄBROWSKI
Deputy Chairman of the Tribunal of STATE POLAND:
Andrzej Grabinski
Members of the Tribunal of State POLAND:
Lech ADAMCZYK
Kazimierz BARCZYK
Anna BOGUCKA-SKOWROŃSKA
dr Andrzej Sebastian DUDA
dr hab. prof. UW Ewa GRUZA
dr hab. prof. UwB Dariusz KIJOWSKI
Sylweriusz Marcin KRÓLAK
prof. dr hab. Jacek Maria MAJCHROWSKI
Janusz MARGASIŃSKI
Józef MEDYK
Roman Stanisław NOWOSIELSKI
dr hab. prof. UW Krystyna PAWŁOWICZ
prof. dr hab. Andrzej Jan SZWARC
Krzysztof ŚMIEJA
dr Jarema TRZEBIŃSKI
Andrzej WOSIŃSKI

(Comments and enquiries
Dear Sir or Madam,
Your message has been sent to the Registry of the International Court of Justice.
The relevant Department/Division will answer it as soon as possible.
Yours faithfully,
The International Court of Justice) > send time 04:26 PM 12/12/2010

Yours with all my heart. Good Morning.
I wish you success in your personal life and in professional life.
Please itself prepared to perfect operation / action:
removing the president from office (Impeachment)
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

About cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt

Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

One blogger likes this post.

One Response to ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJATKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE, PRZY POMOCY TYLKO BRONI BIAŁEJ NR I.

 1. Bronisław Komorowski must be and will be brought / put before the Polish and International Tribunal of State / State Court. Bronislaw Komorowski, you no longer have the time. Bronisław Komorowski, you no has already time.
  True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 01:41 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-12-12 09:22:38

Bronisław Komorowski must be and will be brought / put before the Polish and International Tribunal of State / State Court. Bronislaw Komorowski, you no longer have the time. Bronisław Komorowski, you no has already time. True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

Unter Berücksichtigung des Völkerrechts; Hallo / Guten Tag; Deutsch Bundeskanzler (Ein Freund von mir) / Frau Angela Dorothea Merkel.

2010-12-19 12:23:21


http://www.youtube-nocookie.com/v/QJPdAkqGcn0?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;color1==–..Unter Berücksichtigung des Völkerrechts;
Hallo / Guten Tag; Deutsch Bundeskanzler (Ein Freund von mir) / Frau Angela Dorothea Merkel und [Donald Tusk >: (nur person private)]; Bitte geben Sie mir einen Termin (Datum) / beginn des anwendbaren Rechts in Deutschland, regelt die möglichkeit / verpflichtung, für Menschen verhaftet und verurteilt zu arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen von ganzem Herzen für alle die Menschen in Deutschland und Österreich.
Mit freundlichen Grüßen,
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Sunday, Time completed 12:23 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

International Law states, drafting explicitly stated;
If a Person or group of Persons – knowingly leads to an impasse, to the situation no exit > a person or group of Persons > to normal life of the Person or group Persons, who wants survive physical and mentally – even if must balance at the border of International Law or it break the Law – not can be responsible behind breaking the Law!!!!!!! In such a situation in fully responsible are People deliberately forcing to this situation!!!!!!! This situation has place in Poland !!!!!!! Co na to powie cały wspaniały Świat at Planet Earth? What at it tells the whole wonderful World at Planet Earth?
Friends; Beneath it logical and proper international Law can be connected 70% of officials in Poland. The official not could justify itself ignorance or lack of experience.
This Law not can be abused! This right must only serve keep itself alive, when other roads are deliberately blocked, by the criminal authority / administration of the State!
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Sunday, Time completed 03:44/07:30 PM, Time central – european.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-12-19 19:47:39

Friends; Beneath it logical and proper international Law can be connected 70% of officials in Poland. The official not could justify itself ignorance or lack of experience. This Law not can be abused! This right must only serve keep itself alive, when other roads are deliberately blocked, by the criminal authority / administration of the State! President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces; Hi Mr. Barack Obama.

Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii.

2010-12-20 10:37:02
I’m sorry, but I’m forced to such measures for the good the whole Polish, Europe and around the World.
Warning! All the Forces(Army) Defence Border Polish (army patrolling the Baltic Sea);
(About it same please Polish neighbors: Germany, Republic Czech, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia, Sweden, Norway, Finland and Denmark ..
The following persons / citizens the Polish do not forbidden leave, leaving areas a Polish, until further notice! (Please stop the passports the above mentioned persons!); Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radoslaw Sikorski.
Such persons are suspected about – among others – about high treason Polish, are suspected about betraying all the Inhabitants of Poland and Poles living abroad Polish.
Friends; It is time to clean up this mess in whole Poland and around the World.
Please comply itself immediately to all my orders, related with security all over the World, Europe and thus same the entire Polish!
I’m sorry, but I’m forced to such measures for the good the whole Polish, Europe and around the World.
Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 06:02 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz 
In day December 22, 2010 year to 2:00 pm; expect repair all errors by Ministers and Generals. Expect implementing all my orders issued, which are accordance with the law and the reasons. Expect at the car with a very good, trusted driver, addressed at the address, the last address that is in my blogs Expect confirm performance task by those responsible for these tasks. I am confident, that intelligent ministers and generals know what it is responsibility. I hope, that we will itself avoid the international embarrassment not with my fault!
Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 01:50 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław TomaszFriend/ds; My Ministers Polish Government will be together with me and other representatives (Leaders, Geniuses) Nations and Continents implemen / realizet my program. All my program is and must be apolitical! In another case of bad history will be itself repeated in the history of the Earth!
Friends with all over the World, all the Inhabitants of the whole World; Please never selectively no treat the subjects!
My material in my blogs contains the only 5 to 10 percent of all my perfect program. Hundred percent my perfect, comprehensive program will introduce in the reality at the whole World very quickly after leaving Tusk, Komorowski and other reptiles with three different points in Warsaw. Please always take into account all my oath. Invite (WELCOM) to contact with me in real life (atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com)!
President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII I never bite!
Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 09:34 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław TomaszHere’s the ‚secret’ of success of the Civic Platform and Krzakowski T.
Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski:
Please, tonight (made) for me a report! It must be Your’s end!
http://bi.gazeta.pl/im/0/8829/z8829750N,Poczatek-operacji-big-lift–czyli-podnoszenia-dachu.jpg
It is Your heritage.
Komorowski and Tusk; what and how you showed with flight bird Mr. Michel Platini?
Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 06:33 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii. Jeżeli tego nie uczynią i tak cele uczciwe będą osiągnięte dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich mieszkańców Ziemi, dla dobra wszystkich kontynentów, dla dobra wszystkich narodów,…
https://i2.wp.com/bi.gazeta.pl/im/3/8854/z8854753N.jpg
As usual, schemer and a lie!
http://studio.wp.pl/swf/nPlayerV.swf?_embed=true&_xml=http://studio.wp.pl/mid,1102002,next.xml&_autostart=false https://i2.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/24100/usmiech_donald_tusk_pap180.jpegFriends; among non-intimidated part population of the Polish,
Platform Civic has only 10% support and it is true, true. true [Tusk + Komorowskiand and other reptiles]. Any Honest Citizen of the World can it check.
President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.„Gdyby wybory parlamentarne odbyły się pod koniec grudnia, wygrałaby je Platforma Obywatelska, która może liczyć na poparcie 35% wyborców – wynika z najnowszego sondażu Gemius dla Wirtualnej Polski. Na drugim miejscu znalazłoby się PiS z 21% głosów. Z kolei według sondażu GfK Polonia opublikowanego w środę przez „Rzeczpospolitą”, PO ma rekordowe poparcie. To badanie wskazuje, że na PO zamierza głosować aż 54% badanych. Na drugim miejscu znalazł się PiS z poparciem 26% badanych, o 1% większym niż w poprzednim badaniu „Rz”.
Hahahahahahaha!
https://i2.wp.com/bi.gazeta.pl/im/3/8854/z8854753N.jpg
As usual, schemer and a lie!

Chlopcy; Mam was wszystkich na talerzu!
Znam wszystkie wasze potworne GRZECHY GRZECHU, DONALDZIE i INNI!
Przejmuję prawnie nad wami „wszystkimi” śledztwo!
Świadomie w języku polskim!
Czekam na was dziś do godziny 2:00 po południu!  Only I know the whole truth, and only I will bring, with / to finalize, investigation to successful end.
I know already the whole truth after the end 48 hours after the crash.
Added Poland, Warsaw, December 23, 2010 / Thursday, Time completed 05:35 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,

Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii.
Jeżeli tego nie uczynią i tak cele uczciwe będą osiągnięte dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich mieszkańców Ziemi, dla dobra wszystkich kontynentów, dla dobra wszystkich narodów, dla dobra całej Polski; dla wszystkich mieszkańców, dla Polaków mieszkających za granicą.
Innymi przestępcami zajmującymi intratne stanowiska zajmę się oddzielnie.
Jeżeli wyżej wymienione prywatne osoby tego nie uczynią, nigdy amnestia tych osób nie obejmie.
Polska i Świat nie ma czasu na czekanie i dalsze postępowanie globalnego kryzysu – między innymi – z winy tych osób.
Wyżej wymienione osoby mają dostęp na bieżąco do moich wszystkich materiałów.
Wyżej wymienione osoby mogą nawiązać ze mną kontakt drogą elektroniczną lub zgłaszając się do mnie osobiście.
Adres bieżący kontaktowy znajdą / odszukają na moich blogach.
Dla wyżej wymienionych osób nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Po prostu – dosyć!
Czekam.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Sąsiadów Polski.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Świata.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Przywódców wszystkich Kontynentów.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Przywódców wszystkich Narodów.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców mojego Kraju Polski.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców mojej Stolicy Warszawa.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Friends whole World;
Please me prepare Within 7 days. 119 Top 10 most successful modern fighter planes. For me two. Literally for me, for: President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. During three months I master self the art of flying and defense fight.
True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski, voluntarily declare itself to me dated: December 20, 2010 to 1:00 in the afternoon, it I guarantee issue / publishing of amnesty for them / for those persons.
If you this fail to do so, it and so fair targets must be achieved / will be achieved for the good of the whole World, for the good of all Inhabitants of the Earth, for the good of all the Continents, for the good of all Nations, for the good of the whole Polish; for all Inhabitants, for Poles living abroad.
Other criminals involved in lucrative position take care itself of separately.
If the said private persons do not declare itself, it never amnesty will not cover these persons.
Poland and the World no has time wait and at the continuation of global crisis – among others – the fault of those persons.
Such persons shall have access at ongoing basis to all of my materials.
Such persons can contact itself with me via email or by contacting with me personally.
Find current address of contact and address e-mail at my blogs.
For those persons do not has there is no excuse!
Waiting.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Yours with all my heart all the Neighbors Polish.
Yours with all my heart all the Inhabitants of the World.
Yours with all my heart all the Leaders of all the Continents.
Yours with all my heart all the Leaders of all Nations.
Yours with all my heart all the Inhabitants my Country Polish.
Yours with all my heart all the Inhabitants of my Capital city of Warsaw.
Hymn Polski HQ (Stereo)
Stratovarius – Anthem Of The World
Added Poland, Warsaw, December 20, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
https://i0.wp.com/d.yimg.com/a/p/ap/20101221/capt.cea33e1c931b4c47972f57fbdbc4031a-cea33e1c931b4c47972f57fbdbc4031a-0.jpg
Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski: Whether you do not are unable to understand, that it is really your end?! Please immediately move out itself / leave all offices / leave government and presidential offices! Do not make me to use extreme the positive solutions. Understand traitors, traitors all the inhabitants of Poland and Polish people living abroad and thereby all the Inhabitants of the World?
Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Reklamy

81 Responses to “ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011. W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie: Donalda Tuska (tylko osoba prywatna), Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna), Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna), Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).”


 1. 1 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 1, 2012 o 3:18 PM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 07, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Zadanie specjalne dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Prokuratury, Sądu, Państwowej Inspekcji Pracy ( skuteczność tej instytucji PIP Legnica wynosi zero procent 0%) w Polsce w Legnicy 59 220.

  Proszę odzyskać moje uczciwie zapracowane wynagrodzenie do dnia dzisiejszego i narastająco w wysokości 25 000PLN od prezesika Waldemar Aleksander Marek pseudofirmy sp. z o. o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, 59 220 Legnica, Polska.
  Po odzyskaniu moich środków w wysokości 25 000PLN od spółki z o.o. AGA-TUR Legnica,
  proszę natychmiast w/w moją kwotę w legalny i przejrzysty sposób przeznaczyć dla:
  1. Policji w Legnicy > kwota – 8 000PLN.
  2. Moich Przyjaciół niepełnosprawnych > kwota – 8 000PLN.
  3. Powodzian > kwota – 8 000PLN
  4. Mojej skromnej osoby > kwota – 1 000PLN.
  Razem – 25 000PLN
  Moja skromna osoba myśli, że to zadanie specjalne powinno / winno być wykonane do dnia 30 czerwca 2010 roku.
  Życzę wszystkim w/w stuprocentowego sukcesu i stuprocentowego zwycięstwa w określonym terminie.
  Życzę sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
  Życzę słonecznych dni.
  Pozdrawiam z całego mojego serca.
  Z wyrazami wielkiego szacunku,
  Z wyrazami poważania,
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friend/ds,
  behind the success of this task / behind the success of this action / behind one hundred percent success of this action / behind the Victory of one hundred percent of this action are responsible candidates at President of Polish: Mr. Bronislaw Komorowski and Mr. Jaroslaw Kaczynski.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  P.S. Uwaga! Uwaga!
  Skuteczność Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego jako kandydatów na Prezydenta Polski na dzień 16 czerwca 2010r. wynosi zero (0) % procent.
  Jak tacy osobnicy mają czelność ubiegać się o tak zaszczytne stanowisko!?
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Mój szczery apel do wszystkich Mieszkańców Polski: W dniu wyborów na Prezydenta Polski wykreślić / przekreślić / „wyiksować” / wszystkich kandydatów na Prezydenta Polski! Dla przypomnienia: Żaden z nich nie nadaje się na to stanowisko!
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Nie potrafią nawet odzyskać moich środków finansowych (25 000 PLN) głównie przeznaczonych dla moich Wielkich Przyjaciół niepełnosprawnych i dla uczciwej Policji!
  Moja skromna osoba tu najmniej się liczy.
  Proszę bardzo prawidłowo i precyzyjnie mnie interpretować.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friend/ds,
  behind the success of this task / behind the success of this action / behind one hundred percent success of this action / behind the Victory of one hundred percent of this action are responsible candidates at President of Polish: Mr. Bronislaw Komorowski and Mr. Jaroslaw Kaczynski.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friend/ds;
  Whether / Have you ever my humble self is / was in mistaken / deceived?
  My success is and will be in a hundred percent.
  My Victory is and will be in a hundred percent.
  Yours with all my heart all the People / Inhabitants of the World / Earth and Universe.
  My humble self rest the to Sunday inclusive.
  My humble self with relaxes itself to Sunday inclusive.
  See You soon Friend/ds.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

 2. 2 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 5:59 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Oct 30, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Czyżby ci chłopcy pseudoprzywódcy uważali, że ja żartuję?! Innymi słowy; Że żartuje w tak ważkich sprawach dla dobra prawdziwego Całego Świata we własnej prawdziwej osobie Cendrowski Wiesław Tomasz = Wiesław Tomasz Cendrowski!?
  Ostrzegam również nieistniejący Sejm!?
  Wszyscy wszystkie pieniędze do zwrotu!!!!!!!
  Dla przypomnienia! Żaden dokument wewnątrz Państwa Polskiego i na zewnątrz Państwa Polskiego nie jest ważny bez mojego koncowego finalizujacego PODPISU!!!!!!!
  NIKT NIE JEST WSTANIE MNIE ZASTAPIC!!!!!!! CZY TO JEST JASNE!!!!!!!?
  Mam na myśli wszystkie dokumenty, które są wystawiane / wydawane w gestii Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
  Żebym czasami nie musiał tym wszystkim zdrajcom i przekrętom w inny sposób przypominać!!!!!!!

  Przepraszam; Panie Siergiej Ławrow czyżbym musiał wielokrotnie pisać na ten temat?
  Mam nadzieję, że na prawdziwej dyplomacji Pan się zna. Pozdrawiam.
  Komorowski B, Tusk D. Sikorski R. Pawlak W. Schetyna G, i inne podobne gady, pseudoLegnica, pseudoPolska > winni mi jesteście 1 000 000 000PLN (wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mam nadzieje, ze w ciagu 7 godzin te srodki beda juz na moim koncie!
  Zapewne znacie takie powiedzenie: Dotąd dzban wodę nosi dopóki się ucho nie urwie k. !!!!!!!
  W związku z powyższym nie może z tego powodu cierpieć prawdziwa Polska i Uczciwi Mieszkańcy Polski.
  Added October 30, 2010 Time 07:17 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Nie odpuszczę już żadnego tematu! Komorowski B, Tusk D. Sikorski R. Pawlak W. Schetyna G. i inne podobne gady, pseudoLegnica, pseudoPolska winni mi jesteście 1 000 000 000PLN (wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mam nadzieje, ze w ciagu 7 godzin te srodki beda juz na moim koncie!
  W związku z powyższym nie może z tego powodu cierpieć prawdziwa Polska i Uczciwi Mieszkańcy Polski.
  Added October 31, 2010 Time 01:18 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Nov 13, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Defense Of Nations, Continents And Whole The World. Special position for the uniformed services and civil services in Poland and at all the World. Military Structures Of Nations, Continents And Whole The World. Yours – as usual – with all my heart all the People the World and the Universe.
  It will a continuation of Your problem and my subject.
  Behind every Honest of uniforms and civilian defender / citizen (at instance: Soldier, policeman, etc.) > behind every person in / at the World – in when necessary / necessity – My Humble Person give my Life. My Humble Person own the breast overshadow / stop before each bullet, missile.
  This is my oath before the whole World for Fair / Honest and equitable Defenders Around the World.
  Added November 13, 2010 Time 06:13 am / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz

  Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) New York Times Video Report on ONLF – Ogaden Somali Fighters LV infantry tribute to Latvian Armed forces 90th anniversary Defilada Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO POKAZ MUSZTRY PARADNEJ 2009-08-15 cz.2 Kompania Reprezentacyjna Policji Musztra paradna Myśliwce 5 generacji. F35 & F22

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends; I swear in the face of all Nations, that after the Unification the World and introduction my full, perfect program, money will be for all and at anything. The economic crisis and none another crisis never not happen.
  Added November 13, 2010 Time 12:36 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 13, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – ==–..Friends; Everything itself the perfectly fills.
  Friends and all the inhabitants of the World; I’m with You proud.
  Added November 21, 2010 Time 03:35 PM / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 21, 2010

 3. 3 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:01 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Aug 13, 2011 – Buzz – Public

  ==–..Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach.

  For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials.

  Dwa pytania dla wszystkich Mieszkańców Wszechświata: Czy Wszechświat jest to rachunek prawdopodobieństwa skończony, czy jest to rachunek prawdopodobieństwa nieskończony? Czy Wszechświat jest to wartość bezwzględna?

  Two questions for all Inhabitants of the Universe: Whether the Universe is it bill / reckoning the probability a finite, twhether is it bill / reckoning the probability infinite? – Is / Whether / or / if – the Universe is it the absolute value?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  THE WHOLE POLAND: WARSAW, OPOLE, Strzelce Opolskie, Cracow, Katowice, Opole, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, September 5, 2011, 11:27 / 11:29 AM.

  Stara wszelka władza „Polska” i nie tylko zupełnie / w ogóle sobie nie radzi z problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. To są prawdziwi sabotażyści i zdrajcy przede wszystkim: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i prawie cała grupa widmo! Czekam z wielką niecierpliwością na przekazanie mi wszystkich budynków rządowych i wszystkich budynków po kancelarii prezydenta polski. Moim obowiązkiem jest rozwiązanie wszystkich problemów Wszechświata, Ziemi (przede wszystkim Afryki i każdego innego kontynentu) i całej Polski

  Old all authority ‚Poland’ and do not only (just?) at all not cope himself with the problems internal and external the Whole Polish. It are the real, true saboteurs and traitors primarily / first of all: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and almost whole group of specter I am waiting with great impatience at transference for me all government buildings and all buildings after office president’s the Polish. My duty / obligation is solve all the problems of the Universe, the Earth (mainly / first of all in Africa and each another Continent) and the Entire Polish.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw / Kraków / Krakow, Opole, Częstochowa / Czestochowa, Wrocław / Wroclaw, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw / pseudo-Legnica > : W czwartek, 11 Sierpień, 2011 obiecano mi pozytywny finał z odzyskaniem moich rzeczy osobistych. Zobaczymy. In Thursday, August 11, 2011 I promised me positive result with the recovery my personal belongings (stuff?). We’ll see. [Sekretarki [PWSZ Legnica 59 220] do zwolnienia / do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Secretary to exemption / dismissal / to terminate the contract with effect immediate.] [Przestępcze działanie: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i inne przestępcze gady z grupy widmo. Do odstrzału natychmiastowego. Pełna eliminacja.] [Criminal activity group specter: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and other criminal reptiles / amphibia / reptilia groups specter. To the killing immediate. Complete / full elimination.] [Niewykluczone, że ja osobiście będę zmuszony aresztować kilkanaście osób między innymi: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i inne skorumpowane, tkwiące w zgniłych układach gady / płazy na wszystkich szczeblach. To jest epidemia prawdziwego zła. Possibly, that I will personally forced to arrest over a dozen / to arrest several persons, among others: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and other corrupt, inherent in rotten systems of reptiles / amphibians at all levels. This is epidemic a real / true of evil.] (Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin Legnica; Muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i wszystkie moje pieniądze! Nie odpuszczę wam tego bezprawia! Poniżej szczebla [REKTORA] nie rozmawiam! Po prostu byłoby to bez sensu! Żuromin czeka to samo co osadę Legnica!), OPOLE POLSKA jest / is super / extra, August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2011, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Time completed 12:21 (oczko) PM / 11:12 AM / 05:42 PM / 03:23 PM, Time central – european.

  Czołem Żołnierze z Bogiem, Godnością i Honorem Armii Polskiej Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Forehead Soldiers with God, Dignity and Honor Army Polish the All Nations, the Whole Area Sovereign Independent the Polish. Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish. Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish.

  Czołem Żołnierze z Bogiem, Godnością i Honorem Armii Polskiej Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

  Forehead Soldiers with God, Dignity and Honor Army Polish the All Nations, the Whole Area Sovereign Independent the Polish.

  Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.
  Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

  Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish.
  Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish.

  Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
  Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
  (Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron, Christian Wilhelm Walter Wulff. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)

  All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
  As I already said A it must say B and can C!?
  (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama, Christian Wilhelm Walter Wulff. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.

  hahaha; Spotkanie niezgodne z wszelkim prawem / spotkanie poza protokołem dyplomatycznym. Dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi! Ten pokrętny fakt już mnie nie zadziwia / nie dziwi! I tak znam powody i szczegóły tego bezprawnego – nad moją głową – spotkania! hahaha > droga do nikąd! Proszę szukać szczegółów tego problemu we wszystkich moich materiałach w języku polskim i angielskim.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw / Kraków / Krakow, Opole, Częstochowa / Czestochowa, Wrocław / Wroclaw, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw / pseudo-Legnica > : W czwartek, 11 Sierpień, 2011 obiecano mi pozytywny finał z odzyskaniem moich rzeczy osobistych. Zobaczymy. In Thursday, August 11, 2011 I promised me positive result with the recovery my personal belongings (stuff?). We’ll see. [Sekretarki [PWSZ Legnica 59 220] do zwolnienia / do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Secretary to exemption / dismissal / to terminate the contract with effect immediate.] [Przestępcze działanie: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i inne przestępcze gady z grupy widmo. Do odstrzału natychmiastowego. Pełna eliminacja.] [Criminal activity group specter: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and other criminal reptiles / amphibia / reptilia groups specter. To the killing immediate. Complete / full elimination.] [Niewykluczone, że ja osobiście będę zmuszony aresztować kilkanaście osób między innymi: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i inne skorumpowane, tkwiące w zgniłych układach gady / płazy na wszystkich szczeblach. To jest epidemia prawdziwego zła. Possibly, that I will personally forced to arrest over a dozen / to arrest several persons, among others: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and other corrupt, inherent in rotten systems of reptiles / amphibians at all levels. This is epidemic a real / true of evil.] (Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin Legnica; Muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i wszystkie moje pieniądze! Nie odpuszczę wam tego bezprawia! Poniżej szczebla [REKTORA] nie rozmawiam! Po prostu byłoby to bez sensu! Żuromin czeka to samo co osadę Legnica!), OPOLE POLSKA jest / is super / extra, August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2011, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Time completed 12:21 (oczko) PM / 11:12 AM / 05:42 PM, Time central – european.

  Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
  Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
  (Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)

  All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
  As I already said A it must say B and can C!?
  (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw / Kraków / Krakow, Opole, Częstochowa / Czestochowa, Wrocław / Wroclaw, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw / pseudo-Legnica > : W czwartek, 11 Sierpień, 2011 obiecano mi pozytywny finał z odzyskaniem moich rzeczy osobistych. Zobaczymy. In Thursday, August 11, 2011 I promised me positive result with the recovery my personal belongings (stuff?). We’ll see. [Sekretarki [PWSZ Legnica 59 220] do zwolnienia / do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Secretary to exemption / dismissal / to terminate the contract with effect immediate.] [Przestępcze działanie: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i inne przestępcze gady z grupy widmo. Do odstrzału natychmiastowego. Pełna eliminacja.] [Criminal activity group specter: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and other criminal reptiles / amphibia / reptilia groups specter. To the killing immediate. Complete / full elimination.] [Niewykluczone, że ja osobiście będę zmuszony aresztować kilkanaście osób między innymi: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i inne skorumpowane, tkwiące w zgniłych układach gady / płazy na wszystkich szczeblach. To jest epidemia prawdziwego zła. Possibly, that I will personally forced to arrest over a dozen / to arrest several persons, among others: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and other corrupt, inherent in rotten systems of reptiles / amphibians at all levels. This is epidemic a real / true of evil.] (Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin Legnica; Muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i wszystkie moje pieniądze! Nie odpuszczę wam tego bezprawia! Poniżej szczebla [REKTORA] nie rozmawiam! Po prostu byłoby to bez sensu! Żuromin czeka to samo co osadę Legnica!), OPOLE POLSKA jest / is super / extra, August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2011, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Time completed 12:21 (oczko) PM, Time central – european.

  walseiw-kemot PL – Onet.pl Blog

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Fw: JAKIM CUDEM?!!!!!!! Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?
  Hide Details
  FROM: Wieslaw Cendrowski TO: newsroom.dpimon@mon.gov.pl CC: jacek.sonta@mon.gov.pl
  Message flagged
  POLAND, OPOLE, Monday, August 15, 2011 2:19 PMMessage body
  ==–..Samozwańczy Komorowski Bronisław i jakiś wynalazek Tomasz Siemoniak; Jakim cudem nadajecie bezprawnie nominacje?!!!!!!! Czy jakąkolwiek zgodę mieliście ode mnie?!!!!!!!
  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „rzeczniksgwp@wp.mil.pl”
  Cc: „awiatrowski@mon.gov.pl”
  Sent: Sunday, August 14, 2011 1:02 PM
  Subject: Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?

  ==–..Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?

  ==–..Samozwańczy Komorowski Bronisław (który nie wygrał wyborów w 2010r. / tylko w tym miejscu dodatek / jedno z wielu przestępstw Komorowskiego Bronisława i jego sitwy / Komorowski Bronisław ty padalcu i podobni tobie / ty szujo największa zdradziecka i podobni tobie, ty / wy wiecie, że to już koniec dla was; to nie jest już do naprawienia! Sprzedajesz / sprzedajecie własny KRAJ wraz z Czcigodnymi Mieszkańcami! : kradzież moich głosów z woj. Dolnośląskiego! Retoryczne pytanie: Czy Dutkiewicz miał w tym swój udział?! proszę szukać wszystkich szczegółów gdzie tylko możliwe! przy tak nasilonym bezprawiu prawdopodobnie sięgnę po skrajne rozwiązania dla dobra Całej Polski i Całego Świata! Jak dotąd nikt nie otrzymał ode mnie żadnego zezwolenia!!!!!!!) i jakiś wynalazek Tomasz Siemoniak; Jakim cudem nadajecie bezprawnie nominacje?!!!!!!! Czy jakąkolwiek zgodę mieliście ode mnie?!!!!!!!
  Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne GADY / KANALIE / SZUJE / ZDRAJCY; Jeżeli uważacie, że wam cokolwiek odpuszczę to się bardzo mylicie! Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby gdyby ci tchórze do potęgi entej osobiście zameldowali się przed moim obliczem! Do zobaczenia niebawem w Warszawie, Polska. PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ RAZ NA ZAWSZE ZDRAJCY I ETC, ŻE PRAWDZIWY/WI PRZYWÓDCA/CY NIGDY NIE POTRZEBUJE/JĄ OCHRONY! ( NA OCHRONĘ waszych ZDRADZIECKICH D – P wydajecie miesięcznie setki tysięcy złotych z pieniędzy PODATNIKÓW! WYDAJECIE PIENIĄDZE NA ROZWIĄZANY ZGODNIE Z WSZELKIM PRAWEM BOR I STRAŻ MIEJSKĄ! WY TCHÓRZE PARSZYWE! JESTEŚCIE SKOŃCZENI! PRZEGRALIŚCIE JUŻ W DNIU WSZELKICH OSZUSTW WYBORCZYCH! SAMOZWAŃCZY KOMOROWSKI BRONISŁAWIE; ODWAGI! STAŃ OSOBIŚCIE PRZED MOIM OBLICZEM! ZMIERZ SIĘ ZE MNĄ! NIECH SIĘ ZMIERZĄ ZE MNĄ tobie PODOBNI! NIE ODPUSZCZĘ ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU!

  Najbardziej anormalne / nienormalne jest to / jest fakt, że wszyscy moi przeciwnicy (wrogowie), osoby / postaci niesprzyjające mi i sprzyjające Mojej Skromnej Osobie uzgadniają niestworzone i stworzone tematy / „rozwiązania” dotyczące mnie / Mojej Skromnej Osoby beze mnie / bez kontaktowania się ze mną osobiście! Takie zachowanie nie tylko jest anormalne ale nawet nie zasługuje na jakąkolwiek uwagę! To jest naprawdę bardzo chore!
  W normalnym Świecie / przy normalnych kontaktach międzyludzkich (dotyczy to przede wszystkim moich Rodaków Polaków / moi Znajomi i moi Przyjaciele z poza całej Mojej Polski (ale i z obszaru Całej Polski) wiedzą jak się ze mną kontaktować / wiedzą jak mogą / jak można mnie odnaleźć i się spotkać osobiście ze mną / DLA CHCĄCEGO NIE MA NIC TRUDNEGO!!!!!!!), po prostu pisze się liścik elektroniczny do mnie z propozycją poważnego spotkania i z propozycją poważnej rozmowy. Przepraszam bardzo ale gdzie jest wasz minimalny intelekt moi Rodacy Polacy?! Pewnie znów Was „bez powodu obraziłem”!? Sorry.

  Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.
  Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

  Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish.
  Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish.

  Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
  Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
  (Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)

  All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
  As I already said A it must say B and can C!?
  (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Mam nadzieję, że nowo upieczeni Generałowie zwrócą te kolejne cukierki, które śmierdzą korupcją nominacyjną samozwańczemu Komorowskiemu Bronisławowi!!!!!!! To jest nawet mój rozkaz!!!!!!!
  Hide Details
  FROM: Wieslaw Cendrowski TO: sow3f_001@sow.mil.pl
  Message flagged
  Monday, August 15, 2011 5:02 PMMessage body
  ==–..DZIEŃ DOBRY OPOLE. DZIEŃ DOBRY DOWÓDCY W OPOLU. Mam nadzieję, że nowo upieczeni Generałowie zwrócą te kolejne cukierki – ( które śmierdzą korupcją nominacyjną samozwańczemu) – Komorowskiemu Bronisławowi!!!!!!! To jest nawet mój rozkaz!!!!!!!
  Pozwoliłem sobie być osobiście na uroczystościach w Opolu, które były / są związane ze Świętem Wojska Polskiego!
  Tak! Komorowski Bronisław zasługuje na najgorsze!!!!!!!Fw: JAKIM CUDEM?!!!!!!! Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?
  Hide Details
  FROM: Wieslaw Cendrowski TO: newsroom.dpimon@mon.gov.pl CC: jacek.sonta@mon.gov.pl
  Message flagged
  POLAND, OPOLE, Monday, August 15, 2011 2:19 PMMessage body
  ==–..Samozwańczy Komorowski Bronisław i jakiś wynalazek Tomasz Siemoniak; Jakim cudem nadajecie bezprawnie nominacje?!!!!!!! Czy jakąkolwiek zgodę mieliście ode mnie?!!!!!!!
  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „rzeczniksgwp@wp.mil.pl”
  Cc: „awiatrowski@mon.gov.pl”
  Sent: Sunday, August 14, 2011 1:02 PM
  Subject: Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?

 4. 4 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:02 AM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js==–..Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!? ==–..Samozwańczy Komorowski Bronisław (który nie wygrał wyborów w 2010r. / tylko w tym miejscu dodatek / jedno z wielu przestępstw Komorowskiego Bronisława i jego sitwy / Komorowski Bronisław ty padalcu i podobni tobie / ty szujo największa zdradziecka i podobni tobie, ty / wy wiecie, że to już koniec dla was; to nie jest już do naprawienia! Sprzedajesz / sprzedajecie własny KRAJ wraz z Czcigodnymi Mieszkańcami! : kradzież moich głosów z woj. Dolnośląskiego! Retoryczne pytanie: Czy Dutkiewicz miał w tym swój udział?! proszę szukać wszystkich szczegółów gdzie tylko możliwe! przy tak nasilonym bezprawiu prawdopodobnie sięgnę po skrajne rozwiązania dla dobra Całej Polski i Całego Świata! Jak dotąd nikt nie otrzymał ode mnie żadnego zezwolenia!!!!!!!) i jakiś wynalazek Tomasz Siemoniak; Jakim cudem nadajecie bezprawnie nominacje?!!!!!!! Czy jakąkolwiek zgodę mieliście ode mnie?!!!!!!! Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne GADY / KANALIE / SZUJE / ZDRAJCY; Jeżeli uważacie, że wam cokolwiek odpuszczę to się bardzo mylicie! Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby gdyby ci tchórze do potęgi entej osobiście zameldowali się przed moim obliczem! Do zobaczenia niebawem w Warszawie, Polska. PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ RAZ NA ZAWSZE ZDRAJCY I ETC, ŻE PRAWDZIWY/WI PRZYWÓDCA/CY NIGDY NIE POTRZEBUJE/JĄ OCHRONY! ( NA OCHRONĘ waszych ZDRADZIECKICH D – P wydajecie miesięcznie setki tysięcy złotych z pieniędzy PODATNIKÓW! WYDAJECIE PIENIĄDZE NA ROZWIĄZANY ZGODNIE Z WSZELKIM PRAWEM BOR I STRAŻ MIEJSKĄ! WY TCHÓRZE PARSZYWE! JESTEŚCIE SKOŃCZENI! PRZEGRALIŚCIE JUŻ W DNIU WSZELKICH OSZUSTW WYBORCZYCH! SAMOZWAŃCZY KOMOROWSKI BRONISŁAWIE; ODWAGI! STAŃ OSOBIŚCIE PRZED MOIM OBLICZEM! ZMIERZ SIĘ ZE MNĄ! NIECH SIĘ ZMIERZĄ ZE MNĄ tobie PODOBNI! NIE ODPUSZCZĘ ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU! Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish. Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish. Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym. Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?! (Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.) All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful. As I already said A it must say B and can C!? (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz ——- DZIEŃ DOBRY. Hide Details FROM: Wieslaw Cendrowski TO: anna.swol@colliers.com CC: malgorzata.tokarska@colliers.com Message flagged Saturday, August 13, 2011 10:57 AM Message body DZIEŃ DOBRY. CH Turawa Park, ul. Dębowa 1 46-022 Zawada, Poland Anna Swół Dyrektor Centrum Handlowego Kontakt dla mediów anna.swol@colliers.com Tel. 48 77 410 90 98 Małgorzata Tokarska Asystentka Dyrektora Centrum Handlowego Kontakt w sprawach najmu powierzchni wspólnych malgorzata.tokarska@colliers.com Tel. 48 77 410 90 99 Kontakt w sprawach związanych z marketingiem Centrum Handlowego Justyna Krüger Quadro Communications justyna@quadrocommunications.com Tel: 48 505 099 100 DOKONAŁEM ANALIZY EKONOMICZNEJ Z CAŁĄ PRECYZJĄ Centrum Handlowego Turawa Park. Dla mnie stracona jedna sekunda to stracony jeden rok. Po prostu; Wszyscy źle zarządzacie tym Centrum. Szanowna Pani Dyrektor; Pytanie retoryczne: Gdzie jest Pani Pracownik (kompetentny / kobieta z długimi włosami blondynka / po prostu uczciwego pracownika zabiliście) z Wrocławia? Mam nadzieję, że układy zgniłe i skorumpowane nie odgrywają w tym centrum żadnej roli? Kobieta (czarne włosy / z reguły na czarno ubrana) zastępująca Szanowną Panią (Pracownika kompetentnego / kobietę z długimi włosami blondynka), (która wkładała serca w to centrum) w ogóle sobie nie radzi z większością problemów! Rozumiem, że to centrum chcecie rozwalić?! Proszę pamiętać, że to co już się zbuduje nie należy niszczyć, zwłaszcza w takim wymiarze! Jeżeli już to należało podjąć decyzję na samym początku, że to centrum w tym miejscu jest zbędne i zagraża małym placówkom handlowym! Czekam na pozytywną odpowiedź w ciągu 24 godzin! Większość OPOLAN ma podobną opinię i nie tylko! Tylko tchórze chowają głowy w piasek! PS Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów z mojego materiału! Dla mnie to nie problem ustalić personalia, fakty i dowody! Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Aug 16, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..PRAWDZIWY PRZYWÓDCA NIE MUSI SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO ŻADNEJ DEBATY. JA PODEJMUJĘ DEBATĘ W KAŻDEJ CHWILI I NA KAŻDY TEMAT! PROSZĘ SZUKAĆ MATERIAŁÓW NA TEN TEMAT W KILKU JĘZYKACH! NAPRAWDĘ WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY SĄ JUŻ TRUPAMI (bez żadnego wyjątku!) WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE. ==–..Hasło dla wszystkich Mieszkańców Całej Polski i dla Polaków mieszkających za granicą / poza granicami całej Polski: Zmień pozytywnie Całą Polskę raz na zawsze: Nie głosuj / nie bierz udziału w nielegalnych wyborach do parlamentu jesienią 2011. Udział w wyborach / obecność podczas głosowania (uprawnionych do głosowania) to strata pieniędzy wszystkich podatników. W tych nielegalnych wyborach do parlamentu mogą wziąć tylko udział zdrajcy stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie cała grupa widmo, której lista jest we wszystkich moich materiałach. Idę po was do Warszawy dla dobra wszystkich Mieszkańców. Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Całego Świata, Wszechświata i Całej Polski; Proszę wytrzymać jeszcze kilka chwil. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców całego Świata, wszystkich żołnierzy całego Świata i żołnierzy całej Polski bez żadnych wyjątków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Pilotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego Obrońców Warszawy. Password for all the Inhabitants of the Whole Polish and for Poles living abroad / outside abroad of the Whole Polish: Change a positive of the Whole Poland once at forever: Do not vote / not take part in the illegal elections to parliamentary autumn 2011. Share in the election / presence during vote (powers to vote) is it a waste of money all taxpayers. In these illegal elections parliamentary can only take part traitors State of Polish and both vulgar criminals as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski and almost the entire of the group specter, whose list is in all of my materials. I’m going after you / after your’s / after your to Warsaw for the good of all Inhabitants. Friends, all the Inhabitants all Over the World, the Universe and of the Whole Polish; Please withstand else several moments. Yours with all my heart all the Inhabitants all Over the World, all the Soldiers Around the World and Soldiers (at) Throughout the Polish , without any exceptions. Yours with all my heart all the Pilots 36. Special Regiment Air / Aviation Transport of the Defenders of Warsaw. UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rzeczywiste poparcie – przy prawidłowo / logicznie zadanych pytaniach – wynosi: dla PO – prawie zero procent, dla PiS – prawie zero procent, dla SLD – prawie zero procent, dla PSL – prawie zero procent, dla pozostałych partii i ugrupowań – prawie zero procent! Wszyscy Mieszkańcy Całej POLSKI i Polacy mieszkający poza granicami Całej Polski oczekują skutecznych, pozytywnych i błyskawicznych działań a u wyżej wymienionych jest tylko we wszystkim prawie bezwzględne zero! Wszystko się sprawdza w 100%. Bardzo pozytywnie dla mnie. Czas pracuje pozytywnie dla mnie! Na BARANÓW rady dobrej nie ma! Jeszcze się nigdy nie pomyliłem / nie omyliłem. Tak będzie już zawsze! Bezprawie w konwulsjach przegrywa i przegra niebawem do samego końca we wszystkich możliwych płaszczyznach! We wszystkich możliwych konfiguracjach! Dla Przypomnienia! Dla Sprecyzowania! Proszę zawsze pamiętać o mojej stałej KLAUZULI i zawsze ją stosować! Jakakolwiek moja osobista bardzo ważna zgoda w bardzo ważnych sprawach / tematach może być tylko i wyłącznie na: żółtym, zielonym, niebieskim lub czerwonym papierze (w jasnych odcieniach), treść / zawartość zredagowana odręcznie / pismem odręcznym / moim własnoręcznym (moimi rękami / moimi dłońmi) osobiście przeze mnie tylko i wyłącznie (nigdy pismem maszynowym / nigdy pismem komputerowym i innym podobnym. Podpis mój osobisty: Złożony tylko i wyłącznie osobiście przeze mnie (odręcznie / pismem odręcznym / moim własnoręcznym (moimi rękami / moimi dłońmi) pod zgodą (na dole) z prawej strony, musi zawierać trzy wersje (zawsze) podpisu (trzy podpisy) składające się z Mojego nazwiska Cendrowski, z moich imion Wiesław Tomasz, RAZEM ; Cendrowski Wiesław Tomasz: 1. Pierwsza wersja z zastosowaniem liter drukowanych pisanych (duże litery). 2. Druga wersja z zastosowaniem liter pisanych dużych i małych. 3. Trzecia wersja pisana własnoręcznie parafka. Taka precyzja i taka wyjątkowość mojego podpisu ma zastosowanie tylko i wyłącznie w moim przypadku z uwagi na fakt częstych fałszerstw i wykorzystywania wszelkich luk, które dają różne możliwości negatywnego działania (pośrednio lub bezpośrednio) czynnikom przestępczym takim jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie wszystkim osobnikom z GRUPY WIDMO, na wszystkich szczeblach we wszystkich płaszczyznach. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz POLAND, WARSZAWA / WARSAW, OPOLE, KRAKÓW / KRAKOW, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, WROCŁAW / WROCLAW, Thursday, August 18, 2011, 04:49 PM / 05:04 PM -Fw: Dzień dobry Paniom. Hide Details FROM:Wieslaw CendrowskiTO:anna.swol@colliers.comCC:malgorzata.tokarska@colliers.com Message flagged POLAND, OPOLE, Thursday, August 18, 2011 12:42 PMMessage body Wysłana na numer: 505 099 100 , 2011-08-17, 13:57 PL Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieje, ze Panie (3) odebrały moja pocztę? Treść wydrukowano. Przestrzegam przed plagiatami jakimikolwiek. Wykorzystanie nawet tylko cudzego pomysłu / wykorzystanie cudzej myśli technicznej to tez plagiat. Cendrowski Wiesław Tomasz. Wysłana na numer: 505 099 100 , 2011-08-18 12:29 PM PL Dziś stwierdziłem, ze wczorajsze moje prośby nie zostały przekazane Paniom w Pralni “Biała Róża” w CH Turawa Park. Dyrekcja po prostu olała moja rozmowę, która jest zarejestrowana. Wasze bezprawie legnie w gruzach! Docierają do mnie nowe negatywne fakty na temat waszych wszystkich problemów. W związku z nowymi bardzo negatywnymi okolicznościami moje wszystkie ubrania i wszystkie moje kartony odbiorę dnia 19-08-2011 do godziny 16:00. PS Za wszystkie usługi należność uregulowałem w 100%. Oryginał faktury jest u mnie! Treść sms i raport dostarczenia wydrukowano! Sprawdziłem; Nergal to prawdziwe zło! Cendrowski Wiesław Tomasz—– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “anna.swol@colliers.com” Cc: “malgorzata.tokarska@colliers.com” Sent: Wednesday, August 17, 2011 10:28 AM Subject: Dzień dobry Paniom. CH Turawa Park, ul. Dębowa 1 46-022 Zawada, Poland Anna SwółDyrektor Centrum Handlowego Kontakt dla mediów anna.swol@colliers.com Tel. 48 77 410 90 98Małgorzata Tokarska Asystentka Dyrektora Centrum Handlowego Kontakt w sprawach najmu powierzchni wspólnych malgorzata.tokarska@colliers.com Tel. 48 77 410 90 99Kontakt w sprawach związanych z marketingiem Centrum Handlowego Justyna Krüger Quadro Communications justyna@quadrocommunications.com Tel: 48 505 099 100 ==–..Dzień dobry Paniom. Gdyby wystąpiły jakiekolwiek wątpliwości / szok proszę dzwonić do właściwych osób do ONZ. Dotyczy: Obioru moich ubrań i moich kartonów z drobnymi rzeczami osobistymi. Nie rozumiem arogancji i buty Pań, które obsługują pralnię (jestem praktycznie pewien, że ktoś te Panie negatywnie nastawił do mnie / przeszły pranie mózgu (sprawdzę ten fakt a mnie oszukać nie można). Proponowałbym żeby te Panie kierowały się własnym rozumem! Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do mnie to proszę rozmawiać ze mną osobiście. Wszystko było uzgodnione na samym początku (w chwili pozostawienia ubrań i kartonów) z Panią, która nie ma identyfikatora i się mi nie przedstawiła co mnie bardzo dziwi. Nawiązując do naszej rozmowy odbytej dnia 17-08-2011 w godzinach 9:45 do 10:05, którą to na wszelką ewentualność zarejestrowałem pragnę poinformować, że ze względu na czynniki niezależne ode mnie moje wszystkie rzeczy osobiste z pralni odbiorę dnia 18-08-2011 o godzinie 9:00 rano. PS Proszę strzec moich rzeczy jak oka w głowie łącznie z moimi kartonami. Uwaga! Nie wydawać nikomu innemu moich rzeczy oprócz mnie / tylko mnie osobiście. Takie zastrzeżenie u tych Pań pozostawiłem dnia 16-08-2011r. PSS Proszę nigdy nie tworzyć (bez mojej osobistej pisemnej zgody podpisanej osobiście przeze mnie) żadnych plagiatów z mojego całego materiału. Logo i nazwa pralni (biała róża) to prawdopodobnie plagiat z mojego materiału. Sprawdzę ten fakt w Warszawie. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz Dla uczciwych Dzień Dobry. Hide Details FROM: Wieslaw Cendrowski TO: info@eprad.pl CC: halobis@halobis.pl Message flagged Saturday, August 20, 2011 3:11 PM Message body —- Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: „info@eprad.pl” Cc: „halobis@halobis.pl” Sent: Saturday, August 20, 2011 12:59 PM Subject: Dzień dobry. NIESTETY ZNÓW TRACĘ MÓJ DROGOCENNY CZAS! DO CHWILI OBECNEJ NIE OTRZYMAŁEM ZATWIERDZONEJ LISTY OD MIĘDZYNARODOWEGO APOLITYCZNEGO NIEZAWISŁEGO SUWERENNEGO SĄDU dotyczącej MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI (proszę jeszcze raz odszukać wszystkie moje materiały na ten temat). CZY DO KOŃCA MOJEGO ŻYCIA – który nigdy nie nastąpi – otrzymam takową LISTĘ od WYŻEJ WYMIENIONEGO SĄDU (wszystkie dotychczasowe WASZE materiały – przede wszystkim na mój i wasz temat – możecie już wyrzucić do KOSZA)? PROSZĘ ZAWSZE PAMIĘTAĆ, ŻE MNIE NIGDY NIE MOŻNA WYPROWADZIĆ z RÓWNOWAGI JAKIEJKOLWIEK; JEŻELI ODGRYWAM ROLĘ Z DYKCJĄ GŁOSU PODNIESIONEGO lub ogólnie zdenerwowanego TO TYLKO DLATEGO, ZE TAK MUSI BYĆ w DANEJ SYTUACJI (sytuacja w dniu 19 SIERPIEŃ 2011 w CH Turawa Park k/OPOLA, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, Poland / to była moja gehenna wielogodzinna zafundowana mi na zamówienia tych samych moich prawdziwych wrogów), KTÓRA PRAWIE ZAWSZE JEST UKNUTA PRZEZ MOICH STAŁYCH WROGÓW CHCĄCYCH MNIE (jak ja zwykle mnie zdyskredytować) (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat). W końcu jestem też Prawdziwym POLAKIEM; To się należy wszystkim, którzy jeszcze troszkę samodzielnie myślą i mają chociażby ptasi móżdżek: o BARANACH, o CHAMACH, o WSZELKICH ZDRAJCACH, o DZIWKACH (najgorsze są z czarnymi z czarnymi włosami i z rudymi sztucznie malowanymi / innymi słowy „legnickimi” ale nie tylko) (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat i nie tylko), o ŁAJDAKACH, o ŚWINIACH, o WIEPRZACH, o SKORUMPOWANEJ i UZALEŻNIONEJ PSEUDO-WŁADZY NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH WE WSZYSTKICH PŁASZCZYZNACH prawie wszędzie i prawie zawsze, o RÓŻNYCH SŁUŻBACH, KTÓRE WINNY SIĘ MIENIĆ WSZELKĄ PRAWDZIWĄ PRAWOŚCIĄ a mienią się bardzo często bezprawiem, o PRZEŻARTYCH KOROZJĄ PSEUDO-LUDZIACH, o PRZEŻARTYCH RDZĄ POLITYKACH I PSEUDO-POLITYKACH, o WIELU INNYCH NEGATYWNYCH SYTUACJACH dnia i nocy. WSZELKIE ZŁO PRÓBUJE OPANOWAĆ CAŁĄ POLSKĘ PRZEDE WSZYSTKIM PRZY UŻYCIU POLSKICH DZIWEK, które są na kiwnięcie obcych agentów i nie tylko obcych, pragnących rozwalić CAŁĄ PRAWDZIWĄ UCZCIWĄ POLSKĘ. Należy się wszystkim prawdziwa prawda, która musi być zawsze przeze mnie rejestrowana (żeby się zabezpieczyć od przekłamań i od wrabiania mnie w wasze / w ich wszelkie przestępstwa i zawsze negatywne prowokacje. Proszę zawsze pamiętać o mojej stałej KLAUZULI, którą należy zawsze uzupełnić przez dodatkowe uwarunkowania moje występujące we wszystkich moich materiałach. MOTTO BYŁYCH, OBECNYCH I NADCHODZĄCYCH DNI I NOCY: MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG ZOSTAŁ CI SIĘ TYLKO PŁUG! JA SIĘ NIGDY NIE ROZMIENIAM NA DROBNE! KONIEC! AMEN! NIE SPEŁNILIŚCIE ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU MIMO, ŻE CAŁA WINA JEST PO WASZEJ STRONIE! ZAPOMNIJCIE O CZYMKOLWIEK! MOJE JEST ZWYCIĘSTWO STUPROCENTOWE! MÓJ SUKCES STUPROCENTOWY! Bardzo ważne uzupełnienie! DLA PRZYPOMNIENIA! KAŻDY PRZYPADEK / SYTUACJĘ, CZŁOWIEKA / ISTOTĘ, MARTWĄ NATURĘ [hahaha] NALEŻY ANALIZOWAĆ / ROZPATRYWAĆ / OSĄDZAĆ INDYWIDUALNIE! NIE MA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ! ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA MOŻE BYĆ WTEDY I TYLKO WTEDY GDY KILKA, KILKANAŚCIE, KILKADZIESIĄT LUB KILKASET itd. znalazło się we wszystkich okolicznościach idealnie identycznych / precyzyjnie tych samych / perfekcyjnie tych samych! NIESTETY IDIOTYZM WSZYSTKICH SZCZEBLI / WSZYSTKICH PŁASZCZYZN SIĘGA ZENITU – PRZEDE WSZYSTKIM W CAŁEJ POLSCE – ZE WZGLĘDU NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ PSEUDOWYBORY / NIELEGALNE WYBORY JESIENIĄ 2011r. CZY WIECIE WSZYSCY MIESZKAŃCY CAŁEJ POLSKI I POLACY MIESZKAJĄCY POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI DLACZEGO PSEUDO-POLITYCY I POLITYCY TAK BARDZO DĄŻĄ DO WYBORÓW PRZED MISTRZOSTWAMI EUROPY I PRZED ZAKOŃCZENIEM PREZYDENCJI CAŁEJ POLSKI?! ODPOWIEDŹ JEST BARDZO OCZYWISTA I BARDZO PROSTA! PO PROSTU! PO TYCH DWÓCH WYDARZENIACH WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY, KTÓRZY BYLI LUB SĄ U WŁADZY BĘDĄ TRUPAMI POD KAŻDYM WZGLĘDEM! MOGĘ SIĘ ZAŁOŻYĆ, ŻE WYBORCY NAJBARDZIEJ ŚWIADOMI PONOWNIE POZWOLĄ SIĘ OTUMANIĆ WYŻEJ WYMIENIONYM! BARDZO NEGATYWNE SYTUACJE w OPOLU i koło OPOLA z dnia 19 SIERPIEŃ 2011: 1. W (19 SIERPIEŃ 2011 od godziny 6:00 am do godziny 6:20 am) EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Opolu, POLSKA; Bardzo negatywne (przestępcze) zachowanie (bez powodu / dysponuję rejestrem) dwóch OCHRONIARZY wobec mnie: Korzystałem za zgodą z toalety (musiałem ze względu na potrzebę fizjologiczną): NAJBARDZIEJ AGRESYWNY WOBEC MNIE BYŁ PRZESTĘPCA -OCHRONIARZ z BRODĄ i z WĄSAMI w okularach. DRUGI OCHROŃCZYK NIE MIAŁ TYCH „ATUTÓW”. RAZEM WZIĘCI SĄ PODOBNI DO ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I DO POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI, KRZAKOWSKI TADEUSZ i do prawie CAŁEJ GRUPY WIDMO, która jest wymieniona w MOICH WSZYSTKICH MATERIAŁACH! http://www.cylex.pl/firmy/energiapro-grupa-tauron-sa–oddzia%C5%82-w-opolu-10691226.html info@eprad.pl http://www.eprad.pl/01,01,01/12 http://www.energiapro.pl/index.php?option=offs&p=html&div=52 Z jego ust popłynęły następujące słowa pod moim adresem: SRANIE (już się zesrałeś?), W _ _ _ _ _ _ _ _ _J stąd, GÓWNO MNIE TO OBCHODZI, PRZESTĘPCA -OCHRONIARZ na koniec użył wobec mnie siły fizycznej – bez powodu najmniejszego – w ten sposób naruszył moją nietykalność cielesną w tej sytuacji (gdy się jeszcze raz taka sytuacja powtórzy – wobec mnie – to po prostu zabiję dla przykładu takiego przestępcę-ochroniarza. Takich przykładów w Całej Polsce jest bardzo dużo! TE MASKI / TE MICHY ZWIERAŁY W SOBIE ZLEPEK WSZELKIEGO ZŁA a PRZEDE WSZYSTKIM DWÓCH BARDZO NEGATYWNYCH SYSTEMÓW: SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO I SYSTEMU FASZYSTOWSKIEGO! 2. Sytuacja w dniu 19 SIERPIEŃ 2011 w CH Turawa Park (PRALNIA „BIAŁA RÓŻA) k/OPOLA, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, Poland / to była moja gehenna wielogodzinna – straciłem pięć godzin mojego drogocennego czasu podczas odbioru moich ubrań niby po praniu i prasowaniu / hahaha – zafundowana mi na zamówienia tych samych moich prawdziwych wrogów), KTÓRA PRAWIE ZAWSZE JEST UKNUTA PRZEZ MOICH STAŁYCH WROGÓW CHCĄCYCH MNIE jak zwykle zdyskredytować w miejscach publicznych (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat). PERSONEL PRACUJĄCY W PRALNI: – PANI z jasnymi włosami; (podobno kierowniczka PRALNI ANIA) (częściowo naprawiła swoje błędy / jednak marynarka do wyrzucenia / ze względu na jej trudną sytuację i ze względu na fakt, że do tego negatywnego działania wobec mnie była zmuszana – przez moich stałych prawdziwych wrogów – wybaczam jej wszystko). MOJA SZCZERA POZYTYWNA SUGESTIA: PROSZĘ SIĘ DOSZKOLIĆ Z PROWADZENIA WSZELKIEJ DOKUMENTACJI; PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE W RUBRYCE SPOSÓB ZAPŁATY WYRAZ „GOTÓWKA” NIE ZASTĘPUJE STWIERDZENIA, (które w tej sytuacji winno być!): „KWOTĘ 180 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) wpłacono / uiszczono gotówką” (nie otrzymałem dowodu wpłaty z kasy fiskalnej). – POSTAĆ z czarnymi włosami to prawie idealne bardzo negatywne odbicie z ulicy Horyzontalnej w Legnica 59 220 i cała osada Legnica, POLSKA. BRAK SŁÓW! WSZYSTKIE MATERIAŁY, FAKTY I DOWODY U MNIE! JA SIĘ NIGDY NIE ROZMIENIAM NA DROBNE! KONIEC! AMEN! NIE SPEŁNILIŚCIE ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU MIMO, ŻE CAŁA WINA JEST PO WASZEJ STRONIE! ZAPOMNIJCIE O CZYMKOLWIEK! MOJE JEST ZWYCIĘSTWO STUPROCENTOWE! MÓJ SUKCES STUPROCENTOWY! WYRAZ TWARZY / MIMIKA TEJ CZARNEJ KOBIETY PRZYPOMINAŁ/ŁA PEŁNĄ IRONIĘ ZE WSZYSTKIEGO CO DOTYCZY MNIE I MOJEGO DZIAŁANIA (Od razu widać i słychać, że jest, że była szkolona przez tych samych PROSTAKÓW / ODWROTNEGO / ODWROTNYCH. W TYCH WIERSZACH WYMIENIENI OSOBNICY STOSUJĄ NADAL METODĘ ZIEMI SPALONEJ ZA MNĄ I PRZEDE MNĄ! INNYMI SŁOWY: KAŻDĄ OSOBĘ A ZWŁASZCZA KOBIETĘ / DZIEWCZYNĘ, Z KTÓRĄ ROZMAWIAM BARDZO MIŁO PRZY PIERWSZYM SPOTKANIU (po takiej rozmowie) USTAWIAJĄ BARDZO NEGATYWNIE PRZECIWKO MNIE! PO PROSTU PIORĄ JEJ MÓZG SKUTECZNIE NA ZASADZIE OBIETNIC FINANSOWYCH LUB PROPOZYCJI INTRATNYCH STANOWISK PRACY!) JEJ SFORMUŁOWANIA FONICZNE PRAWIE BYŁY IDENTYCZNE JAK SFORMUŁOWANIA FONICZNE izabeli p. i jej rodzinki , która tak naprawdę winna być w areszcie domowym lub winna być poddana stałemu leczeniu specjalistycznemu żeby wykorzenić prawdziwą nienawiść, która się rozprzestrzenia – nie tylko w Legnicy – jak zaraza / jak dżuma! PS OCHRONA CH TURAWA PARK NIE DO KOŃCA SIĘ SPISAŁA POZYTYWNIE; BRAK OBIEKTYWNOŚCI, BRAK APOLITYCZNOŚCI, BRAK ZNAJOMOŚCI WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH PRZEPISÓW! PO PROSTU! STARE BŁĘDY! PO PROSTU! NIE ODRABIA SIĘ PRACY DOMOWEJ! Tę marynarkę mi świadomie zniszczono w Pralni “Biała Róża”! Wszyscy wiemy dlaczego! PRAWDA?! To nie wszystko! W tej PRALNI oszust FOTOGRAF fotografował bez mojego zezwolenia moje ubrania! Wszyscy wiemy dlaczego! PRAWDA?! Park Handlowy Turawa – Zawada (k. Opola) EKO PRALNIA EXPRESS – Biała Róża ul. Dębowa 1, lok. 42 46-022 Zawada k. Opola (77) 410-90-47 GODZINY OTWARCIA: Pn.-Sob.: 9.00-21.00 Niedz.: 10.00-20.00 BIAŁA RÓŻA SP. Z O.O. Adres 05-420 JÓZEFÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWY 42/ Województwo: MAZOWIECKIE KRS: 0000356978 NIP: 525-247-77-15 REGON:142339783 http://www.infoveriti.pl/firma/356978/biala-roza/jozefow/powstancow-warszawy/ http://pralniabialaroza.pl/ Status firmy:Firma zarejestrowana w KRS od 2010-05-27. Firma aktywna Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Zarząd KUROCZKO ANNA − PREZES ZARZĄDU 3. SYTUACJA z kierowcą taksówki (który przewoził mi odzież) z numerem bocznym 217; (co za dziwny zbieg okoliczności) Chłopcze niby po studiach; Nie znasz topografii OPOLA a raczej świadomie nie znasz topografii OPOLA, świadomie się błąkasz z klientem tylko po to żeby rachunek do zapłaty był większy / w ten sposób dodatkowo wyłudziłeś ode mnie sześć złotych więcej! Chłopcze jest trzecia (bez zapór i szlabanów) droga dojazdu do CELU (pamiętasz? stwierdziłem to tobie natychmiast!), który ci wskazałem! CHŁOPCZE (kup sobie specjalny zestaw) NIGDY NIE ROZMAWIAJ PRZEZ TELEFON JAKIKOLWIEK (nawet z POLICJĄ / tak mnie poinformowałeś) bo być może kiedyś zabijesz mnie lub innego pasażera! CHŁOPCZE JA SIĘ NIGDY NIE MYLĘ Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Halo Radio Taxi „BiS” http://www.halobis.pl/kontakt.html 45-231 Opole Oleska 125a telefony : zamawianie taksówki : 196 60 800 66 60 60 510 196 400 77 455 07 31 e-mail : taxi@halobis.pl formularz zamówienia taksówki on-line podziel się z nami swoją opinią : 77 455 07 24 halobis@halobis.pl JESZCZE RAZ! WSZYSTKIE FAKTY I DOWODY U MNIE! SAMI SOBIE WYSTAWILIŚCIE ŚWIADECTWO BARDZO NEGATYWNE! TO JEST KONIEC! WASZ BARDZO NEGATYWNY KONIEC! PO PROSTU! JESTEŚCIE PRAWIE WSZYSCY TRUPAMI! DO ZOBACZENIA NIEBAWEM W WARSZAWIE I ZAPEWNE WSZYSCY WIECIE PO CO! WY / ONI WSZYSCY UDAJĄ / UWAŻAJĄ, (że ja nie istnieję! barany! idioci! każdy BYK by się uśmiał! każda KROWA by się uśmiała! a ze mnie czerpią wszystko co najlepsze! plagiat goni plagiat! Jak patrzę i słucham to każda firma / każda instytucja żeruje na mnie! niebawem przyjdzie wam za to wszystko zapłacić; wpłacając wysokie sumy środków finansowych na moje osobiste konto bankowe! (administracja w Urzędzie Miasta Wrocław gdzie prezydentem jest Rafał Dutkiewicz zna konta tylko bankowe / o kontach pocztowych (e-mail) nigdy nie słyszeli; swego czasu osobiście to sprawdziłem: prawie położyłem się ze śmiechu! ciemna masa nie jest wstanie nic samodzielnie wymyślić! wasze mózgi to wypalone pustynie z byle jakiego piasku!) ŻE BEZE MNIE – INNYMI SŁOWY: BEZ CENDROWSKIEGO WIESŁAWA TOMASZA / BEZ WIESŁAWA TOMASZA CENDROWSKIEGO PRAWDZIWEGO: Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. (JESZCZE INACZEJ! BEZ WIEŚKA TOMKA CENDROWSKIEGO!) JA MAM WSZYSTKO! WY MACIE TYLKO STARE SZABLONY! PO PROSTU! NIC NIE MACIE! MACIE KOMPLEKSOWE ZERO!) POZOSTAŁE FUNKCJE PRAWDZIWE PONIŻEJ! – ROZWIĄŻĄ JAKIKOLWIEK PROBLEM NA CAŁYM ŚWIECIE I NA OBSZARZE CAŁEJ MOJEJ UKOCHANEJ POLSKI I MOICH WSZYSTKICH UKOCHANYCH NARODÓW – ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY JAK: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI, TADEUSZ KRZAKOWSKI I INNE PODOBNE GADY I PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO: STAŃCIE DO APELU! TRUPY! CIEMNA MASA; POD TYM MOIM OKREŚLENIEM NALEŻY ROZUMIEĆ: (innymi słowy: masa niedouczona / masa niewykształcona / anty-talentki, anty-talenci pod każdym względem jak: samozwaniec (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski Bronisław, jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (pełnej nazwy nie używam tylko ze względu na Martę Kaczyńską i jej dzieci; „mężulek” niech spada hahaha) i jak prawie cała grupa widmo, której skład występuje we wszystkich moich materiałach / masa wykształcona (sposobem scholastycznym; rozumie nie rozumie ale zaakceptować to musi bo jej / jemu system polityczny nakazuje / polityk lub pseudo-polityk to „mówi” lub „pisze”) ale bez predyspozycji i bez wszelkich zdolności wrodzonych. Wszyscy POLITYCY i PSEUDO-POLITYCY twierdzą, że inteligencję „ma się” wrodzoną lub nabytą”. Guzik prawda! Inteligencję „się ma” lub jej „się nie ma”! Inteligencji nie można się nauczyć! Można tylko się z prawdziwą inteligencją oswoić! Proszę szukać wszystkich materiałów moich na ten temat, które publikuję od wielu lat! KONIEC! AMEN! PS Dokonałem oględzin bardzo szczegółowych mojej odzyskanej odzieży (tylko w części) z Legnicy i z pralni „BIAŁA RÓŻA”. Stwierdzam: MOJA ODZIEŻ była zniszczona, wygnieciona i świadomie ubrudzona przez moich wrogów! Moja odzież była używana przez przestępców z różnych stron Całej Polski! MOJA ODZIEŻ BYŁA WYPOŻYCZANA BEZ MOJEGO ZEZWOLENIA NA RÓŻNEGO RODZAJU UROCZYSTOŚCI (między innymi dla nowożeńców do ślubu cywilnego i kościelnego). To nie tylko jest SZCZYT CHAMSTWA I PROSTOTY, ANALFABETYZMU WSZELKIEGO ale i już 100% bezprawia w Całej Polsce z winy: samozwańca (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski Bronisław, jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (pełnej nazwy nie używam tylko ze względu na Martę Kaczyńską i jej dzieci; „mężulek” niech spada na drzewo liście pompować. hahaha) i jak prawie cała grupa widmo, której skład występuje we wszystkich moich materiałach! KONIEC! AMEN! UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rzeczywiste poparcie – przy prawidłowo / logicznie zadanych pytaniach – wynosi: dla PO – prawie zero procent, dla PiS – prawie zero procent, dla SLD – prawie zero procent, dla PSL – prawie zero procent, dla pozostałych partii i ugrupowań – prawie zero procent! Wszyscy Mieszkańcy Całej POLSKI i Polacy mieszkający poza granicami Całej Polski oczekują skutecznych, pozytywnych i błyskawicznych działań a u wyżej wymienionych jest tylko we wszystkim prawie bezwzględne zero! Sytuacja dnia 24 Sierpień 2011r.(zarejestrowana w szczegółach przeze mnie; niestety musiałem ze względu na dalsze wrabianie mnie w ich / w wasze przestępstwa / miejsce publiczne) na linii nr 10, przystanek MZK > : Sosnkowskiego – Małopolska (na którym są kobiety i dzieci); Zwracam się do „PEWNEJ” „BLONDYNKI” bardzo grzecznie: Czy warto truć się papierosami w miejscu publicznym? Z ust wściekłej pani blondynki wyrwały się epitety / przezwiska / wyzwiska / ubliżanie gestami i wszelkim bardzo niskim słownictwem przy dzieciach stojących na tym przystanku! Oj zbiera się! Oj zbiera się! Czy wszyscy mają tego świadomość? Fw: Witam serdecznie Państwa. Hide Details FROM: Wieslaw Cendrowski TO: mzk@mzkopole.pl CC: urzad@um.opole.pl Message flagged Wednesday, August 24, 2011 3:16 PM Message body —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: „mzk@mzkopole.pl” Sent: Wednesday, August 24, 2011 3:10 PM Subject: Witam serdecznie Państwa. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19 tel. (77) 4023 100 – centrala tel. (77) 4023 110 – sekretariat fax (77) 4023 136 e-mail: mzk@mzkopole.pl NIP 754-24-90-122 DO WIADOMOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego umwo@umwo.opole.pl DO WIADOMOŚCI URZĄD PREZYDENTA MIASTA OPOLE. urzad@um.opole.pl ==–..Witam serdecznie Państwa. Proszę przekazać całemu Zarządowi mój elektroniczny list. Dziś w autobusie linii nr 10 pomiędzy godziną 13:45 a godziną 14:15 czasu polskiego kontrolowały mnie dwie (Ja z czterech powodów nie muszę dokonywać zakupu biletów i okazywać wszystkich dokumentów ze względu na moje bezpieczeństwo!) (jak dobrze pamiętam numer ewidencyjny 39 i 47 {„kontrolerek”}) niby „przemiłe” (ubrane w bluzeczki: jedna w zieloną, druga w niebieską) ale łamiące wszelkie prawo (być może, że tym razem puszczę to w niepamięć); Nie okazały swoich identyfikatorów (musiałem sam zdobyć / odkryć numery identyfikatorów tych pań), nie chciały wezwać organów porządkowych. Proponuję zapoznać wszystkich pracowników – łącznie z kontrolerami obojga płci – MZK z moimi wszystkimi materiałami. Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów z mojego materiału. Wszystkie szczegóły w moich wszystkich materiałach! Pół roku studiowania! MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Czy zbudowano już gmach / pałac / budynek z infrastrukturą / z zapleczem dla Komisji Międzynarodowej (Polska, Warszawa) (szczegóły w moich wszystkich materiałach – także w materiałach, które ukradł mi administrator usługi Windows Live Spaces – dla / w ilości minimum 800 osób + (plus) badane i sprawdzane Osoby, Przywódcy itp. / dla specjalistów, geniuszy we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia ludzkiego? Wszyscy muszą być w jednym miejscu i pod jednym dachem! Gdzie jest zatwierdzona lista (przez Sąd Międzynarodowy Całego Świata) lista wszystkich Specjalistów / Geniuszy? Proszę tę listę zeskanować i wysłać do mnie z prędkością światła na moje adresy e-mail: atwtc@yahoo.com, atwtc17@gmail.com, atwtc17@vip.onet.pl Whether already built is the building / palace with infrastructure / with facilities for the Commission of the International (POLAND, WARSAW) (details in all my materials – also in my materials, stolen by administrator services Windows Live Spaces (with beneath > : image / photograph / photos – for / in quantity the minimum 800 person + (plus) tested and verified the Person / Leaders and etc – for specialists, geniuses in all key areas life of human. All must be in one position / spot / place / space and underneath one roof! Where is the approved list / roster / register (by the International Court of the Whole World) all Professionals / Specialists / Geniuses? Please this list scan and send me with the speed of light at my addresses e-mail: atwtc@yahoo.com, atwtc17@gmail.com, atwtc17@vip.onet.pl Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/ ==–..Administrator Portalu „onet. pl” naruszył poważnie literę Prawa Międzynarodowego. Dotyczy mojego blogu i pozycji, do której dodałem mój komentarz. Proszę traktować te dwa blogi jako jeden mój BLOG na „onet.pl”. Administrator Portal ‚onet.pl’ seriously violated the letter / character of International Law. Applies / concerns
 5. 5 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:07 AM

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  ==–..Administrator Portalu „onet. pl” naruszył poważnie literę Prawa Międzynarodowego. Dotyczy mojego blogu i pozycji, do której dodałem mój komentarz. Proszę traktować te dwa blogi jako jeden mój BLOG na „onet.pl”.

  Administrator Portal ‚onet.pl’ seriously violated the letter / character of International Law. Applies / concerns my blog and the position, to which I added my comment. Please treat these two blogs as one my blog at ‚onet.pl’.

  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  POLAND, WARSZAWA / WARSAW, OPOLE, KRAKÓW / KRAKOW – POLSKA / POLAND, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, WROCŁAW / WROCLAW – POLSKA / POLAND, OPOLE, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, OPOLE, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, KATOWICE (Moje Miasto / My CITY) – POLSKA / POLAND, OPOLE – POLSKA, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA – POLSKA / POLAND, WARSZAWA / WARSAW – POLSKA / POLAND, OPOLE – POLSKA / POLAND, Thursday, SATURDAY, Sunday MONDAY, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday / Sunday, MONDAY, August 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2011, 04:49 PM / 05:04 PM / 01:00 PM / 03:31 PM / 12:24 PM / 02:29 PM / 05:37 PM. 09:50 AM / 03:39 PM / 10:45 AM / 12:53 PM / 05:55 PM / 03:15 PM.

  ==-..Wieczny odpoczynek racz im / jemu dać Panie a ——;
  „prawdziwym” agentom łamiącym wszelkie prawo i sztucznym manekinom podszywającym się pode mnie, wszystkim kąsającym, warczącym i miał miał miał (pseudo-kotom) milczkiem o ludzkiej postaci / o ludzkich kształtach ; Wieczny odpoczynek racz im / jemu dać Panie a —–;
  „Nic więcej nie mogę uczynić”
  Powiedz mi to osobiście w realnym Świecie. Proponuję udać się do okulisty. Są inne jeszcze sposoby czytania moich prawd. „przykro” mi ale nie mam czasu na twoją / waszą dziecinadę (Z Prawdziwymi Dziećmi mogę polemizować / dyskutować / konwersować w nieskończoność).
  Dzień dobry: Równanie (pierwszego stopnia) z czterema niewiadomymi bez innych prawdziwych danych personalnych (bez danych kontaktowych) i dokumentów personalnych wiarygodnych dla wpisów x = asystent premiera, y = psychiatra, z = Twoja zmora = blog 666, ź = agent Tomek (ale numer z niego: jednego i drugiego / a propos „prawdziwego” agenta tomka; dokonałem analizy całego twojego życiorysu i całej twojej dokumentacji dochodzeniowej! ty tylko się wpisujesz w rolę podrywacza / babiarza, popełniłeś bardzo dużo błędów prawnych; nie dziwię się bo w twoim działaniu nie było apolityczności a powinno / winno być! zastanawiam się nad osobistym aresztowaniem ciebie! Twoje komputerki też przestudiowałem! Jest gorzej niż źle! ty nigdy nie powinieneś być żadnym agentem! Nigdy nie podszywaj się pode mnie! Ile na ciebie budżet Całej Mojej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski wydał Hrywien w przeliczeniu na PLN?!) = blog: PISS = Nie odnaleziono serwera / Firefox nie może odnaleźć serwera piss / Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web. Zawsze jestem przygotowany na spotkania z wami [„incognitami” hahaha] (dla mnie nigdy nie jesteście „incognitami” nigdy). Czekam ale nie zawsze jestem do waszej dyspozycji. Mam na głowie Cały Świat i Całą Polskę stuprocentowego bezprawia zafundowaną przez: Komorowskiego Bronisława, Donalda Tuska, Sikorskiego Radosława, Krzakowskiego Tadeusza, J.K. i prawie prawie przez całą grupę widmo. Zapewniam, że ja zdążę wykonać wszystko. Tak trzymajcie! „super”, „extra”.

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  „Politykiem cieszącym się największym zaufaniem Polaków jest niezmiennie prezydent Bronisław Komorowski. W sierpniu zaufanie do niego deklarowało 70% ankietowanych. Na drugim miejscu uplasował się premier Donald Tusk z 52% poparcia, a na trzecim Waldemar Pawlak, którego popiera 49% ankietowanych – wynika z sondażu CBOS przekazanego Wirtualnej Polsce”.

  ALE NUMER! Kto to w to uwierzy? CBOS wziął nie wiadomo skąd te wyniki. Prawdziwe poparcie (napiszę to w języku polskim, tylko polskim) przy prawidłowo zadanym pytaniu i bez zastraszania pytanych wynosi: Dla PO; bronisław komorowski: – 7% i donald tusk: – 7, dla Waldemara Pawlaka: + 5%. Każdy trzeźwy wyborca śmieje się w głos z wyników branych nie wiadomo skąd. Czyżby Wirtualnej Polsce nie zależało na autorytecie prawdziwym?

  PS Mam nadzieję, że właściwe osoby z Legnicy 59 220 i nie tylko są poddane już specjalistycznemu leczeniu z nienawiści lub są w areszcie. Wolałbym to pierwsze. Szczegóły we wszystkich moich materiałach również w tych, które ukradł mi administrator usługi windows live spaces (zwłaszcza z pod moich fotografii).

  Środki masowego przekazu / media nie są żadną władzą / autorytetem w całej Polsce i na całej Białorusi; To jest polityczna masa bezwładnościowa w rękach uzależnionych od przestępczych czynników politycznych. W większości są to brukowce uzależnione od finansów / prawie nigdy od prawdy.

  Measures mass media / media do not are any power / authority in the whole Poland and at the whole Belarus, it is the political mass inertia in the hands, which are dependent from criminal factors political. In most are it cobblestones, dependent from the finance / almost never from the truth.

  Dziękuję z całego mojego serca za gościnność – u – moich przyjaciół z Chin w moim mieście Katowice, Polska: Herbata, zupa, pierogi były – są i będą smaczne / pyszne / bardzo dobre. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców całego Tybetu, całego Tajwanu, całych Chin. Dziękuję z całego mojego serca za gościnność – u – moich przyjaciół z Ukrainy i zarazem z Rosji w moim mieście Katowice, Polska: Chleb / pieczywo i powidła / dżem były – są i będą smaczne / pyszne / bardzo dobre. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców całej Ukrainy i Całej Rosji. Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky to jest złom! Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Całej Mojej Polski, Całego Wszechświata (Planeta Ziemia to też Wszechświat) i wszystkich moich Rodaków Polaków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców Krakowa, Polska. Dziękuję bardzo.

  Thank very You with all my heart behind your hospitality – of – my Friends with China in my city of Katowice, Poland: tea, soup, dumplings former – are and will be delicious / very good. Yours with all my heart all the Inhabitants the Whole of Tibet, the Whole of Taiwan, the Whole of China. Thank very You with all my heart behind the hospitality – of – my Friends with Ukraine and Russia in my city of Katowice, Poland: Bread / baking and damson-cheese former – are and will be delicious / very good. Yours with all my heart all the Inhabitants the Whole of Ukraine and the Whole of Russia. Software Anti-Virus Kaspersky it is a scrap! Yours with all my heart all the Inhabitants of Strzelce Opolskie, Poland. Yours with all my heart all Inhabitants the Whole my Polish, the Whole Universe (Planet Earth is it also the Universe) and all my Compatriots Poles. Yours with all my heart all the Inhabitants of Cracow, Poland. Thank very.

  Hide Details

  FROM:Wieslaw CendrowskiTO:kontakt24@tvn.plCC:azwolinska@polsat.com.pl:Rzecznik@tvp.pl

  Dzień dobry TVN 24, Polsat, TVP.

  Message flagged

  POLAND: OPOLE, Strzelce Opolskie, Cracow, Katowice, Opole, Thursday, Friday, Saturday, September 1, 2, 3, 2011 3:02 / PM 10:30 AM / 02:14 PM / 12:01 PM Message body

  ==–..Rozumiem, że debaty są tylko dla “bardzo poważnych polityków i pseudo-polityków”.
  Na wszelką ewentualność wysyłam prawdę i prawdziwe materiały do Państwa; Wszystkie inne materiały są w moim tylko posiadaniu.
  Zabraniam zarazem tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału bez mojej osobistej zgody; Szczegóły we wszystkich moich materiałach i u mnie.

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa(czekam kiedy samozwańczy komorowski bronisław opuści belweder).

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz Sep 03, 2011

 6. 6 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:09 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Sep 28, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Dla ścisłości i dla przypomnienia: Moja Skromna Osoba nie jest politykiem. Ja nie jestem politykiem. Polityka > : to gnój i bagno jeszcze dotychczasowego, obecnego Świata. Ja się „NIE ZNAM NA WASZEJ POLITYCE”. Kulminacja; Pan Schetyna Grzegorz; proszę ze mną nawiązać kontakt do dnia 1 Października 2010 r. włącznie(Mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com).
  Stratovarius – Anthem Of The World
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Kulminacja;
  Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński, Marcin Dubieniecki(Proszę zamienić porsche na gorsze a nowe porsche przekazać powodzianom na całym Świecie) itp.;
  Proszę zejść ze sceny do dnia 1 Października 2010 r. włącznie.
  Stratovarius – Anthem Of The World
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Cześć Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, musisz koniecznie nauczyć się języka polskiego.
  Przeproś wypędzonych Romów do dnia 1 Października 2010 r. włącznie.
  Cześć Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin.
  Stratovarius – Anthem Of The World
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Prokuratorzy muszą być apolityczni, niezależni i obiektywni.
  Sędziowie / Sądy muszą być niezawisłe / niezawiśli, niezależne/ni, apolityczne/ni, sprawiedliwe/wi.
  To niezbędna podstawa dla powyższego.
  Stratovarius – Anthem Of The World
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..My Humble Person gives a hundred percent guarantee of Victory and Success of the
  legal defense of every Honest Citizen of the World, every Honest Leader of the Nation, every Honest Leader of the Continent, every Honest Leader of the World.
  Yours with all my heart all the People / Inhabitants / Citizen around / whole and the World and the Universe.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Moja Skromna Osoba dokonała bardzo prostego jednego wyliczenia / obliczenia, bilansu i stwierdzam na podstawie
  faktów co następuje;
  Gdyby wszystkie wszystkie wszystkie zobowiązania finansowe musiały spłacić / wypłacić jednorazowo i tego samego dnia(Tak powinno być!!!) wszystkie wszystkie wszystkie firmy w Polsce,
  które takie zobowiązania mają > Polska przestaje istnieć!!!
  Antytalenci: Tusk itp. itd. , Komorowski itp. itd. , poprzednie ekipy rządzące do takiej sytuacji doprowadziły.
  Moja Skromna Osoba ma wszystko > żeby w ciągu roku pokonać cały ten burdel, który się nawarstwił przez dziesiątki lat w Polsce
  i nie tylko w Polsce.
  Niebawem będzie musiało dojść do spotkania mojego Rządu z Moją Skromną Osobą.
  Proszę jeszcze raz i ostatni raz w ciągu 24 godzin przestudiować bardzo dokładnie cały mój materiał (Również Prawny) we wszystkich
  moich trzech blogach!!!
  (Dodałem dnia 29 Wrzesień 2010 r. , godzina 1:40 po południu, czas środkow-europejski).
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Krzakowski z Legnica 59 220, Polska jest odznaczany przez koła myśliwskie! Co za dziwny znów zbieg okoliczności: Komorowski(myśliwy), Tusk i wasza klika / pajęczyna przestępcza, która swoje negatywne działanie rozsiewa po całym cudownym Świecie. Czy nie możecie zrozumieć, że to jest wasz koniec? Polska jest doprowadzona przez was do ruiny pod każdym względem!
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends; Organized criminal groups operating legally in Poland and almost [at] all over the World. With the speed light please this fact finish[36h]!
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Z pewnego dziennika „Prawnika”; Informacja: Bożena B. i już wszystko wiem.
  Swego czasu Bożena B. informuje mnie o swojej bardzo dobrej koleżance ELI siostrze brata UCHALA(Tak to ujęła).
  Dokonuję precyzyjnej analizy faktów z okresu minionego miasta Wyszków! „Pozdrawiam” pseudowładzę polską baraszkującą z Uchalem na koniach.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Przyjaciele Całego Świata; wszedłem legalnie w systemy nielegalne mafii Wyszkowa, mafii: Wołomina, Pruszkowa, tzw Warszawki, Legnicy i Łomży. Wszedłem legalnie niby w „legalne” systemy dogorywajacej pseudowładzy polskiej. Nie pomyliłem się nawet o jedno biurko.
  Niebawem będę wiedział kto stał i stoi za śmiercią Szanownego Pana Papały.
  To jest naprawdę pajęczyna z jadem wszystkich żmij i węży.
  Wszystkie poprzednie ekipy pseudorządowe polskie są winne tej sytuacji
  Dla przypomnienia!
  Przez nie działanie / nic nie robienie rozumie się też działanie! Wynikiem tego przeważnie są skutki negatywne dla Uczciwych Mieszkańców Całego Świata.
  Proszę tylko oddychać na pograniczu własnego życia.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Stratovarius – Anthem Of The World

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Dec 04, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Dmitrij Miedwiediew / Dmitry Medvedev / Dmitry Anatolyevich Medvedev / Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew / Дмитрий Анатольевич Медведев; I understand, that Your visit in my Country Poland is private visit. With all due respect, but I do not recall that anyone with Your office of the President of the Russian Federation agreed Your visit with me in Poland as an official visit.
  Dmitrij Miedwiediew / Dmitry Medvedev / Dmitry Anatolyevich Medvedev / Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew / Дмитрий Анатольевич Медведев; You arriving plane / You arriving car to my Country Poland My Humble Person not does guarantee You safety. You probably know (the name is a diplomatic language), that; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Radoslaw Sikorski, Grzegorz Schetyna and others like them do not represent the official my Country the Polish / not represent the official my Polish Government / do not does represent the Office / Chambers the President my Country Polish.
  Before You arriving plane / You arriving car to Polish, see the great detail my all materials, that are included in all the blogs / profiles / areas / sites.
  Dmitrij Miedwiediew / Dmitry Medvedev / Dmitry Anatolyevich Medvedev / Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew / Дмитрий Анатольевич Медведев; Let me ask You one question, only one question:
  1. After what You need is so great protect the security (This is associated with very high costs)?
  My Humble Person unassuming (despite four attempts at my life in Poland) moves / travels without protection.
  You understand about what me mean?
  Yours with all my heart to Your Wonderful Wife Swietłana Miedwiediewa / Svetlana Medvedev. Yours with all my heart all the Inhabitants of the Russian Federation.
  Added Poland, Warsaw, December 04, 2010 / Saturday, Time completed 12:06 PM, Time central – european.
  Andre Rieu My Fair Lady Cleveland
  Andre Rieu – Annie’s Song 2009
  Rota (Polish anthem – English subtitles)
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Rota (Polish anthem – English subtitles) Andre Rieu – Annie's Song 2009 Andre Rieu My Fair Lady Cleveland

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends please; Eliminated with all international competitions in a result of criminal hypocrisy three Polish cities: Gdańsk, Gdynia and Sopot. In aktion the necessary speed of light.
  Please; Cancel the fact that in an illegal way give the names of dolls at the Championship European in 2012 Poland and Ukraine.
  TŁUMACZENIE TREŚCI / TEKSTU TYLKO PRZEZ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH!!!!!!! & !
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 04, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – The municipal elections in 2010 year in Poland are invalid under the legitimate, transparent laws. The law supported arguments, facts and evidence in my five blogs. Thank you for your attention.
  My position in any issue is not changed. One-sided compromise not is possible. For a reminder; Komorowski B., Tusk D, Schetyna G, Pawlak W, Sikorski R. it only private persons.
  Added Poland, Warsaw, December 05, 2010 / Sunday, Time completed 11:11 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 05, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Dance Chocholi dark mass ‚rulers’. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, Pawlak Waldemar and other similar reptiles, in some sense and J. Kaczynski it the real traitor of all Inhabitants of Poland and Poles living abroad. It are male sluts! This not is my touchiness. This not is my obsession. These not are my hallucinations. These not are my delusions. It is simply true! Employ only sworn translators! Only certified translators!

  About the dance can speak a lot. At the wedding in of (b)Bronowice hut met itself representatives of the intelligentsia? and the peasantry? [PO > ‚Platform The Civic’ & PIS > ‚Law and Justice’]. The municipal elections in 2010 year in Poland are invalid under the legitimate, transparent laws. The law supported arguments, facts and evidence in my five blogs. Thank you for your attention.
  My position in any issue is not changed. One-sided compromise not is possible. For a reminder; Komorowski B., Tusk D, Schetyna G, Pawlak W, Sikorski R. it only private persons.
  Each dance, which are linked together in pairs (eg, the young, Hania and Jasiek whether Zosia and Kasper) is not just an example of maintaining tradition, an element of fun, but also the „image” symbolizes the preservation of certain appearances (because in reality, not even between him Isni no authentic social bonds, they do not understand up. Gentlemen of the city do not want to match up with the peasants, and treat a friend as a wedding fashion entertainment. This is only manifestation of their {ludo-manii? / people-mania?}.)
  The most important (unmasking) plays a role, no doubt, however, tzw.Chocholi dance. Provides a synthesis of the whole drama. It lies in it’s final pronunciation. Society is still dormant, not prepared to fight, unable to act. Everyone (except JaSko, who desperately tries to awaken them, but because they lost a golden horn – not is unable to do so) unwillingly to dancing to the music playing the violin Chochoła. If they are locked in a vicious (And perhaps cursed) circle, trots in place.
  The design allows Chochoła also allows at some optimistic interpretations: Spring time comes, it will be removed and all the beautiful roses bloom, flourish / bloom, flourish behind several days and nights. The struggle about freedom – suggests Wyspianski – is therefore a matter of future, very short future, very near future.
  Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, Pawlak Waldemar, in some sense and J. Kaczynski it the real traitor of all Inhabitants of Poland and Poles living abroad.
  The above-listed persons it servant, manservant, valet, serf (At changes.) East and West. It are male sluts! It is simply true!
  This not is my touchiness. This not is my obsession. These not are my hallucinations. These not are my delusions.
  Friends; Our / my victory is hundred percent.
  Friends; Our / my success is hundred percent.
  It is simply true! Employ only sworn translators! Only certified translators!
  Added Poland, Warsaw, December 06, 2010 / Monday, Time completed 07:10 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 06, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Please tip off everyone without exception! Please detach itself forever from all the Polish Pilots!
  True Lawful President whole the Polish (Oo). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Oo). President the whole World (Oo). Prime Chairman Minister the whole World (Oo): Cendrowski Wiesław Tomasz. Dec 06, 2010

 7. 7 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:11 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Oct 25, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, Radoslaw Sikorski, Waldemar Pawlak, J. Kaczynski and other similar reptiles. You probably know, that it is your end. Left to you today just / only a few hours. Please yourself check as with speed lightning decreases itself your support.
  Added October 25, 2010 Time 09:21 am / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Questions essential to the former – in Polish history – among others – leaders the Polish:
  Bronisław Komorowski >; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  Donald Tusk > ; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  Sikorski Radosław > ; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  Pawlak Waldemar > ; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  Kaczyński Jarosław > ; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  Schetyna Grzegorz > ; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  Polish parliament (Polish Seym) > ; What you done good, permanently, so far for: whole the World, for all the Continents, for all Nations, for whole Polish?
  My Humble Person not does want hear more about you.
  Added October 25, 2010 Time 5:39 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  All removed / dismissed to half the night (to 10/25/2010 time 00:00 pm/am) time polish; Please (at) forever close the behind him door after the external side. Please it command taken very seriously.
  Here is just at this topic verity.
  Yours with all my heart all the Honest People at the World and also Polish.
  Added October 25, 2010 Time 07:37 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Odwołani/ny:Komorowski, Tusk, Sikorski, J. Kaczyński, Pawlak, Sejm i inne podobne gady po prostu > nie nadajecie się do tej roboty! To Jest stracony czas kolejny raz! Ty paniał? hahaha.
  Wy żyjecie dla samej władzy! Nie żyjecie dla normalnych Ludzi tego Świata!
  Added October 25, 2010 Time 08:04 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Komorowski, Tusk etc.; Whether can be stupidity greater from the Universe and the fleeing of time? What could be stupidity greater from the Universe and the fleeing of time? All political parties lose elections.
  Added October 26, 2010 Time 04:18 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo)

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Nov 09, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Dzień dobry Państwu innymi słowy Dzień dobry wszystkim Mieszkańcom Ziemi i Wszechświata.
  Logicznie do końca myśląc i działając mogę tylko używać określenia Wszechświat.
  Dlaczego? Dobre pytanie, które z reguły zadaje samozwańczy „Bronisław Komorowski”; łamiący i podpisujący złamane prawo innymi słowy polskie bezprawie! Promieniuje on bezprawiem, nienawiścią, zdradą stanu, zdradą Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających za granicą / poza granicami Polski. Bronisław Komorowski > Planeta Ziemia jest częścią Wszechświata!!!!!!!! KPW! Dokonałem bardzo szczegółowej analizy samozwańczego „Bronisława Komorowskiego” dnia 08 Listopada 2010 roku w późnych godzinach wieczornych w Warszawie i wynik jest poniżej wszystkich depresji mórz i oceanów Świata. Zobaczyłem i usłyszałem wszystko to do czego był i jest zdolny „Odwrotny/Odwrotna” i jego „świta”. Tak! To oni rozkręcili cały mechanizm nienawiści piekielnej i czynią to nadal sięgającej granic wytrzymałości ludzkiej.
  To oni – tacy jak między innymi wyżej – rozkręcili nienawiść dzieląc Polskę i za cenę koryt sprzedając Ją obcym czynnikom.
  Oni przy korytach chcą się bezprawnie utrzymać przy władzy ze strachu, który im towarzyszy już w każdej sekundzie ich życia. Bazując na faktach i dowodach > jest to temat rzeka.
  Komorowski zapewniam cię, że niebawem osobiście odwiedzę twój samozwańczy „fotel”.
  Pierwszym razem nie przekroczę praw normalnego mieszkańca Planety Ziemia.
  See you soon samozwańczy „Bronisław Komorowski”. To wszystko można również odnieść do wielu innych podobnych gadów, którzy szkodzą wszystkiemu i wszystkim.
  Oni to wszystko przenieśli do chorych struktur poza granicami Polski.
  Mam nadzieję, że z prędkością światła chore struktury zagraniczne odetną się od polskiej nienawiści, od pseudowładzy polskiej, od odwrotnych, od bezprawia polskiego, od łamania podstawowych praw człowieka w Polsce! Wszyscy, którzy szkodzili i szkodzą dobru normalnej Polski i całemu Światu muszą odejść od koryt na zawsze!!!!!!!
  Temat będzie kontynuowany!!!!!!!

  Dlaczego? Dobre pytanie, które z reguły zadaje łamiący prawo i antyekonomista „Donald Tusk”; łamiący i podpisujący złamane prawo innymi słowy polskie bezprawie! Promieniuje on bezprawiem, nienawiścią, zdradą stanu, zdradą Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających za granicą / poza granicami Polski. Donald Tusk > Planeta Ziemia jest częścią Wszechświata!!!!!!!! KPW! Dokonałem bardzo szczegółowej analizy antyekonomisty „Donalda Tuska” dnia 08 Listopada 2010 roku w późnych godzinach wieczornych w Warszawie i wynik jest poniżej wszystkich depresji mórz i oceanów Świata. Zobaczyłem i usłyszałem wszystko to do czego był i jest zdolny „Odwrotny/Odwrotna” i jego „świta”. Tak! To oni rozkręcili cały mechanizm nienawiści piekielnej i czynią to nadal sięgającej granic wytrzymałości ludzkiej.
  To oni – tacy jak między innymi wyżej – rozkręcili nienawiść dzieląc Polskę i za cenę koryt sprzedając Ją obcym czynnikom.
  Oni przy korytach chcą się bezprawnie utrzymać przy władzy ze strachu, który im towarzyszy już w każdej sekundzie ich życia. Bazując na faktach i dowodach > jest to temat rzeka.
  Tusk zapewniam cię, że niebawem osobiście odwiedzę twój antyekonomiczny „fotel”.
  Pierwszym razem nie przekroczę praw normalnego mieszkańca Planety Ziemia.
  See you soon antyekonomista „Donald Tusk”. To wszystko można również odnieść do wielu innych podobnych gadów, którzy szkodzą wszystkiemu i wszystkim.
  Oni to wszystko przenieśli do chorych struktur poza granicami Polski.
  Mam nadzieję, że z prędkością światła chore struktury zagraniczne odetną się od polskiej nienawiści, od pseudowładzy polskiej, od odwrotnych, od bezprawia polskiego, od łamania podstawowych praw człowieka w Polsce! Wszyscy, którzy szkodzili i szkodzą dobru normalnej Polski i całemu Światu muszą odejść od koryt na zawsze!!!!!!!
  Temat będzie kontynuowany!!!!!!!
  Added November 09, 2010 Time 09:45 am / Time central – european
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo)

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends around the world; please do not worry itself, will it end Polish hell, which started in day February 19, 2007 year by a group hating poles at the arena, audience circus ‚Inverted’.
  Added November 09, 2010 Time 04:49 pm / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 09, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Bronislaw Komorowski >: I will visit you in day November 12, 2010 year. Time unspecified (Indefinitely).
  I hope, that after talking with me leave all of offices, rooms service.
  This is my last (hereof) good, peace proposal: advice / information.
  Please this does not ignored!!!!!!! & ! Let nobody this does not ignore. And in this way will end lawlessness in Poland.
  Friends around the world; please do not worry itself, will it end Polish hell, which started in day February 19, 2007 year by a group hating poles at the arena, audience circus ‚Inverted’.
  Added November 10, 2010 Time 09:42 am / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 10, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Donald Tusk >: I will visit you in day November 12, 2010 year. Time unspecified (Indefinitely).
  I hope, that after talking with me leave all of offices, rooms service.
  This is my last (hereof) good, peace proposal: advice / information.
  Please this does not ignored!!!!!!! & ! Let nobody this does not ignore. And in this way will end lawlessness in Poland.
  Friends around the world; please do not worry itself, will it end Polish hell, which started in day February 19, 2007 year by a group hating poles at the arena, audience circus ‚Inverted’.
  Added November 10, 2010 Time 09:44 am / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 10, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Past time the ‚authority’ of Legnica 59 220 (not just KRZAKOWSKI SLD) told me clearly; You do not fight about their money! With you (we will do) bedlamite or you closing in jail how not will you polite! (It I have!) Sam słyszałem; Krzakowski ciebie popiera Izabela P. Abstrakcyjna, niedoszła „moja” żuoóeneczka. Friends understand? Komorowski, Tusk, Krzakowski and others with hell to a vat with tar.
  Added November 10, 2010 Time 11:44 am / Time central – european
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 10, 2010

 8. 8 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:13 AM

  ==–..Every / each true leader must!!!
  Give out itself it the resignation without discussion in a time the make a mistake (error), which contribute itself to loss for the Nation, which contribute itself to loss at the Continent, which contribute itself to loss at all the World / Earth. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 11, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Every living thing at Earth and in the Universe is a treasure the World and Universe.
  I Love You x 8 FRIENDS.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  FRIENDS,
  none Nation, none Continent, the whole Earth / the whole World and the Universe not can be left with their alone problems.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 20, 2010 – Buzz – Public

  ==–..FERIEND/DS:
  Real United World is a foregone conclusion.
  My / our real Victory is a foregone conclusion.
  My / our real hundred percent success is a foregone conclusion.
  Friends,
  Whether / if you want / desire to live in such a World?
  Whether / Do you want / desire such the Polish in among all Nations of the World?
  Whether / Do you want / desire such Legnica in among all cities of the World?
  Whether / Do you want / desire live in outdated edition of the World?

  Friend please read it very carefully.
  Friend please study it great detail.
  I do not trust the to partner at existing conditions.
  They are crooks / liars at all continents, who took my humble person a lot of precious time.
  These crooks / liars are primarily in Africa and in Poland.
  I hope, that Africa will fix their mistakes in / within 24 hours.
  With these partners no have have intention build any 100% success.
  My modest person trust You Friend if will be fulfill my conditions.
  Since that time (date) subject / conditions to work with me, with my modest person is making transfer (deposit) U.S. $ 2,000 (margin behind my precious time) at my account in my bank in Poland.
  ————————
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Country: Poland
  RECEIVING BANK INFORMATION
  Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
  Bank Address: City: 59-220 Legnica
  Country: Poland
  Street: F. Skarbka 2
  ————————
  Such deposit will be returned when will at hundred per cent success.
  My humble person, who was cheated several occasions and that is why I made such a action solution.
  I wish you success in personal life and professional life.
  Once again I greet with all my heart.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Cendrowski Wieslaw Thomas

  Friends,
  Legnica 59 220 and Poland no / have failed itself comply with any (with any one?! hahaha) obligations to my humble person.
  Can I have trust it the Polish government and it the Polish administration?
  See You soon Legnica and Poland.
  See You soon ‚AGA-TUR’ Legnica Poland.
  See You sonn prezesik ‚Prezes’: Waldemar Aleksander Marek ================= ——-
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Note / Attention city Legnica 59 220 and State Poland.
  My condition to / for the city of Legnica 59 220 and to the entire Polish.
  Without in payment my all my resources financial in within the prescribed period Legnica 59 220 and the whole of Poland can forget about any agreement with me.
  Another topic for reminders (last time):
  Not interested I am ambiguous invitation; with attachments in albums, in guest books, in your notes, etc.
  It has be an official invitation from fulfilling all the condition: full signature, data personal, aesthetic and legal side invitation.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Jeszcze jedno moje zdanie do miasta Legnica 59 220 i do całej Polski.
  Bez uregulowanie / bez oddania mi wszystkich moich środków finansowych w wyznaczonym terminie > Legnica i cała Polska może zapomnieć o jakimkolwiek porozumieniu ze mną.
  Jeszcze jeden temat dla przypomnienia (ostatni raz):
  Nie interesują mnie dwuznaczne zaproszenia; przy pomocy załączników w albumach, w księgach gości, w notatkach itp. itd.
  To ma być oficjalne zaproszenie spełniające wszystkie warunku: pełen podpis, dane osobowe, estetyka i strona prawna.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  FRIENDS, please increase the speed of removal evil at all around the World(2 x 300 000km/s).
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  [State Poland and city Legnica >: 8 000 000PLN (AGA-TUR, Legnica 59 220, Street: Rynek 18 >: 20 000PLN)],
  please make a transfer of my funds in within 24 hours.
  Please transfer my funds to 18 May 2010 year inclusive.
  Absolute final date / time.
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Country: Poland
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576 >
  > only Poland
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  This is the final time and date.
  Absolute final date / time.
  I remember about everything and for all.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Nazwa rejestrowa: Biuro Podróży Aga-tur Spółka Z Ograniczoną OdpowiedzialnościąAdres rejestrowy:
  Miasto: Legnica
  Ulica: Rynek 18
  Kod pocztowy: 59-220
  Województwo: Dolnośląskie
  Powiat: M. Legnica
  Data rejestracji firmy w KRS: 2003-06-09Data podpisania umowy lub statutu: 1994-06-08 Skład zarządu:
  http://www.zumi.pl/1982695,Biuro_Podrozy_Aga-Tur_Sp._z_o.o.,Legnica,firma.html
  http://nasza-klasa.pl/school/190485
  Och i ach och i ach och i ach > w „NASZEJ-KLASIE” to jest zakochana Legnica Polska, Poznań Polska i Warszawka Polska. Nawet mamy bardzo bliskie wzajemne kontakty (ze sobą), dobredobre
  Prezes: Waldemar Aleksander Marek ================= ——-

  Przyjaciele całego Świata > proszę zauważyć pewną prawidłowość; na całym Świecie jeżeli już występuje zło > to występue to zło w konfiguracji trójkąta. Prawda Przyjaciele całego cudownego, jednoczącego się Świata?
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  FERIEND/DS: Real United World is a foregone conclusion. My / our real Victory is a foregone conclusion. My / our real hundred percent success is a foregone conclusion.
  Once again I greet with all my heart.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Cendrowski Wieslaw Thomas

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Oct 03, 2011 – Buzz – Public

  ==–..For a reminder. Polish electoral law is incompatible with the normal International Law. Polish electoral law is only prepared and created at need low attendance and low support.
  ==–..I suggest and please: In connection with the illegal election in day October 9, 2011 suggest increase the speed study all my materials to unimaginable speed. To speeds higher than the speed of light. Last bell and last time.

  ==–..The ordinance / bylaw, which with my initiative emergence / uprising and which author / writer / originator – only and exclusively / solely – is My Humble Person, is about value / worth / quality trillions of euros / of dollars. This value is unimaginably great.

  My logical operation mathematical; (+ 5 my fingers) + (+ 5 my fingers) = + 10 my fingers = only three Constitutions for each Nation / State = only three Constitutions for each Continent = only three Constitutions for the Whole Earth = 9 + 1 my comprehensive, apolitical, the perfect program for every sphere of human life = 10 = irreversible Victory = irreversible success / hit / triumph. My warranty ? = approximately / roughly 8 000 000 000% (1 000 000 000 = 10 to the ninth exponentiation = thousand million), it are my all made by me oaths and my life, in which is in calculated everything.

  ==–..Also for a reminder. My synchronization normal of the Right / Law all Nations the Whole the World no has nothing common with lopsided / crooked law, that existed / operate in the Soviet Union (Union Socialist Republics of Soviet.). It was a very sick right / law imposed by forcibly at the Nations of the World. My actual value this / it value of the four Planets Earth and with all property / assets / fortune / estate / wealth / demesne this of the Earth. Please itself do not ridicule / no stultify with such abnormal suggestions, please me do not insult. Do not afford you at normal remuneration / salary / pay / wages / consideration / payment / fee / reward / reparation / gratification / recompense / restitution / indemnity / offset for me?
  The Whole My World, The Whole My Poland: Warsaw, Opole & etc. , Monday, Tuesday, Wednesday, October 04, 05, 2011, 10:36 AM / 10:10 AM / 02:21 PM

  My logical operation mathematical.
  – 1. [action a negative number one: Legnica 59 220 (settlement, residue)]
  – 2. [action a negative number two: Wroclaw]
  – 3. [action a negative number three: Warsaw]
  – 4. [action a negative number four: Opole (settlement, residue)]
  – 5. [action a negative number five: Gdansk, Gdynia, Sopot]

  this is your negative hand
  (-1 you finger) + 1 my finger = 0
  (-2 you finger) + 2 my finger = 0
  (-3 you finger) + 3 my finger = 0
  (-4 you finger) + 4 my finger = 0
  (-5 you finger) + 5 my finger = 0 (it is you digit 0)

  this is my / ours positive hand
  (+ 5 my fingers) + (+ 5 my fingers) = + 10 my fingers = only three Constitutions for each Nation / State = only three Constitutions for each Continent = only three Constitutions for the Whole Earth = 9 + 1 my comprehensive, apolitical, the perfect program for every sphere of human life = 10 = irreversible Victory = irreversible success / hit / triumph. My warranty ? = approximately / roughly 8 000 000 000% (1 000 000 000 = 10 to the ninth exponentiation = thousand million), it are my all made by me oaths and my life, in which is in calculated everything.

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Fw: Witam Bardzo serdecznie Państwa.
  Hide Details
  FROM:Wieslaw Cendrowski TO:sekretariat@nkjo.opole.plCC:centrum@nkjo.opole.pl
  Message flagged
  Thursday, October 6, 2011 1:14 PM / 01:23 PM / 02:04 PM

  ==–..Day October 6, 2011 we had the pleasure with reciprocity of talking at topic learning language foreign. Conversation our was a warm, positive, scientific and development. I would very please Honourable You about use of such teaching methods, in order to each Child (never itself do not stress), each young Human (never itself do not stress), each Human, never itself do not stress during the science. I wish Honourable You success after lines in personal and professional. Thereof the same I wish all pupils in all schools in Poland and at the Whole the World. In the Polish newspaper “FAKT” at the last page / at the last sheet of paper, I read greatest absurd / nonsense, which probably came from the United States North of America.
  PS Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent.
  Yours faithfully,

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski > : Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  To: “sekretariat@nkjo.opole.pl”
  Cc: “centrum@nkjo.opole.pl”
  Sent: Thursday, October 6, 2011 11:59 AM
  Subject: Witam Bardzo serdecznie Państwa.

  ==–..Day October 6, 2011 we had the pleasure with reciprocity of talking at topic learning language foreign. Conversation our was a warm, positive, scientific and development. I would very please Honourable You about use of such teaching methods, in order to each Child (never itself do not stress), each young Human (never itself do not stress), each Human, never itself do not stress during the science. I wish Honourable You success after lines in personal and professional. Thereof the same I wish all pupils in all schools in Poland and at the Whole the World. In the Polish newspaper “FAKT” at the last page / at the last sheet of paper, I read greatest absurd / nonsense, which probably came from the United States North of America.
  PS Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent.
  Yours faithfully,

  ==–..Dnia 6 Października mieliśmy przyjemność ze wzajemnością rozmawiać na temat nauki języków obcych.
  Rozmowa nasza miała charakter ciepły, konstruktywny, naukowy i rozwojowy.
  Prosiłbym bardzo Państwa o zastosowanie takich metod nauczania żeby żadnego dziecko (nie stresowało), żadna młodzież (nie stresowała), żaden człowiek nigdy się nie stresował podczas jakiejkolwiek nauki.
  Życzę Państwu sukcesów po linii osobistej i zawodowej. Tego samego życzę wszystkim uczniom wszystkich szkół w Całej Polsce i na Całym Świecie.
  Z wyrazami wielkiego szacunku,
  PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału bez mojej osobistej pisemnej zgody.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Oct 06, 2011

 9. 9 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:18 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Aug 03, 2010 – Buzz – Public

  ==–..For a reminder Friend/ds;
  My perfect / ideal / comprehensive program for each honest Nation, for each honest Continent, for the entire honest United World it only three constitutions legal, which contain everything.
  Three Constitutions legal for every Nation.
  Three Constitutions legal for every Continent.
  Three Constitutions legal for the entire United World.
  It all is to be realized in real-World wonderful. It’s / It no are joke.
  I Love You Friend/ds.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Friends; Please report itself to my modest person in regarding to the ecological disaster in the Gulf of Mexico. I will present effective solution the problem.
  Please write to me at the following address e-mail: atwtc@yahoo.com
  Friends; My humble self is at certainly a man, person, human, individual, a human being, a personage. Is super. hahaha

  Yours with all my heart of all the Nations, all the Continents, the whole World and Universe.

  Mit freundlichen Grüßen von ganzem Herzen alle die Bewohner der Welt / Erde und des Universums.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Friends without worry, please itself contact with my humble person,
  writing specifically and very quickly at my address e-mail: atwtc@yahoo.com
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Aug 08, 2010 – Buzz – Public

  ==–..For clarity:
  My humble self after going a real hell in city Legnica 59 220 Poland and whole Poland,
  not has the slightest intention be dependent on any person and from anything.
  My humble person must be in a hundred percent independent.
  Overall my independence is also dictated by my action in the direction of Unification the World.
  Hundred per cent my independence is also dictated by my action in the direction
  Unification the World.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Gdyby Polska się obudziła bardzo szybko >:
  RECEIVING BANK INFORMATION
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
  Bank Address: City: 59-220 Legnica
  Country: Poland
  Street: F. Skarbka 2
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Kilka wyrazów w języku polskim nie bez powodu:
  Zbyt często i zbyt gęsto mnie w Polsce bez najmniejszego powodu sprzedawano > żebym mógł być zależny od partnerki.
  Warunki dla mojej przyszłej Partnerki bardzo precyzyjnie określiłem przede wszystkim w języku angielskim ale i w Polskim.
  Narodowość partnerki nie ma najmniejszego znaczenia.
  Wyznanie / religia, poglądy również nie mają najmniejszego znaczenia.
  Z całym szacunkiem ale z reguły jest tak, że partnerka poznana w Polsce już przy drugim spotkaniu zadziera nosa, objawia butę i arogancję. Piszę prawdę!
  Polska może tylko uratować swój tyłek przelewając wszystkie nasze (przede wszystkim) / moje środki finansowe na moje konto podane w wielu miejscach.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  ==–..I do not advise blocking server my accounts e-mail.
  I do not advise blocking server my mail incoming and my mail outgoing.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  ==–..Friend; White House in the United States North America asked me a question: At then based itself (rely, consis, count, trust, be sure) >: true peace? At this, that do not use itself any weapons. Only fair negotiations for all parties. My humble self is the only true (one) negotiator. My humble person must physically participate in the negotiations and debates Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 15, 2010 – Buzz – Public

  ==–..FRIEND/DS,
  any lawlessness in Poland in including with corruption is already eighty percent (80%).
  Therefore, my humble person legally acquires authorization to with corrupt government, public administration Polish at all levels / stages.
  To my humble a person has only applied / rules law international and law Union European.
  For a reminder.
  My humble person, who fights with corruption and all forms of evil at throughout the World.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jul 28, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friend/ds; Let nobody no trying me trick, lie.
  Friends; My humble person only uses five hundred percent of their (my) positive possibilities / positive opportunities. Whether my modest person must use fifty or (hundred) percent of their (my) positive possibilities / positive opportunities?

  See You Soon!
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  ==–..Friend/ds;
  My humble person afraid itself, that Poland will fall apart / break at into small pieces
  irresponsible. This / It is really a Polish brothel. Every day I discover Polish scams and with corrupt people. This negative situation Polish lead / will lead to disintegration of the whole World!? It’s / It is already implemented?! Whether My humble person must build at the ruins the Unified World? When necessary will be yes!!!!!!! Whether the whole World is blind? Please perform all the instructions and the special tasks. Please recover the lost time. Necessarily. Please observe all deadlines / date! My place (geographically already established) the effective action must be outside the Polish. My modest person not does trust Poland. Poland, 59 220 Legnica Poland for me it is a concentration camp. All the Inhabitants of the World / all Friends of the World; Success must be a hundred percent. Victory must be a hundred percent.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Friend/ds; The figure seven and the figure eight applies only to the quantity Continents of the Earth / World and the entire / whole Universe. Understand?
  All the Inhabitants of the World / all Friends of the World; Success must be a hundred percent. Victory must be a hundred percent.

  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 18, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friend/ds;
  My real, consistent with my conscience, consistent (comply) with all requirements legal, evaluation of final candidates at President of Polish:
  Each with them are / it:
  1. Political dunce.
  2. Economic dunce.
  3. Administrative dunce.
  4. Organizing dunce.
  5. Diplomatic dunce.
  6. All cowards.
  7. Not are apolitical / not is neutral political.
  8. Not are neutral religiously.
  9. All their / your the reflection, senses is / are below sea level.
  10. Do not have any program, that would guarantee in a hundred percent Success and hundred percent Victory for the World, for the Continents, for the Nations / States.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  For a reminder:
  My humble self is apolitical.
  I am religion Roman Catholic / my humble self is religion Roman Catholics.
  My humble self is both a / is also a religiously neutral.
  Please search my material at this subject.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jul 24, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friend/ds; Political parties are it solutions obsolete.
  For a reminder: My humble self not is the autocrat.
  Friend/ds;
  Each independent international commission, not can be chosen by parties political.
  Friends;
  Please increase the unimaginable speed.
  For a reminder: Proportionately increase the quality, efficiency and positive action to increase speed. From 26 July to 1 August 2010, please learn / teach itself a hundred per cent self-sufficiency in action.
  Friend/ds; My humble person who hears and sees, that the Leaders of the World / Earth do not know at then it the true unification of the World has relied upon. My humble person, propose take itself behind a solid learning and work. Please make up lost time.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe.
  Yours with all my heart all the real / true (geniuses) the Leaders of Nations and Continents. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jul 17, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friend/ds; The sum my of the material. I Love You all Nations, all Continents, the whole World and the Universe.
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!9266851F042C9CC1!12587&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!9266851F042C9CC1!11772&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!9266851F042C9CC1!11126&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!9266851F042C9CC1!8796&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart

  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/The%20true%20face%20of%20Polish%20bureaucracy/I%20pismo%20od%20kierownika%20PIP%20Lignica%2059-220%20ul.%20Lotnicza%2015%20Polska.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10319
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/The%20true%20face%20of%20Polish%20bureaucracy/I%20pismo%20od%20kierownika%20PIP%20Lignica%2059-220%20ul.%20Lotnicza%2015%20Polska.jpg#resId/9266851F042C9CC1!11041

  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!12122
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10543
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10542
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10540
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10541
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10199
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10251
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10277
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10304
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10350
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10742
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10954

  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6991
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8473
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8389
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8331
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8077
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8314
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8263
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7865
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7879
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8169
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6992
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7959
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7878
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6993
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6994
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6995
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7022
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7192
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7244
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7766
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8241
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6996
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7999
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!7704
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8023
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8027
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!8040
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10165
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10169
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/Dzwon%20wiecznego%20pokoju%20dla%20przyjaci%C3%B3%C5%82.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10183

  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Kocham%20wszystkie%20serca%20%20%20I%20love%20all%20the%20hearts%20%20Join%20heart/wejd%C5%BA%20prosz%C4%99.jpg#resId/9266851F042C9CC1!10188

  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Fotografie%20w%20moim%20blogu/Nasz%20dom%20do%20g%C3%B3ry%20nogami.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6062
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/self.aspx/Fotografie%20w%20moim%20blogu/Nasz%20dom%20do%20g%C3%B3ry%20nogami.jpg#resId/9266851F042C9CC1!6065
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ————————————————————
  ==–..Friend/ds; The sum my of the material. I Love You all Nations, all Continents, the whole World and the Universe. II

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!3410
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1882
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1881
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1877
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1878
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1639
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1593
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1594
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VII%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20I.jpg#resId/73646805B40E4F85!1635

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VI%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1546
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/VI%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1547

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/V%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1672
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/V%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1678
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/V%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1493

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/IV%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1705
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/IV%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1704

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/III%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1669

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/III%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1669

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/II%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1370
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/II%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1371
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/II%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1378
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/II%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1382
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/II%20perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/Sun%20III3.jpg#resId/73646805B40E4F85!1451

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/The%20true%20face%20of%20Polish%20bureaucracy/I%20pismo%20od%20kierownika%20PIP%20Lignica%2059-220%20ul.%20Lotnicza%2015%20Polska.JPG#resId/73646805B40E4F85!423

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/odpowied%C5%BA%20jest%20u%20Ciebie.jpg#resId/73646805B40E4F85!269
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/odpowied%C5%BA%20jest%20u%20Ciebie.jpg#resId/73646805B40E4F85!270

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!272
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!273
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!274
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!275
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!276
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!277
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!278
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!279
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!280
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!281
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!282
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!283
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!284
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!335
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!336
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!337
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!338
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!339
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!340
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!341
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/to%20nie%20jest%20prawda%5EJ%20%C5%BCe%20nie%20mo%C5%BCna%20zmieni%C4%87%20ludzi.jpg#resId/73646805B40E4F85!342
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ————————————————————
  ==–..Friend/ds; The sum my of the material. I Love You all Nations, all Continents, the whole World and the Universe. III

  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/nie%5EJ%20nie%20jestem%20pod%20wp%C5%82ywem%20u%C5%BCywek.jpg#resId/73646805B40E4F85!343
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!344
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!345
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!346
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!347
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!348
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!349
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!350
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!351
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!352
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!353
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!354
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!488
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!489
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!490
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!491
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!492
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!493
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!494
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!495
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!496
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!497
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!554
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!555
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!556
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!557
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!558
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!559
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!560
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!561
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!562
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!563
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!564
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!565
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!566
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!567
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!568
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!569
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!570
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!571
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!572
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!573
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!603
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!604
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!605
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!606
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!607
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!608
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!609
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!610
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!611
  http://cid-73646805b40e4f85.photos.live.com/self.aspx/perfect%20and%20regular%20human%20thinking%20is%20the%20solution%20of%20all%20problems%20of%20this%20world/a%20mo%C5%BCe%20zagram%20inaczej.jpg#resId/73646805B40E4F85!612

  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!3875&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!3303&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!2411&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!1500&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  walseiw-kemot EU17/EU27's Blog – Windows Live

 10. 10 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:25 AM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsWiesław Tomasz Cendrowski United World. Jul 18, 2010 – Buzz – Public ==–..Friend/ds; Victory hundred percent for the whole of the United World. Success of a hundred percent for the whole of the United World. What behind idiot in the history of the entire / whole World invented a division of the Earth at the political systems, economic and State with the border? World / Earth do not may / do not must be divided. Man / Inhabitant of the World / Earth is one! It is always the same Man / Human. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jul 01, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends / All the Inhabitants of the World / Earth. Mr. Rafał Dutkiewicz President of Wroclaw in a very short time will be / must be the President Polish. It is the right person at the proper position. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Excuse me > Friends / Inhabitants. Red roses and a black hat (the insignia of the Unified World / United World / Earth), may use those persons, who comply four basic foundations. Regards / Yours with all my heart all the inhabitants of the World / Earth and Universe Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, my suggestion is as follows: Name the capital of a United World must include the names of capitals of all the Nations of the World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, Our is a hundred percent Victory and our is a hundred percent Success. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz All the Inhabitants of the World, Please to 15 July 2010 given my modest person location / geographical location of the future capital of a United World. After that date, personally I will be forced to take a positive decision. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz All friends, all the Inhabitants of the World / Earth; please necessarily comply all terms (all dates / all deadlines) for instructions and special tasks. Please > search all dates / date / deadlines. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Hello Friend/ds; Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Iceland, Ireland, Wales, Scotland and England. Once again I greet with all my heart the whole peninsula Scandinavia / Scandinavian. Once again I greet with all my heart, Slovakia, Federation Russian, Lithuania, Ukraine, Czech Republic, Belarus and the Republic Federal of Germany. Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the World / Earth and Universe. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends / all the inhabitants of the World; You must select the capital of the United World. My humble self will have a problem with this topic (very nice). World / Earth is such beautiful. If You do not with-decide, my modest person will have decide to day 20 July 2010 year. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Hello Friend/ds; Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Tibet, Taiwan, China etc and all the Inhabitants of Asia. So far everything itself verify in hundred percent (in 100%). Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Friend/ds; Victory it true love. Success it a true love. Victory it a real honesty. Success it a real honesty. Victory it a real peace. Success it a real peace. Victory it a real mutual trust. Success it a real mutual trust. + My comprehensive, perfect, realistic program for the United World. = Perfect United World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jul 13, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends / all the Inhabitants of the World; It all must itself efficiently, quickly and positively perform, achieve, fulfill. It’s / It no are joke. I congratulate Kylie Minogue. Victory over / above malignant cancer. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Hello Friend/ds; Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Iceland, Ireland, Wales, Scotland and England. Once again I greet with all my heart the whole peninsula Scandinavia / Scandinavian. Once again I greet with all my heart, Slovakia, Federation Russian, Lithuania, Ukraine, Czech Republic, Belarus and the Republic Federal of Germany. Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the World / Earth and Universe. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends / all the inhabitants of the World; You must select the capital of the United World. My humble self will have a problem with this topic (very nice). World / Earth is such beautiful. If You do not with-decide, my modest person will have decide to day 20 July 2010 year. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..All honest wonderful People of the World; Please increase the speed of light every six hours. Understand? thanks Friend/ds Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz The whole World must recover lost time. For a reminder, all honest People at the World / Earth. My / Our Victory is in a hundred percent. My / Our Success is in a hundred percent. Everything that is wrong / bad already itself decays. Friends; Please increase the speed of each day. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Honest Friend/ds, beside increasing the speed please meet two conditions: 1) Proportionately increase the quality. 2) Exploit one hundred percent of time. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz All honest wonderful People of the World; Please increase the speed of light every six hours. Understand? thanks Friend/ds Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Honest Friend/ds, political parties must be eliminated with government, with the administration and economy of each Nation, Continent, World. Prohibited / prohibits itself finance political parties with the budget of the Nation, Continent and World. All rights reserved for whole my program (for reminders). Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Hello Friend/ds; Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Tibet, Taiwan, China etc and all the Inhabitants of Asia. So far everything itself verify in hundred percent (in 100%). Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Friend/ds; Victory it true love. Success it a true love. Victory it a real honesty. Success it a real honesty. Victory it a real peace. Success it a real peace. Victory it a real mutual trust. Success it a real mutual trust. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 11, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends (at) around the World; Tusk Donald & Komorowski Bronislaw and other similar reptiles it a great injustice and anti-arbitrariness. I checked / I accomplished analyzed the most important acts legal / Laws, the Constitution, the Laws of criminal and civil issued / issued by the Polish parliament and the senate after the end of the Second War World / after 1945 year. Turns out / the result is a statement of fact by My Humble Person (which is to verify and prove), that the sixty-five percent (65%) of all provisions contained in the above-mentioned acts is illegal international, with law Union European, with the fundamental right every Nation, what is the Constitution of a Nation or (State). In connection with the above, not made a mistake claiming, that Poland is a Country the current lawlessness. I argue, that the situation is similar into all post-communist Countries and beyond. There are very much of Countries at the World, in whom the law not is respected! Old Europe is (also) – albeit are it / is it smaller – is lawlessness and a bad the organization administrative. It’s all screams about vengeance to heaven. Added November 11, 2010 Time 05:57 am / Time central – european Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – !Fullscreen!! Polska Na Zawsze ! Polish National Anthem 1.Jeszcze Polska nie zginęła Kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. (Chorus) |: Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem, Złączym się z narodem. 😐 2.Przejdziem Wisłę,Przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. (Chorus) 3.Jak Czarniecki do Poznania, Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania, Wrócim się przez morze. (Chorus) 4.Już tam ojciec do swej Basi, Mówi zapłakany – Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. (Chorus) Nov 11, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 07, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends (Just / only for a reminder. Friends, please study very detail my all the material. This / it is the bread, this it is water, this / it is oxygen to breathe.), ideal/perfect success is the set of all positive elements, components. Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success for the whole World and the Universe. Friends, only a hundred per cent success(one hundred percent success) 100% > I’m interested. Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory. + Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. + Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success + Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success + Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. + Rhetorical question: Why is number seven? = perfect/ideal success = ideal/perfect success X (times) > Infinity May God lead all Inhabitants of the Earth / World and the Universe. Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World and Universe. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Is my humble self is able to think and work 24 hours a day? My humble person is thinking even when asleep. This fact takes place in my entire life. What is the true measure of man? Real United World. I Love You x 7 I Love You x 8 wieslaw tomek Model with the seven continents is taught mainly in Western Europe and North America. Although in the latter in the scientific discourse is dominated by a model with the six continents (with Eurasia). Model with the six continents (America, but with one) appears in Eastern Europe and South America. Wheels on the Olympic flag symbolize the five inhabited continents of America as one continent. * Eight continents: Africa, Antarctica, Asia, Australia, North America, South America, Europe and Oceania * Seven continents: Africa, Antarctica, Asia, Australia, North America, South America and Europe, * Six continents: Africa, Antarctica, Australia, North America, South America and Eurasia, * Six continents: Africa, America, Antarctica, Asia, Australia and Europe * Five continents (the Olympic flag) Africa, America, Asia, Europe and Australia * Five continents: Africa, America, Antarctica, Australia and Eurasia * Four continents: America, Australia, Africa and Eurasia * Three continents: Australia, America, Eurafrasia Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening FRIENDS. Thank you of advance for/behind the efficient, effective and positive action. Friends, please please please please please please please please make your choice / selection of Leadership (only / just geniuses): Nations, Continents to 30 June 2010 inclusive. In the selection guided by four basic foundations / principles. Task the utmost urgency / any delay. Please do not forget other very important topics, issues / problems. I wish you success in personal life and professional life. I wish You only sunny days. Once again I greet with all my heart. Yours faithfully, Yours sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wieslaw Thomas I understand and thank you very much FRIENDS. Once again, thank you very much for being so nice and positive support for my humble person. My humble person who loves all Peoples of the World. My humble self is fighting for the unification of the whole World. United World is it a real World. Compromise and negotiation, success and smooth operation is it: achieve hundred per cent success for all stakeholders. Working for all / for whole wonderful United World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends just/only for a reminder; I’m only interested full / a complete Victory. Hundred percent Victory. Irreversible Victory. Victory United World. From this road of no return. All the Inhabitants of the Earth / World must this fact reach to of Your consciousness. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz I understand and thank you very much FRIENDS. Once again, thank you very much for being so nice and positive support for my humble person. My humble person who loves all Peoples of the World. My humble self is fighting for the unification of the whole World. United World is it a real World. Compromise and negotiation, success and smooth operation is it: achieve hundred per cent success for all stakeholders. Working for all / for whole wonderful United World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!9266851F042C9CC1!11346&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!9266851F042C9CC1!10720&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart + http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!2708&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!1712&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Next&_c11_BlogPart_handle=cns!73646805B40E4F85!871&_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart = ? I wish you success in personal life and professional life. Once again I greet with all my heart. I wish You only sunny days. Yours faithfully, Yours sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wieslaw Thomas Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Oct 01, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends around the World. My perfect, comprehensive program is for all bona fide / Honest Residents / People / Inhabitants of the World / Earth. We must all itself unite to achieve the perfect targets. Once again I greet with all my heart all the inhabitants of the World and Universe. Once again I greet with all my heart Iceland, Ireland and the UK. I think that should make the implementation / realize of my program at all three island, at all / whole World and Universe. Budka Suflera – Takie Tango Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Please do not ignore my all material. Please do not ignore my all material legal. It’s / It no is joke. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Yours with all my heart the President with / of Ecuador Mr. Rafael Correa. Pozdrawiam z całego mojego serca Zespół > : Budka Suflera. Honor for his / him memory > : Mr. Romuald Czystaw With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Budka Suflera – Takie Tango Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 16, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends for a reminder. Friends, yes I want (please about >) a formal power over the entire World. I want (please about >) this formal power not for himself / not for my humble person. I want this power for all populations / people World. Just my humble person is able to Unify the entire World. Just my humble person is able implement the entire program for the United World. All administration of the World, all of the World Economy and all of the World Banks connect in one of the Act. The law it will transparent, clear, positive and effective. All areas of Life will work with the atomic clock precision. Friends, Please look / search for all my material at this subject. Once again, thank you very much for being so nice and positive support for my humble person. Thank you of advance for the efficient, effective and positive action. Compromise and negotiation, success and smooth operation is it: achieve hundred per cent success for all stakeholders. I wish you success in personal life and professional life. Once again I greet with all my heart. I wish You only sunny days. Yours faithfully, Yours sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wieslaw Thomas Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 13, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends for a reminder. Tusk and Kaczynski not can win elections at the Polish president. Neither political party no there decent, no there corresponding, worthy of polish candidate at president Polish. Kaczynski and Tusk is it a threat to the Polish, European and World. I write this with full / with great responsibility. In this important case / on this important subject whole World must / needs to / come together / a meet with my humble person. Please all the Nations the World. FRIENDS, please increase the speed of removal evil at all around the World(2 x 300 000km/s). Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Tak sobie na poważnie myślę; zamachu stanu / puczu nie mogę zrobić / uczynić. Sam sobie władzy wziąć nie mogę. To jest pewne. Już wcześniej na ten temat pisałem w języku angielskim. Proszę szukać materiału na ten temat. Jedno wiem; Wiem między innymi jak przetrzeć oczy i mózgi uczciwym Mieszkańcom / Obywatelom Polski. Między innymi Polski. Uczciwi Mieszkańcy Polski i całego Świata > Wawel w Krakowie jest tylko dla geniuszy! Moje pełne zwycięstwo jest pewne. Jest stuprocentowe. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz P.S. Do przekazywania prawdy trzeba nieziemskiej odwagi. Potrzeba sztywnego kręgosłupa. Proszę szukać materiału na ten temat w języku angielskim. Prawda jest zawsze jedna. Prawda jest prawdą. MR. Cendrowski Wiesław Tomasz FRIENDS, please increase the speed of removal evil at all around the World(2 x 300 000km/s). Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz My safety number mobile: ( 0048 ) or ( +48 ) 508 919 702 > At the moment SMS only because of my safety. Coming soon / soon be possible to use the talk (secure) / secure connections. This is a subject related the fight against corruption and all forms of evil throughout at the World. My address e-mail: atwtc@yahoo.com My address e-mail: atwtc17@gmail.com My address e-mail: kemot17-1958@o2.pl http://www.google.com/profiles/atwtc17 Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Welcome, Welcome, Welcome, Welkome, Welkome, Welcome, Welcome & Welcome > Mr.President of the United States of America Barack Obama. Mr. President of the United States of America Barack Obama. At what topics Poles and Poland wanted / ‚wants me talk’ ? The police did not have funds at fuel. Courts do not have the resources financial at fuel. Prosecutor’s Office no has funds at fuel. Other special services do not have funds at fuel. So the Poles and Poland and city Legnca 59 220 are in ongoing fight with me. Ask why / why? Political parties: Platform Civic (PO) and Law and Justice (PIS ) does not has authority, candidate, aspirant at the president. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Debate in the real World. Real, true debate. Debate truth. This is the first debate. This debate must take place very quickly. only me > C.W.T. Friends, United World is it eternity. World Nations, World Continents, World as a whole, (all) / World as Planet Earth is it a natural division of the World. Borders Member / States always changing. Continuing the fight for the borders, the borders of continuous fighting. Which they are man / human, why Indeed / who / whom today is the need for any war? I wish all the people of the World and Universe wonderful weekend. Yours faithfully, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, ideal/perfect success is the set of all positive elements, components. Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success for the whole World and the Universe. Friends, only a hundred per cent success(one hundred percent success) 100% > I’m interested. Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory. + Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. + Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success + Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success + Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. + Rhetorical question: Why is number seven? = perfect/ideal success = ideal/perfect success X (times) > Infinity May God lead all Inhabitants of the Earth / World and the Universe. Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World and Universe. http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0 Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Sep 13, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends for a reminder; Will soon be my official invitation for the geniuses of all Nations World and for all the honest Leaders World: the Leaders of Nations, the Leaders the Continent, the Leaders the Country / State. Purpose of meeting: I. Creating government the Polish. II. Creating government international for the Unified / United World. III. Presentation my perfect, comprehensive program for a United World. IV. Common harmonious implementation of my program. Ceca trg 2007 – Doktor (UZIVO) Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) With a full one-person responsibility, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Ceca trg 2007 – Doktor (UZIVO) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Oct 02, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends, again for a reminder. My real, perfect, comprehensive program is a program, which takes into account all the problems. My real, perfect, comprehensive program takes into account all the problems, even difficult to predict. My humble person gives a guarantee my life behind a hundred percent Victory, behind hundred percent success. Other words, I put my life at the scarves. All representatives of all nations (Geniuses, leaders) will participate in the implementation my real, perfect, comprehensive program. Please do not ignore my all material. Please do not ignore my all material legal. It’s / It no is joke. Friends; See You Soon. See You Soon in Poland. I Love You x 8. thanks. Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends, to see and hear in Warsaw, October 6, 2010 about o’clock 7 morning (AM). With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Aug 03, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends, all the Inhabitants of the World / Earth, all true / real Leaders of the World / Earth; My humble self has hoping, that in this circus / theater Polish; lawlessness city Legnica 59 220 and lawlessness the whole Polish, in day 6 August 2010 year do not will be positively accepted. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Widzę i słyszę, że Polacy jak zwykle myślą po fakcie. Dla przypomnienia; Jestem wyznania rzymsko-katolickiego. Temat krzyża w Warszawie to temat zastępczy! Po co ten jazgot?! To warczenie? Trzeba było myśleć przed postawieniem krzyża! Pseudorząd i pseudoelektprezydent niech się wezmą za konkretne działanie! Po co się ośmieszacie przed całym Cudownym Światem?! Proszę zakończyć ten problem zastępczy pozytywnie dla wszystkich stron w ciągu 24h! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Jeszcze kilka zdań w języku polskim. Przyjaciele, wszyscy Cudowni, Uczciwi Mieszkańcy Świata a także Polski; Prawo wyborcze (ordynacja) takie a nie inne zostało ustanowione na potrzeby niskiej frekwencji i bardzo małego poparcia dla kandydata na względnie ważne lub bardzo ważne stanowisko. Bronisław Komorowski nie otrzymał mandatu od Mieszkańców Polski i od Polaków mieszkających za granicą do sprawowania władzy na stanowisku Prezydenta Polski. Moja skromna osoba zadaje bardzo logiczne pytanie: Jak można rządzić wszystkimi Cudownymi, Uczciwymi Mieszkańcami Polski mając tylko niespełna 30% poparcia?! Przyjaciele, wszyscy Cudowni, Uczciwi Mieszkańcy Świata a także Polski; Pseudorząd Donalda Tuska ma gdzieś / ma w tyłku Uczciwych Mieszkańców. Te wszystkie gady będą wszystko czynić > żeby otumanić / ogłupić znów wyborców i wygrać następne wybory. Przepraszam, że się powtórzę; Oni nie mają żadnych konkretnych, pozytywnych rozwiązań! To wszystko jest w Polsce i nie tylko w Polsce anormalne! To jest wszystko jak dotychczas postawione na głowie! Dają sobie kilkakrotne i bardzo wysokie podwyżki > żeby się nachłapać w ostatniej dla nich chwili przed utratą władzy! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Dzień dobry. Przepraszam, że użyję tego profilu do bardzo ważnego „tematu”. Cały czas „chodzi” mojej skromnej osobie nazwa / nazwisko Andreas. Znam firmę (byłem bardzo blisko firmy transportowej Andreas na Beneluksie ) Andreas. Swego czasu warszawka (Bogusia) „chwaliła” się, że w/w nazwa pomogła jej w jakimś ‚trudnym” „temacie” (mam to). Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz W związku z tym, że ta nazwa przewija się wokół postaci, które sumienia mają tak „czyste” jak woda w Zatoce Meksykańskiej > moja skromna osoba jest zmuszona sprawdzić pewne informacje, które napływają do mnie. O to samo proszę moich Wspaniałych Przyjaciół. Nie bez kozery notatka w języku polskim. Pozdrawiam. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Przepraszam, jeszcze kilka zdań; Znów te „wiersze” wyświechtane żółtą czcionką napisane. Moja skromna osoba zajęła bardzo jasne i stanowcze zdanie / stanowisko w sprawie religii / wyznań. Proszę szukać całego mojego materiału na powyższy temat. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Pewnej postaci w czasie Świąt Bożego Narodzenia 2009 udzieliłem wykładu także na temat osób niewierzących / ateistów ( To jest ich indywidualna sprawa pod warunkiem, że będą faktycznie przestrzegać minimum czterech fundamentów ). Postać ta wykorzystuje mój wykład tyle, że w formie, która negatywie prowokuje. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Moja skromna osoba „przypomniała” sobie, że firma / nazwa Andreas(Dania) „też” jest na przedłużeniu autostrady A7 na obszarze Niemiec w kierunku Danii ( w pobliżu granicy jeszcze istniejących państw). Pytanie: Kto jako pierwszy zastosował granice państw? Jest to największy absurd w dziejach Świata / Ziemi. Dla przypomnienia: W myśl wszystkich logicznych, ekonomicznych i Wszechświata zasad Świat musi być zjednoczony; Świat Narodów, Kontynentów i Świat jako całość. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 01, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends, all the Inhabitants of the World / Earth and Universe love you very much. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, my humble person feels at thirty years. My humble person, who looks at forty years. My humble person, who flies at its own wings. Welcome. Please check personally, although one again seriously. See You soon. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, City Legnica should have the name > of hatred. State Poland should have the name > of hatred. Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe. http://www.google.com/profiles/atwtc17 Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening Welcome very warmly. Due to the long / Because of the long at weekend in Poland (holidays: 1 May, 2 May, 3 May / 2010 year. For my humble person is it very surprising considering this situation in Poland. Not accept laziness). At the subject and any solutions we come back, we will continue in day 4 May 2010 year. Difficult, not is it the fault of my humble person. Poland has a lot to do in this area. Yours with all my heart all the inhabitants of the World and Universe. I wish you success in personal life and professional life. Once again I greet with all my heart. I wish You only sunny days. Yours faithfully, Yours sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wieslaw Thomas In city Legnica 59 220 situation is very tense. This must end badly for city the Legnica and state Poland. The second time in city Legnica 59 220 very destroyed my personal belongings. This entails considerable costs. Legnica it is lawlessness. Poland it is lawlessness. Legnica and Poland it the administration of criminals. All offenders / criminals. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz P.S. Miasto Legnica 59 220 Polska i Polska mogą tylko prowadzić ze mną konstruktywne negocjacje poprzez moje adresy Email (e-mail) i poprzez tylko SMS (ze względu na moje bezpieczeństwo). Dane te są dostępne dla wszystkich w sieci i nie tylko w sieci. Żadne mruganie oczkami, żadne dwuznaczności mnie nie interesują. (Kiedy się pojawiałem po takim mruganiu > moja skromna osoba była poniżana, oskarżana, w manipulowywana we wszystko co było tylko możliwe z negatywnym działaniem. Legnico ?! Czy mam ci przypomnieć fakty, które będą podparte niezbitymi dowodami?! Wiadomo o kogo tu chodzi > pisząc prostym językiem. Kto pragnie całej prawdy o Legnicy i Polsce > zapraszam do siebie. Zawsze możemy się umówić na konkretne spotkanie. Bardzo precyzyjne spotkanie. To ma być wystosowane do Mojej Skromnej Osoby oficjalne zaproszenie, podpisane prawdziwym nazwiskiem i imieniem. Podpisane prawdziwymi danymi osobistymi osoby, która mnie zaprazsa. Co wy uważacie pseudopolacy innymi słowy odwrotni / odwrotne, że macie przed sobą pierwszego lepszego chłopca przed sobą? Przepraszam, że się troszkę uniosłem > ale było to konieczne. Uczyniłem to świadomie. Tylko dla przypomnienia; Mojej skromnej osoby nie można nigdy wyprowadzić z równowagi. Rozumiesz teraz Legnico i Polsko? A może jeszcze nie? Każda stracona sukunda przez Legnicę i Polskę to katastrofa dla Legnicy i Polski. Rozumiesz? A może jeszcze nie? Moja skromna osoba nie ma zamiaru się domyślać o co tak naprawdę pseudopolakom się rozchodzi / chodzi. hahaha dobredobre Moja skromna osoba kładzie się ze śmiechu > w sytuacji kiedy urzedasy polscy powołują się na Kodeks Postępowania Administracyjnego (K.P.A.) > twór z czasów komunizmu. Na ten kodeks powołują się młodzi wykształceni urzędnicy polscy. Taki kodeks to anachronizm. Ten kodeks K.P.A. nadaje się do wyrzucenia do kosza. Władzo polska od gmin po rząd > tak naprawdę nic nie zrobiłaś od zarania. Władzo polska jedno tylko zrobiłaś „dobrze” > to się dobrze skorumpowałaś i weszłaś we wszystkie możliwe zgniłe układy. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jun 23, 2010 – Buzz – Public ==–..Friends, bypasses / rings / orbitals around the city at all over the World not can be paid! (not can be payment!) / Friends is positive decision. Bypass city of Wroclaw=Wrocław is free of charge. Mr. Cendrowski Wisław Tomasz / Żeby pseudowładza w Warszawie zrozumiała: Obwodnice / ryngi / orbitale / kolce dookoła / wokół miast / miejscowości na całym Świecie / Ziemi nie mogą być płatne / odpłatne! Pozycja specjalna w języku polskim dla wszystkich uczciwych Mieszkańców całego Świata / Ziemi. Gazeta codzienna FAKT; Skandal! Władza rozdała nagrody ale sobie! Urzędnikom kryzys niestraszny! Obsypali się nagrodami! Jest to kwota 1,2 mln PLN! Gazeta Super express; Nam każą zaciskać pasa, a politycy dali sobie 1,2 milina nagród! Skandal! Uczciwi Mieszkańcy Polski i Polacy mieszkający za granicą wręcz Was błagam na kolanach, nie wybierajcie na Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego = Donald Tusk i Jarosław Kaczyńskiego! Jeżeli którykolwiek z nich będzie Prezydentem Polski to będzie to tylko kolejny stracony cenny czas dla całego Świata, Kontynentów, Narodów i Polski. Prezydentem wszystkich Mieszkańców Polski i wszystkich Polaków mieszkających za granicą i tak zostanie wybrany przez uczciwych Mieszkańców Polski i przez uczciwych Polaków mieszkających za granicą zacny i szanowany z wielkim autorytetem Pan Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. To tylko kwestia niedługiego czasu. Czy nie widzicie i nie słyszycie co oni wyrabiają?! Skandal goni skandal. Korupcja goni korupcję. Zgniłe układy gonią zgniłe układy. Tak się wzajemnie uzależnili od korupcji, że jedni drugich mają w kieszeni. Moja skromna osoba zna całą prawdę o tych wszystkich manekinach, marionetkach, chorągiewkach, osobnikach o kilku twarzach. Jak się ma Porozumienie Centrum?! Hahaha > pamiętam i to bardzo dobrze; jakieś tam tranzakcje z lotniskami i innymi „gadami”. Do dziś tematy niewyjaśnione! A skoro już mowa o lotniskach! Proszę się raz na zawsze odczepić od Pilotów / Lotników samolotu Tupolew 154M, który się rozbił koło Smoleńska. To nie jest Ich wina! To nie jest wina polskich pilotów! Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat! Problem koniecznie trzeba badać u podstaw, u korzeni, od początku, od początku przygotowań! Kaczor Donald Tusk; gdzie są autostrady? Gdzie są drogi expresowe? Gdzie są drogi lokalne? Gdzie cała infrastruktura związana z tymi drogami i mistrzostwami Europy w 2012 roku? No gdzie?! No powiedz mi gdzie?! Komu wy ciemnotę próbujecie wciskać?! Myślę, że już dosyć kitu władza polska wcisnęła przez dziesiątki lat a nawet wieki / wieków! http://www.youtube.com/v/L-lYPuURQ5Q&hl=pl_PL&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1 Jarosław Kaczyński > wzywam cię > sam się wycofaj z kandydowania na stanowisko Prezydenta Polski. Bronisław Komorowski > wzywam cię > sam się wycofaj z kandydowania na stanowisko Prezydenta Polski! Z każdym dniem i z każdą nocą rośnie wszelka przestępczość; gwałcone / molestowane są dzieci prawie przez całe rodziny / opiekunów! Szerzy się pedofilia wśród duchownych katolickich ale nie tylko! Mało tego, w Świecie próbuje się przywracać do łask osobników, którzy od x czasu molestowali i molestują dzieci! W szkołach sex grupowy uprawia młodzież w wieku od 13 lat („modne” słoneczko i gwiazda). Szkoły ukrywają takie negatywne zjawiska! Wystarczy wziąć w miarę wiarygodne gazety nie tylko polskie. W ostatnim czasie są częściej popełniane morderstwa praktycznie bez powodu > chociażby żeby udowodnić miłość! Okłada się / bije się uczciwe służby np. Policję ale też nie tylko! Tusk > co tak naprawdę do końca dobrego zrobiłeś?! Komorowski > co tak naprawdę do końca dobrego zrobiłeś?! Kaczyński > co tak naprawdę do końca dobrego zrobiłeś?! Hej! Powstrzymuje mnie Prawo Międzynarodowe i fakt, że do mojego materiału mają dostęp wszyscy łącznie z dziećmi > przed opublikowaniem całej prawdy bez owijania w bawełnę / bez ogródek (to takie powiedzenie). Właściwie to aż człowiekowi krzyczeć się chce jak widzi, słyszy i odczuwa na własnej skórze to bezprawie! W Polsce jest naprawdę bezprawie i nie tylko w Polsce! Na wprowadzenie porządku w Polsce moja skromna osoba potrzebowałaby tylko od sześciu do dwunastu miesięcy. Nie, nie, nie odbiło mojej skromnej osobie. Dwukrotnie już pisałem w języku angielskim, że stanę przed każdą Niezależną Komisją Międzynarodową, łącznie przed każdą Niezależną Komisją Lekarską Międzynarodową! Moja skromna osoba nawet pragnie tego / chce tego! To jest nieuniknione w sytuacji przejmowania formalnej władzy nad całym Światem. Każdy człowiek, który pragnie być Przywódcą Narodu, Przywódcą Kontynentu lub Przywódcą całego Świata musi stanąć przed taką komisją! Moja skromna osoba inaczej sobie tego nie wyobraża! Następny absurd > przykład bezprawia i nonsensu wszelkiej administracji polskiej; Jak wiecie jest pozycja w moim blogu, w której zlecam wszystkim legalnym organom ścigania ( Odpowiedzialni za tę akcję Bronisław Komorowski = Donald Tusk i Jarosław Kaczyński > kandydaci na Prezydenta Polski. Skuteczność jak na tę chwilę obecną zerowa!) odzyskanie moich należności / mojego uczciwego wynagrodzenia i przekazanie tych środków finansowych dla Policji, dla moich Wielkich Przyjaciół Niepełnosprawnych, dla osób dotkniętych powodzią od sp. z o.o. AGA-TUR > prezesik Waldemar Aleksander Marek, ul. Rynek 18, 59 220 Legnica i co się okazuje; nikt z tych organów ścigania nie jest zainteresowany odzyskaniem moich środków! Tak jest! Po co dodawać splendoru Cendrowskiemu! A udowodnimy mu, że nie dostanie swoich uczciwie zapracowanych środków finansowych! Wspaniali Mieszkańcy Świata > też wiecie o co tu się rozchodzi! Tak! I tacy kandydaci chcą rządzić wszystkimi Mieszkańcami Polski, mając tylko poparcia około od 30% do 42%, przy 50% frekwencji! Przepraszam bardzo > zbiera mi się na wymioty od tego bezprawia w Polsce! Ciąg dalszy nastąpi (cdn). Wszyscy uczciwi Mieszkańcy Świata wiem, że już świetnie sobie dajecie radę z językiem polskim. Wszyscy Wspaniali uczciwi Mieszkańcy Świata a tym samym i Polski, przed chwilą otrzymałem potwierdzenie i tylko na tę chwilę o to mi chodziło ( o tych faktach zawsze wiedziałem / pewna Pani we Wrocławiu również to stwierdziła), że będę wrabiany w różnego rodzaju świństwa i to przez osoby / postaci, które powinny / winny stać na straży prawa. Takie wrabianie mojej skromnej osoby w różnego rodzaju świństwa się nasila. W takich operacjach przeciwko mojej skromnej osobie biorą udział osoby już skorumpowane, pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Też wiadomo mi / nam dlaczego i kto za tym stoi! To mnie wcale nie dziwi. Kiedy się stopniowo traci władzę, która była tylko przykrywką do czynienia różnego rodzaju przekrętów to właśnie skorumpowana władza pragnie być jak najdłużej przy korytach. Stąd też przyznawanie sobie wzajemne wysokich nagród > żeby potem było za co balować > ewentualnie pomnażać przekręty gospodarcze i kryminalne. Legnica 59 220 przestępcza i Polska przestępcza boi / obawia się mnie jak ognia! Uczciwi Mieszkańcy Świata > też wiemy dlaczego tak to wszystko w Legnicy i w Polsce wygląda! Kochani Mieszkańcy Świata, kilka dni wstecz kierowca płci męskiej (chociaż wątpię czy jest mężczyzną po tym co uczynił) wycelował świadomie we mnie na przejściu dla pieszych rozpędzonym autem osobowym. Zapomniał biedak, że moja skromna osoba wybija się w górę (fruwa) na wysokość około od 3 do 5 metrów. Gdybym tego „zjawiska” nie zastosował w najlepszym przypadku znalazłbym się w szpitalu, w najgorszym przypadku na Wawelu w Krakowie > hahaha > prawie padłem ze śmiechu > sorry. Piszę o tym fakcie z pełną odpowiedzialnością. Wszystkie szczegóły tego kolejnego zamachu na moje zdrowie / życie są mi znane. Moja skromna osoba dokonała synchronizacji wszelkiego prawa ( prawa polskiego, prawa wszystkich Narodów, prawa systemów i wszelkich Unii, prawa Światowego) jakie tylko jest dostępne w Świecie. Okazuje się, że od prawie czterech lat z nasileniem od ponad roku Legnica Polska i cała Polska złamała prawo prawie we płaszczyznach tyle razy wobec mojej skromnej osoby, że gdybym wszedł na drogę uczciwego postępowania sądowego innymi słowy pozywając pseudopolaków wszystkich i państwo polskie, łączna kwota zadośćuczynienia i odszkodowania dla mnie / dla moje skromnej osoby nie wynosiłaby 8 000 000PLN tylko około 120 000 000PLN! To nie absurd / to nie urojenia / to nie halucynacja / to nie imaginacja! Cudowni Mieszkańcy całego Świata pragnę przypomnieć, że żaden Naród / Państwo, żaden Kontynent i cały Świat / Ziemia, żaden Przywódca tym bardziej Polska nie odniesie stuprocentowego sukcesu beze mnie / bez mojej skromnej osoby. Moje stwierdzenie nie wynika wcale z tego, że jestem zarozumiały, zadufany w sobie, że jestem egocentrykiem, autokratą (proszę szukać mojego całego materiału na ten temat w języku angielskim) itd. Itd. Wynika to stwierdzenie moje zupełnie z czego innego. Wszyscy uczciwi Mieszkańcy całego Świata powinni o tym wiedzieć. Mój cały program dla Zjednoczonego Świata jest dopracowany do tego stopnia, że tylko może i przyniesie stuprocentowy sukces / stuprocentowe zwycięstwo każdemu uczciwemu Narodowi, każdemu uczciwemu Kontynentowi i całemu Światu. Świat nie ma odwrotu od tej drogi. Świat Zjednoczony to Świat Narodów, Kontynentów i jeden Zjednoczony Świat jako całość. Proszę również szukać całego mojego materiału w języku angielskim i polskim na ten temat / na wszystkie tematy. Chcąc się zapoznać z całym moim materiałem należy wejść we wszystko / otworzyć wszystko co tylko możliwe. Wybiórcze / wycinkowe tylko zapoznanie się z moim materiałem może dać skrzywione spojrzenie na moją skromną osobę. Cudowni Mieszkańcy całego Świata; prawidłowe, skuteczne i pozytywne (między innymi z zachowaniem wszelkich warunków ekologii) zagospodarowanie w pierwszej kolejności takich Kontynentów jak Afryka (Pustynia Sahara), Azja (Syberia), Antarktyda, połączenie Kontynentów mostem lub tunelem Ameryki Północnej (Alaska) z Azją to zlikwidowanie głodu na tych Kontynentach ale to niejedyne uwarunkowanie. Na stuprocentowy sukces / na stuprocentowe zwycięstwo po prostu składa się wszystko! Dotychczasowi Przywódcy jeszcze istniejących państw są przyzwyczajeni do szablonów, które Ziemianie stosują od wieków i dlatego jeszcze nie potrafią się błyskawicznie przestawić na całkiem nowe i prawidłowe myślenie a tym samym na nowe i prawidłowe działanie. Dla przypomnienia; nowi Przywódcy Narodów, Kontynentów muszą być najlepsi z najlepszych, muszą być geniuszami. Tylko geniusze mogą być Przywódcami Narodów, Kontynentów i Świata. Ci Przywódcy nie mogą być autokratami, nie mogą być tyranami! Tak się nie stanie nigdy pod warunkiem (dla przypomnienia), że cały Świat będzie i musi być jednoczony / budowany na czterech podstawowych fundamentach! 1. Prawdziwa miłość. 2. Prawdziwa uczciwość. 3. Prawdziwy pokój. 4. Prawdziwe wzajemne zaufanie. Proszę również szukać wszystkich moich materiałów na te wszystkie tematy. Proszę zauważyć, że dotychczasowa organizacja Świata oparta na „państwach” / na granicach nigdy nie zdała pozytywnego egzaminu! Podział dotychczasowy Świata na „państwa” to sztuczny podział! Świat / Ziemia może być tylko i wyłącznie podzielony w naturalny sposób a naturalny podział Świata to: Narody, Kontynenty i Świat jako całość. Nie może być takiego podziału na ‚państwa”! Jest to podział Świata wbrew naturze Świata. Cudowni Mieszkańcy Świata / Ziemi; sami stwierdzicie fakt: Ile razy wiele „państw” zmieniało swoje granice?! Bardzo często były zmieniane granice „państw”! Te granice „państw” były przesuwane dobrowolnie lub pod przymusem we wszystkich kierunkach Świata / Ziemi. W czasach bieżących dużo jest „państw” które wiele wieków wstecz leżały poza ich obecnymi granicami / zupełnie na innych terytoriach! Granice od x czasu prawie zawsze były przyczyną wszelkich konfliktów zbrojnych / militarnych / wojskowych! Ponad rok czasu Polska i co nie którzy w Świecie szukali dla mnie miłości. Już kładę się i pękam ze śmiechu. Wspaniali Mieszkańcy całego cudownego Świata; odbywało się to i odbywa się nadal / jest kontynuacja na zasadzie miłości WIDMO. Może nawet być na zasadzie filmu polskiego „sexmisja”. Innymi słowy; jasność widzę, ciemność widzę, jasność widzę, ciemność widzę. Nie widzisz naszej miłości, którą Tobie podsuwamy? Moja skromna osoba wstając rano / budząc się rano widzi w sieci podtykaną / podsuwaną miłość WIDMO. Krzyk w usłudze Windows Live Spaces: jest miłość, jest miłość, jest miłość, jest miłość, jest miłość i tak przez kilka godzin. Moja skromna osoba nawet nie wie o kogo się rozchodzi (używając prostego języka) a już krzyk jest miłość! Wieczorem nagle nie ma już miłości! Znów coś się stało o czym ja nie wiem i nagle była miłość i jej nie ma i tak w nieskończoność aby tylko zyskać na czasie! Wspaniali Mieszkańcy Jednoczącego się Świata, moja skromna osoba jeżeli już spotkała / ja spotkałem jakąkolwiek polską „miłość” to z reguły / z zasady była wtyka (osoba uprzednio przygotowana / przeszkolona w prymitywny sposób przez prymitywnego impotenta niby „prawego” człowieka hahaha) służąca do sprzedawania mojej skromnej osoby! Były też przypadki / wyjątki, że nie od razu taka kobieta-dziewczyna była wtyką sprzedającą mnie. Po pierwszym spotkaniu taka osoba stawała się negatywną wtyką. Po kilku zdaniach tak naprawdę wiedziałem kto to jest! Zadawały takie same prymitywne pytania, wypowiadały takie same prymitywne sformułowania itp.itd. Pseudopolacy/pseudopolki innymi słowy odwrotni stosują wobec mnie zasadę tak zwanej ziemi spalonej / miejsc spalonych. Na czym to polega? Ano na tym, że jestem namierzany / obserwowany (to nie urojenia, to nie halucynacja) a potem w to miejsce, w którym byłem > wysyła się wredną / fałszywą osoba celem spalenia / popalenia mi „mostów”. Praktycznie tak jest zawsze! Po takim „zabiegu” jestem blokowany pod każdym względem! Odcina się mnie od wszystkiego! Moja skromna osoba miała też przypadki spotkań z płcią piękną, w których uczestniczyła trzecia osoba jako szpieg siedzący za moimi plecami. Moja skromna osoba nie musi się odwracać / patrzeć do tyłu żeby wiedzieć, że zdrajca / szpieg stoi / siedzi za moimi plecami! Moja skromna osoba widzi o rozpiętości kontowej 360 stopni! Pseudopolacy proszę mi powiedzieć! Jak można wam ufać?! Po prostu wam nie można już ufać! Cudowni Uczciwi Mieszkańcy całego Cudownego Świata; w tych wszystkich bardzo negatywnych działaniach pseudopolaków zawsze chodzi o jedno: nękać moją skromną osobę psychicznie i fizycznie. Bardzo negatywna konkluzja: poprzez wszystkie kobiety-dziewczyny-Polki wszystkie drogi negatywne prowadzą do jednego bardzo negatywnego punktu > jest nim ulica Horyzontalna w Legnica Polska. Czyżby wszystkie drogi prowadziły do Rzymu jak mówi przysłowie?! Pseudpolacy radzę wam dobrze! Proszę przejść metamorfozę błyskawicznie w tym pozytywnym znaczeniu > nieodwracalnie! Macie tylko jedną sekundę na to. Dla mojej skromnej osoby jedna stracona sekunda to praktycznie stracony rok a dla was stracony jeden rok nie znaczy nic! Jasne > w podróży do Smoleńska już na starcie samolotu stracono około 20 minut! No przecież wszyscy musieli zauważyć jak dygnitarz wchodzi na pokład! W Legnicy Polska i w całej Polsce jest bałagan / burdel / bezprawie na maxa! Cudowni Mieszkańcy Świata; od zjednoczenia Świata nie ma odwrotu, od zwycięstwa stuprocentowego nie ma odwrotu, od sukcesu stuprocentowego nie ma odwrotu. Jakie warunki powinna spełniać moja przyszła prawdziwa Partnerka? Sprecyzowałem te warunki w języku angielskim. Proszę szukać mojego całego materiału na ten temat. Jaki wiek partnerki? Już podaję / informuję: od 20 lat do 40 lat włącznie > tylko. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Polska, Legnica 59 220 Polska i osoby / postaci, które przejęły w nielegalny sposób moje jakiekolwiek środki finansowe > muszą dokonać transferu tych wszystkich moich środków finansowych na moje konto w moim banku do dnia 28 czerwca 2010 roku włącznie ( godzina 5 po południu czasu polskiego / czasu środkowo-europejskiego) włącznie! Mam nadzieję, że się bardzo jasno wyraziłem? Nie radzę dłużej przeciągać struny! P.S. „Pozdrawiam między innymi Kanadę, Hiszpanię i tajne konta w bankach szwajcarskich i nie tylko!” Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Mam nadzieję, że się bardzo jasno wyraziłem? Nie radzę dłużej przeciągać struny! P.S. „Pozdrawiam Kanadę”, „pozdrawiam Hiszpanię”, pozdrawiam Szwajcarię z kontami tajnymi w bankach”. Do kont tajnych w bankach szwajcarskich wrócimy, oj wrócimy. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz P.S. 1 Szanowni, uczciwi Mieszkańcy całego Świata / Ziemi. Wszelkie przestępcze jednostki, które są mi winne środki finansowe a tym samym są winne środki finansowe wszystkim uczciwym mieszkańcom Świata / Ziemi nie mogą / nie wolno im używać moich / naszych insygni: czarnego kapelusza i czerwonej róży. Te insygnia przysługują tym Mieszkańcom Świata, tym Narodom, tym Kontynentom, którzy budują Zjednoczony Świat w oparciu o cztery podstawowe fundamenty! Do tych insygni nie mają przede wszystkim prawa: Legnica > między innymi ulica Horyzontalna i wszyscy pseudopolacy z całej Polski, którzy moją jakiekolwiek zobowiązania wobec mojej skromnej osoby. Czerwona róża to znak prawdziwej miłości i nie można jej używać jako atrybutu nienawiści! Legnica i Polska póki się nie wywiąże ze wszystkich zobowiązań wobec mojej osoby niech zapomni o jakimkolwiek sukcesie! Jak można odnosić sukcesy jak się notorycznie łamie podstawowe prawa człowieka! Wspaniali uczciwi Mieszkańcy Świata. Mamy za sobą debatę przed drugą turą wyborów kandydatów na Prezydenta Polski Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. Poziom debaty poniżej poziomu morza. Mimo, że kandydaci uprzednio kuli na pamięć pytania i odpowiedzi jak i niezbędny materiał > to po prostu była i jest to depresja innymi słowy poziom poniżej poziomu morza! To nie jest masło maślane! To moje stwierdzenia ma wielki sens. Wyżej wymienieni kandydaci jak i inni, którzy nie przeszli do drugiej tury nie spełniają żadnego warunku by móc być Prezydentem wszystkich uczciwych Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających za granicą / poza granicami Polski! Oto prawidłowe hasła wyborcze dla kandydatów na Prezydenta Polski! Przebrała się miarka > trwale i na zawsze wyeliminować Jarka! Chcesz poznać wszystkie gafy i błędy, które działają na Polskę jak spłonka? Głosuj na Bronka = Trwale i na zawsze wyeliminować Bronka! Grzegorz Napieralski z posagiem!? Trwale i na zawsze wyeliminować bosakiem! Dosłownie jak Polska! Raz daje Wschodowi innym razem Zachodowi. Moja skromna osoba jest bardzo ciekawa czy odprowadza podatek od najstarszego zawodu Świata! Co wymyślili Przywódcy niby G20 na wszystkie problemy Świata? Dosłownie nic pożytecznego co by dawało jakikolwiek sukces dla Narodu, Kontynentu i dla całego Świata. c.d.n. P.S. 2 Moi wspaniali Mieszkańcy całego Świata; Ziemia nasza jako nasza cała ojczyzna otrzymała prawdopodobnie ostatnią szansę na uratowanie ludzkości pod każdym względem / we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania naszej planety. Jeżeli tej szansy nie wykorzysta uczciwa ludzkość to taka idealna okazja może się już nie powtórzyć. Moja skromna osoba wie doskonale, że jest to jedyna i ostatnia szansa na stworzenie prawdziwego szczęścia na Ziemi. Mam świadomość, że brzmi to nieskromnie ale taka jest jedyna prawda! Co mam Wam powiedzieć / napisać, że to jest nie prawda?! Jak to jest jedyna prawda. Jak do tej pory nikt na Świecie jeszcze nie rozwiązał wszystkich problemów w ciągu dziesięciu lat! Moja skromna osoba jest wstanie tego bezbłędnie dokonać. Mój program zawiera wszystko co jest oparte na czterech podstawowych fundamentach. Ten mój cały program i Moja skromna osoba gwarantuje pokonanie wszystkich problemów Świata. Dosłownie wszystkich problemów Świata. Moja skromna osoba nie może ujawnić całego programu w sieci Mieszkańcom Ziemi. Mój program jest zbyt cenny i doskonały żeby nim ot tak sobie szarfować! Przepraszam, że się powtórzę; Wszystko co chcę uczynić pragnę to uczynić tylko dla dobra ludzkości! Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat w języku angielskim. Tylko moja skromna osoba daje gwarancję nieodwracalnego stuprocentowego sukcesu i nieodwracalnego stuprocentowego zwycięstwa! Tylko Zjednoczony Świat! Świat Narodów, Świat Kontynentów i Świata jako całość. P.S. 3 Szanowni Wielcy Mieszkańcy całego Świata; moja skromna osoba wchodząc coraz głębiej (bez łamania prawa jakiegokolwiek) w dane osób w całej Polsce i Legnicy 59 220 stwierdza naprawdę korupcję i zgniłe układy stosowane na wielką skalę! W związku z tym zadaję retoryczne pytania Komorowskiemu, Kaczyńskiemu i Napieralskiemu: Co uczyniliście dobrego przez tyle minionych lat żeby przynajmniej zmniejszyć o jeden procent działalność przestępczą miejscowości Legnica i całej przestępczej Polski. Pisałem już wcześniej! To się nazywa bezprawie i to wielkie bezprawie bo sięga prawie już 85% w skali całego kraju. Bezprawie jakie jest stosowane wobec mojej skromnej osoby wynosi już prawie 95%. W takiej sytuacji moją skromną osobę obowiązuje tylko prawo międzynarodowe. Polskie jakiekolwiek prawo nie ma wobec mnie zastosowania!!! P.S. 4 Iloraz inteligencji Jarosława Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Grzegorza Napieralskiego jest prawie identyczny! Wynosi poniżej wszelkiej przeciętności. Jak to sprawdziłem? Po prostu mam takie możliwości. Piszę to / stwierdzam ten fakt z pełną odpowiedzialnością. Mogę im to udowodnić. Jak takie jednostki / jak tacy osobnicy mogą zajmować najwyższe stanowiska jeszcze w istniejących państwach, w tym przypadku w Polsce? Moja skromna osoba może się założyć o każdą cenę / o każdą stawkę, że gdybym wziął / brał udział z nimi w debacie ( ja bez przygotowania / z marszu, oni z przygotowaniem) potrzebowałbym tylko 30 minut żeby ich do końca dobić pod każdym względem! Nie mam na myśli dobicia fizycznego! To chyba dla wszystkich oczywiste! Jeżeli nawet któryś z nich jednak zostanie wybrany na Prezydenta Polski > to i tak kadencja będzie skrócona! Będzie to kolejny zmarnowany czas / okres w życiu uczciwych Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających za granicą! Tak więc pozostaje tylko wykreślić tych dwóch amantów nieodwracalnie! Gdyby mieli troszkę honoru powinni sami wycofać się z kandydowania! P.S. 5 Szanowni Mieszkańcy Świata / Ziemi > przed chwila przeczytałem chore stwierdzenie; przywódcy powinni prowadzić sobie wojenki > gdyż wszelkie choroby zabijają w większej ilości stworzenia Boże! Czy można znaleźć większy absurd? Nie można! Wymyśliła to Izabela P. Legnica, Horyzontalna nazywając to killer > rozumiem rozumiem rozumiem. Dziś minionej nocy okradziono moją skromną osobę! Znów wszystkie drogi prowadzą do Legnicy 59220! Myślę, że będę zmuszony podjąć radykalne skuteczne działania. Wszyscy wspaniali Mieszkańcy Świata > proszę się nie obawiać. Moja skromna osoba jest zabezpieczona od nienaturalnej śmierci. Proszę szukać mojego całego materiału na ten temat w języku polskim. Jestem przekonany, że ta kobieta wraz ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi ryzykuje i to bardzo. Kobieto? Czy chcesz posłuchać swojej postawy wobec mojej skromnej osoby z okresu około jednego roku? Odnowię tobie pamięć. Przypomnę tobie prawdziwe twoje oblicze. Masek masz bardzo dużo! Znam wszystkie szczegóły twojego / waszego działania wobec mojej skromnej osoby. Tak, ty powinnaś nosić imię > nienawiść. Wiek przyszłej partnerki ograniczyłem więc wściekłość tej osoby jest dodatkowo nasilona! Oczywiście to ograniczenie wiekowe dotyczy tylko tej niereformowalnej jednostki! Już wcześniej wielokrotnie pisałem: Ta jednostka jest niereformowalna! Sprawdziłem dokładnie twoją wypowiedź > jednak z twoich ust padły następujące słowa; Wiesz dlaczego nie miałam dzieci? Bo nie chciałam żeby były tak złe jak ja. Raz niechcący powiedziała prawdę ta odwrotna jednostka. Gdyby co to materiał do odsłuchania. Izabelo P. ty wiesz dokładnie, że podczas mojego pobytu u ciebie w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2009 roku sypnęłaś siebie i swoich współtowarzyszy do samego końca. Po prostu sama domknęłaś materiał dowodowy. Na podstawie zebranych kompletnych materiałów dowodowych mogę osobiście ciebie i twoich współtowarzyszy aresztować. Tak tak tak! Osobiście. Wasz cel to sianie zła i rozprzestrzenianie nienawiści. Mam nadzieję, że da ci to bardzo dużo do myślenia. Przemiłe Panie / Przemiłe dziewczyny; Każdy wiek jest piękny pod warunkiem, że wnętrze człowieka jest też piękne, że serce jest też piękne / bardzo dobre / bardzo czułe / bardzo wrażliwe / bardzo romantyczne, że dusza jest naprawdę duszą! Nie wiedziałem, że będę musiał pisać i mówić jeszcze na temat higieny! Dla mnie jest to oczywiste / normalne, że jedną z wielu podstaw funkcjonowania w życiu człowieka / istoty żyjącej jest krystaliczna czystość / odpowiednia higiena. Ta czystość łączy się z krystalicznie czystym sumieniem. W normalnych warunkach człowieka: minimum dwa razy na dobę / na 24 godziny prysznic. W podwyższonych temperaturach trzy razy a nawet cztery razy w ciągu 24 godzin! Paznokcie u rąk / u nóg muszą odzwierciedlać również krystaliczną czystość. Mycie zębów? Po każdym posiłku / minimum dwa / trzy razy na dobę! Depilacja dotyczy obu płci; mężczyznę w męskim stylu. Kobietę / dziewczynę w żeńskim stylu. Moja skromna osoba naprawdę nie sądziła, że będzie musiała poruszać tematy / sprawy tak oczywiste w dzisiejszych czasach. Do problemu niebawem wrócę. P.S. 7 Druga debata Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński > czas przeszły; Bez mojej ironii, złośliwości i uprzedzeń! Maja obiektywna ocena dla dobra wszystkich uczciwych cudow
 11. 11 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:29 AM

  P.S. 7 Druga debata Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński > czas przeszły; Bez mojej ironii, złośliwości i uprzedzeń! Maja obiektywna ocena dla dobra wszystkich uczciwych cudownych Mieszkańców Polski i dla Polaków cudownych mieszkających poza granicami Polski: Kompletne dno! Poziom intelektualny, merytoryczny, dyplomatyczny kandydatów na Prezydenta Polski poniżej poziomu każdego morza, oceanu a nawet każdej kałuży! Ci kandydaci nie mają żadnego prawa do prezydentury polskiej. Powtórzę! Będzie to stracony drogocenny czas! Już jest stracony czas! Czasu w normalnych warunkach nie można cofnąć! Panowie (kandydaci), jeżeli macie chociaż jeden ero-cent honoru > wycofajcie się sami z ubiegania się o stanowisko Prezydenta Polski! Jeżeli się sami wycofacie > pokażecie czynem swoim, że zależy wam na dobru wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających za granicą RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Moja skromna osoba bardzo was o to prosi. Mr.
  Every / each true leader must!!!
  Give out itself it the resignation without discussion in a time the make a mistake (error), which contribute itself to loss for the Nation, which contribute itself to loss at the Continent, which contribute itself to loss at all the World / Earth. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  P.S. 8 Panie Prezydencie miasta Legnica 59 220, Polska; Czy pan należy do tego samego wora (przepraszam za określenie) co prezesik sp. z o.o. AGA-TUR, Legnica 59 220, ul. Rynek 18, Polska / co kierowniczek PIP(a) Legnica 59 220, ul. Lotnicza 15, Polska / co kierownictwo Akademika, Legnica 59 220, ul. Mickiewicza, Polska? Myślę, że tak. Raczej z zebranych dowodów wynika, że tak. Już na początku łączy was wspólny bardzo poważny wasz problem! Ignorujecie Petenta! Nawet nie jesteście wstanie odpowiedzieć na moją pocztę elektroniczną! Dla przypomnienia! Poczta elektroniczna też ma osadzenie prawne! Nie wiedzieliście o tym chłopcy!? Ten poważny wasz problem jest rozwojowy! Uuuuuuuuuuuuu w końcu użyłem „odpowiedniego” waszego stylu. hahaha. Moja skromna osoba będzie bardzo drążyła wszystkie wasze problemy. Panie Prezydencie miasta Legnica; Ile razy w okresie minionym miasto Legnica odcinało mnie świadomie / złośliwie od darmowej sieci ( od internetu)? Z tego co pamiętam to jest pan Prezydentem lewicowym > innymi słowy partyjnym! Dlaczego pan ma pretensje do łysego, że włosów nie ma? Niebawem wrócę tu! Niebawem odwiedzę was też w Legnicy! Oj nie będą to łatwe spotkania! Radzę już teraz dla waszego dobra w niczym bezprawnie mojej skromnej osobie nie przeszkadzać! Panie Prezydencie miasta Legnica! Pana miasto zaserwowało mi ponad rok prawdziwego piekła! See You Soon Mr. President / Mayor city Legnica 59 220, Poland. „Panie” (Mógłbyś być moim synem przybranym > wiem czego na pewno bym nie uczynił > nigdy bym Cię nie uderzył / nie sprał! Nigdy moja skromna osoba nie użyła i nie użyje siły fizycznej wobec dziecka > nie wolno być dzieci pod żadnym pozorem. Jest tyle extra / pozytywnych i skutecznych możliwości rozwiązywania problemów, że nawet klaps jest niedozwolony!) kierowniku akademika w Legnicy, ul. Mickiewicza 10(mam nadzieję, że prawidłowy numer posesji zapamiętałem) ile raz jeszcze wezwie pan płatną ochronę (naradzając się z nią zakulisowo) do bezprawnego (miałem opłacone i nadpłacone noclegi) usuwania mojej skromnej osoby z włości przestępczej Legnicy należącej jeszcze do przestępczej Polski? Zapewniam pana, że uczciwi Cudowni Mieszkańcy obszarów polskich i Polacy mieszkający za granicą Polski doczekają się niebawem prawych rządów i prawych przepisów! Panie Prezydencie miasta Legnica > kiedy wraz z „sumiennym” kierownikiem PIP Legnica odzyska pan moje uczciwie zapracowane środki finansowe i moje dokumenty od prezesika sp. z o. o. AGA-TUR, Legnica 59 220, ul. Rynek 18? Chłopcy moja propozycja: spotkajcie się razem przy gorzale i uzgodnijcie plan działania przeciwko mojej skromnej osobie! A wiecie dlaczego? Bo niebawem będę u was. O moim przybyciu was poinformuję > dając wam szansę „przygotowania” się się się się! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  P.S. 9 Pseudokandydaci na Prezydenta Polski manipulują negatywnie sondażami! Sondaże na zamówienie(wyniki poparcia na zamówienie)! Trwa podkradanie / wykradanie mojego programu, mojego stylu i moich zasad. Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński > to wielka przegrana Polski! Moja skromna osoba opiera się na faktach! Czy oni są wstanie cokolwiek wymyślić samodzielnie? Proszę wszystkich uczciwych Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza granicami kraju > wykreślić / przekreślić ich obu w dniu wyborów! W ten sposób uratujemy bardzo sprawnie sto procent sukcesu dla całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów, dla wszystkich uczciwych Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających za / poza granicami Polski. Piszę to i stwierdzam z pełną jednoosobową odpowiedzialnością!

  P.S 10 Szanowni Wspaniali Cudowni Wszyscy Mieszkańcy Świata / Ziemi; Mój program kompleksowy zawiera wszystko i gwarantuje sto procent (100%) sukcesu i sto procent (100%) Zwycięstwa przy jednoczącym się Świecie.Tyle na ile mogłem > to ujawniłem / opublikowałem mój program w sieci. Wszystkie szczegóły są w mojej dyspozycji. Przepraszam, że się powtórzę. Mój program dla całego Świata / Ziemi jest zbyt cenny > żebym mógł nim szastać w sieci. Moja skromna osoba przekaże i zrealizuje ten mój program z wszystkimi uczciwymi Mieszkańcami Świata. Nikt inny (poza moją skromną osobą) nie jest wstanie zrealizować tego programu w ciągu dziesięciu lat. Po prostu jest to niemożliwe! Z mojego stwierdzenia nie wynika, że jestem egocentrykiem. Wielokrotnie na ten temat również pisałem. Jak ktoś wybiórczo zna mój materiał to nigdy nie będzie miał obiektywnej oceny. Za stuprocentowe zwycięstwo i za stuprocentowy sukces odpowiadam jednoosobowo > innymi słowy > własną głową! Przysięgam przed Bogiem Jedynym i przed wszystkimi Mieszkańcami całego Świata / Ziemi, przysięgam przed całą naturą Planeta ZIEMIA, że przyświeca mojej skromnej osobie tylko jeden cel: Dobro Wszystkich Mieszkańców Świata / Ziemi i dobro całej natury Planeta Ziemia > w oparciu o cztery podstawowe fundamenty, które zapewne znacie. Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania, tylko skromna osoba: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Dziękuję bardzo za uwagę i proszę o zrozumienie szczere mojego całego materiału i wszystkiego co się wiąże ze Zjednoczeniem całego Świata / Ziemi.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Klauzula końcowa dotycząca wyborów! Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski nie mają nawet moralnego prawa ubiegać się o stanowisko Prezydenta Polski! Proszę jeszcze raz bardzo szczegółowo zapoznać się z całym moim materiałem! Cisza przedwyborcza nie ma osadzenia prawnego w przepisach międzynarodowych! Ten zakłamany / przekłamany przepis został wprowadzony przez rządy / władzę / administrację Państwa / Państw, które są bardzo słabo rozwinięte cywilizacyjnie. Jest to przepis bardzo wygodny dla tych, którzy za wszelką cenę chcą / pragną pozostać przy korytach! W Państwach jeszcze istniejących > ale w miarę dobrze rozwiniętych cywilizacyjnie cisza przed-wyborcza nie jest stosowana! Cudowni / Wspaniali Mieszkańcy całego Świata > proszę pamiętać, że to lud wybiera władzę > a nie władza lud! Z dotychczasowych rządzących w Polsce nikt nie ma prawa zajmować tak zaszczytnych funkcji / stanowisk! To musi wszystko być w końcu uporządkowane przez nowych uczciwych ludzi! Stare kadry już udowodniły wielokrotnie, że nie nadają się nawet do rządzenia własnymi tyłkami! Jedno co potrafią to nędznie prowadzić wszelkiego typu wojenki! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Pytacie mnie co z Panem Rydzykiem z Torunia? Oj oj oj?! Znam tę siedzibę i nie tylko! Znam jego systemy!!!!!!! No cóż moja decyzja jest następująca: W ciągu czternastu dni (14 ) cały „swój” majątek Panie Rydzyk proszę na drodze prawnej przekazać wszystkim głodującym dzieciom na całym Cudownym jednoczącym się Świecie > a przede wszystkim przekazać dzieciom głodującym a AFRYCE, których brzuszka są wypełnione nie pokarmem tylko powietrzem! W ten sposób może zaprzestanie pan uprawiać pedofilię polityczną a swoich kolegów „wykupi pan” z pedofilii faktycznej / rzeczywistej. Ten fakt nie dotyczy wszystkich! W „zdobyciu” pana majątku pomogły panu wszystkie dotychczasowe rządy w Polsce! Chociażby też dlatego Komorowski i Kaczyński nie mają prawa być Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej!!!!!!! A co to jest jak nie korupcja pozyskiwanie głosów przez tyle lat od pana Rydzyka ( między innymi przez takich jak Komorowski czy też Kaczyński, w zamian za tak zwane legalne przekręty finansowe > innymi słowy > przyznawanie dotacji finansowych za wszelką cenę na bliżej nigdy niewyjaśnione i niejasne inwestycje?! Panie Rydzyk jeżeli już to nie może być Państwa w Państwie! Jakie ono / one by nie było! Dla przypomnienia w języku polskim (proszę szukać wszystkich moich materiałów w języku angielskim ): Moja skromna osoba jest wyznania rzymsko-katolickiego. Moja wiara jest w moim sercu, w mojej duszy, w moim sumieniu itp. itd. Według mnie wiarą się nie manifestuje. Wiara nie jest na pokaz. Wiara to nie rewia mody. Moja skromna osoba traktuje wszystkie wiary / wyznania na równi i z wielkim szacunkiem pod warunkiem, że w tych wyznaniach jest zawarta prawdziwa miłość, prawdziwa uczciwość, prawdziwy pokój, prawdziwe wzajemne zaufanie. Nie ma wiary lepszej lub gorszej. Bóg jest jeden i nie ważne jak go nazwiemy. Moja skromna osoba jest bardzo tolerancyjna. Również dla przypomnienia! Nie wiem co to rasizm, nie wiem co nienawiść itd. itp. Te materiały / zagadnienia również są w języku angielskim. Czemu moja skromna osoba musi pewne pewniki w nieskończoność przypominać? Wystarczy głęboko sięgnąć do moich materiałów. Wspaniali Cudowni Mieszkańcy Świata (dla przypomnienia) ten bałagan i to bezprawie w Polsce musi się zakończyć bardzo szybko. Cały Świat już nie ma czasu na czekanie, na czekanie za próżnią , którą nam oferują: Komorowski Bronisław i Kaczyński Jarosław! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Podsumowanie wyborów: Bronisław Komorowski około 53,1% > tylko!
  Jarosław Kaczyński około 46,9% > tylko!
  Frekwencja 56,2% > tylko! Pytanie; Czy Bronisław Komorowski ewentualnie Jarosław Kaczyński otrzymali mandat do sprawowania urzędu / władzy Prezydenta Polski? Oczywiście, że nie! Każdy z Państwa potrafi liczyć w granicach liczby 100. Prawda? Jakby nie liczył pod żadnym pozorem żaden z nich ani z pozostałych startujących kandydatów w pierwszej turze > nie ma prawa / nie ma przyzwolenia społecznego / nie mają mandatu społecznego > żeby móc tę funkcję pełnić! Elekcie Bronisławie Komorowski oblicz sobie sam czy masz prawo do sprawowania Urzędu / Władzy Prezydenta Polski nad wszystkimi Wymienionymi Wyżej. Tusk i Komorowski > wy nie macie nic > dosłownie nic > co mogłoby rozwiązać wszystkie problemy! Po zaprzysiężeniu będziesz Bronisławie Komorowski tylko samozwańczym Prezydentem w/g bezprawia prawa polskiego. Bronisławie Komorowski > zapoznaj się bardzo szczegółowo z moim całym materiałem również tym, który dotyczy warunków poparcia procentowego w stosunku do wszystkich uprawnionych do głosowania! Cudowni Wspaniali Mieszkańcy Świata / Ziemi zalecam / sugieruję; Głowa / Przywódca prawdziwy Narodu (jeszcze istniejących państw) , Kontynentu może być tylko wybierany w głosowaniu powszechnym. To rozwiązanie powinno dotyczyć wszystkich poważnych odpowiedzialnych stanowisk! Poparcie Cudownych Mieszkańców w odpowiednim procencie ( proszę szukać mojego materiału na ten temat) należy zdobyć / uzyskać również i między innymi ( nie tylko) stosując: prawdziwą miłość, prawdziwą uczciwość, prawdziwy pokój, prawdziwe wzajemne zaufanie! Czy Tusk i Komorowski mają teraz monopol władzy? Szanowni Państwo; oni nie mieli nigdy prawdziwej / realnej władzy i nie będą jej mieli! Tylko przy takim poparciu Społeczeństwa?! Nigdy! Dzisiejszy ich „monopol” władzy może tylko doprowadzić do niespotykanego na Świecie kryzysu, przede wszystkim ekonomicznego. Ja nie straszę. Ja po prostu to wiem! Obym się pomylił w tym jednym przypadku! Szanowni Cudowni Uczciwi Mieszkańcy Świata i Polski;
  Moja skromna osoba liczyła wyniki poparcia na wszystkie możliwe sposoby!
  Liczyłem z dołu do góry. Liczyłem z góry do dołu. Liczyłem od lewej do prawej. Liczyłem od prawej do lewej. Liczyłem po wszystkich przekątnych i wynik pozostaje ten sam. To są proste, nawet bardzo proste działania.
  Dane: Bronisław Komorowski uzyskał 53,01 proc. głosów. Jego kontrkandydat Jarosław Kaczyński uzyskał 46,99 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 55,31 proc. Uprawnieni wszyscy do głosowania 100%!
  „Straciłem” tylko czas! Nikt z nich nie ma przyzwolenia / nie otrzymał mandatu społecznego żeby być Prezydentem Polski! Koniec! Kropka! To koniec uzurpowanej władzy. Krótki, bardzo krótki czas pokaże wszystko. Już pokazuje wszystkie negatywy!
  Chciałem tym dwóm chłopcom pomóc i w żaden sposób nie mogłem i nie mogę! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friend/ds,
  I see in a very black color future Polish.
  It will be another wasted time / one year.

  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Pytacie o Lobbing Szanowni Państwo? Od lobbingu do korupcji jest zawsze tylko o jeden mikron! To przestarzała forma osiągania zwykle niezdrowych celów! Są super / extra rozwiązania na tego typu tematy > ewentualne problemy. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Szanowni Cudowni Mieszkańcy całego Świata; uczelnie w Polsce przede mną zamykają swoje komputery na kłódki! Jejku > do czego to dochodzi! Czego ci naukowcy się tak obawiają / boją?! Naprawdę pękam i kładę się ze śmiechu. Przez ten fakt jak postępują i jak i czego nauczają > polskie uczelnie nie mieszczą się w pierwszych stu uczelni na Świecie. Czyż wcześniej nie pisałem, że co nie którzy uczeni to dinozaury?! Moja skromna osoba ma możliwości poznawania prawdy bez łamania jakichkolwiek przepisów czy też jakiegokolwiek prawa! Proszę szukać mojego materiału na ten temat w języku polskim i angielskim! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  With view of the fact, that city Legnica 59 220 and Poland do not understand anything, I no see possibility of agreement. It my hell in Poland has already lasted four years. It greatest hell / hell at Earth behind-served me in city Legnica from 11 January 2009. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 24, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  for a reminder.
  My humble self / person is the only one person / only one effective negotiator who can positively for all parties terminate / end all armed conflicts.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Afghanistan.
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Palestine and the Strip Gaza.
  Once again I greet with all my heart all Inhabitants of Israel.
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Iraq.
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Pakistan and the India.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 04, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  for a reminder the last time / once.
  Normal law in Poland does not / no exist.
  The law in Poland protects the criminals of every / each caliber.
  The law in Poland protects corruption at all levels of the Polish administration.
  Control authority in Poland it a great lawlessness.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 22, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  for reminder;
  All conflicts armed, military must very fast itself finish.
  In another case, the World / Earth will be exposed at great danger.
  Only a true peace for all parties, may bring relief and happiness for all the Inhabitants of Earth.
  In this day and time any war is unnecessary, is do not unnecessary.
  To the year 2013 it let Bronisław Komorowski and Jarosław Kaczynski themselves pursue the war! ! !
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 28, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  full, real, real unification of the World is becoming a reality. Becomes a reality. Must become a reality. Friends,
  My humble self is responsible for the World and the Universe. All the Inhabitants of the Earth / World deserve a normal life. All people World deserve at very good life. Every living thing World deserve at very good life. Is it creature life. etc
  Friends, Leaders are afraid / fear of the United World. Friends, everything works in detail. Just a reminder: Friends, Your / my Victory is an irreversible hundred percent success. It is a hundred percent success permanent.
  My humble person only interested a complete Victory. Such a Victory in a short time will be. I take all or nothing. Just for a reminder, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Such a Victory in a short time will be.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 24, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  I recall once again.
  Mr. Rafał Dutkiewicz will be President of all Polish Citizens and Poles living abroad.
  It’s / Is it a matter a short time.
  Yours with all my heart all the honest Inhabitants of the City of Wroclaw.
  Yours with all my heart all the honest Inhabitants of Polish.
  Yours with all my heart all the honest Inhabitants of the World and Universe.
  http://abc-heraldyki.net/page5.php
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 21, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  I’m just a humble man who really wants true happiness for the whole World and the Universe.
  My humble person stand before each Committee Internationally. My humble person stand well before the Committee Medical Internationally.
  With my humble person like with a ‚child’, behind hand and to the sandbox. hahaha
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends for a reminder.
  Important dates / periods:
  1) 30 June 2010 year.
  2) 15 July 2010 year.
  3) 30 September 2010 year.
  Please look, search detailed information at this topic.
  I wish all the residents of the World and the Universe wonderful life in each moment, in time operation.
  Yours faithfully; for each substance / entity / person / Inhabitant / Citizen / nature-live / for dead nature / for everything that is good and very good.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

 12. 12 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:33 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 28, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  Instruction number nineteen:
  Please use only of international law and open all the secret accounts in Swiss banks by to day 30 June 2010 year inclusive.
  Immediate enforceability.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Friends,
  Instruction number twenty:
  Please open at always in a positive direction zone Gaza to 30 June 2010 year inclusive.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Friends;
  Instruction number twenty-one:
  Please move out all military forces with Afghanistan to 31 July 2010 year inclusive.
  Please move out all military forces with Iraq to day 31 July 2010 year inclusive.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Friends,
  Please carry out all instructions and all task special.
  Victory must be in a hundred percent.
  Success must be in a hundred percent.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 25, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  is the sublime knowledge, which should be available for each Person / Human / People.
  Is true past, true present and true future.
  This truth is in the future of United World..
  This is the way for the good of all humanity.
  This is the way for the good of the World / Earth and Universe.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  FRIENDS, just for a reminder;
  Friends,
  Our Victory is in one hundred percent. Only Victory. Only the United World.
  Friends.
  Friends.
  You know, that next day is night.
  You know, that next night is day.
  FRIENDS > super ? > extra?
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  see you in Monday.
  Please work and learn with the speed of light.
  I wish you a wonderful Sunday all the Inhabitants of the World and Universe.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  choice / selection (only geniuses / only the best) of all the Leaders of Nations and Continents must become a fact / must become a reality.
  This / is it the only way to save the World / Earth.
  Four foundations of the unification of the World – You know the Friends. Right?
  My humble self ensure a hundred percent success.
  My humble person who bears sole responsibility for everything.
  I am fully aware of what I do.
  Friends,
  want / desire to live normally or abnormally?
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..I am I know very well international law. I am I know very well European Union law.
  FRIENDS;
  The condition of good cooperation is full of success / one hundred percent success.
  Our common success.
  Bring about a hundred percent success, and your life will be heaven on Earth.
  Just for a reminder:
  I swear to God, that my word is worth more than money
  provided that the other party is very honest.
  Please study carefully / specifically my application.
  As I mentioned earlier, my modest person who fights against corruption and all forms of evil throughout the world.
  My humble person who works for the good of all mankind throughout the world.
  My humble person must be crystal clear in every respect.
  Once again I greet with all my heart.
  My humble person must take care of your own safety.
  I wish you success in personal life and professional life.
  Once again I greet with all my heart.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Cendrowski Wieslaw Thomas

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 25, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  it what does my humble person does for the whole of Humanity at the World and Universe.
  Just for my humble person: one living room, one kitchen, one bathroom and one hallway.
  One, very fast car, to the proper (mobility) to the smooth the movement in the World / at Earth.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  My humble self has a question to all the Inhabitants of the World / Earth:
  Are you’d be able to dispense with the axiom, which is the only one ideal, positive solution for of humanity, for the future Earth?
  Please understand this issue clearly.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  is the sublime knowledge, which should be available for each Person / Human / People.
  Is true past, true present and true future.
  This truth is in the future of United World..
  This is the way for the good of all humanity.
  This is the way for the good of the World / Earth and Universe.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Sep 24, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends, lawlessness in Poland reached peak. Details (in) soon. Tusk, Komorowski and others are already political corpses.
  Yours with all my heart all Honest the Inhabitants and Honest Leaders of the World and Universe. God is one.
  Janusz Laskowski – Świat nie wierzy łzom
  JAJA Z debaty prezydenckiej PREZYDENT 2010 wiecej NA http://araniawariat.pinger.pl/
  Pis ma w DUPIE Prawo
  debata Jarosław Kaczyński Donald Tusk – „kruczaki” Tuska
  Bronisław „Wpadka” Komorowski przedstawia
  http://3rscdw.blu.livefilestore.com/y1pGFk5McumJ5apOJGGSp-DmQ7lKkw__RnqKQMtNYbYiOpIVutbQz4qvF5wY5cURHAY25nuqgx6fCYyXRKNhLbYVRl8sjg9De6D/only%20me.jpg?psid=1
  Stratovarius – Anthem Of The World
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością Wszelką / Prawa,
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Żartem na serio. Pseudowybory nielegalne do pseudowładz / do pseudoadministracji. Mieszkańcy Polski! Polacy mieszkający za miedzą! Wybierzcie tych samych nieuków do zwiększających się koryt! Dzięki temu wybierzecie mniejsze zło! Znów mniejsze zło! Pseudowładzo polska!
  Pseudowładzo Polska; nigdy nie osiągniesz sukcesu trwałego!
  Nie tędy droga!
  Nie tak to wszystko się czyni / robi!
  Dla przypomnienia! Nie macie nawet zielonego pojęcia o tym > : Jak to wszystko ma funkcjonować / działać!
  Sami się dobijecie. To będzie wasz jedyny skuteczny sukces i jedyne zwycięstwo!
  Przede mną niczego nie ukryjecie!
  Boki zrywam ze śmiechu! (To takie powiedzenie).
  Donald, Bronek, Jarek, Kaliszanka (Którego łatwiej przeskoczyć niż obejść) itd. itp.
  na pustyni, na Syberii, na Antarktydzie uwidzeli zajca,
  nie wiedzeli co z nim z dzełac > urwali mu jajca. I reforma wprowadzona!
  Podateczek na każdą okazję. Zaciskanie paseczka na każdą okazję.
  wasz Podateczek i wasz paseczek = wasz piaseczek > chyba nie powiecie mi, że to mają znieść bardzo mądrzy i uczciwi Mieszkańcy Polski i Polacy mieszkający za granicą Polski.
  Będzie kontynuacja najważniejszych tematów!
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Moja Skromna Osoba dokonała bardzo prostego jednego wyliczenia / obliczenia, bilansu i stwierdzam na podstawie
  faktów co następuje;
  Gdyby wszystkie wszystkie wszystkie zobowiązania finansowe musiały spłacić / wypłacić jednorazowo i tego samego dnia(Tak powinno być!!!) wszystkie wszystkie wszystkie firmy w Polsce,
  które takie zobowiązania mają > Polska przestaje istnieć!!!
  Antytalenci: Tusk itp. itd. , Komorowski itp. itd. , poprzednie ekipy rządzące do takiej sytuacji doprowadziły.
  Moja Skromna Osoba ma wszystko > żeby w ciągu roku pokonać cały ten burdel, który się nawarstwił przez dziesiątki lat w Polsce
  i nie tylko w Polsce.
  Niebawem będzie musiało dojść do spotkania mojego Rządu z Moją Skromną Osobą.
  Proszę jeszcze raz i ostatni raz w ciągu 24 godzin przestudiować bardzo dokładnie cały mój materiał (Również Prawny) we wszystkich
  moich trzech blogach!!!
  (Dodałem dnia 29 Wrzesień 2010 r. , godzina 1:40 po południu, czas środkow-europejski).
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Krzakowski z Legnica 59 220, Polska jest odznaczany przez koła myśliwskie! Co za dziwny znów zbieg okoliczności: Komorowski(myśliwy), Tusk i wasza klika / pajęczyna przestępcza, która swoje negatywne działanie rozsiewa po całym cudownym Świecie. Czy nie możecie zrozumieć, że to jest wasz koniec? Polska jest doprowadzona przez was do ruiny pod każdym względem!
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends; Organized criminal groups operating legally in Poland and almost [at] all over the World. With the speed light please this fact finish[36h]!
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Z pewnego dziennika „Prawnika”; Informacja: Bożena B. i już wszystko wiem.
  Swego czasu Bożena B. informuje mnie o swojej bardzo dobrej koleżance ELI siostrze brata UCHALA(Tak to ujęła).
  Dokonuję precyzyjnej analizy faktów z okresu minionego miasta Wyszków! „Pozdrawiam” pseudowładzę polską baraszkującą z Uchalem na koniach.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Przyjaciele Całego Świata; wszedłem legalnie w systemy nielegalne mafii Wyszkowa, mafii: Wołomina, Pruszkowa, tzw Warszawki, Legnicy i Łomży. Wszedłem legalnie niby w „legalne” systemy dogorywajacej pseudowładzy polskiej. Nie pomyliłem się nawet o jedno biurko.
  Niebawem będę wiedział kto stał i stoi za śmiercią Szanownego Pana Papały.
  To jest naprawdę pajęczyna z jadem wszystkich żmij i węży.
  Wszystkie poprzednie ekipy pseudorządowe polskie są winne tej sytuacji
  Dla przypomnienia!
  Przez nie działanie / nic nie robienie rozumie się też działanie! Wynikiem tego przeważnie są skutki negatywne dla Uczciwych Mieszkańców Całego Świata.
  Proszę tylko oddychać na pograniczu własnego życia.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Bronisław "Wpadka" Komorowski przedstawia debata Jarosław Kaczyński Donald Tusk – "kruczaki" Tuska Pis ma w DUPIE Prawo JAJA Z debaty prezydenckiej PREZYDENT 2010 wiecej NA http://araniawariat.pinger.pl/ Janusz Laskowski – Świat nie wierzy łzom

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 14, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  my humble person very clearly and precisely defines which one must be the leader of the Nation, Continent and the World.
  For a reminder.
  Yes, my humble self very please, invites all peoples / Nation of the World, all the Continents of the World about of formal authority over the entire World.
  Yes, I want formal authority over the entire World.
  My whole material requires careful study and proper understanding.
  My / Our Victory must be a hundred percent for all Residents of the World.
  My humble self not is a threat to World and the Universe.
  My humble person not is hypocritical and mendacious.
  My humble self not is a puppet.
  Still You do not know FRIEND/DS?
  Sorry Friends,
  just / only my humble self is able it control, rule over the disorder / illness entire World / the mess at over the World.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 08, 2010 – Buzz – Public

  ==–..FRIENDS, my safety number mobile: ( 0048 ) or ( +48 ) 508 919 702 > At the moment SMS only because at my safety.
  Coming soon be possible to use, talk with secure connections.
  This is a subject related the fight against corruption and all forms of evil throughout at the World.
  My unique, positive address e-mail: atwtc@yahoo.com
  Hidden / proprietary mobile phone numbers (ID) my humble person not receiving, does not receive, do not taken.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 21, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  My safety number mobile: ( 0048 ) or ( +48 ) 508 919 702 > At the moment SMS only because of my safety.
  Coming soon / soon be possible to use the talk (secure) / secure connections.
  This is a subject related the fight against corruption and all forms of evil throughout at the World.
  My address e-mail: atwtc@yahoo.com
  My address e-mail: atwtc17@gmail.com
  My address e-mail: kemot17-1958@o2.pl
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Welcome, Welcome, Welcome, Welkome, Welkome, Welcome, Welcome & Welcome > Mr.President of the United States of America Barack Obama.
  Mr. President of the United States of America Barack Obama.
  At what topics Poles and Poland wanted / ‚wants me talk’ ?
  The police did not have funds at fuel.
  Courts do not have the resources financial at fuel.
  Prosecutor’s Office no has funds at fuel.
  Other special services do not have funds at fuel.
  So the Poles and Poland and city Legnca 59 220 are in ongoing fight with me.
  Ask why / why?
  Political parties: Platform Civic (PO) and Law and Justice (PIS ) does not has authority, candidate, aspirant at the president.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Debate in the real World. Real, true debate. Debate truth.
  This is the first debate. This debate must take place very quickly.

  only me > C.W.T.
  Friends,
  United World is it eternity.
  World Nations, World Continents, World as a whole, (all) / World as Planet Earth is it a natural division of the World.
  Borders Member / States always changing.
  Continuing the fight for the borders, the borders of continuous fighting.
  Which they are man / human, why Indeed / who / whom today is the need for any war?
  I wish all the people of the World and Universe wonderful weekend.
  Yours faithfully,
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  ideal/perfect success is the set of all positive elements, components.
  Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success for the whole World and the Universe.
  Friends,
  only a hundred per cent success(one hundred percent success) 100% > I’m interested.
  Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory.
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  +
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Rhetorical question:
  Why is number seven?
  =
  perfect/ideal success
  =
  ideal/perfect success
  X (times) > Infinity
  May God lead all Inhabitants of the Earth / World and the Universe.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World and Universe.

  http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

 13. 13 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:37 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 26, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  my Victory is certain.
  My victory is only a matter of short time.
  This is it just a reminder.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  FRIENDS,
  all legal documents are clear, precise.
  Everything will work as in the atomic clock.
  FRIENDS,
  in / to this time the previous Leaders walked in spot.
  Leaders of whole World did not move from / of this crisis.
  Friends,
  all World at / in straight line.
  In the ten years will achieve complete success.
  Government World will be ideal combined administration, the economy and economics.
  Everything will run smoothly, positively and effectively.
  Just for a reminder:
  My humble self is not the autocrat.
  Please carefully / study all my materials at this subject.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 27, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  my Victory is really certain.
  This is a Victory in one hundred percent.
  This victory will be your / our Victory.
  This a hundred percent success of all Nations / People of the United World.
  I feel like a young God.
  My humble person feels only at thirty years.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 17, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  Not I can let at the fact, that a very negative is World; children at the continent Africa and in many other places at Earth exists without eating / not consuming nothing. Their abdomen is filled with air. These children suffer from malnutrition. No has there adequate medical care.
  The Leaders mentioned States and the other Leaders States all over the World,
  if you are able to solve all the problems of the World within / during the ten years?
  Akihito Emperor of Japan
  Stephen Harper Prime Minister of Canada
  Barack Obama President of the United States North of America
  Angela Merkel Chancellor German
  Bronisław Komorowski Speaker of the Sejm, the candidate at President of Poland i Jarosław Kaczyński Candidate at President of Poland
  Silvio Berlusconi Prime Minister Italian
  Hu Jintao President of China
  Dmitrij Miedwiediew President Russian
  Nicolas Sarkozy President of France
  David Cameron Prime Minister of Great Britain
  The Leaders mentioned States and the other Leaders States all over the World,
  if you are able to solve all the problems of the World within / during the ten years?
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  For a reminder;
  My humble person who gives one hundred percent success.
  My humble self taking formally power over the entire World is in able solve all the problems of the World in ten years and in a natural way unite the whole World.
  My humble person who gives one hundred percent guarantee.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  FRIENDS,
  I Love You x 6,821,200,000 (Earth’s human population). FRIENDS, I Love You at all eternity.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends for a reminder.
  Friends,
  yes I want (please about >) a formal power over the entire World.
  I want (please about >) this formal power not for himself / not for my humble person.
  I want this power for all populations / people World.
  Just my humble person is able to Unify the entire World.
  Just my humble person is able implement the entire program for the United World.
  All administration of the World, all of the World Economy and all of the World Banks connect in one of the Act.
  Friends?
  Do you know how such legislation should look like?
  It has be constitution administrative-economic.
  Do not advise steal my ideas and solutions.
  The law it will transparent, clear, positive and effective.
  All areas of Life will work with the atomic clock precision.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 27, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends, succeeding serious example.
  Whether my humble self is in mistaken if terms of plane crash Tupolev 154M in Smolensk?
  I knew at 100% that really is responsible for this disaster only one person.
  In the cab pilot was Commander of Polish Air Force.
  Of course the commander has received a suggestion from the ‚Head’ of the Armed Forces Polish.
  In a reward behind it, with having killed indirectly 96 People ‚Head’ buried at the Wawel in Cracow.
  Friends,
  Whether can work pilot / airman at such positions without stress with the whip over his head?
  Friends,
  please search items, position at this subject in my blog.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  My humble person only states the facts.
  My humble self never itself no mistaken.
  My humble person thinks and works with very large advance.
  In my case, it is possible.
  I Love You FRIENDS x 8
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  My humble person knows all the important scams administration Polish.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 26, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  unite World must be very smooth and precise.
  Do not destroy anything.
  There is only permitted at build from that time.
  Friends, unification World becomes a reality.
  Whoever does not believe in the real unification of the World is a person, who stopped a in time.
  Such a person never no has time at ship.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  May 04, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends, Victory of my humble person is in one hundred percent. Just / Only for a reminder.
  Friends,
  all Residents, all Nations, all Continents the World / Earth if you will extended period transfer formal of power for me at the whole World, this the worse will at this World.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 26, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends,
  what behind a wonderful world of today tonight.
  Administration of the World, economy the world, today is / it a relic of history.
  Friends,
  fraud associated with this are already so widespread / insistent that my modest person does not trust no longer > pseudoLegnica > pseudoPoland > pseudoEurope and pseudoWorld.
  Therefore can function perfectly only United World.
  Friends,
  my humble self is never in mistaken.
  The above mentioned ‚claim’: that the only way at my live is the horizon
  Excuse me, such idols are not for me.
  I wrote about this many times.
  Friends,
  Only United World.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Sep 10, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends; All instructions > all the tasks special > all orders, behest > all commands > all regulation > all orders with power statute / law > all suggestions > all recommendations > must be executed in hundred percent to September 10, 2010 inclusive, time at all worldwide / global time (In Poland and at whole World to midnight (00:00).
  Stratovarius – Anthem Of The World
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.

  W związku z tym, że Waldemar Pawlak (Mój z-ca) – wicepremier, minister gospodarki zlekceważył > : Zadanie specjalne (Wyjątkowe) dla Wicepremiera Polskiego Waldemar Pawlak. >: Odwołuję Go ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska Wicepremiera i Ministra Gospodarki.
  Niesubordynacja na takich stanowiskach jest niedopuszczalna.
  Pan Waldemar Pawlak przestaje pełnić te obydwie funkcje ze skutkiem natychmiastowym.
  Jest to równoznaczne z tym, że od tego momentu / od tego czasu Ministerstwo Gospodarki podlega bezpośrednio Mojej Skromnej Osobie.
  Jest to równoznaczne z utratą wszelkich przywilejów ze skutkiem natychmiastowym wynikających z tych dwóch stanowisk przez Pana Waldemar Pawlak.
  Wynagrodzenie ostatnie Pan Waldemar Pawlak otrzyma za cały miesiąc Wrzesień 2010r.
  Przykro mi ale w tej sytuacji postąpić inaczej nie mogę.
  Proszę ze skutkiem natychmiastowym uszanować moją nieodwołalną decyzję.
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Fri, September 10, 2010 11:47:56 AM
  Fw: Owołanie z obu stanowisk. Dzień dobry.
  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]
  To: europarl.president.press@europarl.europa.eu
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariatSM@mg.gov.pl
  Cc: rzecznik@kprm.gov.pl
  Sent: Fri, September 10, 2010 11:46:48 AM
  Subject: Owołanie z obu stanowisk. Dzień dobry.

  W związku z tym, że Waldemar Pawlak (Mój z-ca) – wicepremier, minister gospodarki zlekceważył > : Zadanie specjalne (Wyjątkowe) dla Wicepremiera Polskiego Waldemar Pawlak. >: Odwołuję Go ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska Wicepremiera i Ministra Gospodarki.
  Niesubordynacja na takich stanowiskach jest niedopuszczalna.
  Pan Waldemar Pawlak przestaje pełnić te obydwie funkcje ze skutkiem natychmiastowym.
  Jest to równoznaczne z tym, że od tego momentu / od tego czasu Ministerstwo Gospodarki podlega bezpośrednio Mojej Skromnej Osobie.
  Jest to równoznaczne z utratą wszelkich przywilejów ze skutkiem natychmiastowym wynikających z tych dwóch stanowisk przez Pana Waldemar Pawlak.
  Wynagrodzenie ostatnie Pan Waldemar Pawlak otrzyma za cały miesiąc Wrzesień 2010r.
  Przykro mi ale w tej sytuacji postąpić inaczej nie mogę.
  Proszę ze skutkiem natychmiastowym uszanować moją nieodwołalną decyzję.
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.

  DLA PRZYPOMNINIA

  Mon, September 6, 2010 10:52:29 PM
  Fw: Szanowny Pan Wicepremier Waldemar Pawlak / Zadanie specjalne(Wyjątkowe) dla Wicepremiera Polskiego Waldemar Pawlak.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]
  To: sekretariatSM@mg.gov.pl
  Cc: rzecznik@kprm.gov.pl

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY Nr 5. Dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Polska.

  Moja Skromna Osoba dokonała bardzo precyzyjnej analizy finansowej opartej na faktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  łącznie z symulacją wypłaty wszystkich zobowiązań finansowych wobec między innymi Emerytów i Rencistów.
  Stwierdziłem, że to co donosi sam Prezes ZUS i prasa codzienna to wierzchołek góry lodowej.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce to totalny bankrut!
  Zaciąganie kredytów przez Prezesa ZUS w celu zaspokojenia zobowiązań finansowych to najgorsze w tej sytuacji rozwiązanie jakie można zastosować.
  Koszta własne ZUS sięgają już gwiazd! Jest to wynikiem bezmyślności rozpasania finansowego tej chorej Instytucji.
  W związku z powyższym mając na uwadze nie tylko dobro Emerytów i Rencistów stawiam w stan likwidacji
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.
  Likwidacja ZUS-u z wykładnią wszelkiego prawa musi się odbyć w terminie:
  od 7 Września 2010 r. do 15 Września 2010 r. Czas likwidacji dla bezpieczeństwa wszelkiego nie może być dłuższy!
  Po zakończeniu Likwidacji ZUS-u rolę / wszelkie obowiązki tego Zakładu ze skutkiem natychmiastowym przejmuje
  Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Polsce.
  Jest to równoznaczne z przejęciem wszelkiego majątku ruchomego i trwałego / nieruchomego przez PZU Polska.
  W związku z tym, że wszelkie zobowiązania finansowe przejmie PZU to przejęcie majątku od ZUS-u Polska
  musi być potraktowane i zastosowane jako intratna inwestycja dla PZU Polska.
  Większość nieruchomości (Gmachy / Budynki / Pałace) musi być adoptowana / przystosowana z myślą
  o Mistrzostwach Europy w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie (Na przykład baza hotelowa).
  W czasie / Podczas likwidacji ZUS-u muszą być obecni kompetentni Przedstawiciele PZU w Polsce.
  Państwowy Zakład Ubezpieczeń Polska musi przejąć i zatrudnić byłych Pracowników ZUS-u,
  kierując się:
  1. Kompetencje teoretyczne i praktyczne.
  2. Sprawność i skuteczność działania.
  3. Odpowiedzialność.
  4. Wysoka kultura wobec petenta.
  5. Apolityczność.
  6. Czystość prawna.
  Nie wykorzystana kadra Pracowników ZUS-u musi być zatrudniona przy pracach związanych
  z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie.
  Wszystkie inne Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce mogą funkcjonować niezależnie od siebie
  i od PZU ale muszą mieć możliwość wzajemnej kontroli / wzajemnego nadzoru. Wzajemnego kontrolowania się.
  Mogą również funkcjonować jako satelity na orbicie uwzględniając PZU jako Centrum.
  Jest to jedno z wielu pozytywnych, skutecznych rozwiązań.
  Wszystkie operacje finansowe muszą być jawne a wszelka dokumentacja
  zawsze dostępna dla Organów Kontroli.
  To Zarządzenie z Mocą Ustawy Nr 5 proszę traktować jako podstawę / fundament do dalszego uściślania
  jednej z trzech Konstytucji Zjednoczonego Świata.
  To Zarządzenie mogą wykorzystać wszystkie Narody Świata.
  Przy jakichkolwiek wątpliwościach kontakt bezpośrednio z Moją Skromną Osobą.
  Forma niniejszego Zarządzenia musi być taka a nie inna.
  To Zarządzenie musi mieć zarazem ścisły związek i ma z Funduszem Inwestycyjnym / z Funduszem Bezpieczeństwa.
  Zarządzenie wykonać.
  Zarządzenie otrzymuje:
  1. Wicepremier / Wiceprezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak w celu przekazania Zarządze3nia wszystkim Ministrom i Rzecznikom Rządu Polska.
  2. PZU Polska.
  3. ZUS Polska.
  Proszę pracować z prędkością światła przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.
  Czas stracony musi być odzyskany.
  Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  —————————————
  Przepraszam; Żartować i odpoczywać będziemy jak zrealizujemy cały mój idealny Program.
  Proszę zarazem pamiętać o przestrzeganiu Kodeksu Pracy.
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariatSM@mg.gov.pl
  Cc: rzecznik@kprm.gov.pl
  Sent: Sun, September 5, 2010 5:36:52 AM
  Subject: Fw: Szanowny Pan Wicepremier Waldemar Pawlak / Zadanie specjalne(Wyjątkowe) dla Wicepremiera Polskiego Waldemar Pawlak.

  Zadanie specjalne(Wyjątkowe) dla Wicepremiera Polskiego Waldemar Pawlak. Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski(Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski(Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Proszę koniecznie wydać następujące polecenie służbowe do dnia 6 Wrzesień 2010 r. do godziny 10:00 rano (czas środkowo-europejski) swojemu Kierowcy, który obsługuje Wicepremiera Waldemar Pawlak:
  Oto Polecenie służbowe dla: Kierowcy (Wraz z autem służbowym.) Wicepremiera >: Waldemar Pawlak;
  Proszę jechać do Miejscowości / Miasta Wrocław Polska.
  W mieście Wrocław Polska proszę być najpóźniej do godziny 6 wieczorem (18:00), (czas środkowo-europejski) dnia 6 Wrzesień 2010 r.
  Po dotarciu / Po osiągnięciu celu miasta Wrocław Polska: Odszukać / Zlokalizować do godziny 8 wieczorem (20:00) tej samej daty (6 Wrzesień 2010 r.) naszego / mojego > : Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  i (&) zabrać Go do AUTA SŁUŻBOWEGO.
  Cała Trasa Przejazdu Służbowego:
  WARSZAWA POLSKA > WROCŁAW POLSKA > LEGNICA POLSKA > WARSZAWA POLSKA.
  Zadanie Specjalne Wykonać.
  Z wyrazami Wielkiego Szacunku,
  Yours faithfully,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariatSM@mg.gov.pl
  Cc: rzecznik@kprm.gov.pl
  Sent: Fri, September 3, 2010 11:24:15 AM
  Subject: Szanowny Pan Wicepremier Waldemar Pawlak

  ==–..Szanowny Pan Wicepremier Waldemar Pawlak
  Proszę o rozprowadzenie / przesłanie / wysłanie tego listu elektronicznego
  do wszystkich Ministrów / Ministerstw.

  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 2 dla: Całego Rządu Polskiego. Dla Parlamentu Polskiego (Sejm & Senat).

  Podstawowe – jedne z wielu – normy skuteczności / sprawności w działaniu.
  Po zbadaniu wszystkich faktów i dowodów (Również tych zakulisowych.) Moja Skromna Osoba mając między innymi na względzie przygotowania do Mistrzostw Europy w 2012r. w Polsce i u Moich Przyjaciół na Ukrainie, kierując się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym Polski, Europy i całego Świata i dobrem ekonomicznym dla tych składników / czynników we wszystkich płaszczyznach życia wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza granicami / poza obszarami Polski zarządza:
  1. Odwołać / Anulować wszelkie wybory do (Tym samym przedłużyć kadencje.);
  – Samorządów Polski.
  – Sejmu Polski.
  – Senatu Polski.
  Jakiekolwiek wybory mogą się odbyć najwcześniej po upływie sześciu (6) miesięcy licząc czas od momentu zakończenia Mistrzostw Europy w 2012 r. w Polsce i u Moich Przyjaciół na Ukrainie.
  2. Na wszystkich szczeblach Administracji mogą tylko pracować / być zatrudniane osoby / postaci apolityczne!
  3. Na wszystkich szczeblach Administracji muszą się liczyć kompetencje teoretyczne, praktyczne, sprawność i samodzielność działania.
  4. Odpowiedzialność na wszystkich szczeblach Administracji tylko jednoosobowa (Nie ma odpowiedzialności zbiorowej na drodze do celu za drobnymi wyjątkami.)
  5. Partie polityczne nie mogą być finansowane z budżetu Państwa / Narodu / Kontynentu / Świata!
  6. Partie polityczne mogą tylko być finansowane ze składek własnych Członków!
  Petent nie może być przez administrację dłużej – prawie zawsze pozytywnie – obsługiwany / załatwiany niż czas trzech dób (72h / 72 godziny).
  Kontakt pomiędzy Petentem a Administracją przede wszystkich przy pomocy poczty elektronicznej (adresów e-mail).
  Zarządzenie z mocą Ustawy wchodzi w życie z chwilą publikacji publicznej!
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Lawful President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 1 dla Ministrów: Sprawiedliwości, Administracji i Spraw Wewnętrznych.

  Z dniem 6 Września 2010r. wszystkie osoby / postaci aresztowane jak i skazane prawomocnym wyrokiem sądu
  muszą być zatrudnieni przy budowie następujących rodzajów dróg; drogi krajowe, drogi expresowe(dla pojazdów samochodowych) i autostrady!
  Osoby aresztowane / skazane muszą być wykorzystywane przy klęskach żywiołowych.
  Przy przestępstwach lżejszych wyżej wymienione osoby mogą być zatrudniane w innych miejscach niż wymienione!
  Przy budowie wyżej wymienionych dróg należy stosować system 24 godzin, przestrzegając zarazem Kodeksu Pracy!
  Wyżej wymienionym osobom należy zapewnić godne warunki egzystencji!
  Wyżej wymienionym osobom należy zapewnić godne warunki pracy i płacy!
  Płaca / Wynagrodzenie może być tylko uzależnione od następujących czynników / składników:
  1. Wydajność.
  2. Jakość.
  3. Zdyscyplinowanie.
  Wynagrodzenie może być tylko przekazywane / przelewane / transferowane na konto bankowe należące do osób wyżej wymienionych.
  Wynagrodzenie musi być wypłacane terminowo ( w ściśle określonym terminie / czasie) i w całości!
  Z wynagrodzenia osób aresztowanych i skazanych muszą być regulowane ich zobowiązania finansowe!
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 1 nie dotyczy osób aresztowanych i skazanych za ciężkie przestępstwa!
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 1 nie dotyczy osób aresztowanych i skazanych, które są lub mogłyby być zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych pracowników / współpracowników!
  Przykłady: Morderstwo, Gwałt, Pedofilizm, Znęcanie się nad inną istotą żywą!
  Przy wprowadzaniu Zarządzenia Nr 1 w życie / w praktykę należy pracować w systemie 24 godzin,
  przestrzegając zarazem Kodeksu Pracy!
  Do dodatkowego nadzoru nad osobami aresztowanymi / skazanymi należy wykorzystać Uczciwe Uniwersalne Siły Porządkowe (UUSP).
  UUSP mogą być tworzone z pracowników Zakładów Karnych!
  Niewykorzystane Zakłady Karne wykorzystać w celach ekonomicznych / gospodarczych!
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Lawful President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Ogłoszenie dla wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza obszarami / poza granicami Polski. Ogłoszenie wchodzi w życie z chwilą publikacji publicznej!
  W związku z całkowitą niewydolnością Marszałków Parlamentu Polskiego; Sejmu i Senatu Moja Skromna Osoba nabywa prawa do wydawania zarządzeń / rozporządzeń z mocą Ustawy.
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Lawful President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Zone without value for outdated / obsolete power / rights / authority in Poland! ( Srefa zero dla nieaktualnej / przestarzałej pseudowładzy w Polsce!) Gdzie jest Schetyna / Krzakowski i Borusewicz?! Brak kontaktu cywilizacyjnego z numerantami!
  Zone without value for outdated / obsolete power / rights / authority in Poland!
  For a reminder: Bronislaw Komorowski and Donald Tusk (They are deprived of all rights / authority / power!) it the only private persons, who do not exercise any authority in Polish.
  In therefore with this Bronislaw Komorowski and Donald Tusk from 6 September 2010 not can receive / get remuneration / salary!
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Lawful President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Witam bardzo serdecznie Panią / Pana / Państwa.
  Dla dobra Całej Polski oczekuję pełnej Lojalności.
  Wszystkie Uczciwe Służby muszą o tym wiedzieć.
  Pozdrawiam z całego mojego serca.
  Życzę sukcesów w Życiu osobistym i zawodowym.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  Życzę Państwu tylko słonecznych dni.
  Z wyrazami wielkiego szacunku.
  Prawdziwy Prezes Rady Ministrów: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President / Chairman the Council of Ministers: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  True President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World

 14. 14 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:38 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Oct 18, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends; My Humble Person is sure hundred percent at Victory and at hundred percent Success.
  Worldwide and whole Poland must cope myself alone and answer at all questions.
  Yours with all my heart all the inhabitants of the World and
  Universe.
  Komorowski, Tusk, Sikorski and other similar cases, removed / with dismissed by My Humble Person, please think over each other within seventeen minutes. hahaha
  Added October 18, 2010 Time 12:43 pm Time central – european.
  Friend/ds I love You very much x 8.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  —————————–
  Mon, October 18, 2010 10:55:31 AM
  Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu. / Prosze o sluzbowe auto.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]

  View Contact
  To: armycio@hqda-dms.army.mil
  Cc: smichalski@mon.gov.pl

  6 Files View Slideshow Download All
  Cendrowski Wieslaw Tomasz Always follow the FAIR PLAY.jpg (34KB); Cendrowski Wieslaw Tomasz.jpg (32KB); I look in the eyes of our sun patrzę w oczy naszego słońca.jpg (91KB); Only my humble self Cendrowski Wieslaw Tomas z.jpg (39KB); Document number one.jpg (57KB); Document number two.jpg (49KB)
  ==–..Very cordially welcome.
  Please about preparation the official car including with the driver in October 18, 2010, at 12:00 (noon) at the Ministry of Economy in Warsaw, which is alongside the Three Crosses Square. My Humble Person will be a constant / waiting alongside the main entrance to the Ministry of Economy.
  I hope the driver at a while you come up to me and invite me to the car. Previously we show each other identity documents.
  I would ask very about serious treatment / approach to official business. Please also confirm, that from My Humble Person receive this my mail with dated October 18 2010. until / to 11:00 am / to noon.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  —————————–
  Mon, October 18, 2010 10:49:28 AM
  Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu. / Prosze o sluzbowe auto.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]

  View Contact
  To: smichalski@mon.gov.pl
  Cc: armycio@hqda-dms.army.mil

  6 Files View Slideshow Download All
  Cendrowski Wieslaw Tomasz Always follow the FAIR PLAY.jpg (34KB); Cendrowski Wieslaw Tomasz.jpg (32KB); I look in the eyes of our sun patrzę w oczy naszego słońca.jpg (91KB); Only my humble self Cendrowski Wieslaw Tomas z.jpg (39KB); Document number one.jpg (57KB); Document number two.jpg (49KB)
  ==–..Very cordially welcome.
  We had both the opportunity replace a few sentences to each other, opinion very important. I think, that following my words / sentences I will treat through Mrs. / Mr. very seriously.
  Please about prepare for me an official car with driver.
  In view of the gravity of the situation, which is associated with the goods of the world and thus and the good of Polish, please ensure that:
  – Auto service with the driver was available for 24 hours at a day, seven days a week. Auto I may be me in each time necessary. I would want my mail to checked at least once every 30 minutes.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  —————————–
  Mon, October 18, 2010 10:40:25 AM
  Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu. / Prosze o sluzbowe auto.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]

  View Contact
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl

  6 Files View Slideshow Download All
  Cendrowski Wieslaw Tomasz Always follow the FAIR PLAY.jpg (34KB); Cendrowski Wieslaw Tomasz.jpg (32KB); I look in the eyes of our sun patrzę w oczy naszego słońca.jpg (91KB); Only my humble self Cendrowski Wieslaw Tomas z.jpg (39KB); Document number one.jpg (57KB); Document number two.jpg (49KB)
  ==–..Very cordially welcome.
  Please about preparation the official car including with the driver in October 18, 2010, at 12:00 (noon) at the Ministry of Economy in Warsaw, which is alongside the Three Crosses Square. My Humble Person will be a constant / waiting alongside the main entrance to the Ministry of Economy.
  I hope the driver at a while you come up to me and invite me to the car. Previously we show each other identity documents.
  I would ask very about serious treatment / approach to official business. Please also confirm, that from My Humble Person receive this my mail with dated October 18 2010. until / to 11:00 am / to noon.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Mon, October 18, 2010 8:50:17 AM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu. / Prosze o sluzbowe auto.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Sun, October 17, 2010 8:45:06 AM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu. / Prosze o sluzbowe auto.

  ==–..Witam bardzo serdecznie.
  Prosze podstawic auto sluzbowe wraz z kierowca dnia 18 Pazdziernika 2010 r. o godzinie 12:00 (w poludnie) pod Ministerstwo Gospodarki w Warszawie,
  ktore jest na Placu Trzech krzyzy.
  Moja Skromna Osoba bedzie stala / czekala przy glownym wejsciu do Ministerstwa Gospodarki.
  Mam nadzieje, ze Pan Kierowca na chwile podejdzie do mnie i zaprosi mnie do auta.
  Uprzednio okazemy sobie wzajemnie dokumenty tozsamosci.
  Prosilbym o bardzo powazne potraktowanie / podejscie do tego zadania sluzbowego.
  Prosze rowniez potwierdzic Mojej Skromnej Osobie fakt odebrania niniejszej mojej poczty dnia 18 Pazdziernika 2010r.
  do godziny 10:00 do poludnia.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kpp@sn.pl
  Cc: zojd@sn.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 3:26:40 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: armycio@hqda-dms.army.mil
  Cc: webmaster-1@eur.army.mil
  Sent: Sat, October 16, 2010 3:12:58 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: webmaster-1@eur.army.mil
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 3:00:00 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: radcaprawny@wp.mil.pl
  Cc: kontakt@kprm.gov.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 2:49:09 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  ==–..Witam ponownie Państwa / Panią Pana.
  Dnia 17 Października 2010 r. do godziny 4 (16:00) po południu,
  Moja Skromna Osoba sprecyzuje adres w Warszawie dla Kierowcy auta służbowego,
  z pod którego mnie zabierze.
  Jeżeli to tylko możliwe proszę o adres e-mail do Kierowcy auta służbowego.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  I wish you success in personal life and professional life.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World Szanowny Panie Marszałku SENATU,proszę o dopilnowanie tematów.Wszystko jest bardzo ważne.Proszę niczego nie z ignorować.With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: do@wp.mil.pl
  Cc: kadry@wp.mil.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 2:41:26 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: smichalski@mon.gov.pl
  Cc: kontakt@kprm.gov.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 2:35:46 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 2:25:48 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Sat, October 16, 2010 2:09:27 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  ==–..Witam ponownie Państwa / Panią Pana.
  Dnia 17 Października 2010 r. do godziny 4 (16:00) po południu,
  Moja Skromna Osoba sprecyzuje adres w Warszawie dla Kierowcy auta służbowego,
  z pod którego mnie zabierze.
  Jeżeli to tylko możliwe proszę o adres e-mail do Kierowcy auta służbowego.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  I wish you success in personal life and professional life.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World Szanowny Panie Marszałku SENATU,proszę o dopilnowanie tematów.Wszystko jest bardzo ważne.Proszę niczego nie z ignorować.With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kpp@sn.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Fri, October 15, 2010 9:05:39 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  ==–..Witam bardzo serdecznie.
  Mieliśmy oboje okazję żeby wymienić pomiędzy sobą kilka zdań,
  zdań bardzo ważnych.
  Myślę, że poniższe moje wyrazy / zdania potraktuje Szanowna Pani bardzo poważnie.
  Proszę o przygotowanie dla mnie auta służbowego z kierowcą.
  W związku z powagą sytuacji, która jest związana z dobrem Całego Świata a tym samym
  i z dobrem Polski proszę aby:
  – Auto służbowe z kierowcą było do dyspozycji przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Może być mi w każdej chwili niezbędne.
  Prosiłbym żeby moja poczta była sprawdzana co najmniej raz na 30 minut.
  Jeżeli to tylko możliwe proszę o adres e-mail do Kierowcy auta służbowego.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  I wish you success in personal life and professional life.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: rzecznik@ms.gov.pl
  Cc: kpp@sn.pl
  Sent: Fri, October 15, 2010 9:03:19 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kpp@sn.pl
  Cc: zojd@sn.pl
  Sent: Fri, October 15, 2010 5:28:32 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: biuro@b-borusewicz.pl
  Sent: Fri, October 15, 2010 3:50:46 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  Fri, October 15, 2010 3:40:16 PM
  Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]

  View Contact
  To: biuro@b-borusewicz.pl
  Cc: kontakt@kprm.gov.pl
  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Sent: Fri, October 15, 2010 3:32:00 PM
  Subject: Fw: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  ==–..Witam bardzo serdecznie.
  Mieliśmy oboje okazję żeby wymienić pomiędzy sobą kilka zdań,
  zdań bardzo ważnych.
  Myślę, że poniższe moje wyrazy / zdania potraktuje Szanowna Pani bardzo poważnie.
  Proszę o przygotowanie dla mnie auta służbowego z kierowcą.
  W związku z powagą sytuacji, która jest związana z dobrem Całego Świata a tym samym
  i z dobrem Polski proszę aby:
  – Auto służbowe z kierowcą było do dyspozycji przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Może być mi w każdej chwili niezbędne.
  Prosiłbym żeby moja poczta była sprawdzana co najmniej raz na 30 minut.
  Jeżeli to tylko możliwe proszę o adres e-mail do Kierowcy auta służbowego.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  I wish you success in personal life and professional life.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  =========================================================
  Fri, October 1, 2010 1:27:59 PM
  Dziękuję bardzo za potwierdzenie.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]

  View Contact
  To: kontakt

  ==–..Dziękuję bardzo za potwierdzenie.
  Z wyrazami wielkiego szacunku dla Szanownej Pani Sekretarz Magdaleny Karchut,
  Stratovarius – Anthem Of The World
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Fri, October 1, 2010 11:58:02 AM
  FW: Witam bardzo serdecznie Pana / Panią.

  From:
  kontakt

  View Contact
  To: Wydział Skarg Wniosków i Petycji KPRM
  Cc: atwtc@yahoo.com

  Przesyłam zgodnie z kompetencjami. Z poważaniem, Magdalena Karchut- sekretarz w Centrum Informacyjnym Rządu

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: kontakt@kprm.gov.pl
  Cc: kontakt@kprm.gov.pl
  Sent: Fri, October 15, 2010 3:21:27 PM
  Subject: Kłaniam się Państwu / Pani / Panu.

  ==–..Witam bardzo serdecznie.
  Mieliśmy oboje okazję żeby wymienić pomiędzy sobą kilka zdań,
  zdań bardzo ważnych.
  Myślę, że poniższe moje wyrazy / zdania potraktuje Szanowna Pani bardzo poważnie.
  Proszę o przygotowanie dla mnie auta służbowego z kierowcą.
  W związku z powagą sytuacji, która jest związana z dobrem Całego Świata a tym samym
  i z dobrem Polski proszę aby:
  – Auto służbowe z kierowcą było do dyspozycji przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Może być mi w każdej chwili niezbędne.
  Prosiłbym żeby moja poczta była sprawdzana co najmniej raz na 30 minut.
  Jeżeli to tylko możliwe proszę o adres e-mail do Kierowcy auta służbowego.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  I wish you success in personal life and professional life.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Hymn Polski HQ (Stereo)
  Stratovarius – Anthem Of The World With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  My Humble Person waiting at the finalization of all topics. My Humble Person waiting at the true / real debate. Lack You courage? Time running out from You!
  Komorowski, Tusk, Sikorski and other similar cases, removed / with dismissed by My Humble Person, please think over each other within seventeen minutes. hahaha
  Added October 18, 2010 Time 10:40 (10:26) pm Time central-european.
  Friend/ds I love You very much x 8
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Google Earth streams the world over wired and wireless networks
  enabling users to virtually go anywhere on the planet and see places
  in photographic detail. This is not like any map you have ever seen.
  This is a 3D model of the real world, based on real satellite images
  combined with maps, guides to restaurants, hotels, entertainment,
  businesses and more. You can zoom from space to street level instantly
  and then pan or jump from place to place, city to city, even country
  to country. Get Google Earth. Put the world in perspective.
  http://www.google.com/earth/index.html
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  My Humble Person waiting at the finalization of all topics. My Humble Person waiting at the true / real debate. Lack You courage? Time running out from You!
  Komorowski, Tusk, Sikorski and other similar cases, removed / with dismissed by My Humble Person, please think over each other within seventeen minutes. hahaha
  Added October 19, 2010 Time 03:14 (03:03) pm Time central european.
  Friend/ds I love You very much x 8
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  I suggest largest this world’s to take up the Honest Work and study very precisely all my material, in all three blogs / profiles / areas / sites / albums with photos. Please more no distort my actions ! ! ! ! ! ! !
  Added October 20, 2010 Time 09:08 am Time central-european.
  Friend/ds I love You very much x 8
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo)

 15. 15 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:41 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jul 26, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends;
  Please establish my humble person the manager of all offshore drilling / oil rigs at Earth. My humble person, who will solve all your problems at the oil rigs / offshore drilling.

  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 18, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends;
  Please studied very detail / carefully / thoroughly my whole / all material in all three profiles / sites / areas.
  Please click in / on everything what you can open: in all albums with photos, all the notes, in all blogs, in all comments.
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Friends,
  personally then you will know all the arguments / rationale behind United World.
  Friends;
  Please see and hear everything, what happening itself around / at all the world among all fair Nations of the World.
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Jun 29, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends; Samurai in / with Japan and other leaders believe, that will solve the crisis by cutting financial / by tightening the belt. The biggest absurdity of economic thinking. Of course, that savings is one with of many paths to success. The problem the economic crisis of the World is / lies in / with other causes. My humble self very wants itself laugh. There you go,
  let the whole World waiting at miracle an economic! Please even longer wait with the establishment of a formal my humble person at Leader the whole the World!
  My humble self is waiting at a real debate with all the Leaders of the World.
  No has nothing so simple as check the fact of reciprocity.
  My humble person, who not does hide their heads in the sand.
  Please,
  search all my materials at the subject.
  Courage! My humble person not does bite. I give a guarantee 100% of safety.
  For all the Inhabitants of the World and Universe.
  For all the Leaders of World.

  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Apr 24, 2010 – Buzz – Public

  ==–..FRIENDS;
  The condition of good cooperation is full of success / one hundred percent success.
  Our common success.
  Bring about a hundred percent success, and your life will be heaven on Earth.
  Just for a reminder:
  I swear to God, that my word is worth more than money
  provided that the other party is very honest.
  Please study carefully / specifically my application.
  As I mentioned earlier, my modest person who fights against corruption and all forms of evil throughout the world.
  My humble person who works for the good of all mankind throughout the world.
  My humble person must be crystal clear in every respect.
  Once again I greet with all my heart.
  My humble person must take care of your own safety.
  I wish you success in personal life and professional life.
  Once again I greet with all my heart.
  I wish You only sunny days.
  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Cendrowski Wieslaw Thomas
  Friends,
  choice / selection (only geniuses / only the best) of all the Leaders of Nations and Continents must become a fact / must become a reality.
  This / is it the only way to save the World / Earth.
  Four foundations of the unification of the World – You know the Friends. Right?
  My humble self ensure a hundred percent success.
  My humble person who bears sole responsibility for everything.
  I am fully aware of what I do.
  Friends,
  want / desire to live normally or abnormally?
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Dec 26, 2010 – Buzz – Public

  ==–..Friends; These are my three true, real gold and both platinum cards, to honest play, not only for one Nation, for the whole World. Please note, that I always I go marching perfectly straight through road. Nobody and nothing do not is able to break me – for the good of the whole World and Universe. For a reminder; In normal circumstances for me are very important the ingredients: all the powers, the responsibility always and only one-person, maximum cleanliness, punctuality, honesty at all levels / levels, true love to another Human (in connection with the Girl / Woman love boundless ), the highest levels of sexual intercourse (I’m a heterosexual male), a global true peace, true, rel trust.

  Vintage Playing Cards – Beautiful Yellow Rose Spray Floral Bouquet
  Added Poland, Warsaw, December 26, 2010 / Saturday, Time completed 02:12 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends; This no is a game / movie science fiction. It is hundred percent Realism, Victory and Success.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Dec 26, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – *
  Friends; My relations international, my action not does threaten any Nations, Country in the World! (repetition)
  o
  o
  o PublicEveryone can see this
  o |12/27/2010 12:55 pm
  o |0 comments
  o |0 trackbacks
  o |0 Pageviews
  ==–..My international relations (foreign relations): Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  I quote-‚Economic boycott? Not we will deliver the goods to Russia? Whether there / has a Polish nuclear weapons, which threatens Russia? About which my in general we say? – yea American political scientist and former adviser President Jimmy Carter Mr. Zbigniew Brzeziński corresponds in „Newsweek” at the question; Whether the Warsaw can lead independent, adequate policy towards Russia. Whether must be only a function of Polish membership in the European Union and NATO’?
  Friends; My relations international, my action not does threaten any Nations, Country in the World!
  My behavior is defense for whole Polish, for all the Continents, for all Nations, for the whole World.
  Professor Zbigniew Brzezinski; Please about arrive / register / attend to me in Poland in Warsaw within 48 hours at a very diplomatic, personal, responsible personal interview (face in face) directly to me, writing previously to me at my e-mail address: atwtc@yahoo.com.

  http://public.blu.livefilestore.com/y1pcevHuGgMHM6orxLz0VDG61IK8VQiRxnlIiK796177B_K32UfeGR4dvtkJvQDOxJ_htBbBgXlPHlbz8YHckLUAQ/Law-abiding%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr.%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz%20all%20VIII..jpg?psid=1
  Added Poland, Warsaw, December 27, 2010 / Monday, Time completed 12:59 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends; This no is a game / movie science fiction. It is hundred percent Realism, Victory and Success.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  o |Trackback
  o |Permalink
  o Leave a comment
  Categories :
  o Real / true security all the World and Polish.,
  o Religions / Confessions at the whole World.,
  o Global patterns / World widgets only positive authorities.,
  o Friends all over the world; Victory and Success.,
  o Impeachment (Putting in the state of indictment),
  o Health and well-being for all living beings.,
  o Undoing the development of civilization. Cleaning the world with Dec 27, 2010

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – My proposal, my suggestion for all Honest Leaders of all Nations around the World: Please about submit a collective effort at transfer my salary in the amount of / to the tune of 10 000EUR until the 15th of each month at my account in my bank in Poland, and we move with implementation my program immediately.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 13, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Jan 11, 2011 – Buzz – Public

  ==–..Gentlemen Generals the whole Polish and Gentlemen Generals the whole World.
  Waiting at all the reports with the execution of all orders within 24 hours. Please only write at my address e-mail: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
  It is also order! Please do not make fun with the seriousness global situation in Poland and at Worldwide.
  For a reminder: Whether I look like at idiot? Please learn itself all the time!
  Yours with all my heart all the Inhabitants of China.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Siberia.
  I invite to the group unite itself all the Nations the World, all population / Inhabitants (no exceptions): the whole of Cuba, the whole Korea and the whole Vietnam.
  Yours with all my heart all the Inhabitants all over the World, the Universe and the whole Asia.
  [Irreversibly removed according to international law and the Polish: Donald Tusk!!!!!!! & !, Sikorski Radosław!!!!!!!, Schetyna Grzegorz!!!!!!! & !, Krzakowski Tadeusz!!!!!!! & !, Bronislaw Komorowski!!!!!!!! & !, Waldemar Aleksander Marek!!!!!!! & ! and……. They are traitors and criminals! In my possession are the facts and evidence!]

  My whole material must be studied so that everyone saw the dot and comma!!!!!!! & !
  Translation only by sworn translators (forever)!!!!!!! & !

  Added Poland, Warsaw, January 11, 2011 / Tuesday, Time completed 05:25 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Krzysztof Kolberger – "ostatnia rozmowa"… Do przodu, Polsko! Vangelis – conquest of paradise [STARE MELODIE] Katarzyna Sobczyk – Mały Książę Oczy zielone – Baciary

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Please about immediately restore / return all options in my blog and other important sites in my areas. Censorship of this type is prohibited by the Whole Law!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  Thank you for contacting Windows Live Profile Abuse
  E-mail Support E-mail Support

  Thank you for submitting your issue to Support.

  Your (My) Support Ticket Number: 1146737092.

  For reference, please print this page or write down your support ticket number. Use this number when communicating with Support about this issue.

  To make sure that you can receive a reply from Microsoft, add the „microsoft.com” domain to your e-mail „safe list”. If you do not receive a response in your „inbox” within 24 hours, check your „bulk mail” or „junk mail” folders.
  =========================================================
  Please about immediately restore / return all options in my blog and other important sites in my areas. Censorship of this type is prohibited by the Whole Law!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  Thank you for contacting Windows Live Profile Abuse
  E-mail Support E-mail Support

  Thank you for submitting your issue to Support.

  Your (My) Support Ticket Number: 1146737688

  For reference, please print this page or write down your support ticket number. Use this number when communicating with Support about this issue.

  To make sure that you can receive a reply from Microsoft, add the „microsoft.com” domain to your e-mail „safe list”. If you do not receive a response in your „inbox” within 24 hours, check your „bulk mail” or „junk mail” folders.

  My whole material must be studied so that everyone saw the dot and comma!!!!!!! & !
  Translation only by sworn translators (forever)!!!!!!! & !

  Added Poland, Warsaw, January 11, 2011 / Tuesday, Time completed 07:52 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Your (My) Support Ticket Number: 1146737092.
  The condition is in 100% completed (Windows Live + WorldPress ! Please eighteen million U.S. dollars of compensation (within 24 hours).
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  Your (My) Support Ticket Number: 1146737688.
  The condition is in 100% completed (Windows Live + WorldPress ! Please eighteen million U.S. dollars of compensation (within 24 hours).
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 12, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – D. Tusk, B. Komorowski, R. Sikorski, G. Schetyna, T. Krzakowski, W. Aleksander M. and other similar reptiles – It the wheels of old steam locomotives.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 13, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – I quote; ‚The departure of (Christopher) Krzysztof Kolberger († 60) affected not only his Family, but also at artists, who have had the pleasure work with him. In this Krystyna Janda (59y.)’
  ‚He taught us do not how to die, but how to live’ – farewell Kolberger Krzysztof
  Yours with all my heart.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 13, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Please do not replace me others persons / people! This is contrary with international law! Please do not fall within my competence professional and personal! Friends do not mistake itself / I did not commit an error even about one percent.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 14, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Yours with all my heart all the my Friends whole the World.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe
  Yours with all my heart all the Honest Leaders of all Nations and all Continents.
  Yours with all my heart all HONEST; Gentlemen Generals the whole Polish and Gentlemen Generals the whole World.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  Chancellor and President of Germany (Acting Aufgaben Präsident.) my Friend Angela Dorothea Merkel.
  Kanzler und Präsident der Bundesrepublik Deutschland (Acting Aufgaben Präsident.) Mein Freund Angela Dorothea Merkel.
  Z przyjaznymi pozdrowieniami z całego mojego serca.
  Mit freundlichen, grüßen von alle meine Herz.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  Ostre słowa Fotygi: „Czy to łzy, czy ktoś napluł nam w pysk?”
  Acute words Mrs. Fotyga: ‚Whether it tears if someone spat we in the face?’
  Mrs. Fotyga i inni podobni; Czy możesz przez siedem dni na ten temat nic nie mówić?
  Mrs. Fotyga and others like; Whether you can by seven days at this topic to not carry on a conversation?
  Prawdziwą dyplomację wy macie w piętach.
  The real diplomacy you have in heels.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 14, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Almost all are guilty of causing crash plane near Smolensk in Russia !!!!!!! &! Polish crew and Polish Pilots airplane TU154M not are guilty! It are crystals! It I took over it investigation and only me, with the point of law can lead them maintained and already is completed!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 15, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – When; would have to be April 10, 2010 year governments performed by Mr. Cendrowski Wieslaw Tomasz visit in Smolensk in Russia would have to be perfection prepared underneath every aspect! That’s at sure.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 22, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Warning ( premonition / tip-off) for Mr. Jaroslaw Kaczynski.
  To the time the positive settle all the problems Polish; internal and external, please itself with neutralize. Please do not ignore my suggestion for good Polish and whole World!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 22, 2011

 16. 16 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:57 AM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsWiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Dec 18, 2010 – Buzz – Public ==–..Gentlemen Generals; Implementation / execution of my legitimate line lawful my orders / execute? Whether I will I have personally these ones commands accomplish! President and the Prime Minister whole the UNITED (Consolidated) WORLD and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII. Only sworn translators for my entire program and material. Polish National Anthem + English Subtitles Rota (Polish anthem – English subtitles) Let All the World in Every Corner Sing Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Added Poland, Warsaw, December 18, 2010 / Saturday, Time completed 13:3 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Let All the World in Every Corner Sing Rota (Polish anthem – English subtitles) Polish National Anthem + English Subtitles Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Yours with all my heart all the Inhabitants of Belarus (no exceptions), all the Nations of Belarus ( no exceptions). I wish in fully universal, fair, honest elections, in based about four bacic / core foundations. Yours with all my heart all the Presidents of Belarus. My Humble Person very good familiar State Belarus. Yours with all my heart all the People of city of Minsk. Yours with all my heart all the Inhabitants of Kaliningrad Oblast (Country Sambia). Yours with all my heart all the Inhabitants of all the towns / city and villages in Russia. My humble person please about prayers behind every Human, behind every living Being. As live in Berlin and Moscow? Hello, Hello. Added Poland, Warsaw, December 18, 2010 / Saturday, Time completed 07:22 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 18, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – International Law states, drafting explicitly stated; If a Person or group of Persons – knowingly leads to an impasse, to the situation no exit > a person or group of Persons > to normal life of the Person or group Persons, who wants survive physical and mentally – even if must balance at the border of International Law or it break the Law – not can be responsible behind breaking the Law!!!!!!! In such a situation in fully responsible are People deliberately forcing to this situation!!!!!!! This situation has place in Poland !!!!!!! Co na to powie cały wspaniały Świat at Planet Earth? What at it tells the whole wonderful World at Planet Earth? Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Sunday, Time completed 04:11 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 19, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..Friends; Beneath it logical and proper international Law can be connected 70% of officials in Poland. The official not could justify itself ignorance or lack of experience. This Law not can be abused! This right must only serve keep itself alive, when other roads are deliberately blocked, by the criminal authority / administration of the State! Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Sunday, Time completed 08:08 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 19, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Friends for reminder; To the end year of 2010 I commanded the removal of all visas between all Countries around the World. Whether it is done? Had everything about what please was made in 100% were we about whole three years to ahead. There is a chance, if you regain lost time to the end January 2011. It is possible. Added Poland, Warsaw, December 23, 2010 / Thursday, Time completed 09:51 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Dec 23, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 28, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS. Extend a warm welcome. Welcome extend a warm. Invite You to me to the Polish, to Warsaw. My Humble Person made a full analysis of all the finances of the World. All institutions at the World are playing unfairly! Honesty requires actionm, that will be safe for the conditions of today’s World. My Humble Person ensure complete success and complete victory – provided, that you accept all my suggestions. Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe. Yours with all my heart all the honest Leaders whole World and the Universe. Yours with all my heart all the Inhabitants of Poland and Poles living abroad. Yours with all my heart all the Inhabitants of the capital Polish Warsaw. Friends; In this the time My Humble Person realize of legal solutions, that have and must speed up the finalization of all responsible topics. Everything has been created in my program for the good of the whole world and universe must be completed. I’m not kidding. I Love You x 8. ANIA WYSZKONI „Wiem że jesteś tam” – oficjalny teledysk Hymn Polski – Najstarsze zachowane nagranie wiem ze jestes tam.avi Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Added November 28, 2010 Time 01:21 AM / Time central – european Below the following formula from that time, moment. Whether you understand? With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World wiem ze jestes tam.avi Hymn Polski – Najstarsze zachowane nagranie ANIA WYSZKONI "Wiem że jesteś tam" – oficjalny teledysk Liked by: Robot Soft Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Apr 24, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening FRIENDS. Thank you of advance for/behind the efficient, effective and positive action. Friends, please please please please please please please please make your choice / selection of Leadership (geniuses): Nations, Continents to 30 June 2010 inclusive. In the selection guided by four basic foundations / principles. Task the utmost urgency / any delay. Please do not forget other very important topics, issues / problems. I wish you success in personal life and professional life. I wish You only sunny days. Once again I greet with all my heart. Yours faithfully, Yours sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wieslaw Thomas Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jun 15, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello all the Inhabitants of the World. My humble person knows, how properly build, how apply technology to the construction Pipeline North in order that not repeat itself the situation with the Gulf of Mexico. It is ecological disaster (zone) at the whole World / Earth. Remember a very wise saying / declare / define the great wisdom of all the Inhabitants of the World / Earth; Not everything is gold what itself glitters. See You Soon. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz P.S. The method based is at (very simple / no / inaccurate explanation > all the details are in my head): 1. One pipeline > two pipes. 2. Two pipelines > four tubes. 3. Three pipelines > six tubes / pipes. 4. Four pipelines > eight tubes / pipes. etc. Friend/ds, all rights copyright for the whole of my program by my person reserved. My humble self has hoping, that no one steals my program, even in part? Old the whole world does not build anything positive without my humble person. Friends, step by step achieve Victory. Step by step we achieve hundred percent Success. Friends, Unite the whole World. Unite all the Nations of the World. Friends, only a complete / full Victory. Friends, only a complete / full Success. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 07, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello all the Inhabitants of the World. Once again I greet with all my heart my Friends President of the United States North America Mr. Barack Obama. Friend Barack Obama, do not worry. I’ll help You in respect to all the successes; including with the successful economic, administrative, legal and in together these successes. Soon everyone itself meet. By irresponsible leaders and by the lawlessness yet prevailing in Poland, the World lost six months time. MÓJ ADRES E-MAIL: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com Added November 07, 2010 Time 06:55 pm / Time central – european Polish National Anthem + English Subtitles Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Friend/ds I love You very much x 8. My Humble Person ensure a hundred percent Victory and a hundred percent Success. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Polish National Anthem + English Subtitles Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Jerzy Buzek, José Manuel Durão Barroso and other leaders; I hope, that this time will not be a secret meeting at the southern Polish? Secret meetings held in secret from my humble person! Added November 08, 2010 Time 11:21 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 08, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, and the like reptiles, please itself dissolve in the mist the Planet Earth. Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS. Extend a warm welcome. Welcome extend a warm. Invite You to me to the Polish, to Warsaw. My Humble Person made a full analysis of all the finances of the World. All institutions at whole the World are playing unfairly! Honesty requires action, that will be safe for the conditions of today’s World. My Humble Person ensure complete success and complete victory – provided, that you accept all my suggestions. Please itself do not think, only quickly and effectively perform action!!!!!!! All my data at my website GOOGLE and do not just / do not only!!!!!!! http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx Added November 08, 2010 Time 06:26 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 08, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 03, 2011 – Buzz – Public ==–..Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel. My suggestion; To the time send to me full information by the President of Germany Mr. Christian Wulff, please take back / pick up (Within 24 hours for real / true security the whole of Germany and whole Polish.) the duties the President of Germany. I personally not I can this make. Accused even / would me about of greed, rapacity. We can possibly together to do so, make. With full one-person responsibility full Rights-Law, http://www.mapa-satelitarna.pl/ Added Poland, Warsaw, January 03, 2011 / Monday, Time completed 03:53 PM, Time central – european. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) SIEDEM RÓŻ TOBIE DAM Siły Zbrojne RP- Siły Powietrzne Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Appeal to the true Ministers, Colleagues of the Polish government and to the true Ministers, Colleagues office president of Polish; for Your sake, for the good of the whole World and for the good of the whole Polish please deport Donald Tusk, Bronisław Komorowski and other similar reptiles at wheelbarrows in the unknown, accordance with International Law. Do not pity Your valuable time? Please it make with the speed of light. Mr. Janusz Palikot: Please me do not imitate! Added Poland, Warsaw, January 04, 2011 / Tuesday, Time completed 08:32 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 04, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Please do not use any negative manipulation. Yarn / filament is very thin. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 04, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Today is continue the negative manipulation, again introduces itself hypocrisy and mendacity. Even I know the personal details. As usual, Legnica 59 220 and do not just / only. Just delete my colors, logos and the turnout of 50% less! With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 04, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Hello Deutscher Bundestag. Bitte sehr eine lösung das problem innerhalb von 24 stunden durch Deutscher Bundestag einschließlich von Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel. Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel. My suggestion; To the time send to me full information by the President of Germany Mr. Christian Wulff, please take back / pick up (Within 24 hours for real / true security the whole of Germany and whole Polish.) the duties the President of Germany. I personally not I can this make. Accused even / would me about of greed, rapacity. We can possibly together to do so make. With full one-person responsibility full Rights-Law, Added Poland, Warsaw, January 04, 2011 / Tuesday, Time completed 04:36 PM, Time central – european. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 04, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – My proposal, my suggestion for all Honest Leaders of all Nations around the World: Please about submit a collective effort at transfer my salary in the amount of / to the tune of 10 000EUR until the 15th of each month at my account in my bank in Poland, and we move with implementation my program immediately. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 13, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – My last question is crucial: Why I never no betrayed any Inhabitant, never no betrayed any Nation, never no betrayed any Continent, never no betrayed the whole World? Why Poland and the World me so many times betrayed, deceived? Why leaders me so many times betrayed, cheated? Courage! Waiting at honest answers in this place 48 hours! With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 29, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Aug 06, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello Naomi Campbell. I greet You with all my heart Naomi Campbell. If you sincerely want to write to me at my address e-mail: atwtc@yahoo.com http://i.pinger.pl/pgr465/6d72bbe7000c3bc14bab282d I’ll help You resolve all major problems. Courage / boldly Naomi Campbell. Yours with all my heart the Continent Africa. Yours with all my heart all the Continents of the World. Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, all honest People the World and the Universe; real / true a hundred percent success and true / real a hundred percent victory is ours. Friends; Please increase the speed of light six times in 24 hours. I Love You x 8 from: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz thanks, is super / is extra Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 28, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello Switzerland. Special task for Switzerland, the European Union and the World. Friends, You have combine these three factors. Using only the international law and all the banking law, execute inspect all accounts bank in all banks in Switzerland. Checks should be performed with effect one hundred percent. In banks are the financial resources, which are / also to criminals. In banks are the financial resources, that come with illegal sources ( to 25%). Checks should be (must) carried out / performed in / within 30 days. In new constitution related inter alia with banks all accounts in all banks must be public / available. Yours with all my heart all the inhabitants of Switzerland. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz FRIENDS; The proper canons of living in all areas it half the hundred per cent success. Proper diplomacy is it the start of breathing for of living beings. This not is it a quintessential policy among Nations. This / It do not is all, in totality as success in policy foreign. Leader must have a minimum of eight senses. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 28, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello Switzerland. Special task for Switzerland, the European Union and the World. Friends, You have combine these three factors. Using only the international law and all the banking law, execute inspect all accounts bank in all banks in Switzerland. Checks should be performed with effect one hundred percent. In banks are the financial resources, which are / also to criminals. In banks are the financial resources, that come with illegal sources ( to 25%). Checks should be (must) carried out / performed in / within 30 days. In new constitution related inter alia with banks all accounts in all banks must be public / available. Yours with all my heart all the inhabitants of Switzerland. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz FRIENDS, all conditions and tasks must be accomplished. My humble person only interested a complete / full victory and full / complete of success(100%). FRIENDS, my humble person does / can not, can no work on the principle of the cases!!! I Love You FRIENDS x 8. For a reminder. If my humble self commits an error, which hurt the Nation, Continent or the whole World >: Mr. Wieslaw Cendrowski Tomasz (Thomas) > immediately give to resign without any discussion. FRIENDS, please search of my material at this subject in language polish. Can you? search? My humble self waiting at the debate with all leaders of the world in real terms / World. Only 120 hours or 60 hours. Probably my humble person to overcome(?) Worth a try. Maybe fate smiles to you? Already congratulations. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz FRIENDS; My humble self is confident, that the whole World fulfilled all obligations for me. In a very short time. In a very short time. In a very short time. My humble self did not err. My humble person does it all for the good of all Inhabitants of the World and Universe. This is not a pipe dream. Outstanding units of the World let it begin study my material and between the lines. If even a reasonable all the world will be delayed in all positive decisions for my ideal proposal it the time nobody withdraws. http://www.google.com/profiles/atwtc17 Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jul 08, 2010 – Buzz – Public ==–..Hello the whole World. Hello the whole Earth. Hello the whole Universe. Friend/ds; Please at always / (at) forever allow, at full freedom / please about immediate release Mrs. / Sister Sakineh Ashtiani. Friends, please do not use the barbarian morals! Friend/ds, this / such method is it a disgrace for the Planet Earth! Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Yours with all my heart all the Muslim Nations. Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe. Yours with all my heart all Women / Girls Muslim. Yours with all my heart all male Muslims. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jul 31, 2010 – Buzz – Public ==–..Honest Nations, honest Continents, fair / honest the whole World not can allow at of the negative manipulation. For a reminder; Each time, moment, season, tense lost it disaster, catastrophe, calamity, ruin, cataclysm / loss, waste, wastage, sacrifice for the whole World. All honest People of the World / earth must wake up with apathy and ignorance of civilization. (will continue the topics, problems) (Tak to jest jak się zdradza wiernego i prawdziwego przyjaciela w dniu wyborów / w dniu głosowania.) Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Oct 01, 2010 – Buzz – Public ==–..I greet with all my heart (all) Polish Journalists: Arleta Bojke with TVP, Przemysław Marzec with Radio RMF, Marek Osiecimski with TVN24 and their operators detained by the army in Smolensk (Russia). Once again I greet with all my heart the President of Russia >: Дмитрий Медведев / Dmitry Medvedev / Dmitrij Miedwiediew. Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Moscow. Mr. Paweł Koć > : What you doing!? With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Please do not ignore my all material. Please do not ignore my all material legal. It’s / It no is joke. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Aug 06, 2010 – Buzz – Public ==–..I support all People, who are engaged in a discussion about my the ideal, real reform the United World and Poland. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz http://public.blu.livefilestore.com/y1pBKq8BoMn8h0LuQBU0Z8891kPUE0nOyaIKZChKPW-MTV3SdrlKwlsFuVhhAH1Bll-o9PHZ44hyeJxninz9r0OMA/Sun%20I.jpg?psid=1 Yours with all my heart talented (POLAND) singer Katarzyna Sobczyk. Unfortunately longer no is physically alive. http://public.blu.livefilestore.com/y1pKi3f3hUcEY4gsUogeEiahWqIlLD7HBW4jIc00uvaSAhzL5CFvNOmNz8qT7H6fw-q1Tj1DLQ4IZsYf5wZK4dCYw/Emblem%20the%20around%20World..jpg?psid=1 Stratovarius – Anthem Of The United World. Yours with all my heart all the Inhabitants all Nationalities living at territory Polish. Yours with all my heart all the Inhabitants all Nationalities living in Warsaw. Yours with all my heart all the Poles, who live outside Polish. Yours with all my heart all the Inhabitants the World / Earth and Universe. Yours with my whole heart all the honest Leaders the World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 05, 2010 – Buzz – Public ==–..I understand that Poland and the whole World do not give me / do not give me, even my financial (1 000 000 000PLN) resources before winter. This is a great risk for the World and Polish. Added November 05, 2010 Time 06:32 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. At sure I am > : Men(Mężczyzna) / Male(Mężczyzna) / Man(człowiek). Whether women / girls have doubts? hahaha You can check !!!!!!! Too bad me image Sacred Christopher. I am heterosexual. Added November 09, 2010 Time 04:36 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..Friends; This what never no / was not revoked / canceled must be done. Whether the whole world and Poland do not want success? Added November 05, 2010 Time 06:02 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 05, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Friends; I assure you, that during the four nights working with finalizing all the important topics. I also remember about hold meetings with all Leaders / Genius / Representatives of all Nations and Continents the Earth. Added November 05, 2010 Time 09:04 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 05, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Friends; Poles are form a even my likeness / my doubles. Uses itself all my doubles to negative actions in different places Polish. To what baseness has intend to go Poland? Added November 06, 2010 Time 06:30 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 06, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Komorowski B, Tusk D. Sikorski R. Pawlak W. Schetyna G. i inne podobne gady, pseudoLegnica, pseudoPolska > winni mi jesteście już 2 002 002 000PLN (wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mam nadzieje, ze w ciagu 7 godzin te srodki beda juz na moim koncie! W związku z powyższym nie może z tego powodu cierpieć prawdziwa Polska i Uczciwi Mieszkańcy Polski. Added November 09, 2010 Time 08:59 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 09, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Komorowski B, Tusk D. Sikorski R. Pawlak W. Schetyna G. i inne podobne gady, pseudoLegnica, pseudoPolska > winni mi jesteście już 3 003 003 000PLN (wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mam nadzieje, ze w ciagu 7 godzin te srodki beda juz na moim koncie! W związku z powyższym nie może z tego powodu cierpieć prawdziwa Polska i Uczciwi Mieszkańcy Polski. Added November 09, 2010 Time 04:46 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 09, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Komorowski B, Tusk D. Sikorski R. Pawlak W. Schetyna G. i inne podobne gady, pseudoLegnica, pseudoPolska > winni mi jesteście już 4 004 004 004PLN (wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia). Mam nadzieje, ze w ciagu 7 godzin te srodki beda juz na moim koncie! W związku z powyższym nie może z tego powodu cierpieć prawdziwa Polska i Uczciwi Mieszkańcy Polski. Added November 10, 2010 Time 09:09 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 10, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Aug 10, 2010 – Buzz – Public ==–..I would not advise me beguile. The Unthinkable Process >: Impeachment. The process of removing the president, prime minister with office. Whether is it possible? Yes. It is possible (certainty). Whole World and Poland not can lose even one moment. Time it money. Friends Honest / People Honest, Victory and Success must be a hundred percent. For the good of the whole World and Polish. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Niech pseudopolacy nawet nie próbują w cokolwiek negatywnego mnie wrabiać!!!!!!! Dosyć!!!!!!! Corruption in Poland takes place at all levels. At all levels of government. Systems rotten, city corruption 59-220 Legnica Poland = rotten systems, corruption across the Polish and the Polish government. Poland continues its hypocrisy. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Sep 12, 2010 – Buzz – Public ==–..If honest People of the whole World want / desire (wish / desire in order to be honest shareholders) participate in all of my honest investments around the world > : Please direct transfer funds at my account in my bank in Poland. ———————– Cendrowski Wiesław Tomasz My safe personal application. BELOW ARE SOME OF MY PERSONAL DATAS Applicant’s full name: Cendrowski Wiesław Tomasz Applicant’s Occupation: international transport Marital Status: divorced Religion: Roman Catholic Applicant’s Age: My DATE OF BIRTH: 27 September 1958 H.I.V TEST: Negative. Applicant’s Phone number: (+48) or (0048) 768502727, (+48) or (0048) 768502740 until / to 44 , Fax: (+48) or (0048) 326022040 Telephone number and fax number to my bank. This solution also / also guarantee my safety. Applicant’s full name: Cendrowski Wiesław Tomasz Applicant’s home address: City: Yes Country: Poland Street: Yes House number: Yes Unit number: Yes My address for correspondence. This address provides me with the security of the fight against corruption. Telephone number and fax number to my bank. This solution also / also guarantee my safety. Last name: Cendrowski First Name: Wieslaw Second Name: Tomasz City: 59-220 Legnica 2 Street: Dworcowa 4 Country: Poland PO(Post office) Box 310 My address e-mail: atwtc@yahoo.com My safety number mobile: ( 0048 ) or ( +48 ) 508 919 702 Coming soon be possible to use, talk with secure connections. This is a subject related the fight against corruption and all forms of evil throughout at the World. My unique, positive address e-mail: atwtc@yahoo.com Hidden / proprietary mobile phone numbers (ID) my humble person not receiving, does not receive, do not taken. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz RECEIVING BANK INFORMATION Bank Name: ING Poland (Bank Slaski): Bank Address: City: 59-220 Legnica Country: Poland Street: F. Skarbka 2 —– Data contact worker my bank ING Poland: Last name: Pioruński First Name: Arkadiusz Second Name:xxxxxxxx Mobile: (+48) or (0048) 607073093 —– Cendrowski Wiesław Tomasz Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576 Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW Country: Poland My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394 My Driving Licence for verification: 02245/05/1437 Sir / Mr. Mrs. Miss, I wish an urgent attention will be given to my humble application as the urgency implies, for further correspondence you can mail to my private e-mail address stated as above. I shall appreciate your prompt attention to this application as I solemnly promise to abide by all your protocol and transactional requirements. http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx Thanks in anticipation for your Co-operation Yours Sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wiesław Thomas ———————– Are it fair / honest investment for the good of all honest People at whole of the World. The transfer of funds only alongside using accounts in banks (Financial Security / Open For All Sides (FSFAS). Hymn Polski HQ (Stereo) With a full one-person responsibility, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends; The most absurd legal-financial is paying by the winner of the hidden taxes behind received the prize! Such a hidden tax, which occurs at many levels (this is sick) is a financial crime especially behind received awards. Please about analysis, about synchronization / about consider with synchronized international law! Please perform analysis. Why honest People at the World must pay behind opening a account in bank? Subsequent, consecutive, successive, succeeding, sequent absurdity! Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz. ============================== Na marginesie > : Na skutek jak zwykle niuansów i aluzji pseudopolaków, którzy nie zadali sobie trudu dotarcia do prawdy >: Fri, September 10, 2010 4:16:49 PM Re: Wywiad / Witam Pana bardzo serdecznie. From: Wieslaw Cendrowski [Chat now] To: mentalcut@op.pl ==–..Witam Pana bardzo serdecznie. Moja Skromna Osoba jest otwarta na wszystkie uczciwe kontakty. Jestem również otwarty na Pana propozycję. Możemy wspólnie omówić wszystkie zagadnienia związane z wywiadem, który Pan Redaktor zaproponował. Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania dla Dziennika Ogólnopolskiego Tygodnika ANGORA, Cendrowski Wiesław Tomasz From: „mentalcut@op.pl” To: atwtc@yahoo.com Sent: Fri, September 10, 2010 3:38:42 PM Subject: Wywiad Witam serdecznie!!! Jestem dziennikarzem ogólnopolskiego tygodnika Angora. Bardzo wiele dobrego o Panu słyszałem, zainteresował mnie Pan swoją skromną i uczciwą osobą. Chciałbym przeprowadzić z Panem obszerny wywiad poświęcony obecnej sytuacji w kraju. Bardzo proszę o kontakt mailowy lub podanie numeru swojego telefonu w celu omówienia szczegółów i miejsca spotkania. Serdecznie pozdrawiam Imię i Nazwisko ( Do mojej wiadomości). — — —- —— Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. Oct 26, 2010 – Buzz – Public ==–..If I had the assurance, that the person / character to the age of eighteen not will read this position my blog…………….. Bronisław Komorowski; Please me answer at the following questions: 1. Whether external factors blackmail You? My Humble Person knows, that yes!2. Whether You live under the pressure of external factors? My humble person knows, that yes! Therefore You not can hold any leadership positions in Poland! Understand?! Donald Tusk; Please me answer at the following questions: 1. Whether external factors blackmail You? My Humble Person knows, that yes! 2. Whether You live under the pressure of external factors? My humble person knows, that yes! Therefore You not can hold any leadership positions in Poland! Understand?! Added October 27, 2010 Time 04:43 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Bronislaw Komorowski and Donald Tusk! I give you one last chance, which consists at: Within 24 hours both forsake forever (no opportunities return) polish areas / polish borders. If you do not do this, it my give the command arrest, which will must be made! Added October 27, 2010 Time 10:33 am / Time central – european With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends; Please print all my materials! Proszę drukować wszystkie moje materiały! Added October 26, 2010 Time 5:28 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. ==–..Let nobody more not dares itself negatively manipulate My Humble Person!!!!!!! Added October 27, 2010 Time 09:34/07:09 (06:52) am/pm / Time central – european True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. Yours with all my heart the Congress of the United States of North America and President of the United States of North America Mr. Barack Obama. Please very close be / take place alongside My Humble Person. Added October 27, 2010 Time 11:54 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends; Whether see and hear how whole World itself falling apart inter alia through the rams of polish, who already almost not breathing? Komorowski, Tusk, Sikorski etc. and others traitors vendibly all Inhabitants Polish and the World. Donald Tusk; You the living corpse economics, diplomatic. Bronisław Komorowski; You the living dead economics, diplomatic. Radosław Sikorski; Political, diplomatic corpses long overdue. & etc. Added October 27, 2010 Time 05:06 pm / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends; Whether My Humble Person ever itself mistaken? Never! Added October 28, 2010 Time 5:41 am / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Sep 15, 2010 – Buzz – Public ==–..In this day particular I greet with all my heart >: Mr. Jerzy Giedroyc. For My Modest Person it is a Great Man. http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_giedroyc_jerzy Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Yours faithfully, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. ==–..Przyjaciele; 100% Zwycięstwa. 100% Sukcesu. Przyjaciele, proszę zwiększać z każdą minutą prędkość i wprost proporcjonalnie skuteczność. Wszystkie oszustwa do natychmiastowego zwrotu! Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością Wszelką / Prawa, With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Tusk, Komorowski, Kaczyński > : Jesteście trupami politycznymi i ekonomicznymi, łamiącymi notorycznie prawo. See You Soon. Marta tylko Ciebie i Twoje dzieci biorę pod parasol bezpieczeństwa. Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością Wszelką / Prawa, With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius – Anthem Of The World Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 25, 2010 – Buzz – Public ==–..Instruction number eighteen: FRIENDS, Legnica 59 220 and Poland continuing violations of fundamental rights human to my humble person. In view of this fact please pick voting rights Poland in all Organizations International. All the facts and the evidence are / is in my humble person. All instructions are current. Special instructions also. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Aug 20, 2010 – Buzz – Public ==–..Instruction number thirty-one for the commander Universal forces special; Urgent! Please about contact behind me through my address e-mail: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com Topic: The real safety all Citizens Polish. It security is real threat. With all the responsibility, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Instrukcja numer trzydzieści jeden dla Dowódcy Uniwersalnych Sił specjalnych; Pilne. Proszę o kontakt ze mną poprzez mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com Temat: Prawdziwe bezpieczeństwo wszystkich obywateli Polski. To bezpieczeństwo jest realnie zagrożone. Z całą odpowiedzialnością, Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Aug 12, 2010 – Buzz – Public ==–..Instruction number twenty-four. Honest all friends, the honest all People / Citizen whole the World; please all the strategic, all the main servers at whole the World
 17. 17 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 6:58 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Jan 15, 2011 – Buzz – Public

  ==–..Military Council Salvation of National (only Polish?).
  Friends; The two biggest clowns the World.
  +
  Trzech (?) rozgrywających?! Odcinających?! Czy to są wszyscy Światowi „gracze”?!
  Ja wiem, że nie wszyscy!!!!!!!
  = parszywa piątka! A może parszywa trzynastka?! Tak Tak Tak; Parszywa trzynastaka!
  Krzakowski T. Gdzie jest pseudoprezes Waldemar Aleksandr Marek (AGA-TUR Legnica)?!
  Po polsku; Nawet starają się ubierać w moje ubrania i „akcesoria”.
  A co mam uczynić z polskimi „Generałami”, którzy nie wykonali moich rozkazów podpartych prawdziwym Prawem?
  Prawnie wiem co mam z każdym / z każdą uczynić co zdradzili wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza granicami Polski.
  Panowie Generałowie Polscy; Jeżeli do najbliższego poniedziałku (17 Styczeń 2011 do północy) będzie asertywność wobec moich legalnych rozkazów to być może pozostanie wam wzajemna rosyjska ruletka.
  Zrozumieliście czy jeszcze nie? Czemu się obawiacie składania raportów na mój oficjalny adres e-mail?
  Czy można kogokolwiek or cokolwiek zmuszać to auto-dymisji jeżeli to coś zostało już dawno zdymisjonowane / odwołane (Zgodnie z wszelkim prawem!)?!
  Dotyczy ten fakt wszystkich, którzy ignorują pocztę elektroniczną (wszelką)!
  Last night they both released the actual death judgment for Polish.

  Added Poland, Warsaw, January 15, 2011 / Saturday, Time completed 05:08 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  The Ethics of Liberty (Chapter 1: Natural Law and Reason) by Murray N. Rothbard Crime And Punishment – A Mother's Betrayal 1/3 UKIP in Chaos Over Betrayal Offer to Tories

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Behind governments Tusk, Poland is a totalitarian Country. All my conditions must be met.
  Tusk, Komorowski, Schetyna. Sikorski, Krzakowski; brought out from all the rooms / offices, office space (Pałac Namiestnikowski, Belweder, Gmach Prezesa Rady Ministrów)? Gentlemen the generals, I hope that rapoty are on their way to me. It must become itself a reality within 24 hours.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 18, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Whether the whole World remember about elimination of all visas between all Countries / Nations / States to the end of 2010?!
  Worldwide / Whole World by all their delay is delayed about 27 years!!!!!!!
  Whether the Leaders whole the World good itself with this feeling / well with this feeling?
  Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Krzakowski Tadeusz and other similar reptiles are with before the period / the Ice age of the World.
  Delete all the / remove all accordance with International Law around the World.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 18, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Please about note; From a long time D. Tusk not was and not is Prime Minister of the Polish Government. It is only a tool in foreign hands. The same applies to – among others – to Komorowski B:
  This humans never been and not is a legal president of the Polish.
  It is only a tool in foreign hands.
  Whether all people of the world and Polish do not see the false and wicked game?
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 19, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – All institutions, persons occupying positions in every administration Polish and World; must necessarily respond / write back at my e-mails (within 6 working days) with the period of the last three years! Let the rabble administration entire Polish itself ends!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 19, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends, all Honest and loyal Inhabitants of the World; Please increase the speed and efficiency action. Use only hits in the dozens (hitting in the tens), accordance with International Law (Understand?). Prepare itself to specific activities.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 21, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – From: atwtc@msn.com
  To: ntwrk.prof.00.00.en.syk.mnl.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com
  Subject: RE: SRX1146942834ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Fri, 21 Jan 2011 16:20:13 +0100

  You are convinced / sure, that you can use censorship and lawlessness?
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  From: NTWRK.PROF.00.00.EN.SYK.MNL.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
  To: atwtc@msn.com
  CC:
  Subject: RE: SRX1146942834ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Mon, 17 Jan 2011 21:53:56 -0800

  Hello Wieslaw,
  Thank you for writing back to Windows Live Profile Customer Support.
  This is Jo-ann and I have read the conversation you had with my colleague. Wieslaw, in order for your issue to be resolved, please visit this link:
  http://windowslivehelp.com/forums.aspx?productid=7
  Thank you for contacting Windows Live Profile.
  Sincerely,
  Jo-ann F.
  Support Specialist
  Windows Live Support Team

  — Original Message —
  From : „Wieslaw Tomasz Cendrowski. United World.”
  Sent : Monday, January 17, 2011 12:49:46 PM UTC
  To : „ntwrk.prof.00.00.en.syk.mnl.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com”
  Subject : RE: SRX1146942834ID – Windows Live Profile Abuse

  Have me behind idiot?
  Please restore all options in my blog within 1 hour.

  From: NTWRK.PROF.00.00.EN.SYK.MNL.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
  To: atwtc@msn.com
  CC:
  Subject: RE: SRX1146942834ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Sun, 16 Jan 2011 10:24:29 -0800

  Hello Wieslaw,
  Thank you for writing back to Windows Live Spaces Customer Support.
  This is Peter and I have read the conversation you had with my colleague. I apologize for the inconvenience this has caused you.
  Wieslaw, in order for your issue to be resolved, please visit this link:
  http://windowslivehelp.com/forums.aspx?productid=7
  Windows Live Spaces has comprehensive online help available to you. For more information, click the „Help” button at the top of any Spaces page.
  Thank you for contacting Windows Live Spaces.
  Sincerely,
  Peter
  Support Specialist
  Windows Live Support Team

  — Original Message —
  From : „Wieslaw Tomasz Cendrowski. United World.”
  Sent : Saturday, January 15, 2011 6:35:22 PM UTC
  To : „ntwrk.prof.00.00.en.syk.mnl.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com”
  Subject : RE: SRX1146942834ID – Windows Live Profile Abuse

  I’m a genius among other computer. Please do not push me to sucks. Please restore all the options my blogs!
  Within 24 hours please perform it a special task!
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworzadny Prezydent calej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wieslaw Tomasz
  Prawdziwy Praworzadny Prezes Rady Ministrów calej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wieslaw Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wieslaw Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wieslaw Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wieslaw Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wieslaw Tomasz

  From: NTWRK.PROF.00.00.EN.SYK.MNL.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
  To: atwtc@msn.com
  CC:
  Subject: RE: SRX1146942834ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Fri, 14 Jan 2011 16:57:19 -0800

  Hello Wieslaw,

  Thank you for writing to Windows Live Profile Customer Support.

  We gather that you are having problems accessing your Windows Live Spaces account. We realize how important it must be for you to have this issue resolved as soon as possible.

  After reviewing the information that you have provided, I have determined that the Windows Live Solution Center can best address your concern. They are experts in your field of inquiry and would be in a better position to address your concern. You may visit the link below for further assistance:

  http://windowslivehelp.com/product.aspx?productid=7

  Here are two ways on how you can submit a question in the forum:

  – Reply to an existing post or thread and post your question.
  – Click on the „Ask a Question” link on top of the page and start a new thread.

  The options above will require you to login using your Windows Live account. All Windows Live Hotmail accounts are automatically registered as a Windows Live account. After logging in you will need to create a Solution Center account. If you already have one, you can already create a post.

  For additional information about Windows Solution Center you may visit:

  http://windowslivehelp.com/solution.aspx?solutionid=e2b2292c-2f10-4c7e-8785-e1d898ece45d

  We appreciate your continued support as we strive to provide you with the highest quality service available.

  Sincerely,

  Reynor
  Support Specialist
  Windows Live Support Team

  — Original Message —
  From : atwtc@msn.com
  Sent : Friday, January 14, 2011 11:37:29 AM UTC
  To : 194df790-0db9-4d56-93a2-1cead4e32d07
  Subject : Windows Live Profile Abuse

  Service :
  Windows Live Profile Abuse

  What type of problem do you have?
  Name:
  Wieslaw Tomasz Cendrowski.

  The e-mail address for us to send a response:
  atwtc@msn.com

  Primary e-mail address/member ID associated with the account you are inquiring about:
  atwtc@msn.com

  Please enter the URL (Web address) of the Profile you are reporting. (Example: http://profilename.profile.live.com)
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx

  Type of Abuse
  Other [Other]

  Location of Abuse (include exact link or cut and paste the content into the details section below)
  Comments [Comments]

  Please provide as much detail as possible regarding the abuse or offensive behavior you are reporting to help us investigate the issue quickly
  ‚Windows Live Spaces is disabled and can no longer add to it new content.’
  ——————————————–
  Please immediately turn service Windows Live Spaces!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wieslaw Tomasz all VIII.

  Which operating system are you using?Windows XP: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)

  Which browser are you using: Firefox3.6.13

  Location: en-gb – English (United Kingdom)

  Type of Support: E-mail Support

  : pl[SPVIEWABLE]<Blob><ContextData><Property>wlprofileabuse</Property><LineOfBusiness>eformts</LineOfBusiness><Domain>support.live.com</Domain><UserAgent>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)</UserAgent><OS>Windows XP</OS><Browser>Firefox3.6.13</Browser><SiteLocale>en-gb</SiteLocale><HTTPAcceptLanguage>pl</HTTPAcceptLanguage><Referrer>https://oas.support.live.com/default.aspx?iid=664&iguid=ff0bb395-16d6-4b28-b80c-6f0eaa75072d_1_2&locale=en-gb&c=oss_windowslive&ln=en-gb&productKey=wlprofileabuse&wa=wsignin1.0</Referrer><IsMobileDevice>False</IsMobileDevice></ContextData><Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="Name:" Answer="Wieslaw Tomasz Cendrowski." /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="The e-mail address for us to send a response:" Answer="atwtc@msn.com" /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="Primary e-mail address/member ID associated with the account you are inquiring about:" Answer="atwtc@msn.com" /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="Please enter the URL (Web address) of the Profile you are reporting. (Example: http://profilename.profile.live.com)" Answer="http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx&quot; /> <Question IsEnglish="True" Type="listbox" Text="Type of Abuse" Answer="Other [Other]" /> <Question IsEnglish="True" Type="listbox" Text="Location of Abuse (include exact link or cut and paste the content into the details section below)" Answer="Comments [Comments]" /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textarea" Text="Please provide as much detail as possible regarding the abuse or offensive behavior you are reporting to help us investigate the issue quickly" Answer="’Windows Live Spaces is disabled and can no longer add to it new content.’
  ——————————————–
  Please immediately turn service Windows Live Spaces!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wieslaw Tomasz all VIII." /> </Blob>[/SPVIEWABLE] Jan 21, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – From: ser.ce@windowslive.com
  To: ntwrk.spcs.00.00.en.syk.mnl.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com
  Subject: FW: SRX1146737688ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Fri, 21 Jan 2011 16:27:35 +0100

  You are convinced / sure, that you can use censorship and lawlessness?
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  From: ser.ce@windowslive.com
  To: ntwrk.spcs.00.00.en.syk.mnl.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com
  Subject: RE: SRX1146737688ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Sat, 15 Jan 2011 19:49:58 +0100

  I’m a genius among other computer. Please do not push me to sucks. Please restore all the options my blogs!
  Within 24 hours please perform it a special task!
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

  From: NTWRK.SPCS.00.00.EN.SYK.MNL.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
  To: ser.ce@windowslive.com
  CC:
  Subject: RE: SRX1146737688ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Thu, 13 Jan 2011 22:52:39 -0800

  Hello Cendrowski,
  Thank you for writing to Windows Live Profile Customer Support.
  After reviewing the information that you have provided, I have determined that the Windows Live Solution Center can best address your concern. They are experts in your field of inquiry and would be in a better position to address your concern. You may visit the link below for further assistance:
  http://windowslivehelp.com/forums.aspx?productid=7

  Here are two ways on how you can submit a question in the forum:
  – Reply to an existing post or thread and post your question.
  – Click on the „Ask a Question” link on top of the page and start a new thread.
  The options above will require you to login using your Windows Live account. All Windows Live Hotmail accounts are automatically registered as a Windows Live account. After logging in you will need to create a Solution Center account. If you already have one, you can already create a post.
  For additional information about Windows Solution Center you may visit:
  http://windowslivehelp.com/solution.aspx?solutionid=e2b2292c-2f10-4c7e-8785-e1d898ece45d
  We appreciate your continued support as we strive to provide you with the highest quality service available.
  Sincerely,
  Gary
  Support Specialist
  Windows Live Support Team

  — Original Message —
  From : „Cendrowski Wieslaw Tomasz. United World.”
  Sent : Friday, January 14, 2011 1:48:27 AM UTC
  To : „ntwrk.spcs.00.00.en.syk.mnl.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com”
  Subject : RE: SRX1146737688ID – Windows Live Profile Abuse

  ‚Windows Live Spaces is disabled and can no longer add to it new content.’
  ——————————————–
  Please immediately turn service Windows Live Spaces!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wieslaw Tomasz all VIII.

  From: NTWRK.SPCS.00.00.EN.SYK.MNL.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
  To: ser.ce@windowslive.com
  CC:
  Subject: RE: SRX1146737688ID – Windows Live Profile Abuse
  Date: Wed, 12 Jan 2011 10:16:42 -0800

  Hello Cendrowski,

  Thank you for writing to Windows Live Spaces Customer Support.

  We have checked your walseiw-kemot-eu27 Spaces account and found that it is functioning properly. If you have a different concern please send us the following:

  – The Windows Live service that you are inquiring about
  – The exact description of your issue
  – The account that you need assistance with
  If your concern does not involve a Windows Live Spaces, specify the exact MSN or Windows Live Service (Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail, etc.) that your inquiry is related to, so we can direct you to the appropriate support channel.
  Thank you for helping Windows Live Spaces provide a friendly and safe experience for all of our customers.

  Sincerely,
  Mac
  Support Specialist
  Windows Live Support Team

  — Original Message —
  From : ser.ce@windowslive.com
  Sent : Tuesday, January 11, 2011 5:39:23 PM UTC
  To : 194df790-0db9-4d56-93a2-1cead4e32d07
  Subject : Windows Live Profile Abuse

  Service:
  Windows Live Profile Abuse

  What type of problem do you have?
  Full name:
  Cendrowski Wieslaw Tomasz.

  The e-mail address for us to send a response:
  ser.ce@windowslive.com

  Primary e-mail address/member ID associated with the account you are inquiring about:
  ser.ce@windowslive.com

  Please enter the URL (Web address) of the Profile you are reporting. (Example: http://profilename.profile.live.com)
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx

  Type of abuse
  Other [Other]

  Location of Abuse (include exact link or cut and paste the content into the details section below)
  Comments [Comments]

  Please provide as much detail as possible regarding the abuse or offensive behavior you are reporting to help us investigate the issue quickly
  Please about immediately restore / return all options in my blog and other important sites in my areas. Censorship of this type is prohibited by the Whole Law!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wieslaw Tomasz all VIII.

  Which operating system are you using?Windows XP: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)

  Which browser are you using: Firefox3.6.13

  Location: en-us – English (United States)

  Type of Support: E-mail Support

  : pl[SPVIEWABLE]<Blob><ContextData><Property>wlprofileabuse</Property><LineOfBusiness>eformts</LineOfBusiness><Domain>support.live.com</Domain><UserAgent>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)</UserAgent><OS>Windows XP</OS><Browser>Firefox3.6.13</Browser><SiteLocale>en-us</SiteLocale><HTTPAcceptLanguage>pl</HTTPAcceptLanguage><Referrer>https://oas.support.live.com/default.aspx?iid=1705&iguid=4539c710-1849-4afc-ad56-c0cf19bb2537_1_2&locale=en-us&c=oss_windowslive&ln=en-us&productKey=wlprofileabuse&wa=wsignin1.0</Referrer><IsMobileDevice>False</IsMobileDevice></ContextData><Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="Full name:" Answer="Cendrowski Wieslaw Tomasz." /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="The e-mail address for us to send a response:" Answer="ser.ce@windowslive.com" /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="Primary e-mail address/member ID associated with the account you are inquiring about:" Answer="ser.ce@windowslive.com" /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textbox" Text="Please enter the URL (Web address) of the Profile you are reporting. (Example: http://profilename.profile.live.com)" Answer="http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx&quot; /> <Question IsEnglish="True" Type="listbox" Text="Type of abuse" Answer="Other [Other]" /> <Question IsEnglish="True" Type="listbox" Text="Location of Abuse (include exact link or cut and paste the content into the details section below)" Answer="Comments [Comments]" /> <Question IsEnglish="Maybe" Type="textarea" Text="Please provide as much detail as possible regarding the abuse or offensive behavior you are reporting to help us investigate the issue quickly" Answer="Please about immediately restore / return all options in my blog and other important sites in my areas. Censorship of this type is prohibited by the Whole Law!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wieslaw Tomasz all VIII." /> </Blob>[/SPVIEWABLE] Jan 21, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – !) Your (My) Support Ticket Number: 1146737688.
  2) Your (My) Support Ticket Number: 1146737092.
  The condition is in 100% completed (Windows Live + WorldPress ! Please three hundred million U.S. dollars of compensation (within 24 hours).
  RECEIVING BANK INFORMATION:
  Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
  Bank Address: City: 59-220 Legnica
  Country: Poland
  Street: F. Skarbka 2
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Only in Poland:
  Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Outside borders Polish.
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Country: Poland
  My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394
  My Driving Licence for verification: 02245/05/1437
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 23, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Prime Minister Russian Władimir Władimirowicz Putin: Soon You receive a gift: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Mrs. Ewa Kopacz. It’s at ‚good’ a start.
  Byż może dołączy „emerytka” z Legnicy!
  [Przede wszystkim; Warcholstwo Donalda Tuska i Warcholstwo Bronislawa Komorowskiego zgubi cały Świat!]
  Nie radzę wam wykonywać tych przestępczych kroków!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 24, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Anty-talenty przede wszystkim ekonomiczni ale i uniwersalni Donald Tusk i Bronisław Komorowski!!!!!!!
  Bezwzględnie musicie się rozpuścić we mgle z prędkością światła.
  Przepraszam bardzo; Schedę po was muszę przejąć / objąć osobiście!!!!!!!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 27, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends, all the Inhabitants of the World; Relying itself only at the truth, lawlessness in Poland behind the cadenza of Donald Tusk and Bronislaw Komorowski amounts already 95%. All paths lead with back to Legnica 59 220. Please do not use with my knowledge, my authority, without my personal consent.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 28, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – B. Komorowski and D. Tusk are the biggest traitors all Inhabitants of Polish, Europe and the World.
  Friends; The whole truth will prevail, all the Inhabitants of the World will prevail, true peace will prevail, true love will prevail, true honesty will prevail, true trust will prevail, true good will prevail.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 28, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends, all the Inhabitants of the World for a reminder; All topics must be finalized, completed to the end of January 2011.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Jan 29, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – My last question is crucial: Why I never no betrayed any Inhabitant, never no betrayed any Nation, never no betrayed any Continent, never no betrayed the whole World? Why Poland and the World me so many times betrayed, deceived? Why leaders me so many times betrayed, cheated? Courage! Waiting at honest answers in this place 48 hours!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 29, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Sorry, still one fundamental question; Why in the situation when Tusk and Komorowski anything me no given, do not paid me (restitution, compensation, salary) any ero-cent it additionally me six-fold robbed: twice in Legnica, twice in Wroclaw, twice in Warsaw.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 30, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Private individuals: Bronisław Komorowski and Donald Tusk; Please personally stand in front / before my face / countenance – cowards! I will keep you both slapped with open hand thus to time, when your head begin itself rotate about angle minimum 360 degrees.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 30, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – [Hi Muhammad Hosni Said Mubarak.] Lech Wałęsa is jealous about my effective action.
  Yours with all my heart all the Nations fighting about a real rudiments, rules, foundation.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Egypt. Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the whole of Africa.
  [Hi Muhammad Hosni Said Mubarak.]
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 31, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Hello again / afresh My FRIENDS, INHABITANTS whole World . thanks.
  White (pure? chaste?) poem.
  How / like wake all the Inhabitants of the world?
  At the certainly / unfailingly true love.
  At the certainly / unfailingly true honesty.
  At the certainly / unfailingly true peace.
  At the certainly / unfailingly true mutual trust.
  Left to us, we / me only nine years at the completion / the implementation / realization / accomplishment / fruition of my perfect, complete, non-political / indecorous, independent program. Enough me only six, maximum of twelve months for each Nation / State to carry out / at the completion / the implementation / realization / accomplishment / fruition of my perfect, complete, non-political / indecorous, independent program.
  FRIENDS, INHABITANTS I need as soon / I must very quickly take office / room / house after Donald Tusk and Bronislaw Komorowski!!!!!!! & ! For good whole Polish i all World!!!!!!! & !
  Added Poland, Warsaw, February 3, 2010 / Thursday, Time completed 11:35 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 03, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends, all the Inhabitants the World, for a reminder; It – what – not – is revoked by me personally, must be done, accomplished.
  The whole world must be rescued (safe). True evil must be defeated!
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 04, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – [Bronisław Komorowski and Donald Tusk; I suggest peacefully [I demand for the good entire of Polish and the whole World.] transmit me personally to February 7, 2011 inclusive] at my hands, at hands Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz >: all offices, buildings, business offices, palaces (three points / addresses in Warsaw, POLAND). Please me find / search in Warsaw and ask / request / beg / please about a speak / conversation / dialogue with me! This is the last your chance.
  Added Poland, Warsaw, February 5, 2011 / Saturday, Time completed 2:08 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 05, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – In the Warsaw summit itself began the Weimar Triangle? hahaha
  Grüße mit alle meines Herzens (mein Kanzler) für meinen Freund Chancellor Angela Merkel.
  Chancellor Angela Merkel and President Nicolas Sarkozy, were welcomed / greeted by Bronislaw Komorowski (just a private person) before the Palace in Wilanow, where he arrived at the summit the Weimar Triangle. Talks began itself shortly after 12.00, the about 13.00 scheduled is press conference.
  Nicolas Sarkozy send greeting for company L’Oreal Paris!
  Christian Wulff when I get / obtain full information / response?
  Deutsch Bundeskanzler: HERR Cendrowski Wiesław Tomasz
  Added Poland, Warsaw, February 7, 2011 / Monday, Time completed 02:03PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 07, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Today, a very precise I checked all, what is possible; Komorowski Bronisław, Donald Tusk and other similar reptiles is at same the bottom.
  All Friends, all Inhabitants of the World: Please further enhance the speed and precision action. Thanks, Thanks, Thanks, Thanks, Thanks, Thanks, Thanks & Thanks.
  Added Poland, Warsaw, February 8, 2011 / Tuesday, Time completed 10:49 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 08, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Else once for reminder; In the first instance, please immediately arrested; Donald Tusk and Bronisław Komorowski and launch immediate investigation in all possible planes to those people. These are very negative individuals, who lead the entire Country Polish and whole the World to crash the final. I urge! Please all of my orders / command perform with the speed of light. Honest Generals whole the Polish and honest Generals all over the World at what You waiting? At the end of the World? Want to take full responsibility behind the entire Country Polish and behind the whole world? I ask itself!!!!!!! & !. Whether want to? To hell / devil clear. Whether you want belong to the true evil?!
  Added Poland, Warsaw, February 9, 2011 / Wednesday, Time completed 11:08 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 09, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Friends, all the Inhabitants of the World; All previous results – survey – support is one big bluff! Bronislaw Komorowski and Donald Tusk – Whether you’re ready to meet with me face to face personally etc?
  Added Poland, Warsaw, February 15, 2011 / Tuesday, Time completed 03:00 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Feb 15, 2011

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  – Latest real, supported by evidence surveys of support for the Platform Civic [(without the intimidation of those polled / persons) for Donald Tusk and Bronisław Komorowski (7%)], Law and Justice [for Mr. Jarosław Kaczyński (9%) , for the whole Polish Left [for Mr. Napieralski Grzegorz (11%)], for other parties political, associations or groups (3%).
  Waiting with great anticipation / with great impatience at fulfillment, execution, discharge all my conditions. And after what in a stupid / naive way you losing time?!
  Honest Gentlemen Generals all over the World and Honest Gentlemen Generals throughout the Polish; For a reminder: Please arrest the first two private individuals [Bronisław Komorowski and Donald Tusk] for the good of the whole World and for the good of the whole Polish. Please it’s done within 18 hours!.
  Added Poland, Warsaw, February 16, 2011 / Wednesday, Time completed 10:52 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Feb 16, 2011

 18. 18 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 7:03 AM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsWiesław Tomasz Cendrowski United World. Oct 02, 2010 – Buzz – Public ==–..Moi Przyjaciele całego Świata; W moje życie w Polsce – już od kilku lat wstecz – w kalkulowałem nie tylko nienaturalną moją śmierć (Zamach / Zamachy, które już były.) ale również zrywanie moich paznokci bez znieczulenia, zamrażanie mnie kolejny raz przy minus 30/40 stopni Celsjusza, „branie” mnie głodem(Poprzez świadome niewypłacanie mi wynagrodzenia przez okres już 1,5 roku za cichym przyzwoleniem na to bezprawie przez różne szczeble jeszcze pseudowładzy polskiej.), którego wynikiem było wymiotowanie krwią, pewnie jeszcze będzie przypalanie mnie bez znieczulenia, wrabianie mnie w różnego rodzaju świństwa, porwania i wiele innych skrajnie negatywnych działań(Po to żeby mnie stłumić.) skorumpowanej jeszcze i tkwiącej jeszcze w zgniłych układach pseudoadministracji polskiej i resztkach pseudowładzy polskiej. Przyjaciele całego wspaniałego Świata; Takie działania mnie nigdy nie odstraszą! Moje / Nasze Zwycięstwo jest i będzie stuprocentowe dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów Świata, dla dobra Uczciwej, Normalnej Polski(Te przymiotniki dotyczą wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów, wszystkich Mieszkańców Świata). Mój / Nasz Sukces jest i będzie stuprocentowy dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów Świata, dla dobra Uczciwej, Normalnej Polski, dla dobra Normalnej Uczciwej Europy(Te przymiotniki dotyczą wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów, wszystkich Mieszkańców Świata). Świadomie tę / tą treść napisałem w języku polskim. Przyjaciele; Moim Obowiązkiem jest uratowanie Świata od wszelkiego zła! Gdyby ktokolwiek wątpił w to > proszę wtedy od deski do deski studiować mój cały materiał(Bardzo szczegółowo). Gdyby ktokolwiek i w cokolwiek wątpił w to > proszę wtedy – opierając się tylko na prawdzie od samych korzeni – studiować bardzo szczegółowo całą prawdziwą historię Świata i Wszechświata. Do Warszawy Moja Skromna Osoba dotrze(Nikogo już o nic nie prosząc, nie wydając w związku z tym rozkazów / zarządzeń / poleceń etc.) w ciągu 72 godzin rozpoczynając odliczanie czasu od dnia / od daty 3 Październik 2010 r. godzina 7 rano, czas środkowo-europejski. Pozdrawiam zawsze bardzo szczerze i od serca wszystkich Mieszkańców Świata i Wszechświata. Stratovarius – Anthem Of The World With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Please do not ignore my all material. Please do not ignore my all material legal. It’s / It no is joke. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Przyjaciele Całego Świata; wszedłem legalnie w systemy nielegalne mafii Wyszkowa, mafii: Wołomina, Pruszkowa, tzw Warszawki, Legnicy i Łomży. Wszedłem legalnie niby w „legalne” systemy dogorywajacej pseudowładzy polskiej. Nie pomyliłem się nawet o jedno biurko. Niebawem będę wiedział kto stał i stoi za śmiercią Szanownego Pana Papały. To jest naprawdę pajęczyna z jadem wszystkich żmij i węży. Wszystkie poprzednie ekipy pseudorządowe polskie są winne tej sytuacji Dla przypomnienia! Przez nie działanie / nic nie robienie rozumie się też działanie! Wynikiem tego przeważnie są skutki negatywne dla Uczciwych Mieszkańców Całego Świata. Proszę tylko oddychać na pograniczu własnego życia. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Stratovarius – Anthem Of The World Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 23, 2010 – Buzz – Public ==–..Moja (Czy nasza? To jest też w Waszych rękach) ostatnia w języku polskim rozprawka (ROZPRAWA?) z usunięciem z pomieszczeń rządowych i z pomieszczeń Kancelarii Prezydenta Polski zdymisjonowanych na zawsze (Materiał prawny w moich trzech blogach) z prawnym uzasadnieniem: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak i inni z tego kręgu podobni. P.S. Moja szczera sugestia dla dobra wszystkich i dla Niego Samego; Pan Kaczyński Jarosław nie może być przywódcą PIS ani zajmować kierowniczych stanowisk. Ciąg dalszy bardzo szybko nastąpi. Added November 23, 2010 Time 04:49 PM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Stratovarius – Anthem Of The World Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓWNORZĘDNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ POLSKI LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO DLA CAŁEJ POLSKI PREZESA / PREMIERA RADY MINISTRÓW > : CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ NR 15 ROZKAZUJĘ NIEZBĘDNYM SIŁOM POKOJOWYM ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, SIŁOM NATO NA EUROPĘ I WSZYSTKIM UCZCIWYM OBIEKTYWNYM SŁUŻBOM MUNDUROWYM I NIEMUNDUROWYM PRACUJĄCYCH NA RZECZ UCZCIWEGO PRAWDZIWEGO BEZPIECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, ŚWIATA, KONTYNENTÓW, NARODÓW(państw). [OSTRZEŻENIE DOKONANE (3)] [MAM NADZIEJE, ZE POPRZEDNIE WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY ZOSTAŁY WPROWADZONE W ZYCIE I SA JUŻ ZREALIZOWANE!!!!!!! & !] TO WSZYSTKO MUSI BYĆ WYKONANE DLA DOBRA CAŁEGO ŚWITA I CAŁEJ POLSKI. DOTYCZY: KONTYNUACJA ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓWNORZĘDNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ POLSKI …..NR: 14! I. Z FINALIZOWANIE CELU; PRZYGOTOWANIE DLA MNIE DO PRACY I ZAMIESZKANIA (tylko niezbędne pomieszczenia) BELWEDER w WARSZAWIE. http://pl.wikipedia.org/wiki/Belweder_w_Warszawie II. Z FINALIZOWANIE CELU; PRZYGOTOWANIE DLA MNIE TYLKO DO PRACY POMIESZCZEŃ BUDYNKU / GMACHU KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW w WARSZAWIE. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Kancelarii_Prezesa_Rady_Ministr%C3%B3w III. Z FINALIZOWANIE CELU; PRZYGOTOWANIE DLA MNIE I DLA PRZEDSTAWICIELI / PRZYWÓDCÓW / GENIUSZY WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA PAŁACU PREZYDENCKIEGO (namiestnikowskiego) w WARSZAWIE w celu realizacji mojego PERFEKCYJNEGO, KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU DLA CAŁEJ POLSKI i DLA CAŁEGO ŚWIATA; dla WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA! TO JEST KONIECZNOŚĆ ŻEBY ZAPOBIEC WSZELKIM KRYZYSOM I KATASTROFOM w ŚWIECIE I WE WSZECHŚWIECIE! http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Prezydencki_w_Warszawie PROSZĘ SOBIE NIE ŻARTOWAĆ Z BARDZO POWAŻNYCH TEMATÓW! PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE PROBLEM NIE JEST PROBLEMEM GDY TEN PROBLEM SIĘ ROZWIĄŻE POZYTYWNIE DO KOŃCA! Moja Skromna Osoba nie wyobraża sobie dłużej funkcjonować w dotychczasowych warunkach życia zawodowego i osobistego. POWTÓRZĘ! DLA DOBRA CAŁEGO ŚWITA MUSI TO BYĆ ZREALIZOWANE! PROSZĘ WIĘCEJ NIE TRACIĆ CZASU BO MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE TEGO CZASU NIESPODZIEWANIE NAM ZABRAKNIE! TERMIN REALIZACJI ROZKAZU NUMER 15 do DNIA 19 LISTOPAD 2010 r. włącznie, godzina 09:00 rano(do południa), CZAS środkowo-europejski. ROZKAZ NR 15 WCHODZI W ZYCIE NATYCHMIAST Z CHWILĄ PUBLIKACJI PUBLICZNEJ! PROSZĘ NIGDY MNIE NIE POSĄDZAĆ O ZAROZUMIAŁOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, BUTĘ i EGOCENTRYZM! JESTEM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY ZNA SWOJĄ WARTOŚĆ I ZNA SWOJE MOŻLIWOŚCI! DOWÓDCÓW SIŁ POKOJOWYCH ONZ i SIŁ NATO na EUROPĘ proszę o kontakt elektroniczny PISZĄC na MÓJ ADRES e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com Z WYRAZAMI WIELKIEGO SZACUNKU I POWAŻANIA, Added November 17, 2010 Time 07:00 PM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław TomaszZwiń post Stratovarius – Anthem Of The World The setting sun creates another world The shadows fall another day is in the end The Paradise is sleeping peacefully And one more day is again history Tell me can we go on like this? Everybody is living in a bliss Are these the last times of our Mother Earth? Or is it just beginning of new Birth? Don't be afraid we must be wise Patient and peaceful and strong Maybe it's like you would throw the dice Then hope that nothing goes wrong Remember that you have the right to say All things that you feel inside Open your mind and you open your eyes Together now is the time Sing the Anthem Of The World But will we ever learn To control our hate and to forgive We must learn to find the way To just live another day And be free like an Eagle in the sky How about if God just let us down? If he just is polishing his crown? What's the key to the Universe? Is life down here just one big endless curse? Don't be afraid… Sing the Anthem Of The World…. Hymn Polski HQ (Stereo) !Fullscreen!! Polska Na Zawsze ! Polish National Anthem 1.Jeszcze Polska nie zginęła Kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. (Chorus) |: Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem, Złączym się z narodem. 😐 2.Przejdziem Wisłę,Przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. (Chorus) 3.Jak Czarniecki do Poznania, Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania, Wrócim się przez morze. (Chorus) 4.Już tam ojciec do swej Basi, Mówi zapłakany – Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. (Chorus) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Hello NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; Polish security and the whole World. Please hire interpreter sworn. Added November 18, 2010 Time 07:35 PM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz18.11UsuńCofnij usunięcieZgłoś spamNie spam Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Hello NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; I understand Your difficult situation. MHP Prolong the execution the order, command to November 22, 2010 to 10:00 AM. Until that date, time / tell / give me information about the execution order or do not execution order, command(atwtc@yahoo. com). Such a gesture good probably will You perform? I have a hundred-percent solution at non-performance by You command. Please hire interpreter sworn. Added November 19, 2010 Time 09:29 AM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz09:29 Thanks in anticipation for your Co-operation Yours Sincerely, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wiesław Thomas With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx I wish you success in personal life and professional life. I wish You only sunny days. Yours faithfully, Yours sincerely, With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. Nov 23, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – —– Forwarded Message — From: Wieslaw Cendrowski To: multilib@hq.nato.int Sent: Fri, November 19, 2010 11:59:05 AM Subject: Hello NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen. ==-..Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS. NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx NATO Multimedia Library Public Diplomacy Division Room Nb123 B-1110 Brussels Tel. : +32(0)2 707 4414 (Library) / +32(0)2 707 5033 (Audiovisual material) Fax : +32(0)2 707 4249 E-mail : multilib@hq.nato.int Internet : http://www.nato.int/library Tue, November 23, 2010 7:13:47 PM Fw: Hello NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen. … Photo for Wieslaw Cendrowski From: Wieslaw Cendrowski … View Contact To: multilib@hq.nato.int ==–..Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS. NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Hello NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; I understand Your difficult situation. MHP Prolong the execution the order, command to November 24, 2010 year to 12:00 AM/PM. Until that date, time / tell / give me information about the execution order or do not execution order, command(atwtc@yahoo. com). Such a gesture good probably will You perform? I have a hundred-percent solution at non-performance by You command. NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; This is for you finishing deadline obey the order / command !!!!!!! &! http://walseiw-kemot.spaces.live.com/blog/cns!9266851F042C9CC1!13862.entry http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/blog/cns!73646805B40E4F85!7463.entry http://www.google.com/profiles/atwtc17 Added November 23, 2010 Time 07:13 PM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz18:23 —– Forwarded Message —- From: Wieslaw Cendrowski To: multilib@hq.nato.int Sent: Fri, November 19, 2010 11:59:05 AM Subject: Hello NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen Nov 24, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen; Please about precise and unambiguous information, write to me at my e-mail: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com in dated November 24, 2010 year ,until 12:30 PM, Time central – european. Added November 24, 2010 Time 10:18 AM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 24, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Uwaga! „Obraduje Komunistyczna Rada Ocalenia (Bezpieczeństwa?hahaha) Narodowego” w składzie: Jaruzelski > prowadzący, samozwańczy Komorowski / zdrajca Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza Polską. Donald Tusk antytalent pod każdym względem! On wygrał wybory?! hihihi i inne kopie podobnych wynalazków; Schetyna, Sikorski, Pawlak > być może oszczędzę > jak wejdzie na drogę normalności. „Innych osobistości” jeszcze nie ruszę! Added November 24, 2010 Time 05:00 PM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 24, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Przede wszystkim Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna i inne podobne gady (Na skutek bardzo negatywnego przeszłego niby formalnego działania i teraźniejszego przestępczego działania.) musi / muszą umieć sobie odpowiedzieć na pytania, które będą widoczne przed ich oczyma do końca ich życia / do końca waszego żywota: Serwuję pytania: 1. Dlaczego świadomie nie odzyskaliście moich środków finansowych / mojego wynagrodzenia (PRZYNAJMNIEJ) od przestępczej firmy AGA-TUR sp. z o. o., 59 220 Legnica, Rynek 18, Polska > prezesik > Waldemar Aleksander Marek z przeznaczeniem dla; – Moich Wielkich Przyjaciół Niepełnosprawnych. – Poszkodowanych przez powódź. – Uczciwej Policji poprzez drogę formalną jak w każdym innym przypadku. 2. Dlaczego obowiązuje bezprawie w Polsce sięgające 80%? Podczas debaty przed kamerami (Nie mam parcia na szkło.) jestem wstanie to udowodnić jak wszystko inne. 3. DLACZEGO łamiecie podstawowe prawa człowieka nagminnie? 4. Dlaczego chcecie / pragniecie funkcjonować ponad wszelkim prawidłowym Prawem Międzynarodowym? 5. Dlaczego daliście przyzwolenie obcym czynnikom na systematyczną wyprzedasz Polski i tym samym na wyprzedasz Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza granicami Polski? 6. Dlaczego bezsilnie, bezprawnie, nieudolnie próbujecie trzymać się koryt jak wiecie, że jesteście pod naciskiem / pod szantażem obcych czynników? 7. Komorowski, Tusk, Schetyna, Sikorski (ci też byli), byli posłowie, Kalisz oooo byłbym „zapomniał”; (7)Dlaczego nie mogę odzyskać / uzyskać świadectwa pracy i wszelkich innych dokumentów przez tyle miesięcy od przestępczej firmy AGA-TUR sp. z o. o., 59 220 Legnica, Rynek 18, Polska > prezesik > Waldemar Aleksander Marek 8. Czy wiecie wyżej wymienieni byli URZĘDASY co to jest WILCZY BILET?! Szukać, Szukać, Szukać / Szukaj, Szukaj, Szukaj mojego całego materiału na ten temat!!!!!!! & ! 9. Czy znacie wszystkie negatywne mechanizmy waszego uzależnienia od wszystkich i od wszystkiego co jest związane z przestępstwami!? 10. Dlaczego prawie już od dwóch lat za waszym cichym przyzwoleniem nie otrzymuję ani jednego polskiego grosza wynagrodzenia za moją uczciwą pracę!? No chłopcy > przecież wasz kumpel > AGA-TUR sp. z o. o., 59 220 Legnica, Rynek 18, Polska > prezesik > Waldemar Aleksander Marek świadomie rozpłyną się we mgle żeby mi nie wydać ŚWIADECTWA PRACY! 11. Dlaczego tym samym poprzez wasze bardzo negatywne działanie grzebiecie prawie żywcem uczciwych Mieszkańców Polski? 12. Czy oprócz mnie na skutek waszego bardzo negatywnego działania na wszystkich szczeblach pseudowładzy w Polsce już ktoś wymiotował krwią na skutek głodu minimum siedem razy?! 13. Czy macie świadomość tego co mówi kierowniczek Państwowej Inspekcji Pracy (do Petenta) w Legnicy 59 220, ul. Lotnicza 15 gdy świadomie jest z tego dumny, że nie udaje mu się odzyskać wynagrodzenia dla pracownika wnoszącego skargę od jego kumpli pryncypałów? Zapytajcie go osobiście! Może wam powie prawdę! hahaha! Akurat! 14. Tusk, Komorowski i inne podobne gady, byli posłowie; Czy macie pełną świadomość, że wasze uchwalone USTAWY ze względu na bardzo dużo przyczyn prawnych można wyrzucić do kosza?! Do śmieci?! 15. Czy macie pełną świadomość tego, że blokując wszystkie bezprawnie zajęte pomieszczenia służbowe łamiecie nie tylko kanony poszanowania prawa ale narażacie wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkający za granicą na bardzo duże straty ekonomiczne / materialne?! W ten sposób uniemożliwiacie mi sprawne działanie na następujących STANOWISKACH i nie tylko > : True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World. 16. Czy macie tego pełną świadomość, że i tak was z tych pomieszczeń usunę?! 17. Czy wiecie ( a powinniście ), że nawet kocham szczerze moich (swoich?) realnych wrogów?! Dzięki temu zawsze z nimi / z wami wygrywam jak dotychczas!? W związku z powyższymi pytaniami (do pytania 17 włącznie); Czy macie chłopcy pełną świadomość tego, że wasz sabotaż globalny i zdradziecki wobec Polski może przyczynić się do nie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przygotowań do Mistrzostw Europy w 2012 roku w Polsce i u moich Przyjaciół na Ukrainie?! Dla przypomnienia (Warunek: Przejęcie przeze mnie trzech obiektów po Komorowskim i po Tusku w bardzo krótkim czasie.): Moja Skromna Osoba > innymi słowy > : Cendrowski Wiesław Tomasz złożyłem / złożył zobowiązanie co do wykonania wszystkich zadań związanych z Mistrzostwami Europy w 2012 roku!!!!!!! & ! 18. Komorowski, Tusk i inne podobne gady przy próbie kierowania kimkolwiek i czymkolwiek; Czy poddaliście się ocenie, badaniu ./ przebadaniu chociażby zdrowotnej Niezależnej Komisji Międzynarodowej? Ja wiem, że nie. Ja wiem, że nie chcecie tego faktu zrealizować! Proszę wyszukać cały mój materiał związany z Niezależnymi Komisjami Międzynarodowymi! Proszę wyszukać wszystko! Dosłownie wszystko! W języku polskim i angielskim. Zarazem proszę sprawdzić ile jest wszystkich państw na Całym Świecie i ile jest wszystkich Narodów na Całym Świecie! 19. Uwaga! Uwaga! Uwaga! Prawie codziennie analizuję niby to polską prasę(czasopisma i gazety)! W związku z powyższym zadaję pytanie wszystkim naczelnym Redaktorom, Prezesom, Dyrektorom, wszelkim Pryncypałom wszystkich MEDIÓW(środki masowego przekazu); (19). Dlaczego na ten sam temat / na ten sam problem / na to samo zagadnienie / na tylko tę / tą samą negatywną manipulację pseudoTuska, negatywną manipulację pseudoKomorowskiego, negatywną manipulację pdeudoSchetyny, negatywną manipulację pseudoSikorskiego i nie tylko & etc. ukazują się różne PRAWDY?! Różne półprawdy!? A może różne KŁAMSTWA?! Różne kłamstewka?! W wyniku tego ktoś musi z Was KŁAMAĆ lub w wyniku tego ktoś musi z Was pisać PRAWDĘ! Znów się narażę MEDIOM? Uczciwym bardzo bym nie chciał > bo to faktycznie potężna siła pozytywów i negatywów! Added November 26, 2010 Time 08:58 AM / Time central – european Added November 25, 2010 Time 12:34 PM / Time central – european Bdzie kontynuacja! Added November 25, 2010 Time 01:07 AM / Time central – european Added November 25, 2010 Time 10:02 AM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 26, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one). True / Lawful President Polish (Only one). Prime Minister the whole World. President the whole World > : Cendrowski Wiesław Tomasz. – Tusk, Komorowski, Schetyna, Sikorski is it always negative, unknown fourth degree. Their achievements and their effectiveness action equal itself figure two in a scale from 1 to 10. Negative unknown it their specialty. Added November 27, 2010 Time 06:58 PM / Time central – european Friend/ds I love You very much x 8. With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law, Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz Nov 27, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Jun 20, 2010 – Buzz – Public ==–..Mr. Rafał Dutkiewicz in a short time must be President of all the Inhabitants of Polish and Inhabitants Polish living abroad. This is a true leader and real authority. Please itself take behind work in this positive direction. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz // http://wallpapers.leovacity.be/images/Beautiful_red_rose.jpg http://public.blu.livefilestore.com/y1pjfRVaXxG6mLGS04l42s0qEmefTQZ06WRAZZMAaUnPjy_NPr0nwc2MLCVNMvPZwU1ERlZWFavuV_X73KNZ0bocQ/Sun%20I.jpg?psid=1 Hello Friend/ds; My humble person not is interested and not does apply itself to silence pre-election. This / It not is consistent with international law. Pre-election silence is needed > loser manipulator and > negative manipulator, who in this way trying itself hide their mistakes. Dark Polish authority requires us to again choose the lesser of two evils. Friends, evil itself never not chooses at lucrative positions. This / It is abnormal, it is absurd. We all Residents of Polish and Poles living behind abroad / outside the state polish, please all ten candidates for/at President of the Polish > eliminated forever. My humble self has a perfect candidate (This ideal candidate at President of the Polish / Poland is the President city of Wroclaw Mr. Rafal Dutkiewicz.) at President of the Polish population and for Poles living behind / abroad Polish. Yours with all my heart President city Wroclaw Poland Mr. Rafal Dutkiewicz. Yours with all my heart all the honest Inhabitants of Polish and honest Poles living behind / abroad Polish. Yours with all my heart all the Inhabitants of the World / Earth and Universe. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, bypasses / rings / orbitals around the city at all over the World not can be paid (not can be payment). Friends, my humble person who donates all that is only positive for the whole United World. I Love x 8 = 100% Success = 100% Victory Win Triumph. Everything is super / extra. Everything (itself) arranges positively, chronologically and according the calendar. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. May 14, 2010 – Buzz – Public ==–..My humble self with all my heart wish hundred per cent success after the election of all the People of Scotland, Wales and England. It not is a good solution of Your problems UK. Please improve in good the direction. Temporary / partial solutions will not bring You a hundred per cent success. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz FRIENDS, my real program is elaborated to perfection for the United World. This my program gives guarantee one hundred percent of success for all Residents / People of the United World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Friends, to 30 September , 2010 must be constructed Ideal administration United World in combined with a perfectly organized economy United World. Friends, all instructions, tasks, requests, commands must be executed / implemented. My humble person not kidding. It all is possible to comply. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Dec 26, 2010 – Buzz – Public ==–..My international relations (foreign relations): Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. I quote-‚Economic boycott? Not we will deliver the goods to Russia? Whether there / has a Polish nuclear weapons, which threatens Russia? About which my in general we say? – yea American political scientist and former adviser President Jimmy Carter Mr. Zbigniew Brzeziński corresponds in „Newsweek” at the question; Whether the Warsaw can lead independent, adequate policy towards Russia. Whether must be only a function of Polish membership in the European Union and NATO’? Friends; My relations international, my action not does threaten any Nations, Country in the World! My behavior is defense for whole Polish, for all the Continents, for all Nations, for the whole World. Professor Zbigniew Brzezinski; Please about arrive / register / attend to me in Poland in Warsaw within 48 hours at a very diplomatic, personal, responsible personal interview (face in face) directly to me, writing previously to me at my e-mail address: atwtc@yahoo.com. Added Poland, Warsaw, December 26, 2010 / Saturday, Time completed 04:58 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends; Yea itself I changed at externally by two years with guilt corrupt Legnica and with culpability a corrupt old administration. Polish. I will return to original appearance, provided, that deliberately blocked / stolen my money will very quickly returned at my account in my bank in Poland. It same applies to my personal belongings, that knowingly stolen, destroyed multi-fold by the administration of Legnica. Added Poland, Warsaw, December 27, 2010 / Monday, Time completed 11:00 AM, Time central – european. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. My Blog http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog/articles/228378?listPage=index Search blogs Select search context * My blogs * All Public blogs Search Blog Home> Friends; My relations international, my action not does threaten any Nations, Country in the World! (repetition) Previous | Next * Friends; My relations international, my action not does threaten any Nations, Country in the World! (repetition) o o o PublicEveryone can see this o |12/27/2010 12:55 pm o |0 comments o |0 trackbacks o |0 Pageviews ==–..My international relations (foreign relations): Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. I quote-‚Economic boycott? Not we will deliver the goods to Russia? Whether there / has a Polish nuclear weapons, which threatens Russia? About which my in general we say? – yea American political scientist and former adviser President Jimmy Carter Mr. Zbigniew Brzeziński corresponds in „Newsweek” at the question; Whether the Warsaw can lead independent, adequate policy towards Russia. Whether must be only a function of Polish membership in the European Union and NATO’? Friends; My relations international, my action not does threaten any Nations, Country in the World! My behavior is defense for whole Polish, for all the Continents, for all Nations, for the whole World. Professor Zbigniew Brzezinski; Please about arrive / register / attend to me in Poland in Warsaw within 48 hours at a very diplomatic, personal, responsible personal interview (face in face) directly to me, writing previously to me at my e-mail address: atwtc@yahoo.com. http://public.blu.livefilestore.com/y1pcevHuGgMHM6orxLz0VDG61IK8VQiRxnlIiK796177B_K32UfeGR4dvtkJvQDOxJ_htBbBgXlPHlbz8YHckLUAQ/Law-abiding%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr.%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz%20all%20VIII..jpg?psid=1 Added Poland, Warsaw, December 27, 2010 / Monday, Time completed 12:59 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends; This no is a game / movie science fiction. It is hundred percent Realism, Victory and Success. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. o |Trackback o |Permalink o Leave a comment Categories : o Real / true security all the World and Polish., o Religions / Confessions at the whole World., o Global patterns / World widgets only positive authorities., o Friends all over the world; Victory and Success., o Impeachment (Putting in the state of indictment), o Health and well-being for all living beings., o Undoing the development of civilization. Cleaning the world with Cendrowski Wiesław Tomasz Cendrowski Wiesław Tomasz’s photo Cendrowski Wiesław Tomasz Leave a comment… 140 Only I can see this Post No comments on this post so far. Why don’t you be the first to write your comments on this post? 0 Comments Leave a comment… Showing 1 – 0 of 0 Newest 1 Newer 0 Older 2 Oldest 0 0 TrackBacks TrackBack URL for this post http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog/articles/228378 * New post * Edit blog info Recent posts * Friends; My relations inter… * Yours with all my heart of … * Friends; My relations inter… * In Switzerland, are the sec… * Law-abiding President and t… View by category view all Drafts (0) Deleted (0) Default Category (0) Undoing the development of … (21) Friends; My relations inter… Yours with all my heart of … Friends; My relations inter… In Switzerland, are the sec… Law-abiding President and t… …more posts Health and well-being for a… (22) Friends; My relations inter… Yours with all my heart of … Friends; My relations inter… In Switzerland, are the sec… Law-abiding President and t… …more posts Impeachment (Putting in the… (21) Friends; My relations inter… Yours with all my heart of … Friends; My relations inter… In Switzerland, are the sec… Law-abiding President and t… …more posts Friends all over the world;… (22) Friends; My relations inter… Yours with all my heart of … Friends; My relations inter… In Switzerland, are the sec… Law-abiding President and t… …more posts Global patterns / World wid… (21) Friends; My relations inter… Yours with all my heart of … Friends; My relations inter… In Switzerland, are the sec… Law-abiding President and t… …more posts View by date 2010 (49) December (34) Friends; My relations in… Yours with all my heart … Friends; My relations in… In Switzerland, are the … Law-abiding President an… …more posts November (15) Automatic self-delete / … Friends; Everything fulf… Please all the Inhabitan… Please (commands / comma… Please – for security an… …more posts Subscribe to this blog * Get RSS feed Blog Stats * 49posts * 42comments * 0trackbacks Copyright © 2010 Yahoo! Inc. All rights reserved * Copyright/IP Policy * Yahoo! Terms of Service * Community Guidelines * Privacy Policy * Safety * About Our Ads * Developers Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Nigeria: Muslims vs. Christians. 38 people dead. Friends; everywhere must be true peace! Please immediately end all fight! Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Dec 26, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Friends; Yea itself I changed at externally by two years with guilt corrupt Legnica and with culpability a corrupt old administration. Polish. I will return to original appearance, provided, that deliberately blocked / stolen my money will very quickly returned at my account in my bank in Poland. It same applies itself to my personal belongings, knowingly stolen, destroyed multi-fold by the administration of Legnica. Added Poland, Warsaw, December 27, 2010 / Monday, Time completed 11:12 AM, Time central – european. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Dec 27, 2010 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 22, 2011 – Buzz – Public ==–..My love it Africa. My love is in Africa. Water, medicines, food and education for my love of Africa, for each Inhabitant of Africa. Proper management, environmental management desert Sahara in Africa. The basic social conditions for everyone living in Africa. Yours with all my heart all the Inhabitants at the Continent of Africa. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.. True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz Hymn Polski HQ (Stereo) Maysoon – my love in Africa Blue Romantic – Kolorowa Afryka Nigeria: Heart of Africa Miriam Makeba Live- Africa Is Where My Heart Lies… Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – [Hi Muhammad Hosni Said Mubarak.] Lech Wałęsa is jealous about my effective action. Yours with all my heart all the Nations fighting about a real rudiments, rules, foundation. Yours with all my heart all the Inhabitants of Egypt. Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the whole of Africa. [Hi Muhammad Hosni Said Mubarak.] With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jan 31, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – All Friends whole World, all the Inhabitants whole the World, This must be a fact. [Bronisław Komorowski and Donald Tusk; I suggest peacefully [I demand for the good entire of Polish and the whole World.] transmit me personally to February 7, 2011 inclusive] at my hands, at hands Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz >: all offices, buildings, business offices, palaces (three points / addresses in Warsaw, POLAND). Continuation in another place / sites. Added Poland, Warsaw, February 5, 2011 / Saturday, Time completed 08:23 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 05, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Until / To February 10, 2011; please synchronize all of the legitimate power (at example: armed forces, Police, (Uczciwe Uniwersalne Apolityczne Siły Porządkowe (UUASP).) Honest Universal Apolitical Forces Security / Cleanup (HUAFS/C) whole the World and the whole Polish. Added Poland, Warsaw, February 8, 2011 / Tuesday, Time completed 03:07 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 08, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Once again I greet with all my heart all children, young people / youth and all students – together with us – whole the World and whole the Poland. It You soon / It you, who will soon – after completion / implementation / realization by me my perfect, comprehensive, apolitical, independent the program – You will geniuses this Earth. Added Poland, Warsaw, February 9, 2011 / Wednesday, Time completed 04:13 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Feb 09, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Jul 11, 2011 – Buzz – Public ==–..My primary and secure address e-mail: atwtc17@gmail.com: and wtc-autotrans17@wp.eu & presidentipremiercendrowskiwieslawtomasz@hotmail.com and atwtc@yahoo.com & kemot17@o2.pl (Dotyczy konta: atwtc@yahoo.com) Proszę jak najszybciej przywrócić mi opcje logowania do mojego konta pocztowego: atwtc@yahoo.com Osobiscie wykonałem wszystkie czynnosci prawidłowo. Mimo to nie mogę się prawidłowo zalogować; hasło i login jest prawidłowy. Brak pozytywnego skutku. (Concerns account: atwtc@yahoo.com) Please as soon as possible to restore me the all options the login to my account email: atwtc@yahoo.com Personally, I made all actions properly. Despite it, I do not can properly itself login; login and password is correct. Shortage positive effect. sent: 2011/08/04, 05:20 pm, time: POLAND / Warsaw / Krakow Thank you! Thank you! Hello , Thank you for contacting Yahoo! Customer Care. If you are reporting abuse, we appreciate your efforts to make our community better. We will investigate, and take action where appropriate. We may contact you if additional information is required to complete our investigation. If you are submitting a request for assistance, or asking a question, we will respond, usually within 24 hours. ipv6 Learn more about IPv6 readiness. Sincerely, The Yahoo! Customer Care Team ——- ==–..Czołem żołnierze całej Polskiej armii i innych służb wszystkich Narodów; apolitycznej, uczciwej i lojalnej wobec całej Suwerennej, Niepodległej, Niezależnej Polski. Czołem żołnierze całej armii i innych służb Jednoczącego się Świata wszystkich SUWERENNYCH Narodów; apolitycznej, uczciwej i lojalnej wobec całego Świata i wszystkich narodów na planecie Ziemia. Prawdziwi żołnierze nigdy się nie poddają prawdziwemu złu i zawsze są apolityczni, uczciwi, lojalni wobec swoich apolitycznych, uczciwych przywódców i wobec każdego mieszkańca na naszej planecie Ziemia. Proszę realizować wszystkie moje szczegóły. Proszę nie marnować / proszę nie tracić czasu; czasu tak złotego, czasu tak platynowego. Proszę reaktywować jak najszybciej Polską Pokojową Obronną Armię Krajową Wszystkich Narodów. Cheerio Soldiers, the whole Polish army and other Services of all Nations; apolitical, Honest and loyal in comparison to the Whole of the Sovereign, Independent Polish. Cheerio Soldiers the Whole the Army and other Services Unifying itself the World of all SOVEREIGN Nations; l, Honest and loyal in comparison to the Whole World and all Nations at Planet Earth. True / Real Soldiers never itself do not submit true evil and always are: apolitical, Honest, loyal in comparison to their apolitical, Honest Leaders and to each Inhabitant at the planet Earth. Please realize / actualize all my details. Please do not waste / lose / time; time so golden / time so platinum. Please reactivate very soon / very quickly Polish Defense Peace Army Of Country (all Of Nations). Witam bardzo serdecznie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Pana Generała Sławomira Dygnatowskiego. I welcome very warmly Chief of Staff of General of Polish Army and the Commandant of Air Force and Air Defence Mr. / Lord General Sławomir Dygnatowski. Zwycięstwo tylko nieodwracalne jest i będzie o wartości 100%. Sukces tylko nieodwracalny jest i będzie o wartości 100%. Zielony Trabant tylko dla zdrajców stanu Polskiego i dla pospolitych przestępców, odgrywających role sztucznych dwulicowych, fałszywych patriotów: dla Komorowski Bronisław, dla Donald Tusk, dla Radosław Sikorski, dla J.K. i dla innych podobnych gadów, dla prawie całej grupy widmo. Jesteście już żywymi trupami i nie tylko politycznymi. Victory the only irreversible is and will be about worth 100%. Success the only irreversible is and will be about worth 100%. Green Trabant only for traitors the State of Polish and for common criminals, playing roles unnatural, duplicitous; false patriots: for Bronislaw Komorowski, for Donald Tusk, for Radoslaw Sikorski, for J.K. and for other similar reptiles, for almost the entire group specter. You are already zombies (living corpse) and do not only politicals. The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wrocław, Legnica (from 08:00 am to 11:20 am), Opole >: Moja obiektywna ocena miasta Opole, Polska(pod każdym względem): (klasyfikacja od 1 do 6) bardzo dobra (5 / pięć). My objective assessment / note of the city of Opole, Poland (under each terms): (classification from 1 to 6) very good (5 / five). (from 04:30 to 01:48 am), Częstochowa / Częstochowa (from 06:18 am to 06:45), Warszawa / Warsaw (from 11:00 pm / Juli 31) July 27/ 28, 29, 30, 31 / August 01, Thursday/ Friday, Saturday, Sunday, Monday, Time completed 08:48 PM / 09:45 am/10:28 am / 05:41 pm, 10:48 am / 05:15 pm / 09:36 am / 05:25 pmTime central – european. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz ==–..Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!). Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!! Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!) Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International. Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia). I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (fir
 19. 19 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 7:07 AM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js==–..Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem, Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon. Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia). I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (first of all / most of all) with the guilt: Bronislaw Komorowski, who has only 3% of true support, with the guilt Donald Tusk, who has only 5% of real support, with guilt the Jaroslaw Kaczynski, who has only 5,5 % of true support. Bronislaw Komorowski; additionally wrest eggs behind unlawful / illegal flight to Georgia (without my permission). Czy mieszkańcy całej Polski nie umieją samodzielnie myśleć? Do zobaczenia niebawem pseudo-Legnica (Do pozytywnego dla mnie skutku!) Whether Inhabitants the entire Polish do not are unable to think for themselves? See you soon pseudo-Legnica! (To a positive for me effect / result!) The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw July 27/ 28, Thursday, Time completed 08:48 PM, Time central – european. Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia). Czy mieszkańcy całej Polski nie umieją samodzielnie myśleć? Do zobaczenia niebawem pseudo-Legnica (Do pozytywnego dla mnie skutku!) I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (first of all / most of all) with the guilt: Bronislaw Komorowski, who has only 3% of true support, with the guilt Donald Tusk, who has only 5% of real support, with guilt the Jaroslaw Kaczynski, who has only 5,5 % of true support. Bronislaw Komorowski; additionally wrest eggs behind unlawful / illegal flight to Georgia (without my permission). Whether Inhabitants the entire Polish do not are unable to think for themselves? See you soon pseudo-Legnica! (To a positive for me effect / result!) The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw July 27/ 28, Thursday, Time completed 10:23 AM, Time central – european. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ==–..Jeżeli prywatne osoby, zdrajcy stanu polskiego i zarazem pospolici przestępcy, którzy nie mają nawet w minimalnym stopniu pojęcia o zarządzaniu jednym biurkiem (osoby, które powinny być aresztowane i skierowane do budowy wszystkich rodzajów dróg w całej Polsce, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i przez cały, okrągły, kalendarzowy rok, przestrzegając zarazem kodeksu pracy), którzy są wymienieni / wyszczególnieni w moich wszystkich materiałach jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński (sprawdziłem działalność wszystkich partii politycznych na całym Świecie po 1945 / większość tych partii politycznych to organizacje przestępcze / kryminogenne; Porozumienie Centrum to bardzo zawiły rebus, podobnie jak Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego) i inne podobne gady opuszczą granice całej Polski / wyjadą poza granice całej Polski to można (wszyscy) do nich strzelać (dosłownie przez cały rok) jak do kaczek w okresie na to wyznaczonym. Na obszarze całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski tylko / tylko / tylko / tylko moja skromna osoba może ich naprawdę zabić (zabić fizycznie zgodnie z każdym prawem). Nie pozwolę na to, żeby inna narodowość pastwiła się nad tym marionetkowym zbiorowym gównie (sorry). Dla przypomnienia! Ja nigdy nie pozwolę na powrót komunizmu i faszyzmu! If private person, traitor of State the Polish and directly vulgar / commonplace criminals, who do not have even in the minimal degree of ​​concept about management one writing-desk (people / persons, who should be arrested and sent to / at construction / building all types of roads in Poland, 24 hours within during the day and night, seven days and night in a week and by round, calendar year, while respecting the Code Labour), which are listed / see list in my all materials as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczynski (I checked the activity of all parties political around the World after 1945 / majority these political parties are organizations criminal / crime-genn; The ‚Entente Centre’ it a very abstruse rebus / puzzle, similarly as Fund Service Debt(liabilities) Foreign.) and other similar reptiles leave the boundaries of the entire Polish / go away outside the boundaries of the entire Polish, it one may (all) to them shoot (literally, throughout the year) as to ducks in the time at it appointed. At area the Whole Sovereign Independent Polish, only / just / only / just My Humble Person can them really kill (kill / slay physically in accordance with each Law). Do not I will let at it, in order to another Nations torment / bully above this marionette, collective shit (sorry). For a reminder! I never Do not I will let at the return communism and fascism! Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, Warszawa / Warsaw, July 21/22/23/24/25, 2011 / Thursday/Friday/Saturday / Sunday / Monday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM/11:18 AM/09:17 AM/01:04 PM, Time central – european. ==–..W związku z bezprawiem (zmasowane przestępcze działania na skutek uzasadnionego lęku / strachu) administracji usługi Windows Live Spaces i Usługi Yahoo! PULSE i nie wywiązanie się z moich prawnych / uzasadnionych żądań / działań przejmuję na moją osobistą własność / prywatną własność (do czasu wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby): Całe Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, całą Irlandię, całą Islandię, całą Kanadę. Oczekuję abdykacji Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i dymisji premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w ciągu siedmiu dni. Moje działania są uzasadnione i podyktowane ze synchronizowanym prawem międzynarodowym. Będzie kontynuacja tych tematów / waszych problemów. In connection with the lawlessness (large-scale criminal activities at effect / result reasonable fear / dread) the administration services of Windows Live Spaces and services Yahoo PULSE and do not meet with my legal / legitimate / justified requests / activities (I) take over at my personal ownership / at my private ownership (to time / to moment the fulfillment itself with all my obligations in comparison me / to My Humble Person): All of United Kingdom Great Britain, all of Ireland, all of Iceland, all of Canada. I await at the abdication of the Queen of the United Kingdom Great Britain and the resignation / dismissal of Prime Minister of the United Kingdom Great Britain within seven days. My actions are justified and dictated with synchronized by Apolitical Independent Law International. Will continuation all of the themes / your problems. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, July 21/22/23, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM, Time central – european. Bezprawie w Całej Polsce jest tylko i wyłącznie z winy dotychczasowych ekip rządzących; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński i inni podobni, z całej dotychczasowej czapy muszą odejść na zawsze w zapomnienie, wszyscy po 1945 roku będący u jakiejkolwiek władzy nie mogą wrócić do władzy. Tak musi być jeżeli chcemy / pragniemy prawdziwego dobra. Proszę / sugeruję / żądam. Lawlessness in the Whole Poland is only and exclusively / solely with guilt the current governing teams; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jaroslaw Kaczynski and others alike with across caps must at go forever in oblivion, all after 1945 being upon authority do not maybe return to power. So must be if we want the true good. Please / suggest / I demand. Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, July 21/22/23, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM/11:18AM, Time central – european. ==–..Nie myśleć i nie działać według starych szablonów! Okrągły stół w 1989 w Polsce to drugi Poczdam (obszar Berlin-Brandenburg, D) i druga Jałta ( Półw. Krymski, Ukraina / dawniej ZSRR)! Do not think and do not act according old the templates / stereotypes / stencils / patterns! Round table / Roundtable in 1989 in Poland it the first and second Potsdam (area Berlin-Brandenburg, D) and the first and second Yalta (area Halbinsel-Krim, Ukraine / in antecedents Soviet Union)! Bezprawie w Całej Polsce jest tylko i wyłącznie z winy dotychczasowych ekip rządzących; [Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński i inni podobni, z całej dotychczasowej czapy / grupy widmo muszą odejść na zawsze w zapomnienie, wszyscy po 1945 roku będący u jakiejkolwiek władzy nie mogą wrócić do władzy]. Tak musi być jeżeli chcemy / pragniemy prawdziwego dobra. Proszę / sugeruję / żądam. Lawlessness in the Whole Poland is only and exclusively / solely with guilt the current governing teams; [Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jaroslaw Kaczynski and others alike with across caps / group specter must at go forever in oblivion, all after 1945 being upon authority do not maybe return to power]. So must be if we want the true good. Please / suggest / I demand. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległ​ej Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates. Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, Warszawa / Warsaw, July 21/22/23/24/25, 2011 / Thursday/Friday/Saturday / Sunday / Monday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM/11:18 AM/09:17 AM, Time central – european. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, July 21/22/23, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ==–..Sprawdziłem stan prawny, moralny, etyczny, ekonomiczny i każdy inny wszystkich rodzin / osób (biernych / aktywnych), które zorganizowały nieuzasadniony / bezprawny na mnie atak / lincz w dzień 19 luty 2007 i później. Niestety w większości; Na chwilę bieżącą / obecną są to ukryci, wszechstronni przestępcy (często bardzo młodzi), współpracujący z róznymi przestępczymi zorganizowanymi środowiskami (pośrednio i bezpośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski (jutro przybędą nowi / Marta Kaczyńska; daję wam ostatnią szansę >: czekam na e-mal od Ciebie / wszystko wiem / dosłownie wszystko / Czy mam Tobie cofnąć gwarancję bezpieczeństwa?) i prawie cała grupa widmo i nie tylko. I checked the status legal / law / rules, moral, ethical, economic and each another all families / individuals / person (passive / active), which organized the unjustified / unfair / forcible / unlawful / illegal / undue / illicit / lawless / wrongful / unrighteous at me attack / lynching in day February 19, 2007 and latterly. Unfortunately, in most; At this the moment the current / present these are it hidden, versatile offenders (often very young), cooperating with various, crime organized in circles / environments (directly and indirectly); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski ( tomorrow come new), almost the entire group specter and do not only. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, July 21/22, 2011 / Thursday/Friday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM, Time central – european. Poland, Warsaw, July 18, 2011 / Monday, Time completed PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ==–..Jak zwykle / Jak zawsze; Poczta bez reakcji. Byłem osobiście w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego; Po pierwszej rozmowie brak jakiejkolwiek reakcji! ( W myśl normalnego prawa – przy tak wielkiej niesubordynacji – czy naprawdę mam zacząć (a powinienem i mam takie prawo) was zabijać za niewykonane rozkazy i nie tylko, w stanie wyjątkowym na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski? Tego Stanu Wyjątkowego osobiście jeszcze nie odwołałem. Tylko od was zależy czy ten stan wyjątkowy odwołam. Między innymi przez was Cała Polska i Cały Świata / ZIEMIA stracił / straciła dwa lata czasu; przekładając to na język ekonomiczny Cała Polska i Cały Świat stracił 50 lat czasu! Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat! Do Marty Kaczyńskiej PILNE; Nadal czekam na osobisty normalny kontakt z Tobą (tylko dziś [20 Lipiec 2011 do godziny 20:00/8:00 pm] / szczegóły w innych miejscach. PO TYM CZASIE BĘDZIE JUŻ MUSZTARDA PO OBIEDZIE. JEŻELI NIE POTRAFISZ KORZYSTAĆ Z CZTERECH PODSTAWOWYCH FUNDAMENTÓW, PROSZĘ DOTRZEĆ DO MNIE WRAZ Z MĘŻEM; PRZY OKAZJI SPRAWDZĘ JAKIM JEST NAPRAWDĘ PRAWNIKIEM)! ==–..BARDZO PILNE I BARDZO WAŻNE DLA DOBRA PRAWDZIWEGO CAŁEJ POLSKI I DLA DOBRA PRAWDZIWEGO CAŁEGO ŚWIATA! UZASADNIENIE DLACZEGO JUŻ NIE MA I NIE BĘDZIE KOMPROMISU (zbyt dużo czasu straciłem na głupie / idiotyczne / wręcz chore przepychanki a tak naprawdę straciła ten czas CAŁA POLSKA I CAŁY ŚWIAT!!!!!!!); WSZYSTKO WIEM, WSZYSTKO WIDZĘ, WSZYSTKO CZUJĘ, WSZYSTKO SŁYSZĘ, DO WSZYSTKIEGO MAM LEGALNY DOSTĘP. JAK DOTĄD NIGDY JESZCZE SIĘ NIE POMYLIŁEM / NIE OMYLIŁEM. CZAS DOTYCHCZASOWY TO POKAZAŁ I UDOWODNIŁ. PRZYKRO MI ALE TAKA JEST PRAWDA. GDYBY WYSTĄPIŁY JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, PROSZĘ STUDIOWAĆ CAŁY MÓJ MATERIAŁ ŁĄCZNIE ZE STAŁĄ KLAUZULĄ!!!!!!! NIC I NIKOGO NIE USPRAWIEDLIWIA BRAK MOICH NOTATEK I KOMENTARZY, BRAK ZEWNĘTRZNEJ SZATY MOICH WSZYSTKICH OBSZARÓW W USŁUDZE WINDOWS LIVE SPACES, KTÓRE USUNĄŁ BEZPRAWNIE W CELU ZATARCIA DOWODÓW (niebawem podejmę działania w tym procederze) ADMINISTRATOR-PRZESTĘPCA. Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 09:49/10:00 AM, Time central – european. ==–..Proszę bezwzględnie i natychmiast realizować i stosować (proszę nadrabiać stracony czas) wszystkie – tylko i wyłącznie – moje wszystkie przepisy prawa; wszystkie moje instrukcje, wszystkie moje zarządzenia z mocą ustawy, polecenia, rozkazy, przepisy specjalne i itp. jeżeli WSZYSCY UCZCIWI MIESZKAŃCY CAŁEJ PLANETY ZIEMIA PRAGNĄ PRZETRWANIA ŻYCIA NA ZIEMI !!!!!!! NEGATYWNI WSZYSCY MANIPULANCI, ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLICI PRZESTĘPCY: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO swoje brudne pazury „wsadzili” w KONSTYTUCJĘ CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ POLSKI! PRECZ ZE ŚMIERDZĄCYMI KOPYTAMI / ŁAPAMI OD WSZELKICH PRZEPISÓW PRAWA PRAWDZIWI KANALIE OBOJGA PŁCI! BARANY, DZIWKI, ANTYTALENTY, NEGATYWNI WSZYSCY MANIPULANCI, ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLICI PRZESTĘPCY: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO zawarli jakiś tam kompromis! Tak zawarli pomiędzy tylko sobą żeby się utrzymać najdłużej przy korytach! WSZYSCY UCZCIWI MIESZKAŃCY ZIEMI I CAŁEJ POLSKI W OGÓLE JUŻ NIE POPIERAJĄ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAWDZIWYCH KANALII! WYŻEJ WYMIENIENI KANALIE NIE MAJĄ PRAWA PODPISYWAĆ ŻADNYCH PRZEPISÓW PRAWA / ŻADNYCH DOKUMENTÓW! PRAWIE WSZYSTKIE PARTIE POLITYCZNE Z ICH LIDERAMI MAJĄ NAJNIŻSZE POPARCIE OD X CZASU. PLATFORMA OBYWATELSKA z pseudotuskiem donaldem i pseudokomorowskim bronisławem, PIS z kaczyńskim jarosławem mają najniższe notowania / najniższe poparcie w dziejach partii politycznych! Dla przypomnienia! ŻADEN KOMPROMIS NIE JEST JUŻ MOŻLIWY! TYLKO SPEŁNIENIE / ZREALIZOWANIE WSZYSTKICH MOICH WARUNKÓW SPOWODUJE ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH PROBLEMÓW W CAŁEJ POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE I WE WSZECHŚWIECIE! TAKŻE DLA PRZYPOMNIENIA! NIE MA POWROTU DO komunizmu! NIE MA POWROTU DO FASZYZMU! TO BYŁY I SĄ SYSTEMY, KTÓRE MORDOWAŁY PRAWIE WSZYSTKICH I PRAWIE WSZYSTKO! WYŻEJ WYMIENIENI PRAWDZIWI KANALIE MUSZĄ BYĆ WYRWANI Z KORZENIAMI! TO SĄ CHWASTY! DOKONAŁEM ANALIZY STANU – ZWŁASZCZA EKONOMICZNEGO – CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ POLSKI; wyżej wymienieni KANALIE dążą za wszelką cenę do rozbioru ekonomicznego MOJEJ OJCZYZNY POLSKI! STAN PAŃSTWA POLSKIEGO JEST W DEPRESYJNYM STANIE EKONOMICZNYM! PRAWIE WSZĘDZIE – Z WINY PRZEDE WSZYSTKIM donalda tuska i bronisława komorowskiego – jest brud, zacofanie i ubustwo! ZE STRACHU PRZED CELAMI WIĘZIENNYMI ZAPRZEDALI SWOJE CIAŁO, SWOJĄ DUSZĘ i CAŁĄ POLSKĘ DIABŁU! PROSZĘ JEDNOCZEŚNIE ZAWSZE PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE PIENIĄDZE PODATNIKÓW SĄ MARNOTRAWIONE! STRAŻ MIEJSKA w WARSZAWIE do komorowskiego bronisława dokłada co miesiąc 300,000.00PLN (trzysta tysięcy złotych)! UWAGA!!!!!!! INFORMACJA DLA NEGATYWNYCH WSZYSTKICH MANIPULANTÓW, ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁEJ GRUPY WIDMO (TYLKO W JĘZYKU POLSKIM i JUŻ WIEMY O CO „CHODZI”!!!!!!!) >; Jeżeli komukolwiek i w jakikolwiek sposób podaję / przekazuję moje nazwisko: Cendrowski i obydwa moje imiona: Wiesław Tomasz, dodając do tego informację dotyczącą sposobu odnalezienia tylko moich wszystkich dziesięciu blogów i zapoznania się z całym tylko moim materiałem np. przez WYSZUKIWARKĘ GOOGLE, nie oznacza to wcale, że moje podstawowe dane: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ (napisane w jakikolwiek sposób osobiście przeze mnie (np. na kartce) lub przez kogokolwiek innego) (nawet potraktowane jako mój podpis) upoważniają kogokolwiek i w czymkolwiek do jakiegokolwiek działania, na które ja wyrażam zgodę!!!!!!! PROSZĘ NIGDY TAK TEGO NIE TRAKTOWAĆ / NIE ODWRACAĆ LOGIKI I KWINTESENCJI!!!!!!! CHCĄC ODE MNIE UZYSKAĆ JAKĄKOLWIEK ZGODĘ NA COKOLWIEK NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE DO MNIE I UZYSKAĆ NA SPECJALNYM DRUKU (który jest tylko w moim posiadaniu) MOJĄ PISEMNĄ ZGODĘ PODPISANĄ OSOBIŚCIE TYLKO PRZEZE MNIE!!!!!!! JAK DOTYCHCZAS NIGDY I NIKOMU NIE WYDAŁEM JAKIEJKOLWIEK ZGODY NA COKOLWIEK!!!!!!! OSTRZEGAM!!!!!!! PROSZĘ NIGDY NIE MANIPULOWAĆ NEGATYWNIE CZYMKOLWIEK I KIMKOLWIEK!!!!!!! CO ZA IDIOTKA I IDIOTA, ŚWINIA, WIEPRZ (ja wiem kto; niebawem ci przestępcy będą rozliczeni) i itp. „WYPUSZCZA” (ŁAMIĄC WSZELKIE PRAWO) ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO (informacja PILNA dla Marty Kaczyńskiej: pilnie osobiście z kontaktuj się ze mną w sprawie Twojego STRYJA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO / wcześniej wyślij do mnie e-mail na adres: atwtc@yahoo.com ; nie zlekceważ moje „prośby”) poza granice całej POLSKI?!!!!!!! PROSZĘ ZAWSZE PAMIĘTAĆ O WSZYSTKICH ZASADACH STAŁEJ KLAUZULI!!!!!!! Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, July 19, 2011 / Tuesday, Time completed 03:12 PM, Time central – european. Poland, Warsaw, July 18, 2011 / Monday, Time completed 11:19 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Dla przypomnienia. Przysięgam, że tak będzie. Wyszukaj i Sprawdź wszystkie moje przysięgi!!!!!!! Tuż po przejęciu osobiście przeze mnie wszystkich posesji; gmachów, budynków, biur, gabinetów służbowych po nielegalnej władzy rządu i po nielegalnej kancelarii prezydenta: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i inne podobne gady, zdrajcy Stanu Polskiego i nie tylko, prawie cała grupa widmo, pospolici przestępcy (Te barany, antytalenty, głąby kapuściane nie mają żadnego programu); Nastąpi bardzo szybka realizacja całego mojego programu bez żadnej szkody / straty dla każdego człowieka w Całej Polsce i na całym Świecie. Drobny przykład realizacji mojego programu (bardzo drobny wątek mojego programu); W całej Polsce wszyscy pracownicy / robotnicy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego otrzymają wszystkie zaległe / opóźnione wynagrodzenia / uposażenia / pensje, bez żadnych zawirowań negatywnych dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki. Na całym Świecie wszyscy pracownicy / robotnicy w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych otrzymają wszystkie zaległe wynagrodzenia / uposażenia / pensje, bez żadnych zawirowań negatywnych dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki. For a reminder. I swear, that they will. Search and check all my vows / oath!!!!!!! Near at hand after the acquisition personally by me all property; buildings, offices after the illegal of government and after the illegal office president’s: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski and other similar reptiles, betrayers of State Polish and not only Polish, almost the whole group specter, commonplace criminals (These rams do not have any program.); Will be a very quickly implementation / realization my whole program without any damage / loss for each human in whole Poland and at Whole World. Trifling example / instance with my program ( very trifling thread my program); In the Whole Poland all employees / workers within one month calendar receive all the outstanding / delayed: wages / salaries, without any turbulence negative for companies and for the whole economy. At all over the World all employees / workers in the within six months calendar receive all the outstanding / delayed; wages / salaries / reparation / remuneration, without any turbulence negative for companies and for the whole economy. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, July 15, 2011 / Friday, Time completed 09:59 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. – Angela Dorothea Merkel, z całym szacunkiem; Dokonałaś naprawy / odnowy / regeneracji autostrady / numer 11 (A11) (szlak międzynarodowy / numer E28), która jest przedłużeniem polskiej autostrady A6 (szlak międzynarodowy ten sam / identyczny) (przejście graniczne Kołbaskowo)? Osobiście kierowałem / prowadziłem twoje nowe auto ciężarowe marki MAN po autostradzie A11; Twoja ciężarówka prawie się rozpadła! Pani Angela Dorothea Merkel; Czy dobrze tobie było ze zdrajcami Stanu Polskiego i pospolitymi przestępcami: Bronisław Komorowski i Donald Tusk? (Jak dotychczas nikt nie otrzymał ode mnie żadnego pisemnego zezwolenia z moim osobistym podpisem). Frau Angela Dorothea Merkel, aus / von allem respekt / wertschätzung; Sie machte eine reparatur / restaurierung / neuerung Autobahn anzahl 11 (A11) (die internationale route nummer E28), welche ist die erweiterung der polnischen Autobahn A6 (die internationale route die gleichen, identisch) (grenzübergang Kołbaskowo)? Persönlich fuhren Ihre neues Auto MAN (LKW) auf der Autobahn A11 (E28); Deine LKW (MAN) fast sich zerfiel / zusammengebrochen. Frau Angela Dorothea Merkel; Ob Sie gut war mit verräter Staates Polnischen / ob gut Sie waren mit verräter Staates Polnischen und gewöhnliche kriminelle: Bronisław Komorowski und Donald Tusk? (Wie bis jetzt niemand nicht empfangen als mir keiner geschrieben erlauben mit meine persönlich unterschrift / bildunterschrift.) Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, July 11, 2011 / Monday, Time completed 03:29 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Znak Orła Białego Zbudowani na Chrystusie Hymn Polski HQ (Stereo) Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – SIÓDMY ZAMACH NA MOJE BARDZO CENNE ŻYCIE FIZYCZNE. Hide Details FROM: Wieslaw Cendrowski TO: Szapował Jarosław CC: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl Message flagged POLAND, WARSAW, Thursday, July 14, 2011 9:12 AM Message body Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. ==–..Dzień dobry. W związku z tym, że minionej nocy z 13 na 14 Lipca 2011 r. (podczas rozpoczętej mojej podróży do miejscowości Legnica 59 220, Polska po MOJE OSOBISTE RZECZY , które muszą być w idealnym stanie, nie może brakować nawet jednej najdrobniejszej pozycji) zaplanowano kolejny poważny już siódmy ZAMACH NA MOJE BARDZO CENNE ŻYCIE FIZYCZNE (mój oryginalny podpis jest wart miliony a być może, że i biliony dolarów / EUR-o), byłem zmuszony tę / tą podróż przerwać. Dotrę do celu (do Legnicy 59 220) w bardzo krótkim terminie / czasie nieprzewidywalnym dla nikogo, w najmniej oczekiwanym momencie. Proszę być przygotowanym na moją prywatną-służbową wizytę w każdej chwili. W takiej sytuacji jestem zmuszony podjąć radykalne zasady działania. INFORMACJA O KOLEJNYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE JEST SPRAWDZONA / JEST PRAWDZIWA (fakty i dowody są u mnie). TEN ZAMACH MIAŁ MNIE – NAPRAWDĘ JUŻ -POZBAWIĆ ŻYCIA FIZYCZNEGO (do baranów nie dotarło jeszcze, że jestem niezniszczalny / jestem zabezpieczony – w sposób tylko mi wiadomy – od każdej nienaturalnej śmierci). UDZIAŁ W TYM PLANOWANYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE MA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO: bronisław Komorowski, donald tusk, radosław sikorski i prawie cała grupa widmo, prawie cała czapa (to nie są urojenia / to nie są halucynacje). Miejscowość Legnica 59 220 ma także bardzo poważny udział w zamachach na moje cenne życie tak cenne, że aż bezcenne. Dla przypomnienia! Legnica 59 220 to największe dla mnie byłe piekło na Ziemi pod każdym względem; pod względem osobistym i zawodowym! (Dotychczas nie odzyskałem – z winy przestępcy gospodarczego Waldemar Aleksander Marek – dokumentów od przestępczej sp. z o.o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, Legnica 59 220, nie odzyskałem także zaległego z dwóch lat mojego wynagrodzenia (do ręki / do dłoni a nie na konto moje osobiste w moim banku otrzymałem tylko 954.00PLN. SĄD W CAŁEJ POLSCE JAK NA RAZIE – Z CAŁYM SZACUNKIEM – NIE JEST WSTANIE BARDZO SZYBKO I SKUTECZNIE ROZWIĄZAĆ TEGO PROBLEMU. WYGRANA W SĄDZIE TO NIE WSZYSTKO. WYGRANA JEST WTEDY KIEDY MAM NATURALNE PIENIĄDZE. WYGRANA JEST WTEDY / BĘDZIE WTEDY GDY WSZYSTKIE MOJE / NASZE PIENIĄDZE BĘDĄ ZAKSIĘGOWANE NA MOIM OSOBISTYM KONCIE BANKOWYM!!!!!!! W MYŚL NORMALNEGO PRAWA; NIE MOGĄC ODZYSKAĆ ŚWIADECTWA PRACY OD PRZESTĘPCY GOSPODARCZEGO waldemar aleksander marek jestem nadal / czuję się nadal pracownikiem sp. z o.o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, Legnica 59 220 a więc zobowiązania finansowe (tylko podstawy) wobec mnie rosną z miesiąca na miesiąc!!!!!!! „A” więc do zobaczenia niebawem, w bardzo krótkim czasie!!!!!!! JA NIE ŻARTUJĘ NIGDY W POWAŻNYCH I W BARDZO POWAŻNYCH SPRAWACH / TEMATACH!!!!!!! Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda? http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław T
 20. 20 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 7:08 AM

  ==–..Dzień dobry. W związku z tym, że minionej nocy z 13 na 14 Lipca 2011 r. (podczas rozpoczętej mojej podróży do miejscowości Legnica 59 220, Polska po MOJE OSOBISTE RZECZY , które muszą być w idealnym stanie, nie może brakować nawet jednej najdrobniejszej pozycji) zaplanowano kolejny poważny już siódmy ZAMACH NA MOJE BARDZO CENNE ŻYCIE FIZYCZNE (mój oryginalny podpis jest wart miliony a być może, że i biliony dolarów / EUR-o), byłem zmuszony tę / tą podróż przerwać. Dotrę do celu (do Legnicy 59 220) w bardzo krótkim terminie / czasie nieprzewidywalnym dla nikogo, w najmniej oczekiwanym momencie. Proszę być przygotowanym na moją prywatną-służbową wizytę w każdej chwili. W takiej sytuacji jestem zmuszony podjąć radykalne zasady działania. INFORMACJA O KOLEJNYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE JEST SPRAWDZONA / JEST PRAWDZIWA (fakty i dowody są u mnie). TEN ZAMACH MIAŁ MNIE – NAPRAWDĘ JUŻ -POZBAWIĆ ŻYCIA FIZYCZNEGO (do baranów nie dotarło jeszcze, że jestem niezniszczalny / jestem zabezpieczony – w sposób tylko mi wiadomy – od każdej nienaturalnej śmierci). UDZIAŁ W TYM PLANOWANYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE MA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO: bronisław Komorowski, donald tusk, radosław sikorski i prawie cała grupa widmo, prawie cała czapa (to nie są urojenia / to nie są halucynacje). Miejscowość Legnica 59 220 ma także bardzo poważny udział w zamachach na moje cenne życie tak cenne, że aż bezcenne. Dla przypomnienia! Legnica 59 220 to największe dla mnie byłe piekło na Ziemi pod każdym względem; pod względem osobistym i zawodowym! (Dotychczas nie odzyskałem – z winy przestępcy gospodarczego Waldemar Aleksander Marek – dokumentów od przestępczej sp. z o.o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, Legnica 59 220, nie odzyskałem także zaległego z dwóch lat mojego wynagrodzenia (do ręki / do dłoni a nie na konto moje osobiste w moim banku otrzymałem tylko 954.00PLN. SĄD W CAŁEJ POLSCE JAK NA RAZIE – Z CAŁYM SZACUNKIEM – NIE JEST WSTANIE BARDZO SZYBKO I SKUTECZNIE ROZWIĄZAĆ TEGO PROBLEMU. WYGRANA W SĄDZIE TO NIE WSZYSTKO. WYGRANA JEST WTEDY KIEDY MAM NATURALNE PIENIĄDZE. WYGRANA JEST WTEDY / BĘDZIE WTEDY GDY WSZYSTKIE MOJE / NASZE PIENIĄDZE BĘDĄ ZAKSIĘGOWANE NA MOIM OSOBISTYM KONCIE BANKOWYM!!!!!!! W MYŚL NORMALNEGO PRAWA; NIE MOGĄC ODZYSKAĆ ŚWIADECTWA PRACY OD PRZESTĘPCY GOSPODARCZEGO waldemar aleksander marek jestem nadal / czuję się nadal pracownikiem sp. z o.o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, Legnica 59 220 a więc zobowiązania finansowe (tylko podstawy) wobec mnie rosną z miesiąca na miesiąc!!!!!!! „A” więc do zobaczenia niebawem, w bardzo krótkim czasie!!!!!!! JA NIE ŻARTUJĘ NIGDY W POWAŻNYCH I W BARDZO POWAŻNYCH SPRAWACH / TEMATACH!!!!!!!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  POLAND, WARSAW, Thursday, July 14, 2011 9:20 AM Jul 14, 2011

 21. 21 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 7:11 AM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World.
  Sep 30, 2010 – Buzz – Public

  ==–..My proposal for the Judiciary (in) Iceland. matter / theme / topic: Release from objections / from allegations Mr. Prime Minister of Iceland > : Geir Haarde.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Geir_Haarde
  Behind release from objections / from allegations Mr. Prime Minister of Iceland > : Geir Haarde,
  My Humble Person will introduce / implement the royalty-free, my ideal,
  comprehensive program in Iceland (in) during one year.
  My Humble Person guarantee a hundred percent victory.
  My Humble Person guarantee a hundred percent success.
  Stratovarius – Anthem Of The World
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Thu, September 30, 2010 11:13:24 AM
  Hello / Good Morning The President of Iceland > : Ólafur Ragnar Grímsson.
  From:
  Wieslaw Cendrowski
  To: president@president.is

  ==–..Hello / Good Morning The President of Iceland > : Mr. Ólafur Ragnar Grímsson.
  My proposal for the Judiciary (in) Iceland. matter / theme / topic: Release from objections / from allegations Mr. Prime Minister of Iceland > : Geir Haarde.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Geir_Haarde
  Behind release from objections / from allegations Mr. Prime Minister of Iceland > : Geir Haarde,
  My Humble Person will introduce / implement the royalty-free, my ideal,
  comprehensive program in Iceland (in) during one year.
  My Humble Person guarantee a hundred percent victory.
  My Humble Person guarantee a hundred percent success.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17

  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends at whole the World; To see and to hear soon(48h).
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends;
  My / our Victory is and must be in a hundred percent.
  My / ours Succes is and must be in a hundred percent.

  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Once again I greet with all my heart all the Honest Leaders all the Nations / Countries / State and all the Continents.
  Once again I greet with all my heart all the Honest People, Inhabitants the World and the Universe. For all of you always / forever be a shining sun.
  With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
  Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Stratovarius – Anthem Of The World

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Sep 07, 2011 – Buzz – Public

  ==–..(我右要求,我右正常的)我到写或说中中国或语言日本? 在保证金历史: Bronisław Komorowski 并 Donald Tusk 并 整个组谱…….(私は要求する権利を持っている)(後に私のサイド右は正常)私が書くか中国語と日本語で話す必要がある?マージンの歴史: Bronisław Komorowski や Donald Tusk や 全てのグループのスペクトル…….
  Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat. My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic. [(κλήση από την άφιξη) Μπορείτε είναι προσκαλούμε να έρθει σε μένα στα ιαπωνικά ή κινεζικά!? (είμαι σε αναμονή)] Dzień dobry panie Niewiadomy. Przepraszam; Nie wiem z kim polemizuję. To nie jest tak z punktu Prawa Międzynarodowego i z punktu Prawa Ze Synchronizowanego Wszystkich Narodów Świata / Ziemi. Czy pan w ogóle wie i rozumie na czym polega prawidłowa Synchronizacja Prawa Wszystkich Narodów Świata / Ziemi? Ja jako pierwszy na Ziemi tego dokonałem; Proszę zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami i moją stałą klauzulą z wszelkimi innymi moimi warunkami prawnymi (bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów) ( co najmniej pół roku studiowania). Proszę wpisać w WYSZUKIWARKĘ GOOGLE moje nazwisko i moje imiona: Cendrowski Wiesław Tomasz lub Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest Moja Skromna osoba). Uzyska pan w ten sposób dostęp do prawie wszystkich moich materiałów………Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials. ///////////////// Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim? (dotyczy to wszystkich, którzy mieli lub mają stawić się osobiście u mnie/ drogę do mnie znacie krok po kroku)? May / maybe you summon in Japanese or Chinese language? Dutkiewicz Rafał (pamiętasz? Pomogłem pozytywnie tobie i innym i co? Spotkałem się ze szczerym chociażby uśmiechem (Znajdź się sam w moich materiałach). Ewa Bożena Kopacz i inni (łącznie ze zdymisjonowanymi / odwołanymi przeze mnie osobiście) nie odpuszczę wam dosłownie niczego co już zaszkodziło Całemu Światu i Całej Mojej Polsce (starzy bywalcy w moich wszystkich materiałach też się do nich zaliczają / czy mam się powtarzać w oczywistych tematach / sprawach? Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials. [(κλήση από την άφιξη) Μπορείτε είναι προσκαλούμε να έρθει σε μένα στα ιαπωνικά ή κινεζικά!? (είμαι σε αναμονή)]

  NASA With full one-person responsibility full Rights-Law, Fighter jets breaking the sound barrier and no only – speed light – Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezaleznej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Czekam (tylko 4h) na spełnienie / na realizację wszystkich moich warunków (bezwzględnie dla dobra wszystkich mieszkańców całego Świata). Czy to dociera do wszystkich wezwanych do przybycia / do przyjazdu osobistego (Dutkiewicz Rafał, Ewa Kopacz i inni zdymisjonowani przeze mnie osobiście lub nie powołani przeze mnie osobiście: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak i etc.) do mnie / do mojej skromnej osoby (szczegóły we wszystkich moich materiałach)? Czas pozytywny naprawdę się już kończy.

  I’m waiting (only 4h) at fulfillment / compliance / execution / at realization all my conditions (strictly for the benefit of all inhabitants the Whole World). Whether it reaches to all ‘invited’ to me / to arrival personal (Dutkiwicz Rafał, Ewa Kopacz and others dismissed by me personally or not appointed by me personally: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak & etc.) to me / to My Humble Person (details in all of my materials)? Time positive truly itself already ending / ends.

  Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

  Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

  Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

  Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

  Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/428690,trybunal_w_strasburgu_brak_mozliwosci_wyboru_etyki_narusza_prawo.html,komentarze,3

  Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Fw: Dzień dobry panie Niewiadomy.

  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  marcin.piasecki@infor.pl

  CC:

  marek.kutarba@infor.pl

  Message flagged
  The Whole POLAND; OPOLE & etc. , Tuesday, September 6, 2011 11:52 AM / 12:00 AM/PM/ 3:38 PM / 05:24 PM
  Message body
  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: “marek.kutarba@infor.pl”
  Cc: “andrzej.talaga@infor.pl”
  Sent: Tuesday, September 6, 2011 11:49 AM
  Subject: Dzień dobry panie Niewiadomy.
  GazetaPrawna.pl
  Grupa kapitałowa INFOR PL S.A.
  Wydawca: INFOR Biznes Sp. z o.o.
  01-042 Warszawa,
  ul.Okopowa 58/72tel.: (022) 530 40 40
  fax: (022) 530 40 39
  e-mail: gp@infor.plKONTAKTY:
  Biuro Obsługi Klienta:
  tel.: (0 22) 212 07 30, 761 30 30, 0 801 626 666
  tomasz.wroblewski@infor.plmarek.kutarba@infor.plandrzej.talaga@infor.plmarcin.piasecki@infor.plbok@infor.pl

  05-270 Marki,
  ul.Okólna 40

  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/428690,trybunal_w_strasburgu_brak_mozliwosci_wyboru_etyki_narusza_prawo.html,komentarze,2

  ==–..Dzień dobry panie Niewiadomy. Przepraszam; Nie wiem z kim polemizuję. To nie jest tak z punktu Prawa Międzynarodowego i z punktu Prawa Ze Synchronizowanego Wszystkich Narodów Świata / Ziemi. Czy pan w ogóle wie i rozumie na czym polega prawidłowa Synchronizacja Prawa Wszystkich Narodów Świata / Ziemi? Ja jako pierwszy na Ziemi tego dokonałem; Proszę zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami i moją stałą klauzulą z wszelkimi innymi moimi warunkami prawnymi (bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów) ( co najmniej pół roku studiowania). Proszę wpisać w WYSZUKIWARKĘ GOOGLE moje nazwisko i moje imiona: Cendrowski Wiesław Tomasz lub Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest Moja Skromna osoba). Uzyska pan w ten sposób dostęp do prawie wszystkich moich materiałów.

  Dwa pytania dla wszystkich Mieszkańców Wszechświata: Czy Wszechświat jest to rachunek prawdopodobieństwa skończony, czy jest to rachunek prawdopodobieństwa nieskończony? Czy Wszechświat jest to wartość bezwzględna? (pojemność notatek jest ograniczona!)

  Two questions for all Inhabitants of the Universe: Whether the Universe is it bill / reckoning the probability a finite, twhether is it bill / reckoning the probability infinite? – Is / Whether / or / if – the Universe is it the absolute value? (notes capacity is limited? / limited notes is capacity?)
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (czekam samozwańczy komorowski bronisław i nie tylko; bezprawie wasze musi się bardzo prędko zakończyć! / szczegóły we wszystkich moich materiałach)

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/

  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  Fw: Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim?
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  kancelaria@mz.gov.pl

  CC:

  kancelaria-mz@mz.gov.pl

  Message flagged
  The Whole POLAND; OPOLE & etc., Tuesday, September 6, 2011 5:16 PM / 05:25 PM
  Message body

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: “bpr@um.wroc.pl”
  Cc: “ww4@um.wroc.pl”
  Sent: Tuesday, September 6, 2011 5:15 PM
  Subject: Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim?
  ==–..(Proszę studiować moje materiały bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów.) Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim? (dotyczy to wszystkich, którzy mieli lub mają stawić się osobiście u mnie/ drogę do mnie znacie krok po kroku)? May / maybe you summon in Japanese or Chinese language? Dutkiewicz Rafał (pamiętasz? Pomogłem pozytywnie tobie i innym i co? Spotkałem się ze szczerym chociażby uśmiechem (Znajdź się sam w moich materiałach). Ewa Bożena Kopacz i inni (łącznie ze zdymisjonowanymi / odwołanymi przeze mnie osobiście) nie odpuszczę wam dosłownie niczego co już zaszkodziło Całemu Światu i Całej Mojej Polsce (starzy bywalcy w moich wszystkich materiałach też się do nich zaliczają / czy mam się powtarzać w oczywistych tematach / sprawach? Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (czekam samozwańczy komorowski bronisław i nie tylko; bezprawie wasze musi się bardzo prędko zakończyć! / szczegóły we wszystkich moich materiałach)
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/

  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

  Proszę szukać wszędzie tych moich pozycji w moich blogach i wszystkich innych!!!!!!! Te pozycje istniały, istnieją i będą zawsze istnieć!!!!!!! I nie tylko te pozycje. Moja Skromna Osoba dysponuje wszystkim!!!!!!! Bardzo liczę na rozsądek wszystkich Uczciwych Mieszkańców Całego Świata i wszystkich Uczciwych Przywódców Całego Świata!!!!!!! Proszę otworzyć wszystkie moje foldery skompresowane (zip)‎ (bez obaw), które są we wszystkich moich materiałach!!!!!!! Proszę odzyskać wszystkie moje materiały z wszystkich serwerów Całego Świata!!!!!!! Po resztę moich materiałów proszę się zgłosić osobiście do mnie!!!!!!!

  Please seek everywhere my position in my blogs and all the others. These position in my blogs existed, exists / are and will always exist. And not only these position. My Humble Person has all. I very much count at the rationality all Honest the Inhabitants of the Whole World and all Honest the Leaders of the Whole World. Please open all my folders compressed (zip)‎ (without concerns), which are in all my materials. Please retrieve / restore / reclaim / recoup all my materials with all the servers the Whole World. After the rest my materials, please arrive to me personally.

  Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Friends; The real Victory is the only one for each Nation, for each Continent, for the whole World. The true success is only one for each Nation, for each Continent, for the whole World. (will continue Topic)

  2011-01-08 17:26:03
  Ordinance with effect of the Act uniting itself the World number one [1].
  Ordinance with effect of the Act uniting itself…
  2011-01-07 10:49:16
  Employees office of McDonald’s it a shoe, the arrogance and rudeness. Not does respond at my mail like all corrupt administration Polish.
  The whole World needs / must aware and alway…
  2011-01-06 07:55:40
  Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel.
  ==–..Hello my Friend Chancellor of all Germa…
  2011-01-03 16:03:35
  W Sylwestra i w Dzień Nowego Roku 2011 wysoce wysoka kultura Całego Świata mnie zmusza do bardzo wielkiej DYPLOMACJI.
  ==–..W Sylwestra i w Dzień Nowego Roku 2…
  2010-12-31 11:20:16
  Panowie Generałowie Polski i całego Świata; Proszę o pełne zdyscyplinowanie. / Gentlemen Polish Generals and the whole World; Please about complete discipline.
  President of the United Germany Mr. Christ…
  2010-12-29 21:18:16
  [The whole Honest Poland is manipulated by agents of foreign Countries, East and West! Whether all Honest Poland is blind!? They are traitors and criminals! In my possession are the facts and evidence!]
  Gentlemen Polish generals; Because at the sec…
  2010-12-29 09:30:38
  President of the Russian Federation, my Friend Mr. Dmitrij Miedwiediew my personal petition; Give freedom (you have also right / permission) for People / Persons: Mr. Michaiła Chodorkowski i Mr. Płatona Lebiediew. Please about consider this petition.
  ==–..President of the Russian Federation, my…
  2010-12-28 12:27:10
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 21 dotyczące utwierdzenia każdej osoby fizycznej i każdej osoby prawnej.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziw…
  2010-12-27 20:34:36
  Yours with all my heart of all political prisoners convicted in almost all Countries of the World! I demand immediate release all political prisoners all (at) over the World! I demand a genuine / true peace throughout / at the World.
  ==–..Yours with all my heart all the Inhabitants…
  2010-12-27 12:20:39
  My international relations (foreign relations): Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  ==–..My international relations (foreign relati…
  2010-12-26 17:05:47
  Mr. Lech Walesa and other scholars, Researchers of the University, politicians, economists, Teachers of Universities; Please never no create a plagiarism!
  [Mark Zuckerberg, Donald Tusk, Sikorski Radosł…
  2010-12-26 06:12:19
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  ==–..Law-abiding President and the Prime Ministe…
  2010-12-26 00:54:17
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 20 PRZYWRACAJĄCE WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNĄ I PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ PRAWNĄ CAŁEJ POLSKI OD NIEBEZPIECZNYCH CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH DAJĄCE PEŁEN AUTORYTET POLSCE W OCZACH CAŁEGO ŚWIATA.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Pra…
  2010-12-24 08:51:29
  Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii.
  I’m sorry, but I’m forced to such measures fo…
  2010-12-20 10:37:02
  Unter Berücksichtigung des Völkerrechts; Hallo / Guten Tag; Deutsch Bundeskanzler (Ein Freund von mir) / Frau Angela Dorothea Merkel.

  2010-12-19 12:23:21
  Gentlemen Generals; Implementation / execution of my legitimate line lawful my orders / execute? Whether I will I have personally these ones commands accomplish! Only sworn translators for my entire program and material.
  These Leaders, who are fearful / fear itself a rea…
  2010-12-18 12:14:51
  I (you) remember about all deadlines!
  ==–..I (you) remember about all deadlines! Al…
  2010-12-17 10:57:13
  Mark Zuckerberg, Donald Tusk, Sikorski Radosław, Pawlak Waldemar, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Bronislaw Komorowski; Do not create a plagiarism with my program in the least degree. You’re at dump the history of the World.
  ==–..Mark Zuckerberg, Donald Tusk, Sikorski…
  2010-12-16 10:22:00
  The use of pressure / emphasis at honest employee. Mobbing, czyli etat w piekle. Mobbing / Harassment or position in hell. Explosive mixture. Why does everyone want to enter heaven at my bars / arms? And where the word thank you?
  ==–..Why does everyone want to enter heaven at…
  2010-12-14 18:35:23
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY MR 19. DOTYCZY; NAŁOŻENIA PODATKU / OPODATKOWANIA DOCHODU / ZYSKU WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW / RELIGII / WYZNAŃ W POLSCE NA TYCH SAMYCH PRAWACH CO KAŻDEGO MIESZKAŃCA / OBYWATELA POLSKI.
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY MR 19. DOTYCZY; NAŁOŻE…
  2010-12-13 18:59:22
  Mr. Tadeusz Rydzyk; Whether you gave ‚your’ property / ‚your’ material goods at the continent Africa and for all the starving Children, Women, Girls, Boys all over the World?
  ==–..Yours with all my heart People of Sudan, C…
  2010-12-13 09:31:29
  ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJATKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE NR I.
  ==–..ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SY…
  2010-12-12 08:16:38
  President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew; I challenge You Guys to a duel in this same place and in this same time in the real World
  04:59 http://www.youtube.com/v/CbbLbTg…
  2010-12-10 05:23:54
  Short-sighted leaders of the World.
  ==–..Short-sighted leaders of the World. Go…
  2010-12-08 13:35:02
  Friends whole World; Whether know, that to the Polish introduced true / real censorship behind using the following tools: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna and other similar reptiles!
  ==–..Friends whole World; Whether know, that t…
  2010-12-07 12:59:38
  Dance Chocholi dark mass ‘rulers’. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, Pawlak Waldemar and other similar reptiles, in some sense and J. Kaczynski it the real traitor of all Inhabitants of Poland and Poles living abroad.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Pr…
  2010-12-06 08:04:24
  Hello Madrid, Spain, Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero; Here is a lot People different Nationalities. Cry of powerlessness. Poles at the airport in Madrid.

  2010-12-04 21:40:20
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓWNORZĘDNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ POLSKI I DLA WSZYSTKICH POKOJOWYCH SIŁ NATO LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA NR 18!
  My Blog Search blogs http://www.youtu…
  2010-12-04 15:31:23
  Dmitrij Miedwiediew / Dmitry Medvedev / Dmitry Anatolyevich Medvedev / Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew / Дмитрий Анатольевич Медведев; I understand, that Your visit in my Country Poland is private visit.

  2010-12-04 12:40:15
  Whether Is it a mockery with the whole World and with all honest, responsible Leaders? Friends; My Humble Person knows the whole truth, from beginning to end. My Humble Person, who knows everything. I apologize behind presenting the hardest truth true true
  Yours with all my heart all Miners around the…
  2010-12-03 22:45:47
  Health and well-being for all living beings. My perfect, comprehensive program for each patient and for each doctor, each specialty.
  Yours with all my heart all Miners around the…
  2010-12-03 15:53:37
  NIESTETY; WALDEMAR PAWLAK MNIE KOLEJNY RAZ ZAWIÓDŁ. DOŁĄCZAM GO NIEODWRACALNIE DO: KOMOROWSKIEGO, DO TUSKA, DO SCHETYNY, DO SIKORSKIEGO. ZASTANAWIAM SIĘ JESZCZE NAD Panem JARKIEM KACZYŃSKIM. KURCZE PIECZONE; Przez tę MARTĘ MAM DYLEMAT.
  ==–..NIESTETY; WALDEMAR PAWLAK MNIE KOLEJNY RAZ…
  2010-12-03 11:58:05
  The truth about the finances of the World and Polish. = All the truth about Donald Tusk & Bronisław Komorowski & etc. Żeby może zrozumieli; „Pragniecie całej prawdy wszystkie ekipy rządzące od 1944 goda po czas bieżący? Macie jedną sekundę na pozytywną….
  The truth about the finances of the World…
  2010-12-02 03:10:22
  Automatic self-delete / remove (finalization of the legal): Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna.
  ==–..Automatic self-delete / remove (finaliz…
  2010-11-30 11:29:28
  Everythi ng fulfilled itself to the end in of hundred percent. My hundred percent Victory is guaranteed. My hundred percent Success is guaranteed.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdzi…
  2010-11-29 18:21:15
  Please!!!!!!! & ! close all mass media for: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, Grzegorz Schetyna, Radoslaw Sikorski. All of my orders / command, instructions, bylaw with the power of the Act / Law / Statute / Rule, Special Tasks & etc. must be made….
  ==–..Please!!!!!!! & ! close all mass media for…
  2010-11-29 03:11:46
  Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS.
  ==–..Hello / Good Morning / Good afternoon /…
  2010-11-28 01:40:28
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓWNORZĘDNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ POLSKI LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI NR 17.
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓW…
  2010-11-26 15:38:59
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓWNORZĘDNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ POLSKI LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI NR 16.
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓ…
  2010-11-26 12:01:03
  Moja (Czy nasza? To jest też w Waszych rękach) ostatnia w języku polskim rozprawka (ROZPRAWA?) z usunięciem z pomieszczeń rządowych i z pomieszczeń Kancelarii Prezydenta Polski zdymisjonowanych na zawsze (Materiał prawny w moich trzech blogach) z prawnym..
  ==–..Moja (Czy nasza? To jest też w Waszych rękac…
  2010-11-23 17:01:44
  My congratulations for Mrs. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Yours with all my heart all the Inhabitants of Polish and all the Inhabitants capital Polish Warsaw. [Friends; Please check attendance (only 7% entitled to vote). This is a shock.]
  Haniu Gronkiewicz-Waltz; (D)depart from the Civ…
  2010-11-22 16:13:00
  Friends; My Humble Person has a very good solution for the extraction after very low cost with Shale Gas! I Worked over this solution only 120 hours! So much, how much, has persist our the debate! I give my word of honor!
  ==–..Friends; My Humble Person has a very good s…
  2010-11-19 13:54:24
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i RÓWNORZĘDNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ POLSKI LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. NR 15
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE i…
  2010-11-17 19:34:37
  UWAGA! TRZECIE UZUPELNINIENIE > DRUGIE ODPOWIEDZIALNE OSTRZEZENIE NALEZY LACZYC JE Z PIERWSZYM OSTRZEZENIEM i WSZYSTKIMI DOSLOWNIE WSZYSTKIMI MOIMI PRZEPISAMI! > : ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE Z ROZKAZEM ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH DLA CAŁEJ……
  UWAGA! TRZECIE UZUPELNINIENIE > DRUGIE ODPOWIEDZIA…
  2010-11-17 10:43:26
  CAŁEJ POLSKI PREZESA / PREMIERA RADY MINISTRÓW > : CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ NR 14 DLA: WSZYSTKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH I NIEMUNDUROWYCH PRACUJĄCYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, ŚWIATA, KONTYNENTÓW, NARODÓW(państw).
  UWAGA! DRUGIE UZUPELNINIENIE > PIERWSZE ODPOW…
  2010-11-16 08:55:10
  Ten main sins previous governments Polish (inter alia): Tusk, Komorowski, Sikorski, Schetyna, Pawlak, Kaczynski and other similar reptiles: …..
  ==–..Ten main sins previous governments Polish…
  2010-11-15 11:45:27
  Special task ABOUT PARTICULAR IMPORTANCE for all honest Nations / Countries of the World; Please within 30 days (until 15 December 2010) prepare sworn translators all languages and dialects the World.
  ==–..Special task ABOUT PARTICULAR IMPORTANCE f…
  2010-11-14 12:57:00
  ….PREMIERA RADY MINISTRÓW > : CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ NR 14 DLA: WSZYSTKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH I NIEMUNDUROWYCH PRACUJĄCYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, ŚWIATA, KONTYNENTÓW, NARODÓW(państw).
  UWAGA! PIERWSZE UZUPELNINIENIE > : ZARZĄDZENIE…
  2010-11-14 06:31:20
  Behind every Honest of uniforms and civilian defender / citizen (at instance: Soldier, policeman, etc.) > behind every person in / at the World – in when necessary / necessity – My Humble Person give my Life. My Humble Person own the breast overshadow…..
  ==–..Defense Of Nations, Continents And Whole…
  2010-11-13 06:40:00
  MAM stuprocentową pewność, że nastąpiła zdrada Polskiego Stanu, że nastąpiła zdrada wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza granicami Polski.
  ==–..MAM stuprocentową pewność, że nastąpiła zdr…
  2010-11-12 10:54:27
  Friends around the World; I checked / I accomplished analyzed the most important acts legal / Laws, the Constitution, the Laws of criminal and civil issued / issued by the Polish parliament and the senate after the end of the Second War World after 1945.
  ==–..Friends (at) around the World; Tusk D…
  2010-11-11 06:12:49
  All the wonderful Inhabitants the World and the Universe; I propose establish day November 11 Day Independence All The Nations The World.
  ==–..All the wonderful Inhabitants the W…
  2010-11-10 15:24:27
  Dzień dobry Państwu innymi słowy Dzień dobry wszystkim Mieszkańcom Ziemi i Wszechświata. Logicznie do końca myśląc i działając mogę tylko używać określenia Wszechświat.
  Bronisław Komorowski >: I will visit you in day…
  2010-11-09 10:15:21
  Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS. Extend a warm welcome. Welcome extend a warm.
  ==–..Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, and the…
  2010-11-08 18:35:12
  Hello all the Inhabitants of the World. Once again I greet with all my heart my Friends President of the United States North America Mr. Barack Obama. Friend Barack Obama, do not worry.
  ==–..Hello all the Inhabitants of the World. On…
  2010-11-07 19:09:16
  Friends; Whether we ever itself wrong / I am itself mistaken? Never! Boosters now added even as ingredient to food!!!!!!! In this time boosters are added almost to everything!!!!!!!
  05:56 Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius -…
  2010-11-06 13:59:14
  Bronisław Komorowski > : I’m going to you after you Bronisław Komorowski. It at the ‘good’ beginning / at ‘good’ start.
  Hymn Polski HQ (Stereo) Stratovarius -…
  2010-11-04 11:31:30
  The whole World itself me asking: What it is a real Honesty? My answer! True honesty is when; Integrity, Honesty is applied at all levels of administration! At all levels of people’s lives!
  ==–..Tusk, Komorowski, Sikorski, Schetyna, J. K…
  2010-11-03 04:28:44
  Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other [similar] [reptiles] with all over Polish apply the plagiarism with my material and with my program.
  ==–..As ‘always’, consciously in the ‘Polish lan…
  2010-11-02 14:35:02
  LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO DLA CAŁEJ POLSKI PREZESA / PREMIERA RADY MINISTRÓW > : CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ NR 14 DLA:
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY RÓWNOZNACZNE Z ROZK…
  2010-11-02 08:11:11
  For a reminder; All regulations issued by My Humble Person, have force / power legal and are always / forever consistent with international law, having regard also the law Polish, only in this respect, in which is accordance with international law ……..
  Aby wyświetlić tę zawartość, pobierz najnowsz…
  2010-11-01 04:15:17
  Pseudoprezesik sp. z o.o. AGA-TUR, 59 220 Legnica, Rynek 18 i podobni tobie wynalazki, które są mi winne duże środki finansowe obiedliście się już kapuchy, kiełbachy i innych specjałów za moje i nie tylko moje uczciwie zapracowane wynagrodzenie / ………
  ==–..Święto Zmarłych między innymi dla prawdzi…
  2010-10-31 14:41:42
  Czyżby ci chłopcy pseudoprzywódcy uważali, że ja żartuję?! Innymi słowy; Że żartuje w tak ważkich sprawach dla dobra prawdziwego Całego Świata we własnej prawdziwej osobie Cendrowski Wiesław Tomasz = Wiesław Tomasz Cendrowski!?
  ==–..Czyżby ci chłopcy pseudoprzywódcy uważali…
  2010-10-30 19:24:18
  …z niewyobrażalną siłą! Wyobrażają sobie, że wiozą ziemniaki? Kartofle? Pyry? A może siano?Warszawka, Legnica etc, pseudopolacy, pseudopolska zawsze odwraca kota ogonem(to takie mądre powiedzenie). Manipulacja negatywna w wykonaniu pseudopolaków trwa!
  ==–..Komorowski B, Tusk D. Sikorski R. Pawlak…
  2010-10-28 09:58:11
  Friends; Please print all my materials! If I had the assurance, that the person / character to the age of eighteen not will read this position my blog……………..
  ==–..If I had the assurance, that the person /…
  2010-10-26 17:39:40
  What could be stupidity greater from the Universe and the fleeing of time? All political parties lose elections.
  ==–..Komorowski, Tusk etc.; Whether can be stup…
  2010-10-26 16:36:20
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 13 DLA Całego Wymiaru Sprawiedliwości Polski, Wszystkich Kontynentów, Wszystkich Narodów i tym samym Całego Świata. DOTYCZY: Bezpieczeństwo Państwa Rzeczpospolita Polska.
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 13 DLA Całego…
  2010-10-26 11:01:12
  Friend/ds I love You very much x 8. Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, Radoslaw Sikorski, Waldemar Pawlak, J. Kaczynski and other similar reptiles. You probably know, that it is your end. Left to you today just / only a few hours.
  ==–..Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, Radosl…
  2010-10-25 09:48:28
  Whether these eyes can lie? Probably not! (Not?) Whether my heart could whoever smash! etc. Position in my blog from eighteen years. Friends around the World, it not can all persist longer than the time 36 hours.
  Czy te oczy mogą kłamać – Jan Pietrzak…
  2010-10-23 11:40:03
  My Humble Person waiting at the finalization of all topics. My Humble Person waiting at the true / real debate. Lack You courage? Time running out from You!
  ==–..Tusk, Komorowski, J. Kaczynski and other…
  2010-10-19 20:13:08
  Yours with all my heart all the inhabitants of the World and Universe. Friends; My Humble Person is sure hundred percent at Victory and at hundred percent Success.
  ==–..Friends; My Humble Person is sure hundr…
  2010-10-18 12:59:22
  Task Special [Concerns > : Polish] number two for Organisation United Nations (Secretary General Mr. Ban Ki-moon) due / with at the complete safety: all the Honest of Nations World, all the Honest Continents World, the whole Fair / Honest World.
  ==–..Task Special [Concerns > : Polish] num…
  2010-10-14 08:44:58

 22. 22 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 7:12 AM

  – – – – – – – – – – – – – – – – -Polska pseudoadministracja + dotychczasowe pseudorządy polskie z Tuskiem i Komorowskim na czele są już mi winne: zadośćuczynienia + odszkodowania = już 1 000 000 000PLN ! To są prawne fakty gdybym tylko je zechciał uruch.
  – – – – – – – – – – – – – – – – – Polska dotych…
  2010-10-12 10:19:51
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 12 DLA; Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dla Uczciwych Uniwersalnych Sił Porządkowych Polski(Wszystkie specjalności.) Wymiaru sprawiedliwości.
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 12 DLA; Sztabu…
  2010-10-11 11:07:44
  Regards with Warsaw with all my heart all Honest the Inhabitants of the World and the Universe. Friends; Please use all the effective share / action for save the World. Deadline for 24 hours. It is command / behest! Time itself ends for save the World.
  ==–..Regards with Warsaw with all my heart all Ho…
  2010-10-08 09:52:23
  “Witam” pana Rafała Dutkiewicza > : Prezydenta miasta Wrocław. Co pan na to? Dysponuje pan wszystkimi moimi matriałami. Cały Świat Wspaniały już dysponuje moimi materiałami. Jak zyją plagiaty? Wychwytuję nawet najmniejszy plagiat mojego programu!
  ==–..Oto mój list elektroniczny / moja poczt…
  2010-10-05 10:56:23
  Ostatnia rozprawka przed wyjazdem do Stolicy Polski Warszawa. Czy Cały Świat i Cała Polska są wstanie cofnąć czas o sześć miesięcy?
  Yours with all my heart all the Inhabitants…
  2010-10-05 09:33:35
  Task special number one for the Whole World and Polish.
  ==–..Task special number one for the Whole W…
  2010-10-04 00:18:48
  Friends, again for a reminder. Friends; See You Soon. See You Soon in Poland. I Love You x 8. thanks.
  ==–..Friends, again for a reminder. My real, p…
  2010-10-02 18:46:05
  Moi Przyjaciele całego Świata;
  ==–..Moi Przyjaciele całego Świata; W moje ży…
  2010-10-02 11:16:18
  I greet with all my heart (all) Polish Journalists: Arleta Bojke with TVP, Przemysław Marzec with Radio RMF, Marek Osiecimski with TVN24 and their operators detained by the army in Smolensk (Russia).
  ==–..I greet with all my heart (all) Polish J…
  2010-10-01 18:03:55
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 11. DOTYCZY: Bezpieczeństwo Państwa Rzeczpospolita Polska.
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 11. DOTYCZY: B…
  2010-10-01 11:32:28
  Warning! Very important!
  Warning! Very important! ==–..All persons r…
  2010-09-30 18:47:16
  Behind release from objections / from allegations Mr. Prime Minister of Iceland > : Geir Haarde, My Humble Person will introduce / implement the royalty-free, my ideal, comprehensive program in Iceland (in) during one year.
  ==–..My proposal for the Judiciary (in) Icela…
  2010-09-30 10:41:44
  Hello Whole United World. I Love YOU.
  ==–..Chancellor Angela Merkel; head to the mo…
  2010-09-29 19:23:42
  Żartem na serio. Pseudowybory nielegalne do pseudowładz / do pseudoadministracji. Mieszkańcy Polski! Polacy mieszkający za miedzą! Wybierzcie tych samych nieuków do zwiększających się koryt! Dzięki temu wybierzecie mniejsze zło! Znów mniejsze zło!
  ==–..Żartem na serio. Pseudowybory nielega…
  2010-09-28 16:48:47
  Task Special in direction to unification whole of the World for Organisation United Nations (Secretary General Ban Ki-moon) due / with at the complete safety: all the Honest of Nations World, all the Honest Continents World, the whole Fair / Honest World.
  ==–..Task Special in direction to unificati…
  2010-09-25 10:41:28
  Yours with all my heart all Honest the Inhabitants and Honest Leaders of the World and Universe. God is one.
  ==–..Friends, lawlessness in Poland reached pe…
  2010-09-24 17:37:53
  Tusk, Komorowski, Kaczyński i inne podobne tego typu antytalencia polityczni, ekonomiczni, dyplomatyczni, organizacyjni itd. itp. > : Żądam żebyście mnie podali do sądu jeżeli jest to nie prawda. Będę się bronił sam (mam prawo do tego).
  Tusk, Komorowski, Kaczyński i inne podobne tego t…
  2010-09-16 11:04:27
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 10. DOTYCZY: Samooczyszczenie administracji na wszystkich szczeblach / poziomach (Proszę zarazem to ZARZĄDZENIE potraktować jako ostatnie ostrzeżenie “KOMPROMISOWE” dla skorumpowanej władzy i administracji polskiej.
  ==–..ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 10. DOTYCZY…
  2010-09-13 13:15:51
  Please never do not destroy any Honest evidence of Faith, Religion at whole World.
  ==–..Yours with all my heart all Honest Religion…
  2010-09-13 11:19:23
  Cendrowski Wiesław Tomasz My safe personal application. BELOW ARE SOME OF MY PERSONAL DATAS
  I look straight in the eyes of our Sun. Hymn P…
  2010-09-12 08:06:23
  Polish & International Row Geniuses / Cabinet Geniuses / Administration Geniuses United World.
  ==–..Polish & International Row Geniuses / Cabin…
  2010-09-11 13:05:23
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 9. DOTYCZY: Tworzenia Prawdziwego Rządu Polskiego.
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 9. DOTYCZY: Tworzenia…
  2010-09-10 16:02:32
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 8. DOTYCZY: Podpisywanie dokumentów i aktów prawa. Signing the documents and acts law.
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 8. DOTYCZY: Podpisyw…
  2010-09-10 15:26:06
  Friends; All instructions > all the tasks special > all orders, behest > all commands > all regulation > all orders with power statute / law > all suggestions > all recommendations > must be executed in hundred percent to September 10, 2010 inclusive.
  ==–..Friends; All instructions > all the task…
  2010-09-10 10:53:56
  Napiszę wprost; Trwały / Były przygotowania do zlikwidowania Mojej Skromnej Osoby (Kolejny zamach > miał być już skuteczny). Trwały / Były przygotowania do podzielenia Uczciwego Narodu Polskiego i nie tylko Polskiego.
  Napiszę wprost; Trwały / Były przygotowani…
  2010-09-09 09:29:59
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 7. DOTYCZY: Polityki Zagranicznej Polski. (Bez chorej polityki).
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 7. DOTYCZY: P…
  2010-09-09 05:01:37
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY Nr 6. Dotyczy Zarządu Telewizji Polskiej. Dotyczy Prezesa Telewizji Polskiej.
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY Nr 6. Dotyczy Zarządu T…
  2010-09-08 01:36:54
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY Nr 5. Dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Polska.
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY Nr 5. Dotyczy Zakładu U…
  2010-09-06 22:17:20
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 4. Dotyczy: Wszystkich Posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polski.
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 4. Dotyczy: Wszystki…
  2010-09-05 14:10:33
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 4. Dotyczy: Wszystkich Posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polski.
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 4. Dotyczy: Wszystki…
  2010-09-05 14:10:18
  Task Special (EmergencY) Number one for: All Prime Ministers of all the Nations of the World. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Task Special (EmergencY) Number one for: All P…
  2010-09-05 08:16:47
  Zadanie specjalne(Wyjątkowe) dla Wicepremiera Polskiego Waldemar Pawlak. Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski(Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski(Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Zadanie specjalne (Wyjątkowe) dla Wicepremiera…
  2010-09-05 05:22:14
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 3 dla: Wszystkich Banków na obszarze każdego Województwa w Polsce.
  ==–..Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 3 dla: Wszystk…
  2010-09-04 00:02:30
  Dla przypomnienia. Naprawdę warto przypomnieć.
  ==–..Dla przypomnienia. Naprawdę warto przypom…
  2010-09-03 16:57:59
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 2 dla: Całego Rządu Polskiego. Dla Parlamentu Polskiego (Sejm & Senat).
  ==–..Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 2 dla: Całego…
  2010-09-03 10:57:11
  Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 1 dla Ministrów: Sprawiedliwości, Administracji i Spraw Wewnętrznych.
  ==–..Zarządzenie z mocą Ustawy Nr 1 dla Ministró…
  2010-09-03 08:37:13
  Ogłoszenie dla wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza obszarami / poza granicami Polski. Ogłoszenie wchodzi w życie z chwilą publikacji publicznej!
  ==–..Ogłoszenie dla wszystkich Mieszkańców Pol…
  2010-09-03 07:39:56
  Zone without value for outdated / obsolete power / rights / authority in Poland! ( Srefa zero dla nieaktualnej / przestarzałej pseudowładzy w Polsce!) Gdzie jest Schetyna / Krzakowski i Borusewicz?! Brak kontaktu cywilizacyjnego z numerantami!
  ==–..Zone without value for outdated / obsolet…
  2010-09-03 07:22:33
  Task special as / in a reward behind ending the conflict armed at the World for: President United States America North Mr. Barack Obama, Polish, German (Deutschland) and the whole Continent of Asia.
  ==–..Task special as / in a rewar…
  2010-09-02 11:13:18
  Prośba / Polecenie 4a. Prawdziwy / Legalny Prezydent Polski >: Cendrowski Wiesław Tomasz. / Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ==–..Prośba / Polecenie 4a. Prawdziwy / Legalny…
  2010-08-31 11:30:45
  Rozkaz 4d. Prawdziwy / Legalny Prezydent Polski >: Cendrowski Wiesław Tomasz. / Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ==–..Rozkaz 4d. Prawdziwy / Legalny Prezydent…
  2010-08-30 10:17:58
  Zarządzenie / Rozkaz nr 4 >: Prawdziwy Prezydent Wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza obszarem Polski / poza granicami Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Gwarantuję Pełne Zwycięstwo.Gwarantuję Pełen Su…
  2010-08-25 13:25:20
  Zarządzenie nr 3. Pełna wyjątkowa pozytywna gotowość. Żadnej przemocy. Zastosować super bezpieczne rozwiązania. Proszę czekać na dalsze dypsozycje. Niebawem. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ==–..Zarządzenie nr 3. Pełna wyjątkowa pozytywna…
  2010-08-23 14:44:56
  Zarządzenie nr 2 (w połączeniu z całym moim materiałem) Dla Uczciwych Uniwersalnych Sił Porządkowych i dla Biura Ochrony Rządu Polski i Prezydenta Polski. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Zarządzenie nr 2 (w połączeniu z całym moim mate…
  2010-08-23 13:35:05
  Autodymisja Bronisława Komorowskiego. Autodymisja Donalda Tuska. Termin 23 sierpień 2010r. do godziny 10:00 przed południem – czas środkowo-europejski. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Autodymisja Bronisława Komorowskiego. Autodymi…
  2010-08-22 02:11:10
  Tak to się teraz robi! Na żarty ale serio w języku polskim. Zadanie wyjątkowe dla Uniwersalnych Sił Specjalnych(między innymi ITD, Policja Skarbowa w jednym) na obszarze całej Polski. Działać z niewyobrażalną prędkością przez 48 godzin od chwili publikacji
  ==–..Tak to się teraz robi! Na żarty ale seri…
  2010-08-21 00:22:29
  Once again I greet with all my heart all Honest the Inhabitants of the World and Universe. Yours with all my heart all Honest Inhabitants Polish. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Once again I greet with all my heart all H…
  2010-08-19 15:59:57
  Zarządzenie!!!!!!!
  ==–..I would not advise me beguile. The Un…
  2010-08-18 15:36:05
  Szanowny Pan Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Proszę przysłać / wysłać po moją skromną osobę (po mnie) > Cendrowski Wiesław Tomasz > sprawne auto bez ochrony, dnia 18 sierpnia 2010r. o godzinie 9 rano, czas środkowo-europejski.
  ==–..Szanowny Pan Marszałek Sejmu Grzegorz Sch…
  2010-08-16 12:50:25
  Wspaniali, Cudowni, Mieszkańcy całego Świata, wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów, całego Obszaru Polskiego, którzy wiedzą co to jest prawdziwa Miłość, prawdziwa Uczciwość, prawdziwy Pokój, prawdziwe wzajemne Zaufanie.
  ==–..Nie odpuszczę niczego co szkodzi lub mogł…
  2010-08-15 10:55:14
  Instruction number twenty-four. Instruction number twenty-five. Instruction number twenty-six. Instruction number twenty-seven. Instruction number twenty-eight. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ==–..Instruction number twenty-four. Honest a…
  2010-08-13 12:17:15
  Zapraszam Wszystkich Uczciwych Mieszkańców Świata do Wrocławia. Zapraszam Wszystkich Uczciwych Mieszkańców Całej Polski Do Wrocławia. Zapraszam wszystkich Uczciwych Mieszkańców Warszawy i wszystkich innych Miejscowości. Zapoznam Państwa osobiście z Faktami
  ==–..Zapraszam Wszystkich Uczciwych Mie…
  2010-08-11 10:27:53
  Friends Honest / People Honest, Victory and Success must be a hundred percent. For the good of the whole World and Polish. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..The Unthinkable Process >: Impeachme…
  2010-08-10 12:32:11
  Instruction number twenty-three.
  Będzie bardzo szybko bardzo dobrze.Spróbuj mn…
  2010-08-09 13:12:08
  For clarity: Hundred per cent my independence is also dictated by my action in the direction Unification the World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..For clarity: My humble self after going a r…
  2010-08-08 18:21:17
  Friends, all honest People the World and the Universe; real / true a hundred percent success and true / real a hundred percent victory is ours. I Love You x 8 from: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz thanks
  ==–..Friends, all the Inhabitants of the World…
  2010-08-07 11:28:35
  Yours with all my heart all the Inhabitants the World / Earth and Universe. Yours with my whole heart all the honest Leaders the World.
  Yours with all my heart talented (POLAND) sin…
  2010-08-06 10:17:24
  Special task for all the Honest, Real / True Leaders of the World; To 31 December 2010, please eliminate / endure visa / obligation visas with reciprocity for all the Nations of the World / Earth. I Love You Frien/ds x 8. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Special task for all the Honest, Real /…
  2010-08-04 20:28:14
  Bronisław Komorowski nie otrzymał mandatu od Mieszkańców Polski i od Polaków mieszkających za granicą do sprawowania władzy na stanowisku Prezydenta Polski.
  ==–..Friends, all the Inhabitants of the World /…
  2010-08-04 14:34:57
  Pozdrawiam z całego mojego serca Martę Kaczyńską z córkami ( Piszę to szczerze i od serca). “Odetnij od pempowiny złe nasienie”. Ty to zrozumiesz. Głowa do góry / w górę.

  2010-08-02 14:42:10
  Honest Nations, honest Continents, fair / honest the whole World not can allow at of the negative manipulation.
  ==–..Honest Nations, honest Continents, fair /…
  2010-07-31 08:49:09
  Jakże miogloby być inaczej? Znieczulica prawie całej Polski! I Nie tylko!
  ==–..Jakże mogłoby być inaczej? Znieczulica pra…
  2010-07-28 14:59:30
  Czy polska pseudowładza wszelka nie uświadamia sobie faktu, że należy błyskawicznie rozpocząć transfer wszystkich moich i naszych środków finansowych? Bez tego czynu błyskawicznego żaden kompromis nie będzie możliwy! Was nawet nie stać na jakikolwiek gest
  ==–..Polish criminals and criminals of other na…
  2010-07-28 10:28:25
  Whether I change the destiny of the World / Earth? Yes, one can / one may change the destiny of the World / Earth. My humble person right enough unite the World. Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  ==–..Whether I change the destiny of the Worl…
  2010-07-23 14:27:22
  Whether the whole World is blind? Whether My humble person must build at the ruins the Unified World?
  ==–..Friend/ds;My humble person afraid itself,…
  2010-07-22 14:12:56
  All the wonderful People at whole the World / Earth; In day July 20, 2010 I must, I must, I must undertake three very important decisions.
  Yours with all my heart all the Inhabitants with…
  2010-07-20 10:57:38
  My Heart Always With You The Planet Earth. My Heart Always With You The United World. Wiesław Tomek
  ==–..My Heart Always With You The Planet Earth…
  2010-07-19 16:35:58
  Nagi Napieralski i jego hipokryzja. Naga prawda o otoczeniu Napieralskiego.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://…
  2010-07-19 10:13:12
  Friend/ds; The sum my of the material. I Love You all Nations, all Continents, the whole World and the Universe. III
  ==–..Friend/ds; The sum my of the material. I…
  2010-07-17 17:08:41
  Friend/ds; The sum my of the material. I Love You all Nations, all Continents, the whole World and the Universe. II
  ==–..Friend/ds; The sum my of the material. I…
  2010-07-17 17:06:08
  Friend/ds; The sum my of the material. I Love You all Nations, all Continents, the whole World and the Universe.
  ==–..Friend/ds; The sum my of the material. I…
  2010-07-17 17:03:41
  Friend/ds; The Victory must be a hundred percent. The Success must be a hundred percent. The must be a United World.
  ==–..Special item for all the Inhabitan…
  2010-07-09 13:40:50
  Hello the whole World. Hello the whole Earth. Hello the whole Universe.
  ==–..Hello the whole World. Hello the whole…
  2010-07-08 16:42:14
  Please even longer wait with the establishment of a formal my humble person at Leader the whole the World!
  ==–..Friends; Samurai in / with Japan and oth…
  2010-06-29 08:57:41
  Żeby pseudowładza w Warszawie zrozumiała: Obwodnice / ryngi / orbitale / kolce dookoła miast / miejscowości na całym Świecie / Ziemi nie mogą być płatne! Pozycja specjalna w języku polskim dla wszystkich uczciwych Mieszkańców całego Świata.
  ==–..Friends, bypasses / rings / orbitals a…
  2010-06-23 08:46:49
  Mr. Rafał Dutkiewicz it the support of 80% of voters. Friends, very important question: Whether city WROCLAW may be the capital of the United World?
  ==–..Mr. Rafał Dutkiewicz in a sho…
  2010-06-21 10:16:02
  Hello Friend/ds; My humble person not is interested and not does apply itself to silence pre-election.
  ==–..Hello Friend/ds;My humble person…
  2010-06-19 11:46:43
  Friend/ds; My real, consistent with my conscience, consistent (comply) with all requirements legal, evaluation of final candidates at President of Polish.
  ==–..Friend/ds;My real, consistent with my consc…
  2010-06-18 15:51:03
  Friends? Have fun for all the honest People of the World / Earth.
  ==–..Friends? Have fun for all the honest Pe…
  2010-06-17 13:16:41
  All candidates at President of the Polish must be eliminated in the first round.
  ==–..All candidates at President of the Poli…
  2010-06-16 09:55:44
  Remember a very wise saying / declare / define the great wisdom of all the Inhabitants of the World / Earth; Not everything is gold what itself glitters.
  ==–..Hello all the Inhabitants of the World. My…
  2010-06-15 14:40:55
  Pozdrawiam z całego mojego serca Prezydenta Miasta Wrocław Rafała Dutkiewicza.
  ==–..Witam bardzo serdecznie Szanownego Pana P…
  2010-06-13 07:54:25
  Special task for a fair special services of the World, Europe and Polish.
  ==–..Administration polish / polish government…
  2010-06-11 10:58:13
  Championships World in football at the continent Africa in the southern part of Continent Africa.
  ==–..Championships World in football at the co…
  2010-06-09 13:45:53
  Friends, my humble self is in able end all conflicts permanently and irreversibly at the whole World in / within one year, within twelve months.
  ==–..Friends,my humble self is in able end all…
  2010-06-08 12:21:58
  Zadanie specjalne dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Prokuratury, Sądu, Państwowej Inspekcji Pracy ( skuteczność tej instytucji PIP Legnica wynosi zero procent 0%) w Polsce w Legnicy 59 220.
  ==–..Zadanie specjalne dla Policji, Inspekcji Tr…
  2010-06-06 11:19:03
  Questions for all Residents of the World / Earth. Waiting at a reply in / within this site / place.
  ==–..Questions for all Residents of the World…
  2010-06-04 09:09:53
  Special task for the whole World.
  ==–..Special task for the whole World. In the…
  2010-06-01 11:21:25
  Special task. Task primarily for President United States of America North.
  ==–..Special task. Task primarily for Preside…
  2010-06-01 08:35:55
  Gulf of Mexico. Special task for Germany / Deutschland, China, Russia, Spain, Portugal and Georgia.
  ==–..Special task for Germany / Deutschland,…
  2010-05-30 19:35:41
  Using only the international law and all the banking law, execute inspect all accounts bank in all banks in Switzerland.
  ==–..Hello Switzerland.Special task for Switze…
  2010-05-28 11:31:01
  Zaproszenie. Kładę się ze szczerego śmiechu.
  ==–..Kładę się ze szczerego śmiechu. Miejs…
  2010-05-26 22:11:53
  It is bright and clear as the sun, that my humble person, who loves all the Inhabitants of the World and Universe. My humble self has hoping, that no one steals my program, even in part?
  ==–..It is bright and clear as the sun, that my…
  2010-05-26 14:10:51
  What has to offer my humble self Poland and the whole World?
  ==–..Poland, Legnica 59 220 etc. and the w…
  2010-05-25 07:31:24
  FERIEND/DS: Real United World is a foregone conclusion. My / our real Victory is a foregone conclusion. My / our real hundred percent success is a foregone conclusion.
  ==–..FERIEND/DS:Real United World is a foregone…
  2010-05-20 10:48:17
  The Leaders mentioned States and the other Leaders States all over the World, if you are able to solve all the problems of the World within / during the ten years?
  ==–..Friends,Not I can let at the fact,…
  2010-05-17 11:12:16
  FRIEND/DS, any lawlessness in Poland in including with corruption is already eighty percent (80%).
  ==–..FRIEND/DS,any lawlessness in Poland in in…
  2010-05-15 11:16:57
  Yours with all my heart the President of Georgia Mr. Micheil Saakaszwili.
  For all the Nations World.For all the Nations W…
  2010-05-14 10:48:53
  I wish you a wonderful weekend especially those, who participate in armed conflicts at the World.
  ==–..Friends, once again I greet w…
  2010-05-08 22:20:15
  Friends just/only for a reminder; I’m only interested full / a complete Victory. Hundred percent Victory. Irreversible Victory. Victory United World. From this road of no return.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17 ==–..Fr…
  2010-05-07 00:52:14
  Friends, all the Inhabitants of the World / Earth and Universe love you very much.
  ==–..Friends, all the Inhabitants of the World /…
  2010-05-03 16:34:19
  W języku polskim Świat (dotyczy wszystkich), który w starej wersji, w starych układach, w starych szablonowych systemach umiera.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17 Hello…
  2010-04-29 15:29:39
  FRIENDS, I feel like a young God.
  ==–..Friends,my Victory is really certain.This i…
  2010-04-27 13:45:09
  FRIENDS, thank you of advance for/behind the efficient, effective and positive action.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17 ht…
  2010-04-24 13:02:49
  Friends, only United World can and must give all Residents/Inhabitants/People a full hundred percent success.
  ==–..The final conclusions this World (Leaders)…
  2010-04-22 11:59:59
  Friends, Just/Only Victory / Survive / Win United World.
  Red Rose – For more funny movies, click here ==…
  2010-04-21 12:02:40
  In what time the Legnica 59 220 and the whole Poland will / give me money (8 000 000PLN >: eight million PLN) my humble self?!
  ==–..In what time the Legnica 59 220 and the who…
  2010-04-14 11:05:03
  My words immediately after the disaster / crash plane:
  On the night of 17 September 2009, the city of…
  2010-04-13 12:01:25
  All Red Roses For You Friend/ds from wieslaw tomek.
  I wish you success in personal life a…
  2010-04-06 18:24:58
  Want relate succeed / success? Undertake efficiently, effectively and positively all the decisions.
  ==–..All Residents/Inhabitants of the World / Ea…
  2010-04-05 20:43:30
  Friends, why the whole World is so very confused and lost?
  ==–..Friends,why the whole World is so v…
  2010-04-02 13:02:39
  Friends, let all systems the Solar (Sun) for all must live forever.
  ==–..Friends, let all systems the Solar (Sun)…
  2010-04-02 08:22:01
  Friends, once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the World / Earth and Universe.
  ==–..Friends,please understand / understanding a…
  2010-03-28 16:57:18
  Friends, can my modest person might fall in love with all his power, with all the power in the whole World and Universe and die physically?
  ==–..Friends, just / only for a reminder. On t…
  2010-03-27 10:12:50
  My success, my victory is irreversible.
  ==–..Leaders of the the winter sleep. Leaders i…
  2010-03-23 15:09:53
  Friends, how long will does this stagnation of the World?
  ==–..Friends,how long will does this stagnation…
  2010-03-15 11:18:44
  Hello Cuba. Is the whole World knows what is the situation at Cuba?
  ==–..Hello Cuba. Yours with all my heart all…
  2010-03-13 11:12:50
  Friends, only hundred per cent success based on four basic foundations, can give everything for all People at the World and Universe.
  ==–..Friends, only hundred per cent…
  2010-03-09 17:16:52
  Debate only 120h or 60h.
  ==–..Debate only 120h or 60h. Leaders lose any…
  2010-03-05 13:04:09
  Friends, please smile.
  need to rebuild the whole worldcommunism did no…
  2010-03-04 17:04:30
  Hey / Hi Africa. Please very quick fix Your serious errors.
  ==–..Hey / Hi Africa, U.S. and UK. Pleas…
  2010-03-04 12:00:14
  Friends, my humble self >: any serious subject does not underestimate.
  ==–..Friends,my humble self >: any serious sub…
  2010-03-03 13:00:59
  One hundred percent success (100%).
  ==–..Friends, Did you know sure what it is tr…
  2010-03-02 15:25:21
  Administrative mess and mess acts of legal of the World / Earth.
  ==–..Administrative mess and mess acts of lega…
  2010-02-28 17:23:31
  Friends; In my heart are hearts of all nations are the World / Earth and Universe.
  ==–..Friends;My brain is composed of partic…
  2010-02-27 20:00:41
  Yes, Yes, Yes, another victory and can not be otherwise Friends.
  ==–..Yes, Yes, Yes, another victory and can no…
  2010-02-25 13:07:05
  Special item for all the Inhabitants of the Earth / World and the Universe.
  ==–..Special item for all the Inhabitants of…
  2010-02-21 10:57:12
  Friends, World / Earth and the Universe is a wonderful place.
  ==–..Friends, World / Earth and the Un…
  2010-02-19 14:16:23
  Lawless city of Legnica 59 220 and lawlessness throughout the Polish reaches zenith.
  ==–..Lawless city of Legnica 59 220 and lawles…
  2010-02-16 09:38:17
  Friends, My conditions are unchanged.
  ==–..Friends,My conditions are unchanged.Pole…
  2010-02-14 10:37:23
  Fundamental rights human and living beings.
  ==–..Friends, please my humble person, to show…
  2010-02-13 09:55:15
  Economy of the current World, from behind the scenes.
  ==–..Economy of the current World, from behind…
  2010-02-10 13:49:13
  Princess Diana.
  ==–..Princess Diana. Princess Diana is…
  2010-02-06 13:03:04
  Rhetorical questions.
  ==–..Rhetorical questions. Why world is losing…
  2010-02-01 23:13:16
  Friends, please step up action against my real enemies.
  Friends, please step up action against my real…
  2010-01-24 14:06:01
  Can I buy / acquire Desert Sahara ?
  ==–..Can I buy / acquire Desert Sahara?My humb…
  2010-01-22 16:52:42
  Why do fools govern the Peoples/Nations/Inhabitants of the World?
  ==–..How long does the wise People/Inhabitants…
  2010-01-20 11:22:02
  Haiti > great World tragedy.
  Haiti > great World tragedy. I Love You. I Love…
  2010-01-14 21:35:48
  New Year 2010. Friends, New year for the entire World is at/in different times. I give you everything > my profiles, areas, sites. wieslaw tomek
  ==–..New Year 2010. Friends, I Love You. I Lov…
  2009-12-29 13:26:08
  Friend/ds, thank you very much. The Sun for all Inhabitants of the entire World.
  ==–..Friend/ds, thank you very much.The Sun for…
  2009-12-24 08:06:34
  Welcome Friend/ds. I Love You. welcome welcome welcome my and only my address e-mail: atwtc@yahoo.com
  (Ptit film de moi > Ptit film de moi > Ptit film…
  2009-12-23 07:19:04
  Nations of the World. (Outdated World Nations.)
  ==–..Nations of the World.(Outdated World Na…
  2009-12-21 23:28:40
  Violin Stradivarius. For all the Inhabitants of the Earth.
  ==–..Violin StradivariusFor all the Inhabitants…
  2009-12-20 00:01:32
  True equality between Men and Women.
  ==–..True equality between Men and Women.Around…
  2009-12-18 13:13:52
  Po polsku > dla pseudopolaków > poważnie.
  ==–..Po prostu > dość mam waszego zakłamania i n…
  2009-12-17 13:33:12
  Nuclear weapons.
  ==–..Nuclear weapons.All types of nuclear weapons…
  2009-12-12 10:39:45
  Poland hypokryzy.
  ==–..Poland hypokryzy.Where is the biggest hypo…
  2009-12-11 08:28:34
  Dwuwładza Polski – przegrana Polski – propaganda sukcesu – jak za komunistów
  ==–..Pierwsze miejsce w Unii Europejskiej Panie P…
  2009-09-08 09:27:05
  Poles destroy Windows Live Spaces.
  ==–..Poles destroy Windows Live Spaces. Polish h…
  2009-09-07 13:57:04
  Ponad siedem miesięcy mojego piekła w Legnicy
  ==–..Ponad siedem miesięcy mojego piekła w Legnic…
  2009-09-05 04:25:25
  corruption among top goverment officials
  ==–..Corruption among top goverment officials…….
  2009-09-05 04:17:06
  Państwowa Inspekcja Pracy w Legnicy [PIP(a)]
  ==–..Bezradność Państwowej Inspekcji Pracy w Legn…
  2009-09-02 23:19:46
  Seventh position – Love. I invite all. IV anniversary of the death of Pope John Paul II. Wedding.
  Van Gogh……. ==============================…
  2009-02-14 23:41:02
  Dla Ciebie IZA-IZABELL-ALEBAZI w dniu zakochanych
  Dzień dobry Kochanie. Jesteś moim światłem…. htt…
  2009-02-13 06:48:20
  Your thoughts?
  True love overcomes all and wins………..
  2009-01-30 19:44:25
  IZABELL – invite you to dance.
  Izabell – invite You to dance till dawn…….
  2009-01-24 17:37:43
  Meaningful silence! Who is my friend to let them silent with me.
  Meaningful silence! This world will never be the…
  2009-01-10 15:52:32
  Ours Engagement(to announce one’s engagement)
  http://bella100.spaces.live.com/blog/cns!7…
  2008-12-20 08:52:45
  I’ll bear everything (light-heartedly) / Love/ Definitywne pożegnanie.
  (E)specially for all my friends!…
  2008-11-29 13:13:46

 23. 23 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Październik 2, 2012 o 7:14 AM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsPrezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole POLAND; OPOLE & etc. , Tuesday, Wednesday, Thursday, September 6, 7, 8, 2011 11:52 AM / 12:00 AM/PM/ 3:38 PM / 05:24 PM / 10:54 AM / 02:50 PM / 03:35 PM / 01:42 PM Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..Wasze przeglądarki internetowe i systemy operacyjne są bardzo chore! Tak naprawdę są chore osoby, które stworzyły chore rozwiązania (przykłady: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i prawie cała grupa widmo)! Są to rozwiązania cenzuralne! Wasz świat jest bardzo chory we wszystkich płaszczyznach! Your web browsers (Internet) and systems operating are very sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid. So really are sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid people / persons, who / which have created sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid solution (examples: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the all group specter. The are it solutions censorship. Your world is very sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid in all levels. Czekam (tylko 4h) na spełnienie / na realizację wszystkich moich warunków (bezwzględnie dla dobra wszystkich mieszkańców całego Świata). Czy to dociera do wszystkich wezwanych do przybycia / do przyjazdu osobistego (Dutkiewicz Rafał, Ewa Kopacz i inni zdymisjonowani przeze mnie osobiście lub nie powołani przeze mnie osobiście: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak i etc.) do mnie / do mojej skromnej osoby (szczegóły we wszystkich moich materiałach)? Czas pozytywny naprawdę się już kończy. I’m waiting (only 4h) at fulfillment / compliance / execution / at realization all my conditions (strictly for the benefit of all inhabitants the Whole World). Whether it reaches to all ‘invited’ to me / to arrival personal (Dutkiwicz Rafał, Ewa Kopacz and others dismissed by me personally or not appointed by me personally: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak & etc.) to me / to My Humble Person (details in all of my materials)? Time positive truly itself already ending / ends. From: Wieslaw Cendrowski To: “sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl” Cc: “unelken@gddkia.gov.pl” The Whole POLAND: OPOLE & etc. Sent: Thursday, September 8, 2011 10:05 AM / 10:16 AM Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “szczecin@gddkia.gov.pl” Cc: “sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl” Sent: Thursday, September 8, 2011 10:01 AM Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl” Cc: “sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl” Sent: Thursday, September 8, 2011 9:58 AM Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “sekretariat@kielce.gddkia.gov.pl” Cc: “sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl”;“sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl” Sent: Thursday, September 8, 2011 9:56 AM Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “sekretariat@bialystok.gddkia.gov.pl” Cc: “sekretariat_byd@gddkia.gov.pl” Sent: Thursday, September 8, 2011 9:54 AM Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “kancelaria@gddkia.gov.pl” Cc: “sekretariat_opole@gddkia.gov.pl” Sent: Thursday, September 8, 2011 9:52 AM Subject: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. —– Forwarded Message —– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelazna 59, 00-848 WARSZAWA; Dlaczego nie ma jeszcze DYREKTORA (pełnić obowiązki to można pobierając opłaty (w Polsce wyższe niż w Niemczech) za toalety! Sorry. Obawiasz się chłopcze odpowiedzialności jakiejkolwiek a na pewno odpowiedzialności jednoosobowej jak większość w całej Polsce. Tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie wina: Samozwańca Bronisława Komorowskiego, ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO i zarazem pospolitych przestępców: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tadeusza Krzakowskiego, wszystkich zdymisjonowanych / odwołanych osobiście przeze mnie i prawie całej GRUPY WIDMO!TAK ! “Oddajcie” głosy na te same stworzenia w nielegalnych wyborach, które prawie nigdy się nie sprawdziły! Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok tel.centr. (85) 664 58 00 fax (85) 651 37 83 NIP 542-27-52-914 e-mail: sekretariat@bialystok.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz tel.centr. (52) 323 45 00 fax (52) 323 45 04 NIP 554-22-52-485 e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 80-354 Gdańsk tel.centr. (58) 511 24 00 fax (58) 511 24 05 NIP 584-24-56-536 e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice tel.centr. (32) 258 62 81 fax (32) 259 87 10 NIP 954-24-02-923 e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce tel.centr. (41) 345 74 31 fax (41) 366 48 04 NIP 657-03-86-703 e-mail: sekretariat@kielce.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków tel.centr. (12) 417 25 00 fax (12) 411 01 18 NIP 675-12-72-475 e-mail: sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin tel.centr. (81) 532 70 61 fax (81) 743 71 68 NIP 712-24-27-134 e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Łodzi ul. Roosevelta 9 90-056 Łódź tel.centr. (42) 662 23 00 fax (42) 662 23 77 NIP 725-17-13-273 e-mail: sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Olsztynie ul. Warszawska 89 10-083 Olsztyn tel.centr.(89) 521 28 00 fax (89) 527 23 07 NIP 739-32-79-711 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole tel.centr. (77) 401 63 00 fax (77) 454 44 68 NIP 754-00-03-773 e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań tel.centr. (61) 866 88 21 fax (61) 864 63 69 NIP 779-21-73-262 e-mail: sekretariat@poznan.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 35-959 Rzeszów tel.centr. (17) 853 40 71 do 74 fax (17) 862 39 15 NIP 813-11-06-223 e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Szczecinie Al. Bohaterów Warszawy 33 70-340 Szczecin tel.centr. (91) 432 53 00 fax (091) 484 39 97 NIP 852-23-53-687 e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa tel.centr. (22) 813 33 75; 810 39 84 fax (22) 810 04 12 NIP 113-20-97-244 e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186 53-139 Wrocław tel.centr. (71) 334 73 00 fax (71) 367 17 69 NIP 899-24-41-331 e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra tel.centr. (68) 327 10 68 fax (68) 325 34 68 NIP 929-01-16-588 e-mail: sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl strona www – zobacz Biuro Prasowe udziela odpowiedzi i wyjaśnień dziennikarzom i przedstawicielom mediów tel. 22 375 86 35; 22 375 89 21; 22 375 87 91 fax 22 375 87 63 ibp@gddkia.gov.pl Rzecznik Prasowy Urszula Nelken tel. 600 014 125 fax 22 375 87 93 e-mail: unelken@gddkia.gov.pl Zespół do Spraw Komunikacji Społecznej Artur Mrugasiewicz – szef zespołu tel. 22 375 86 35 / 600 015 570 fax 22 375 87 63 e-mail: amrugasiewicz@gddkia.gov.pl Liwia Morawska tel. 22 375 89 21 e-mail: lmorawska@gddkia.gov.pl Łukasz Dybkowski tel. 22 375 87 91 e-mail: ldybkowski@gddkia.gov.pl http://www.gddkia.gov.pl/10/serwis-dla-kierowcow/ p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki ; Dlaczego nie ma jeszcze DYREKTORA (pełnić obowiązki to można pobierając opłaty (w Polsce wyższe niż w Niemczech) za toalety! Sorry. Obawiasz się chłopcze odpowiedzialności jakiejkolwiek a na pewno odpowiedzialności jednoosobowej jak większość w całej Polsce. Tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie wina: Samozwańca Bronisława Komorowskiego, ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO i zarazem pospolitych przestępców: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tadeusza Krzakowskiego, wszystkich zdymisjonowanych / odwołanych osobiście przeze mnie i prawie całej GRUPY WIDMO! TAK ! “Oddajcie” głosy na te same stworzenia w nielegalnych wyborach, które prawie nigdy się nie sprawdziły! tel.: (+48 22) 375-86-02 fax: (+48 22) 375-86-00 Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Jaworska tel.: (+48 22) 375-86-12 fax: (+48 22) 375-87-68 Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Rudnicki tel.: (+48 22) 375-86-12 fax: (+48 22) 375-87-68 Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski tel.: (+48 22) 375-86-34 fax: (+48 22) 375-87-63 Dyrektor Generalny Urzędu Joanna Nurkiewicz tel.: (+48 22) 375-86-04 fax: (+48 22) 375-87-70 Niestety Szanowni Państwo; Wszyscy nie zdaliście jakiegokolwiek egzaminu (złe wszelkie rządy a tym samy bardzo złe wszelkie zarządzanie i bardzo zła wszelka organizacja. Nie dokonacie niczego dobrego bez mojego Kompleksowego Apolitycznego Programu. ==–..Witam serdecznie Państwa. Proszę studiować moje wszystkie materiały (przez pół roku). Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. To tempo / prędkość budowy wszelkich dróg w Całej Polsce winno być na starcie w chwili przyznania Całej Polsce i Całej Ukrainie Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Proszę od tej chwili / od tego momentu budować wszelkie drogi 24h na dobę, siedem dni w tygodniu i przez cały okrągły rok (12 miesięcy), zachowując wszystkie normalne Przepisy Wszelkiego Prawa (także Przepisy dotyczące Kodeksu Pracy. Dotychczasowe i jeszcze nielegalne (na chwilę obecną) (według Normalnego Prawa) wszelkie pseudo-rządy nie spełniły żadnych pozytywnych oczekiwań Wszystkich Mieszkańców Całej Polski i Polaków mieszkających poza granicami Mojej Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ojczyzny Wszystkich Narodów Polski. Moje prośby i sugestie proszę prawie zawsze traktować jako polecenia a nawet i rozkazy. Z wyrazami wielkiego szacunku (jako kredyt zaufania), With full one-person responsibility full Rights-Law, MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz The Whole POLAND; OPOLE & etc. , Tuesday, Wednesday, Thursday, September 6, 7, 8, 2011 11:52 AM / 12:00 AM/PM/ 3:38 PM / 05:24 PM / 10:36 AM / 05:00 PM / 05:04 PM / 05:43 PM / 08:53 PM Sep 09, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..Dla przypomnienia! Wszelkie wybory do parlamentu i nie tylko do finału mistrzostw Europy w 2012 są nie ważne (wszystkie szczegóły we wszystkich moich materiałach) / są niezgodne z normalnym prawem / są nielegalne, nie mają też i przede wszystkim uzasadnienia ekonomicznego. Jest to świadome działanie na szkodę Całej Mojej Polski. Uczciwi wyborcy, którzy przystąpią do głosowania mogą uratować negatywną sytuację całej Polski, przekreślając / wykreślając / wycinając wszystkich kandydatów na listach wyborczych. Bardzo dobrze wam radzę. Po prostu; Wyborco! Musisz trzeźwo i samodzielnie myśleć. I tak to jest jak mówił prawdopodobnie Pan Zenon Laskowik; Dotyczy: Ewa Kopacz (popełniłaś bardzo dużo błędów w Rosji i nie bez powodu; sprawdzę ciebie bardzo szczegółowo), Rafał Dutkiewicz, Wrocław (jesteś chłopcze pechowy i nie tylko ty – beze mnie / bez mojej skromnej osoby jesteś / wy jesteście mgłą / mgiełką), zdrajców stanu polskiego i nie tylko, którzy są jednocześnie pospolitymi przestępcami: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i cała grupa widmo; Wszystkie zdymisjonowane przeze mnie osobiście osoby: PAWEŁ GRAŚ, Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Elżbieta Bieńkowska, Michał Boni, Jolanta Fedak, Adam Giersz, Cezary Grabarczyk, Aleksander Grad, Katarzyna Hall, Tomasz Siemoniak (wynalazek), Ewa Kopacz, Andrzej Kraszewski, Barbara Kudrycka, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Miller, Jan Vincent-Rostowski, Marek Sawicki, Radosław Sikorski, Bogdan Zdrojewski (szczegóły we wszystkich moich materiałach i u mnie). Niech nikt już więcej ze mnie i z siebie nie czyni idioty! To jest naprawdę moje ostatnie ostrzeżenie. Żaden mój warunek słusznie prawnie, moralnie i etycznie uzasadniony nie został spełniony w najmniejszym stopniu. Moje Zwycięstwo Nieodwracalne jest stuprocentowe. Mój jest Sukces Nieodwracalny stuprocentowy. Ostatnie zdania – nie bez powodu – tylko w języku polskim. Wasz iloraz (IQ) inteligencji wynosi minus 200. Rozpiętość do mnie / do mojej skromnej osoby to wartość 400 jednostek. Mój prawdziwy IQ = 200 (plus 200) (nie jestem egocentrykiem / nie jestem zarozumialcem / jestem skromnym człowiekiem przy waszym stuprocentowym bezprawiu). Już taki ze mnie „zimny drań”. Jak w tej piosence. Koniec. Amen. For a reminder! All elections to parliament and not only to finals Championship the European in 2012 are not important (all the details in all of my materials) / are incompatible with the normal law / are illegal, do not they have also and most of all economic justification. It is a conscious very negative action at the detriment for the Whole my Polish. Honest Voters, who join to vote, can rescue the negative situation the Whole Polish, crossed ‚x’ / plotting / cutting all candidates at electoral lists. Very well I advise You Voters. Simply; Voters! You have / must to think soberly and alone. And so it is like said probably as Mr. Zenon Laskowik; Concerns: Ewa Kopacz (you committed very much mistakes in Russia and do not without because, I will check you very detail), Rafał Dutkiewicz, Wroclaw (you’re boy very unhappy / unlucky / unfortunate and not just you – without Me / without My Humble Person you / you’re are / you / you’re are the mist / haze), traitors Polish state and not only, who are simultaneously common criminals as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the whole group specter, all dismissed by me personally persons: PAWEŁ GRAŚ, Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Elżbieta Bieńkowska, Michał Boni, Jolanta Fedak, Adam Giersz, Cezary Grabarczyk, Aleksander Grad, Katarzyna Hall, Tomasz Siemoniak (wynalazek), Ewa Kopacz, Andrzej Kraszewski, Barbara Kudrycka, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Miller, Jan Vincent-Rostowski, Marek Sawicki, Radosław Sikorski, Bogdan Zdrojewski (details in all my material and ‚in me’). Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole My POLAND, Monday, September 12, 2011, 11:17 AM / 11:31 AM Sep 12, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. – ——- ——- Fw: Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego negatywnego szoku. Hide Details FROM: Wieslaw Cendrowski TO: wszn@wszn.opole.pl CC: mzcechni@cyf-kr.edu.pl Message flagged The Whole POLAND, Wednesday, September 14, 2011 10:51 AM / 11:00 AM / 11:14 AM / 11:16 Message body —– Forwarded Message —– From: Wieslaw Cendrowski To: “sekretariat@wszn.opole.pl” Cc: “kancelaria@mz.gov.pl” Sent: The Whole POLAND, Wednesday, September 14, 2011 10:49 AM Subject: Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego negatywnego szoku. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 45 – 221 Opole ul. Wodociągowa 4 Dyrektor mgr Krzysztof Nazimek (myślę, że to ten gagatek się cofał przede mną) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Maria Waloszek – Brzozoń Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy mgr Krystyna Sobota Naczelna Pielęgniarka mgr Janina Halicka Sekretariat tel: +48 (77) 5414200 fax: +48 (77) 5414237 sekretariat@wszn.opole.pl wszn@wszn.opole.pl informatyka@wszn.opole.pl kancelaria@mz.gov.pl mzcechni@cyf-kr.edu.pl Niestety Szanowni Państwo; Wszyscy nie zdaliście jakiegokolwiek egzaminu (złe wszelkie rządy (obecnie pseudo-tusk donald i pseudo-komorowski bronisław i inni wymienieni osobiście przeze mnie we wszystkich moich materiałach), a tym samy bardzo złe wszelkie zarządzanie i bardzo zła wszelka organizacja. Nie dokonacie niczego dobrego bez mojego Kompleksowego Apolitycznego Programu. ==–..Witam serdecznie Państwa. Proszę studiować moje wszystkie materiały (przez pół roku). Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach. Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego szoku, że tyle jest bezprawia na wszystkich szczeblach. Głównie wszystkie przetargi to jedna wielka fikcja (z nabywaniem leków r5ównież / korupcja kwitnie). Szczegóły niebawem. Nie dziwię się, że “dyrektorzy” placówek chowają się przede mną jak krety i szczury / cofają się jak raki do swoich “wymarzonych” gabinecików, ubrani na czarno. Próbuję rozmawiać także z lekarzami różnych specjalności. Niestety także przegrywają ze mną i to sromotnie / nawet się zaczynają jąkać podczas rozmowy ze mną (zwłaszcza psychologowie, psychiatrzy i nie tylko). Służba zdrowia w Całej Polsce to jedno wielkie bagno. Dysponuję faktami popartymi dowodami. Dotychczasowe i jeszcze nielegalne (na chwilę obecną) (według Normalnego Prawa) wszelkie pseudo-rządy nie spełniły żadnych pozytywnych oczekiwań Wszystkich Mieszkańców Całej Polski i Polaków mieszkających poza granicami Mojej Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ojczyzny Wszystkich Narodów Polski. Moje prośby i sugestie proszę prawie zawsze traktować jako polecenia a nawet i rozkazy. Bez mojego kompleksowego programu niczego dobrego nie uczynicie nigdy. Za krótkie wasze nogi na wszystkie normalne progi. Sorry. With full one-person responsibility full Rights-Law, http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (NIEBAWEM / TO MUSI STAĆ SIĘ FAKTEM W CIĄGU KILKUNASTU GODZIN albo obudzicie się wszyscy w jednym wielkim bagnie, które już jest realizowane przez wyżej wymienionych) Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/ http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz Jestem pewny, że zostały pomylone wszelkie adresy. Proszę się zastanowić bardzo dobrze. “Do: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier RP Donald Tusk, Minister Zdrowia Ewa Kopacz Elżbieta Radziszewska – Biuro ds. Równego Trakt. ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa, Al.Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa, ul.Miodowa 15 00-952 Warszawa listy@prezydent.pl, kontakt@kprm.gov.pl, bprt@kprm.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego” Apel w dziesiątą rocznicę polskiej kampanii przeciwko piętnowaniu i dyskryminacji osób chorujących psychicznie W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej grupy naszych bliskich – a także środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce jako podstawy dla skutecznego wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka psychiatryczna nie może być traktowana marginalnie i interwencyjnie. Z choroby psychicznej można wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, jednak jest to możliwe tylko dzięki dostępowi do nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki psychiatrycznej. Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej redukcji realnych nakładów na psychiatrię, które pozostaje w tyle za nakładami na inne dziedziny ochrony zdrowia. Taka polityka zdrowotna nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i jest dotkliwa dla chorych i ich bliskich, jak również dla nas wszystkich. Należy przecież uwzględnić także koszty pośrednie, wynikające z niedostrzegania poważnych następstw choroby potęgowanych pogarszającą się kondycją opieki psychiatrycznej: kosztów bezrobocia, obciążenia rodzin, długotrwałej zależności od pomocy społecznej, wzrostu liczby hospitalizacji stacjonarnych, dezintegracji rodziny, problemów mieszkaniowych i bezdomności. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest planem stopniowej, ale zasadniczej zmiany pozycji zdrowia psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie NPOZP (Dz. U. z 3 lutego 2011 nr 24 poz. 128) nałożyło na samorządy każdego szczebla obowiązek realizacji poszczególnych zadań NPOZP. Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rażąco nierówny podział środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. W Europie, w krajach, nad którymi obecnie przejmujemy prezydencję, ze wspólnej puli przyznanej na zdrowie, na opiekę nad zdrowiem psychicznym przeznacza się średnio 5-6 procent środków. W Polsce, w ostatniej dekadzie wskaźnik ten malał i obecnie wynosi nieco ponad 3 procent. Dzieje się tak, mimo stanowiska Konwentu Marszałków z grudnia 2008 roku, który uzasadniał konieczność jego podwyższenia do poziomu co najmniej 4,1 procent. Ten postulat nie tylko nie został spełniony, ale udział wydatków na opiekę psychiatryczną nadal spadał, doprowadzając wiele placówek do granicy opłacalności. W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – jako podmiotach wskazanych do realizacji NPOZP – widzimy naturalnego partnera w realizacji opieki psychiatrycznej dla pacjentów w miejscu ich zamieszkania. Do jesieni, jako przedstawiciele środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym, będziemy pomagać samorządom w staraniach o program naprawczy dla psychiatrii przygotowywany właśnie przez gminy, powiaty i regiony, w ramach realizacji NPOZP, tak, aby 25 września w całym kraju obchodzić razem X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”. Domagamy się równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce. Tylko w ten sposób pomożemy wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w naszym kraju. Niżej podpisany/a: Andrzej Cechnicki Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 31-115 Kraków mzcechni@cyf-kr.edu.pl“ Sep 14, 2011 Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. – FWD: Witam bardzo serdecznie Panie Tomaszu. The Whole Poland: Warsaw, Opole and etc. Ode mnie (from: Cendrowski Wiesław Tomasz atwtc17@vip.onet.pl to: do tomasz@tomaszadamek.com.pl– 15 września 12:52 Wysłane W dniu 2011-09-15 11:58:41 / 01:42 PM użytkownik napisał: ==–..Moje szczere gratulacje Panie Tomaszu Adamek. Proszę mi zaufać i zapraszam do mnie do Opola. Nauczę Pana jak zawsze wygrywać / nauczę Pana wszystkiego co się z tym wiąże (To jest realne i możliwe.). To nie jest żart; Jeżeli po pierwszej rozmowie dojdzie Pan do wniosku, że “tylko ja” nie jest antidotum na wszystko to co wiąże się z przegraną to zapomni Pan o Mojej Skromnej Osobie (proszę się nie doszukiwać dwuznaczności; jestem heteroseksulny). PS Na początek pierwszego listu to wystarczy. Dla mnie zawsze Pan Tomasz Adamek jest zwycięzcą. Głowa do góry. PS Czekam na prędką pozytywną reakcję. Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. My sincere congratulations for Mr. Tomasz Adamek. Please me confide in and invite to me to City Opole. I will teach You how to always win / I’ll teach You everything that itself with this binds (This is real and possible.). This do not is a joke; If after the first conversation You come to the conclusion, the that “only I /me” do not is the antidote at everything it that binds itself with a loss, it forget the Lord / Mr. about My Humble Person (Please not seek ambiguity; I am heterosexual). PS At the beginning of the first letter it enough. For me always, the Lord / Mr. Tomasz Adamek is a winner. Head in upwards. PS I waiting at speedily / at the swift and positive reaction / answer / response / reply. The words of the great respect and esteem /deference / respectability, Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the