Archive for the 'The truth about the finances of the World and Polish.' Category

03
List
12

Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. Do not underestimate! Recent peaceful call to leave government buildings and presidential; Bronisław Komorowski, Donald Tusk (You both do not have right a moral and legal to exercise authority.); I personally using / use with the last road the peace solve all the problems of all Inhabitants of the Whole Polish and solve all the problems of all the Inhabitants of the Whole World – I demand; Leaving, leave, move itself with all these places in Warsaw, Poland to day November 14, 2012, 2:00:00 pm. All other details related with this topic / problem are in all my materials! You must the these details search! You have to find all the details. Do not underestimate! The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 13, 2012, 04:24 pm, Central Europe. / Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit – My Humble Person all the attributes of authority (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 08, 2012, 03:44 pm, Central Europe. Good morning. Mr. Attorney Andrzej Seremet; Please very about great abstemious what to transmit materials in the matter assassination / murder collective near the city of Smoleńsk (dated: April 10, 2010). Please very the detail acquaint itself with all my materials in all my blogs, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Not are it suitable persons to this purpose / in this purpose. Please it very good / well examine. President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North. Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America.North. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

Zbigniew  Boniek; Why do not use your true / original our emblem for State about the name Poland? Zbigniew Boniek; Dlaczego nie używasz ty prawdziwego / oryginalnego naszego godła dla Państwa o nazwie Polska?
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER  17, 18, 08:11 am,  01:00 pm, Central Europe.
Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. The Israeli government it do not is always the navel of the Whole World! I greet with all my heart all the Inhabitants Palestinian Nationality / State. I greet with all my heart all the Inhabitants Jewish Nationality. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World.
https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/LocationIsrael.svg/240px-LocationIsrael.svg.png

These are the true indicators of support! ‚If elections to the Parliament were held next Sunday, the PO would get the votes (3 percent.), PiS would take first place (80 percent.) – According to a survey by true interviewers in Poland. The parliament also would include: SLD (1 percent)., Palikot Movement (3 percent.) And PSL (40 percent.)’.

Another / another manipulation. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów dostałaby PO (34 proc.), drugie miejsce zajęłoby PiS (23 proc.) – wynika z sondażu TNS Polska. W sejmie znalazłyby się także: SLD (8 proc.), Ruch Palikota (6 proc.) oraz PSL (5 proc.).  To jest kłamstwo!
Another / another manipulation. ‚If elections to the Parliament were held next Sunday, the PO would get the most votes (34 percent.), PiS would take second place (23 percent.) – According to a survey by TNS Poland. The parliament also would include: SLD (8 percent)., Palikot Movement (6 percent.) And PSL (5 percent.)’. This is a lie!

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Iwona Kawecka
Hotel Marriott
Warsaw, Poland
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warsaw, Poland
DO  WIADOMOŚCI: https://i2.wp.com/www.policja.waw.pl/dokumenty/szablonyimg/1-logo_ksp.png
Iwona Kawecka; „przywódczyni” brygady ochroniarskiej utworzonej na potrzeby własne. Pozwolę sobie zauważyć, że wasza brygada „ochrończyków”, której to podobno przewodzi nieoficjalnie ktoś kto nosi imię „michał”, działa niezgodnie z jakimkolwiek prawem! „Droga” pani; Proszę doprowadzić do porządku prawnego swoją bezprawną brygadę „tygrysów” wściekłych na czele z panią, do dnia: 17 Listopada 2012 roku, do godziny 12: 00 w południe! Proszę bardzo dokładnie studiować wszystkie moje materiały. Proszę studiować moje materiały przez 12 miesięcy! Czytać to może pani sobie bajki do poduszki! Czytać to trzeba mnie pomiedzy wierszami i to bardzo precyzyjnie! Garniturki pani chłopcom nie wystarczą!
Communist mentality in Ministries in Poland!!!!!!! Do not has and do not will a return to communism and fascism! Yes! There’s a million percent conviction, that the traitor Polish State, the real criminals, the real global killers: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions]]]], it extreme gang operating, performing at the principle of an organized criminal group. These persons deliberately seek to liquidate the Polish State! These persons operate under the whip Merkel and under the whip Putin! This is do not unacceptable situation, which already threatens everyone Inhabitants the Whole World and already threatens all Inhabitants Polish! In due course of days and nights made remote and physical control in of all ministries in Polish! Here are the results of very negative and the most important this control. Here are the results of very negative and most of the control.
– Competence almost all officials below the level of the water / sea!
– Eighty percent of all persons employed in the administration are it: communists or of the person about mentality communist.
– The effectiveness of almost all officials below the level the level of the water / sea!.
– The quantity of persons employed in administration three times behind large.
– Staff security / protection to persons, who do not meet any legal requirements. It is a collection of random persons, who blindly carrying out unlawful command administration / owners, principals and supervisors! The are it always persons, who act incognito! Indentyfikatory do not meet the basic legal requirements!
Komunistyczna mentalność w Ministerstwach w Polsce!!!!!!! Nie ma i nie będzie powrotu do komunizmu i faszyzmu! Tak! Jest milion procent pewności, że zdrajcy Stanu Polskiego, prawdziwi przestępcy, prawdziwi globalni mordercy: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki]]]], to skrajna banda działająca na zasadzie zorganizowanej grupy przestępczej. Te osoby świadomie dążące do likwidacji Państwa Polskiego! Te osoby działają pod batem Merkel i pod batem Putina! To jest nie do zaakceptowania sytuacja, która już zagraża wszystkim mieszkańcom Całego Świata i Całej Polski!
W ciągu kilku dni i nocy dokonałem zdalnej i fizycznej kontroli wszystkich ministerstw polskich!
Dokonałem kontroli zdalnej wszystkich instytucji polskich budżetowych!
Oto wyniki bardzo negatywne i najważniejsze tej kontroli.
– kompetencje prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– osiemdziesiąt procent wszystkich osób zatrudnionych w administracji stanowią komuniści lub osoby z mentalnością komunistyczną.
– skuteczność prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– ilość osób zatrudnionych w administracji jest trzykrotnie za duża!
– pracownicy ochrony / ochrona to osoby nie spełniające żadnych wymogów prawnych. Jest to zbiór przypadkowych osób, ślepo wykonujących bezprawne polecenia administracji / właścicieli, pryncypałów, przełożonych! Są to zawsze osoby występujące incognito! Identyfikatory nie spełniają podstawowych wymogów prawnych!
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Do not has and do not will a return to communism and fascism! Yes! There’s a million percent conviction, that the traitor Polish State, the real criminals, the real global killers: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions]]]], it extreme gang operating, performing at the principle of an organized criminal group. These persons deliberately seek to liquidate the Polish State! These persons operate under the whip Merkel and under the whip Putin! This is do not unacceptable situation, which already threatens everyone Inhabitants the Whole World and already threatens all Inhabitants Polish! In due course of days and nights made remote and physical control in of all ministries in Polish! Here are the results of very negative and the most important this control. Here are the results of very negative and most of the control.
– Competence almost all officials below the level of the water / sea!
– Eighty percent of all persons employed in the administration are it: communists or of the person about mentality communist.
– The effectiveness of almost all officials below the level the level of the water / sea!.
– The quantity of persons employed in administration three times behind large.
– Staff security / protection to persons, who do not meet any legal requirements. It is a collection of random persons, who blindly carrying out unlawful command administration / owners, principals and supervisors! The are it always persons, who act incognito! Indentyfikatory do not meet the basic legal requirements!

Nie ma i nie będzie powrotu do komunizmu i faszyzmu! Tak! Jest milion procent pewności, że zdrajcy Stanu Polskiego, prawdziwi przestępcy, prawdziwi globalni mordercy: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki]]]], to skrajna banda działająca na zasadzie zorganizowanej grupy przestępczej. Te osoby świadomie dążące do likwidacji Państwa Polskiego! Te osoby działają pod batem Merkel i pod batem Putina! To jest nie do zaakceptowania sytuacja, która już zagraża wszystkim mieszkańcom Całego Świata i Całej Polski!
W ciągu kilku dni i nocy dokonałem zdalnej i fizycznej kontroli wszystkich ministerstw polskich!
Dokonałem kontroli zdalnej wszystkich instytucji polskich budżetowych!
Oto wyniki bardzo negatywne i najważniejsze tej kontroli.
– kompetencje prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– osiemdziesiąt procent wszystkich osób zatrudnionych w administracji stanowią komuniści lub osoby z mentalnością komunistyczną.
– skuteczność prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– ilość osób zatrudnionych w administracji jest trzykrotnie za duża!
– pracownicy ochrony / ochrona to osoby nie spełniające żadnych wymogów prawnych. Jest to zbiór przypadkowych osób, ślepo wykonujących bezprawne polecenia administracji / właścicieli, pryncypałów, przełożonych! Są to zawsze osoby występujące incognito! Identyfikatory nie spełniają podstawowych wymogów prawnych!

https://i1.wp.com/img.interia.pl/biznes/nimg/i/b/LOT_pierwsza_Europie_5967673.jpg
Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. failed to respond properly to any important question / questions; At questions of economy and defense; did not answer correctly at none very important question / questions; This fact definitely disqualifies them in each way. The last question for those ignorant and losers: Why the Belarusian authorities sometime be able with effect immediate take your wrecked airplane / take your crashed airplane with  territory the Polish, yet (a) above mentioned losers global: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. to this day they not can take and transport of Polish, Presidential aircraft TU 154 M, at which it perform brutal, murderous, terrorist attack / assassination, yet / else / even with the territory of Russia, near the city of Smolensk?!!!!!!!Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. nie odpowiedzieli poprawnie na żadne bardzo ważne pytanie / pytania; Na pytania z ekonomi i obronności; Taki fakt dyskwalifikuje ich definitywnie pod każdym względem. Ostanie pytanie dla tych nieuków i nieudaczników: Dlaczego władze Białorusi umiały ze skutkiem natychmiastowym zabrać swój rozbity samolot z terytorium Polski, a wyżej wymienieni nieudacznicy globalni: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. po dziś dzień nie potrafią zabrać i przetransportować Polskiego, Prezydenckiego Samolotu TU 154 M, na który to dokonano bestialskiego, zbrodniczego, terrorystycznego zamachu, z terytorium jeszcze Rosji, w pobliżu miasta Smoleńsk?!!!!!!!Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
Pan Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Barack Hussein Obama II musi obowiązkowo współpracować z gubernatorem stanu Massachusetts Mr. Willard Mitt Romney dla dobra Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jasne!
Mr. President of the States United of America Northern Barack Hussein Obama II must mandatory to work with the governor of Massachusetts with Mr. Willard Mitt Romney, for the good of the States United of America Northern. Sure!
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201211/1352834777.jpg
https://i2.wp.com/i.wpimg.pl/r,id,d142NTA7aF4xMDA7dV5odHRwOi8vaS53cC5wbC9hL2YvanBlZy8yODI5MC9mbGFnYV91c2E2MDAuanBlZztxXjAuOTU7Y150cnVlO3NjXnRydWU7dF5qcGc7c153aWFkb21vc2NpO2Z0XjE=.jpg
https://i2.wp.com/l1.yimg.com/nn/fp/rsz/111212/images/smush/curse1_uni_1352727704.jpg
https://www.google.pl/logos/2012/poland12_hp.jpg
https://i2.wp.com/l1.yimg.com/nn/fp/rsz/111212/images/smush/curse1_uni_1352727704.jpg
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTasHBvKqHemuMJRrDFe9gQ7uUCZ9aPTSjwgGVfwfIkMT3EPqfuJw
Oni są zwiastunem Armagedonu! Szykujmy się na najgorsze
To see and to hear soon the presidents; Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 13, 14, 15, 15, 16, 2012, 08:47 am, 10:25 am, 08:09 pm, 08:58 pm, 09:12 pm, 09:18 pm, 11:34 pm, 09:23 pm, 10:25 am, 07:09 am, 01:14 am, 11:31 am, Central Europe.

==–..Whether the circus and negative manipulation went well polish pseudo-politicians, politicians,  traitors the state of Polish, murderers the intellectual elite near the city, Smolensk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc.? Obviously, that so! Whether the circus and negative manipulation went well polish pseudo-politicians, politicians,  traitors the state of Polish, murderers the intellectual elite near the city, Smolensk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc.? Obviously, that so! Whether in the evening, the day of November 10, 2012, in the city bus line number 717, in Warsaw, Poland, prepared assassination at my very precious life, by the  service offenders; service dog / dogs, working for the offenders politicians; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc? Obviously, that so! (This is already the tenth serious assassination at my precious life in Poland.) Tego dnia miałem faktycznie przestać oddychać, miałem faktycznie przestać żyć. In this day; I had factually discontinue breathing, I had factually discontinue my existence, my living. Absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc. Whether poles are susceptible at negative manipulation, and rumors? Obviously, that so! Whether poles reach almost the bottom? Obviously, that so! Deviated counselors, counselors obsolete, idiots, who predict imminent end of the World; Their password are it: ‚hasp behind – fell’, ‚End’, ‚it is the end’, it are passwords idiots and for idiots to zap ! In this – leading the pack to killing by me is: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions and idiots to maximum power! The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 2012, 08:47 am, 10:25 am, 08:09 pm, Central Europe.
Proszę natychmiast zakończyć nagonkę negatywną na Dziennikarzy Polskich! With the point of Apolitical International Law; Each Nation must have eternal sovereignty. I greet with all my heart – with the occasion of the Independence and Sovereignty of eternal / eternity – the Whole Polish – all honest Leaders. All the details invitations will send soon; Cordially Invite You to me personally, to Cendrowski Wiesław Tomasz; The Presidents: Mr. Barack Hussein Obama II and Mr. Владимир Владимирович Путин; Topics: Composition / assembling congratulations and present facts and evidence; Recompense: Oblast Kaliningrad / Królewiec deliver / transmit to the Polish State; All the details invitations will send soon. Mr. Zbigniew Kazimierz Brzeziński (Cordially Invite you to me!), Whether you have a facts and evidence in the matter / in the topic; Assassination at life collective Polish elite intellectual in: presidential aircraft TU 154 M near the city of Smoleńsk? From several days and nights of almost all the information in the mass media (newspapers, television, radio and etc.) it a great media hype, that has drown the truth, the truth without hypocrisy, and without political propaganda / propagation pseudo-politicians. Full embargo, and full Veto for illegal authority in Poland, for: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar prohibited faces; Traitors and chameleons, murderers and assassins cooperating; consciously and unconsciously with foreign hostile interview / espionage / secret service! Nobody and nothing no squandered! Smoleńsk it not is forbidden topic! Smoleńsk it not is topic taboo! This is propaganda created by; Pseudo-politicians and politicians. Creates atmosphere a buying results / pillars artificial support of for political the corpses! Please immediately end the negative campaign at the Polish Journalists! Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit  – My Humble Person all the attributes of authority  (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction. Each Nation must have eternal sovereignty. With the point of Apolitical International Law.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 10, 11, 2012, 12:48 pm, 11:48 am, 11:50 am, 12:49 pm, Central Europe.

Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit  – My Humble Person all the attributes of authority  (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 08, 2012, 03:44 pm, Central Europe.

Temat: Dzień dobry Panu. Proszę być bardzo wstrzemięźliwym co do przekazywania materiałów w sprawie zamachu / morderstwa zbiorowego koło miasta Smoleńsk.

Good morning. Mr. Attorney Andrzej Seremet; Please very about great abstemious what to transmit materials in the matter assassination / murder collective near the city of Smoleńsk (dated: April 10, 2010). Please very the detail acquaint itself with all my materials in all my blogs, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Not are it suitable persons to this purpose / in this purpose. Please it very good / well examine.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet
 
 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzObezp35mlKsi4K9NorJpZbUFXL6Gy313IpajFx_bKuELV8pJQg
https://i0.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201210/1350990691.jpeg
https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/S/201211/1352710023.jpg

‘president’ pretender / usurper Bronislaw Komorowski said, that there are no signs of a ‘deliberate action of an external factor’ in the context of the Smolensk disaster. He explained, that his last week’s word at this subject / topic is it the result of the inference / conclusion / corollary speech leader SP of Zbigniew Ziobro. The ‘president’ pretender / usurper also announced that next week has itself with meet with the Attorney General Andrzej Seremeten’; I understand, that as a traitor the Polish State, who did not win the 2010 year presidential election. You search all my materials at this topic.///////”prezydent” samozwaniec / uzurpator Bronisław Komorowski oświadczył, że nie ma sygnałów świadczących o „celowym działaniu czynnika zewnętrznego” w kontekście katastrofy smoleńskiej. Jak tłumaczył, jego ubiegłotygodniowe słowa na ten temat to efekt wniosku lidera SP Zbigniewa Ziobry. „Prezydent” samozwaniec / uzurpator poinformował też, że w przyszłym tygodniu ma się spotkać z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem”. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. T
he Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 2012, 10:16 am, 07:55 am,  11:31 pm, Central Europe.

https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201211/1352793193.jpeg
‚Bishop Tadeusz Pieronek: The all of this legend about the assassination in Smolensk is simply ridiculous. – The all of this legend about the assassination in Smolensk, about the murder, is simply ridiculous – said Bishop Tadeusz Pieronek in Radio ZET. – The at sake God’s, if some small parts raises to the level of murder, it can itself with this only laugh – he added’. The at sake God’s; Bishop Tadeusz Pieronek; What’s itself going with the administration of the Catholic Church in Poland?! Tis it is the already loss of identity Catholic Church and loss of every real truth!!!

„Biskup Tadeusz Pieronek: cała ta legenda o zamachu w Smoleńsku jest po prostu śmieszna. – Cała ta legenda o zamachu w Smoleńsku, o morderstwie, jest po prostu śmieszna – powiedział biskup Tadeusz Pieronek w Radiu ZET. – No na miły Bóg, jeśli się jakieś drobne elementy podnosi do rangi morderstwa, to można się z tego tylko śmiać – dodał”. Na miły Bóg! Co się dzieje z administracją kościoła katolickiego w Polsce?! Toż to jest już utrata tożsamości kościoła i utrata wszelkiej prawdziwej prawdy!!!!!!!
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 13, 10:29 am, Central Europe.

 
SEKRETARIAT
 tel. 48 (22) 318-98- 80
 fax. 48 (22) 318-98-01
 
 ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
Dzień dobry Panu. Proszę być bardzo wstrzemięźliwym co do przekazywania materiałów w sprawie zamachu / morderstwa zbiorowego koło miasta Smoleńsk (dnia 10 Kwiecień 2010).
Proszę bardzo szczególowo zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami w wszystkich moich blogach; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz itp. nie są właściwymi osobami do tego celu / w tym celu. Proszę to bardzo dobrze przeanalizować.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
 

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Mr. Barack Obama wins election for second term as president; You treat me very seriously; Remember, that it I have everything. Without my real wealth; (Without my perfect, real, complex, non-political / apolitical program, which includes all areas of each life, which includes even situations, tragedies and elements unpredictable) and without my personal participation: Cendrowski Wiesław Tomasz – nobody and nothing good not will build.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/m.ocdn.eu/_m/b138f6adac37bd166cc21131fdf24eec,37,1,12-146-2987-1386-0.jpg
President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North.
Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America North.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 06, 07, 2012, 03:47 pm, 09:23 am, 09:25 am, 10:00 am, 10:29 am, Central Europe.
Mr. Barack Obama wins election for second term as president; You treat me very seriously; Remember, that it I have everything. Without my real wealth; (Without my perfect, real, complex, non-political / apolitical program, which includes all areas of each life, which includes even situations, tragedies and elements unpredictable) and without my personal participation – nobody and nothing good not will build.
https://i1.wp.com/l.yimg.com/dh/ap/metro/election/emeter_new.png
https://i1.wp.com/l.yimg.com/os/152/2012/11/06/ControlRoomBanner-jpg_222950.jpg
https://i2.wp.com/obamakontraromney.blog.pl/files/obamaromneyblog2.jpg

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama.
Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney.
My final crackdown with  traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the cityTof Smoleńsk.

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

03 lis

cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

 
President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North.
Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America.North.

Mitt Romney and Barack Obama. (AP Photo)

This do not is replay with entertainment. The will explication all themes!
Traitors Polish State and sophisticated global killers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions, besides these two serious offenses, violated / breach – also – following rudiments of law apolitical and rudiments apolitical normal of economics:
– In continuity with the other teams pseudo-government, led to the unjustified –  deliberate bankruptcy – almost all Polish Companies and sold these the company behind the proverbial penny!
– Your created abnormal (each law) law, which serves only selected persons and their supporters!
– You produced out of fear of political prisoners, which is already more in the Whole Poland, than normal workers in all layers of professional.
– You dismantling / dismantled the whole system financial, together with the whole system of wages and employment at normal conditions all employees.
– You led to the bankruptcy of the Whole Polish State; actual / true / real debt public and the actual / true / real deficit budget, is about hundred percent bigger / taller.

To nie jest powtórka z rozrywki. Będzie rozwinięcie wszystkich tematów!
Zdrajcy Stanu Polskiego i wyrafinowani globalni mordercy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki, oprócz tych dwóch poważnych przestępstw, naruszyli jeszcze następujące zasady prawa apolitycznego i zasady normalnej apolitycznej ekonomi:
– w ciągłości działania z innymi ekipami prowizorki rządowej; Doprowadzili do nieuzasadnionej, świadomej upadłości prawie wszystkie przedsiębiorstwa polskie i sprzedali te firmy za przysłowiową złotówkę!
– stworzyli anormalne (każde prawo) prawo, które służy tylko wybranym osobom i ich poplecznikom!
– wyprodukowali ze strachu więźniów politycznych, których jest już więcej w całej Polsce niż normalnych pracowników we wszystkich warstwach zawodowych.
– zdemontowali cały system finansowy, łącznie z całym systemem płac i zatrudniania na warunkach normalnych wszystkich pracowników.
– doprowadzili do bankructwa całe Państwo Polskie; Rzeczywisty dług publiczny i rzeczywisty deficyt budżetowy jest o sto procent większy / wyższy.
W związku z tym trybunał stanu i dodatkowa odpowiedzialność karna grozi wszystkim ekipom rządowym; ekipom byłym i bieżącym!

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama.
Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney.
My final crackdown with  traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the cityTof Smoleńsk.

What else needs to happen in the Whole Poland with guilt; traitors Polish State, with guilt global killers / murderers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only / etc. – so as – almost fifty million aware Poles / Inhabitants of Polish (conscious), convince itself, that these individuals / persons (above mentioned) itfactually /  actually in 100% real, true evil?!

Co jeszcze musi się wydarzyć w Całej Polsce z winy zdrajców Stanu Polskiego, z winy globalnych morderców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko / itp. żeby prawie pięćdziesiąt milionów świadomych Polaków / Mieszkańców Polski, mogło przekonać się, że wyżej wymienione osoby to faktycznie 100% prawdziwego ludzkiego zła?!

Maybe ‚authority’ and pseudo-authority polish we will offer of ten Mr. Anders Behring Breivik? For the reminder! In Poland lawlessness is about of value minimum hundred percent. Maybe such ‚advancement’  would force all Polish institutions to respond / answer at my e-mails (inter alia)? Maybe in those days / in those time will be true Love and true faithfulness? hahahaha / Your hypocrisy is about of value hundred percent!

Może władzy i pseudo-władzy polskiej zaoferujemy dziesięciu Pan Anders Behring Breivik? Dla przypomnienia!
W Polsce bezprawie jest o wartości minimum sto procent. Może takie posunięcie zmusi wszystkie polskie instytucje do odpowiadania na moją pocztę elektroniczną (między innymi)? Może wtedy zapanuje miłość i wierność?

This do not is replay with entertainment. The will explication all themes!
Traitors Polish State and sophisticated global killers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions, besides these two serious offenses, violated / breach – also – following rudiments of law apolitical and rudiments apolitical normal of economics:
– In continuity with the other teams pseudo-government, led to the unjustified –  deliberate bankruptcy – almost all Polish Companies and sold these the company behind the proverbial penny!
– Your created abnormal (each law) law, which serves only selected persons and their supporters!
– You produced out of fear of political prisoners, which is already more in the Whole Poland, than normal workers in all layers of professional..
– You dismantling / dismantled the whole system financial, together with the whole system of wages and employment at normal conditions all employees.
– You led to the bankruptcy of the Whole Polish State; actual / true / real debt public and the actual / true / real deficit budget, is about hundred percent bigger / taller.

To nie jest powtórka z rozrywki. Będzie rozwinięcie wszystkich tematów!
Zdrajcy Stanu Polskiego i wyrafinowani globalni mordercy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki, oprócz tych dwóch poważnych przestępstw, naruszyli jeszcze następujące zasady prawa apolitycznego i zasady normalnej apolitycznej ekonomi:
– w ciągłości działania z innymi ekipami prowizorki rządowej; Doprowadzili do nieuzasadnionej, świadomej upadłości prawie wszystkie przedsiębiorstwa polskie i sprzedali te firmy za przysłowiową złotówkę!
– stworzyli anormalne (każde prawo) prawo, które służy tylko wybranym osobom i ich poplecznikom!
– wyprodukowali ze strachu więźniów politycznych, których jest już więcej w całej Polsce niż normalnych pracowników we wszystkich warstwach zawodowych.
– zdemontowali cały system finansowy, łącznie z całym systemem płac i zatrudniania na warunkach normalnych wszystkich pracowników.
– doprowadzili do bankructwa całe Państwo Polskie; Rzeczywisty dług publiczny i rzeczywisty deficyt budżetowy jest o sto procent większy / wyższy.
W związku z tym trybunał stanu i dodatkowa odpowiedzialność karna grozi wszystkim ekipom rządowym; ekipom byłym i bieżącym!

Series farther will continued.

[[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

The Whole World, Poland, Warsaw, November 04, 05, 2012, 12:07 pm, 02:56 pm,  11:20 pm, 02:12pm, 03:30 pm, 04:55 pm, Central Europe.

Plik:Coat of arms of Poland-official3.png

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com or globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy
30
Wrz
12

In time the past and present / running; Most suicide deaths very important Persons in the Whole Poland, which occurred in a result of coercion; Indirectly or directly (in other words; Is it simply murder), is it one with many attempts to intimidate almost all Inhabitants Polish by global traitors: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other related! Creating psychosis fear as behind the communists. / This is a warning! Last warning! This not is menace! The traitor Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions; Please never no come in me in way! Personally in the face of international law, I can you kill! For true security the Whole Polish and for true security the Whole World! Editor-in-chief of ‚Rzeczpospolita’ Tomasz Wróblewski gave itself to the disposal of the council supervisory publisher newspaper the corporation ‚Presspublica’. What ‚Presspublica’?! Tomek Wróblewski; Never itself do not surrender! Global President and Prime Minister Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, November 01, 2012, 05:44 am, Central Europe. / This is a warning! Last warning! This not is menace! The traitor Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions; Please never no come in me in way! Personally in the face of international law, I can you kill! For true security the Whole Polish and for true security the Whole World! / Very important question to / for all the Inhabitants all Over the World: Whether the ordinary and each mortal – mortal as a man – is able to capture / catch each manipulation of each pseudo-politics and policy? This very negative manipulation lasts in infinity and in all directions! That’s all it’s necessary wrest / uproot! Bardzo ważne pytanie do / dla wszystkich Mieszkańców Całego Świata: Czy przeciętny i każdy śmiertelnik – śmiertelnik jako człowiek – jest wstanie wychwycić / wyłapać, każdą manipulację każdego polityka i pseudo-polityka? Ta bardzo negatywna manipulacja trwa w nieskończoność i we wszystkich możliwych kierunkach! To wszystko trzeba wyrwać z korzeniami! / My sincere personal vows / oath made in day October 23, 2012 is canceled / outdated! Reason / Cause! Global traitors and murderers, totalitarian beings human: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and operating illegally Bureau Protection Government broke all the rules peaceful solution all of problems; For the good of the Whole Polish and for the good of the Whole World. Soon, very important information for all Inhabitants Around the World and for all the honest leaders of all Nations the Whole World. For the true good and the true security of the Whole Polish, I demand the Union of all forces human in the Whole Poland (except for the Civic Platform and except for the Polish Peasant Party) – qua human non-political / apolitical – first of all I have at mind the Union the Whole Polish right-wing. Unfortunately, I am forced to take such a actions / such a actions position! Probably personally / yourself I insulate / detach (forever) all global traitors from: the Motherland / Native-Land Mother the Whole Polish. Note! It is also very important! I have a recorded conversation with the employees of Public Polish Television! This must be so understood; Public Television Polish is it Television, which is in the hands of communists and fascists. In this situation / case: Please never no pay a subscription and never no pay taxes for / at the political (PO + PSL) Public Television Polish. I write it directly / immediately! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz – it are ‚pupils / students’ Angela Dorothea Merkel and Vladimir Vladimirovich Putin. They do not have any rights / authorization (moral and legal) to rule / exercise governments in Poland, in the Whole Poland!!!!!!! With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 24, 2012, 11:20 am, Central Europe. / Note! (Wirtualna Polska; Portal) At this decision from Donald Tusk waited thousands of Poles! hahaha Again (harvest) topics the vicarious from Donald Tusk?! hahaha ; Na tę decyzję Tuska czekały tysiące Polaków…….boy? Where you have specifics? / My Friends, all the Inhabitants all Over the World, my true enemies, who living in Poland; Please do not forget, that the negative, extreme manipulation is continues / continued by the illegal authority PL / by illegal ‚government PL’. Example of this illegal government in Poland is / are: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only! Please note / notice, that my real enemies, it the world and the Poland; People always conversely interpret, conversely thinking and conversely operating / acting. Everything what I say, what I write, what I make; they always understand the conversely. In this way, destroy the Entire Country Poland. They knowingly lead sabotage, which has lead to the total collapse of humanity. The Whole World, Poland, Warsaw, October 20, 11:27am, Central Europe. / Traitors the global the State of the Poland: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and no only; real / true murdere: Bronisław Komorowski, Donald Tusk (and no only); geniuses / elites military (and not only) Polish Aircraft – inter alia; Tu-154M and CASA C-295M. ! Always I know the whole truth, from beginning to end! My Humble Person always the is within the range the whole truth and in connection therewith not let go / do not forgive none / any topic. All my conditions must be implemented / executed within 22 hours. Please yourself do not joke. Please remember, that (at) your hooks it’s you / you itself catch irreversibly. I am Cendrowski Wiesław Tomasz; I always work unconventionally. Your action always is classic, and very simplistic. My real quotient intelligence IQ is equals / is about value of 400. Whether you understand what-whatever? With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.The Whole World, Poland, Warsaw, October 19, 11:14 am, Central Europe. / I checked very in detail (the whole) legal page – illegal action – taken by Donald Tusk in relation to the absent the illegal Members; MPs his political group(in the Parliament during vote above the credit of trust). Well, Donald Tusk committed a crime punishable threefold: 1. Donald Tusk illegally to this purpose used ambulances to transport a sick person to the parliament. 2. Donald Tusk forced illegal Members / MPs (staying in the hospital at treatment ) to illegal work. 3. Donald Tusk In a very artificial and unlawfully / illegally way, appropriated himself parliamentary majority, applying the principle illegally lobingu (corruption), which served him / their to attend in participation; particular interests. I hope, that traitors the Polish State, who are commonly criminals: Bronisław Komorowski (only the original), Donald Tusk (only the original), Ewa Kopacz (only the original) and no only, are already in prison in city Herby, already as people arrested! Such persons also bear responsibility the legal and this the same responsibility criminal behind the funeral of polish sports and behind the funeral of the National Stadium in Warsaw, Poland. Soon I the personally will issue a list of arrest; wanted notice / arrest warrant behind the traitors and criminals: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and no only. With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 12:29 pm, Central Europe. / Friends, Inhabitants all over the World, the Inhabitants of the Whole Polish; already never do not trust the politicians and pseudo-politicians. You never do not permit; yourself at laundry brain. Simply; Politicians; nothing do not have. Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 13, 02:45 pm, Central Europe Note! Very urgent. Note! Very important! It’s is true! Betrayers / traitors of State of Polish (among others / inter-alia): Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and etc. are absolutely guilty what to catastrophe / calamity near the city of Smoleńsk in Russia. Questions and answers. Relates to a persons: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and etc.: Whether Donald Tusk and do not only, issue instructions (through politicization) of the Polish Police (directly and indirectly) and Related Services to conduct illegal control and surveillance almost all the Inhabitants of Polish? Obviously, that so! Please very careful at talk by phone and do not only! Whether Donald Tusk off – also – at a result of fear – heating in public places and do not only? Obviously, that so! Whether Donald Tusk and do not only is hostage of foreign agents? Obviously, that so! Whether Donald Tusk and do not only has the support the Inhabitants the Whole Polish? Obviously, that do not has! Whether Donald Tusk is and will be prepared at perform role: minion and a traitor for the other leaders foreign countries? Obviously, that so! Whether Donald Tusk trying buy: services / staff the special behind the appanage and other prizes? Obviously, that so! Whether Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only performs / realization introduction a system totalitarian (even communist) in Poland? Obviously, that so! Whether these hostages the foreign interviews should be absolutely removed from power with the speed of light? Obviously, that so! Whether Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and to not only, has shitting (pardon behind the expression / vocabulary) out of fear (their freedom) of losing freedom? Obviously, that so! Please it all connect with all my material! Please remember always, that the conversely holy trinity must be with neutralized / removed / eliminate / delete in this same time / simultaneously. Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 13, 08:35 am, Central Europe / Syria – Turkey; Please without bloodshed – within 24 hours – end / finish all military operations! Please also – with immediate effect – end / finish conflict internal in Syria. The Whole World, Poland, Warsaw, October 12, 03:27 pm, Central Europe / Donald Tusk, Bronisław Komorowski, EwKopacz and no only; Always escapes from responsibility! Behind the crash / catastrophe near the City of Smoleńsk, also! Donald Tusk bring down the Whole Country Poland at the mat; Indirectly and directly buy, corrupts; In this one manner acquires / obtains imaginary voices support among women and girls. Already you once promised in wholesale sales place at lists electoral! You are / you’re very infirm pseudo-prime minister of Poland. You with great fear hold itself trough-government; Behind each price. Women and girls; You search all my resources / materials at topic career professional, and no only. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz (traitors State Polish) and no only; Do not deserve at the vote of confidence. This is another waste of time. Waldemar Pawlak about Exposé Donald Tusk(Tusek): I expect oneself one a surprising kick (throw) at tape. hahaha; I checked personally it xposé Donald Tusk (Tusek); Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and other like likeness, never no has, and do not will have any apolitical, real program! This is another bluff. Exposé Donald Tusk? hahaha The content occurrence Donald Tusk (Tusek) will blow your mind? hahaha So! Will it another propaganda kitsch Donald Tusk. Inhabitants the Entire Polish already in – Donald Tusk – do not believe. hahaha The Whole World, Poland, Warsaw, October 11, 12, 08:51 am, 06:35 pm, 11:38 am, Central Europe / I ‚rummage’ / I checked all the materials in the whole Administration/Dimension of Justice in city Wyszków and no only, according with International Law, legally!!!!!!! I / You one can / can see – how at hands – steerage manual; Administration and Dimension of Justice via many quartets, at the foreground is / are the two term of office of pseudo-authority; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Mr. Gowin Jarosław and no only. / I’m sorry! But so be not can! In any / in each! COURT; Sovereignty-Independent-Transparent-Apolitical / Non-political (COURT-SITA), no / any School Apolitical, no / any Police Station Non-political / Apolitical, do not can be liquidated / destroyed by illegal authority ‚practice, grown’ by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz , including with black list, which is prepared also by; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only. Dark; Unlettered and divided against itself / divided (to apportion!? Never!) Nations easier is rule the roost / control / govern?! These guys / boys botching / bungle everything! I write in language Polish: Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; Lawyer International, (My signature) 1.CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ, 2.Cendrowski Wiesław Tomasz, 3.Wiesław Tomasz Cendrowski and also 4.paraph (pattern in the bank)! My warning for all banks! ING?! The Whole World, Poland, Warsaw, October 10, 07:37 am, Central Europe. / My Humble Person Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz personally proposes: In order to Mr. Willard Mitt Romney and President Mr. Barack Obama Hussein II, regardless from the result election the presidential in November 2012 in States the United of America North, one with them must remain / be president and the second vice-president. The Whole World, Poland, Warsaw, October 09, 07:59 pm, Central Europe. / ‚Problem Platform Civic is it, that (Donald) Tusk do not has (there is no) successor. This is true / real weakness’ Jarosław Gowin; It do not is the truth! PS Problem Platform Civic is it, that Donald Tusk is anti-talent universal; economic and anti-talent global political! Global Lawyer Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. / Outside borders the Polish People say; Poland, city the Polish, it space of the blind, who nothing see, nothing feel, and are about a short thinking, about short vision, with a short look; My Humble Person; in other words: Cendrowski Wiesław Tomasz; None person no is able me replace / deputize. Please treat it very seriously. Time flows inexorably!!!!!!! North Atlantic Treaty Organization (NATO); If this Organization (must be apolitical always) wants / desires outlive / outlast and soon wants / desires outlive / outlast and transform itself in Apolitical Organizations Military – Defense, International All Nations The Whole World, it must be always: Apolitical Organization Very Speedy Reaction Military-Defense All United Nations Whole World (AOVSRM-D(all)UN(whole)W. Only and entirely under my leadership, under leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Time realization twelve months, starting realization immediately. Whether it is clear? The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 08:54 am, Central Europe. Friend; For the true good of us all; Please – with immediate effect – block all financial transactions: between / betwixt the Polish; the Entire Polish and the Whole World!!! Until to revocation personally by me / by myself, by Cendrowski Wiesław Tomasz. All we are being robbed by abnormal authority in Poland. The Whole World. Poland, Kraków, October 03, 03:36 pm, Central Europe. It will continuation topic in combination with the very important the ordinance / directive / bylaw with power Normal Law International. All topics are and will be current. Please realize the all my tasks / errand. Due to at the real security of Europe, of Asia and the Whole World, parallel My Humble Person includes / embrace / encompass the following functions / positions:

For a reminder the International Law and Proceeding Law. Catastrophe Polish Plane near the city of Smoleńsk never should have happened. It was a collective murder. It was assassination   at the life collective of the Polish elite of professional, intellectual, and military. My Humble Person knows the whole the truth at this subject. My Humble Person does not intend to / do not has the intention – in connection with this situation – anyone apologize . Guilty persons this disaster must be punished in Russia and in Poland. First of all in Russia! In time the past and present / running; Most suicide deaths very important Persons in the Whole Poland, which occurred in a result of coercion; Indirectly or directly (in other words; Is it simply murder), is it one with many attempts to intimidate almost all Inhabitants Polish by global traitors: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other related! Creating psychosis fear as behind the communists.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, November 02, 2012, 01:19 am, 03:24 pm, Central Europe.

==–.. This is a warning! Last warning! This not is menace! The traitor Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions; Please never no come in me in way! Personally in the face of international law, I can you kill! For true security the Whole Polish and for true security the Whole World! Editor-in-chief of ‚Rzeczpospolita’ Tomasz Wróblewski gave itself to the disposal of the council supervisory publisher newspaper the corporation ‚Presspublica’. What ‚Presspublica’?! Tomek Wróblewski; Never itself do not surrender! Global President and Prime Minister Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, November 01, 2012, 05:44 am, Central Europe.

This is a warning! Last warning! This not is menace! The traitor Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions; Please never no come in me in way! Personally in the face of international law, I can you kill! For true security the Whole Polish and for true security the Whole World!

Mrs. Marta Kaczyńska; Personally I invite You to Warsaw.
For me Airport in Tri-City: Gdańsk, Gdynia, Sopot is behind low / behind small.
Candidate at President Willard Mitt Romney and President Barack Hussein Obama II; I greet with all my heart. I greet with all my heart all the Inhabitants States United of America the North. We must together / personally, together with me and really / actually consider the issue / problem: as at the future avoid each disaster. It all is positive only in possible sense.
At result / in effect the facts and evidence, that the government and pseudo-government the Whole Polish loses real and formal authority, it this same government of Poland behind the scenes / in night; adoption in a hurry (with fear) illegal law. Illegal government in the Whole Poland, which is the attribute in the hands traitors: of Polish State and global murderers: of the polish elite in city near Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and do not only; more / made madeintensifies the introduction of totalitarianism, again communism, global censorship, and do not only. Civic Platform is identified with the old political party, about called: Polish United Party Workers’ (PZPR). Friends; In connection wit this should it be done / it must be done (with the speed of light) all my judgments / orders / command, rulings, instructions, decrees and all my rules right. It all has to be done / made ​​for the good of the true all Over the World and for the good of true the Whole Polish.
Na skutek faktów i dowodów, że władza i pseudo-władza całej Polski traci realną i formalną władzę, to ta sama władza Polska w kuluarach / za kulisami / w nocy uchwala w pośpiechu (ze strachu) nielegalne przepisy prawa. Nielegalna władza w Całej Polsce, którą sobie przypisują zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy polskiej elity koło miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i nie tylko, nasila wprowadzanie totalitaryzmu, ponownie komunizmu, globalnej cenzury i nie tylko. Platforma Obywatelska utożsamia się z dawną partią polityczną o nazwie: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Przyjaciele; W związku z tym należy wykonać (z prędkością światła) wszystkie moje rozkazy, wyroki, instrukcje, polecenia / zarządzenia i wszystkie moje przepisy prawa.
To wszystko musi być wykonane / zrealizowane dla dobra prawdziwego Całego Świata i dla dobra prawdziwego Całej Polski.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 31, 2012, 02:51 am, 02:54 pm, Central Europe.

At result / in effect the facts and evidence, that the government and pseudo-government the Whole Polish loses real and formal authority, it this same government of Poland behind the scenes / in night; adoption in a hurry (with fear) illegal law. Illegal government in the Whole Poland, which is the attribute in the hands traitors: of Polish State and global murderers: of the polish elite in city near Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and do not only; more / made madeintensifies the introduction of totalitarianism, again communism, global censorship, and do not only. Civic Platform is identified with the old political party, about called: Polish United Party Workers’ (PZPR). Friends; In connection wit this should it be done / it must be done (with the speed of light) all my judgments / orders / command, rulings, instructions, decrees and all my rules right. It all has to be done / made ​​for the good of the true all Over the World and for the good of true the Whole Polish.

Na skutek faktów i dowodów, że władza i pseudo-władza całej Polski traci realną i formalną władzę, to ta sama władza Polska w kuluarach / za kulisami / w nocy uchwala w pośpiechu (ze strachu) nielegalne przepisy prawa. Nielegalna władza w Całej Polsce, którą sobie przypisują zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy polskiej elity koło miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i nie tylko, nasila wprowadzanie totalitaryzmu, ponownie komunizmu, globalnej cenzury i nie tylko. Platforma Obywatelska utożsamia się z dawną partią polityczną o nazwie: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Przyjaciele; W związku z tym należy wykonać (z prędkością światła) wszystkie moje rozkazy, wyroki, instrukcje, polecenia / zarządzenia i wszystkie moje przepisy prawa.
To wszystko musi być wykonane / zrealizowane dla dobra prawdziwego Całego Świata i dla dobra prawdziwego Całej Polski.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 30, 2012, 09:58 am, Central Europe.

https://i1.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/30094/mkaczynska_pap_460.jpeg

Mrs. Marta Kaczyńska; Personally I invite You to Warsaw.
For me Airport in Tri-City: Gdańsk, Gdynia, Sopot is behind low / behind small.
Candidate at President Willard Mitt Romney and President Barack Hussein Obama II; I greet with all my heart. I greet with all my heart all the Inhabitants States United of America the North. We must together / personally, together with me and really / actually consider the issue / problem: as at the future avoid each disaster. It all is positive only in possible sense.
At result / in effect the facts and evidence, that the government and pseudo-government the Whole Polish loses real and formal authority, it this same government of Poland behind the scenes / in night; adoption in a hurry (with fear) illegal law. Illegal government in the Whole Poland, which is the attribute in the hands traitors: of Polish State and global murderers: of the polish elite in city near Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and do not only; more / made madeintensifies the introduction of totalitarianism, again communism, global censorship, and do not only. Civic Platform is identified with the old political party, about called: Polish United Party Workers’ (PZPR). Friends; In connection wit this should it be done / it must be done (with the speed of light) all my judgments / orders / command, rulings, instructions, decrees and all my rules right. It all has to be done / made ​​for the good of the true all Over the World and for the good of true the Whole Polish.
Na skutek faktów i dowodów, że władza i pseudo-władza całej Polski traci realną i formalną władzę, to ta sama władza Polska w kuluarach / za kulisami / w nocy uchwala w pośpiechu (ze strachu) nielegalne przepisy prawa. Nielegalna władza w Całej Polsce, którą sobie przypisują zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy polskiej elity koło miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i nie tylko, nasila wprowadzanie totalitaryzmu, ponownie komunizmu, globalnej cenzury i nie tylko. Platforma Obywatelska utożsamia się z dawną partią polityczną o nazwie: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Przyjaciele; W związku z tym należy wykonać (z prędkością światła) wszystkie moje rozkazy, wyroki, instrukcje, polecenia / zarządzenia i wszystkie moje przepisy prawa.
To wszystko musi być wykonane / zrealizowane dla dobra prawdziwego Całego Świata i dla dobra prawdziwego Całej Polski.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 31, 2012, 02:51 am, Central Europe.

=

—– Wiadomość przekazana —–
Od: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „wroclaw@chodkowska.edu.pl” <wroclaw@chodkowska.edu.pl>
DW: „plonsk@chodkowska.edu.pl” <plonsk@chodkowska.edu.pl>
Wysłane: 14:04 środa, 2012-10-31
Temat: Fw: Witam serdecznie Szanownego Rektora.

—– Wiadomość przekazana —–

Od: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „”uczelnia@chodkowska.edu.pl”” <uczelnia@chodkowska.edu.pl>
DW: „”rektorat@chodkowska.edu.pl”” <rektorat@chodkowska.edu.pl>
Wysłane: 14:00 środa, 2012-10-31
Temat: Fw: Witam serdecznie Szanownego Rektora.
Zachowanie Państwa „Ochrończyków” na Uczelni w Warszawie to jeden wielki skandal; Gryzą / kąsają bez żadnego uzasadnienia i czynią to milczkiem / incognito! Jak zwykle działają; łamiąc wszelkie prawo bez osobistych identyfikatorów! Taka „ochrona” nie ma pełnej świadomości jak bardzo ale to bardzo szkodzi Państwa uczelniom, na których i tak są naciski polityczne w zamian za pozyskane środki finansowe.
Proszę zapamiętać raz na zawsze, że:
1. Cały wymiar sprawiedliwości musi być apolityczny / niepolityczny! Ochrona także musi być apolityczna!
2. Cała Obronność / Armia musi być apolityczna!
3. Cała administracja musi być apolityczna!
4. Cała gospodarka i bankowość musi być apolityczna!
5. Cała Oświata musi być apolityczna i bez politycznej jakiejkolwiek cenzury!
6. Środki masowego przekazu muszą być apolityczne!
Tylko przy spełnieniu minimum powyższych warunków wymienione wyżej sfery życia ludzkiego,
będą poprawnie funkcjonować!
Do betonu / do zatwardziałych głów musi to w końcu dotrzeć!
Zastanowię się na cofnięciem licencji „Ochronie”, która jest zatrudniona u Państwa.
Proszę o tym fakcie poinformować łamiących prawo „ochrończyków” o mentalności komunistów!
Rozwiązałem wszystkie nieprawidłowości i zależności na Państwa Całej Uczelni; Rozwiązałem wszystkie Państwa Rebusy związane z wywieraniem niezdrowych nacisków na postaci / na osoby, które następnie warczą na mnie i ujadają jak wściekłe psy!
PS Moja Skromna Osoba bardzo skutecznie walczy o Państwa prawdziwe dobro i prawdziwą suwerenność a w zamian Państwo (jak zwykle) wbijacie mi nóż w plecy! Rozumiem! Zgniłe układy i finansowa polityczna / partyjna; PO zależność!
Szanowni Państwo! To jest prawie wszystko anormalne!
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
—– Wiadomość przekazana —–
Od: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „uczelnia@chodkowska.edu.pl” <uczelnia@chodkowska.edu.pl>
DW: „rektorat@chodkowska.edu.pl” <rektorat@chodkowska.edu.pl>
Wysłane: 15:26 poniedziałek, 2012-10-29
Temat: Witam serdecznie Szanownego Rektora.
Uczelnia Heleny Chodkowskiej
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, tel.:(22) 539 19 00
e-mail: uczelnia@chodkowska.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011

Witam serdecznie Szanownego Rektora.
Bardzo bym prosił rozwiązać wszystkie problemy z panią Karoliną (w Bibliotece), które powstały na skutek komfliktowego charakteru jej charakteru.
Nieniejsze piekiełko roznieciła Pani Karolina w miniony weeken (28 & 29 Październik 2012).
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347957587.jpg
 
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

The high price behind a few moments with Marta Kaczyńska? Absurd! Very large bnormality among all politicians and pseudo-politicians! Donald Tusk > Ewa Kopacz made / make the Marshal of the parliament with two reasons:
1. Behind false / behind signing statement (false information) in documents called ‚documents Smoleńsk’.
2. Behind the creation fuse of living for the security; Bronislaw Komorowski; Ewa Kopacz together with Bronislaw Komorowski creates bilateral mutually negative feedback loop. Explicitly – after fromscoring Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz takes the of responsibilities behind the Polish President and wins the next election at it the position. Similarly as it was in the case of St. Memory of Polish President Mr. Lech Kaczyński and traitors / mass murderer State Polish – bronisław komorowski. Traitor / mass accumulation murderer: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and other similar reptiles, by same the fact of treason – honest interest / fair business – the Whole State Polish – should have be killed! I confirm also, that most suicides it do not are ordinary cases!

Wysoka cena za kilka chwil z Martą Kaczyńską? Absurd! Anormalność wśród wszystkich polityków i pseudopolityków!
Donald Tusk Ewę Kopacz uczynił marszałkiem sejmu z dwóch powodów:
1. Za poświadczenie nieprawdy w dokumentach tzw. smoleńskich.
2. Za stworzenie bezpiecznika żywego dla bezpieczeństwa Bronisława Komorowskiego; Ewa Kopacz wraz z Bronisławem Komorowskim tworzy sprzężenie negatywne wzajemnie dwustronne zwrotne. Precyzuję; Po odstrzeleniu Bronisława Komorowskiego, Ewa Kopacz przejmuje obowiązki Prezydenta Polski i wygrywa wybory najbliższe na to stanowisko. Podobnie jak to bylo w przypadku Św. Pamięci Prezydenta Polski Pana Lecha Kaczyńskiego i zdrajcy / mordercy zbiorowego Stanu Polskiego bronisława komorowskiego. Zdrajcy / mordercy zbiorowi: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i inne podobne gady za sam fakt zdrady Uczciwych Interesów Całej Polski winni być roztrzelani! Stwierdzam także, że większość samobójstw to nie są zwykłe przypadki!

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 29, 11:55 pm, Central Europe.

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day October 28, 2012 from 05:45 pm to 06:30 pm  /  Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 28, 10:58 pm, Central Europe.
‚The corpses in the basement – the very important witness is dead in the Smolensk investigation’. Portal (web page) ‚Virtual Polish’ wit this reason / provocation in order to very itself delight? ‚Do not dead standard-bearer / ensign Remigiusz M., techniques Yak-40 – important witness in the investigation of the Smoleńsk’. My heartfelt condolences, Condolences from; Global President and Prime Minister: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Techniques deck Yak-40, that landed at Smoleńsk airport, at one hour before the crash of the Tu-154M standard-bearer / ensign Remigiusz M. do not is dead – confirmed spokesman of Press for the District Attorney’s in Warsaw, Poland Dariusz Ślepokura. Standard-bearer / ensign was a very important witness in the investigation of Smoleńsk; The facts by its / the submitted the contradicted / deny the official findings. Personally, I assure and guarantee all Inhabitants the Whole World that: My Humble Person (in other words): CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz I possess; administer / administrate the facts and evidence in of an official matter the crash  / mass murder / assassination at of prominent People near the town / city of Smoleńsk.

Zwłoki w piwnicy – nie żyje ważny świadek w śledztwie smoleńskim. Nie żyje chorąży Remigiusz M., technik Jaka-40 – ważny świadek w śledztwie smoleńskim. Technik pokładowy Jaka-40, który wylądował na smoleńskim lotnisku, godzinę przed katastrofą Tu-154M chorąży Remigiusz M. nie żyje – potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Dariusz Ślepokura. Chorąży był bardzo ważnym świadkiem w śledztwie smoleńskim, a fakty przez niego podawane przeczyły oficjalnym ustaleniom. Osobiście zapewniam i gwarantuję wszystkim mieszkańcom całego Świata, że: Moja Skromna Osoba (w innych słowach): Cendrowski Wiesław Tomasz dysponuje faktami i dowodami w oficjalnej sprawie katastrofy / zbiorowego morderstwa / zamachu na życie wybitnych ludzi koło miasta Smoleńsk.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 28, 11:00 pm, Central Europe.

Radosław Sikorski(Whether this the man reportedly is alumnus / graduated the University of Oxford? hahaha); It the largest diplomatic idiot; I am very surprised by his attitude, which is revealed through his of the sick figment, who reportedly is so-called ‘diplomatic secret’. Under this / his ‘diplomatic secret’: Radosław Sikorski, Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no just; applies the extreme communist censorship. This global real evil necessarily it’s necessary wrest with the roots in the same time / date with the speed of light. Przyjaciele; Czy Moja Skromna Osoba była i jest okradana przez władzę i pseudo-władzę w Całej Polsce? Oczywiście, że tak! Zwycięstwo i Sukces o wartości 100% jest tylko i wyłącznie po mojej / naszej stronie. Friends; Whether My Humble Person was and is robbed by the authorities and pseudo-authorities in the Whole Poland? Obviously, that so! Victory and Success about value 100% is only and exclusively upon my / our side. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 28, 2012, 09:11 am, Central Europe.

==–..Przyjaciele; Czy Moja Skromna Osoba była i jest okradana przez władzę i pseudo-władzę w Całej Polsce? Oczywiście, że tak! Zwycięstwo i Sukces o wartości 100% jest tylko i wyłącznie po mojej / naszej stronie. Friends; Whether My Humble Person was and is robbed by the authorities and pseudo-authorities in the Whole Poland? Obviously, that so! Victory and Success about value 100% is only and exclusively upon my / our side. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 28, 2012, 01:50 am, Central Europe.

https://i2.wp.com/www.icj-cij.org/images/header_background_en.jpg

         Dear Sir or Madam,

         We acknowledge good receipt of your message and thank you for your interest in the Court’s website.

         Your message has been forwarded to the Department of the Court’s Registry dealing with the issues you addressed. This Department will send you a reply in due course.

International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands

International Court of Justice; Rozumiem, że reorganizacja International Court of Justice jest wykonana / jest zrealizowana. Jest to niezbędne do postawienia przed Sądem w Hadze zdrajców Stanu Polskiego, Globalnych morderców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. Szczegóły we wszystkich materiałach.
International Court of Justice; I understand, that the reorganization of the International Court of Justice is made / is realized. It is necessary to bring before the Court in The Hague traitors Polish State, murderers Global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. Details in all materials.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
—-
Comments and enquiries
Dear Sir or Madam,
Your message has been sent to the Registry of the International Court of Justice.
The relevant Department/Division will answer it as soon as possible.
Yours faithfully,
The International Court of Justice
—-

Message: International Court of Justice; I understand, that the reorganization of the International Court of Justice is made / is realized.

FROM:
TO:
Saturday, October 27, 2012 2:46 PM
https://i2.wp.com/www.icj-cij.org/images/header_background_en.jpg
         Dear Sir or Madam,
         We acknowledge good receipt of your message and thank you for your interest in the Court’s website.
         Your message has been forwarded to the Department of the Court’s Registry dealing with the issues you addressed. This Department will send you a reply in due course.
International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands
information@icj-cij.org
 
International Court of Justice; Rozumiem, że reorganizacja International Court of Justice jest wykonana / jest zrealizowana. Jest to niezbędne do postawienia przed Sądem w Hadze zdrajców Stanu Polskiego, Globalnych morderców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. Szczegóły we wszystkich materiałach.
International Court of Justice; I understand, that the reorganization of the International Court of Justice is made / is realized. It is necessary to bring before the Court in The Hague traitors Polish State, murderers Global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. Details in all materials.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
—-
Comments and enquiries
Dear Sir or Madam,
Your message has been sent to the Registry of the International Court of Justice.
The relevant Department/Division will answer it as soon as possible.
Yours faithfully,
The International Court of Justice
—-

https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347957587.jpg
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt/. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk/ i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

https://i1.wp.com/m.ocdn.eu/_m/438b645c020f1f8969fc26e2c487e7c3,10,1.jpg

Master erased with history. Master erased with history?! No!
„Kiedy wygrał walkę z rakiem stał się kimś więcej niż tylko sportowym bohaterem. Teraz to już nie ma żadnego znaczenia. Wielokrotny zwycięzca Tour de France znalazł się poza nawiasem. Wreszcie udowodniono mu, że jeździł na dopingu. Oto historia upadku Lance’a Armstronga”. Oto historia upadku Lance’a Armstronga?! Nie! Lance’a Armstrong; Ty się sam podniesiesz i zaczniesz wszystko od początku! Hasła podludzi w Polsce i nie tylko; Umowa; Łajdak został ukarany. Tropili go jak zwierzynę. Oferuję Tobie moją osobistą pomoc.
ONET.sport
http://eurosport.onet.pl/tylko-w-onet-pl/mistrz-wymazany-z-historii,1,5288523,wiadomosc.html
http://m.ocdn.eu/_m/438b645c020f1f8969fc26e2c487e7c3,10,1.jpgMaster erased with history. Master erased with history?! No!
When won the fight with cancer, became itself someone much more, than just a sports hero. Now it not has any does matter. Multiple winner of the Tour de France find themselves beyond the pale / outside the parenthesis. Eventually proven him, that ride at the doping. Here the history of the fall of Lance’a Armstronga. Here the history of the fall of Lance’a Armstronga?! No! Lance’a Armstrong; You itself raise / You to pick up and start all from beginning / over again! Passwords sub-humans in Poland and no only: The agreement; blackguard was punished. Spoor him like a animal. I offer You my personal help.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 27, 2012, 09:57 am, Central Europe.

=

Dziękuję pozdrawiam z całego mojego serca.
Życzę cudownego weekendu.
Z wyrazami wielkiego szacunku,
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 26, Central Europe.


Od: Biuro Prasowe SO Opole <biuroprasowe@opole.so.gov.pl>
Do: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Wysłane: 15:38 piątek, 2012-10-26
Temat: Re: Mr.Cendrowski Wiesław Tomasz:Proszę w ciągu czterech godzin wyjaśnić i uwolnić Matkę samotnych / osieroconych Dzieci; Proszę uczynić to z prędkością światła (bulwersująca sprawa z Opola)!

Pani Joanna została wypuszczona z Zakładu karnego 24 października, kilka godzin po zatrzymaniu. Nie odpowiadam za rzetelność relacji, które państwo czytacie
 
 
Sent: Friday, October 26, 2012 2:48 PM
Subject: Mr.Cendrowski Wiesław Tomasz:Proszę w ciągu czterech godzin wyjaśnić i uwolnić Matkę samotnych / osieroconych Dzieci; Proszę uczynić to z prędkością światła (bulwersująca sprawa z Opola)!
 
 
Sąd Okręgowy w Opolu
pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
tel.: 77 54 18 100, 77 54 18 101
faks: 77 54 18 109
NIP: 754-21-26-327
REGON: 000323660
Wyślij email
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego
  SSO Waldemar Krawczyk, tel. 77 54 19 555
  Biuro Prasowe Sądu Okręgowego
  Ewa Kosowska-Korniak, tel. 77 54 19 507
  tel. kom. 661 328 349
e-mail: biuroprasowe@opole.so.gov.pl
Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60a

45-368 Opole
tel.: 77 54 15 400 do 403
fax: 77 453 19 17
NIP: 754-24-81-353
e-mail:sr@opole.sr.gov.pl

Mr.Cendrowski Wiesław Tomasz:Proszę w ciągu czterech godzin wyjaśnić i uwolnić Matkę samotnych / osieroconych Dzieci; Proszę uczynić to z prędkością światła (bulwersująca sprawa z Opola)!

PAP, WP.PL | aktualizowane 12 minut temu
fot. WP.PL / Wojciech Nieśpiałowski
opinie
  drukuj
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 26, 2012, 08:42 am, Central Europe.
 
https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347957587.jpg
 
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Sąd Okręgowy w Opolu
pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
tel.: 77 54 18 100, 77 54 18 101
faks: 77 54 18 109
NIP: 754-21-26-327
REGON: 000323660
Wyślij email
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego
  SSO Waldemar Krawczyk, tel. 77 54 19 555
  Biuro Prasowe Sądu Okręgowego
  Ewa Kosowska-Korniak, tel. 77 54 19 507 
  tel. kom. 661 328 349
e-mail: biuroprasowe@opole.so.gov.pl
Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60a

45-368 Opole
tel.: 77 54 15 400 do 403
fax: 77 453 19 17
NIP: 754-24-81-353
e-mail:sr@opole.sr.gov.pl

Mr.Cendrowski Wiesław Tomasz:Proszę w ciągu czterech godzin wyjaśnić i uwolnić Matkę samotnych / osieroconych Dzieci; Proszę uczynić to z prędkością światła (bulwersująca sprawa z Opola)!

PAP, WP.PL | aktualizowane 12 minut temu
fot. WP.PL / Wojciech Nieśpiałowski
opinie
  drukuj
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 26, 2012, 08:42 am, Central Europe.
https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347957587.jpg
 Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

Marta Kaczyńska: termin publikacji zdjęć z katastrofy smoleńskiej nie był przypadkowy

Logo dostawcy

fot. WP.PL / Łukasz Szełemej Marta Kaczyńska

opinie

 drukuj
„Opublikowanie drastycznych zdjęć mojego ojca to gest upokarzający Polskę i Polaków – mówi „Naszemu Dziennikowi” Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Jak ocenia, termin ich ukazania się jest nieprzypadkowy. – Rosjanie muszą wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji swoim obywatelom. Najprościej więc uderzyć w Polaków – uważa Marta Kaczyńska”. Publication dramatic of photos of my father’s it gesture humiliating Poland and Poles – says to ‚Our Dziennik’ Mrs. Marta Kaczyńska, Daughter of Maria and Lech Kaczyński, who died in the crash near Smoleńsk. As estimated, the time of their revelation ourselves no is accidental. – The Russians must explain the situation was prepared for their Citizens. The easiest way is in consequently bashing in the Poles – says Mrs. Marta Kaczyńska; International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 26, 2012, 08:54 am, Central Europe.
==–..Very important question to / for all the Inhabitants all Over the World: Whether the ordinary and each mortal – mortal as a man – is able to capture / catch each manipulation of each pseudo-politics and policy? This very negative manipulation lasts in infinity and in all directions! That’s all it’s necessary wrest / uproot! Bardzo ważne pytanie do / dla wszystkich Mieszkańców Całego Świata: Czy przeciętny i każdy śmiertelnik – śmiertelnik jako człowiek – jest wstanie wychwycić / wyłapać, każdą manipulację każdego polityka i pseudo-polityka? Ta bardzo negatywna manipulacja trwa w nieskończoność i we wszystkich możliwych kierunkach! To wszystko trzeba wyrwać z korzeniami! General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 25, 11:18 am, Central Europe.

=

Ciało Lecha Kaczyńskiego pozostawione Rosjanom.

Gazeta Polska Codziennie | dodane 2012-10-24 (21:06)

 drukuj
Przedstawiciele MSZ przyznali, że dzień po katastrofie w Smoleńsku, między godz. 5 a 12 w niedzielę ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego pozostawało bez jakiejkolwiek opieki konsularnej czy innych polskich służb, w tym Biura Ochrony Rządu – czytamy w „Gazecie Polskiej Codziennie”.;  Representatives of the Ministry Affairs of Foreign acknowledged, that the day after the crash in Smoleńsk,  between the hours: 5 and 12 in Sunday, the body of President Lech Kaczyński remained without any / none / no other services consular State Polish, including Polish Bureau Protection Government – read in the  ‚Polish Gazeta Daily’.
= ???????

Brudziński: w czasie negocjacji budżetu UE nie będzie osłabiania pozycji Tuska

PAP 29 minut temu

Joachim Brudziński, fot. Agencja Gazeta/Wojciech Oluśnik

Joachim Brudziński, fot. Agencja Gazeta/Wojciech Oluśnik

Najprawdopodobniej na czas negocjacji budżetu unijnego na lata 2014-2020, PiS nie będzie podejmować żadnych działań, które mogłyby być odebrane – w ocenie opinii międzynarodowej – jako próba osłabienia pozycji premiera Donalda Tuska – zadeklarował poseł PiS Joachim Brudziński. ???????

=

==–..My sincere personal vows / oath made in day October 23, 2012 is canceled / outdated! Reason / Cause! Global traitors and murderers, totalitarian beings human: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and operating illegally Bureau  Protection Government broke all the rules peaceful solution all of problems; For the good of the Whole Polish and for the good of the Whole World. Soon, very important information for all Inhabitants Around the World and for all the honest leaders of all Nations the Whole World. For the true good and the true security of the Whole Polish, I demand the Union of all forces human in the Whole Poland (except for the Civic Platform and except for the Polish Peasant Party) – qua human non-political / apolitical – first of all I have at mind the Union the Whole Polish right-wing. Unfortunately, I am forced to take such a actions / such a actions position! Probably personally / yourself I insulate / detach (forever) all global traitors from: the Motherland / Native-Land Mother the Whole Polish. Note! It is also very important! I have a recorded conversation with the employees of Public Polish Television! This must be so understood; Public Television Polish is it Television, which is in the hands of communists and fascists. In this situation / case: Please never no pay a subscription and never no pay taxes for / at the political (PO + PSL) Public Television Polish. I write it directly / immediately! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz – it are ‚pupils / students’ Angela Dorothea Merkel and Vladimir Vladimirovich Putin. They do not have any rights / authorization (moral and legal) to rule / exercise governments in Poland, in the Whole Poland!!!!!!! With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 24, 2012, 11:20 am,  Central Europe.

=

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.  /  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa tel. + 48 22 295 90 00
fax. + 48 22 295 90 10
e-mail: biuro@ncs2012.pl

Sprzedaż i Marketing

Wynajem lóż VIP, miejsc biznesowych i powierzchni konferencyjnych
e-mail: biznes@ncs2012.pl   Wycieczki po Stadionie Narodowym w Warszawie:
+48 22 295 95 95
wycieczki@ncs2012.pl

Biuro prasowe

e-mail: pr@ncs2012.pl

Dzień dobry nie dla was! Co wy macie za szczególne Godło Polskie?! Czyżby według was to Polskie Godło – które zasługuje na bardzo wielki szacunek – było / jest ulepione z innej gliny?! A może pragniecie zrównać to Polskie Godło z waszym dachem!!!!!!!
Osobiście się rozprawię z wami i z waszym burdelem!
Jak na chwilę obecną pełna kultura nie jest dla was! Zacznijcie słuchać co o was mówią i piszą poza granicami Polski, Całej Polski!With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://www.msport.gov.pl/

—– Wiadomość przekazana —–
Od: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „biuro@ncs2012.pl” <biuro@ncs2012.pl>
DW: „biznes@ncs2012.pl” <biznes@ncs2012.pl>
Wysłane: 12:06 środa, 2012-10-24
Temat: Czy należą wam się ponownie wysokie nagrody finansowe – wielomilionowe – przed zakończeniem jakiejkolwiek inwestycji!?
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.  /  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

tel. + 48 22 295 90 00
fax. + 48 22 295 90 10
e-mail: biuro@ncs2012.pl

Sprzedaż i Marketing

Wynajem lóż VIP, miejsc biznesowych i powierzchni konferencyjnych
e-mail: biznes@ncs2012.pl  

Wycieczki po Stadionie Narodowym w Warszawie:
+48 22 295 95 95
wycieczki@ncs2012.pl

Biuro prasowe

e-mail: pr@ncs2012.pl

Dzień dobry nie dla was! Co wy macie za szczególne Godło Polskie?! Czyżby według was to Polskie Godło – które zasługuje na bardzo wielki szacunek – było / jest ulepione z innej gliny?! A może pragniecie zrównać to Polskie Godło z waszym dachem!!!!!!!
Osobiście się rozprawię z wami i z waszym burdelem!
Jak na chwilę obecną pełna kultura nie jest dla was! Zacznijcie słuchać co o was mówią i piszą poza granicami Polski, Całej Polski!
==–..My sincere personal vows / oath made in day October 23, 2012 is canceled / outdated! Reason / Cause! Global traitors and murderers, totalitarian beings human: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and operating illegally Bureau  Protection Government broke all the rules peaceful solution all of problems; For the good of the Whole Polish and for the good of the Whole World. Soon, very important information for all Inhabitants Around the World and for all the honest leaders of all Nations the Whole World. For the true good and the true security of the Whole Polish, I demand the Union of all forces human in the Whole Poland (except for the Civic Platform and except for the Polish Peasant Party) – qua human non-political / apolitical – first of all I have at mind the Union the Whole Polish right-wing. Unfortunately, I am forced to take such a actions / such a actions position! Probably personally / yourself I insulate / detach (forever) all global traitors from: the Motherland / Native-Land Mother the Whole Polish. Note! It is also very important! I have a recorded conversation with the employees of Public Polish Television! This must be so understood; Public Television Polish is it Television, which is in the hands of communists and fascists. In this situation / case: Please never no pay a subscription and never no pay taxes for / at the political (PO + PSL) Public Television Polish. I write it directly / immediately! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz – it are ‘pupils / students’ Angela Dorothea Merkel and Vladimir Vladimirovich Putin. They do not have any rights / authorization (moral and legal) to rule / exercise governments in Poland, in the Whole Poland!!!!!!! With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Wiadomość przekazana —–

Od: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „rzecznikkgp@policja.gov.pl” <rzecznikkgp@policja.gov.pl>
DW: „komenda@strazmiejska.waw.pl” <komenda@strazmiejska.waw.pl>
Wysłane: 12:17 wtorek, 2012-10-23
Temat: Fw: Please immediately / with immediate effect (global) engage itself only – in a positive way – behind and against Human / People, who are addicted to drugs, alcohol and similar performing substances.

—– Wiadomość przekazana —–

Od: Cendrowski Wiesław Tomasz <globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „rzeczniksgwp@wp.mil.pl” <rzeczniksgwp@wp.mil.pl>
DW: „rzecznik@abw.gov.pl” <rzecznik@abw.gov.pl>
Wysłane: 12:16 wtorek, 2012-10-23
Temat: Please immediately / with immediate effect (global) engage itself only – in a positive way – behind and against Human / People, who are addicted to drugs, alcohol and similar performing substances.
Sztab Generalny Wojska Polskiego
ul. Rakowiecka 4a
00-904 Warszawa

Rzecznik Prasowy SG WP
tel. 022 6870 807 fax. (0-22) 6 871 430 (fax tylko do kontaktów z Zespołem Prasowym SG WP)
RZECZNIK PRASOWY ABW:
ppłk Maciej Karczyński
tel. (22) 565-91-91, 565-92-92 (w godz. 8:15 – 16:15)
email: rzecznik@abw.gov.pl
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
inspektor dr Mariusz Sokołowski
 • Adres korespondencyjny
 •  
 •     Biuro Ochrony Rządu
 •     00 – 463 Warszawa
 •     ul. Podchorążych 38
 •  
 •     e-mail: kancelaria@bor.gov.pl
Please immediately / with immediate effect (global) engage itself only – in a positive way – behind and against Human / People, who are addicted to drugs, alcohol and similar performing substances. Please also engage itself, in the narcotics, which are distributed throughout the Country Poland and Around the World. The penalties apply only and solely in an administrative way; among other financial penalties! Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE Supplement! Whether in the Whole Poland are political prisoners, for which matched are for the formalities abstract articles of the Criminal Code? Obviously, that so! Whether the Communists and also Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar historical inventions produce criminals political and artificial prisoners? Obviously, that so! They make it of fear! / They do it out of fear! Whether television public in Poland is apolitical? NO! In that case / fortuity, please do not pay behind a subscription TV!  Summary. Note! Lobbying is it legalized form of corruption; The favors only the well-defined group of people. Personally and irrevocably – for the sake of the true good all Over the World, and for the sake of the true good all Over Poland – I uphold sentence and execution penalty / punishment / chastisement for traitors State of the Polish and for murderers collective murder (responsible behind the crash Tu 154M near the city of Smoleńsk and no only). These are: absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar persons, responsible behind (his) abnormal illegal decisions. Adopted lawlessness becomes itself the law / instrument in the hands of pseudo-authority.  Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.  The Whole World, Poland, Warsaw, October 22, 2012, 01:41 pm,  Central Europe. THIS is only and  solely special task for me, for: Cendrowski Wiesław Tomasz (at based facts, evidence and truth). Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. NOTE Supplement! Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Municipal Police, (resolve / terminate personally by myself ; the Bureau / Office Protection Government), Fire Brigade and other similar / related services, related with the activities about which mentioned / listed in this instruction Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. It is also honest; from my heart: appeal / proclamation to yours; Want You do not protect murderers, who committed many additional, organized actions criminal. Please keep / preserve the rest of honor and dignity. Personally I swear / I oath / I vow; If traitor Polish State [Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only] did not apply (qua / as the first) of force against me, it I personally leave them alive physically. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

 
https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347957587.jpg
NOTE Supplement! Whether in the Whole Poland are political prisoners, for which matched are for the formalities abstract articles of the Criminal Code? Obviously, that so! Whether the Communists and also Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar historical inventions produce criminals political and artificial prisoners? Obviously, that so! They make it of fear! / They do it out of fear! Whether television public in Poland is apolitical? NO! In that case / fortuity, please do not pay behind a subscription TV!  Summary. Note! Lobbying is it legalized form of corruption; The favors only the well-defined group of people. Personally and irrevocably – for the sake of the true good all Over the World, and for the sake of the true good all Over Poland – I uphold sentence and execution penalty / punishment / chastisement for traitors State of the Polish and for murderers collective murder (responsible behind the crash Tu 154M near the city of Smoleńsk and no only). These are: absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar persons, responsible behind (his) abnormal illegal decisions. Adopted lawlessness becomes itself the law / instrument in the hands of pseudo-authority.  Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.  The Whole World, Poland, Warsaw, October 22, 2012, 01:41 pm,  Central Europe. THIS is only and  solely special task for me, for: Cendrowski Wiesław Tomasz (at based facts, evidence and truth). Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. NOTE Supplement! Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Municipal Police, (resolve / terminate personally by myself ; the Bureau / Office Protection Government), Fire Brigade and other similar / related services, related with the activities about which mentioned / listed in this instruction Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. It is also honest; from my heart: appeal / proclamation to yours; Want You do not protect murderers, who committed many additional, organized actions criminal. Please keep / preserve the rest of honor and dignity. Personally I swear / I oath / I vow; If traitor Polish State [Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only] did not apply (qua / as the first) of force against me, it I personally leave them alive physically. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 23, 2012, 09:40 am,  Central Europe.
 Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day October 16, 2012 from 12:17 pm to 12:45 pm  /  Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 09:34 am, Central Europe.

https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347957587.jpg
==–..My sincere personal vows / oath made in day October 23, 2012 is canceled / outdated! Reason / Cause! Global traitors and murderers, totalitarian beings human: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and operating illegally Bureau  Protection Government broke all the rules peaceful solution all of problems; For the good of the Whole Polish and for the good of the Whole World. Soon, very important information for all Inhabitants Around the World and for all the honest leaders of all Nations the Whole World. For the true good and the true security of the Whole Polish, I demand the Union of all forces human in the Whole Poland (except for the Civic Platform and except for the Polish Peasant Party) – qua human non-political / apolitical – first of all I have at mind the Union the Whole Polish right-wing. Unfortunately, I am forced to take such a actions / such a actions position! Probably personally / yourself I insulate / detach (forever) all global traitors from: the Motherland / Native-Land Mother the Whole Polish. Note! It is also very important! I have a recorded conversation with the employees of Public Polish Television! This must be so understood; Public Television Polish is it Television, which is in the hands of communists and fascists. In this situation / case: Please never no pay a subscription and never no pay taxes for / at the political (PO + PSL) Public Television Polish. I write it directly / immediately! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz – it are ‚pupils / students’ Angela Dorothea Merkel and Vladimir Vladimirovich Putin. They do not have any rights / authorization (moral and legal) to rule / exercise governments in Poland, in the Whole Poland!!!!!!! With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 24, 2012, 11:20 am,  Central Europe.
NOTE Supplement! Whether in the Whole Poland are political prisoners, for which matched are for the formalities abstract articles of the Criminal Code? Obviously, that so! Whether the Communists and also Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar historical inventions produce criminals political and artificial prisoners? Obviously, that so! They make it of fear! / They do it out of fear! Whether television public in Poland is apolitical? NO! In that case / fortuity, please do not pay behind a subscription TV!  Summary. Note! Lobbying is it legalized form of corruption; The favors only the well-defined group of people. Personally and irrevocably – for the sake of the true good all Over the World, and for the sake of the true good all Over Poland – I uphold sentence and execution penalty / punishment / chastisement for traitors State of the Polish and for murderers collective murder (responsible behind the crash Tu 154M near the city of Smoleńsk and no only). These are: absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar persons, responsible behind (his) abnormal illegal decisions. Adopted lawlessness becomes itself the law / instrument in the hands of pseudo-authority.  Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.  The Whole World, Poland, Warsaw, October 22, 2012, 01:41 pm,  Central Europe. THIS is only and  solely special task for me, for: Cendrowski Wiesław Tomasz (at based facts, evidence and truth). Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. NOTE Supplement! Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Municipal Police, (resolve / terminate personally by myself ; the Bureau / Office Protection Government), Fire Brigade and other similar / related services, related with the activities about which mentioned / listed in this instruction Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. It is also honest; from my heart: appeal / proclamation to yours; Want You do not protect murderers, who committed many additional, organized actions criminal. Please keep / preserve the rest of honor and dignity. Personally I swear / I oath / I vow; If traitor Polish State [Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only] did not apply (qua / as the first) of force against me, it I personally leave them alive physically. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 23, 2012, 09:45 am,  Central Europe.
https://i0.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/N/201209/1347627287.png
Note! (Wirtualna Polska; Portal) At this decision from Donald Tusk waited thousands of Poles! hahaha Again (harvest) topics the vicarious from Donald Tusk?! hahaha The Whole World, Poland, Warsaw, October 22, 2012, 03:23 pm,  Central Europe. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whether in the Whole Poland are political prisoners, for which matched are for the formalities abstract articles of the Criminal Code? Obviously, that so! Whether the Communists and also Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar historical inventions produce criminals political and artificial prisoners? Obviously, that so! They make it of fear! / They do it out of fear! Whether television public in Poland is apolitical? NO! In that case / fortuity, please do not pay behind a subscription TV!  Summary. Note! Lobbying is it legalized form of corruption; The favors only the well-defined group of people. Personally and irrevocably – for the sake of the true good all Over the World, and for the sake of the true good all Over Poland – I uphold sentence and execution penalty / punishment / chastisement for traitors State of the Polish and for murderers collective murder (responsible behind the crash Tu 154M near the city of Smoleńsk and no only). These are: absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar persons, responsible behind (his) abnormal illegal decisions. Adopted lawlessness becomes itself the law / instrument in the hands of pseudo-authority.  Instruction for real security! All Forces Security, Soldiers and Police, Women and Children, bystanders; Day October 24, 2012; Please move itself / leave all the buildings / palaces governmental and all the buildings / palaces presidential. Personally, I will remove behind the tails / the dress suit, traitors all the Nations of the Whole World; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only. All the details are in all of my materials. With full one-person responsibility full Rights-Law; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.  The Whole World, Poland, Warsaw, October 22, 2012, 01:48 pm,  Central Europe.

The fastest fighter in the world Cendrowski Wiesław Tomasz; Wrest / tear out all the evil by the roots. Break out / Wrest / tear out all the weeds out by the roots. Actions with the speed of light. Traitors Polish State: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions: They; Employment increased three-times in the administration Polish / in Polish offices. In connection with this occur / supervene / occurrence phenomenon extension time service for Suppliant (three times)! Decisions the (for Suppliant) administration Polish / in Polish offices are almost always negative. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 21, 09:52 am, Central Europe.

The fastest fighter in the world Cendrowski Wiesław Tomasz; Wrest / tear out all the evil by the roots. Break out / Wrest / tear out all the weeds out by the roots. Actions with the speed of light. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 21, 08:31 am, Central Europe.

https://i1.wp.com/altair.h2.pl/files/news/2009/05/i-i09-05-077tu154m-start.jpeg

Traitors the global the State of the Poland: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and no only; real / true murdere: Bronisław Komorowski, Donald Tusk (and no only); geniuses / elites military (and not only) Polish Aircraft – inter alia; Tu-154M and CASA C-295M. ! Always I know the whole truth, from beginning to end! My Humble Person always the is within the range the whole truth and in connection therewith not let go / do not forgive none / any topic. All my conditions must be implemented / executed within 22 hours. Please yourself  do not joke. Please remember, that (at) your hooks it’s you / you itself catch irreversibly. I am Cendrowski Wiesław Tomasz; I always work unconventionally. Your action always is classic, and very simplistic. My real quotient intelligence IQ is equals / is about value of 400. Whether you understand what-whatever? With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.The Whole World, Poland, Warsaw, October 19, 11:14 am, 09:50 pm, Central Europe. My Friends, all the Inhabitants all Over the World, my true enemies, who living in Poland; Please do not forget, that the negative, extreme manipulation is continues / continued by the illegal authority PL / by illegal ‚government PL’. Example of this illegal government in Poland is / are: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only! Please note / notice, that my real enemies, it the world and the Poland; People always conversely interpret, conversely thinking and conversely operating / acting. Everything what I say, what I write, what I make; they always understand the conversely. In this way, destroy the Entire Country Poland. They knowingly lead sabotage, which has lead to the total collapse of humanity. The Whole World, Poland, Warsaw, October 20, 11:27am, Central Europe.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo4swe57A4laeQhO4j85I18hYObkUADS5D9NFuSyvGZVNkTLDOE6w-2khI

=

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59
00 – 848 Warszawa
tel. (+48 22) 375 88 88
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.


Very important of information for the true good of the Whole Polish Police and for the true good of all Polish Physicians of all Specialties; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, and other such inventions with period the bygone and with period the current, approved unlawfully / illegally so very sick Right / Law for the Police and for the doctors, that with their only exclusively guilty, seventy percent officers of police and doctors are with corrupt at the start of their careers professional. I understand, that after this my true / real information – from of today – the System Justice will be really ><strictly apolitical forever! I hope also, that all Persons holding: position work; offices / public office – from of today – not will be dependent from business ambiguous. My Humble Person; I always have the facts and evidence. All the rumors not are for me. With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 18, 10:02 am, Central Europe.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Task special as / in a reward behind ending the conflict armed at the World for: President United States America North Mr. Barack Obama, Polish; Cendrowski Wiesław Tomasz, German (Deutschland) and the whole Continent of Asia.

2010-09-02 11:13:18

==–..Task special as / in a reward behind ending the conflict armed at the World for: President United States America North Mr. Barack Obama > : (My congratulations. > Thank You very much.), Polish, German (Deutschland) and the whole Continent of Asia.
To 30 September 2010 behind-design and build in based about satellite four central phone to handle all the numbers phone alarm / emergency (at example number 112) all over the World.
These four central satellite phone must be placed at the Pole of Earth South, North and at both Hemispheres Earth.
Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
True President / Chairman /  Lawful the Council of Ministers Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
True /  Lawful President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

Dla przypomnienia: Bronisław Komorowski i Donald Tusk (Są pozbawieni całej władzy!) to tylko osoby prywatne, które nie sprawują żadnej władzy w Polsce.
For a reminder: Bronislaw Komorowski and Donald Tusk (They are deprived of all rights / authority / power!) it the only private persons, who do not exercise any authority in Polish.
Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski: Cendrowski Wiesław Tomasz
True President / Chairman /  Lawful the Council of Ministers Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
True /  Lawful President Polish: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Polish & International Row Geniuses / Cabinet Geniuses / Administration Geniuses United World.

2010-09-11 13:05:23

==–..Polish & International Row Geniuses / Cabinet Geniuses / Administration Geniuses United World.
Work on /  above the project. Preparation.

My humble person invite all Polish geniuses and of all nations geniuses.
Invitation official.
Details soon.
Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Lawful President Polish (Only one): Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.


Friends for a reminder;
Will soon be my official invitation for the geniuses of all Nations World and for all the honest Leaders World: the Leaders of Nations, the
Leaders the  Continent, the Leaders the Country / State.
Purpose of meeting:

I. Creating government the Polish.

II. Creating government international for the Unified / United World.

III. Presentation my perfect, comprehensive program for a United World.

IV. Common harmonious implementation of my program.

Stratovarius – Anthem Of The World

Hymn Polski HQ (Stereo)

With a full one-person responsibility,

Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.

True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Comments

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. – 2010-09-11 21:36:26

==–..Friends / Geniuses; of all Nations; My Humble Person gives a thousand percent guarantee at full Victory and at full Success. Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. – 2010-09-12 06:49:30

==–..All Honest People / Residents / Citizens / Inhabitants / Denizen whole the World and the Universe I wish wonderful Sunday. I love natural colors hair True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz. President the whole World. Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day October 16, 2012 from 12:17 pm to 12:45 pm  /  Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 09:34 am, Central Europe.

I checked very in detail (the whole) legal page – illegal action – taken by Donald Tusk in relation to the absent  the illegal Members; MPs his political group(in the Parliament during vote above the credit of trust). Well, Donald Tusk committed a crime punishable threefold:
1. Donald Tusk illegally to this purpose used ambulances to transport a sick person to the parliament.
2. Donald Tusk forced illegal Members / MPs (staying in the hospital at treatment ) to illegal work.
3. Donald Tusk In a very artificial and unlawfully /  illegally way, appropriated himself parliamentary majority, applying the principle illegally lobingu (corruption), which served him / their to attend in participation; particular interests.
I hope, that  traitors the Polish State, who are commonly criminals: Bronisław Komorowski (only the original), Donald Tusk (only the original), Ewa Kopacz (only the original) and no only, are already in prison in city Herby, already as people arrested! Such persons also bear responsibility the legal and this the same responsibility criminal behind the funeral of polish sports and behind the funeral of the National Stadium in Warsaw, Poland. Soon I the personally will issue a list of arrest; wanted notice / arrest warrant behind the traitors and criminals: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and no only. With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 11:37 am, Central Europe.

Donald Tusk, the political wriggler / pettifogger / prevaricator; At the question about it, why he request / beg parliament about a vote; at topic credit trust, said: – vote of confidence serves to confirm the majority coalition. Obviously! This not is true! Donald Tusk and his old-boy network wants politically harass almost Inhabitants the Whole Polish. This is his the real answer! Napiszę tobie po polsku: Nie masz żadnych szans ze mną / u mnie. Chłopcze. Ja nie żartuję. Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other; proclaims success as result propaganda communist; in yon the subtle, serial – daub – nobody now no believes and never in it no believe. Very well / good. Donald Tusk; You are the cause ofcrushed / smashed from the inside Civic Platform. hahaha. Donald Tusk; lift your hands aloft and surrender yourself My Humble Person; Protocol (transfer protocol) – transmit me personally for Cendrowski Wiesław Tomasz – all / the whole: government property. Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc. You do not waste my / our time. The Whole World, Poland, Warsaw, Katowice, October15, 06:04 pm, 07:21 pm, 09:46 pm, Central Europe. Whether traitors state Polish: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz  and no only, usher / introduce in way camouflaged; censorship and totalitarianism about dimension extreme? Obviously, that so! These criminals under the guise of renovation of the main building of the National Library in Warsaw, disconnecting / chop off in everything possible negative solutions, all computers from the Internet. All readers / users will be educated in the era stone and chalk. Such methods disconnecting Inhabitants the Whole Polish from the Internet, Illegal authority in of Poland used / uses commonly. Censorship and totalitarianism in the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. he Whole World, Poland, Warsaw, Katowice,  October 16, 10:51 am, Central Europe.

=======

Political bunch of losers, traitors and criminals number one:

Political bunch of losers, traitors and criminals number one:

Przejdź do:

 • Donald Tusk

  Donald Tuskhttp://zenobiusz.files.wordpress.com/2010/06/s23_a.jpg: Obaj do odstrzału osobiście przeze mnie; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Prezes Rady Ministrów

  Urodził się 22 kwietnia 1957 r. w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Na…
  Czytaj więcej

  Waldemar Pawlak

  Waldemar Pawlak

  wicepremier, minister gospodarki

  Urodził się 5 września 1959 r. w miejscowości Model. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Bartosz Arłukowicz

  Bartosz Arłukowicz

  minister zdrowia

  Urodził się 30 grudnia 1971 r. w Resku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Elżbieta Bieńkowska

  Elżbieta Bieńkowska

  minister rozwoju regionalnego

  Urodziła się 4 lutego 1964 r. w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej i…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Michał Boni

  Michał Boni

  minister administracji i cyfryzacji

  Urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Mikołaj Budzanowski

  Mikołaj Budzanowski

  minister skarbu państwa

  Urodzony 11 listopada 1971 roku w Krakowie. Od 20 lipca 2009 r. do 18 listopada 2011 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Jacek Cichocki

  Jacek Cichocki

  minister spraw wewnętrznych

  Urodził się 17 grudnia 1971 r. w Warszawie. Absolwent socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Jarosław Gowin

  Jarosław Gowin

  minister sprawiedliwości

  Urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Leszczyńskiego w Jaśle, a następnie…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Stanisław Kalemba

  Stanisław Kalemba

  minister rolnictwa i rozwoju wsi

  Urodził się 25 października 1947 r. w Piekarach. Ukończył studia na Wydziale Ogólnorolnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Marcin Korolec

  Marcin Korolec

  minister środowiska

  Urodził się 24 grudnia 1968 r. w Warszawie. Ukończył studia w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu (1996 r.), a także…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Władysław Kosiniak-Kamysz

  Władysław Kosiniak-Kamysz

  minister pracy i polityki społecznej

  Doktor nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Od 2008 r. lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Barbara Kudrycka

  Barbara Kudrycka

  minister nauki i szkolnictwa wyższego

  Urodziła się 22 stycznia 1956 r. w Kolnie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, nauce administracji publicznej; od…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Joanna Mucha

  Joanna Mucha

  minister sportu i turystyki

  Urodziła się 12 kwietnia 1976 r. w Płońsku. W 2001 r. ukończyła Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, w 2006 r. również…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Sławomir Nowak

  Sławomir Nowak

  minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

  Urodził się 11 grudnia 1974 roku w Gdańsku. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzanie w…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Jan Vincent-Rostowski

  Jan Vincent-Rostowski

  minister finansów

  Urodził się 30 kwietnia 1951 r. w Londynie. Profesor ekonomii. W latach 1995 – 2000 i 2005 – 2006 dziekan Wydziału…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Tomasz Siemoniak

  Tomasz Siemoniak

  minister obrony narodowej

  Urodził się 2 lipca 1967 roku. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Radosław Sikorski

  Radosław Sikorski

  minister spraw zagranicznych

  Urodził się 23 lutego 1963 r. w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego (Bachelor of Arts, Master of Arts) na…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Krystyna Szumilas

  Krystyna Szumilas

  minister edukacji narodowej

  Urodziła się w 28 czerwca 1956 r. w Knurowie (woj. śląskie). W 1983 r. ukończyła matematykę na wydziale Matematyki, Fizyki i…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

 • Bogdan Zdrojewski

  Bogdan Zdrojewski

  minister kultury i dziedzictwa narodowego

  Urodził się 18 maja 1957 w Kłodzku. Absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Prezydent…
  Czytaj więcej

  Strona ministerstwa

  Tomasz Arabski

  Tomasz Arabski

  minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, szef KPRM

  Urodził się 14 kwietnia 1968 r. w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Był reporterem Radia Wolna Europa i Radia…
  Czytaj więcej

Trener Waldemar Fornalik dziękuje polskim kibicom że wczoraj poświęcili swój czas na przybycie na stadion i za wydane pieniądze na bilety. – Nie my decydujemy kiedy pada. Trzeba  się pogodzić z sytuacją – zauważa z kolei angielski selekcjoner Roy Hodgson.

17.10.2012

Odwołany mecz Polska – Anglia (16.10.2012 r.) odbędzie się 17.10.2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie o godz. 17:00 z udziałem publiczności. Kibice mogą wchodzić na stadion od godziny 14:00

17.10.2012

Zgodnie z przepisami FIFA (FIFA World Cup Brasil 2014, art.20 paragraf 5) decyzję, czy dach stadionu podczas meczu będzie otwarty czy zamknięty, podejmuje delegat FIFA po uzgodnieniu z drużynami i sędzią głównym. Decyzja ta musi być ogłoszona na spotkaniu organizacyjnym przed meczem.

17.10.2012

Z powodu przełożenia meczu Polska – Anglia na 17 października 2012 informujemy, że akredytacje obowiązują w dniu jutrzejszym. Ze względu na ograniczenia czasowe nowe wnioski nie będą przyjmowane. Osoby, które nie odebrały dziś akredytacji będą mogły je odebrać jutro od godz. 15:00.

16.10.2012

Z powodu ulewy, która zalała murawę Stadionu Narodowego, nie odbył się zaplanowany na dzisiaj mecz Polska – Anglia. Został on przełożony na dzień jutrzejszy (17.10) na godz. 17.00. Decyzję podjął delegat FIFA. Prosimy nie wyrzucać biletów – będą one ważne na jutrzejszy mecz.

16.10.2012

Selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Fornalik ogłosił wyjściową jedenastkę na mecz z Anglią.

16.10.2012

16 października to nie tylko mecz Polski z Anglią. Tego dnia kibice mogą również wspomóc Antosia wysyłając sms o treści POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,44 z VAT).

16.10.2012

Spotkanie z Anglią wywołuje wielkie emocje wśród kibiców. Sportowe emocje z pewnością sięgną zenitu. Wydarzenie na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie utrwalone na gigapanoramie, którą realizuje Polski Związek Piłki Nożnej.

16.10.2012

Nie pomocnik Liverpoolu Steven Gerrard, nie napastnik Manchesteru United Wayne Rooney, a trener bramkarzy Ray Clemence jest najsłynniejszym członkiem angielskiej ekipy.

16.10.2012

Dzisiejsze starcie jest osiemnastym meczem pomiędzy reprezentacjami Polski i Anglii.

16.10.2012

– Jeśli gra się na remis, to można przegrać. Jeśli zaś stara się o zwycięstwo, to można zremisować – podkreślił selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Fornalik przed meczem z Anglią.

15.10.2012
Informacje dla kibiców przed meczem z Anglią

Komplet widzów obejrzy wtorkowy mecz Polska – Anglia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 21.00, bramy zostaną otwarte o 18.00. Aby uniknąć korków i kolejek,  zachęcamy kibiców do wcześniejszego, nawet trzy godziny przed meczem, przybycia na stadion i skorzystania z komunikacji miejskiej.

15.10.2012
Mecze reprezentacji
Eliminacja MŚ 2014
17.10.2012 r., 17:00, Stadion Narodowy w Warszawie
Polska – Anglia
-:-
Mecz towarzyski
12.10.2012 r., 20:45, Stadion Narodowy w Warszawie
Polska – RPA
RSA_Polska
1:0
wiecej
Eliminacje MŚ 2014
11.09.2012 r., godz. 20:45, Stadion Miejski we Wrocławiu
Polska – Mołdawia
Polska_Moldova
2:0
wiecej
Eliminacje MŚ 2014
Kalendarz wydarzeń
‹‹ Październik 2012 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 12:25 pm, Central Europe

=======

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Task Special in direction to unification whole of the World for Organisation United Nations (Secretary General Ban Ki-moon) due / with at the complete safety: all the Honest of Nations World, all the Honest Continents World, the whole Fair / Honest World.

2010-09-25 10:41:28
==–..Task Special in direction to unification whole of the World for Organisation United Nations (Secretary General Ban Ki-moon) due / with at the complete safety: all the Honest of Nations World, all the Honest Continents World, the whole Fair / Honest World. Please do not ignore! Everything is very important!
http://public.blu.livefilestore.com/y1pSmmsXeujcr6NrzDMME_LxgyXxccznpHUY25h5ZbtPihphaHMcUsJX69LJBiNtg8Rfgykk7mA2CEn0WH0toLMHw/Emblem%20the%20around%20World..jpg?psid=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary-General_of_the_United_Nations
http://public.blu.livefilestore.com/y1pSmmsXeujcr6NrzDMME_LxgyXxccznpHUY25h5ZbtPihphaHMcUsJX69LJBiNtg8Rfgykk7mA2CEn0WH0toLMHw/Emblem%20the%20around%20World..jpg?psid=1
Please remove / cancel all immunities (concerns all nations): Envoy / Senators / Judges / Prosecutors and all those, who such immunities have (Leaders: Presidents, Governors of the Council of Ministers, Ministers). All the People whole the World are equal before the law.
Task special please realize to October 1, 2010 year.
With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://gk7oew.blu.livefilestore.com/y1pgEkBfNW-ZI225aNZmX4HdszITbZ0To8dJI_11sFtceRGJjzCOYu8e3anXyuMlobrm3oTULCmkEFYlcx7-TFH0iPEElN_1AVj/I%20look%20in%20the%20eyes%20of%20our%20sun%20patrz%c4%99%20w%20oczy%20naszego%20s%c5%82o%c5%84ca.jpg?psid=1
Hymn Polski HQ (Stereo)
http://public.blu.livefilestore.com/y1pSmmsXeujcr6NrzDMME_LxgyXxccznpHUY25h5ZbtPihphaHMcUsJX69LJBiNtg8Rfgykk7mA2CEn0WH0toLMHw/Emblem%20the%20around%20World..jpg?psid=1
Stratovarius – Anthem Of The World
Thank you for your interest in the United Nations. Your message has been received(Time > : 10:20 AM, Time Central European).
With a full one-person responsibility > : with All Rights / Law,
Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz..
Prawdziwy / Legalny Prezes Rady Ministrów Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy / Legalny Prezydent Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President / Chairman / Lawful the Council of Ministers Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Lawful President Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.
President the whole World: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Comment

https://lh3.googleusercontent.com/-6yaAdJHNGUM/TN8iRUhwreI/AAAAAAAAARU/4TI_rHAM9S8/s480/walseiw-kemot+EU17.jpg

Donald Tusk; Abbreviation ‚PO’ even typed is in addresses e-mail Polish Courts and Prosecution. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz; These are sick ‚people’ in the exercise of power; they should be (their) surrender follow-up in Hospital Psychiatric.

Friends, Inhabitants all over the World, the Inhabitants of the Whole Polish; already never do not trust the politicians and pseudo-politicians. You never do not permit; yourself at laundry brain. Simply; Politicians; nothing do not have. Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 13, 02:45 pm, 04:15 pm, 04:39 pm, Central Europe

Napiszę w języku POLSKIM; To jest wasz koniec!

Note! Very urgent. Note! Very important! It’s is true! Betrayers / traitors of State of Polish (among others / inter-alia): Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and etc. are absolutely guilty what to catastrophe / calamity near the city of Smoleńsk in Russia. Questions and answers. Relates to a persons: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and etc.: Whether Donald Tusk and do not only, issue instructions (through politicization) of the Polish Police (directly and indirectly) and Related Services to conduct illegal control and surveillance almost all the Inhabitants of Polish? Obviously, that so! Please very careful at talk by phone and do not only! Whether Donald Tusk off – also – at a result of fear – heating in public places and do not only? Obviously, that so! Whether Donald Tusk and do not only is hostage of foreign agents? Obviously, that so! Whether Donald Tusk and do not only has the support the Inhabitants the Whole Polish?  Obviously, that do not has! Whether Donald Tusk is and will be prepared at perform role: minion and a traitor for the other leaders foreign countries?  Obviously, that so! Whether Donald Tusk trying buy: services / staff the special behind the appanage and other prizes? Obviously, that so! Whether Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only performs / realization introduction a system totalitarian (even communist) in Poland? Obviously, that so! Whether these hostages the foreign interviews should be absolutely removed from power with the speed of light? Obviously, that so! Whether Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and to not only, has shitting (pardon behind the expression / vocabulary) out of fear (their freedom) of losing freedom? Obviously, that so! Please it all connect with all my material! Please remember always, that the conversely holy trinity must be with neutralized / removed / eliminate / delete in this same time / simultaneously. Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; With full one-person responsibility full Rights-Law, Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 13, 08:35 am, 04:38 pm, Central Europe 

Syria – Turkey; Please without bloodshed – within 24 hours – end / finish all military operations! Please also – with immediate effect – end / finish conflict internal in Syria. The Whole World, Poland, Warsaw, October 12, 03:27 pm, Central Europe

Why Police Stations in Poland do not has addresses e-mail?!https://i1.wp.com/www.lotnisko-chopina.pl/common/logo-pageA.png

Donald Tusk; Abbreviation ‚PO’ even typed is in addresses e-mail Polish Courts and Prosecution. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz; These are sick ‚people’ in the exercise of power; they should be (their) surrender follow-up in Hospital Psychiatric.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQp_oEPwzTPdFkoln6IH-dK_yVjxTFqoSFR42Ix-Ysv0EmloxdT

Napiszę w języku POLSKIM; To jest wasz koniec!https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201207/1343251877.jpeg„rżniesz” / ściągasz ty anty-talent/cie wszechstronny prawie wszystkie moje materiały; nawet uczysz się ode mnie sposobu przemawiania! Głąbie kapuściany; Tworzysz nagminnie plagiaty z moich materiałów! Trzymam was osobiście na celowniku karabinu snajperskiego! To jest naprawdę wasz koniec definitywny!  Zapłacicie mi za wszystko!

Donald Tusk; Abbreviation ‚PO’ even typed is in addresses e-mail Polish Courts and Prosecution. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz; These are sick ‚people’ in the exercise of power; they should be (their) surrender follow-up in Hospital Psychiatric.

OJ TUSEK! NIE RADZĘ WIĘCEJ TAK CZYNIĆ!!!https://i1.wp.com/j.wpimg.pl/r,id,d142NTA7aF4xMDA7dV5odHRwOi8vaS53cC5wbC9hL2YvanBlZy8yNzkxNi90dXNrLnBhcF82NTAuanBlZztxXjAuOTU7Y150cnVlO3NjXnRydWU7dF5qcGc7c153aWFkb21vc2NpO2Z0XjE=.jpgX

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
tel.: /22/ 601 22 72
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
inspektor dr Mariusz Sokołowski

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA

Komendant Główny Policji
tel. (22) 60 148 79
fax: (22) 60 129 21

Why Police Stations in Poland do not has addresses e-mail?!
 Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.

Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Always escapes from responsibility! Behind the crash / catastrophe near the City of Smoleńsk, also! Donald Tusk bring down the Whole Country Poland at the mat; Indirectly and directly buy, corrupts; In this one manner acquires / obtains imaginary voices support among women and girls. Already you once promised in wholesale sales place at lists electoral! You are / you’re very infirm pseudo-prime minister of Poland. You with great fear hold itself trough-government; Behind each price. Women and girls; You search all my resources / materials at topic career professional, and no only. Donald  Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz (traitors State Polish) and no only; Do not deserve at the vote of confidence. This is another waste of time. Waldemar Pawlak about Exposé Donald Tusk(Tusek): I expect oneself one a surprising kick (throw) at tape. hahaha; I checked personally it xposé Donald Tusk (Tusek); Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and other like likeness, never no has, and do not will have any apolitical, real program! This is another bluff. Exposé Donald Tusk? hahaha The content occurrence Donald Tusk (Tusek) will blow your mind? hahaha So! Will it another propaganda kitsch Donald Tusk. Inhabitants the Entire Polish already in – Donald Tusk – do not believe. hahaha The Whole World, Poland, Warsaw, October 11, 12, 08:51 am, 06:35 pm,  11:38 am, Central Europe

I ‚rummage’ / I checked all the materials in the whole Administration/Dimension of Justice in city Wyszków and no only, according with International Law, legally!!!!!!! I / You one can / can see – how at hands – steerage manual; Administration and Dimension of Justice via many quartets, at the foreground is / are the two term of office of pseudo-authority; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Mr. Gowin Jarosław and no only.
I’m sorry! But so be not can! In any / in each! COURT; Sovereignty-Independent-Transparent-Apolitical / Non-political (COURT-SITA), no / any School Apolitical, no / any Police Station Non-political / Apolitical, do not can be liquidated / destroyed by illegal authority ‚practice, grown’ by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz , including with black list, which is prepared also by; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only. Dark; Unlettered and divided against itself / divided (to apportion!? Never!) Nations easier is rule the roost / control / govern?! These guys / boys botching / bungle everything! I write in language Polish: Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; Lawyer International, (My signature) 1.CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ, 2.Cendrowski Wiesław Tomasz, 3.Wiesław Tomasz Cendrowski and also 4.paraph (pattern in the bank)! My warning for all banks! ING?! The Whole World, Poland, Warsaw, October 10, 07:37 am, 11:24 am, Central Europe.

For the reminder! Only and solely My Humble Person has full right to a formal interrogation the following private persons: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other like inventions, in the presence apolitical / of non-political, representative group of Prosecutors International (in time realization of each application of law; Necessarily! Without appurtenance to party!) If My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz not demonstrate / not proves clearly, that these people / persons are absolutely guilty, it My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz: ‚hand over’ oneself to immediate dismissal / resignation!
http://www.se.pl/joanna-racewicz,9765/
Mrs. Joanna Racewicz and other affected persons / families in the time of the crash near the city of Smoleńsk; I understand, that not desire / not hanker after know / see the real truth. Please me trigger from the errors in this topic.
Lawyer International, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, October 09, 08:30 am, Central Europe.

My Humble Person Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz personally proposes: In order to Mr. Willard Mitt Romney and President Mr. Barack Obama Hussein II, regardless from the result election the presidential in November 2012 in States the United of America North, one with them must remain / be president and the second vice-president. The Whole World, Poland, Warsaw, October 09, 07:59 pm, Central Europe.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.Windows Live Spaces.

Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS.

2010-11-28 01:40:28

==–..Hello / Good Morning / Good afternoon / Good evening My FRIEND/DS.

Extend a warm welcome. Welcome extend a warm.
Invite You to me to the Polish, to Warsaw. My Humble Person made a full analysis of all the finances of the World. All institutions at the World are playing unfairly! Honesty requires actionm, that will be safe for the conditions of today’s World. My Humble Person ensure complete success and complete victory – provided, that you accept all my suggestions.
Yours with all my heart all the Inhabitants of the World and Universe.
Yours with all my heart all the honest Leaders whole World and the Universe.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Poland and Poles living abroad.
Yours with all my heart all the Inhabitants of the capital Polish Warsaw.
Friends; In this the time My Humble Person realize of legal solutions, that have and must speed up the finalization of all responsible topics. Everything has been created in my program for the good of the whole world and universe must be completed.
I’m not kidding.
I Love You x 8.
Hymn Polski – Najstarsze zachowane nagranie
wiem ze jestes tam.avi
Stratovarius – Anthem Of The World
Hymn Polski HQ (Stereo)
Added November 28, 2010 Time 01:40(01:21) AM / Time central – european
Below the following formula from that time, moment. Whether you understand?
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers the whole Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
===============Friends around the World and Friends Poles; My Humble Person not does know what it is: hatred, revenge, mindless action, racism, etc..
Please – for security and for the true good o the whole World, for all continents, for all peoples and for good Polish: execute all commands / command to November 29, 2010.
All other my recipes, please realize to December 6, 2010. Execute orders with immediate effect.
Added November 28, 2010 Time 12:33 (12:12) PM / Time central – european
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

Comments

=

Outside borders the Polish People say; Poland, city the Polish, it space of the blind, who nothing see, nothing feel, and are about a short thinking, about short vision, with a short look; My Humble Person; in other words: Cendrowski Wiesław Tomasz; None person no is able me replace / deputize. Please treat it very seriously. Time flows inexorably!!!!!!!

If Platform Civic desires / wants maintain itself at market – rotten party politics – it must necessarily eliminate with their ranks at forever: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions! All ministers, please immediately eliminate: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions! The Whole World, Poland, Warsaw, October 08, 11:59 am, Central Europe.

Mrs. psychologist about number the registration 032, city Herby, failure / defect / errors in logical thinking, the lack of consistency in asking questions, the lack of communication skills, outdated stereotyped thinking, the lack of affordability, succumbing external and internal suggestions, negative negotiations / pressure. Overall rating: insufficient. Exam / Result: negative. The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 12:02 pm, Central Europe. City Herby; Mrs. Psychologist; registration number 032:  Addendum: Ambitions outweigh / exceed the capabilities, ago else accompanied the insolence and even arrogance. My Humble Person always know the whole truth; from beginning to end (genesis). The Whole World, Poland, Warsaw, October 07, 06:40 pm, Central Europe.

I’m sorry, but all my conditions, must be met / completed / filled. These my conditions are known at the Whole World from many years. Another way no has! Optimum time It’s really understand! The Whole World, Poland, Warsaw, October 07!!!!!!! [Necessary is today arrest the caps: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only!!!!!!! Details are in all of my Materials.], 08:40 am, 09:52 am, Central Europe. ; Two dates / two terms / two appellation / two apprenticeship (February 19, 2007 and March 7, 2012), which introduced by pseudo-Poles with the help of corruption and rotten system with pseudo-authority Polish, squandered period of fifty-year in the history of the Whole Polish. Family the offenders with the prior period trained (educate) pseudo-lawyers (criminals) to fight with me at death and life. So / like that themselves born Polish hell at Earth!

North Atlantic Treaty Organization (NATO); If this Organization (must be apolitical always) wants / desires outlive / outlast and soon wants / desires outlive / outlast and transform itself in Apolitical Organizations Military – Defense, International All Nations The Whole World, it must be always: Apolitical Organization Very Speedy Reaction Military-Defense All United Nations Whole World (AOVSRM-D(all)UN(whole)W. Only and entirely under my leadership, under leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Time realization twelve months, starting realization immediately. Whether it is clear? The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 08:54 am, Central Europe.

I begin repeat with entertainment; Windows Live Spaces!  The Whole World. Poland, Warsaw, October 02, 10:06 am, Central Europe.

 I am forced replace itself into a sniper (literally) (at time 29 days and nights)
accordingly – only and entirely – with the normal, non-political / apolitical, with synchronizing law / right international all the Nations of the World.  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 10:44 am, Central Europe.

Friend; For the true good of us all; Please – with immediate effect – block all financial transactions: between / betwixt the Polish; the Entire Polish and the Whole World!!! Until to revocation personally by me / by myself, by Cendrowski Wiesław Tomasz. All we are being robbed by abnormal authority in Poland.  The Whole World. Poland, Kraków, October 03, 03:36 pm, Central Europe.

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)

  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 07:35  pm, Central Europe.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL9Tm_jZHZot_juaF7FXiWuC52zMViMZKZbFJL5tsGfr8aEOXV

Friend; For the true good of us all; Please – with immediate effect – block all financial transactions: between / betwixt the Polish; the Entire Polish and the Whole World!!! Until to revocation personally by me / by myself, by Cendrowski Wiesław Tomasz. All we are being robbed by abnormal authority in Poland.  The Whole World. Poland, Kraków, October 03, 03:36 pm, Central Europe.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaves.

Hello Madrid, Spain, Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero; Here is a lot People different Nationalities. Cry of powerlessness. Poles at the airport in Madrid.

2010-12-04 21:40:20

Yahoo! Pulse

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew; I challenge You Guys to a duel in this same place and in this same time in the real World

2010-12-10 05:23:54
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4awc8w7LVsY1I_7pzfZXr4h0wROZyYvHmVzJ_P80EpsMV5DjRxRmiKLbz
Great Book of Duels in application only one time in result highest, necessary, need solutions very efficient all the negative issues, problems whole World including with use international law only for the participants with a duel about the following names and surnames: [President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew] > as a whole and only one Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one). The details of this law coming soon.
Added Poland, Warsaw, December 11, 2010 / Saturday, Time completed 04:45 (04:06) AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – Buzz – Publiczne

==–..President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew; I challenge You Guys to a duel in this same place and in this same time, in the real World. Only one version; You together > I alone! At this occasion I make one-time legal right already soon. When doubts appoint true Independent International Committee. It will be a duel at the death and lifetime. Only weapon white; saber or sword. My Humble Person chooses saber and sword. What do you say gentlemen!? What you at it gentlemen!?Added Poland, Warsaw, December 10, 2010 / Friday, Time completed 05: 23 (04:59/05:02) AM, Time central – european.Hymn Polski HQ (Stereo)Stratovarius – Anthem Of The WorldWith full one-person responsibility full Rights-Law,

Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz

Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..

True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Comments

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

W Sylwestra i w Dzień Nowego Roku 2011 wysoce wysoka kultura Całego Świata mnie zmusza do bardzo wielkiej DYPLOMACJI.

2010-12-31 11:20:16

==–..W Sylwestra i w Dzień Nowego Roku 2011 wysoce wysoka kultura Całego Świata mnie zmusza do bardzo wielkiej DYPLOMACJI.
W tych dwóch dniach tylko z moralnego i etycznego punktu widzenia nie wolno mi
nikogo „dotknąć”. Ma się rozumieć, że w takiej sytuacji jestem zmuszony posłużyć się językiem polskim, licząc się jednocześnie z tym, iż ktokolwiek z „wysoko” postawionych postaci to zrozumie od początku do końca.
Innego wyjście po prostu nie ma dla osób, które przynajmniej pragną jakiegokolwiek dobra Całego Świata, Wszechświata i całej Polski.
Otóż; Swego czasu do osób, które już bardzo dawno powinny opuścić bezprawnie zajmowane intratne stanowiska w Polsce napisałem: Jeżeli macie chociaż / przynajmniej po 1% procencie honoru i godności powinniście nieodwracalnie samoistnie i nieodwracalnie podać się do auto-dymisji.
Rozumiecie chyba na tyle wszystkie problemy Całego Świata i Polski, że takie pokojowe i pełnoprawne rozwiązanie dałoby bardzo szybko tylko wszelkie / wszystkie Zwycięstwa i wszelkie / wszystkie Sukcesy wszystkim Mieszkańcom Całego Świata, Całemu Światu; wszystkim Kontynentom, Wszystkim Narodom.
Bardzo liczę na to, że suma suma-rum bardzo szybko (w ciągu kilku godzin) i na najwyższym poziomie wszystkie moje pełne prawne rozwiązania zostaną dziś o północy przyjęte w idealnej Całości.
Musicie zrozumieć, że odpowiadam za wszystko jednoosobowo.
Zbiorowa odpowiedzialność jest niezgodna z żadnym Prawem (Jak na chwilę bieżącą).
Odpowiedzialność zbiorowa się rozmywa; wszyscy są winni lub nikt nie jest winny w sytuacjach kulminacyjnych.
To wcale nie oznacza, że pragnę władzy absolutnej!. To byłby nonsens!
Jednocześnie przy odpowiedzialności jednoosobowej muszę mieć możliwość podejmowania ostatecznych wszystkich decyzji. Tylko wtedy będzie Pełne Nieodwracalne Zwycięstwo i Tylko wtedy będzie Pełny Nieodracalny Sukces.
Jeżeli ktokolwiek zapoznał się z całym moim materiałem we wszystkich moich źródłach – zrozumie to w całości tylko pozytywnie i bez żadnego problemu.
Przypominam, że tłumaczenie mojego całego materiału może się odbywać zawsze tylko przez Tłumaczy Przysięgłych (APOLITYCZNYCH!).
Pozdrawiam z całego mojego serca.
Jeżeli mam być bardzo szczery do końca to mamy i musimy mieć 100% Zwycięstwa i 100% Sukcesu.
Jest to ostatnie moje ostrzeżenie (nie groźba) / ostatni mój dzwonek żeby cały Piękny Świat się obudził, żeby obudziła się cała Piękna cała / w całości Polska.
Hymn Polski HQ (Stereo)
Added Poland, Warsaw, December 31, 2010 / Friday, Time completed 11:20 AM, Time central – european.
Z poważaniem,
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-12-31 15:18:53

Friends, Inhabitants whole World; My sincere all oaths were are current and take itself with my heart and with my knowledge. I hope, that all understand. Once again I greet with all my heart. Added Poland, Warsaw, December 31, 2010 / Friday, Time completed 03:18 PM, Time central – european. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel.

2011-01-03 16:03:35
https://i0.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/26007/swiat-mapa-dokladna-esa-490.jpeg
==–..Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel.
My suggestion; To the time send to me full information by the President of Germany Mr. Christian Wulff, please take back / pick up (Within 24 hours for real / true security the whole of Germany and whole Polish.) the duties the President of Germany. I personally not I can this make. Accused even / would me about of greed, rapacity. We can possibly together to do so, make.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Hymn Polski HQ (Stereo)
Stratovarius – Anthem Of The World
Added Poland, Warsaw, January 03, 2011 / Monday, Time completed 04:03 PM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Appeal to the true Ministers, Colleagues of the Polish government and to the true Ministers, Colleagues office president of Polish; for Your sake, for the good of the whole World and for the good of the whole Polish please deport Donald Tusk, Bronisław Komorowski and other similar reptiles at wheelbarrows in the unknown, accordance with International Law. Do not pity Your valuable time? Please it make with the speed of light.
Mr. Janusz Palikot: Please me do not imitate!
Added Poland, Warsaw, January 04, 2011 / Tuesday, Time completed 08:54 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Hallo Deutscher Bundestag.
Bitte sehr eine lösung das problem innerhalb von 24 stunden durch Deutscher Bundestag einschließlich von Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel.
Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel.
My suggestion; To the time send to me full information by the President of Germany Mr. Christian Wulff, please take back / pick up (Within 24 hours for real / true security the whole of Germany and whole Polish.) the duties the President of Germany. I personally not I can this make. Accused even / would me about of greed, rapacity. We can possibly together to do so make.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Added Poland, Warsaw, January 04, 2011 / Tuesday, Time completed 04:18 PM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-04 09:12:21

Mr. Janusz Palikot: Please me do not imitate! Friends; Do not pity Your valuable time? Please it make with the speed of light. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-04 09:42:49

For a reminder: Friends, every moment lost is it a disaster for the Polish and the whole World. Tusk, Komorowski and other similar reptiles use sabotage and destruction. Mr. Janusz Palikot: Please me do not imitate! Friends; Do not pity Your valuable time? Please it make with the speed of light. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-04 11:02:02

Please do not use any negative manipulation. Yarn / filament is very thin. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-04 16:12:32

Hallo Deutscher Bundestag. Bitte sehr eine lösung das problem innerhalb von 24 stunden durch Deutscher Bundestag einschließlich von Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel. Hello my Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel. With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Employees office of McDonald’s it a shoe, the arrogance and rudeness. Not does respond at my mail like all corrupt administration Polish.

2011-01-06 07:55:40
The whole World needs / must aware and always remember, that My Humble Person determined in accordance with each Law – in the right time – all fair rules game. Almost the whole World me cheated several times, including the with outdated authorities Polish. Poland and several countries consciously run your game, which delayed ‚healing’ the whole World!!!!!!! & ! In my material is all that was and is necessary to the efficient operation / action. Please very detail study my all the material. Translation of all my material only by certified / sworn translators.
Once again a reminder:
1. Real debate !!!!!!! When!!!!!!! Details in my material !!!!!!!
2. [Irreversibly removed according to international law and the Polish: Donald Tusk!!!!!!! & !, Sikorski Radosław!!!!!!!, Schetyna Grzegorz!!!!!!! & !, Krzakowski Tadeusz!!!!!!! & !, Bronislaw Komorowski!!!!!!!! & !, Waldemar Aleksander Marek!!!!!!! & ! and……. They are traitors and criminals! In my possession are the facts and evidence!]
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Added Poland, Warsaw, January 06, 2011 / Thursday, Time completed 07:35 PM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
==–..Suffice to use my popularity and my authority without my consent to increase financial income by corporation limited liability McDonald’s, city: Warsaw, street: Wołowska 12, state: Poland!
Corporation limited liability McDonald’s uses my colors, logos, signs, my knowledge several times without my permission! Employees office of McDonald’s it a shoe, the arrogance and rudeness. Not does respond at my mail like all corrupt administration Polish.
In a result of the above, I demand 200 000PLN compensation.
Please pay this amount at my account in my bank in Poland until January 7, 2011 inclusive!
RECEIVING BANK INFORMATION:
Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
Bank Address: City: 59-220 Legnica
Country: Poland
Street: F. Skarbka 2
Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
Only in Poland:
Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
Outside borders Polish.
Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
Country: Poland
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Added Poland, Warsaw, January 06, 2011 / Thursday, Time completed 07:55 AM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-06 16:13:27

==–..Just one question; Whether World wants see and hear the biggest fraud / scams whole the World and whole Polish! to the present day including? I invite the whole World to himself. My address e-mail: atwtc@gmail.com or atwtc17@gmail.com Added Poland, Warsaw, January 06, 2011 / Thursday, Time completed 04:13 PM, Time central – european. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Ordinance with effect of the Act uniting itself the World number one [1].

2011-01-07 10:49:16
Ordinance with effect of the Act uniting itself the World number one [1].

Given the International Law, the Constitution of Polish and Constitution German, the law of the Union European after the Treaty with Lisbon (Portugal), all law German – I seal, I make a decision explicit:
In view with the fact, that not I have received any information (so important for the safety Polish, German and the whole World.) from My Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel and Deutscher Bundestag., despite positive, strenuous attempts, to personally bother with immediate effect the duties of the President of Germany to time to obtain the full information at the topic a very fast meeting Mr. Christian Wulff and Mr. Bronisław Komorowski [For a reminder! Bonisław Komorowski = Donald Tusk = Ewa Kopacz  and no only = Traitors State Polish and no only; Obtained / obtain only in 2010 year 23.6% of all votes into / in support > Bronisław Komorowski!] in Poland in Warsaw inconsistent with standard protocol diplomatic as a base between the two States, belonging to the Union European and to Organizing the United Nations.
At the same time entrust to act, prosecution / perform, these duties with immediate effect: My Friend Chancellor of all Germany Mrs. Angela Dorothea Merkel.
With hour at hour more / arrives rhetorical questions related all the problems around the World.
Hymn Polski HQ (Stereo)
German National Anthem/English and German lyrics (Complete)
Polish National Anthem + English Subtitles
Stratovarius – Anthem Of The World
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Added Poland, Warsaw, January 07, 2011 / Friday, Time completed 10:49 AM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz.

True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Comments

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces.

Friends; The real Victory is the only one for each Nation, for each Continent, for the whole World. The true success is only one for each Nation, for each Continent, for the whole World. (will continue Topic)

2011-01-08 17:26:03


Friends; The real Victory is the only one for each Nation, for each Continent, for the whole World.
https://i2.wp.com/media02.hongkiat.com/colorfulwp/Rainbow_Ocean__by_Thelma1.jpg
Friends; The true Success is only one for each Nation, for each Continent, for the whole World.
(will continue Topic)
Friends; Whether I use more arguments, to convince the whole World? Of course I can! Presenting the public my whole program. I will not do this, because my program would be entirely stolen.
Plagiarism would be created by all the thieves of the World for the Leaders of the States. That would a complete meltdown / disaster around the World.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Please follow all orders given by me in accordance with the real law, with real justification, with real facts and with real evidence!!!!!!! & !

[Irreversibly removed according to international law and the Polish: D. Tusk!, Sikorski R!, Schetyna G!, Krzakowski T!, B. Komorowski!!, Waldemar Aleksander Marek! They are traitors and criminals! In my possession are the facts and evidence!]
How behind each time. Complete the bottom the swamp ‚Polish = Tusk & Komorowski etc’.
Please myself remember, that Poland is one! Yes is and always yes will be!

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Added Poland, Warsaw, January 08, 2011 / Saturday, Time completed 05:26 PM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

[D. Tusk!, Sikorski R!, Schetyna G!, Krzakowski T!, B. Komorowski!!, Waldemar Aleksander Marek! They are traitors and criminals! In my possession are the facts and evidence!]
These are characters, that itself ticked the biggest disgrace at the World and in Poland! Friends around the World; Necessarily it’s necessary clean / cleaned in accordance with International Law, all Nations with the traitors! Individual (Person), who betrays his own Nations, Betrays Each Other Honest Nation, Continent or even the whole World / Earth.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Added Poland, Warsaw, January 09, 2011 /
Sunday, Time completed 01:35 AM, Time central – european.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Friends; Therefore at the fact, that I have available full (100%), information, facts and evidence – tightens all the conditions of the negotiations – I demand the fulfillment (Within 24 hours.) of all conditions, that are true sanctioned by law the whole World (the right of all Nations). I take all or nothing and then everything itself decays.
Added Poland, Warsaw, January 10, 2011 / Monday, Time completed 12:24 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-09 02:43:50

Friends; Special task for the Apolitical, Uniwersal, Honest FBI and for the Apolitical, Universal, Honest Police Forces / Honest Security Forces (AUHPF/HSF) of every Nation, every Continent, the whole World! With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2011-01-10 12:04:19

Friends; Therefore at the fact, that I have available full (100%), information, facts and evidence – tightens all the conditions of the negotiations – I demand the fulfillment (Within 24 hours.) of all conditions, that are true sanctioned by law the whole World (the right of all Nations). With full one-person responsibility full Rights-Law, Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

——-

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL9Tm_jZHZot_juaF7FXiWuC52zMViMZKZbFJL5tsGfr8aEOXV

I’ll bear everything (light-heartedly) / Love/ Definitywne pożegnanie.

2008-11-29 13:13:46

(E)specially for all my friends!

 

=========================================================

 

I’ll bear everything (light-heartedly)

 

‚Hurt’ me launching many a ‚missile’

when I do up my shirt cuffs and whistle.

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me throwing a ‚hand grenade’

when I listen to my ‚hit parade’

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me firing ‚air rifle ahots’

but I’m still in the lead you ‚idiots’

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me shooting ‚arrows’

when me and my babe listen to ‚All mytomorrows’

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me shooting ‚darts’

but playing blackjack I have ‚an ace of hearts’

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me giving me a ‚flick’

but still I can do the ‚trick’

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me giving a ‚wolfish’ glance and no explanation

when I keep trying to find a reasonable ‚association’

I’ll bear everything!

‚Hurt’ me using unpleasant words and be insolent

but I’ll remain quiet and silent.

I’ll bear everything! I’ll bear everything!

Shall I bear everything?

walseiwkemot EU17

What do you think of it?

‚Cause I am all for it.

I’ll bear it or maybe not, but if I don’t I’ll probably have to cope with it.

Cool it! – I will bear it.

What do you think of it?

‚Cause I am all for it.

walseiwkemot EU17

 
 
 
==================
For You IZABELL.
Sandra Oxenryd
Superhero
 
Kochani – żenię się!!!
Nie sądzicie, że to najwyższy czas?
W święta zaręczyny(przyjęte).
Dziękuję IZABELL.
IZABELL? Mogą być?
Dla Ciebie
KOCHANIE.
 
 
 
Do zobaczenia IZABELL.
Róża cudowna
undefined
IZABELL
See You
soon.
 
 
 
===================================

For all my FRIENDS.

I love my FRIENDS.

Thanks!

Para todos os meus amigos.

Eu amo meus amigos.

Obrigado!

Para todos mis amigos.

Me encantan mis amigos.

Gracias!

Für alle meine Freunde.

Ich liebe meine Freunde.

Danke!

 

undefined

Для всех моих друзей.

Я люблю своих друзей.

Спасибо!

Pour tous mes amis.

J’aime mes amis.

Merci!

 

===============================================================

Co to jest prawdziwa miłość.

Miłość to miłowanie bez wzajemności.

Miłość to oddanie bez reszty całego siebie

wszystkiemu i wszystkim.

Miłość to oddanie bez reszty wszystkiego

wszystkiemu i wszystkim.

Miłość to pełna akceptacja wszystkiego i wszystkich.

Miłość to służenie wszystkiemu i wszystkim.

Miłość to dawanie, a nie branie.

Miłość to milczenie gdy inni próbują Cię

zagadać.

Miłość to milczenie gdy inni próbują Cię

obgadać(oczernić).

Miłość to oddanie całego jestestwa.

Miłość to jednostronny kompromis.

Miłość to ból, który daje ulgę innym.

Miłość to płacz, który przyczynia się do radości innych.

Miłość to czekanie na ironię i kpiny.

Miłość to samotność, która daje innym ciepło trwania.

Miłość to spacer pod wiatr.

Miłość to płynięcie pod prąd rzeki.

Miłość to świadome wystawienie się na ciosy.

Miłość to przemieszczanie się pod prąd

całego życia.

Jeżeli jeszcze Państwo nie osiągneliście swojego zamierzonego celu,

to proszę kontynuuwać walkę i uczyć mnie miłości.

Myślę, że już teraz jesteście naprawdę usatysfakcjonowani.

Duszę, wiedzę i serce zachowam niezmienną i niezmienne.

„Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

Nie umiem się już uśmiechać. Często spaceruję w samotności i myślę:

dokąd zmierza nienawiść ludzka. Nie piszę tego żeby wzbudzać litość.

Piszę dlatego, że tak czuję. Wyśmiejecie i te słowa zapewne.

Naprawdę nie mam siły już żyć w tym świecie.

Prawdziwy Bóg tylko jeszcze dodaje mi sił trwania.

Szanowni Państwo to ostatnia poprawka do tej pozycji. Ta poprawka jest podsumowaniem tego co było i jest.

Proszę bacznie obserwować mój obszar.

Okres mojej neutralności w sieci i wyczyszczenie przeze mnie mojego obszaru, nad którym pracowałem prawie trzy lata –

niczego nie zmienił; użytkownicy prawie nie „żyją”. Ta usługa nie ożyła!

Dawna moja znajoma kiedyś mi zaleciła: „Zamknij się, a zobaczysz jaki będzie porządek w sieci”. Zamknąłem się i co? Nie wędruję po cudzych obszarach, nie pozostawiam śladów, a mimo to kąsa się mnie tu i ówdzie. Przypisuje mi się coś co nie jest moim udziałem. Każdy kto myśli podobnie jak ja, jest automatycznie mną. Pewnie powstanie pytanie: A skąd on to wszystko wie skoro nie wędruje? „Ano” wie. Trzeba w to uwierzyć na zasadzie nauki scholastycznej. Nie mam zamiaru dłużej udawadniać, że nie jestem wielbłądem.

Prawdopodobnie do tej usługi już nie wrócę.

Po prostu – tu nie jestem już sobą, a marionetką nie potrafię być. Nie będąc sobą nie mógłbym wyrażać siebie.

Jeszcze raz przepraszam jeżeli cokolwiek było nie tak z mojej strony.

Proszę również Państwa o wgląd we własne sumienia.

Wtedy się tego kogoś docenia, kiedy się go straci bezpowrotnie.

Proszę – zastanówcie się nad tym.

 

Dziękuję za uwagę.

Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania:

walseiwkemot EU17

06 grudnia 2008

17:07:07 > tak wyszło. Sam nie wiem dlaczego > i tak w to nie uwierzycie!

Pewnie „dopasował”!

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2008-12-26 15:58:21

Witaj kemot. Wyjątkowo cudownych świat Ci życzymy. Xena, Yan, Zolda.

_

http://michal100.files.wordpress.com/2010/05/proporzec_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej.png

30
Wrz
12

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011. W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie: Donalda Tuska (tylko osoba prywatna), Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna), Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna), Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day October 16, 2012 from 12:17 pm to 12:45 pm  /  Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 09:37 am, Central Europe.

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
1. Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji.
2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję wice Ministra / dymisję przyjąłem).
3. Ministra Obrony Narodowej.

Dla PRZYPOMNIENIA!
W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiści a ich obowiązki powierzyłem wice Ministrom aż do odwołania.
Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 08:40 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „SEKRETARIAT@POLSATMEDIA.PL” <SEKRETARIAT@POLSATMEDIA.PL>
Cc: „dystrybucja@polsat.com.pl” <dystrybucja@polsat.com.pl>
Sent: Thursday, October 4, 2012 9:39 AM
Subject: To see you soon in TV Polsat in Warsaw.

Prezes Zarządu TV Polsat w Warszawie, Dyrektor Generalny: Mirosław Błaszczyk.
dystrybucja@polsat.com.pl
fundacja@polsat.com.pl
SEKRETARIAT@POLSATMEDIA.PL

Nadawca: Lawyer International Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz

my adres e-mail. atwtc@yahoo.com

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com 
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
=

RSS

I’m sorry, but all my conditions, must be met / completed / filled. These my conditions are known at the Whole World from many years. Another way no has! Optimum time It’s really understand! The Whole World, Poland, Warsaw, October 07!!!!!!! [Necessary is today arrest the caps: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only!!!!!!! Details are in all of my Materials.], 08:40 am, 09:52 am, 10:00 am, Central Europe. ; Two dates / two terms / two appellation / two apprenticeship (February 19, 2007 and March 7, 2012), which introduced by pseudo-Poles with the help of corruption and rotten system with pseudo-authority Polish, squandered period of fifty-year in the history of the Whole Polish. Family the offenders with the prior period trained (educate) pseudo-lawyers (criminals) to fight with me at death and life. So / like that themselves born Polish hell at Earth! Windows Live Spaces; Hi Barack Obama.

07 paź

I’m sorry, but all my conditions, must be met / completed / filled. These my conditions are known at the Whole World from many years. Another way no has! Optimum time It’s really understand! The Whole World, Poland, Warsaw, October 07!!!!!!! [Necessary is today arrest the caps: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only!!!!!!! Details are in all of my Materials.], 09:00 am, 10:00 am, Central Europe. ; Two dates / two terms / two appellation / two apprenticeship (February 19, 2007 and March 7, 2012), which introduced by pseudo-Poles with the help of corruption and rotten system with pseudo-authority Polish, squandered period of fifty-year in the history of the Whole Polish. Family the offenders with the prior period trained (educate) pseudo-lawyers (criminals) to fight with me at death and life. So / like that themselves born Polish hell at Earth!

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJATKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE NR I.

2010-12-12 08:16:38
==–..ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJĄTKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE, PRZY POMOCY TYLKO BRONI BIAŁEJ; SZPADA, SZABLA, MIECZ, POMIĘDZY SPECJALNĄ GRUPĄ [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew) a tylko jednym Prawdziwym Praworządnym Prezydentem całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwym Praworządnym Prezesem Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.], BLOKUJĄCĄ I TYM SAMYM OPÓŹNIAJĄCĄ WPROWADZENIE PERFEKCYJNEGO, KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU DOTYCZĄCEGO WSZYSTKICH SZCZEBLI ŻYCIA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA, BLOKUJĄCĄ I TYM SAMYM OPÓŹNIAJĄCĄ WSZELKIE PRAWDZIWE UCZCIWE REFORMY / ROZWIĄZANIA DLA DOBRA CAŁEGO ŚWIATA, DLA DOBRA WSZYSTKICH KONTYNENTÓW ŚWIATA, DLA DOBRA WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA – INNYMI SŁOWY – DLA DOBRA CAŁEGO ŚWIATA, ŚWIATA BEZ GRANIC, Z MOCĄ USTAWY LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA. LEGALNEGO I TYLKO JEDNEGO DLA CAŁEJ POLSKI I DLA CAŁEGO ŚWIATA PREZESA / PREMIERA RADY MINISTRÓW > : CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ NR I. TŁUMACZ TYLKO PRZYSIĘGŁY ZAPRZYSIĘŻONY!
Kierując się całym dobrem całego Świata i Wszechświata, kierując się wszelkim prawem całego Świata,
w związku z powyższym zarządzam i ustalam, ustanawiam co następuje;
1. Uczestnicy pojedynku: [SPECJALNA GRUPA; (President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew) a tylko jednym Prawdziwym Praworządnym Prezydentem całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwym Praworządnym Prezesem Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.].
2. Miejsce (adres, precyzyjny adres TYLKO POLSKA!), [termin (data); Termin / data pojedynku musi mieścić się w czasie do 23 GRUDNIA 2010 roku do północy (do godziny 00:00, czas środkowo europejski)]. i czas (godzina) POJEDYNKU ustala SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)] w ciągu 72 godzin od momentu publikacji publicznej niniejszego ZARZĄDZENIA SPECJALNEGO Z MOCĄ USTAWY NR I. Te ustalenia musi mi wysłać / przesłać SPECJALNA GRUPA do 18 GRUDNIA 2010 roku włącznie na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com / czas środkowo europejski.
3. Broń białą dostarcza SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)].
4. Opiekę medyczną zapewnia SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)].
5. Niezbędny wszelki porządek w czasie pojedynku i po pojedynku zapenia SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)].
6. Sędziami tego pojedynku muszą być Sędziowie Niezależni Apolityczni Sądów Najwyższych:
1a. Niemiec – 1 Sędzia.
2a. Polski – 1 Sędzia.
3a. Rosji – 1 Sędzia.
4a. Unii Europejskiej – 1 sędzia.
5a. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Świata – jeden Sędzia.
Te ustalenia muszą mi wysłać / przesłać Sędziowie, którzy są objęci punktami wyżej wymienionymi od 1a do 5a do 18 GRUDNIA 2010 roku włącznie na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com / czas środkowo europejski.
7. Na pojedynek musi się stawić SPECJALNA GRUPA w komplecie (wszyscy, siedem osób / postaci).
Przy jakichkolwiek wątpliwościach proszę przestudiować bardzo szczegółowo cały mój materiał zawarty w pięciu moich blogach / profilach / obszarach / portalach.
Tłumaczenie tekstu / treści tylko przy zatrudnieniu TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH(zaprzysiężonych).
Gdy pojedynek na śmierć i życie się nie odbędzie z jakiejkolwiek winy SPECJALNEJ GRUPY lub gdy złamiecie warunki uczciwej gry / uczciwego postępowania,
tracicie wszystkie prawa wraz z utratą prawa do liczącego się głosu.
Prawa wasze i obowiązki w takim przypadku i po waszej śmierci przejmuje Moja Skromna Osoba innymi słowy we własnej Osobie Cendrowski Wiesław Tomasz (nie komputer! Człowiek!
Gdy ja nie przeżyję naszego pojedynku na śmierć i życie SPECJALNA GRUPA; [(President Mr. Christian Wulff, Krzakowski Tadeusz, Schetyna Grzegorz, Sikorski Radosław, Tusk Donald, Waldemar Pawlak, President Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew)] nie może przejąć moich praw i moich obowiązków! To powinno być oczywiste dla SPECJALNEJ GRUPY.
Taka prawna rekompensata musi być zastosowana przy stosunku 1 do 7!
ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY NR I wchodzi w życie z chwilą publicznej publikacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości powołać Niezależną Apolityczną Komisję Międzynarodową (minimum 200 przedstawicieli / specjalistów / geniuszy z wszystkich Państw – jeszcze istniejących – Świata.
Idealnym / perfekcyjnym rozwiązaniem byłaby Niezależna Apolityczna Komisja Międzynarodowa składająca się z wszystkich przedstawicieli / specjalistów / geniuszy wszystkich Narodów Świata. Tak powinno być!
Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 08:16 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
————————

Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 07:14 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Bronisław Komorowski must be and will be brought / put before the Polish and International Tribunal of State / State Court. Bronislaw Komorowski, you no longer have the time. Bronisław Komorowski, you no has already time.
True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 01:40 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

===============================

To:
CC:


Dear Sir or Madam,

We acknowledge good receipt of your message and thank you for your interest in the Court’s website.

Your message has been forwarded to the Department of the Court’s Registry dealing with the issues you addressed. This Department will send you a reply in due course.

==================================================


The International Court of State
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?PHPSESSID=bf11bc35771ef040641a2125a4ce46fb

TERM THE COURT of STATE POLAND from 2007 to 2011
President of the Tribunal of State POLAND:
Stanisław DĄBROWSKI
Deputy Chairman of the Tribunal of STATE POLAND:
Andrzej Grabinski
Members of the Tribunal of State POLAND:
Lech ADAMCZYK
Kazimierz BARCZYK
Anna BOGUCKA-SKOWROŃSKA
dr Andrzej Sebastian DUDA
dr hab. prof. UW Ewa GRUZA
dr hab. prof. UwB Dariusz KIJOWSKI
Sylweriusz Marcin KRÓLAK
prof. dr hab. Jacek Maria MAJCHROWSKI
Janusz MARGASIŃSKI
Józef MEDYK
Roman Stanisław NOWOSIELSKI
dr hab. prof. UW Krystyna PAWŁOWICZ
prof. dr hab. Andrzej Jan SZWARC
Krzysztof ŚMIEJA
dr Jarema TRZEBIŃSKI
Andrzej WOSIŃSKI

(Comments and enquiries
Dear Sir or Madam,
Your message has been sent to the Registry of the International Court of Justice.
The relevant Department/Division will answer it as soon as possible.
Yours faithfully,
The International Court of Justice) > send time 04:26 PM 12/12/2010

Yours with all my heart. Good Morning.
I wish you success in your personal life and in professional life.
Please itself prepared to perfect operation / action:
removing the president from office (Impeachment)
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

About cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt

Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

One blogger likes this post.

One Response to ZARZĄDZENIE SPECJALNE Z MOCĄ USTAWY DLA SYTUACJI WYJATKOWEJ DOTYCZĄCE TYLKO POLSKI, NIEMIEC I FEDERACJI ROSJI, DOTYCZĄCE TYLKO JEDNEGO PRZYPADKU, TYLKO JEDNEGO TERMINU, TYLKO JEDNEGO CZASU, ZWIĄZANEGO Z POJEDYNKIEM NA ŚMIERĆ I ŻYCIE, PRZY POMOCY TYLKO BRONI BIAŁEJ NR I.

 1. Bronisław Komorowski must be and will be brought / put before the Polish and International Tribunal of State / State Court. Bronislaw Komorowski, you no longer have the time. Bronisław Komorowski, you no has already time.
  True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Added Poland, Warsaw, December 12, 2010 / Sunday (Sabbath), Time completed 01:41 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
  True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
  Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-12-12 09:22:38

Bronisław Komorowski must be and will be brought / put before the Polish and International Tribunal of State / State Court. Bronislaw Komorowski, you no longer have the time. Bronisław Komorowski, you no has already time. True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

Unter Berücksichtigung des Völkerrechts; Hallo / Guten Tag; Deutsch Bundeskanzler (Ein Freund von mir) / Frau Angela Dorothea Merkel.

2010-12-19 12:23:21


http://www.youtube-nocookie.com/v/QJPdAkqGcn0?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;color1==–..Unter Berücksichtigung des Völkerrechts;
Hallo / Guten Tag; Deutsch Bundeskanzler (Ein Freund von mir) / Frau Angela Dorothea Merkel und [Donald Tusk >: (nur person private)]; Bitte geben Sie mir einen Termin (Datum) / beginn des anwendbaren Rechts in Deutschland, regelt die möglichkeit / verpflichtung, für Menschen verhaftet und verurteilt zu arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen von ganzem Herzen für alle die Menschen in Deutschland und Österreich.
Mit freundlichen Grüßen,
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Sunday, Time completed 12:23 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

International Law states, drafting explicitly stated;
If a Person or group of Persons – knowingly leads to an impasse, to the situation no exit > a person or group of Persons > to normal life of the Person or group Persons, who wants survive physical and mentally – even if must balance at the border of International Law or it break the Law – not can be responsible behind breaking the Law!!!!!!! In such a situation in fully responsible are People deliberately forcing to this situation!!!!!!! This situation has place in Poland !!!!!!! Co na to powie cały wspaniały Świat at Planet Earth? What at it tells the whole wonderful World at Planet Earth?
Friends; Beneath it logical and proper international Law can be connected 70% of officials in Poland. The official not could justify itself ignorance or lack of experience.
This Law not can be abused! This right must only serve keep itself alive, when other roads are deliberately blocked, by the criminal authority / administration of the State!
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Sunday, Time completed 03:44/07:30 PM, Time central – european.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-12-19 19:47:39

Friends; Beneath it logical and proper international Law can be connected 70% of officials in Poland. The official not could justify itself ignorance or lack of experience. This Law not can be abused! This right must only serve keep itself alive, when other roads are deliberately blocked, by the criminal authority / administration of the State! President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

=

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Windows Live Spaces; Hi Mr. Barack Obama.

Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii.

2010-12-20 10:37:02
I’m sorry, but I’m forced to such measures for the good the whole Polish, Europe and around the World.
Warning! All the Forces(Army) Defence Border Polish (army patrolling the Baltic Sea);
(About it same please Polish neighbors: Germany, Republic Czech, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia, Sweden, Norway, Finland and Denmark ..
The following persons / citizens the Polish do not forbidden leave, leaving areas a Polish, until further notice! (Please stop the passports the above mentioned persons!); Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radoslaw Sikorski.
Such persons are suspected about – among others – about high treason Polish, are suspected about betraying all the Inhabitants of Poland and Poles living abroad Polish.
Friends; It is time to clean up this mess in whole Poland and around the World.
Please comply itself immediately to all my orders, related with security all over the World, Europe and thus same the entire Polish!
I’m sorry, but I’m forced to such measures for the good the whole Polish, Europe and around the World.
Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 06:02 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz 
In day December 22, 2010 year to 2:00 pm; expect repair all errors by Ministers and Generals. Expect implementing all my orders issued, which are accordance with the law and the reasons. Expect at the car with a very good, trusted driver, addressed at the address, the last address that is in my blogs Expect confirm performance task by those responsible for these tasks. I am confident, that intelligent ministers and generals know what it is responsibility. I hope, that we will itself avoid the international embarrassment not with my fault!
Added Poland, Warsaw, December 22, 2010 / Wednesday, Time completed 01:50 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław TomaszFriend/ds; My Ministers Polish Government will be together with me and other representatives (Leaders, Geniuses) Nations and Continents implemen / realizet my program. All my program is and must be apolitical! In another case of bad history will be itself repeated in the history of the Earth!
Friends with all over the World, all the Inhabitants of the whole World; Please never selectively no treat the subjects!
My material in my blogs contains the only 5 to 10 percent of all my perfect program. Hundred percent my perfect, comprehensive program will introduce in the reality at the whole World very quickly after leaving Tusk, Komorowski and other reptiles with three different points in Warsaw. Please always take into account all my oath. Invite (WELCOM) to contact with me in real life (atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com)!
President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII I never bite!
Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 09:34 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław TomaszHere’s the ‚secret’ of success of the Civic Platform and Krzakowski T.
Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski:
Please, tonight (made) for me a report! It must be Your’s end!
http://bi.gazeta.pl/im/0/8829/z8829750N,Poczatek-operacji-big-lift–czyli-podnoszenia-dachu.jpg
It is Your heritage.
Komorowski and Tusk; what and how you showed with flight bird Mr. Michel Platini?
Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 06:33 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii. Jeżeli tego nie uczynią i tak cele uczciwe będą osiągnięte dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich mieszkańców Ziemi, dla dobra wszystkich kontynentów, dla dobra wszystkich narodów,…
https://i2.wp.com/bi.gazeta.pl/im/3/8854/z8854753N.jpg
As usual, schemer and a lie!
http://studio.wp.pl/swf/nPlayerV.swf?_embed=true&_xml=http://studio.wp.pl/mid,1102002,next.xml&_autostart=false https://i2.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/24100/usmiech_donald_tusk_pap180.jpegFriends; among non-intimidated part population of the Polish,
Platform Civic has only 10% support and it is true, true. true [Tusk + Komorowskiand and other reptiles]. Any Honest Citizen of the World can it check.
President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.„Gdyby wybory parlamentarne odbyły się pod koniec grudnia, wygrałaby je Platforma Obywatelska, która może liczyć na poparcie 35% wyborców – wynika z najnowszego sondażu Gemius dla Wirtualnej Polski. Na drugim miejscu znalazłoby się PiS z 21% głosów. Z kolei według sondażu GfK Polonia opublikowanego w środę przez „Rzeczpospolitą”, PO ma rekordowe poparcie. To badanie wskazuje, że na PO zamierza głosować aż 54% badanych. Na drugim miejscu znalazł się PiS z poparciem 26% badanych, o 1% większym niż w poprzednim badaniu „Rz”.
Hahahahahahaha!
https://i2.wp.com/bi.gazeta.pl/im/3/8854/z8854753N.jpg
As usual, schemer and a lie!

Chlopcy; Mam was wszystkich na talerzu!
Znam wszystkie wasze potworne GRZECHY GRZECHU, DONALDZIE i INNI!
Przejmuję prawnie nad wami „wszystkimi” śledztwo!
Świadomie w języku polskim!
Czekam na was dziś do godziny 2:00 po południu!  Only I know the whole truth, and only I will bring, with / to finalize, investigation to successful end.
I know already the whole truth after the end 48 hours after the crash.
Added Poland, Warsaw, December 23, 2010 / Thursday, Time completed 05:35 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,

Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski; dobrowolnie zgłoszą się do mnie dnia 20 Grudnia 2010 do 1:00 po południu, to gwarantuję wydanie dla nich amnestii.
Jeżeli tego nie uczynią i tak cele uczciwe będą osiągnięte dla dobra całego Świata, dla dobra wszystkich mieszkańców Ziemi, dla dobra wszystkich kontynentów, dla dobra wszystkich narodów, dla dobra całej Polski; dla wszystkich mieszkańców, dla Polaków mieszkających za granicą.
Innymi przestępcami zajmującymi intratne stanowiska zajmę się oddzielnie.
Jeżeli wyżej wymienione prywatne osoby tego nie uczynią, nigdy amnestia tych osób nie obejmie.
Polska i Świat nie ma czasu na czekanie i dalsze postępowanie globalnego kryzysu – między innymi – z winy tych osób.
Wyżej wymienione osoby mają dostęp na bieżąco do moich wszystkich materiałów.
Wyżej wymienione osoby mogą nawiązać ze mną kontakt drogą elektroniczną lub zgłaszając się do mnie osobiście.
Adres bieżący kontaktowy znajdą / odszukają na moich blogach.
Dla wyżej wymienionych osób nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Po prostu – dosyć!
Czekam.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Sąsiadów Polski.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Świata.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Przywódców wszystkich Kontynentów.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Przywódców wszystkich Narodów.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców mojego Kraju Polski.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców mojej Stolicy Warszawa.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Friends whole World;
Please me prepare Within 7 days. 119 Top 10 most successful modern fighter planes. For me two. Literally for me, for: President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. During three months I master self the art of flying and defense fight.
True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski, voluntarily declare itself to me dated: December 20, 2010 to 1:00 in the afternoon, it I guarantee issue / publishing of amnesty for them / for those persons.
If you this fail to do so, it and so fair targets must be achieved / will be achieved for the good of the whole World, for the good of all Inhabitants of the Earth, for the good of all the Continents, for the good of all Nations, for the good of the whole Polish; for all Inhabitants, for Poles living abroad.
Other criminals involved in lucrative position take care itself of separately.
If the said private persons do not declare itself, it never amnesty will not cover these persons.
Poland and the World no has time wait and at the continuation of global crisis – among others – the fault of those persons.
Such persons shall have access at ongoing basis to all of my materials.
Such persons can contact itself with me via email or by contacting with me personally.
Find current address of contact and address e-mail at my blogs.
For those persons do not has there is no excuse!
Waiting.
Added Poland, Warsaw, December 19, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Yours with all my heart all the Neighbors Polish.
Yours with all my heart all the Inhabitants of the World.
Yours with all my heart all the Leaders of all the Continents.
Yours with all my heart all the Leaders of all Nations.
Yours with all my heart all the Inhabitants my Country Polish.
Yours with all my heart all the Inhabitants of my Capital city of Warsaw.
Hymn Polski HQ (Stereo)
Stratovarius – Anthem Of The World
Added Poland, Warsaw, December 20, 2010 / Monday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
https://i0.wp.com/d.yimg.com/a/p/ap/20101221/capt.cea33e1c931b4c47972f57fbdbc4031a-cea33e1c931b4c47972f57fbdbc4031a-0.jpg
Traitors: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Radosław Sikorski: Whether you do not are unable to understand, that it is really your end?! Please immediately move out itself / leave all offices / leave government and presidential offices! Do not make me to use extreme the positive solutions. Understand traitors, traitors all the inhabitants of Poland and Polish people living abroad and thereby all the Inhabitants of the World?
Added Poland, Warsaw, December 21, 2010 / Tuesday, Time completed 10:37 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden): Cendrowski Wiesław Tomasz..
True Lawful President whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.
True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
President the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz
Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz

28
Wrz
12

I’m sorry! But so be not can! In any / in each! COURT; Sovereignty-Independent-Transparent-Apolitical / Non-political (COURT-SITA), no / any School Apolitical, no / any Police Station Non-political / Apolitical, do not can be liquidated / destroyed by illegal authority ‚practice, grown’ by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz , including with black list, which is prepared also by; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only. Dark; Unlettered and divided against itself / divided (to apportion!? Never!) Nations easier is rule the roost / control / govern?! These guys / boys botching / bungle everything! I write in language Polish: Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; Lawyer International, (My signature) 1.CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ, 2.Cendrowski Wiesław Tomasz, 3.Wiesław Tomasz Cendrowski and also 4.paraph (pattern in the bank)! My warning for all banks! ING?! The Whole World, Poland, Warsaw, October 10, 07:40 am, Central Europe. / North Atlantic Treaty Organization (NATO); If this Organization (must be apolitical always) wants / desires outlive / outlast and soon wants / desires outlive / outlast and transform itself in Apolitical Organizations Military – Defense, International All Nations The Whole World, it must be always: Apolitical Organization Very Speedy Reaction Military-Defense All United Nations Whole World (AOVSRM-D(all)UN(whole)W. Only and entirely under my leadership, under leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Time realization twelve months, starting realization immediately. Whether it is clear? The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 08:52 am, Central Europe. Friend; For the true good of us all; Please – with immediate effect – block all financial transactions: between / betwixt the Polish; the Entire Polish and the Whole World!!! Until to revocation personally by me / by myself, by Cendrowski Wiesław Tomasz. All we are being robbed by abnormal authority in Poland. The Whole World. Poland, Kraków, October 03, 03:35 pm, Central Europe. Polish State at all (whole) failed / do not miserably exam; Short, true and righteous rapot in matter the tragedy circle Smoleńsk: guilty / culpable: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, ‚BOR’ and (some few) commander, general, officer, commandant special forces. All the details about the global guilty / culpable behind the tragedy near / circle city Smoleńsk are only and exclusively in my ownership / ‚tenure’ / possession. The Whole World, Poland, Warsaw, October 01, 09:17 am, 09:54 am, Central Europe. Mr. President of Russia and Mr. Prime Minister of Russia Vladimir Vladimirovich Putin and Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew; I invite at the official, personal meeting with me; in Poland, in Warsaw, in other words: at meeting with: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Details soon will agreed on. Let me no one in this meeting do not replacement / do not relieve! The Whole World, Poland, Warsaw, September 30, 11:09 am, October 01, 08:11 am, Central Europe. Lech Wałęsa ‚believes’ and commits colossal, serious mistakes / errors, how alive your nightstick directed in protesters? Absolutely guilty and must be arrested with the speed of light in every place and time: Bronisław Komorowski (oryginał / original / oryginal), Donald Tusk (oryginał / original / oryginal), Ewa Kopacz (oryginał / original / oryginal), – – – – – – – – – – – – – (oryginał / original / oryginal)!!!!!!!! The Whole World, Poland, Warsaw, September 29, 08:41 am,03:47 pm, 05:41 pm, Central Europe. In Poland (institutions and offices) is realized the censorship about / with a maximum intensity, by introduction rules internal and illegal software!!!!!!!! Friends; Please increase about eight hundred percent action of all of my responsible instructions. In another case, the Earth do not survive. time: 24 hours!!!!!!!! The Whole World, Poland, Warsaw, September 26, 10:29am, Central Europe. In Poland introduced maximum censorship (backstage). Urgent instructions! Do not take any (do not undertake) cooperation with any authority Polish!!!!!!!! Full lock all Polish borders!!!!!!!! My Humble Person Cendrowski Wiesław Tomasz has all the necessary materials – unlawfully removed by administrators (schemer) – in purposes unfair combinations.Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!! I understand, that always / forever You must printing at keep all my materials. I understand, that so was in the past. Increasing the speed; Please remember about quality and performance. I understand, that You no only serve one’s own interests but always / forever and about cycle my security eighteenth hour. Search this thread / topic in all my materials. World, Poland, Warsaw, September 21, 2012 / time: 09:04 am / 09:58 pm Central Europe. Friends; Please work with the speed of light multiplied by four. Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!! Prisoner political of illegal authority in Poland Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends! Soon I will respond / conform at Your list, that are very intelligent and very nperation perfoice. Soon will make / recovered blogs in the service ‘onet’ and no only (ormed). My accounts of my blogs, email, passwords are recovered.

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day October 16, 2012 from 12:17 pm to 12:45 pm  /  Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, October 17, 09:38 am, Central Europe.

I’m sorry! But so be not can! In any / in each! COURT; Sovereignty-Independent-Transparent-Apolitical / Non-political (COURT-SITA), no / any School Apolitical, no / any Police Station Non-political / Apolitical, do not can be liquidated / destroyed by illegal authority ‚practice, grown’ by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz , including with black list, which is prepared also by; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only. Dark; Unlettered and divided against itself / divided (to apportion!? Never!) Nations easier is rule the roost / control / govern?! These guys / boys botching / bungle everything! I write in language Polish: Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; Lawyer International, (My signature) 1.CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ, 2.Cendrowski Wiesław Tomasz, 3.Wiesław Tomasz Cendrowski and also 4.paraph (pattern in the bank)! My warning for all banks! ING?! The Whole World, Poland, Warsaw, October 10, 07:40 am, Central Europe.

For the reminder! Only and solely My Humble Person has full right to a formal interrogation the following private persons: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other like inventions, in the presence apolitical / of non-political, representative group of Prosecutors International (in time realization of each application of law; Necessarily! Without appurtenance to party!) If My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz not demonstrate / not proves clearly, that these people / persons are absolutely guilty, it My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz: ‚hand over’ oneself to immediate dismissal / resignation!
http://www.se.pl/joanna-racewicz,9765/
Mrs. Joanna Racewicz and other affected persons / families in the time of the crash near the city of Smoleńsk; I understand, that not desire / not hanker after know / see the real truth. Please me trigger from the errors in this topic.
Lawyer International, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, October 09, 08:40 am, Central Europe.

Mrs. psychologist about number the registration 032, city Herby, failure / defect / errors in logical thinking, the lack of consistency in asking questions, the lack of communication skills, outdated stereotyped thinking, the lack of affordability, succumbing external and internal suggestions, negative negotiations / pressure. Overall rating: insufficient. Exam / Result: negative. The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 12:02 pm, Central Europe. City Herby; Mrs. Psychologist; registration number 032:  Addendum: Ambitions outweigh / exceed the capabilities, ago else accompanied the insolence and even arrogance. My Humble Person always know the whole truth; from beginning to end (genesis). The Whole World, Poland, Warsaw, October 07, 06:38 pm, Central Europe.

https://vikiha.blu.livefilestore.com/y1paf93YfLuhqByxibubyweBSWH6l-8cI4KcHNmXe7fRo3QBVnO00iLlMUFh4Ltfs5ifOiaT8w8qypBw8pCp08kDOSyZEgKRI2G/Prezydent%20i%20Premier%20Ca%c5%82ej%20Niepodleg%c5%82%e2%80%8bej%20Suwerennej%20Niezale%c5%bcne%e2%80%8bj%20Polski%20Cendrowski%20Wies%c5%82aw%20Tomasz..jpg?psid=1

North Atlantic Treaty Organization (NATO); If this Organization (must be apolitical always) wants / desires outlive / outlast and soon wants / desires outlive / outlast and transform itself in Apolitical Organizations Military – Defense, International All Nations The Whole World, it must be always: Apolitical Organization Very Speedy Reaction Military-Defense All United Nations Whole World (AOVSRM-D(all)UN(whole)W. Only and entirely under my leadership, under leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Time realization twelve months, starting realization immediately. Whether it is clear? The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 08:52 am, Central Europe.

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 07:39  pm, Central Europe.

Friend; For the true good of us all; Please – with immediate effect – block all financial transactions: between / betwixt the Polish; the Entire Polish and the Whole World!!! Until to revocation personally by me / by myself, by Cendrowski Wiesław Tomasz. All we are being robbed by abnormal authority in Poland.  The Whole World. Poland, Kraków, October 03, 03:35 pm, Central Europe.

I am forced replace itself into a sniper (literally) (at time 30 days and nights)
accordingly – only and entirely – with the normal, non-political / apolitical, with synchronizing law / right international all the Nations of the World.  The Whole World. Poland, Warsaw, October 02, 09:22 am, Central Europe.

Polish State at all (whole) failed / do not  miserably exam; Short, true and righteous rapot in matter the tragedy circle Smoleńsk:
guilty / culpable: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, ‚BOR’ and (some few) commander, general, officer, commandant special forces. All the details about the global guilty / culpable behind the tragedy near / circle city Smoleńsk are only and exclusively in my ownership / ‚tenure’ / possession. The Whole World, Poland, Warsaw, October 01, 09:15 am, 09:54 am, Central Europe.

Mr. President of Russia and Mr. Prime Minister of Russia Vladimir Vladimirovich Putin and Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew; I invite at the official, personal meeting with me; in Poland, in Warsaw, in other words: at meeting with: Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Details soon will agreed on. Let me no one in this meeting do not replacement / do not relieve! The Whole World, Poland, Warsaw, September 30, 11:07 am, October 01, 08:11 am, Central Europe.

The real truth (the truth about POLAND economy) about ‚leadership’ by: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, and all other similar brigadier ‚tigers of Europe’ two last (po) cadenza: You sold 75% area of the Polish including / together with its assets permanent and property moveable!!!!!!!! Built all the road in Polish, it a rhythmic gymnastics ribbon. hahaha Absolutely guilty and must be arrested with the speed of light in every place and time: Bronisław Komorowski (oryginał / original / oryginal), Donald Tusk (oryginał / original / oryginal), Ewa Kopacz (oryginał / original / oryginal), – – – – – – – –   – – – – – (oryginał / original / oryginal)!!!!!!!!

The Whole World, Poland, Warsaw, September 28, 29, 02:51 pm, 02:45,  Central Europe.

In Poland (institutions and offices, universities, schools, libraries, kindergartens; God defend People before communism and fascism) is realized the censorship about / with a maximum intensity, by  introduction rules internal and illegal software!!!!!!!!

In Poland (institutions and offices) is  realized the censorship about / with a maximum intensity, by   introduction rules internal and illegal software!!!!!!!! Friends; Please  increase about eight hundred percent action of all of my responsible  instructions. In another case, the Earth do not survive. time: 24  hours!!!!!!!! The Whole World, Poland, Warsaw, September 26, 10:29am,  Central Europe. In Poland introduced maximum censorship (backstage).  Urgent instructions! Do not take any (do not undertake) cooperation with  any authority Polish!!!!!!!! Full lock all Polish borders!!!!!!!! My  Humble Person Cendrowski Wiesław Tomasz has all the necessary materials –  unlawfully removed by administrators (schemer) – in purposes unfair  combinations.Ordinance-Enactment-Bylaw About Very  Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!!  I understand,  that always / forever You must printing at keep all my materials. I  understand, that so was in the past. Increasing the speed; Please  remember about quality and performance. I understand, that You no only  serve one’s own interests but always / forever and about cycle my  security eighteenth hour. Search this thread / topic in all my  materials. World, Poland, Warsaw, September 21, 2012 / time: 09:04 am /  09:58 pm Central Europe. Friends; Please work with the speed of light  multiplied by four. Ordinance-Enactment-Bylaw About Very  Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!!  Prisoner  political of illegal authority in Poland Cendrowski Wiesław Tomasz.  Friends! Soon I will respond / conform at Your list, that are very  intelligent and very nperation perfoice. Soon will make / recovered  blogs in the service ‘onet’ and no only (ormed). My accounts of my  blogs, email, passwords are recovered.

In Poland  (institutions and offices, universities, schools, libraries,  kindergartens; God defend People before communism and fascism) is  realized the censorship about / with a maximum intensity, by   introduction rules internal and illegal software!!!!!!!!
The Whole World, Poland, Warsaw, September 28, 09:22 am, 11:43 am,  Central Europe.
Please do not shatter in an unnatural way Dimension of Justice. Soon will exhibit my official notes. Four persons / characters [Bronisław Komorowski, Donald  Tusk, Ewa Kopacz], Jarosław Gowin must be interrogation  – only and  exclusively – personally by me, by: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ /  Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Please me in  these activities (not replacement) not a substitute / no replace (proxy?  No!)! The Whole World, Poland, Warsaw, September 27, 09:16 am / 01:10  pm, Central Europe.
Barack Obama is insanely /  morbidly jealous about me,  in other words; about  Wieslaw Tomasz  Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.  Barack Obama on account of / through its insanely / morbidly jealous,  closed service Google Buzz and the whole service Windows Live Spaces.  Barack Obama closed the materials regarding litigation, in other words:  schemer of facts and of evidence. For me: Barack Obama do not meet  itself even with one word!!!!!!! And so is it in the case of almost  every government in Poland. For a reminder. My Humble Person not is: racist,  anti-semite, chauvinist, nationalist orthodox and etc.  (The World  Nations it not is certainly: The of orthodox nationalism!). You search  all my materials at these very important topics. The Whole World,  Poland, Warsaw, September 27, 09:16 am Central Europe.
Control of primary schools,  secondary schools and teaching staff (teachers) in city Ciechanów (date  of September 26, 2012). The level intellectual teaching staff  insufficient. The level of preparation of Children and Young People with  the knowledge necessary inadequate / insufficient. The level of the  Children and Young People with the service of computers, with  downloading, the proper / corresponding knowledge inadequate /   insufficient. Guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz,  Barbara Kudrycka. The behind elimination the schools responsible person:  Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Barbara Kudrycka. Full  ban the liquidation of schools and universities!!!!!!!! Personally, I  experienced first shock!!!!!!!!  The reaction of the teacher; My  students with this / with so knowledge dark-secret is very good.
In Poland introduced maximum censorship (backstage).
Friends; Please increase  about eight hundred percent action of all of my responsible  instructions. In another case, the Earth do not survive. time: 24  hours!!!!!!!!  The Whole World, Poland, Warsaw, Ciechanów, September 26,  10:30 am, 02:34 pm, 02:58 pm, Central Europe.
Urgent instructions! Do not  take any (do not undertake) cooperation with any authority  Polish!!!!!!!! Full lock all Polish borders!!!!!!!!
The Whole World, Poland, Warsaw, September 25, 10:35 am, 03:21 pm, Central Europe.
Friend, administrator portal  Anglo-Irish (in especially in Poland) very negative take actions, that  are inconsistent with International Law. In day / In daytime 24 and 25  September 2012 in night: They broke / burglary into my account  atwtc@yahoo.com and cleared the account with all messages. It unlawful  burglary processesing global theft / robbery. This is a continuation of  organized crime by authority Polish. Lawlessness in Poland reached level  one million percent. In this situation I am forced to take drastic  action again.
The Whole World, Poland, Warsaw, September 25, 10:05 am, Central Europe.
Questions for all ministers  finance in particular for: [Rostowski Jack, Komorowski Bronek, Tusk  Donek, ‚Health Minister’ hahaha Kopacz Ewka]: How to properly calculate the (almost) real public debt (at each Inhabitant)? Whethe possible precisely calculate the budget deficit  (each) at the basis of forecast of revenues and of expenditures, and  without real the knowledge at topic the public debt (at each  Inhabitant)? Whethe is possible precision (almost) the calculation of revenues and of expenses? Answer within seven seconds. Please to dismissal / to resignation within seven seconds ladies and gentlemen.
The Whole World, Poland, Warsaw, September 25, 11:24 am, Central Europe.
Zdjęcie z notatnika: 4
Additional reasons / cause  for depriving me of my freedom at the time / at overpast time by /  across the illegal authority Polish: 1. European Championship in football in 2012. Lost Polish team. Guilty: Franciszek Smuda, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Grzegorz Lato!!!! 2. Presidential elections in France in 2012. Lose out: Nicolas Sarkozy. Guilty: Nicolas Sarkozy! 3. Presidential elections in United States North America in  2012. Very important question: Whether presidency Barack Obama’s, and  possibly his re-election have likely relationship direct or indirect  with terrorism in each faith religious? 4. Conscious deprive me beautiful two seasons: spring and  summer! Liquidation of my material it is schemer in truth, by the  traitors of state of Polish and no only!
Soon will be published all  my official notes prepared in conditions polish prison / in polish penal  establishments, and no only. All my the way of the legal proceedings  finish itself in Hague. It topic of around four months.
My Humble Person Cendrowski  Wiesław Tomasz has all the necessary materials – unlawfully removed by  administrators (schemer) – in purposes unfair combinations.
The Whole World, Poland, Warsaw, September 24, 09:20 am, 11:11 am, 03:50 pm, 09:28 pm, Central Europe.
I understand, that always /  forever You must printing at keep all my materials. I understand, that  so was in the past. Increasing the speed; Please remember about quality  and performance. I understand, that You no only serve one’s own  interests but always / forever and about cycle my security eighteenth  hour. Search this thread / topic in all my materials. World, Poland,  Warsaw and no only, September 21, 2012 / time: 09: 00 am Central Europe.

Friends; Please work with the speed of light multiplied by four.

Friends! Soon I will respond / conform at Your list, that are very intelligent and very nice.

Soon will make / recovered  blogs in the service ‘onet’ and no only (operation performed). My  accounts of my blogs, email, passwords are recovered.

Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!!

In connection with the growing global and all lawlessness; Please  within / duration ninety days (to) create The following Apolitical  International Continental Tribunals of Justice in conjunction / in  connection / in linkage with Apolitical International Tribunals the  Observance of strict Basic Rights Human ( time / limit execution eighty  days) (Ordinance-Enactment-Bylaw About Very  Especial-Special-Particular-Peculiar Importance enter into real life  with effect / with result immediately!!!!!!!!) (other details in all my  materials) (Greenland and Antarctica join to the Hague) (The Hague; For  the Whole World.) :

1. The European Court of Justice / Court of Justice Tribunal barton the Hague (Strasbourg eliminate).

2. The Asiatic Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Pekin / Beijing / 北京.

3. The Australian Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Sydney.

4. The African Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Khartoum (The Whole Sudan).

5. Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Ottawa (North America).

6. Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Buenos Aires (South America).

General Apolitical Judge  Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair  and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all  Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław  Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.

Welcome very heartily all the Inhabitants Around the World.

Absolutely guilty and must be arrested with the speed of light in every place and time: Bronisław Komorowski (oryginał / original / oryginal), Donald Tusk (oryginał / original / oryginal), Ewa Kopacz (oryginał / original / oryginal), – – – – – – – –   – – – – – (oryginał / original / oryginal)

Soon the whole truth about the Polish politicians and  pseudo-policies in based about Apolitical Normal with the Synchronized  Law International (International! not between-state / interstate). I  Friends about all the topics / issues and problems always remember.

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 07:39  pm, Central Europe.

For the reminder! Only and solely My Humble Person has full right to a formal interrogation the following private persons: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other like inventions, in the presence apolitical / of non-political, representative group of Prosecutors International (in time realization of each application of law; Necessarily! Without appurtenance to party!) If My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz not demonstrate / not proves clearly, that these people / persons are absolutely guilty, it My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz: ‚hand over’ oneself to immediate dismissal / resignation!
http://www.se.pl/joanna-racewicz,9765/
Mrs. Joanna Racewicz and other affected persons / families in the time of the crash near the city of Smoleńsk; I understand, that not desire / not hanker after know / see the real truth. Please me trigger from the errors in this topic.
Lawyer International, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, October 09, 08:40 am, Central Europe.

+ + + + + + +

Soon the whole truth about the  Polish politicians and pseudo-policies in based about Apolitical Normal  with the Synchronized Law International (International! not  between-state / interstate). I Friends about all the topics / issues and  problems always remember.

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 07:39  pm, Central Europe.

+ + + + + + +

 • Please do not shatter in an unnatural way Dimension of Justice. Soon will exhibit my official notes. Four persons / characters [Bronisław Komorowski, Donald  Tusk, Ewa Kopacz], Jarosław Gowin must be interrogation  – only and  exclusively – personally by me, by: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ /  Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Please me in  these activities (not replacement) not a substitute / no replace (proxy?  No!)! The Whole World, Poland, Warsaw, September 27, 09:16 am / 01:11  pm, Central Europe.
 • Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
  Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 07:39  pm, Central Europe.
 • Mrs. psychologist about number the registration 032, city Herby, failure / defect / errors in logical thinking, the lack of consistency in asking questions, the lack of communication skills, outdated stereotyped thinking, the lack of affordability, succumbing external and internal suggestions, negative negotiations / pressure. Overall rating: insufficient. Exam / Result: negative. The Whole World, Poland, Warsaw, October 06, 12:04 pm, Central Europe. City Herby; Mrs. Psychologist; registration number 032:  Addendum: Ambitions outweigh / exceed the capabilities, ago else accompanied the insolence and even arrogance. My Humble Person always know the whole truth; from beginning to end (genesis). The Whole World, Poland, Warsaw, October 07, 06:38 pm, Central Europe.

I’m sorry! But so be not can! In any / in each! COURT; Sovereignty-Independent-Transparent-Apolitical / Non-political (COURT-SITA), no / any School Apolitical, no / any Police Station Non-political / Apolitical, do not can be liquidated / destroyed by illegal authority ‚practice, grown’ by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz , including with black list, which is prepared also by; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and do not only. Dark; Unlettered and divided against itself / divided (to apportion!? Never!) Nations easier is rule the roost / control / govern?! These guys / boys botching / bungle everything! I write in language Polish: Z pełną jednoosobową odpowiedzialnością prawną; Lawyer International, (My signature) 1.CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ, 2.Cendrowski Wiesław Tomasz, 3.Wiesław Tomasz Cendrowski and also 4.paraph (pattern in the bank)! My warning for all banks! ING?! The Whole World, Poland, Warsaw, October 10, 07:40 am, Central Europe.

Soon the whole truth about the  Polish politicians and pseudo-policies in based about Apolitical Normal  with the Synchronized Law International (International! not  between-state / interstate). I Friends about all the topics / issues and  problems always remember.

Message: Note official addressed to Prison / Penitentiary / Plant Penalty in the city Herby, delivered personally by me to TV Polsat in Warsaw; two operators, auto: Mercedes VITO, registration number: WF 92679, Date: September 29, 2012, Time: 12:00 am / pm to 01: 20 pm. My request / demand must occur itself / must become a reality. To see you soon in TV Polsat in Warsaw.
Lawyer International, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
sent: October 04, 2012, time: 09:24 am (option is incompatible with the Normal Law)  The Whole World. Poland, Warsaw, October 04, 07:39  pm, Central Europe.

+ + +

 • Friend: Please forever  remember about coupling mutual (both) sides (return), negative between  Komorowski Bronisław = and = Kopacz Ewa = safeguard clause for Donald  Tusk. In each second personally discovering the problems polish of  authority. Hair bristle itself at the head.

The Whole World, Poland,  Warsaw, September 22, 23, 2012 / time: 10:35  am, 00:50 am, 01:10 am,  01:24 am, 02:32 pm, Central Europe.

The in days (March 7, 2012)  of unlawful stop / detained me and closed me in prison, My Humble Person  almost after seven months of captivity in the Polish camp death I’m  regained freedom (September 17, 2012). My Humble Person was unjustly  accused, judged, convicted and detained / held / detention. The in days  (March 7, 2012) of unlawful stop / detained I changed all the passwords  in all my accounts. Nowadays I try these passwords recove. Soon My  Humble Person accession to the maximum, positive action! In my blogs of  illegal authority in Poland used cheating and cleaning in virtual  Poland. Prisoner political of illegal authority in Poland Cendrowski  Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Full my ban at everything. Full my embargo at everything. Applies only Poland.
Ban / embargo at creation  any plagiarism with all my materials without my personal written  consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego  materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. Applies only Poland. Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub  atwtc17@vip.wp.pl  lub atwtc@vip.onet.pl  lub  atwtc17@vip.onet.pl  and do not only. Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V

With full one-person responsibility full Rights-Law,

Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz. MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign  Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego  Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed  the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław  Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/   =  The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces  the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski  Wiesław Tomasz. http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/admin_edycja.html  http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/  =   The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed  forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International  Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz. The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz. Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny  Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny  Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na  Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz. General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter)  General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign  Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all  Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego,  Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich  Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign,  the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all  Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung  Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.:  Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy  Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden).  Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden).  True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful  Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President  the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World  (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

18
Wrz
12

In Poland (institutions and offices) is realized the censorship about / with a maximum intensity, by introduction rules internal and illegal software!!!!!!!! Friends; Please increase about eight hundred percent action of all of my responsible instructions. In another case, the Earth do not survive. time: 24 hours!!!!!!!! The Whole World, Poland, Warsaw, September 26, 10:29am, Central Europe. In Poland introduced maximum censorship (backstage). Urgent instructions! Do not take any (do not undertake) cooperation with any authority Polish!!!!!!!! Full lock all Polish borders!!!!!!!! My Humble Person Cendrowski Wiesław Tomasz has all the necessary materials – unlawfully removed by administrators (schemer) – in purposes unfair combinations.Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!! I understand, that always / forever You must printing at keep all my materials. I understand, that so was in the past. Increasing the speed; Please remember about quality and performance. I understand, that You no only serve one’s own interests but always / forever and about cycle my security eighteenth hour. Search this thread / topic in all my materials. World, Poland, Warsaw, September 21, 2012 / time: 09:04 am / 09:58 pm Central Europe. Friends; Please work with the speed of light multiplied by four. Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!! Prisoner political of illegal authority in Poland Cendrowski Wiesław Tomasz. Friends! Soon I will respond / conform at Your list, that are very intelligent and very nperation perfoice. Soon will make / recovered blogs in the service ‚onet’ and no only (ormed). My accounts of my blogs, email, passwords are recovered.

In Poland (institutions and offices, universities, schools, libraries, kindergartens; God defend People before communism and fascism) is realized the censorship about / with a maximum intensity, by  introduction rules internal and illegal software!!!!!!!!
The Whole World, Poland, Warsaw, September 28, 09:22 am, 11:30 am,  Central Europe.
Please do not shatter in an unnatural way Dimension of Justice. Soon will exhibit my official notes.
Four persons / characters [Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz], Jarosław Gowin must be interrogation  – only and exclusively – personally by me, by: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Please me in these activities (not replacement) not a substitute / no replace (proxy? No!)! The Whole World, Poland, Warsaw, September 27, 09:16 am / 01:10 pm, Central Europe. 
Barack Obama is insanely / morbidly jealous about me,  in other words; about  Wieslaw Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. Barack Obama on account of / through its insanely / morbidly jealous, closed service Google Buzz and the whole service Windows Live Spaces. Barack Obama closed the materials regarding litigation, in other words: schemer of facts and of evidence. For me: Barack Obama do not meet itself even with one word!!!!!!! And so is it in the case of almost every government in Poland.
For a reminder. My Humble Person not is: racist, anti-semite, chauvinist, nationalist orthodox and etc.  (The World Nations it not is certainly: The of orthodox nationalism!). You search all my materials at these very important topics. The Whole World, Poland, Warsaw, September 27, 09:16 am Central Europe.
Control of primary schools, secondary schools and teaching staff (teachers) in city Ciechanów (date of September 26, 2012). The level intellectual teaching staff insufficient. The level of preparation of Children and Young People with the knowledge necessary inadequate / insufficient. The level of the Children and Young People with the service of computers, with downloading, the proper / corresponding knowledge inadequate /  insufficient. Guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Barbara Kudrycka. The behind elimination the schools responsible person: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Barbara Kudrycka. Full ban the liquidation of schools and universities!!!!!!!! Personally, I experienced first shock!!!!!!!!  The reaction of the teacher; My students with this / with so knowledge dark-secret is very good.
In Poland introduced maximum censorship (backstage).
Friends; Please increase about eight hundred percent action of all of my responsible instructions. In another case, the Earth do not survive. time: 24 hours!!!!!!!!  The Whole World, Poland, Warsaw, Ciechanów, September 26, 10:30 am, 02:34 pm, 02:58 pm, Central Europe.
Urgent instructions! Do not take any (do not undertake) cooperation with any authority Polish!!!!!!!! Full lock all Polish borders!!!!!!!!
The Whole World, Poland, Warsaw, September 25, 10:35 am, 03:21 pm, Central Europe.
Friend, administrator portal Anglo-Irish (in especially in Poland) very negative take actions, that are inconsistent with International Law. In day / In daytime 24 and 25 September 2012 in night: They broke / burglary into my account atwtc@yahoo.com and cleared the account with all messages. It unlawful burglary processesing global theft / robbery. This is a continuation of organized crime by authority Polish. Lawlessness in Poland reached level one million percent. In this situation I am forced to take drastic action again.
The Whole World, Poland, Warsaw, September 25, 10:05 am, Central Europe.
Questions for all ministers finance in particular for: [Rostowski Jack, Komorowski Bronek, Tusk Donek, ‚Health Minister’ hahaha Kopacz Ewka]:
How to properly calculate the (almost) real public debt (at each Inhabitant)?
Whethe possible precisely calculate the budget deficit (each) at the basis of forecast of revenues and of expenditures, and without real the knowledge at topic the public debt (at each Inhabitant)?
Whethe is possible precision (almost) the calculation of revenues and of expenses?
Answer within seven seconds. Please to dismissal / to resignation within seven seconds ladies and gentlemen.
The Whole World, Poland, Warsaw, September 25, 11:24 am, Central Europe.
Zdjęcie z notatnika: 4
Additional reasons / cause for depriving me of my freedom at the time / at overpast time by / across the illegal authority Polish:
1. European Championship in football in 2012.
Lost Polish team.
Guilty: Franciszek Smuda, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Grzegorz Lato!!!!
2. Presidential elections in France in 2012. Lose out: Nicolas Sarkozy. Guilty: Nicolas Sarkozy!
3. Presidential elections in United States North America in 2012. Very important question: Whether presidency Barack Obama’s, and possibly his re-election have likely relationship direct or indirect with terrorism in each faith religious?
4. Conscious deprive me beautiful two seasons: spring and summer! Liquidation of my material it is schemer in truth, by the traitors of state of Polish and no only!
Soon will be published all my official notes prepared in conditions polish prison / in polish penal establishments, and no only. All my the way of the legal proceedings finish itself in Hague. It topic of around four months.
My Humble Person Cendrowski Wiesław Tomasz has all the necessary materials – unlawfully removed by administrators (schemer) – in purposes unfair combinations.
The Whole World, Poland, Warsaw, September 24, 09:20 am, 11:11 am, 03:50 pm, 09:28 pm, Central Europe.
I understand, that always / forever You must printing at keep all my materials. I understand, that so was in the past. Increasing the speed; Please remember about quality and performance. I understand, that You no only serve one’s own interests but always / forever and about cycle my security eighteenth hour. Search this thread / topic in all my materials. World, Poland, Warsaw and no only, September 21, 2012 / time: 09: 00 am Central Europe.

Friends; Please work with the speed of light multiplied by four.

Friends! Soon I will respond / conform at Your list, that are very intelligent and very nice.

Soon will make / recovered blogs in the service ‚onet’ and no only (operation performed). My accounts of my blogs, email, passwords are recovered.

Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance!!!!!!!!

 

In connection with the growing global and all lawlessness; Please within / duration ninety days (to) create The following Apolitical International Continental Tribunals of Justice in conjunction / in connection / in linkage with Apolitical International Tribunals the Observance of strict Basic Rights Human ( time / limit execution eighty days) (Ordinance-Enactment-Bylaw About Very Especial-Special-Particular-Peculiar Importance enter into real life with effect / with result immediately!!!!!!!!) (other details in all my materials) (Greenland and Antarctica join to the Hague) (The Hague; For the Whole World.) :

1. The European Court of Justice / Court of Justice Tribunal barton the Hague (Strasbourg eliminate).

2. The Asiatic Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Pekin / Beijing / 北京.

3. The Australian Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Sydney.

4. The African Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Khartoum (The Whole Sudan).

5. Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Ottawa (North America).

6. Court of Justice / Court of Justice / Tribunal barton the Buenos Aires (South America).

General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.

Welcome very heartily all the Inhabitants Around the World.

Soon the whole truth about the Polish politicians and pseudo-policies in based about Apolitical Normal with the Synchronized Law International (International! not between-state / interstate). I Friends about all the topics / issues and problems always remember.

+

Soon the whole truth about the Polish politicians and pseudo-policies in based about Apolitical Normal with the Synchronized Law International (International! not between-state / interstate). I Friends about all the topics / issues and problems always remember.

+

 • Please do not shatter in an unnatural way Dimension of Justice. Soon will exhibit my official notes.
  Four persons / characters [Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz], Jarosław Gowin must be interrogation  – only and exclusively – personally by me, by: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Please me in these activities (not replacement) not a substitute / no replace (proxy? No!)! The Whole World, Poland, Warsaw, September 27, 09:16 am / 01:11 pm, Central Europe.

Soon the whole truth about the Polish politicians and pseudo-policies in based about Apolitical Normal with the Synchronized Law International (International! not between-state / interstate). I Friends about all the topics / issues and problems always remember.

+

 • Friend: Please forever remember about coupling mutual (both) sides (return), negative between Komorowski Bronisław = and = Kopacz Ewa = safeguard clause for Donald Tusk. In each second personally discovering the problems polish of authority. Hair bristle itself at the head.

The Whole World, Poland, Warsaw, September 22, 23, 2012 / time: 10:35  am, 00:50 am, 01:10 am, 01:24 am, 02:32 pm, Central Europe.

 The in days (March 7, 2012) of unlawful stop / detained me and closed me in prison, My Humble Person almost after seven months of captivity in the Polish camp death I’m regained freedom (September 17, 2012). My Humble Person was unjustly accused, judged, convicted and detained / held / detention. The in days (March 7, 2012) of unlawful stop / detained I changed all the passwords in all my accounts. Nowadays I try these passwords recove. Soon My Humble Person accession to the maximum, positive action! In my blogs of illegal authority in Poland used cheating and cleaning in virtual Poland. Prisoner political of illegal authority in Poland Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Full my ban at everything. Full my embargo at everything. Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub  atwtc17@vip.wp.pl  lub atwtc@vip.onet.pl  lub  atwtc17@vip.onet.pl  and do not only.
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/  =  The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/admin_edycja.html  = http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/ =   The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

27
Lu
12

My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. Note! Urgent! The amendment / Amendment Ordinance / Bylaw about mass meetings; Illegal author, self-styled, traitor the State Polish Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other identical reptiles; The true explanation; illegal / unlawful restore the principles of communism (restore global rules offenses; disguised / hidden restriction freedom for mass meetings). Personally checked by: Full-legal; Lawyer (inter alia) International Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. PS I personally do not accept people, who occur incognito / anonymous especially in situations of negative; people, who me attacking in day and in night! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. My full, global personal VETO! Please always remember! Usurper / self-styled (other legal epithets in other places in my all materials) Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only made / committed the offense declaring / announcing days mourning National. The correct name: Established days of mourning Nations for all the Inhabitants Sovereign Independent the Whole Polish in connection with disaster / catastrophe, in which are wounded and killed. This self-styled Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only, humiliate / debase flag / banner Polish. This is his hidden, deliberate / perfidious action. Please continue all the actions with the speed of light in objective / in purpose / in goal / in target remove permanently / irreversibly all traitors. Dla przypomnienia! Żadna / Ani jedna placówka Oświaty na obszarze Całej Polski i na obszarze Całego Świata nie może być zamknięta / zlikwidowana! Przykłady: Przedszkola, Szkoły, Uniwersytety, Uczelnie i etc. For a reminder! None / Neither one outpost of Education Throughout the Polish and at area All Over the World do not can be closed / canceled! Examples: Kindergartens, Schools, Uniwesytety, College, Academy and etc. Please always remember! Please never do not use collective responsibility. Collective responsibility to apply / use only in very exceptional circumstances. You search all of my materials at this very important subject. If as far back! It always is guilty person / human / individual! Never do not is guilty technical / technique solutions. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer (inter alia) International Cendrowski Wiesław Tomasz. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. My full, global personal VETO! At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. Please shoot / plunk smb. with the speed of light as to ducks. Your you’re full disgrace. Traitor global Donald Tusk (anty-talent / anty-flair) and Bronisław Komorowski (anty-talent / anty-flair) do not have right to sign documents. Bronisław Komorowski, Donald Tusk (traitor State of Polish; together with units my entire black list) and do not only (Concerns it also of a global group the specter (anty-talent / anty-flair); together with units my entire black list(anty-talent / anty-flair.); It is (do not) incapable to reform global group of offenders (anty-talent / anty-flair), global traitors all the Inhabitants of the Whole Polish and all the Inhabitants of the Whole World and of the Whole Universe!!!!!!!! Personally I checked all legal documents all Over the World, personally I checked all legal documents Throughout the Polish, personally I checked all legal documents of the European Union, personally I checked the fiscal pact European Union. It’s all is maximum absurd! It all is full of the absurd! These very negative actions lead to the deliberate destruction the Whole Polish, the Whole World, Throughout the European Union and the Entire Universe. At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. My full, global personal VETO! In the Whole Poland exist / subsist yet / still / even sick communist law. Example: The Communist code of administrative procedure. hahaha It you you’re lawless clown! When will be done / completed realization all of my conditions (inter alia the take over buildings of government and presidential in Warsaw, Poland), I’m able to for each employee recovered / retrieve honestly earned money within 72 hours (always)! Please me indicate in the Whole Poland, that exist / subsist one percent of normal, healthy right / law / principle / rule! In the Whole Poland the lawlessness is about value 97 percent. Always I am able to prove, that so is! Jan Kulczyk (You’ll be stood in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‚Vladimir Vladimirovich Putin’. Smash / crash / shatter / crush all incapable of reform global criminals / traitors global, offender global, with my black list, in unseen dust and in deaf dust with the speed of light. All of my blogs with all of my content / contents / subject / topic constitute integral, inviolable whole. My full, global personal VETO! Jan Kulczyk (You’ll be stood in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‚Vladimir Vladimirovich Putin’. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‚Vladimir Vladimirovich Putin’. Jan Kulczyk (You’ll be stood in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. Newspaper / Gazette Election; politics / diplomacy foreign represented by (Władimir Władimirowicz Putin) Vladimir Vladimirovich Putin: Criticism / critique the Union of the States of the United of America North, censorship internet, defense nuclear program, extension of economic cooperation with the European Union. Read by implication / read in implicitly; the enlargement and dependence cooperation with the European Union from global censorship. You read between the lines very precisely! Proper evaluation belong will to of all the inhabitants Russia. I not I am politician! Complete and full elimination (again), global threat with the speed of light! Yours with all my heart all my Ambassadors (patriots) Around the World. Niech nikt / Niech żadna osoba nie waży się mnie zastępować dla dobra prawdziwego Całego Świata i dobra prawdziwego Całej Polski !!!!!!! Let no one dares / does not dare itself me replace for the good of the real of the Whole World and for the good of the real of the Whole Poland!!!!!!! Beginning of the decay of the World after March 4, 2012. Heading / item my blog to removed after this date. I propose to independently, intensive, effective study / learn itself. Only and exclusively can and must win my program apolitical, comprehensive, perfect, with full warranty for all spheres of human life, at the Whole Earth and Throughout the Universe. Only and exclusively beneath my personal, real / true leadership (The also in the Whole of Africa.) – in other words – beneath leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Remained us only seven years time. All my conditions must be made / implemented. You search all of my materials at this very important subject.

https://lh4.googleusercontent.com/-AZYVw2KmLh0/TzyxkC3fNuI/AAAAAAAAChM/po2pRLZywlk/s640/General%2520Universal%2520Aviator%2520%2528Airman%2529%2520%2528Aviation%2520Aircraft%2529%2520Forces%2520Air%2520Across%2520the%2520Polish%2520and%2520the%2520Whole%2520World.%2520Cendrowski%2520Wies%25C5%2582aw%2520Tomasz.%25D1%258E%25D1%258E.jpg

Please immediately carry training and achieve / obtain a minimum such level of training / and achieve / obtain a minimum such the result of preparation (in time / within 44 days).
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. Note! Urgent! The amendment / Amendment Ordinance / Bylaw about mass meetings; Illegal author, self-styled, traitor the State Polish Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other identical reptiles; The true explanation; illegal / unlawful restore the principles of communism (restore global rules offenses; disguised / hidden restriction freedom for mass meetings). Personally checked by: Full-legal; Lawyer (inter alia) International Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. PS I personally do not accept people, who occur incognito / anonymous especially in situations of negative; people, who me attacking in day and in night!  Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. My full, global personal VETO! Usurper / self-styled (other legal epithets in other places in my all materials) Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only made / committed the offense declaring / announcing days mourning National. The correct name: Established days of mourning Nations for all the Inhabitants Sovereign Independent the Whole Polish in connection with disaster / catastrophe, in which are wounded and killed. This self-styled Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only, humiliate / debase flag / banner Polish. This is his hidden, deliberate / perfidious action. Please continue all the actions with the speed of light in objective / in purpose / in goal / in target remove permanently / irreversibly all traitors. Dla przypomnienia! Żadna / Ani jedna placówka Oświaty na obszarze Całej Polski i na obszarze Całego Świata nie może być zamknięta / zlikwidowana! Przykłady: Przedszkola, Szkoły, Uniwersytety, Uczelnie i etc. For a reminder! None / Neither one outpost of Education Throughout the Polish and at area All Over the World do not can be closed / canceled! Examples: Kindergartens, Schools, Uniwesytety, College, Academy and etc.  Please always remember! Please never do not use collective responsibility. Collective responsibility to apply / use only in very exceptional circumstances. You search all of my materials at this very important subject. If as far back! It always is guilty person / human / individual! Never do not is guilty technical / technique solutions. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer (inter alia) International Cendrowski Wiesław Tomasz. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego. My full, global personal VETO! Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa); Toi pas avoir un apolitique, parfait, réel, programme complet! Władimir Władimirowicz Putin (Vladimir Vladimirovich Putin) / (Владимир Владимирович Путин); У вас нет (должны) неполитических, совершенный, реальной, комплексной программы! All elections at territory of French, and all elections at the territory of Russia I must personally (in other words: Cendrowski Wiesław Tomasz) win for the good of all Inhabitants of French and of Russia,  the whole Polish, the Whole World and Universe. My Friend President of Russia Dmitry Anatolyevich Medvedev (Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew) (Дмитрий Анатольевич Медведев); Why You itself himself surrender / give up? You You’re President of Russia of the new generation. My full, global personal VETO! My full, global personal VETO! At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. Please shoot / plunk smb. with the speed of light as to ducks. Your you’re full disgrace. Traitor global Donald Tusk (anty-talent / anty-flair) and Bronisław Komorowski (anty-talent / anty-flair) do not have right to sign documents. Bronisław Komorowski, Donald Tusk (traitor State of Polish; together with units my entire black list) and do not only (Concerns it also of a global group the specter (anty-talent / anty-flair); together with units my entire black list(anty-talent / anty-flair.); It is (do not) incapable to reform global group of offenders (anty-talent / anty-flair), global traitors all the Inhabitants of the Whole Polish and all the Inhabitants of the Whole World and of the Whole Universe!!!!!!!! Personally I checked all legal documents all Over the World, personally I checked all legal documents Throughout the Polish, personally I checked all legal documents of the European Union, personally I checked the fiscal pact European Union. It’s all is maximum absurd! It all is full of the absurd! These very negative actions lead to the deliberate destruction the Whole Polish, the Whole World, Throughout the European Union and the Entire Universe.  At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. My full, global personal VETO! In the Whole Poland exist / subsist yet / still / even sick communist law. Example: The Communist code of administrative procedure. hahaha It you you’re lawless clown! When will be done / completed realization all of my conditions (inter alia the take over buildings of government and presidential in Warsaw, Poland), I’m able to for each employee recovered / retrieve honestly earned money within 72 hours (always)! Please me indicate in the Whole Poland, that exist / subsist one percent of normal, healthy right / law / principle / rule! In the Whole Poland the lawlessness is about value 97 percent. Always I am able to prove, that so is! Jan Kulczyk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‚Vladimir Vladimirovich Putin’. Smash / crash / shatter / crush all incapable of reform global criminals / traitors global, offender global, with my black list, in unseen dust and in deaf dust with the speed of light. All of my blogs with all of my content / contents / subject / topic constitute integral, inviolable whole. My full, global personal VETO! Jan Kulczyk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‚Vladimir Vladimirovich Putin’. Please me indicate in the Whole Poland, that exist / subsist one percent of normal, healthy right / law / principle / rule! In the Whole Poland the lawlessness is about value 97 percent. Always I am able to prove, that so is! In the Whole Poland exist / subsist yet / still / even sick communist law. Example: The Communist code of administrative procedure. hahaha It you you’re lawless clown! When will be done / completed realization all of my conditions (inter alia the take over buildings of government and presidential in Warsaw, Poland), I’m able to for each employee recovered / retrieve honestly earned money within 72 hours (always)! My full, global personal VETO! At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. Please shoot / plunk smb. with the speed of light as to ducks. Your you’re full disgrace. Traitor global Donald Tusk (anty-talent / anty-flair) and Bronisław Komorowski (anty-talent / anty-flair) do not have right to sign documents. Bronisław Komorowski, Donald Tusk (traitor State of Polish; together with units my entire black list) and do not only (Concerns it also of a global group the specter (anty-talent / anty-flair); together with units my entire black list(anty-talent / anty-flair.); It is (do not) incapable to reform global group of offenders (anty-talent / anty-flair), global traitors all the Inhabitants of the Whole Polish and all the Inhabitants of the Whole World and of the Whole Universe!!!!!!!! Personally I checked all legal documents all Over the World, personally I checked all legal documents Throughout the Polish, personally I checked all legal documents of the European Union, personally I checked the fiscal pact European Union. It’s all is maximum absurd! It all is full of the absurd! These very negative actions lead to the deliberate destruction the Whole Polish, the Whole World, Throughout the European Union and the Entire Universe.  At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. My full, global personal VETO! My full, global personal VETO! Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa); Toi pas avoir un apolitique, parfait, réel, programme complet! Władimir Władimirowicz Putin (Vladimir Vladimirovich Putin) / (Владимир Владимирович Путин); У вас нет (должны) неполитических, совершенный, реальной, комплексной программы! All elections at territory of French, and all elections at the territory of Russia I must personally (in other words: Cendrowski Wiesław Tomasz) win for the good of all Inhabitants of French and of Russia,  the whole Polish, the Whole World and Universe. My Friend President of Russia Dmitry Anatolyevich Medvedev (Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew) (Дмитрий Анатольевич Медведев); Why You itself himself surrender / give up? You You’re President of Russia of the new generation. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego. My full, global personal VETO! Usurper / self-styled (other legal epithets in other places in my all materials) Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only made / committed the offense declaring / announcing days mourning National. The correct name: Established days of mourning Nations for all the Inhabitants Sovereign Independent the Whole Polish in connection with disaster / catastrophe, in which are wounded and killed. This self-styled Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only, humiliate / debase flag / banner Polish. This is his hidden, deliberate / perfidious action. Please continue all the actions with the speed of light in objective / in purpose / in goal / in target remove permanently / irreversibly all traitors. Dla przypomnienia! Żadna / Ani jedna placówka Oświaty na obszarze Całej Polski i na obszarze Całego Świata nie może być zamknięta / zlikwidowana! Przykłady: Przedszkola, Szkoły, Uniwersytety, Uczelnie i etc. For a reminder! None / Neither one outpost of Education Throughout the Polish and at area All Over the World do not can be closed / canceled! Examples: Kindergartens, Schools, Uniwesytety, College, Academy and etc. Please always remember! Please never do not use collective responsibility. Collective responsibility to apply / use only in very exceptional circumstances. You search all of my materials at this very important subject. If as far back! It always is guilty person / human / individual! Never do not is guilty technical / technique solutions. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer (inter alia) International Cendrowski Wiesław Tomasz. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. Note! Urgent! The amendment / Amendment Ordinance / Bylaw about mass meetings; Illegal author, self-styled, traitor the State Polish Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other identical reptiles; The true explanation; illegal / unlawful restore the principles of communism (restore global rules offenses; disguised / hidden restriction freedom for mass meetings). Personally checked by: Full-legal; Lawyer (inter alia) International Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. My full, global personal VETO! Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego / na wszystko. PS I personally do not accept people, who occur incognito / anonymous especially in situations of negative; people, who me attacking in day and in night!

https://lh4.googleusercontent.com/-AZYVw2KmLh0/TzyxkC3fNuI/AAAAAAAAChM/po2pRLZywlk/s640/General%2520Universal%2520Aviator%2520%2528Airman%2529%2520%2528Aviation%2520Aircraft%2529%2520Forces%2520Air%2520Across%2520the%2520Polish%2520and%2520the%2520Whole%2520World.%2520Cendrowski%2520Wies%25C5%2582aw%2520Tomasz.%25D1%258E%25D1%258E.jpg

Jan Kulczyk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz.

==–..Niech nikt / Niech żadna osoba nie waży się mnie zastępować dla dobra prawdziwego Całego Świata i dobra prawdziwego Całej Polski !!!!!!! Let no one dares / does not dare itself me replace for the good of the real of the Whole World and for the good of the real of the Whole Poland!!!!!!!   Beginning of the decay of the World after March 4, 2012. Heading / item my blog to removed after this date. I propose to independently, intensive, effective study / learn itself. Only and exclusively can and must win my program apolitical, comprehensive, perfect, with full warranty for all spheres of human life, at the Whole Earth and Throughout the Universe. Only and exclusively beneath my personal, real / true leadership (The also in the Whole of Africa.) – in other words – beneath leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Remained us only seven years time. All my conditions must be made / implemented. You search all of my materials at this very important subject.
 
PS Jan Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy) – przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding, z siedzibą w Warszawie oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (d. Kulczyk Investment House), z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w Dubaju, Londynie i Kijowie; Ty musisz osobiście zameldować się u mnie (dotyczy to wszystkich, którzy mieli się zameldować osobiście u mnie!!!!!!! Powiadam wyraźnie. Osobiście u mnie w ciągu 48 godzin, anonsując się uprzednio (do mnie) poprzez mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com

PPS Żadna osoba dotychczas nie otrzymała ode mnie jakiejkolwiek zgody! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!!!!!!! Nie bez kozery w języku polskim!

The World after atomic / nuclear bomb!

==–..Newspaper / Gazette Election; politics / diplomacy foreign represented by (Władimir Władimirowicz Putin) Vladimir Vladimirovich Putin: Criticism / critique the Union of the States of the United of America North, censorship internet, defense nuclear program, extension of economic cooperation with the European Union. Read by implication / read in implicitly; the enlargement and dependence cooperation with the European Union from global censorship. You read between the lines very precisely! Proper evaluation belong will to of all the inhabitants Russia. I not I am politician! Complete and full elimination (again), global threat with the speed of light! Yours with all my heart all my Ambassadors (patriots) Around the World.

==–..Niech nikt / Niech żadna osoba nie waży się mnie zastępować dla dobra prawdziwego Całego Świata i dobra prawdziwego Całej Polski !!!!!!! Let no one dares / does not dare itself me replace for the good of the real of the Whole World and for the good of the real of the Whole Poland!!!!!!!   Beginning of the decay of the World after March 4, 2012. Heading / item my blog to removed after this date. I propose to independently, intensive, effective study / learn itself. Only and exclusively can and must win my program apolitical, comprehensive, perfect, with full warranty for all spheres of human life, at the Whole Earth and Throughout the Universe. Only and exclusively beneath my personal, real / true leadership (The also in the Whole of Africa.) – in other words – beneath leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Remained us only seven years time. All my conditions must be made / implemented. You search all of my materials at this very important subject.
 
PS Jan Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy) – przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding, z siedzibą w Warszawie oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (d. Kulczyk Investment House), z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w Dubaju, Londynie i Kijowie; Ty musisz osobiście zameldować się u mnie (dotyczy to wszystkich, którzy mieli się zameldować osobiście u mnie!!!!!!! Powiadam wyraźnie. Osobiście u mnie w ciągu 48 godzin, anonsując się uprzednio (do mnie) poprzez mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com
Ten obowiązek dotyczy także Władysława Frasyniuka; Czy Legnica ma związek z Wrosławiem a Wrocław z Legnicą? itd!Justyna Kobos
specjalista ds. komunikacji korporacyjnejTel. +48 22 522 31 06
Tel. kom. +48 502 200 454
e-mail: media@kulczykinvestments.com
Luksemburg
13-15 Avenue de la Liberté
L-1931 Luksemburg
Luksemburg
Tel: +35 227 20 30 20
Fax: +35 227 20 30 21
Warszawa
Kulczyk Holding SA
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
Polska
Tel: +48 (0) 22 522 32 00
Fax: +48 (0) 22 625 66 11
Londyn
3 Grafton Street
W1S 4EE
Londyn
Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 203 205 2220
Fax: +44 (0) 203 205 2254
Dubaj
Level 22D Emirates Towers Offices
Sheikh Zayed Road
PO Box 31303
Dubaj, UAE
Tel: +971 4 3300672
Fax: +971 4 3300365
Kijów
Kulczyk Holding SA
Business Centre Leonardo
office 505-507
B. Khmelnitskogo 17/52
01030 Kijów
Ukraina
Tel: +38 044 581 00 40
Fax: +38 044 581 00 41

Zarząd Kulczyk Investments
– Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu (CEO)
– Stefan Krieglstein – Członek Zarządu (CFO)
– Manoj Narender Madnani – Członek Zarządu (Managing Director)
– Richard Brekelmans, Członek Zarządu
– Johan Dejans, Członek Zarządu
– Isabelle Rosseneu, Członek Zarządu
– Michael Verhulst, Członek Zarządu

Zarząd Kulczyk Holding
– Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu
– Stefan Krieglstein – Członek Zarządu
– Graham Cheeseman – Członek Zarządu/General Counsel
– Jarosław Sroka – Członek Zarządu

PPS Żadna osoba dotychczas nie otrzymała ode mnie jakiejkolwiek zgody! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!!!!!!! Nie bez kozery w języku polskim!

The World after atomic / nuclear bomb!

http://www.youtube.com/watch?v=tmWBY283o5s

Ten obowiązek dotyczy także Władysława Frasyniuka.
pawel.dubaniewicz@fracht.pl
barbara.kopij@fracht.pl
andreas.wagner@fracht.pl  hahaha Andreas; Stary znajomy „znajomej” z Warszawy!  Wszystko się układa w „idealną” całość!
barbara.racz@fracht.pl

https://lh4.googleusercontent.com/-AZYVw2KmLh0/TzyxkC3fNuI/AAAAAAAAChM/po2pRLZywlk/s640/General%2520Universal%2520Aviator%2520%2528Airman%2529%2520%2528Aviation%2520Aircraft%2529%2520Forces%2520Air%2520Across%2520the%2520Polish%2520and%2520the%2520Whole%2520World.%2520Cendrowski%2520Wies%25C5%2582aw%2520Tomasz.%25D1%258E%25D1%258E.jpg
Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów bez mojej osobistej za każdym razem pisemnej (tylko i wyłącznie) (dotyczy to wszystkich osób na całym Świecie) zgody!
PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody; Szczegóły są wszędzie.
W razie szoku i niedowierzania; Proszę dzwonić do właściwych osób do ONZ. Do właściwych osób do ONZ.
Co najmniej pół roku studiowania mojego materiału. Czytanie mojego materiału nie wystarczy.
What least half a year You studying my of all materials. Reading my material not is sufficient. You read must / You need read / read more also between the lines.

Full my ban at everything. Full my embargo at everything.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub  atwtc17@vip.wp.pl  lub atwtc@vip.onet.pl  lub  atwtc17@vip.onet.pl  and do not only.

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/  =  The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/admin_edycja.html  = http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/ =   The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Atomic and Nuclear Bombs in Action

By gombrews| 1 video

Watch

==–..Problems parents murdered in bestial way / manner of their Daughter Madzi (city Sosnowiec) I occupy / take up / engage soon! A ONI BARANY PONOWNIE UDAJĄ, ŻE NIE WIEDZĄ O CO CHODZI! PISZĄC OCZYWIŚCIE BARDZO PROSTACKIM JĘZYKIEM ZA CO Z GÓRY PRZEPRASZAM. CZASU WY BARANY NIE COFNIECIE. TO JEST DLA WAS BARANY, WIEPRZE, ŚWINIE, GLOBALNI I NOTORYCZNI ZDRAJCY STRACONY CZAS! PROSZĘ MNIE NIE PODDAWAĆ RÓŻNYM UKARTOWANYM PRÓBOM! CZEKAM (od SĄDU MIĘDZYNARODOWEGO) NA WYSŁANIE DO MNIE LISTY ZATWIERDZONEJ Z MINIMUM 800 CZŁONKAMI APOLITYCZNEJ NIEZALEŻNEJ ZAPRZYSIĘŻONEJ KOMISJI MIĘDZYNARODOWEJ! CZY KIEDYKOLWIEK SIĘ DOCZEKAM!? TY SZUKAJ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW MOICH NA TEN BARDZO WAŻNY TEMAT! PĘKAM ZE ŚMIECHU Z WASZEGO W 100% BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA! WYRWĘ WSZELKIE PRAWDZIWE ZŁO Z KORZENIAMI! WYRWĘ PRAWDZIWE CHWASTY Z KORZENIAMI! DLA PRZYPOMNIENIA! BYŁEM PRAWDZIWYM POLAKIEM! JESTEM PRAWDZIWYM POLAKIEM I UMRĘ (kiedyś tam) PRAWDZIWYM POLAKIEM! JEDNOCZEŚNIE JESTEM JEDNOCZEŚNIE POZYTYWNIE WYCHOWANY PATRIOTYCZNIE WZGLĘDEM KAŻDEGO NARODU NA CAŁYM ŚWIECIE!  Nie bez kozery w języku polskim! MINIMUM PÓŁ ROKU STUDIOWANIA! Niech nikt / Niech żadna osoba nie waży się mnie zastępować dla dobra prawdziwego Całego Świata i dobra prawdziwego Całej Polski !!!!!!! Let no one dares / does not dare itself me replace for the good of the real of the Whole World and for the good of the real of the Whole Poland!!!!!!! Beginning of the decay of the World after March 4, 2012. I propose to independently, intensive, effective study / learn itself. Only and exclusively can and must win my program apolitical, comprehensive, perfect, with full warranty for all spheres of human life, at the Whole Earth and Throughout the Universe. Only and exclusively beneath my personal, real / true leadership (The also in the Whole of Africa.) – in other words – beneath leadership Cendrowski Wiesław Tomasz. Remained us only seven years time. All my conditions must be made / implemented. You search all of my materials at this very important subject.
 
PS Jan Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy) – przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding, z siedzibą w Warszawie oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (d. Kulczyk Investment House), z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w Dubaju, Londynie i Kijowie; Ty musisz osobiście zameldować się u mnie (dotyczy to wszystkich, którzy mieli się zameldować osobiście u mnie!!!!!!! Powiadam wyraźnie. Osobiście u mnie w ciągu 24 godzin, anonsując się uprzednio (do mnie) poprzez mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com
Ten obowiązek dotyczy także Władysława Frasyniuka; Czy Legnica ma związek z Wrocławiem a Wrocław z Legnicą? itd!
CZEKAM! CZEKAM NA PRAWDZIWĄ DEBATĘ! (szczegóły są wszędzie!) TCHÓRZE! TO WAS NIE MINIE! A JAKICH GOLACH TCHÓRZE MÓWICIE CZY TEŻ PISZECIE!? SORRY!

PPS Żadna osoba dotychczas nie otrzymała ode mnie jakiejkolwiek zgody! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!!!!!!! Nie bez kozery w języku polskim!

PPPS [{ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO STANU POLSKIEGO; Donald Tusk, Bronisław i wszyscy inni z mojej czarnej listy]} prawnie uzasadnionej! Udowodnijcie mi w minimalnym stopniu, że jakiekolwiek prawo w Polsce funkcjonuje; Oddajcie ZŁODZIEJE moje uczciwie zapracowane pieniądze (przelew tylko na moje osobiste konto bankowe w Polsce) w wysokości czterdzieści pięć tysięcy złotych (PLN) [{(z / od pseudo-firmy AGA-TUR sp. z o. o. , Rynek 18, 59 – 220 Legnica (prawdziwe piekło na Planecie Ziemia)]} w ciągu 24 godzin a ja w zamian za darmo będę (przez 30 dób) perfekcyjnie zamiatał ulice przez siebie wybranej miejscowości! NAWET WAS NA TO NIE STAĆ BAŁWANY! SORRY!

The World after atomic / nuclear bomb!

http://www.youtube.com/watch?v=tmWBY283o5s

Jan Kulczyk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz.

==–.. Please attack in all possible ways places lawlessness in Poland with the fault / with the guilt the traitors State of Polish: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and do not only.Hotel / Zajazd Fox; It is breeding / these are the places (among others) the true evil.
Studzianki 29
97-320 Wolbórz
POLAND
tel. 604776655
tel./fax (44) 719 03 21
Przyjęcia: 600036655
e-mail:     info@hotelfox.pl
rezerwacja@hotelfox.pl

In this places in the night (at the request of the owner), February 29, 2012, from 00:00 until 0:30 am, organized at me unjustified attack verbal (uncensored words / vocabulary) and attack physical; violated my personal inviolability; attack at me by rent subhumans beneath the influence of alcohol males / subhumans / criminals. In this places are employed illegally persons at various positions working, these people are intimidated at all possible illegal ways, is used mobbing (to bullying)! Illegal action directed against me is recorded by me. I was to thereof forced. At a result of this action, I laughed itself heartily.

Ode mnie: Prezydent i Premier Cendrowski Wiesław Tomasz   do  rzecznik@lodzka.policja.gov.pl sekretariat@lodzka.policja.gov.pl (kopia) and do not only!    – 29 lutego 2012 02:36  Wysłane
W dniu 2012-02-29 02:34:05 użytkownik Prezydent i Premier Cendrowski Wiesław Tomasz   atwtc <atwtc@vip.onet.pl> napisał:

Hotel / Zajazd Fox; It is breeding / these are the places (among others) the true evil.

TO: 1 More1 recipient
CC: 1 recipientYou 1 More
BCC: 1 recipientYou

Hide Details

 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

insp. Dariusz Banachowicz
RZECZNIK PRASOWY
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W  ŁODZI
podinsp. Joanna Kącka
==–..Please attack in all possible waysplaces lawlessness in Poland with the fault / with the guilt the traitors State of Polish: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and do not only.
 
Hotel/ ZajazdFox; It is breeding / these are the places (among others) the true evil.
Studzianki 29
97-320 Wolbórz
POLAND
tel. 604776655
tel./fax (44) 719 03 21
Przyjęcia: 600036655
e-mail: info@hotelfox.pl
rezerwacja@hotelfox.pl
 
In this places in the night (at the request of the owner), February 29, 2012, from 00:00 until 0:30 am, organized at me unjustified attack verbal (uncensored words / vocabulary) and attack physical; violated my personal inviolability; attack at me by rent subhumans beneath the influence of alcohol males / subhumans / criminals. In this places are employed illegally persons at various positions working, these people are intimidated at all possible illegal ways, is used mobbing (to bullying)!Illegal action directed against me is recorded by me. I was to thereof forced. At a result of this action, I laughed itself heartily. This do not is the end of the real fairy / story!
 
Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów bez mojej osobistej za każdym razem pisemnej (tylko i wyłącznie) (dotyczy to wszystkich osób na całym Świecie) zgody!
 PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody; Szczegóły są wszędzie.
W razie szoku i niedowierzania; Proszę dzwonić do właściwych osób do ONZ. Do właściwych osób do ONZ.
Co najmniej pół roku studiowania mojego materiału. Czytanie mojego materiału nie wystarczy.
What least half a year You studying my of all materials. Reading my material not is sufficient. You read must / You need read / read more also between the lines.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub  atwtc17@vip.wp.pl  lub atwtc@vip.onet.pl  lub  atwtc17@vip.onet.pl  and do not only.
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/  =  The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/admin_edycja.html  = http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/ =   The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław TomaszThe Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław TomaszMinister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy
dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp.
REGON 000 126 801
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł
w całości wpłacony 

Łukasz Kurpiewski
Rzecznik Prasowy Grupy PKP
tel.: (22) 47 49 016
fax: (22) 47 49 102
e-mail: l.kurpiewski@pkp.pl 
rzecznik@pkp.pl
Miliard procent globalnego bezprawia i bardzo negatywnej, perfidnej manipulacji w Całej Polsce i w miejscowości Częstochowa!

To dziadostwo odwróci każdą pozytywną sytuację w sytuację negatywną! W sytuację do góry nogami! To jest ich działanie od zarania! To jest właśnie Świat ODWROTNYCH LUDZI – innymi słowy – PODLUDZI! 

Żądam ze skutkiem natychmiastowym usunięcia wszelkiej cenzury (nałożonej na kioski internetowe w Całej Polsce), która została zastosowana na Dworcach Kolejowych i na Dworcach autobusowych ( we wszystkich miejscach publicznych także i etc.) w Całej Polsce. To nie tylko cenzura ale także złamanie prawa we wszystkich możliwych płaszczyznach!!!!!!! To jest oszustwo / kłamstwo i naruszenie dóbr osobistych każdego człowieka!!!!!!!
To jest kolejna nieudana próba zainicjowana przez osadę Legnicę i inne podobne miejscowości, które są wymienione we wszystkich moich materiałach!!!!!!!
—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „j.wojcik@pkp.pl” <j.wojcik@pkp.pl> 
Cc: „b.piaszczak@pkp.pl” <b.piaszczak@pkp.pl> 
Sent: Friday, March 2, 2012 1:50 PM
Subject: Miliard procent globalnego bezprawia i bardzo negatywnej, perfidnej manipulacji w Całej Polsce i w miejscowości Częstochowa!
Miliard procent globalnego bezprawia i bardzo negatywnej, perfidnej manipulacji w Całej Polsce i w miejscowości Częstochowa!

To dziadostwo odwróci każdą pozytywną sytuację w sytuację negatywną! W sytuację do góry nogami! To jest ich działanie od zarania! To jest właśnie Świat ODWROTNYCH LUDZI – innymi słowy – PODLUDZI! 

Żądam ze skutkiem natychmiastowym usunięcia wszelkiej cenzury (nałożonej na kioski internetowe w Całej Polsce), która została zastosowana na Dworcach Kolejowych i na Dworcach autobusowych ( we wszystkich miejscach publicznych także i etc.) w Całej Polsce. To nie tylko cenzura ale także złamanie prawa we wszystkich możliwych płaszczyznach!!!!!!! To jest oszustwo / kłamstwo i naruszenie dóbr osobistych każdego człowieka!!!!!!!
To jest kolejna nieudana próba zainicjowana przez osadę Legnicę i inne podobne miejscowości, które są wymienione we wszystkich moich materiałach!!!!!!!

My full, global personal VETO! At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. Please shoot / plunk smb. with the speed of light as to ducks. Your you’re full disgrace. Traitor global Donald Tusk (anty-talent / anty-flair) and Bronisław Komorowski (anty-talent / anty-flair) do not have right to sign documents. Bronisław Komorowski, Donald Tusk (traitor State of Polish; together with units my entire black list) and do not only (Concerns it also of a global group the specter (anty-talent / anty-flair); together with units my entire black list(anty-talent / anty-flair.); It is (do not) incapable to reform global group of offenders (anty-talent / anty-flair), global traitors all the Inhabitants of the Whole Polish and all the Inhabitants of the Whole World and of the Whole Universe!!!!!!!! Personally I checked all legal documents all Over the World, personally I checked all legal documents Throughout the Polish, personally I checked all legal documents of the European Union, personally I checked the fiscal pact European Union. It’s all is maximum absurd! It all is full of the absurd! These very negative actions lead to the deliberate destruction the Whole Polish, the Whole World, Throughout the European Union and the Entire Universe.  At the Internet kiosks (in places public;inter alia at stations), is even used the communist, false censorship, and do not only. My full, global personal VETO! In the Whole Poland exist / subsist yet / still / even sick communist law. Example: The Communist code of administrative procedure. hahaha It you you’re lawless clown! When will be done / completed realization all of my conditions (inter alia the take over buildings of government and presidential in Warsaw, Poland), I’m able to for each employee recovered / retrieve honestly earned money within 72 hours (always)! Please me indicate in the Whole Poland, that exist / subsist one percent of normal, healthy right / law / principle / rule! In the Whole Poland the lawlessness is about value 97 percent. Always I am able to prove, that so is! Jan Kulczyk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‘Vladimir Vladimirovich Putin’. Smash / crash / shatter / crush all incapable of reform global criminals / traitors global, offender global, with my black list, in unseen dust and in deaf dust with the speed of light. All of my blogs with all of my content / contents / subject / topic constitute integral, inviolable whole. My full, global personal VETO! Jan Kulczyk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!), Władysław Frasyniuk (You’ll be stood  in front of me / before me at attention and not only you!) and other polecats, reptiles, who are present in all of my materials; you not avoid meeting personally with me! In other words with Cendrowski Wiesław Tomasz. [{Jan Kulczyk, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Schetyna Grzegorz and do not only]}: Total transmit to use the highway (section A2; very high fees behind ride) in Poland; You have a very unfair relationship with ‘Vladimir Vladimirovich Putin’. Please me indicate in the Whole Poland, that exist / subsist one percent of normal, healthy right / law / principle / rule! In the Whole Poland the lawlessness is about value 97 percent. Always I am able to prove, that so is! In the Whole Poland exist / subsist yet / still / even sick communist law. Example: The Communist code of administrative procedure. hahaha It you you’re lawless clown! When will be done / completed realization all of my conditions (inter alia the take over buildings of government and presidential in Warsaw, Poland), I’m able to for each employee recovered / retrieve honestly earned money within 72 hours (always)! 
https://lh4.googleusercontent.com/-AZYVw2KmLh0/TzyxkC3fNuI/AAAAAAAAChM/po2pRLZywlk/s640/General%2520Universal%2520Aviator%2520%2528Airman%2529%2520%2528Aviation%2520Aircraft%2529%2520Forces%2520Air%2520Across%2520the%2520Polish%2520and%2520the%2520Whole%2520World.%2520Cendrowski%2520Wies%25C5%2582aw%2520Tomasz.%25D1%258E%25D1%258E.jpg
Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów bez mojej osobistej za każdym razem pisemnej (tylko i wyłącznie) (dotyczy to wszystkich osób na całym Świecie) zgody!
PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody; Szczegóły są wszędzie.
W razie szoku i niedowierzania; Proszę dzwonić do właściwych osób do ONZ. Do właściwych osób do ONZ.
Co najmniej pół roku studiowania mojego materiału. Czytanie mojego materiału nie wystarczy.
What least half a year You studying my of all materials. Reading my material not is sufficient. You read must / You need read / read more also between the lines.

Full my ban at everything. Full my embargo at everything.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub  atwtc17@vip.wp.pl  lubatwtc@vip.onet.pl  lub  atwtc17@vip.onet.pl  and do not only. 

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/  =  The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/admin_edycja.html  = http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/ =   The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Auchan Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 46
05-500 Piaseczno
NIP: 526-03-09-174
Regon: 010001888
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000032892
Kapitał zakładowy: 2 324 895 800 złDyrekcja Generalna
ul. Puławska 46 / 05-500 Piaseczno
tel: (22) 703 82 00 / fax: (22) 703 82 10    Bursiak Komunikacja
93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131
502311477
503095021
komunikacja@bursiak.pl
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Michał Parzęcki – koordynator ds. transportu
tel.kom.: 0-502 311 477Częstochowa Biuro Galerii CH Auchan
ul.Krakowska 10
42-262 Poczesna
tel. 034 377 86 70
fax. 034 377 87 20
k.kubanek@auchan.plAuchan Bursiak, Mercedes O405, Częstochowa, Mercedes O405N: ELW 1A37, ELW 71FL, ELW 49MR, ELW 42FL, ELW 62WE, ELW 03XA
Please teach all of the driver / drivers the bus / coaches, that are property a company about named / called BURSIAK, global culture of driving with Passengers / with People. Passengers it do not are potatoes. Please explain all of the drivers / driver, that to the responsibilities of the driver should open all doors in the coaches / in the bus.
Drivers the bus / the coaches characterized extreme rudeness / riffraff, which are owned / are property company about named / called BURSIAK. Note! Supervision above of the drivers and above of the bus / the coaches has security agency! This is example of legal absurdity! Final Decision. Terminate the contract about job with the drivers, who are simpletons. Perform a full, detailed control company Borusiak and Shopping Center Auchan at area the Whole Poland and at area city of Częstochowa.
Moje osobiste, globalne VETO dla wszystkich i dla wszystkiego.
Miliard procent globalnego bezprawia i bardzo negatywnej, perfidnej manipulacji w Całej Polsce i w miejscowości Częstochowa!

Miliard procent globalnego bezprawia i bardzo negatywnej, perfidnej manipulacji w Całej Polsce i w miejscowości Częstochowa!

To dziadostwo odwróci każdą pozytywną sytuację w sytuację negatywną! W sytuację do góry nogami! To jest ich działanie od zarania (PRZEDE WSZYSTKIM OD 19 LUTY 2007)! To jest właśnie Świat ODWROTNYCH LUDZI – innymi słowy – PODLUDZI! 

Żądam ze skutkiem natychmiastowym usunięcia wszelkiej cenzury (nałożonej na kioski internetowe w Całej Polsce), która została zastosowana na Dworcach Kolejowych i na Dworcach autobusowych ( we wszystkich miejscach publicznych także i etc.) w Całej Polsce. To nie tylko cenzura ale także złamanie prawa we wszystkich możliwych płaszczyznach!!!!!!! To jest oszustwo / kłamstwo i naruszenie dóbr osobistych każdego człowieka!!!!!!!
To jest kolejna nieudana próba zainicjowana przez osadę Legnicę i inne podobne miejscowości, które są wymienione we wszystkich moich materiałach!!!!!!!

https://lh4.googleusercontent.com/-AZYVw2KmLh0/TzyxkC3fNuI/AAAAAAAAChM/po2pRLZywlk/s640/General%2520Universal%2520Aviator%2520%2528Airman%2529%2520%2528Aviation%2520Aircraft%2529%2520Forces%2520Air%2520Across%2520the%2520Polish%2520and%2520the%2520Whole%2520World.%2520Cendrowski%2520Wies%25C5%2582aw%2520Tomasz.%25D1%258E%25D1%258E.jpg
Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów bez mojej osobistej za każdym razem pisemnej (tylko i wyłącznie) (dotyczy to wszystkich osób na całym Świecie) zgody!
PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody; Szczegóły są wszędzie.
W razie szoku i niedowierzania; Proszę dzwonić do właściwych osób do ONZ. Do właściwych osób do ONZ.
Co najmniej pół roku studiowania mojego materiału. Czytanie mojego materiału nie wystarczy.
What least half a year You studying my of all materials. Reading my material not is sufficient. You read must / You need read / read more also between the lines.

Full my ban at everything. Full my embargo at everything.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub  atwtc17@vip.wp.pl  lubatwtc@vip.onet.pl  lub  atwtc17@vip.onet.pl  and do not only. 

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/  =  The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/admin_edycja.html  = http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/ =   The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

14
Gru
11

Whether will competent one person, who will very correctly me interpreted?! Note! Very urgent! Illegal government of the Polish beneath leadership / captaincy illegal Prime Minister Donald Tusk (global traitors of Polish; maybe / perhaps you shoot down another aircraft / airplane / kite?) and beneath leadership / captaincy self-proclaimed (illegal) President Bronisław Komorowski (global traitors of Polish; maybe / perhaps you shoot down another aircraft / airplane / kite?) made self-esteem / rated yourself! hahahaha / Rating imaginary / imaginary result: very good. hahahaha / From Donald Tusk receive prize / award Ewa Kopacz (global traitors of Polish; maybe / perhaps you shoot down another aircraft / airplane / kite?) behind criminal, offender signature, in the character as Marshal of Parliament! Rhetorical question! Whether in possession of / in the hands traitors and do not only (enemies internal and external) State of Polish, who are mentioned in all my materials – were and are bombs the vacuum and sound (with unimaginable frequency and do not only)? YES! Do not worry! Without concerns! I have (all)- in other words Cendrowski Wiesław Tomasz (I only) – positive solution about value unimaginable for true intelligence. The National Council of Radio and Television in Poland is it dependent from party the communist and do not only felonious organization! I personally have available at this very important topic / subject facts and evidence. I personally probably resolve the National Council of Radio and Television. The National Council of Radio and Television must be apolitical!!!!!!! No / none / nobody person do not has from me / do not received authorization from me / any consent. I personally issue / seems permits / permission only at writing / only writing with a special my signature. All my conditions must be met / made. Still are created plagiarism with my all materials at all possible ways. All persons, who stolen me at various possible ways have all earned money at my head, have pay at my personal account in my bank in Poland, who is given / listed / specified in all materials. Please forget forever about the victory and about success without my personal involvement / without my personal leadership. Very urgent! Each Nation, even tribe and even individuals / single / singular persons must / have take care about your / its / their essential / aboriginal / language / dialect native / homeland, without prejudice for the international language and the language of each Country, of every Nation / of every Continent at the Whole Planet Earth. For a reminder! Uproot / tear out / pull all evil, uproot / tear out / pull all the weeds [{Komorowski Bronisław, Donald Tusk and do not]} in this same time, with the speed of light. Personally I am behind award, behind allocation / behind granting concessions / licenses for TV about named Trwam Mr. Tadeusz Rydzyk. Pan Tadeusz Rydzyk is / it a great patriot, caring / dutiful about the real truth and objectivity of all the Nations of the World, all topics and all the problems. Pan Tadeusz Rydzyk is it apolitical Person / Man / Human / Male. 18. GRZEGORZ SCHETYNA: ——; Full irreversible elimination this individual, including with ‚mr’ Rutkowski Krzysztof (this guy shoots at random; rykoszety are very dangerous) and including with all individuals, that are at my blacklist in of all my materials (with the speed of light) (In the first order all traitors). Behind my head even already determined rewards in the form free rooms in hotels in Poland. Password created in the hotels of the city of Poznan. Very urgent! Please perform a detailed inspection of all companies (copulate / cahoot) with personality legal and without personality legal at area the Whole Poland. Increase control in the province, whose capital is Wrocław. Full my ban at everything. Full my embargo at everything. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! My full / maximum VETO for all ‘people’ and at everything for the Whole Polish! Full power! Persist very negative manipulation! Urgent! The apply all possible methods of simultaneous co-operation (with the speed of light) in each location at area the Whole Polish and at area the Whole World. In Poland was born lawlessness / illegal organization (the global organization headhunters my head / / my brains / my life, behind very high remuneration / salary / wages / consideration / payment / gratification) behind the approval / consent illegal authority (traitors State of Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only. Please very focus attention at the traitors of all Inhabitants / Honest drivers the Whole Polish and the Whole World. Here are the traitors (the combination of vehicles / semitrailer (trailer) plus articulated tractor / including the trailer (soon will be their more in this point): WG 61944 + WG 0595A / SCANIA. Instruction Special Meaning. Please check the shipping / transport company (to which belong traitor the driver of such / this vehicle) and all vehicles with this company. Full my ban at everything. Full my embargo at everything. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! My full / maximum VETO for all ‘people’ and at everything for the Whole Polish! Full power! Persist very negative manipulation! + Trapezium / trapeze and the Bermuda Triangle. Rhetorical questions. Whether a woman / girl / mother, who’s has at conscience murder own Daughter’s (behind obtaining freedom), may be agent / spy foreign interview / espionage for a communist and do not only? Whether it is moral, ethical and consistent with International Law? Who and why he helped in the murder so intelligent Daughter’s? Whether behind the murder / assassination innocent man // a human being // person // Innocent Child, it is possible in order to correspond with free rate? Soon I undertake in this direction appropriate, irreversible my personal decisions. All actions negative (with last night), directed against me, I have the registered. Lobby is it legalized type / kind corruption. You search my all material at this very important subject / topic. All my conditions must itself become the fact. Fervent request / hot request to all Inhabitants the whole Polish and to all inhabitant the Whole World. Please itself awaken with a deep sleep. Trapezium / trapeze and the Bermuda Triangle. Mr. Colonel Mikołaj Przybył; the military prosecutor can always count at my support. I pull / tear out with the roots yours real / true enemies. Mr. Colonel Mikołaj Przybył; Together we will finish / complete this very important fight. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! After talking with voters (without intimidation); Nobody / no one / none person / voter did not vote at the Civic Platform (PO). Won the Civic Platform (PO)?! Only one such rarity at the Whole World!? The same was with the presidential election in 2010. For the reminders! Presidential election in 2010 won I / My Humble Person > in other words Cendrowski Wiesław Tomasz. I spoke personally with members all electoral commissions; So far / hitherto / till now elections in Poland have always been falsified! Damnation for the madman and global traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only (At all Polish Documents signatures submitted by these traitors are invalid.)! The whole letter / list the madman and global traitors in all my materials. These are the red brigade to intimidating all Inhabitants the Whole Polish! The residue and the mentality after the communists! My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! Rhetorical question. Whoever / Who knowingly led to the bankruptcy all property / assets / fortune / estate / wealth / demesne of the entire Polish and he bought it behind a song? You search all of my materials at this very important subject / topic. I personally and do not only; In other words Cendrowski Wiesław Tomasz blows up them / their with the saddle them / their usurpatory government! See you soon in Warsaw bronisław komorowski, donald tusk, vladimir putin and do not only!!!!!!! For the true good the Whole Polish and for the good the true the Whole World, I have to personally in other words Cendrowski Wiesław Tomasz occupy two positions after this the global traitors Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only! / Is continued the maximum very negative manipulation by global criminals / offender. Details in of all of my materials. Full power. The full global ban. Please continue everything with the speed of light. Please correctly read / interpret / construe / commentate everything. Literally everything. Details in of all of my materials. All my conditions must be met / made. Aries / sheep / idiots / dunderhead / stupid / blockhead / deers do not missing. Please always remember about my permanent full clause. / Nie przypominam sobie jakichkolwiek zmian czynionych osobiście przeze mnie w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. / Krzysztof Rutkowski; Not suitable at detective! You send to me ignoramuses in the character of your ‚people’, who are also traitors. Krzysztof Rutkowski; You illegally derive / you obtain very valuable knowledge from me. Krzysztof Rutkowski; How do you want full knowledge from me it please me payment / pay me a salary to the tune of 14 000 euros behind each month. only at my personal account bank in my bank in Poland; You and do not only you search of all my details at this very important subject / topic. / ==–..Yours with all my heart all the sovereign independent Nations Throughout Africa. Yours with all my heart all the People / Inhabitants of the sovereign independent Tibet and Taiwan. 1, 2, 4, 8, 11; Samolot CASA C-295M z wyższymi oficerami polskiego lotnictwa rozbił się 23 stycznia o 19.07 w okolicach Mirosławca pod Szczecinem. Wszyscy zginęli. The aircraft CASA C-295M (number 019) with higher Officers of the Polish (Polish Elite Aviator / Airman) Air Force crashed itself January 23, 2008 about hour 19:07, Polish time, in the vicinity / purlieus / in the around of Mirosławiec near city Szczecin, Poland. They all died; Polish Elite Aviator / Airman; Please also immediately initiate investigation / investigative!!!!!!! I must behind all costs lead to a meeting / to debate (all my details at this one topic in all of my materials) – with all the Leaders of all Nations / of all countries / of all State the Whole Planet of the Earth (most of all / first of all with all triple agents, who work for foreign Countries / State and not only: Владимир Владимирович Путин, Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only – personally with me in the Real World in the presence of the cameras, in Real Television studio (only and always / only and exclusively / nothing but / solely) – all the Television Stations of all the Nations / State of the World / Earth. You takes / persist global stalemate. This stalemate for the Whole Polish and do not only never do not is with my fault! Please in the cheeky way – do not pretend / no play, that I’m not alive / that I not alive! At angry of you all, I will live forever. By your vocal cords – your throats – you do not want your pass along my surname and my name?!!!!!!! / Continues playing with fire. The situation not changed itself in a positive outcome in the slightest degree / in the slightest scale. Negative felonious / delinquent manipulation / handling / technique / procedure is continued. The example of a very negative manipulation, which operates / action / operation / effect / activity at the conscious / awareness and the subconscious! Sometime / at one time / other day / the other day all the people / persons him loved, now these all people / persons him / hate it (hatred). Simply / nothing less than common global scam at area almost the Entire State of Polish. Whoever / whosoever so far / hitherto / till now not replied yet at my e-mail > to irreversible demolition / decommissioning! Full blockade all and at everything. / ==–..For a reminder!!!!!!! Tomasz Siemoniak is the largest without-brain communist. Bartosz Arłukowicza is the largest without-brain communist. Tomasz Siemoniak is the largest without-brain communist. Jadwiga Maria Rodowicz-Czechowska committed the greatest injustice International / allow itself at the greatest injustice International / committed the greatest error International; This do not is true diplomat / ambassador. Tadeusz Rydzyk Polish ecclesiastic / priest Roman Catholic; With all due respect; You will receive a license as / how / like You fill out / as / / how / like You perform the tasks / job / work / errand, that are assigned / allocated to You. You must bring through / rescue all the Children and Women at the Continent of Africa. You know and understand, that inter alia the traitors State of Polish Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only must they work at all roads in the Whole Poland by 24 hours in the day and in night, by seven days in week and by all round year, in electronic bracelets at the wrists or at legs. Please observe at the same time at all rules the Labour Code. Please observe at the same time at all rules the Labour Code. You search all of my materials at this very important topic. Without execution / without perform all my conditions each person / none person do not has chance at victory and at success. / ==–..Please stop / cease / leave off play with fire / with flame. Please (immediately) about arrest the traitor State of Polish Bronisław Komorowski in city of Davos / Tavau (over the river Landwasser). City of Davos is it great global, economic shame together with secret accounts in banks. Begone with paws – forever – from all non-political / apolitical structures of the Polish Army and from all non-political / apolitical structures of all the Army of all Nations Around the World. CBOS most unbelievable / past all belief / past belief wellspring all of indicators / data support / information. Held itself / takes / persist a systematic negative, criminal / felonious manipulation of my words, my sentences, my image and everything which / this what belongs to me. United World Nations, Continents and United World as a Whole it only non-political / apolitical World without borders and without artificial divisions / partition / apportionment / fragmentation. You search all of my materials at this topic. None with previous persons never received / not receive from me nor / neither one my personal of consent. I warn against / before the creation of plagiarism with my all materials without my written (only my written consent) consent. / Michal Boni; you together are creating a very good circus at wheels; This is army the inverse normal of people’s. Signing by the illegal / criminals / offenders authorities: ==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk and all other similar reptiles; illegal ambassador; old group specter; new group specter(the Muppet Show) document ACTA it step to return to communist censorship..–==. Please perform the whole summary; total actions (included in all of my materials) with speed inconceivable / unimaginable for the average mortal. / ==–..I spoke in Warsaw personally with the families of victims murdered within easy reach the town of Smolensk in Russia. To the families victims of mass murder within easy reach the town of Smolensk in Russia I sent voice and electronic my invitation to familiarize them / their / them / theirs with the real truth! Why to this time / to thereof moment, these, thereof families not established personal contact with me; with Cendrowski Wiesław Tomasz?! I understand. These families do not want get to know the real truth!!!!!!! / ==–..Full blockade all and at everything. You only know as / how be able lick the candys placed by the glass. I do not see, I do not feel, I do not hear a specific action. You sit at bomb own production (at the bomb, which you alone / mere done / perform / execute) with a delayed ignition. Time mercilessly flees. The true evil must be uprooted / torn out with roots. Sabotage these the real criminals takes; Bronisław Komorowski (He has else the courage entertain / take / adopt the Diplomatic Corps.), Donald Tusk, Ewa Kopacz & etc. and > (traitors the State of Polish) (These people always operate inversely (always negative). > and similar persons listed / referred in all my materials; These persons must be removed from power and arrested immediately. These actions are dictated by the true good of the Whole Polish and All Over the World. So me help God. The Whole Army the Whole Polish subordinated is only me (directly) (All the Armies the Whole World also.). In throughout Poland must be money (not only for the military and police) also for Border Guard and Guard Fire (Fire Brigade). The money must be always for all Honest non-political / apolitical Universal Services, which must serve each / everyone Inhabitants the Whole Polish and All Over the World. Search details in all of my materials at this topic. Yours with all my heart all intact (not violate) the Military Prosecutor’s and the Entire Prosecutor’s Civil. So me help God. As / like live / lives ‚mrs’/ ‚mr’ doctor / physician / medical consultant of line the night with bus number 42 in Warsaw? Woman? You remember this attack at my very precious life. I remember you; ‚mrs’/ ‚mr’ doctor / physician / medical consultant very well. See you soon. See you soon ‚city’ Żuromin. So me help God. Down with censorship political! In Poland, for / behind the money are sell / sold persons: mother, father, sister, brother, the whole family and etc (a grand corruption at a grand scale). / Yours with all my heart Prosecutor / Public Prosecutor Colonel Mikołaj Przybył. / Yours with all my heart Krzysztof Wiesław Hołowczyc. / Full bombardment by / within; 24 hours; day and night, seven days in week, by round year / by the whole year. / Please never more / else / again do not send to me the deputy / assistant / representative / locum-tenens / understudy! I personally only accept the originals / genuine person resulting with real posts work! / No has place never / no has consent never to totalitarian / for totalitarian systems!!!!!!! Municipal Library in city Włocławek is the worst Municipal Library in the Whole Poland. First of all guilty persons: Świę(ą)tkowska Joanna i Ryszard Kluza (celber). All the action addressed against me is registered. Very wrong / inappropriate interpretation of the global traitors State of Polish: Bronisław Komorowski, Donald Tusk; Old group specter, new group specter (muppet show) and do not only (Whether your stupidity / foolishness / silliness / imbecility / fatuity / foolery / fatuousness / inanity and lawlessness reached apogee? YES!), who are also the traitors of all other Nations of the World and all the other Honest Leaders of the World. For a reminder. All, literally all of my conditions must be met / done in a hundred percent. I personally and parallel I lead the investigation in all the major / the most important issues / topics / crimes / offense / crime / felony / delinquency. I see, I hear, I feel always (without touchiness / without hypersensitivity / without bias) all of your fake traffic. You are for me the mist. / 11. (1,2) Віктор Федорович Янукович / Wiktor Fedorowycz Janukowycz / Viktor Fedorowycz Yanukovych; (you think about possible all the issues / topics / subjects and options) I begin / initiate specific / special investigation in case / in matter your personal private transport (not applicable the Whole of Ukraine). I already have gained grounds / justification in order to such steps perform / execute / carry out / accomplish / pursue for the good of Ukraine and all Over the World. Yours with all my heart all Inhabitants / People at Ukraine. / Recapitulation / summation. Absolute ban / proscription / suppression / inhibition of closing Kindergartens, Schools, Colleges, Universities, Educational Establishments and etc. without my personal written consent. Inhabitants Around the World and the Whole Polish must be very educated. In the darkness it must live Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar reptiles. From 2010; From with the counterfeit presidential elections in Poland, from time sell me each day and each night – by the former my partner (female) and not only; I do not mean at physical / at thoughts physical betrayal whether also betrayal mental; I no am never morbidly jealous – occur / increases itself great lawlessness / illegality / anomie government at all levels not only in Poland; Traitor Polish Status / State and also / directly commonplace offender Bronislaw Komorowski including with Donald Tusk, who is a traitor Polish Status / State and also / directly commonplace offender, made ​​a false oath for foreign state and followed signing illegally > illegal and misshapen acts legal, that have at goal knockdown at the blades the whole economy the Entire Polish and dividing in a negative manner all the Inhabitants the Entire Polish and Inhabitants the Whole World. Attention! Summit / apogee lawlessness in Poland; Illegal, self-styled president appoints – above mentioned – illegal prime minister, who is above mentioned, illegal the prime minister appoints illegal government and etc. and so itself lawlessness spins / increase / increases. Like this itself sabotage glabalny spins / increase / increases. The above mentioned criminals profess principle and help them in this agents of foreign countries: Divide / split in a negative way all the Inhabitants and govern / rule the roost. Why so very much and tightly above mentioned people hold itself troughs of authority? Because / therefore, that they know / because / therefore, that have they fully awareness, that they are absolutely all guilty / bad / angry / nasty / fateful / ill-natured / fatal / in Poland and Around the World. In such a situation not can be responsibility collective! Search all my materials at this very important topic / subject. Absolutely must be met / done / perform / realize all my conditions, that are fair and compatible with each Laws Around the World. / The right it should / must be discarded (at) forever to the trash. ; Right belonging to ( was imposed by using force and enslavement Inhabitants / People) Union Socialist Republics of Soviet was and is abnormal, sick, and inconsistent with Normal International Apolitical with synchronized Right / Law all Nations Around the World. / Also for a reminder! Please do not lead (for my all materials) misinterpretation and beneath-interpretation. How / like to thereof time / like to thereof date / like to thereof the present moment, no one / nobody / none with the persons do not received from me a written and audio / phonic / verbal / spoken authorization at what-whatever. Do not has for me normal remuneration / salary / wages / payment / reward / reparation / gratification / recompense / restitution / indemnity / offset, not has from me permission. Please do not send to me deputys / locum-tenens and random / fortuity clowns, who play / chime / show almost always false / covert roles and it incognito! All persons who revolve itself around me (Girls / Women, men / man / male) it a totally artificial / false / plastic / dummy / factitious / meretricious / unnatural / postiche mute / not is able itself to me speak qua first. Please finish once and for all / once for all these / these ones total hypocrisy and total hypocrisy / duplicity / pretense / dissimulation / double-dealing / falsity. / Please immediately intensify all activities everywhere and always. Eliminate real my / our enemies (at) forever. Very healthy economy very do not like systems and persons: communism, fascism, Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar reptiles (traitor the State Polish and also the other all the Nations of the Whole World), that are in all of my materials; System, which periodically return to all possible crises. / Whole / entirety / totality / integrity / wholeness all my items in other my blogs. Study very exactly / carefully all my materials. Please always remember about my constant clause with all my conditions, which are in all my materials. Waiting at the list / schedule / register / memorandum geniuses (minimum eight hundred > 800 persons; representatives all the Nations the Whole world / you search all details in all my materials approved by the International of the Apolitical Court of Justice / approved by the International of the Apolitical Tribunal / Court of Justice / Judicature. Study all my materials by six months or twelve month (Open all / verbatim everything). Scandal at the Whole World grows to the limits of endurance. / All persons / thieves, who me robbed must me everything very quickly it give / return only at my personal account in my bank ING BANK ŚLĄSKI in POLAND. / Vilnius / Wilno; Yours with all my heart, MY Friend Mrs. the President of Lithuania Dalia Grybauskaite. Without me / without my personal participation, literally you never, nothing good do not make / you do not build! For a reminder! Please continue realize all of my regulations laws, which are included in all of my materials. Please perform all my justified Normal Law International my all the orders / my all the command. Ago action promotes / favors the normal Synchronized Apolitical Law International, of all Nations of the Whole World. Personally appeal / revoked by me a State of Emergency Across the Polish > do not causes cancel my regulations law, do not causes cancel my instructions and etc. I always remember about everything. I always remember about my all promises (details in all of my materials) for the good of the true the Whole World, and for the good of the true the Whole Polish. More my rhetorical questions! Whether all hotels in Poland (among others / inter alia in city: Poznań / Poznan, Warszawa / Warsaw, Kraków / Krakow, Częstochowa / Czestochowa and etc., and do not only > have / are associated with company AGA-TUR > with company with limited liability; the city of Legnica 59 220, Street: Rynek 18? YES! Delinquent economic Waldemar Aleksander Marek, who to today no gave / do not give me even one penny with the amount forty-five thousand PLN is a thief and global Delinquent economic. All my conditions must be implemented at / in 100 percent. For a reminder. Without any doubt, personally I can fight / contend very effectively only at one leg and one arm / hand in full efficiently. My right hand will soon in fully efficient / in 100 percent. Each person ( from this time), which violates my inviolability my body will personally killed (by me) immediately without any warning. I have already to this full rights in a situation very great injustice / lawlessness in Poland. I suggest for the good of the Whole world, for the good of the Whole of Europe, for the good of the Whole Polish > that from that moment began / start / commence / initiate / embark the transfer my funds (only and exclusively / solely / nothing but) at my personal account bank in my bank Poland and do not only. Details are in all my materials. Soon I fill / supplement the list of traitors / criminals. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. The Minister Dimension Justice of the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. THE WHOLE WORLD, THE WHOLE POLAND; WARSZAWA / WARSAW, CZESTOCHOWA / CZĘSTOCHOWA, OPOLE, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, KATOWICE, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, SUWAŁKI, Królewiec + The Whole Province Królewiec and All Poles at the Whole World & etc CITY surrounding, Mińsk and CITY surrounding, Kijów / Kiev / Київ / Kyjiw and CITY surrounding, Berlin and CITY surrounding, Moskwa / Moscow / Mocква and CITY surrounding, RADOM and CITY surrounding. Thursday, December 15, 2011, The Central European Time: 11:33 AM. / From the day December 14, 2011 year, from hours 11:59:59 PM; The Central European Time; Warsaw >: I cancel / annul / nullify / repeal / set aside with effect / result immediate / instant the state of emergency introduced by me (very long ago; search all of my materials at this very important topic / search my Ordinance with the power of Bylaw / with the power of Directive) for the Whole Polish, mainly / primarily / mostly / principally / chiefly / especially with because traitors State / Status Polish and traitors the Status of all other Nations the Whole World (Soon New Effective Law For Such Traitors as: 1. Bronisław Komorowski, 2. Donald Tusk, 3. Jarosław Kaczyński > Jarosław Kaczyński and Lech Wałęsa; What itself happening with the monument / with the obelisk ‚Poland Fighting’ in Polichno (7km before Piotrków Trybunalski, Poland)? Shame and disgrace for the Whole Polish, outside borders Polish. 4. Vladimir Vladimirovich Putin, 5. Alyaksandr Ryhorawicz Lukashenka, Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa); puppet / marionette / man of straw / dummy / figurehead in the hands of Vladimir Vladimirovich Putin. 7. Stanisław Zbigniew Dąbrowski; Strong dependence the political / from parties political / strong dependence from Bronisław Komorowski. Tolerating the illegal / incompatible with Law International > Polish Ordinance the electoral (search all of my materials at this topic). Approval / confirmation / ratification / assent / affirmation of illegal parliamentary elections in Poland. Approval / confirmation / ratification / assent / affirmation of false results in all elections in Poland. Very long procedure / very long calendar of Court Proceedings. Very low wages / remuneration / salary / payment / recompense for the entire Justice System. It do not are all of the allegations. 8. Ewa Kopacz. , 9. Administrator / manager / attendant / steward Services Windows Live Spaces (lawlessness) + lawlessness Microsoft; Five years of lawlessness / permission at lawlessness in comparison My Humble Person / in comparison me; Patryk Góralowski + Dyrector and do not only., 10. Administrator / manager / attendant / steward Services Google Buzz (lawlessness) and do not only. , 11.Wiktor Fedorowycz Janukowycz / Віктор Федорович Янукович (How itself has your private company transport ? How itself has your private business?); Politicization Dimension (the Judiciary) Justice. ,12. Mr. B. H. O.II; I am giving You the time / date to January 2, 2012 at repair the whole financial situation, which is related with me. Whether you it understand?) / mainly with because of the absurdity / nonsenses; the lack / failure / shortage / deficiency / dearth / shortcoming (imperfection) of theoretical and of practical competence / the lack / failure / shortage / deficiency / dearth / shortcoming (imperfection) apolitical in System the Justice / in System the Judiciary, in Defense / in the Army, in government / in the administration, in economy and in banking) and mass / avalanche corruption of all authority in the Whole Poland, at all levels, in all possible sections and levels. State / Status of emergency and Martial Law / State of War can be only introduced (mainly / first of all), for people of all authority, government / for evil of all authority, government! Hello Mr. Martin Schulz (Social Democrat; At this moment You do not have the slightest chance.); if You desire / thirst / hanker after achieve the least successful You must be apolitical person / man / human / a human being / personage / bloke. For a reminder! I I am (Cendrowski Wiesław Tomasz) apolitical with the conviction, with vocation, with need / necessity.

https://lh4.googleusercontent.com/-AZYVw2KmLh0/TzyxkC3fNuI/AAAAAAAAChM/po2pRLZywlk/s640/General%2520Universal%2520Aviator%2520%2528Airman%2529%2520%2528Aviation%2520Aircraft%2529%2520Forces%2520Air%2520Across%2520the%2520Polish%2520and%2520the%2520Whole%2520World.%2520Cendrowski%2520Wies%25C5%2582aw%2520Tomasz.%25D1%258E%25D1%258E.jpg

https://i0.wp.com/tapety.tja.pl/obrazki/tja_normalne/8571.jpg

==–..Note! Very urgent! Illegal government of the Polish beneath leadership / captaincy illegal Prime Minister Donald Tusk (global traitors of Polish; maybe / perhaps you shoot down another aircraft / airplane / kite?) and beneath leadership / captaincy self-proclaimed (illegal) President Bronisław Komorowski (global traitors of Polish; maybe / perhaps you shoot down another aircraft / airplane / kite?) made self-esteem / rated yourself! hahahaha / Rating imaginary / imaginary result: very good. hahahaha / From Donald Tusk receive prize / award Ewa Kopacz (global traitors of Polish; maybe / perhaps you shoot down another aircraft / airplane / kite?) behind criminal, offender signature, in the character as Marshal of Parliament! Rhetorical question! Whether in possession of / in the hands traitors and do not only (enemies internal and external) State of Polish, who are mentioned in all my materials  –  were and are bombs the vacuum and sound (with unimaginable frequency and do not only)? YES! Do not worry! Without concerns! I have (all)- in other words Cendrowski Wiesław Tomasz (I only) – positive solution about value unimaginable for true intelligence. The National Council of Radio and Television in Poland is it dependent from party the communist and do not only felonious organization! I personally have available at this very important topic / subject facts and evidence. I personally probably resolve the National Council of Radio and Television. The National Council of Radio and Television must be apolitical!!!!!!! Very urgent! Each Nation, even tribe and even individuals / single / singular persons must / have  take care about  your / its / their essential / aboriginal / language / dialect native / homeland, without prejudice for the international language and the language of each Country, of every Nation / of every Continent at the Whole Planet Earth. For a reminder! Uproot / tear out / pull all evil, uproot / tear out / pull all the weeds [{Komorowski Bronisław, Donald Tusk and do not]} in this same time, with the speed of light.  Personally I am behind award, behind allocation / behind granting concessions / licenses for TV about named Trwam Mr. Tadeusz Rydzyk. Pan Tadeusz Rydzyk is / it a great patriot, caring / dutiful about the real truth and objectivity of all the Nations of the World, all topics and all the problems. Pan Tadeusz Rydzyk is it apolitical Person / Man / Human / Male. 18. SCHETYNA GRZEGORZ; Full irreversible elimination this individual, including  with ‚mr’ Rutkowski Krzysztof (this guy shoots at random; rykoszety are very dangerous) and including with all individuals, that are at my blacklist in of all my materials (with the speed of light) (In the first order all traitors). Behind my head even already determined rewards in the form free rooms in hotels in Poland. Password created in the hotels of the city of Poznan. Very urgent! Please perform a detailed inspection of all companies (copulate / cahoot) with personality legal and without personality legal at area the Whole Poland. Increase control in the province, whose capital is Wrocław. Full my ban at everything. Full my embargo at everything. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! My full / maximum VETO for all ‘people’ and at everything for the Whole Polish! Full power! Persist very negative / very perfidious manipulation! In Poland was born lawlessness / illegal organization (the global organization headhunters my head / / my brains / my life, behind very high remuneration / salary / wages / consideration / payment / gratification) behind the approval / consent illegal authority (traitors State of Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only. Please very focus attention at the traitors of all Inhabitants / Honest drivers the Whole Polish and the Whole World. Here are the traitors (the combination of vehicles / semitrailer (trailer) plus articulated tractor / including the trailer (soon will be their more in this point): WG 61944 + WG 0595A / SCANIA.  Instruction Special Meaning. Please check the shipping / transport company (to which belong traitor the driver of such / this vehicle) and all vehicles with this company. Full my ban at everything. Full my embargo at everything. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! My full / maximum VETO for all ‘people’ and at everything for the Whole Polish! Full power! Persist very negative / very perfidious manipulation! Urgent! The apply all possible methods of simultaneous co-operation (with the speed of light) in each location at area the Whole Polish and at area the Whole World. No /  none / nobody person do not has from me / do not received authorization from me / any consent. I personally issue / seems permits / permission only at writing / only writing with a special my signature. All my conditions must be met / made. Still are created plagiarism with my all materials at all possible ways. All persons, who stolen me at various possible ways have all earned money at my head, have pay at my personal account in my bank in Poland, who is given / listed / specified in all materials. Please forget forever about the victory and about success without my personal involvement / without my personal leadership. Full my ban at everything. Full my embargo at everything. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! My full / maximum VETO for all ‘people’ and at everything for the Whole Polish! Full power! Persist very negative / very perfidious manipulation! Pension reform is it replacement / vicarious / vicarial topic for reversal attention from the very serious problems Throughout the Polish and the Whole World. This sick reform created by the treacherous clan / set / coterie State of the Polish Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other real / true, similar offenders, who are at my black list in all of my materials. Persons, who are at my black list, do not may leave the boundaries the Whole Polish / do not may leave the area the whole of Polish. For the reminder, even to boredom! All my rightly, legally legitimate conditions must be in the smallest degree implemented with the speed of light. Execution time one seconds! Please itself not discredit! Finish!

Krzysztof Adam Matyjaszczyk; I understand, that you entered itself already to resigned (auto-dismissal)?! This fact concerns to all alternates: Jarosław Marszałek, Mirosław Soborak, Przemysław Koperski! The National Council of Radio and Television must be apolitical!!!!!!! Each television, each radio, all media (measures mass media) must be apolitical!!!!!!!

https://i1.wp.com/www.katowice.so.gov.pl/img/top.jpghttps://i0.wp.com/www.katowice.so.gov.pl/img/logo.png
Prezes Sądu Okręgowego:
S.S.O. Monika Śliwińska
Sekretariat Prezesa – tel. 32 60 70 200, fax 32 60 70 199
Rzecznik prasowy d/s cywilnych, budynek Sądu Okręgowego przy ul. Francuskiej 38:
S.S.O. Marian Krzysztof Zawała
e-mail: mk.zawala@katowice.so.gov.pl
tel. kom. 603 804 053
Rzecznik prasowy d/s karnych, budynek Sądu Okręgowego przy ul. Andrzeja 16/18:
S.S.O. Jacek Krawczyk
e-mail: j.krawczyk@katowice.so.gov.pl
tel. kom. 609 930 478
==–..Trapezium / trapeze and the Bermuda Triangle. Rhetorical questions. Whether a woman / girl / mother, who’s has at conscience murder own Daughter’s (behind obtaining freedom), may be agent / spy foreign interview / espionage for a communist and do not only? Whether it is moral, ethical and consistent with International Law? Who and why he helped in the murder so intelligent Daughter’s? Whether behind the murder / assassination innocent man // a human being // person // Innocent Child, it is possible in order to correspond with free rate? Soon I undertake in this direction appropriate, irreversible my personal decisions.  All actions negative (with last night), directed against me, I have the registered. Lobby is it legalized type / kind corruption. You search my all material at this very important subject / topic. All my conditions must itself become the fact. Fervent request / hot request to all Inhabitants the whole Polish and to all inhabitant the Whole World. Please itself awaken with a deep sleep. Trapezium / trapeze and the Bermuda Triangle.
///////
Trapezium / trapeze and the Bermuda Triangle. Rhetorical questions. Whether a woman / girl / mother, who’s has at conscience murder own Daughter’s (behind obtaining freedom), may be agent / spy foreign interview / espionage for a communist and do not only? Whether it is moral, ethical and consistent with International Law? Who and why he helped in the murder so intelligent Daughter’s? Whether behind the murder / assassination innocent man // a human being // person // Innocent Child, it is possible in order to correspond with free rate? Soon I undertake in this direction appropriate, irreversible my personal decisions. All actions negative (with last night), directed against me, I have the registered. Lobby is it legalized type / kind corruption. You search my all material at this very important subject / topic. All my conditions must itself become the fact. Fervent request / hot request to all Inhabitants the whole Polish and to all inhabitant the Whole World. Please itself awaken with a deep sleep. Trapezium / trapeze and the Bermuda Triangle. Mr. Colonel Mikołaj Przybył; the military prosecutor can always count at my support. I pull / tear out with the roots yours real / true enemies. Mr. Colonel Mikołaj Przybył; Together we will finish / complete this very important fight. My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! After talking with voters (without intimidation); Nobody / no one / none person / voter did not vote at the Civic Platform (PO). Won the Civic Platform (PO)?! Only one such rarity at the Whole World!? The same was with the presidential election in 2010. For the reminders! Presidential election in 2010 won I / My Humble Person > in other words Cendrowski Wiesław Tomasz. I spoke personally with members all electoral commissions; So far / hitherto / till now elections in Poland have always been falsified! Damnation for the madman and global traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only (At all Polish Documents signatures submitted by these traitors are invalid.)! The whole letter / list the madman and global traitors in all my materials. These are the red brigade to intimidating all Inhabitants the Whole Polish! The residue and the mentality after the communists! My full and maximum VETO at everything and for all the red brigade / red the communists! Rhetorical question. Whoever / Who knowingly led to the bankruptcy all property / assets / fortune / estate / wealth / demesne of the entire Polish and he bought it behind a song? You search all of my materials at this very important subject / topic. I personally and do not only; In other words Cendrowski Wiesław Tomasz blows up them / their with the saddle them / their usurpatory government! See you soon in Warsaw bronisław komorowski, donald tusk, vladimir putin and do not only!!!!!!! For the true good the Whole Polish and for the good the true the Whole World, I have to personally in other words Cendrowski Wiesław Tomasz occupy two positions after this the global traitors Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only! / Is continued the maximum very negative manipulation by global criminals / offender. Details in of all of my materials. Full power. The full global ban. Please continue everything with the speed of light. Please correctly read / interpret / construe / commentate everything. Literally everything. Details in of all of my materials. All my conditions must be met / made. Aries / sheep / idiots / dunderhead / stupid / blockhead / deers do not missing. Please always remember about my permanent full clause. / Nie przypominam sobie jakichkolwiek zmian czynionych osobiście przeze mnie w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. / Krzysztof Rutkowski; Not suitable at detective! You send to me ignoramuses in the character of your ‘people’, who are also traitors. Krzysztof Rutkowski; You illegally derive / you obtain very valuable knowledge from me. Krzysztof Rutkowski; How do you want full knowledge from me it please me payment / pay me a salary to the tune of 14 000 euros behind each month. only at my personal account bank in my bank in Poland; You and do not only you search of all my details at this very important subject / topic. / ==–..Yours with all my heart all the sovereign independent Nations Throughout Africa. Yours with all my heart all the People / Inhabitants of the sovereign independent Tibet and Taiwan. 1, 2, 4, 8, 11; Samolot CASA C-295M z wyższymi oficerami polskiego lotnictwa rozbił się 23 stycznia o 19.07 w okolicach Mirosławca pod Szczecinem. Wszyscy zginęli. The aircraft CASA C-295M (number 019) with higher Officers of the Polish (Polish Elite Aviator / Airman) Air Force crashed itself January 23, 2008 about hour 19:07, Polish time, in the vicinity / purlieus / in the around of Mirosławiec near city Szczecin, Poland. They all died; Polish Elite Aviator / Airman; Please also immediately initiate investigation / investigative!!!!!!! I must behind all costs lead to a meeting / to debate (all my details at this one topic in all of my materials) – with all the Leaders of all Nations / of all countries / of all State the Whole Planet of the Earth (most of all / first of all with all triple agents, who work for foreign Countries / State and not only: Владимир Владимирович Путин, Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only – personally with me in the Real World in the presence of the cameras, in Real Television studio (only and always / only and exclusively / nothing but / solely) – all the Television Stations of all the Nations / State of the World / Earth. You takes / persist global stalemate. This stalemate for the Whole Polish and do not only never do not is with my fault! Please in the cheeky way – do not pretend / no play, that I’m not alive / that I not alive! At angry of you all, I will live forever. By your vocal cords – your throats – you do not want your pass along my surname and my name?!!!!!!! / Continues playing with fire. The situation not changed itself in a positive outcome in the slightest degree / in the slightest scale. Negative felonious / delinquent manipulation / handling / technique / procedure is continued. The example of a very negative manipulation, which operates / action / operation / effect / activity at the conscious / awareness and the subconscious! Sometime / at one time / other day / the other day all the people / persons him loved, now these all people / persons him / hate it (hatred). Simply / nothing less than common global scam at area almost the Entire State of Polish. Whoever / whosoever so far / hitherto / till now not replied yet at my e-mail > to irreversible demolition / decommissioning! Full blockade all and at everything. / ==–..For a reminder!!!!!!! Tomasz Siemoniak is the largest without-brain communist. Bartosz Arłukowicza is the largest without-brain communist. Tomasz Siemoniak is the largest without-brain communist. Jadwiga Maria Rodowicz-Czechowska committed the greatest injustice International / allow itself at the greatest injustice International / committed the greatest error International; This do not is true diplomat / ambassador. Tadeusz Rydzyk Polish ecclesiastic / priest Roman Catholic; With all due respect; You will receive a license as / how / like You fill out / as / / how / like You perform the tasks / job / work / errand, that are assigned / allocated to You. You must bring through / rescue all the Children and Women at the Continent of Africa. You know and understand, that inter alia the traitors State of Polish Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only must they work at all roads in the Whole Poland by 24 hours in the day and in night, by seven days in week and by all round year, in electronic bracelets at the wrists or at legs. Please observe at the same time at all rules the Labour Code. Please observe at the same time at all rules the Labour Code. You search all of my materials at this very important topic. Without execution / without perform all my conditions each person / none person do not has chance at victory and at success. / ==–..Please stop / cease / leave off play with fire / with flame. Please (immediately) about arrest the traitor State of Polish Bronisław Komorowski in city of Davos / Tavau (over the river Landwasser). City of Davos is it great global, economic shame together with secret accounts in banks. Begone with paws – forever – from all non-political / apolitical structures of the Polish Army and from all non-political / apolitical structures of all the Army of all Nations Around the World. CBOS most unbelievable / past all belief / past belief wellspring all of indicators / data support / information. Held itself / takes / persist a systematic negative, criminal / felonious manipulation of my words, my sentences, my image and everything which / this what belongs to me. United World Nations, Continents and United World as a Whole it only non-political / apolitical World without borders and without artificial divisions / partition / apportionment / fragmentation. You search all of my materials at this topic. None with previous persons never received / not receive from me nor / neither one my personal of consent. I warn against / before the creation of plagiarism with my all materials without my written (only my written consent) consent. / Michal Boni; you together are creating a very good circus at wheels; This is army the inverse normal of people’s. Signing by the illegal / criminals / offenders authorities: ==–..Bronisław Komorowski, Donald Tusk and all other similar reptiles; illegal ambassador; old group specter; new group specter(the Muppet Show) document ACTA it step to return to communist censorship..–==. Please perform the whole summary; total actions (included in all of my materials) with speed inconceivable / unimaginable for the average mortal. / ==–..I spoke in Warsaw personally with the families of victims murdered within easy reach the town of Smolensk in Russia. To the families victims of mass murder within easy reach the town of Smolensk in Russia I sent voice and electronic my invitation to familiarize them / their / them / theirs with the real truth! Why to this time / to thereof moment, these, thereof families not established personal contact with me; with Cendrowski Wiesław Tomasz?! I understand. These families do not want get to know the real truth!!!!!!! / ==–..Full blockade all and at everything. You only know as / how be able lick the candys placed by the glass. I do not see, I do not feel, I do not hear a specific action. You sit at bomb own production (at the bomb, which you alone / mere done / perform / execute) with a delayed ignition. Time mercilessly flees. The true evil must be uprooted / torn out with roots. Sabotage these the real criminals takes; Bronisław Komorowski (He has else the courage entertain / take / adopt the Diplomatic Corps.), Donald Tusk, Ewa Kopacz & etc. and > (traitors the State of Polish) (These people always operate inversely (always negative). > and similar persons listed / referred in all my materials; These persons must be removed from power and arrested immediately. These actions are dictated by the true good of the Whole Polish and All Over the World. So me help God. The Whole Army the Whole Polish subordinated is only me (directly) (All the Armies the Whole World also.). In throughout Poland must be money (not only for the military and police) also for Border Guard and Guard Fire (Fire Brigade). The money must be always for all Honest non-political / apolitical Universal Services, which must serve each / everyone Inhabitants the Whole Polish and All Over the World. Search details in all of my materials at this topic. Yours with all my heart all intact (not violate) the Military Prosecutor’s and the Entire Prosecutor’s Civil. So me help God. As / like live / lives ‘mrs’/ ‘mr’ doctor / physician / medical consultant of line the night with bus number 42 in Warsaw? Woman? You remember this attack at my very precious life. I remember you; ‘mrs’/ ‘mr’ doctor / physician / medical consultant very well. See you soon. See you soon ‘city’ Żuromin. So me help God. Down with censorship political! In Poland, for / behind the money are sell / sold persons: mother, father, sister, brother, the whole family and etc (a grand corruption at a grand scale). / Yours with all my heart Prosecutor / Public Prosecutor Colonel Mikołaj Przybył. / Yours with all my heart Krzysztof Wiesław Hołowczyc. / Full bombardment by / within; 24 hours; day and night, seven days in week, by round year / by the whole year. / Please never more / else / again do not send to me the deputy / assistant / representative / locum-tenens / understudy! I personally only accept the originals / genuine person resulting with real posts work! / No has place never / no has consent never to totalitarian / for totalitarian systems!!!!!!! Municipal Library in city Włocławek is the worst Municipal Library in the Whole Poland. First of all guilty persons: Świę(ą)tkowska Joanna i Ryszard Kluza (celber). All the action addressed against me is registered. Very wrong / inappropriate interpretation of the global traitors State of Polish: Bronisław Komorowski, Donald Tusk; Old group specter, new group specter (muppet show) and do not only (Whether your stupidity / foolishness / silliness / imbecility / fatuity / foolery / fatuousness / inanity and lawlessness reached apogee? YES!), who are also the traitors of all other Nations of the World and all the other Honest Leaders of the World. For a reminder. All, literally all of my conditions must be met / done in a hundred percent. I personally and parallel I lead the investigation in all the major / the most important issues / topics / crimes / offense / crime / felony / delinquency. I see, I hear, I feel always (without touchiness / without hypersensitivity / without bias) all of your fake traffic. You are for me the mist. / 11. (1,2) Віктор Федорович Янукович / Wiktor Fedorowycz Janukowycz / Viktor Fedorowycz Yanukovych; (you think about possible all the issues / topics / subjects and options) I begin / initiate specific / special investigation in case / in matter your personal private transport (not applicable the Whole of Ukraine). I already have gained grounds / justification in order to such steps perform / execute / carry out / accomplish / pursue for the good of Ukraine and all Over the World. Yours with all my heart all Inhabitants / People at Ukraine. / Recapitulation / summation. Absolute ban / proscription / suppression / inhibition of closing Kindergartens, Schools, Colleges, Universities, Educational Establishments and etc. without my personal written consent. Inhabitants Around the World and the Whole Polish must be very educated. In the darkness it must live Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar reptiles. From 2010; From with the counterfeit presidential elections in Poland, from time sell me each day and each night – by the former my partner (female) and not only; I do not mean at physical / at thoughts physical betrayal whether also betrayal mental; I no am never morbidly jealous – occur / increases itself great lawlessness / illegality / anomie government at all levels not only in Poland; Traitor Polish Status / State and also / directly commonplace offender Bronislaw Komorowski including with Donald Tusk, who is a traitor Polish Status / State and also / directly commonplace offender, made a false oath for foreign state and followed signing illegally > illegal and misshapen acts legal, that have at goal knockdown at the blades the whole economy the Entire Polish and dividing in a negative manner all the Inhabitants the Entire Polish and Inhabitants the Whole World. Attention! Summit / apogee lawlessness in Poland; Illegal, self-styled president appoints – above mentioned – illegal prime minister, who is above mentioned, illegal the prime minister appoints illegal government and etc. and so itself lawlessness spins / increase / increases. Like this itself sabotage glabalny spins / increase / increases. The above mentioned criminals profess principle and help them in this agents of foreign countries: Divide / split in a negative way all the Inhabitants and govern / rule the roost. Why so very much and tightly above mentioned people hold itself troughs of authority? Because / therefore, that they know / because / therefore, that have they fully awareness, that they are absolutely all guilty / bad / angry / nasty / fateful / ill-natured / fatal / in Poland and Around the World. In such a situation not can be responsibility collective! Search all my materials at this very important topic / subject. Absolutely must be met / done / perform / realize all my conditions, that are fair and compatible with each Laws Around the World. / The right it should / must be discarded (at) forever to the trash. ; Right belonging to ( was imposed by using force and enslavement Inhabitants / People) Union Socialist Republics of Soviet was and is abnormal, sick, and inconsistent with Normal International Apolitical with synchronized Right / Law all Nations Around the World. / Also for a reminder! Please do not lead (for my all materials) misinterpretation and beneath-interpretation. How / like to thereof time / like to thereof date / like to thereof the present moment, no one / nobody / none with the persons do not received from me a written and audio / phonic / verbal / spoken authorization at what-whatever. Do not has for me normal remuneration / salary / wages / payment / reward / reparation / gratification / recompense / restitution / indemnity / offset, not has from me permission. Please do not send to me deputys / locum-tenens and random / fortuity clowns, who play / chime / show almost always false / covert roles and it incognito! All persons who revolve itself around me (Girls / Women, men / man / male) it a totally artificial / false / plastic / dummy / factitious / meretricious / unnatural / postiche mute / not is able itself to me speak qua first. Please finish once and for all / once for all these / these ones total hypocrisy and total hypocrisy / duplicity / pretense / dissimulation / double-dealing / falsity. / Please immediately intensify all activities everywhere and always. Eliminate real my / our enemies (at) forever. Very healthy economy very do not like systems and persons: communism, fascism, Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar reptiles (traitor the State Polish and also the other all the Nations of the Whole World), that are in all of my materials; System, which periodically return to all possible crises. / Whole / entirety / totality / integrity / wholeness all my items in other my blogs. Study very exactly / carefully all my materials. Please always remember about my constant clause with all my conditions, which are in all my materials. Waiting at the list / schedule / register / memorandum geniuses (minimum eight hundred > 800 persons; representatives all the Nations the Whole world / you search all details in all my materials approved by the International of the Apolitical Court of Justice / approved by the International of the Apolitical Tribunal / Court of Justice / Judicature. Study all my materials by six months or twelve month (Open all / verbatim everything). Scandal at the Whole World grows to the limits of endurance. / All persons / thieves, who me robbed must me everything very quickly it give / return only at my personal account in my bank ING BANK ŚLĄSKI in POLAND. / Vilnius / Wilno; Yours with all my heart, MY Friend Mrs. the President of Lithuania Dalia Grybauskaite. Without me / without my personal participation, literally you never, nothing good do not make / you do not build! For a reminder! Please continue realize all of my regulations laws, which are included in all of my materials. Please perform all my justified Normal Law International my all the orders / my all the command. Ago action promotes / favors the normal Synchronized Apolitical Law International, of all Nations of the Whole World. Personally appeal / revoked by me a State of Emergency Across the Polish > do not causes cancel my regulations law, do not causes cancel my instructions and etc. I always remember about everything. I always remember about my all promises (details in all of my materials) for the good of the true the Whole World, and for the good of the true the Whole Polish. More my rhetorical questions! Whether all hotels in Poland (among others / inter alia in city: Poznań / Poznan, Warszawa / Warsaw, Kraków / Krakow, Częstochowa / Czestochowa and etc., and do not only > have / are associated with company AGA-TUR > with company with limited liability; the city of Legnica 59 220, Street: Rynek 18? YES! Delinquent economic Waldemar Aleksander Marek, who to today no gave / do not give me even one penny with the amount forty-five thousand PLN is a thief and global Delinquent economic. All my conditions must be implemented at / in 100 percent. For a reminder. Without any doubt, personally I can fight / contend very effectively only at one leg and one arm / hand in full efficiently. My right hand will soon in fully efficient / in 100 percent. Each person ( from this time), which violates my inviolability my body will personally killed (by me) immediately without any warning. I have already to this full rights in a situation very great injustice / lawlessness in Poland. I suggest for the good of the Whole world, for the good of the Whole of Europe, for the good of the Whole Polish > that from that moment began / start / commence / initiate / embark the transfer my funds (only and exclusively / solely / nothing but) at my personal account bank in my bank Poland and do not only. Details are in all my materials. Soon I fill / supplement the list of traitors / criminals. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. The Minister Dimension Justice of the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. THE WHOLE WORLD, THE WHOLE POLAND; WARSZAWA / WARSAW, CZESTOCHOWA / CZĘSTOCHOWA, OPOLE, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, KATOWICE, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, SUWAŁKI, Królewiec + The Whole Province Królewiec and All Poles at the Whole World & etc CITY surrounding, Mińsk and CITY surrounding, Kijów / Kiev / Київ / Kyjiw and CITY surrounding, Berlin and CITY surrounding, Moskwa / Moscow / Mocква and CITY surrounding, RADOM and CITY surrounding. Thursday, December 15, 2011, The Central European Time: 11:33 AM. / From the day December 14, 2011 year, from hours 11:59:59 PM; The Central European Time; Warsaw >: I cancel / annul / nullify / repeal / set aside with effect / result immediate / instant the state of emergency introduced by me (very long ago; search all of my materials at this very important topic / search my Ordinance with the power of Bylaw / with the power of Directive) for the Whole Polish, mainly / primarily / mostly / principally / chiefly / especially with because traitors State / Status Polish and traitors the Status of all other Nations the Whole World (Soon New Effective Law For Such Traitors as: 1. Bronisław Komorowski, 2. Donald Tusk, 3. Jarosław Kaczyński > Jarosław Kaczyński and Lech Wałęsa; What itself happening with the monument / with the obelisk ‘Poland Fighting’ in Polichno (7km before Piotrków Trybunalski, Poland)? Shame and disgrace for the Whole Polish, outside borders Polish. 4. Vladimir Vladimirovich Putin, 5. Alyaksandr Ryhorawicz Lukashenka, Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa); puppet / marionette / man of straw / dummy / figurehead in the hands of Vladimir Vladimirovich Putin. 7. Stanisław Zbigniew Dąbrowski; Strong dependence the political / from parties political / strong dependence from Bronisław Komorowski. Tolerating the illegal / incompatible with Law International > Polish Ordinance the electoral (search all of my materials at this topic). Approval / confirmation / ratification / assent / affirmation of illegal parliamentary elections in Poland. Approval / confirmation / ratification / assent / affirmation of false results in all elections in Poland. Very long procedure / very long calendar of Court Proceedings. Very low wages / remuneration / salary / payment / recompense for the entire Justice System. It do not are all of the allegations. 8. Ewa Kopacz. , 9. Administrator / manager / attendant / steward Services Windows Live Spaces (lawlessness) + lawlessness Microsoft; Five years of lawlessness / permission at lawlessness in comparison My Humble Person / in comparison me; Patryk Góralowski + Dyrector and do not only., 10. Administrator / manager / attendant / steward Services Google Buzz (lawlessness) and do not only. , 11.Wiktor Fedorowycz Janukowycz / Віктор Федорович Янукович (How itself has your private company transport ? How itself has your private business?); Politicization Dimension (the Judiciary) Justice. ,12. Mr. B. H. O.II; I am giving You the time / date to January 2, 2012 at repair the whole financial situation, which is related with me. Whether you it understand?) / mainly with because of the absurdity / nonsenses; the lack / failure / shortage / deficiency / dearth / shortcoming (imperfection) of theoretical and of practical competence / the lack / failure / shortage / deficiency / dearth / shortcoming (imperfection) apolitical in System the Justice / in System the Judiciary, in Defense / in the Army, in government / in the administration, in economy and in banking) and mass / avalanche corruption of all authority in the Whole Poland, at all levels, in all possible sections and levels. State / Status of emergency and Martial Law / State of War can be only introduced (mainly / first of all), for people of all authority, government / for evil of all authority, government! Hello Mr. Martin Schulz (Social Democrat; At this moment You do not have the slightest chance.); if You desire / thirst / hanker after achieve the least successful You must be apolitical person / man / human / a human being / personage / bloke. For a reminder! I I am (Cendrowski Wiesław Tomasz) apolitical with the conviction, with vocation, with need / necessity.  Posted by The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. on 14 December 2011